Advertisements

Bac Kan Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Bac Kan Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION

Province Bac Kan
Postal Code 100000 –
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Bac Kan areas.

Bắc Kạn Zip Codes

District Zip Code
Bac Kan City 260000 – 261025
Ba Be District 262700 – 262810
Bach Thong District 261900 – 261980
Cho Don District 263200 – 263340
 Cho Moi District 263800 – 263890
Na Ri District 261300 – 261390
Ngan Son District 262300 – 262420
Pac Nam District 264300 – 264490

Bac Kan ZIP code – Bac Kan City

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bắc Kạn

Bắc Kạn

260000

Bưu cục cấp 1 GD Bắc Kạn Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Bắc Kạn

Bắc Kạn

Bắc Kạn

261140

Bưu cục cấp 3 Phùng Chí Kiên Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Bắc Kạn

Bắc Kạn

Bắc Kạn

261030

Bưu cục cấp 3 Minh Khai Tổ 3, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Bắc Kạn

Bắc Kạn

Bắc Kạn

261110

Bưu cục cấp 3 Nà Mày Tổ 18, Phường Sông Cầu, Bắc Kạn

Bắc Kạn

Bắc Kạn

261160

Điểm BĐVHX Nông Thượng Thôn Nà Bản, Xã Nông Thượng, Bắc Kạn

Bắc Kạn

Bắc Kạn

261201

Điểm BĐVHX Xuất Hóa Thôn Bản Đồn 1, Phường Xuất Hoá, Bắc Kạn

Bắc Kạn

Bắc Kạn

261100

Điểm BĐVHX Dương Quang Thôn Nà Ỏi, Xã Dương Quang, Bắc Kạn

Bắc Kạn

Bắc Kạn

260900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Bắc Kạn Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Bắc Kạn

Bắc Kạn

Bắc Kạn

261080

Điểm BĐVHX Huyền Tụng Thôn Bản Cạu, Phường Huyền Tụng, Bắc Kạn

Bắc Kạn

Bắc Kạn

261020

Bưu cục văn phòng VP BĐTP BẮC KAN Tổ 6, Phường Đức Xuân, Bắc Kạn

Bắc Kạn

Bắc Kạn

261180

Bưu cục văn phòng VP BĐT Bắc Kan Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Bắc Kạn

Bắc Kạn

Bắc Kạn

261025

Bưu cục cấp 3 KHL Bắc Kạn Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Bắc Kạn

Bac Kan ZIP code – Ba Be District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bắc Kạn

Ba Bể

262700

Bưu cục cấp 2 Ba Bể Tiểu Khu 6, Thị Trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể

Bắc Kạn

Ba Bể

262940

Bưu cục cấp 3 Pù Mắt Thôn Pù Mắt, Xã Chu Hương, Huyện Ba Bể

Bắc Kạn

Ba Bể

262920

Điểm BĐVHX Khang Ninh Thôn Bản Vài, Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể

Bắc Kạn

Ba Bể

262990

Bưu cục cấp 3 Quảng Khê Thôn Chợ Lèng, Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể

Bắc Kạn

Ba Bể

262850

Điểm BĐVHX Nam Mẫu Thôn Bó Lù, Xã Nam Mẫu, Huyện Ba Bể

Bắc Kạn

Ba Bể

262820

Điểm BĐVHX Cao Thượng Thôn Khuổi Tăng, Xã Cao Thượng, Huyện Ba Bể

Bắc Kạn

Ba Bể

262800

Điểm BĐVHX Cao Trĩ Thôn Bản Piềng, Xã Cao Trí, Huyện Ba Bể

Bắc Kạn

Ba Bể

262870

Điểm BĐVHX Địa Linh Thôn Nà Đúc 2, Xã Địa Linh, Huyện Ba Bể

Bắc Kạn

Ba Bể

262970

Điểm BĐVHX Yến Dương Thôn Nà Giảo, Xã Yến Dương, Huyện Ba Bể

Bắc Kạn

Ba Bể

262941

Điểm BĐVHX Chu Hương Thôn Bản Lùng, Xã Chu Hương, Huyện Ba Bể

Bắc Kạn

Ba Bể

263010

Điểm BĐVHX Mỹ Phương Thôn Khuổi Shiến, Xã Mỹ Phương, Huyện Ba Bể

Bắc Kạn

Ba Bể

262720

Điểm BĐVHX Bành Trạch Thôn Lủng Điếc, Xã Bành Trạch, Huyện Ba Bể

Bắc Kạn

Ba Bể

262770

Điểm BĐVHX Hà Hiệu Thôn Nà Ma, Xã Hà Hiệu, Huyện Ba Bể

Bắc Kạn

Ba Bể

262740

Điểm BĐVHX Phúc Lộc Thôn Thiêng Điểm, Xã Phúc Lộc, Huyện Ba Bể

Bắc Kạn

Ba Bể

263054

Điểm BĐVHX Đồng Phúc Thôn Tẩn Lượt, Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể

Bắc Kạn

Ba Bể

263066

Điểm BĐVHX Hoàng Trĩ Thôn Nà Cọ, Xã Hoàng Trĩ, Huyện Ba Bể

Bắc Kạn

Ba Bể

262934

Bưu cục cấp 3 Vườn Quốc gia Ba Bể Thôn Nà Kiêng, Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể

Bắc Kạn

Ba Bể

262905

Hòm thư Công cộng Nà Khổi- Thượng Giáo Thôn Nà Khuổi, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể

Bắc Kạn

Ba Bể

262810

Bưu cục văn phòng VP BĐH Ba Bể Tiểu Khu 1, Thị Trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể

Bac Kan ZIP code – Bach Thong District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bắc Kạn

Bạch Thông

261900

Bưu cục cấp 2 Bạch Thông Khu phố Ngã Ba, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông

Bắc Kạn

Bạch Thông

262100

Điểm BĐVHX Cẩm Giàng Thôn Nà Tu, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông

Bắc Kạn

Bạch Thông

262010

Điểm BĐVHX Sỹ Bình Thôn Nà Lẹng, Xã Sĩ Bình, Huyện Bạch Thông

Bắc Kạn

Bạch Thông

262030

Điểm BĐVHX Vũ Muộn Thôn Tân Lập, Xã Vũ Muộn, Huyện Bạch Thông

Bắc Kạn

Bạch Thông

261930

Điểm BĐVHX Vi Hương Thôn Nà Pái, Xã Vi Hương, Huyện Bạch Thông

Bắc Kạn

Bạch Thông

261950

Điểm BĐVHX Tú Trĩ Thôn Pò Đeng, Xã Tú Trĩ, Huyện Bạch Thông

Bắc Kạn

Bạch Thông

261970

Điểm BĐVHX Lục Bình Thôn Bắc Lanh Chang, Xã Lục Bình, Huyện Bạch Thông

Bắc Kạn

Bạch Thông

262070

Điểm BĐVHX Quân Bình Thôn Nà Lẹng, Xã Quân Bình, Huyện Bạch Thông

Bắc Kạn

Bạch Thông

261910

Điểm BĐVHX Phương Linh Thôn Chi Quảng A, Xã Phương Linh, Huyện Bạch Thông

Bắc Kạn

Bạch Thông

261990

Điểm BĐVHX Tân Tiến Thôn Còi Mò, Xã Tân Tiến, Huyện Bạch Thông

Bắc Kạn

Bạch Thông

262120

Điểm BĐVHX Nguyên Phúc Thôn Quăn, Xã Nguyên Phúc, Huyện Bạch Thông

Bắc Kạn

Bạch Thông

262150

Điểm BĐVHX Mỹ Thanh Thôn Bản Luông 2, Xã Mỹ Thanh, Huyện Bạch Thông

Bắc Kạn

Bạch Thông

262170

Điểm BĐVHX Quang Thuận Thôn Nà Kha, Xã Quang Thuận, Huyện Bạch Thông

Bắc Kạn

Bạch Thông

262050

Điểm BĐVHX Đôn Phong Thôn Nà Đán, Xã Đôn Phong, Huyện Bạch Thông

Bắc Kạn

Bạch Thông

262190

Điểm BĐVHX Dương Phong Thôn Tổng Ngay, Xã Dương Phong, Huyện Bạch Thông

Bắc Kạn

Bạch Thông

262147

Điểm BĐVHX Cao Sơn Thôn Khau Cà, Xã Cao Sơn, Huyện Bạch Thông

Bắc Kạn

Bạch Thông

262089

Điểm BĐVHX Hà Vị Thôn Nà Phả, Xã Hà Vị, Huyện Bạch Thông

Bắc Kạn

Bạch Thông

261980

Bưu cục văn phòng VP BĐH Bạch Thông Khu phố Ngã Ba, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông

Bac Kan ZIP code – Cho Don District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bắc Kạn

Chợ Đồn

263200

Bưu cục cấp 2 Chợ Đồn Tổ 2a, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn

Bắc Kạn

Chợ Đồn

263460

Điểm BĐVHX Bản Thi Thôn Hợp Tiến, Xã Bản Thi, Huyện Chợ Đồn

Bắc Kạn

Chợ Đồn

263540

Điểm BĐVHX Lương Bằng Thôn Tham Thẩu, Xã Lương Bằng, Huyện Chợ Đồn

Bắc Kạn

Chợ Đồn

263520

Điểm BĐVHX Bằng Lãng Thôn Tổng Mụ, Xã Bằng Lãng, Huyện Chợ Đồn

Bắc Kạn

Chợ Đồn

263600

Điểm BĐVHX Nghĩa Tá Thôn Nà Tông, Xã Nghĩa Tá, Huyện Chợ Đồn

Bắc Kạn

Chợ Đồn

263640

Điểm BĐVHX Bình Trung Thôn Đon Liên, Xã Bình Trung, Huyện Chợ Đồn

Bắc Kạn

Chợ Đồn

263440

Điểm BĐVHX Yên Thượng Thôn Che Ngù, Xã Yên Thượng, Huyện Chợ Đồn

Bắc Kạn

Chợ Đồn

263480

Điểm BĐVHX Yên Thịnh Thôn Nà Piát, Xã Yên Thịnh, Huyện Chợ Đồn

Bắc Kạn

Chợ Đồn

263330

Điểm BĐVHX Ngọc Phái Thôn Phiêng Liềng 1, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn

Bắc Kạn

Chợ Đồn

263380

Điểm BĐVHX Đồng Lạc Thôn Nà Pha, Xã Đồng Lạc, Huyện Chợ Đồn

Bắc Kạn

Chợ Đồn

263400

Điểm BĐVHX Nam Cường Thôn Bản Mới, Xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn

Bắc Kạn

Chợ Đồn

263500

Điểm BĐVHX Đại Sảo Thôn Phiêng Cà, Xã Đại Sảo, Huyện Chợ Đồn

Bắc Kạn

Chợ Đồn

263310

Điểm BĐVHX Bằng Phúc Thôn Nà Pài, Xã Bằng Phúc, Huyện Chợ Đồn

Bắc Kạn

Chợ Đồn

263420

Điểm BĐVHX Xuân Lạc Thôn Bản Ó, Xã Xuân Lạc, Huyện Chợ Đồn

Bắc Kạn

Chợ Đồn

263620

Điểm BĐVHX Yên Nhuận Thôn Bản Lanh, Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn

Bắc Kạn

Chợ Đồn

263360

Điểm BĐVHX Tân Lập Thôn Phai Điểng, Xã Tân Lập, Huyện Chợ Đồn

Bắc Kạn

Chợ Đồn

263570

Điểm BĐVHX Phong Huân Thôn Pác Cộp, Xã Phong Huân, Huyện Chợ Đồn

Bắc Kạn

Chợ Đồn

263240

Điểm BĐVHX Đông Viên Thôn Làng Sen, Xã Đông Viên, Huyện Chợ Đồn

Bắc Kạn

Chợ Đồn

263357

Điểm BĐVHX Quảng Bạch Thôn Bản Duồn, Xã Quảng Bạch, Huyện Chợ Đồn

Bắc Kạn

Chợ Đồn

263270

Điểm BĐVHX Rã Bản Thôn Nà Tải, Xã Rã Bản, Huyện Chợ Đồn

Bắc Kạn

Chợ Đồn

263588

Điểm BĐVHX Yên Mỹ Thôn Bản Lự, Xã Yên Mỹ, Huyện Chợ Đồn

Bắc Kạn

Chợ Đồn

263298

Điểm BĐVHX Phương Viên Thôn Bản Lanh, Xã Phương Viên, Huyện Chợ Đồn

Bắc Kạn

Chợ Đồn

263340

Bưu cục văn phòng VP BĐH Chợ Đồn Tổ 1, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn

Bac Kan ZIP code – Cho Moi District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bắc Kạn

Chợ Mới

263800

Bưu cục cấp 2 Chợ Mới Tổ 7, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới

Bắc Kạn

Chợ Mới

263950

Bưu cục cấp 3 Sáu Hai Thôn 62, Xã Nông Hạ, Huyện Chợ Mới

Bắc Kạn

Chợ Mới

263980

Bưu cục cấp 3 Cao Kỳ Thôn Nà Cà 1, Xã Cao Kỳ, Huyện Chợ Mới

Bắc Kạn

Chợ Mới

263930

Điểm BĐVHX Thanh Bình Xóm Cốc Po, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Mới

Bắc Kạn

Chợ Mới

264020

Điểm BĐVHX Nông Thịnh Thôn Bản Còn, Xã Nông Thịnh, Huyện Chợ Mới

Bắc Kạn

Chợ Mới

264070

Điểm BĐVHX Hòa Mục Xóm Bản Chang, Xã Hoà Mục, Huyện Chợ Mới

Bắc Kạn

Chợ Mới

264040

Điểm BĐVHX Thanh Mai Thôn Trung Tâm, Xã Thanh Mai, Huyện Chợ Mới

Bắc Kạn

Chợ Mới

264090

Điểm BĐVHX Thanh Vận Thôn Phiêng Khảo, Xã Thanh Vận, Huyện Chợ Mới

Bắc Kạn

Chợ Mới

264110

Điểm BĐVHX Mai Lạp Thôn Khau Ràng, Xã Mai Lạp, Huyện Chợ Mới

Bắc Kạn

Chợ Mới

264130

Điểm BĐVHX Quảng Chu Thôn Đèo Vai 1, Xã Quảng Chu, Huyện Chợ Mới

Bắc Kạn

Chợ Mới

263840

Điểm BĐVHX Như Cố Xóm Nà Roòng, Xã Như Cố, Huyện Chợ Mới

Bắc Kạn

Chợ Mới

263880

Điểm BĐVHX Yên Hân Xóm Chợ Tinh 1, Xã Yên Hân, Huyện Chợ Mới

Bắc Kạn

Chợ Mới

263900

Điểm BĐVHX Yên Cư Xóm Nà Riền, Xã Yên Cư, Huyện Chợ Mới

Bắc Kạn

Chợ Mới

263860

Điểm BĐVHX Bình Văn Xóm Bản Mới, Xã Bình Văn, Huyện Chợ Mới

Bắc Kạn

Chợ Mới

264000

Điểm BĐVHX Tân Sơn Thôn Khuổi Đeng 2, Xã Tân Sơn, Huyện Chợ Mới

Bắc Kạn

Chợ Mới

263830

Điểm BĐVHX Yên Đĩnh Xóm Bản Tèng, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ Mới

Bắc Kạn

Chợ Mới

263808

Bưu cục cấp 3 Chợ Mới 2 Xóm Nà Khon, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ Mới

Bắc Kạn

Chợ Mới

263890

Bưu cục văn phòng VP BĐH Chợ Mới Tổ 1, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới

Bac Kan ZIP code – Na Ri District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bắc Kạn

Na Rì

261300

Bưu cục cấp 2 Na Rì Tổ Phố Mới, Thị Trấn Yên Lạc, Huyện Na Rì

Bắc Kạn

Na Rì

261630

Điểm BĐVHX Hảo Nghĩa Thôn Khu Chợ, Xã Hảo Nghĩa, Huyện Na Rì

Bắc Kạn

Na Rì

261600

Điểm BĐVHX Côn Minh Thôn Chợ A, Xã Côn Minh, Huyện Na Rì

Bắc Kạn

Na Rì

261430

Bưu cục cấp 3 Lạng San Thôn Chợ Mới, Xã Lạng San, Huyện Na Rì

Bắc Kạn

Na Rì

261650

Điểm BĐVHX Quang Phong Thôn Nà Rày, Xã Quang Phong, Huyện Na Rì

Bắc Kạn

Na Rì

261680

Điểm BĐVHX Dương Sơn Thôn Rầy Ỏi, Xã Dương Sơn, Huyện Na Rì

Bắc Kạn

Na Rì

261700

Điểm BĐVHX Xuân Dương Thôn Khu Chợ, Xã Xuân Dương, Huyện Na Rì

Bắc Kạn

Na Rì

261740

Điểm BĐVHX Liêm Thủy Thôn Nà Pì, Xã Liêm Thuỷ, Huyện Na Rì

Bắc Kạn

Na Rì

261720

Điểm BĐVHX Đổng Xá Thôn Nà Cà, Xã Đồng Xá, Huyện Na Rì

Bắc Kạn

Na Rì

261550

Điểm BĐVHX Cư Lễ Thôn Khau An, Xã Cư Lễ, Huyện Na Rì

Bắc Kạn

Na Rì

261580

Điểm BĐVHX Hữu Thác Thôn Khau Moóc, Xã Hữu Thác, Huyện Na Rì

Bắc Kạn

Na Rì

261530

Điểm BĐVHX Văn Minh Thôn Nà Deng, Xã Văn Minh, Huyện Na Rì

Bắc Kạn

Na Rì

261520

Điểm BĐVHX Ân Tình Thôn Nà Lẹng, Xã Ân Tình, Huyện Na Rì

Bắc Kạn

Na Rì

261480

Điểm BĐVHX Lam Sơn Thôn Xưởng Cưa, Xã Lam Sơn, Huyện Na Rì

Bắc Kạn

Na Rì

261500

Điểm BĐVHX Lương Thành Thôn Nà Khon, Xã Lương Thành, Huyện Na Rì

Bắc Kạn

Na Rì

261330

Điểm BĐVHX Kim Lư Thôn Háng Cáu, Xã Kim Lư, Huyện Na Rì

Bắc Kạn

Na Rì

261360

Điểm BĐVHX Lương Hạ Thôn Pò Đồn, Xã Lương Hạ, Huyện Na Rì

Bắc Kạn

Na Rì

261350

Điểm BĐVHX Cường Lợi Thôn Nà Chè, Xã Cường Lợi, Huyện Na Rì

Bắc Kạn

Na Rì

261380

Điểm BĐVHX Văn Học Thôn Pò Cạu, Xã Văn Học, Huyện Na Rì

Bắc Kạn

Na Rì

261450

Điểm BĐVHX Lương Thượng Thôn Nà Làng, Xã Lương Thượng, Huyện Na Rì

Bắc Kạn

Na Rì

261460

Điểm BĐVHX Kim Hỷ Thôn Bản Kẹ, Xã Kim Hỷ, Huyện Na Rì

Bắc Kạn

Na Rì

261400

Điểm BĐVHX Vũ Loan Thôn Thôm Kinh, Xã Vũ Loan, Huyện Na Rì

Bắc Kạn

Na Rì

261390

Bưu cục văn phòng VP BĐH Na Rì Tổ Giả Dìa, Thị Trấn Yên Lạc, Huyện Na Rì

Bac Kan ZIP code – Ngan Son District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bắc Kạn

Ngân Sơn

262300

Bưu cục cấp 2 Ngân Sơn Tiểu Khu Phố, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn

Bắc Kạn

Ngân Sơn

262450

Bưu cục cấp 3 Nà Phặc Tiểu Khu 2, Thị Trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn

Bắc Kạn

Ngân Sơn

262340

Bưu cục cấp 3 Bằng Khẩu Thôn Khu Chợ 1, Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn

Bắc Kạn

Ngân Sơn

262560

Điểm BĐVHX Lãng Ngâm Thôn Nà Lạn, Xã Lãng Ngâm, Huyện Ngân Sơn

Bắc Kạn

Ngân Sơn

262390

Điểm BĐVHX Cốc Đán Thôn Hoàng Phài, Xã Cốc Đán, Huyện Ngân Sơn

Bắc Kạn

Ngân Sơn

262360

Điểm BĐVHX Thượng Ân Thôn Nà Hin, Xã Thương Ân, Huyện Ngân Sơn

Bắc Kạn

Ngân Sơn

262320

Điểm BĐVHX Đức Vân Thôn Bản Chang, Xã Đức Vân, Huyện Ngân Sơn

Bắc Kạn

Ngân Sơn

262490

Điểm BĐVHX Thượng Quan Thôn Cò Luồng, Xã Thượng Quan, Huyện Ngân Sơn

Bắc Kạn

Ngân Sơn

262530

Điểm BĐVHX Thuần Mang Thôn Khu Chợ, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn

Bắc Kạn

Ngân Sơn

262580

Điểm BĐVHX Hương Nê Thôn Bản Quản 2, Xã Hương Nê, Huyện Ngân Sơn

Bắc Kạn

Ngân Sơn

262430

Điểm BĐVHX Trung Hòa Thôn Nà Đi, Xã Trung Hoà, Huyện Ngân Sơn

Bắc Kạn

Ngân Sơn

262420

Bưu cục văn phòng VP BĐH Ngân Sơn Tiểu Khu 1, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn

Bac Kan ZIP code – Pac Nam Distirct

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bắc Kạn

Pác Nặm

264300

Bưu cục cấp 2 Pác Nặm Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm

Bắc Kạn

Pác Nặm

264330

Điểm BĐVHX Nghiên Loan Thôn Pác Liển, Xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm

Bắc Kạn

Pác Nặm

264400

Điểm BĐVHX Xuân La Thôn Cọn Luông, Xã Xuân La, Huyện Pác Nặm

Bắc Kạn

Pác Nặm

264420

Điểm BĐVHX Giáo Hiệu Thôn Khuổi Lè, Xã Giáo Hiệu, Huyện Pác Nặm

Bắc Kạn

Pác Nặm

264430

Điểm BĐVHX Công Bằng Thôn Nà Giàng, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm

Bắc Kạn

Pác Nặm

264470

Điểm BĐVHX Bằng Thành Thôn Bản Khúa, Xã Bằng Thành, Huyện Pác Nặm

Bắc Kạn

Pác Nặm

264397

Điểm BĐVHX An Thắng Thôn Nà Mòn, Xã An Thắng, Huyện Pác Nặm

Bắc Kạn

Pác Nặm

264458

Điểm BĐVHX Nhạn Môn Thôn Phai Khỉm, Xã Nhạn Môn, Huyện Pác Nặm

Bắc Kạn

Pác Nặm

264363

Điểm BĐVHX Cao Tân Thôn Bản Bón, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm

Bắc Kạn

Pác Nặm

264381

Điểm BĐVHX Cổ Linh Bản Sáng, Xã Cổ Linh, Huyện Pác Nặm

Bắc Kạn

Pác Nặm

264316

Điểm BĐVHX Bộc Bố Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm

Bắc Kạn

Pác Nặm

264490

Bưu cục văn phòng VP BĐH Pác Nặm Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm
Advertisements
Scroll to Top

Don’t miss our latest Update

Join our weekly newsletter to receive latest information from us