Advertisements

Bac Lieu Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Bac Lieu Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION

Province Bac Lieu
Postal Code 260000 –
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Bac Lieu areas.

Bạc Liêu Zip Codes

District Zip Code
Bac Lieu City 960000 – 961338
Dong Hai District 962900 – 962901
Gia Rai Town 962600 – 962708
Hoa Binh District 963200 – 963448
Hong Dan District 962400 – 962480
Phuoc Long District 962100 – 962160
Vinh Loi District 961580 – 961500

2. Bac Lieu ZIP code – Bac Lieu City

 

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bạc Liêu

Bạc Liêu

960000

Bưu cục cấp 1 Bạc Liêu Số 20, Đường Trần Phú, Phường 3, Bạc Liêu

Bạc Liêu

Bạc Liêu

961300

Bưu cục cấp 3 Nhà Mát Khóm Nhà Mát, Phường Nhà Mát, Bạc Liêu

Bạc Liêu

Bạc Liêu

961310

Bưu cục cấp 3 Hiệp Thành Khóm Đầu Lộ, Phường Nhà Mát, Bạc Liêu

Bạc Liêu

Bạc Liêu

961250

Bưu cục cấp 3 Trà Kha Số 002, Đường Võ Thị Sáu, Phường 8, Bạc Liêu

Bạc Liêu

Bạc Liêu

961139

Điểm BĐVHX Vĩnh Trạch Ấp Công Điền, Xã Vĩnh Trạch, Bạc Liêu

Bạc Liêu

Bạc Liêu

960900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Bạc Liêu Số 20, Đường Trần Phú, Phường 3, Bạc Liêu

Bạc Liêu

Bạc Liêu

961328

Điểm BĐVHX Hiệp Thành Ấp Giồng Nhãn, Xã Hiệp Thành, Bạc Liêu

Bạc Liêu

Bạc Liêu

961338

Điểm BĐVHX Vĩnh Trạch Đông Ấp Biển Tây B, Xã Vĩnh Trạch Đông, Bạc Liêu

 

3. Bac Lieu ZIP code – Dong Hai District

 

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bạc Liêu

Đông Hải

962900

Bưu cục cấp 2 Đông Hải Ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải

Bạc Liêu

Đông Hải

962970

Bưu cục cấp 3 Cây Giang Ấp Cây Giang A, Xã Long Điền, Huyện Đông Hải

Bạc Liêu

Đông Hải

962920

Bưu cục cấp 3 Kinh Tư Ấp Diêm Điền, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải

Bạc Liêu

Đông Hải

962950

Điểm BĐVHX Long Đìền Đông A Ấp Mỹ Điền, Xã Long Điền Đông A, Huyện Đông Hải

Bạc Liêu

Đông Hải

962940

Điểm BĐVHX Long Điền Đông Ấp Bửu 2, Xã Long Điền Đông, Huyện Đông Hải

Bạc Liêu

Đông Hải

963000

Điểm BĐVHX An Trạch Ấp Thành Thưởng, Xã An Trạch, Huyện Đông Hải

Bạc Liêu

Đông Hải

963030

Điểm BĐVHX An Phúc Ấp Cái Keo, Xã An Phúc, Huyện Đông Hải

Bạc Liêu

Đông Hải

963050

Điểm BĐVHX Định Thành Ấp Lung Chim, Xã Định Thành, Huyện Đông Hải

Bạc Liêu

Đông Hải

963065

Điểm BĐVHX Định Thành A Ấp Lung Lá, Xã Định Thành A, Huyện Đông Hải

Bạc Liêu

Đông Hải

962901

Đại lý bưu điện Số 1 Ấp 3, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải

4. Bac Lieu ZIP code – Gia Rai Town

 

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bạc Liêu

Giá Rai

962600

Bưu cục cấp 2 Gía Rai Ấp 1, Thị Trấn Giá Rai, Giá Rai

Bạc Liêu

Giá Rai

962720

Bưu cục cấp 3 Hộ Phòng Ấp 1 – Khóm 1, Thị Trấn Hộ Phòng, Giá Rai

Bạc Liêu

Giá Rai

962800

Bưu cục cấp 3 Láng Trâm Ấp Xóm Mới, Xã Tân Thạnh, Giá Rai

Bạc Liêu

Giá Rai

962610

Bưu cục cấp 3 Láng Tròn Ấp 2, Xã Phong Thạnh Đông A, Giá Rai

Bạc Liêu

Giá Rai

962780

Bưu cục cấp 3 Khúc Tréo Ấp Khúc Tréo A, Xã Tân Phong, Giá Rai

Bạc Liêu

Giá Rai

962670

Điểm BĐVHX Phong Thạnh Ấp 19, Xã Phong Thạnh, Giá Rai

Bạc Liêu

Giá Rai

962801

Điểm BĐVHX Tân Thạnh Ấp 8, Xã Tân Thạnh, Giá Rai

Bạc Liêu

Giá Rai

962650

Điểm BĐVHX Phong Tân Ấp 16 A, Xã Phong Tân, Giá Rai

Bạc Liêu

Giá Rai

962630

Điểm BĐVHX Phong Thạnh Đông Ấp 11, Xã Phong Thạnh Đông , Giá Rai

Bạc Liêu

Giá Rai

962792

Bưu cục cấp 3 Cây Gừa Ấp Khúc Tréo B, Xã Tân Phong, Giá Rai

Bạc Liêu

Giá Rai

962620

Điểm BĐVHX Phong Thạnh Đông A Ấp 1, Xã Phong Thạnh Đông A, Giá Rai

Bạc Liêu

Giá Rai

962708

Điểm BĐVHX Phong Thạnh Tây Ấp 3, Xã Phong Thạnh Tây, Giá Rai

5. Bac Lieu ZIP code – Hoa Binh District

 

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bạc Liêu

Hòa Bình

963200

Bưu cục cấp 2 Hòa Bình Ấp Thị Trấn A – Khu 1, Thị Trấn Hoà Bình, Huyện Hoà Bình

Bạc Liêu

Hòa Bình

963280

Bưu cục cấp 3 Bàu Xàng Ấp 18, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình

Bạc Liêu

Hòa Bình

963390

Bưu cục cấp 3 Cầu Số 2 Ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình

Bạc Liêu

Hòa Bình

963310

Bưu cục cấp 3 Cái Cùng Ấp Vĩnh Lạc, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình

Bạc Liêu

Hòa Bình

963320

Bưu cục cấp 3 Vĩnh Mới Ấp Vĩnh Mới, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình

Bạc Liêu

Hòa Bình

963330

Điểm BĐVHX Minh Diệu Ấp 21, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình

Bạc Liêu

Hòa Bình

963360

Điểm BĐVHX Vĩnh Mỹ A Ấp Xóm Lớn B, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình

Bạc Liêu

Hòa Bình

963420

Điểm BĐVHX Vĩnh Hậu Ấp Vĩnh Mẫu, Xã Vĩnh Hậu, Huyện Hoà Bình

Bạc Liêu

Hòa Bình

963448

Điểm BĐVHX Vĩnh Hậu A Ấp 12, Xã Vĩnh Hậu A, Huyện Hoà Bình

6. Bac Lieu ZIP code – Hong Dan District

 

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bạc Liêu

Hồng Dân

962400

Bưu cục cấp 2 Hồng Dân Đường Trần Văn Bảy, Thị Trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân

Bạc Liêu

Hồng Dân

962510

Điểm BĐVHX Vĩnh Lộc A Ấp Ba Đình, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân

Bạc Liêu

Hồng Dân

962511

Bưu cục cấp 3 Cầu Đỏ Ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Lộc, Huyện Hồng Dân

Bạc Liêu

Hồng Dân

962460

Bưu cục cấp 3 Ninh Quới Ấp Ninh Thạnh, Xã Ninh Qưới A, Huyện Hồng Dân

Bạc Liêu

Hồng Dân

962440

Điểm BĐVHX Ninh Điền Ấp Ninh Điền, Xã Ninh Qưới, Huyện Hồng Dân

Bạc Liêu

Hồng Dân

962520

Điểm BĐVHX Ninh Thạnh Lợi Ấp Ninh Thạnh Tây, Xã Ninh Thạnh Lợi, Huyện Hồng Dân

Bạc Liêu

Hồng Dân

962420

Điểm BĐVHX Ninh Hòa Ấp Ninh Thạnh 2, Xã Ninh Hoà, Huyện Hồng Dân

Bạc Liêu

Hồng Dân

962521

Điểm BĐVHX Nhà Lầu 1 Ấp Nhà Lầu 1, Xã Ninh Thạnh Lợi A, Huyện Hồng Dân

Bạc Liêu

Hồng Dân

962480

Điểm BĐVHX Lộc Ninh Ấp Bà Ai 1, Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân

7. Bac Lieu ZIP code – Phuoc Long District

 

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bạc Liêu

Phước Long

962100

Bưu cục cấp 2 Phước Long Ấp Long Thành, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long

Bạc Liêu

Phước Long

962240

Bưu cục cấp 3 Chủ Chí Ấp 2 A, Xã Phong Thạnh Tây B, Huyện Phước Long

Bạc Liêu

Phước Long

962150

Bưu cục cấp 3 Phó Sinh Ấp Phước Thành, Xã Phước Long, Huyện Phước Long

Bạc Liêu

Phước Long

962190

Bưu cục cấp 3 Trưởng Tòa Ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long

Bạc Liêu

Phước Long

962220

Bưu cục cấp 3 Rọc Lá Ấp Mỹ Tường 1, Xã Hưng Phú, Huyện Phước Long

Bạc Liêu

Phước Long

962241

Điểm BĐVHX Phong Thạnh Tây A Ấp 1 A, Xã Phong Thạnh Tây A, Huyện Phước Long

Bạc Liêu

Phước Long

962130

Điểm BĐVHX Vĩnh Phú Đông Ấp Mỹ 1, Xã Vĩnh Phú Đông, Huyện Phước Long

Bạc Liêu

Phước Long

962160

Điểm BĐVHX Xã Thoàn Ấp Phứớc 2, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long

8. Bac Lieu ZIP code – Vinh Loi District

 

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bạc Liêu

Vĩnh Lợi

961580

Bưu cục cấp 3 Cầu Sập Ấp Phước Thạnh 1, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi

Bạc Liêu

Vĩnh Lợi

961750

Bưu cục cấp 3 Vĩnh Hưng Ấp Tam Hưng, Xã Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Lợi

Bạc Liêu

Vĩnh Lợi

961670

Bưu cục cấp 3 Gia Hội Ấp Gia Hội, Xã Hưng Thành, Huyện Vĩnh Lợi

Bạc Liêu

Vĩnh Lợi

961610

Bưu cục cấp 3 Cái Dầy Ấp Cái Dầy, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi

Bạc Liêu

Vĩnh Lợi

961690

Điểm BĐVHX Châu Thới Ấp Giồng Bướm A, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi

Bạc Liêu

Vĩnh Lợi

961650

Điểm BĐVHX Hưng Hội Ấp Sóc Đồn, Xã Hưng Hội, Huyện Vĩnh Lợi

Bạc Liêu

Vĩnh Lợi

961630

Điểm BĐVHX Châu Hưng A Ấp Nhà Dài A, Xã Châu Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi

Bạc Liêu

Vĩnh Lợi

961770

Điểm BĐVHX Vĩnh Hưng A Ấp Trung Hưng 1A, Xã Vĩnh Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi

Bạc Liêu

Vĩnh Lợi

961500

Bưu cục cấp 2 Vĩnh Lợi Ấp Xẻo Chích, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi

 

 

Advertisements
Scroll to Top

Don’t miss our latest Update

Join our weekly newsletter to receive latest information from us