Advertisements

Bac Giang Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Bac Giang Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION

Province Bac Giang
Postal Code 220000 –
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Bac Giang areas.

Bắc Giang Zip Codes

District Zip Code
 Bac Giang City 230000 – 231150
Hiep Hoa District 236600 – 236734
Lang Giang District 234000 – 234011
Luc Nam District 231800 – 232251
Luc Ngan District 233000 – 233340
Son Dong District 232730 – 232872
Tan Yen District 235300 – 235930
Viet Yen District 236100 – 236439
Yen Dung District 237200 – 237352
Yen The District 234700 – 234730

Bac Giang ZIP code – Bac Giang City

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bắc Giang

Bắc Giang

230000

Bưu cục cấp 1 Bắc Giang Số 151, Đường Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang

Bắc Giang

231482

Đại lý bưu điện Song Mai Đường 34, Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang

Bắc Giang

231340

Bưu cục cấp 3 Xương Giang Đường Ngã 3 Quán Thành, Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang

Bắc Giang

231310

Bưu cục cấp 3 Dĩnh Kế Đường Giáp Hải, Xã Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang

Bắc Giang

231460

Điểm BĐVHX Thọ Xương Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang

Bắc Giang

231481

Điểm BĐVHX Song Mai Thôn Phúc Bé, Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang

Bắc Giang

234530

Điểm BĐVHX Núi Cốc Tổ Dân phố Đông Giang, Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang

Bắc Giang

237460

Điểm BĐVHX Song Khê Thôn Song Khê, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang

Bắc Giang

237410

Điểm BĐVHX Tân Tiến Thôn Ngò, Xã Tân Tiến, Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang

Bắc Giang

237440

Điểm BĐVHX Đồng Sơn Thôn Tân Mỹ, Xã Đồng Sơn, Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang

Bắc Giang

237470

Điểm BĐVHX Tân Mỹ Thôn Mỹ Cầu, Xã Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang

Bắc Giang

231530

Bưu cục cấp 3 Nguyễn Văn Cừ Số 34, Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang

Bắc Giang

230900

Bưu cục văn phòng Hệ 1 Bắc Giang Đường Lương Văn Nắm, Xã Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang

Bắc Giang

231520

Điểm BĐVHX Đa Mai Thôn Đọ, Xã Đa Mai, Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang

Bắc Giang

231070

Hòm thư Công cộng Độc lập Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang

Bắc Giang

231440

Đại lý bưu điện Phạm Ngọc Hân Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang

Bắc Giang

231650

Hòm thư Công cộng độc lập Phố Mỹ Độ, Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang

Bắc Giang

231591

Đại lý bưu điện Trần Phú Đường Quang Trung, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang

Bắc Giang

231592

Đại lý bưu điện Hà – Cầu Chui Đường Vương Văn Trà, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang

Bắc Giang

231325

Đại lý bưu điện Tám Đường Giáp Hải, Xã Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang

Bắc Giang

231151

Đại lý bưu điện Trung tâm GDTX Đường Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang

Bắc Giang

231150

Bưu cục cấp 3 HCC Bắc Giang Đường Quảng trường 3/2 Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang

Bac Giang ZIP code – Hiep Hoa District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bắc Giang

Hiệp Hòa

236600

Bưu cục cấp 2 Hiệp Hòa Khu 3, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang

Hiệp Hòa

236930

Bưu cục cấp 3 Phố Hoa Khu Phố Hoa, Xã Bắc Lý, Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang

Hiệp Hòa

236790

Điểm BĐVHX Bách Nhẫn Thôn Bách Nhẫn, Xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang

Hiệp Hòa

236680

Điểm BĐVHX Gia Tư Thôn Bảo An, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang

Hiệp Hòa

236630

Điểm BĐVHX Hoàng Thanh Thôn Ngọc Lâm, Xã Hoàng Thanh, Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang

Hiệp Hòa

236690

Điểm BĐVHX Thanh Vân Thôn Thanh Vân, Xã Thanh Vân, Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang

Hiệp Hòa

236611

Điểm BĐVHX Ngọc Sơn Thôn Ngọc Thành 1, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang

Hiệp Hòa

236900

Điểm BĐVHX Mai Trung Thôn Trung Hòa, Xã Mai Trung, Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang

Hiệp Hòa

236760

Điểm BĐVHX Hòa Sơn Thôn Dậy, Xã Hoà Sơn, Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang

Hiệp Hòa

236830

Điểm BĐVHX Thường Thắng Thôn Tân Hiệp, Xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang

Hiệp Hòa

236810

Điểm BĐVHX Lương Phong Thôn Đông, Xã Lương Phong, Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang

Hiệp Hòa

237030

Điểm BĐVHX Châu Minh Thôn Ngọ Xá, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang

Hiệp Hòa

236870

Điểm BĐVHX Danh Thắng Thôn Trung Phú, Xã Danh Thắng, Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang

Hiệp Hòa

236850

Điểm BĐVHX Hợp Thịnh Thôn Gò Pháo, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang

Hiệp Hòa

236740

Điểm BĐVHX Hoàng Vân Thôn Lạc Yên, Xã Hoàng Vân, Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang

Hiệp Hòa

236660

Điểm BĐVHX Hoàng Lương Thôn Đồng Hoàng, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang

Hiệp Hòa

237040

Điểm BĐVHX Mai Đình Thôn Đông Trước, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang

Hiệp Hòa

236800

Điểm BĐVHX Quang Minh Thôn Hương Thịnh, Xã Quang Minh, Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang

Hiệp Hòa

236860

Điểm BĐVHX Đại Thành Thôn Bảo Mản, Xã Đại Thành, Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang

Hiệp Hòa

236880

Điểm BĐVHX Đoan Bái Thôn Tam Đồng, Xã Đoan Bái, Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang

Hiệp Hòa

237010

Điểm BĐVHX Hương Lâm Thôn Đông Lâm, Xã Hương Lâm, Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang

Hiệp Hòa

236750

Điểm BĐVHX Thái Sơn Thôn Giang Tân, Xã Thái Sơn, Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang

Hiệp Hòa

236700

Điểm BĐVHX Đồng Tân Thôn Giang Đông, Xã Đồng Tân, Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang

Hiệp Hòa

236920

Điểm BĐVHX Xuân Cẩm Thôn Cẩm Bào, Xã Xuân Cấm, Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang

Hiệp Hòa

236791

Điểm BĐVHX Hùng Sơn Thôn Tân Sơn, Xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang

Hiệp Hòa

236980

Điểm BĐVHX Đông Lỗ Khu phố Lữ, Xã Đông Lỗ, Huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang

Hiệp Hòa

236734

Hòm thư Công cộng Độc lập Thôn Trung Đồng, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà

Bac Giang ZIP code – Lang Giang District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bắc Giang

Lạng Giang

234000

Bưu cục cấp 2 Lạng Giang Khu phố Vôi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang

Bắc Giang

Lạng Giang

234570

Bưu cục cấp 3 Kép Xóm Sậm, Thị trấn Kép, Huyện Lạng Giang

Bắc Giang

Lạng Giang

234460

Bưu cục cấp 3 Phố Giỏ Khu phố Giỏ, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang

Bắc Giang

Lạng Giang

234170

Bưu cục cấp 3 Quang Thịnh Thôn Cầu Đen, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang

Bắc Giang

Lạng Giang

234110

Điểm BĐVHX Hương Lạc Thôn 11 Xóm Tự, Xã Hương Lạc, Huyện Lạng Giang

Bắc Giang

Lạng Giang

234270

Điểm BĐVHX Đào Mỹ Thôn Đồng Quang, Xã Đào Mỹ, Huyện Lạng Giang

Bắc Giang

Lạng Giang

234190

Điểm BĐVHX An Hà Thôn 13 Phố Bằng, Xã An Hà, Huyện Lạng Giang

Bắc Giang

Lạng Giang

234330

Điểm BĐVHX Dương Đức Thôn Chùa, Xã Dương Đức, Huyện Lạng Giang

Bắc Giang

Lạng Giang

234380

Điểm BĐVHX Mỹ Thái Khu phố Triển, Xã Mỹ Thái, Huyện Lạng Giang

Bắc Giang

Lạng Giang

234360

Điểm BĐVHX Phi Mô Thôn Phi Mô, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang

Bắc Giang

Lạng Giang

234400

Điểm BĐVHX Xương Lâm Thôn Nam Tiến, Xã Xương Lâm, Huyện Lạng Giang

Bắc Giang

Lạng Giang

234500

Điểm BĐVHX Thái Đào Khu phố Thái Đào, Xã Thái Đào, Huyện Lạng Giang

Bắc Giang

Lạng Giang

234250

Điểm BĐVHX Tiên Lục Thôn Giếng, Xã Tiên Lục, Huyện Lạng Giang

Bắc Giang

Lạng Giang

234040

Điểm BĐVHX Tân Hưng Thôn Vĩnh Thịnh, Xã Tân Hưng, Huyện Lạng Giang

Bắc Giang

Lạng Giang

234150

Điểm BĐVHX Tân Thịnh Thôn Đồng 1, Xã Tân Thịnh, Huyện Lạng Giang

Bắc Giang

Lạng Giang

234210

Điểm BĐVHX Nghĩa Hòa Thôn Hạ, Xã Nghĩa Hoà, Huyện Lạng Giang

Bắc Giang

Lạng Giang

234290

Điểm BĐVHX Nghĩa Hưng Làng Nùa Thôn 3, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Lạng Giang

Bắc Giang

Lạng Giang

234230

Điểm BĐVHX Tân Thanh Thôn Mải Hạ, Xã Tân Thanh, Huyện Lạng Giang

Bắc Giang

Lạng Giang

234440

Điểm BĐVHX Xuân Hương Trại Phúc Mãn, Xã Xuân Hương, Huyện Lạng Giang

Bắc Giang

Lạng Giang

234070

Điểm BĐVHX Hương Sơn Thôn Kép 11, Xã Hương Sơn, Huyện Lạng Giang

Bắc Giang

Lạng Giang

234480

Điểm BĐVHX Đại Lâm Khu phố Đại Lâm, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang

Bắc Giang

Lạng Giang

234560

Điểm BĐVHX Nông Trường Cam Thôn Trường Thịnh, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang

Bắc Giang

Lạng Giang

234020

Điểm BĐVHX Yên Mỹ Thôn Yên Vinh, Xã Yên Mỹ, Huyện Lạng Giang

Bắc Giang

Lạng Giang

234171

Điểm BĐVHX Tân Lạc Thôn Tân Lạc, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang

Bắc Giang

Lạng Giang

234310

Điểm BĐVHX Mỹ Hà Thôn Trung Phố, Xã Mỹ Hà, Huyện Lạng Giang

Bắc Giang

Lạng Giang

234473

Điểm BĐVHX Tam Sơn Thôn Tân Sơn, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang

Bắc Giang

Lạng Giang

234011

Đại lý bưu điện Ngô Văn Lợi Khu phố Vôi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang

Bac Giang ZIP code – Luc Nam District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bắc Giang

Lục Nam

231800

Bưu cục cấp 2 Lục Nam Khu phố Đồi Ngô, Thị Trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

232020

Bưu cục cấp 3 Chợ Sàn Thôn Phố Sàn, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

232320

Điểm BĐVHX Cẩm Lý Thôn Trại Giữa, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

232060

Bưu cục cấp 3 Suối Mỡ Thôn Dùm, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

231970

Điểm BĐVHX Bảo Sơn Thôn Bảo Lộc, Xã Bảo Sơn, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

232160

Điểm BĐVHX Lan Mẫu Thôn Trung An, Xã Lan Mẫu, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

231950

Điểm BĐVHX Bảo Đài Thôn Quê, Xã Bảo Đài, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

232040

Điểm BĐVHX Cương Sơn Thôn An Nguyễn, Xã Cương Sơn, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

231850

Điểm BĐVHX Đông Phú Thôn Tân Tiến, Xã Đông Phú, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

231820

Điểm BĐVHX Tiên Hưng Thôn Chằm Mới, Xã Tiên Hưng, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

232170

Điểm BĐVHX Huyền Sơn Thôn Chùa, Xã Huyền Sơn, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

232210

Điểm BĐVHX Vô Tranh Thôn Gàng, Xã Vô Tranh, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

232250

Điểm BĐVHX Bình Sơn Thôn Làng, Xã Bình Sơn, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

232350

Điểm BĐVHX Đan Hội Thôn Húi, Xã Đan Hội, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

231880

Điểm BĐVHX Đông Hưng Thôn Quan 1, Xã Đông Hưng, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

231840

Điểm BĐVHX Tiên Nha Thôn Nghè 2, Xã Tiên Nha, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

231990

Điểm BĐVHX Thanh Lâm Thôn Sơn Đình, Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

232000

Điểm BĐVHX Chu Điện Thôn Mẫu Sơn, Xã Chu Điện, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

232200

Điểm BĐVHX Bắc Lũng Thôn Dẫm Đình, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

232110

Điểm BĐVHX Khám Lạng Thôn Lưu, Xã Khám Lạng, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

232030

Điểm BĐVHX Thị Trấn Lục Nam Thôn Vườn Hoa, Thị Trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

232130

Điểm BĐVHX Yên Sơn Thôn Nội Đình, Xã Yên Sơn, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

231920

Điểm BĐVHX Tam Dị Thôn Thanh Giã 1, Xã Tam Dị, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

232100

Điểm BĐVHX Trường Giang Thôn Tòng Lệnh, Xã Trường Giang, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

232300

Điểm BĐVHX Vũ Xá Thôn Dăm, Xã Vũ Xá, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

232280

Điểm BĐVHX Lục Sơn Thôn Hổ Lao, Xã Lục Sơn, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

232230

Điểm BĐVHX Trường Sơn Thôn Lầm, Xã Trường Sơn, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

232021

Điểm BĐVHX Phương Sơn Thôn Phương Lạn 1, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam

Bắc Giang

Lục Nam

232251

Điểm BĐVHX Đồng Đỉnh Thôn Đồng Đỉnh, Xã Bình Sơn, Huyện Lục Nam

Bac Giang ZIP code – Luc Ngan District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bắc Giang

Lục Ngạn

233000

Bưu cục cấp 2 Lục Ngạn Khu Minh Khai, Thị Trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233170

Bưu cục cấp 3 Biển Động Khu phố Biển, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233650

Bưu cục cấp 3 Đình Kim Thôn Kim 1, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233400

Điểm BĐVHX Tân Sơn Thôn Phố Chợ, Xã Tân Sơn, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233080

Điểm BĐVHX Hồng Giang Khu phố Kép, Xã Hồng Giang, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233110

Bưu cục cấp 3 Phố Lim Thôn Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233020

Điểm BĐVHX Nghĩa Hồ Thôn Trung Nghĩa, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233130

Điểm BĐVHX Phì Điền Thôn Cầu Chét, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233040

Điểm BĐVHX Tân Quang Thôn Sàng Nội, Xã Tân Quang, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233140

Điểm BĐVHX Tân Hoa Thôn Thanh Văn 1, Xã Tân Hoa, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233730

Điểm BĐVHX Tân Mộc Thôn Tân Giáo, Xã Tân Mộc, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233540

Điểm BĐVHX Qúi Sơn Thôn Hai Mới, Xã Quí Sơn, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233520

Điểm BĐVHX Kiên Lao Thôn Cống, Xã Kiên Lao, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233280

Điểm BĐVHX Thanh Hải Thôn Lai Cách, Xã Thanh Hải, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233430

Điểm BĐVHX Kiên Thành Thôn Bản Hạ, Xã Kiên Thành, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233610

Điểm BĐVHX Nam Dương Thôn Thủ Dương, Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233260

Điểm BĐVHX Phong Vân Thôn Cầu Nhạc, Xã Phong Vân, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233630

Điểm BĐVHX Mỹ An Thôn Ngọc Nương, Xã Mỹ An, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233060

Điểm BĐVHX Đồng Cốc Thôn Phong Đào, Xã Đồng Cốc, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233680

Điểm BĐVHX Tân Lập Thôn Đồng Con 1, Xã Tân Lập, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233580

Điểm BĐVHX Phú Nhuận Thôn Quéo, Xã Phú Nhuận, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233710

Điểm BĐVHX Đèo Gia Thôn Ruồng, Xã Đèo Gia, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233190

Điểm BĐVHX Kim Sơn Thôn Tân Lập, Xã Kim Sơn, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233480

Điểm BĐVHX Cấm Sơn Thôn Bến, Xã Cấm Sơn, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233220

Điểm BĐVHX Phong Minh Thôn Cả, Xã Phong Minh, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233380

Điểm BĐVHX Hộ Đáp Thôn Đèo Trang, Xã Hộ Đáp, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233240

Điểm BĐVHX Xa Lý Thôn Xé, Xã Xa Lý, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233470

Điểm BĐVHX Sơn Hải Thôn Cầu Sắt, Xã Sơn Hải, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233490

Điểm BĐVHX Trù Hựu Thôn Hải Yên, Xã Trù Hựu, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233111

Điểm BĐVHX Giáp Sơn Thôn Hạ Long, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn

Bắc Giang

Lục Ngạn

233340

Điểm BĐVHX Biên Sơn Thôn Hiệp Cát, Xã Biên Sơn, Huyện Lục Ngạn

Bac Giang ZIP code – Son Dong District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bắc Giang

Sơn Động

232730

Điểm BĐVHX An Bá Tiểu Khu Thuộc Vá, Xã An Bá, Huyện Sơn Động

Bắc Giang

Sơn Động

232660

Điểm BĐVHX Phúc Thắng Thôn Thước, Xã Phúc Thắng, Huyện Sơn Động

Bắc Giang

Sơn Động

232860

Điểm BĐVHX Thanh Sơn Thôn Chợ, Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động

Bắc Giang

Sơn Động

232850

Điểm BĐVHX Thanh Luận Thôn Thanh Bình, Xã Thanh Luận, Huyện Sơn Động

Bắc Giang

Sơn Động

232810

Điểm BĐVHX Long Sơn Thôn Hạ, Xã Long Sơn, Huyện Sơn Động

Bắc Giang

Sơn Động

232830

Điểm BĐVHX Dương Hưu Thôn Thoi, Xã Dương Hưu, Huyện Sơn Động

Bắc Giang

Sơn Động

232620

Điểm BĐVHX Hữu Sản Thôn Sản 2, Xã Hữu Sản, Huyện Sơn Động

Bắc Giang

Sơn Động

232710

Điểm BĐVHX Cẩm Đàn Thôn Thượng, Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động

Bắc Giang

Sơn Động

232500

Bưu cục cấp 2 Sơn Động Thôn Thượng, Xã An Châu, Huyện Sơn Động

Bắc Giang

Sơn Động

232770

Điểm BĐVHX Tuấn Đạo Thôn Bãi Chợ, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động

Bắc Giang

Sơn Động

232540

Điểm BĐVHX Lệ Viễn Thôn Nà Phai, Xã Lệ Viễn, Huyện Sơn Động

Bắc Giang

Sơn Động

232520

Điểm BĐVHX An Lập Thôn Mặn, Xã An Lập, Huyện Sơn Động

Bắc Giang

Sơn Động

232800

Điểm BĐVHX Bồng Am Thôn Am, Xã Bồng Am, Huyện Sơn Động

Bắc Giang

Sơn Động

232600

Điểm BĐVHX Vân Sơn Thôn Phe, Xã Vân Sơn, Huyện Sơn Động

Bắc Giang

Sơn Động

232680

Điểm BĐVHX Chiên Sơn Thôn Chiên, Xã Chiên Sơn, Huyện Sơn Động

Bắc Giang

Sơn Động

232750

Điểm BĐVHX Yên Định Thôn Nhân Định, Xã Yên Định, Huyện Sơn Động

Bắc Giang

Sơn Động

232640

Điểm BĐVHX Giáo Liêm Thôn Rèm, Xã Giáo Liêm, Huyện Sơn Động

Bắc Giang

Sơn Động

232690

Điểm BĐVHX Quế Sơn Thôn Rọp, Xã Quế Sơn, Huyện Sơn Động

Bắc Giang

Sơn Động

232560

Điểm BĐVHX An Lạc Thôn Biểng, Xã An Lạc, Huyện Sơn Động

Bắc Giang

Sơn Động

232856

Điểm BĐVHX Đồng Rì Thôn Đồng Rì, Xã Thanh Luận, Huyện Sơn Động

Bắc Giang

Sơn Động

232767

Hòm thư Công cộng độc lập Khu 1, Thị Trấn An Châu, Huyện Sơn Động

Bắc Giang

Sơn Động

232898

Hòm thư Công cộng độc lập Thôn Đồng Băm, Xã Thạch Sơn, Huyện Sơn Động

Bắc Giang

Sơn Động

232595

Hòm thư Công cộng độc lập Thôn Ao Bồng, Xã Vĩnh Khương, Huyện Sơn Động

Bắc Giang

Sơn Động

232872

Hòm thư Công cộng Độc lập Thôn Thanh Chung, Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động

Bac Giang ZIP code – Tan Yen District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bắc Giang

Tân Yên

235300

Bưu cục cấp 2 Tân Yên Khu phố Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên

Bắc Giang

Tân Yên

235510

Bưu cục cấp 3 Nhã Nam Khu phố Tiến Thắng, Thị trấn Nhã Nam, Huyện Tân Yên

Bắc Giang

Tân Yên

235570

Bưu cục cấp 3 Phúc Sơn Thôn Lữ Vân, Xã Phúc Sơn, Huyện Tân Yên

Bắc Giang

Tân Yên

235780

Bưu cục cấp 3 Kim Tràng Đội 7 Hàng Cơm, Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên

Bắc Giang

Tân Yên

235880

Điểm BĐVHX Ngọc Vân Thị tứ Đình Thông, Xã Ngọc Vân, Huyện Tân Yên

Bắc Giang

Tân Yên

235520

Điểm BĐVHX Đại Hóa Thôn Đọ 1, Xã Đại Hoá, Huyện Tân Yên

Bắc Giang

Tân Yên

235450

Điểm BĐVHX An Dương Xóm Cầm, Xã An Dương, Huyện Tân Yên

Bắc Giang

Tân Yên

235330

Điểm BĐVHX Cao Thượng Thôn Phố Bùi, Xã Cao Thượng, Huyện Tân Yên

Bắc Giang

Tân Yên

235720

Điểm BĐVHX Cao Xá Thôn Hậu, Xã Cao Xá, Huyện Tân Yên

Bắc Giang

Tân Yên

235350

Điểm BĐVHX Hợp Đức Thôn Lục Liễu Trên, Xã Hợp Đức, Huyện Tân Yên

Bắc Giang

Tân Yên

235590

Điểm BĐVHX Lam Cốt Thôn Tân Lập, Xã Lam Cốt, Huyện Tân Yên

Bắc Giang

Tân Yên

235550

Điểm BĐVHX Lan Giới Thôn Bãi Trại, Xã Lan Giới, Huyện Tân Yên

Bắc Giang

Tân Yên

235760

Điểm BĐVHX Liên Chung Thôn Hậu, Xã Liên Chung, Huyện Tân Yên

Bắc Giang

Tân Yên

235390

Điểm BĐVHX Liên Sơn Thôn Quân, Xã Liên Sơn, Huyện Tân Yên

Bắc Giang

Tân Yên

235630

Điểm BĐVHX Ngọc Châu Thôn Tân Châu, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên

Bắc Giang

Tân Yên

235810

Điểm BĐVHX Ngọc Lý Thôn Làng Đồng, Xã Ngọc Lý, Huyện Tân Yên

Bắc Giang

Tân Yên

235830

Điểm BĐVHX Ngọc Thiện Thôn Tân Lập 1, Xã Ngọc Thiện, Huyện Tân Yên

Bắc Giang

Tân Yên

235370

Điểm BĐVHX Phúc Hoà Thôn Phúc Lễ, Xã Phúc Hoà, Huyện Tân Yên

Bắc Giang

Tân Yên

235480

Điểm BĐVHX Quang Tiến Thôn Cầu Đen, Xã Quang Tiến, Huyện Tân Yên

Bắc Giang

Tân Yên

235660

Điểm BĐVHX Song Vân Thôn Đông Lai, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên

Bắc Giang

Tân Yên

235420

Điểm BĐVHX Tân Trung Thôn Đanh, Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên

Bắc Giang

Tân Yên

235680

Điểm BĐVHX Việt Ngọc Thôn Phú Thọ 1, Xã Việt Ngọc, Huyện Tân Yên

Bắc Giang

Tân Yên

235959

Hòm thư Công cộng độc lập Thôn Bãi Ban, Xã Nhã Nam, Huyện Tân Yên

Bắc Giang

Tân Yên

235930

Bưu cục cấp 3 Quảng Phúc Thôn Đường 284, Xã Quế Nham, Huyện Tân Yên

Bac Giang ZIP code – Viet Yen District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bắc Giang

Việt Yên

236100

Bưu cục cấp 2 Việt Yên Khu phố Ii, Thị Trấn Bích Động, Huyện Việt Yên

Bắc Giang

Việt Yên

236350

Bưu cục cấp 3 Sen Hồ Phố Ga Sen Hồ, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên

Bắc Giang

Việt Yên

236220

Điểm BĐVHX Kè Tràng Xóm Chín, Xã Việt Tiến, Huyện Việt Yên

Bắc Giang

Việt Yên

236310

Bưu cục cấp 3 Hồng Thái Xóm Bãi Bò, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên

Bắc Giang

Việt Yên

236430

Điểm BĐVHX Tam Tầng Thôn Tam Tầng, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên

Bắc Giang

Việt Yên

236200

Điểm BĐVHX Thượng Lan Thôn Thượng, Xã Thượng Lan, Huyện Việt Yên

Bắc Giang

Việt Yên

236140

Điểm BĐVHX Minh Đức Thôn Cầu Treo, Xã Minh Đức, Huyện Việt Yên

Bắc Giang

Việt Yên

236120

Điểm BĐVHX Nghĩa Trung Thôn Tĩnh Lộc, Xã Nghĩa Trung, Huyện Việt Yên

Bắc Giang

Việt Yên

236340

Điểm BĐVHX Tăng Tiến Thôn Chùa, Xã Tăng Tiến, Huyện Việt Yên

Bắc Giang

Việt Yên

236450

Điểm BĐVHX Vân Hà Thôn Yên Viên, Xã Vân Hà, Huyện Việt Yên

Bắc Giang

Việt Yên

236370

Điểm BĐVHX Ninh Sơn Thôn Phúc Ninh, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên

Bắc Giang

Việt Yên

236410

Điểm BĐVHX Vân Trung Xóm 1, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên

Bắc Giang

Việt Yên

236290

Điểm BĐVHX Trung Sơn Thôn Chợ Nhẫm, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên

Bắc Giang

Việt Yên

236240

Điểm BĐVHX Hương Mai Thôn Xuân Lạn, Xã Hương Mai, Huyện Việt Yên

Bắc Giang

Việt Yên

236390

Điểm BĐVHX Tiên Sơn Thôn Hạ Lát, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên

Bắc Giang

Việt Yên

236360

Điểm BĐVHX Quảng Minh Thôn Đình Cả, Xã Quảng Minh, Huyện Việt Yên

Bắc Giang

Việt Yên

236270

Điểm BĐVHX Bích Sơn Thôn Vàng, Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên

Bắc Giang

Việt Yên

236170

Điểm BĐVHX Tự Lạn Thôn Cầu, Xã Tự Lạn, Huyện Việt Yên

Bắc Giang

Việt Yên

236355

Bưu cục cấp 3 KCN Đình Trám Thôn My Điền, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên

Bắc Giang

Việt Yên

236439

Hòm thư Công cộng độc lập Thôn Núi Hiểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên

Bac Giang ZIP code – Yen Dung District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bắc Giang

Yên Dũng

237200

Bưu cục cấp 2 Yên Dũng Tiểu Khu 5, Thị Trấn Neo, Huyện Yên Dũng

Bắc Giang

Yên Dũng

237350

Bưu cục cấp 3 Tân Dân Phố Tân An, Thị trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng

Bắc Giang

Yên Dũng

237510

Điểm BĐVHX Nội Hoàng Thôn Trung, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng

Bắc Giang

Yên Dũng

237530

Điểm BĐVHX Yên Lư Thôn An Thái, Xã Yên Lư, Huyện Yên Dũng

Bắc Giang

Yên Dũng

237430

Điểm BĐVHX Nham Sơn Thôn Minh Phượng, Xã Nham Sơn, Huyện Yên Dũng

Bắc Giang

Yên Dũng

237220

Điểm BĐVHX Cảnh Thụy Xóm 7, Xã Cảnh Thụy, Huyện Yên Dũng

Bắc Giang

Yên Dũng

237560

Điểm BĐVHX Tư Mại Thôn Bắc Am, Xã Tư Mại, Huyện Yên Dũng

Bắc Giang

Yên Dũng

237610

Điểm BĐVHX Đồng Phúc Thôn Việt Thắng, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng

Bắc Giang

Yên Dũng

237320

Điểm BĐVHX Xuân Phú Thôn Đông Phú, Xã Xuân Phú, Huyện Yên Dũng

Bắc Giang

Yên Dũng

237280

Điểm BĐVHX Lãng Sơn Thôn Đông Thượng, Xã Lãng Sơn, Huyện Yên Dũng

Bắc Giang

Yên Dũng

237580

Điểm BĐVHX Thắng Cương Thôn Phấn Lôi, Xã Thắng Cương, Huyện Yên Dũng

Bắc Giang

Yên Dũng

237380

Điểm BĐVHX Tân Liễu Thôn Tân Độ, Xã Tân Liễu, Huyện Yên Dũng

Bắc Giang

Yên Dũng

237340

Điểm BĐVHX Quỳnh Sơn Thôn Tân Sơn, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Yên Dũng

Bắc Giang

Yên Dũng

237490

Điểm BĐVHX Tiền Phong Thôn Yên Sơn, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng

Bắc Giang

Yên Dũng

237370

Điểm BĐVHX Lão Hộ Thôn Toàn Thắng, Xã Lão Hộ, Huyện Yên Dũng

Bắc Giang

Yên Dũng

237240

Điểm BĐVHX Tiến Dũng Thôn Ninh Xuyên, Xã Tiến Dũng, Huyện Yên Dũng

Bắc Giang

Yên Dũng

237260

Điểm BĐVHX Đức Giang Thôn Mồ, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng

Bắc Giang

Yên Dũng

237390

Điểm BĐVHX Hương Gián Xóm Hấn, Xã Hương Gián, Huyện Yên Dũng

Bắc Giang

Yên Dũng

237300

Điểm BĐVHX Trí Yên Thôn Nam Thành, Xã Trí Yên, Huyện Yên Dũng

Bắc Giang

Yên Dũng

237590

Điểm BĐVHX Đồng Việt Xóm Bè, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng

Bắc Giang

Yên Dũng

237345

Bưu cục cấp 3 Chợ Quỳnh Thôn Tân Sơn, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Yên Dũng

Bắc Giang

Yên Dũng

237274

Bưu cục cấp 3 Thanh Vân Thôn Thanh Vân, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng

Bắc Giang

Yên Dũng

237210

Bưu cục cấp 3 Nham Biền Tiểu Khu 1, Thị Trấn Neo, Huyện Yên Dũng

Bắc Giang

Yên Dũng

237352

Hòm thư Công cộng độc lập Thôn Kim Xuyên, Xã Tân An, Huyện Yên Dũng

Bac Giang ZIP code – Yen The District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bắc Giang

Yên Thế

234700

Bưu cục cấp 2 Yên Thế Khu phố Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế

Bắc Giang

Yên Thế

235080

Bưu cục cấp 3 Bố Hạ Khu phố Thống Nhất, Thị Trấn Bố Hạ, Huyện Yên Thế

Bắc Giang

Yên Thế

234860

Bưu cục cấp 3 Mỏ Trạng Bản Mỏ Trạng, Xã Tam Tiến, Huyện Yên Thế

Bắc Giang

Yên Thế

234890

Điểm BĐVHX Xuân Lương Thôn Làng Dưới, Xã Xuân Lương, Huyện Yên Thế

Bắc Giang

Yên Thế

234810

Điểm BĐVHX Canh Nậu Bản Đồn, Xã Canh Nậu, Huyện Yên Thế

Bắc Giang

Yên Thế

234861

Điểm BĐVHX Tam Tiến Bản Quỳnh Lâu, Xã Tam Tiến, Huyện Yên Thế

Bắc Giang

Yên Thế

234770

Điểm BĐVHX Đồng Tiến Bản Trại Hạ, Xã Đồng Tiến, Huyện Yên Thế

Bắc Giang

Yên Thế

234750

Điểm BĐVHX Đồng Vương Bản La Xa, Xã Đồng Vương, Huyện Yên Thế

Bắc Giang

Yên Thế

234790

Điểm BĐVHX Tam Hiệp Thôn Yên Thế, Xã Tam Hiệp, Huyện Yên Thế

Bắc Giang

Yên Thế

234920

Điểm BĐVHX Tân Hiệp Thôn Đồng Tâm, Xã Tân Hiệp, Huyện Yên Thế

Bắc Giang

Yên Thế

234840

Điểm BĐVHX Tiến Thắng Thôn Tiến Thịnh, Xã Tiến Thắng, Huyện Yên Thế

Bắc Giang

Yên Thế

234940

Điểm BĐVHX An Thượng Thôn Tân Vân, Xã An Thượng, Huyện Yên Thế

Bắc Giang

Yên Thế

234960

Điểm BĐVHX Phồn Xương Thôn Phan, Xã Phồn Xương, Huyện Yên Thế

Bắc Giang

Yên Thế

235110

Điểm BĐVHX Đồng Tâm Thôn Liên Cơ, Xã Đồng Tâm, Huyện Yên Thế

Bắc Giang

Yên Thế

234720

Điểm BĐVHX Hồng Kỳ Thôn Trại Nhất, Xã Hồng Kỳ, Huyện Yên Thế

Bắc Giang

Yên Thế

234980

Điểm BĐVHX Đồng Lạc Thôn Thiều, Xã Đồng Lạc, Huyện Yên Thế

Bắc Giang

Yên Thế

235060

Điểm BĐVHX Tân Sỏi Thôn Phú Bản, Xã Tân Sỏi, Huyện Yên Thế

Bắc Giang

Yên Thế

235090

Điểm BĐVHX Bố Hạ Thôn Đồng Quán, Xã Bố Hạ, Huyện Yên Thế

Bắc Giang

Yên Thế

235000

Điểm BĐVHX Đồng Kỳ Thôn Cống Huyện, Xã Đồng Kỳ, Huyện Yên Thế

Bắc Giang

Yên Thế

235040

Điểm BĐVHX Đông Sơn Thôn Đông Kênh, Xã Đông Sơn, Huyện Yên Thế

Bắc Giang

Yên Thế

235020

Điểm BĐVHX Hương Vỹ Thôn Bo Non, Xã Hương Vĩ, Huyện Yên Thế

Bắc Giang

Yên Thế

234730

Điểm BĐVHX Đồng Hưu Thôn Cổng Châu, Xã Đồng Hưu, Huyện Yên Thế
Advertisements
Scroll to Top

Don’t miss our latest Update

Join our weekly newsletter to receive latest information from us