Advertisements

Oron Zip Code | Oron LGA Postal/Zip Code

Advertisements

On this page, you will find the correct Oron Zip Code | Oron LGA Postal/Zip Code for your street/area in Akwa Ibom State.

Afaha Okpo Postal Code Akwa Ibom

Some areas within Afaha Okpo use different code. See table below carefully for your exact location:

Location Postcode
Eyobisung 523105
Eyofin 523105
Uboro Isong Inyang 523105
Udung Adatang 523105
Udung Esio 523105
Udung Uko 523105
Usung 523105
Eyo Ulung 523105
Eyo Uwe 523105
Edikor Eyiba 523105
Edikor Eyobiosio 523105
Edikor Eyokpu 523105
Eniongo 523105
Eye Oko 523105
Eyo Atai 523105
Eyo Atang 523105
Eyo Ating-Osung 523105
Eyo Ebieme 523105
Eyo Esio Osung 523105
Eyo Nsek 523105
Eyo Okponung 523105
Eyo Ukpe 523105
Eyo Uliong 523105
Udung Ulo 523101
Udung Usotaiudung Ekung 523101
Eyo Ekung Inyang 523101
Eyo Obiosio 523101
Udung Esien 523101
Esin Ufot 523101
Esuk Oro 523101
Udini 523113
Udombo 523113
Udung Eyo Adaeba 523113
Uko Akpan 523113
Ekiebong 523113
Eyo Efai 523113
Eyo Ukut 523113
Ibete 523113
Ibuet Ikot 523113
Uba 523113
Ubotuong 523113

Eyo Abasi Postal Code Akwa Ibom

All the locations within Eyo Abasi use the same code:

Location Postcode
Akai – Ikon 523120
Udung Ekung 523120
Udung Ekung II 523120
Udung Osin 523120
Udung Uko 523120
Udung Usotai 523120
Uko Okwong 523120
Uko Uyokim 523120

Eyotong Postal Code Akwa Ibom

All areas within Eyotong use the same:

Location Postcode
Eyo – Esang – Obisung 523121
Eyo – Esio -Uwak 523121
Eyo – Okpo – Oyo 523121
Eyo – Orokra – Usuyak 523121
Eyo – Otong – Uwe 523121
Eyo – Oyete 523121
Udung – Obisung 523121

Uya Oro Postal Code Akwa Ibom

Areas within Uya Oro use the same:

Location Postcode
Eyo – Atta 523118
Eyo – Esu 523118
Eyo – Ifang 523118
Eyo – Odiong 523118
Eyo – Okpo 523118
Eyo – Uya 523118
Udung – Okwong 523118
Udung – Uwe 523118

Leave a Comment

Advertisements
Scroll to Top