Advertisements

Bac Ninh Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Bac Ninh Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION

Province Bac Ninh
Postal Code 220000 – 221438
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Bac Ninh areas.

Bắc Ninh Zip Codes

District Zip Code
 Bac Ninh City 220000 – 221280
 Tu Son City 221000 – 222320
 Gia Binh District 223200 – 223380
 Luong Tai District 223500 – 223690
 Que Vo District 222800 – 222918
 Thuan Thanh District 222400 – 222413
 Tien Du District 221800 – 221998
 Yen Phong District 221400 – 221438

Bac Ninh ZIP code – Bac Ninh City

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bắc Ninh

Bắc Ninh

220000

Bưu cục cấp 1 GD Bắc Ninh Đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

221080

Bưu cục cấp 3 Đáp Cầu Số 642, Khu phố 1 Đáp Cầu, Phường Đáp Cầu, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

221240

Bưu cục cấp 3 Lý Thái Tổ Đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

221470

Bưu cục cấp 3 Vạn An Thôn Đương Xá, Phường Vạn An, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

221480

Điểm BĐVHX Hoà Long Thôn Quả Cảm, Xã Hoà Long, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

221460

Điểm BĐVHX Khúc Xuyên Thôn Khúc Toại, Xã Khúc Xuyên, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

221450

Điểm BĐVHX Phong Khê Thôn Dương Ổ, Xã Phong Khê, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

221860

Bưu cục cấp 3 Chợ Và Phố Và, Phường Hạp Lĩnh, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

221840

Điểm BĐVHX Khắc Niệm Thôn Đoài, Xã Khắc Niệm, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

223020

Điểm BĐVHX Nam Sơn Thôn Môn Tự, Xã Nam Sơn, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

222940

Điểm BĐVHX Kim Chân Thôn Kim Đôi, Xã Kim Chân, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

222950

Điểm BĐVHX Vân Dương Thôn Chu Mấu, Phường Vân Dương, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

221843

Đại lý bưu điện Thôn Tiền Ngoài Thôn Tiền Ngoài, Xã Khắc Niệm, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

220900

Bưu cục văn phòng Hệ 1 Bắc Ninh Đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

221132

Hòm thư Công cộng Phường Vệ An Đường Lê Phụng Hiểu, Khu tập thể Trường Thống Kê, Phường Vệ An, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

224042

Hòm thư Công cộng Phường Ninh Xá Đường Nguyễn Du, Phường Ninh Xá, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

221053

Hòm thư Công cộng Phường Thị Cầu Đường Lý Thường Kiệt, Khu dân cư Khu 6 Thị Cầu, Phường Thị Cầu, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

221115

Hòm thư Công cộng Phường Kinh Bắc Khu Yna, Phường Kinh Bắc, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

221229

Hòm thư Công cộng Phường Võ Cường Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ Cường, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

221293

Hòm thư Công cộng Phường Vũ Ninh Khu Suối Hoa, Phường Vũ Ninh, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

221194

Hòm thư Công cộng Phường Đại Phúc Khu 3, Phường Đại Phúc, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

221280

Bưu cục cấp 3 Bưu cục Hành chính công Số 11A, Đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Bắc Ninh

Bac Ninh ZIP code – Tu Son City

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bắc Ninh

Từ Sơn

222100

Bưu cục cấp 2 Từ Sơn Khu Đất mới, Phường Đông Ngàn, Từ Sơn

Bắc Ninh

Từ Sơn

222260

Bưu cục cấp 3 Đình Bảng Thôn Tân Lập, Phường Đình Bảng, Từ Sơn

Bắc Ninh

Từ Sơn

222120

Bưu cục cấp 3 Trần Phú Phố Trần Phú, Thị Trấn Từ Sơn, Từ Sơn

Bắc Ninh

Từ Sơn

222200

Điểm BĐVHX Đồng Quang Thôn Trang Liệt, Phường Trang Hạ, Từ Sơn

Bắc Ninh

Từ Sơn

222261

Điểm BĐVHX Đình Bảng Thôn Thọ Môn, Phường Đình Bảng, Từ Sơn

Bắc Ninh

Từ Sơn

222160

Điểm BĐVHX Tương Giang Thôn Tiêu Thương, Xã Tương Giang, Từ Sơn

Bắc Ninh

Từ Sơn

222230

Điểm BĐVHX Phù Khê Thôn Phù Khê Đông, Xã Phù Khê, Từ Sơn

Bắc Ninh

Từ Sơn

222210

Điểm BĐVHX Hương Mạc Thôn Hương Mạc, Xã Hương Mạc, Từ Sơn

Bắc Ninh

Từ Sơn

222240

Điểm BĐVHX Châu Khê Thôn Song Tháp, Phường Châu Khê, Từ Sơn

Bắc Ninh

Từ Sơn

222130

Điểm BĐVHX Tân Hồng Thôn Yên Lã, Phường Tân Hồng, Từ Sơn

Bắc Ninh

Từ Sơn

222140

Điểm BĐVHX Đồng Nguyên Phố Mới, Phường Đồng Nguyên, Từ Sơn

Bắc Ninh

Từ Sơn

222180

Điểm BĐVHX Tam Sơn Xóm Trước, Xã Tam Sơn,  Từ Sơn

Bắc Ninh

Từ Sơn

222307

Hòm thư Công cộng Xã Phù Chẩn Thôn Doi Sóc, Xã Phù Chẩn, Từ Sơn

Bắc Ninh

Từ Sơn

222308

Bưu cục cấp 3 Khu công nghiệp VSIP Từ Sơn Thôn Phù Lộc, Xã Phù Chẩn, Từ Sơn

Bắc Ninh

Từ Sơn

222320

Bưu cục cấp 3 KHL Tiên Sơn Thôn Dương Lôi, Phường Tân Hồng, Từ Sơn

Bac Ninh ZIP code – Gia Binh District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bắc Ninh

Huyện Gia Bình

223200

Bưu cục cấp 2 Gia Bình Thôn Đông Bình, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình

Bắc Ninh

Huyện Gia Bình

223350

Bưu cục cấp 3 Chợ Núi Thôn Bảo Tháp, Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình

Bắc Ninh

Huyện Gia Bình

223360

Bưu cục cấp 3 Chợ Ngụ Phố Ngụ, Xã Nhân Thắng, Huyện Gia Bình

Bắc Ninh

Huyện Gia Bình

223201

Điểm BĐVHX Xuân Lai Thôn Định Mỗ, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình

Bắc Ninh

Huyện Gia Bình

223240

Điểm BĐVHX Bình Dương Phố Bùng, Xã Bình Dương, Huyện Gia Bình

Bắc Ninh

Huyện Gia Bình

223280

Điểm BĐVHX Đại Lai Thôn Đại Lai, Xã Đại Lai, Huyện Gia Bình

Bắc Ninh

Huyện Gia Bình

223400

Điểm BĐVHX Đại Bái Thôn Đoan Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình

Bắc Ninh

Huyện Gia Bình

223260

Điểm BĐVHX Cao Đức Thôn Văn Than, Xã Cao Đức, Huyện Gia Bình

Bắc Ninh

Huyện Gia Bình

223370

Điểm BĐVHX Lãng Ngâm Thôn Môn Quảng, Xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình

Bắc Ninh

Huyện Gia Bình

223330

Điểm BĐVHX Song Giang Thôn Ích Phú, Xã Song Giang, Huyện Gia Bình

Bắc Ninh

Huyện Gia Bình

223310

Điểm BĐVHX Vạn Ninh Thôn Xuân Dương, Xã Vạn Ninh, Huyện Gia Bình

Bắc Ninh

Huyện Gia Bình

223300

Điểm BĐVHX Thái Bảo Thôn Tân Hương, Xã Thái Bảo, Huyện Gia Bình

Bắc Ninh

Huyện Gia Bình

223340

Điểm BĐVHX Giang Sơn Thôn Du Tràng, Xã Giang Sơn, Huyện Gia Bình

Bắc Ninh

Huyện Gia Bình

223380

Điểm BĐVHX Quỳnh Phú Thôn Phú Dư, Xã Quỳnh Phú, Huyện Gia Bình

Bac Ninh ZIP code – Luong Tai District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bắc Ninh

Huyện Lương Tài

223500

Bưu cục cấp 2 Lương Tài Thôn Đạo Sử, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài

Bắc Ninh

Huyện Lương Tài

223610

Bưu cục cấp 3 Kênh Vàng Thôn Hoàng Kênh, Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài

Bắc Ninh

Huyện Lương Tài

223590

Điểm BĐVHX Lai Hạ Thôn Lai Hạ, Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài

Bắc Ninh

Huyện Lương Tài

223650

Điểm BĐVHX Phú Hoà Thôn Phương Xá, Xã Phú Hoà, Huyện Lương Tài

Bắc Ninh

Huyện Lương Tài

223520

Điểm BĐVHX Trung Chính Thôn Trung Chinh, Xã Trung Chính, Huyện Lương Tài

Bắc Ninh

Huyện Lương Tài

223630

Điểm BĐVHX An Thịnh Thôn An Trụ, Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài

Bắc Ninh

Huyện Lương Tài

223600

Điểm BĐVHX Mỹ Hương Thôn An Mỹ, Xã Mỹ Hương, Huyện Lương Tài

Bắc Ninh

Huyện Lương Tài

223560

Điểm BĐVHX Trừng Xá Thôn Trừng Xá, Xã Trừng Xá, Huyện Lương Tài

Bắc Ninh

Huyện Lương Tài

223740

Điểm BĐVHX Lâm Thao Thôn Lâm Thao, Xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài

Bắc Ninh

Huyện Lương Tài

223580

Điểm BĐVHX Minh Tân Thôn Nhất Trai, Xã Minh Tân, Huyện Lương Tài

Bắc Ninh

Huyện Lương Tài

223720

Điểm BĐVHX Bình Định Thôn Ngọc Trì, Xã Bình Định, Huyện Lương Tài

Bắc Ninh

Huyện Lương Tài

223700

Điểm BĐVHX Quảng Phú Thôn Lĩnh Mai, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài

Bắc Ninh

Huyện Lương Tài

223730

Điểm BĐVHX Phú Lương Thôn Lương Xá, Xã Phú Lương, Huyện Lương Tài

Bắc Ninh

Huyện Lương Tài

223604

Đại lý bưu điện Thôn My Xuyên Thôn My Xuyên, Xã Mỹ Hương, Huyện Lương Tài

Bắc Ninh

Huyện Lương Tài

223690

Hòm thư Công cộng Xã Tân Lãng Phố Tân Hợp, Xã Tân Lãng, Huyện Lương Tài

Bac Ninh ZIP code – Que Vo District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bắc Ninh

Huyện Quế Võ

222800

Bưu cục cấp 2 Quế Võ Khu 3, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ

Bắc Ninh

Huyện Quế Võ

222990

Bưu cục cấp 3 Châu Cầu Thôn Châu Cầu, Xã Châu Phong, Huyện Quế Võ

Bắc Ninh

Huyện Quế Võ

222820

Điểm BĐVHX Việt Hùng Thôn Lợ, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ

Bắc Ninh

Huyện Quế Võ

223080

Điểm BĐVHX Mộ Đạo Thôn Tràng Nhiệt, Xã Mộ Đạo, Huyện Quế Võ

Bắc Ninh

Huyện Quế Võ

223100

Điểm BĐVHX Chi Lăng Thôn Quế Ổ, Xã Chi Lăng, Huyện Quế Võ

Bắc Ninh

Huyện Quế Võ

223050

Điểm BĐVHX Cách Bi Thôn Từ Phong, Xã Cách Bi, Huyện Quế Võ

Bắc Ninh

Huyện Quế Võ

222840

Điểm BĐVHX Phù Lương Thôn Yên Đinh, Xã Phù Lương, Huyện Quế Võ

Bắc Ninh

Huyện Quế Võ

222870

Điểm BĐVHX Quế Tân Thôn Lạc Xá, Xã Quế Tân, Huyện Quế Võ

Bắc Ninh

Huyện Quế Võ

222860

Điểm BĐVHX Bằng An Thôn Đanh, Xã Bằng An, Huyện Quế Võ

Bắc Ninh

Huyện Quế Võ

222850

Điểm BĐVHX Phù Lãng Thôn Phấn Trung, Xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ

Bắc Ninh

Huyện Quế Võ

223090

Điểm BĐVHX Yên Giả Thôn La Miệt, Xã Yên Giả, Huyện Quế Võ

Bắc Ninh

Huyện Quế Võ

223120

Điểm BĐVHX Hán Quảng Thôn Hán Đà, Xã Hán Quảng, Huyện Quế Võ

Bắc Ninh

Huyện Quế Võ

222900

Điểm BĐVHX Việt Thống Thôn Thống Thượng, Xã Việt Thống, Huyện Quế Võ

Bắc Ninh

Huyện Quế Võ

222980

Điểm BĐVHX Ngọc Xá Thôn Ngọc Sơn, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ

Bắc Ninh

Huyện Quế Võ

222991

Điểm BĐVHX Châu Phong Thị tứ Thất Gian, Xã Châu Phong, Huyện Quế Võ

Bắc Ninh

Huyện Quế Võ

223060

Điểm BĐVHX Đào Viên Thôn Lầy, Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ

Bắc Ninh

Huyện Quế Võ

222970

Điểm BĐVHX Phượng Mao Thôn Mao Trung, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ

Bắc Ninh

Huyện Quế Võ

222890

Điểm BĐVHX Nhân Hoà Thôn Bất Phí, Xã Nhân Hoà, Huyện Quế Võ

Bắc Ninh

Huyện Quế Võ

223040

Điểm BĐVHX Bồng Lai Thôn Bồng Lai, Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ

Bắc Ninh

Huyện Quế Võ

223000

Điểm BĐVHX Đức Long Thôn Vân Đoàn, Xã Đức Long, Huyện Quế Võ

Bắc Ninh

Huyện Quế Võ

223072

Bưu cục cấp 3 Đông Du Thôn Đông Du, Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ

Bắc Ninh

Huyện Quế Võ

222930

Bưu cục cấp 3 Nội Doi Thôn Liễn Thượng, Xã Đại Xuân, Huyện Quế Võ

Bắc Ninh

Huyện Quế Võ

222918

Bưu cục cấp 3 KCN Quế Võ Thôn Giang Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ

Bac Ninh ZIP code – Thuan Thanh District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành

222400

Bưu cục cấp 2 Thuận Thành Khu Đất mới, Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành

222570

Bưu cục cấp 3 Trạm Lộ Phố Trẹm, Xã Trạm Lộ, Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành

222430

Điểm BĐVHX An Bình Thôn Chợ, Xã An Bình, Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành

222480

Điểm BĐVHX Hoài Thượng Thôn Đại Mão, Xã Hoài Thượng, Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành

222450

Điểm BĐVHX Mão Điền Xóm Bàng, Xã Mão Điền, Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành

222630

Điểm BĐVHX Nghĩa Đạo Phố Vàng, Xã Nghĩa Đạo, Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành

222670

Điểm BĐVHX Nguyệt Đức Thôn Lê Xá, Xã Nguyệt Đức, Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành

222720

Điểm BĐVHX Song Liễu Thôn Liễu Khê, Xã Song Liễu, Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành

222520

Điểm BĐVHX Đình Tổ Thôn Bút Tháp, Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành

222510

Điểm BĐVHX Đại Đồng Thành Thôn Đồng Đoài, Xã Đại Đồng Thành, Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành

222550

Điểm BĐVHX Trí Quả Thôn Phương Quan, Xã Trí Quả, Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành

222650

Điểm BĐVHX Ninh Xá Thôn Phủ, Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành

222530

Điểm BĐVHX Thanh Khương Thôn Thanh Hoài, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành

222600

Điểm BĐVHX Hà Mãn Thôn Mãn Xá Tây, Xã Hà Mãn, Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành

222580

Điểm BĐVHX Gia Đông Ấp Khám, Xã Gia Đông, Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành

222690

Điểm BĐVHX Ngũ Thái Thôn Cửu Yên, Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành

222610

Điểm BĐVHX Xuân Lâm Thôn Xuân Lê, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành

222500

Điểm BĐVHX Song Hồ Thôn Đạo Tú, Xã Song Hồ, Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành

222512

Đại lý bưu điện Thôn Đồng Đông Thôn Đồng Đông, Xã Đại Đồng Thành, Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành

222611

Đại lý bưu điện Thôn Doãn Hạ Thôn Doãn Hạ, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành

222540

Bưu cục cấp 3 Chợ Dâu Phố Dâu, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành

222577

Đại lý bưu điện Thôn Nghi An Thôn Nghi An, Xã Trạm Lộ, Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh

Huyện Thuận Thành

222413

Bưu cục cấp 3 Phố Hồ Khu Phố Hồ, Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành

Bac Ninh ZIP code – Tien Du District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bắc Ninh

Huyện Tiên Du

221800

Bưu cục cấp 2 Tiên Du Phố Lim, Thị Trấn Lim, Huyện Tiên Du

Bắc Ninh

Huyện Tiên Du

221930

Bưu cục cấp 3 Chợ Sơn Thôn Chợ Sơn, Xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du

Bắc Ninh

Huyện Tiên Du

221940

Bưu cục cấp 3 Kcn Tiên Sơn Thôn Móng Núi, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du

Bắc Ninh

Huyện Tiên Du

222010

Điểm BĐVHX Tri Phương Thôn Đinh, Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du

Bắc Ninh

Huyện Tiên Du

221900

Điểm BĐVHX Hiên Vân Thôn Kiều, Xã Hiên Vân, Huyện Tiên Du

Bắc Ninh

Huyện Tiên Du

221990

Điểm BĐVHX Đại Đồng Thôn Đại Thượng, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du

Bắc Ninh

Huyện Tiên Du

221960

Điểm BĐVHX Phật Tích Thôn Ngô Xá, Xã Phật Tích, Huyện Tiên Du

Bắc Ninh

Huyện Tiên Du

221910

Điểm BĐVHX Lạc Vệ Thôn Hộ Vệ, Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du

Bắc Ninh

Huyện Tiên Du

221820

Điểm BĐVHX Liên Bão Thôn Hòai Thượng, Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du

Bắc Ninh

Huyện Tiên Du

221980

Điểm BĐVHX Tân Chi Thôn Chi Trung, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du

Bắc Ninh

Huyện Tiên Du

222000

Điểm BĐVHX Cảnh Hưng Thôn Trung, Xã Cảnh Hưng, Huyện Tiên Du

Bắc Ninh

Huyện Tiên Du

221870

Điểm BĐVHX Phú Lâm Thôn Đông Phù, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du

Bắc Ninh

Huyện Tiên Du

221970

Điểm BĐVHX Minh Đạo Thôn Nghĩa Chỉ, Xã Minh Đạo, Huyện Tiên Du

Bắc Ninh

Huyện Tiên Du

221941

Điểm BĐVHX Hoàn Sơn Thôn Đồng Xép, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du

Bắc Ninh

Huyện Tiên Du

221801

Đại lý bưu điện Thôn Lũng Giang Thôn Lũng Giang, Thị Trấn Lim, Huyện Tiên Du

Bắc Ninh

Huyện Tiên Du

221890

Hòm thư Công cộng Thôn Lộ Bao Thôn Lộ Bao, Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du

Bắc Ninh

Huyện Tiên Du

221931

Đại lý bưu điện Thôn Đông Sơn Thôn Đông Sơn, Xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du

Bắc Ninh

Huyện Tiên Du

221981

Đại lý bưu điện Thôn Tư Chi Thôn Tư Chi, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du

Bắc Ninh

Huyện Tiên Du

221942

Đại lý bưu điện Thôn Bất Lự Thôn Bất Lự Làng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du

Bắc Ninh

Huyện Tiên Du

221998

Bưu cục cấp 3 Khu công nghiệp Đại Đồng Đường KCN Đại Đồng, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du

Bac Ninh ZIP code – Yen Phong District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bắc Ninh

Huyện Yên Phong

221400

Bưu cục cấp 2 Yên Phong Đường Phố Chờ, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong

Bắc Ninh

Huyện Yên Phong

221401

Điểm BĐVHX Thị Trấn Chờ Đường Phố Mới, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong

Bắc Ninh

Huyện Yên Phong

221620

Điểm BĐVHX Văn Môn Thôn Mẫn Xá, Xã Vân Môn, Huyện Yên Phong

Bắc Ninh

Huyện Yên Phong

221600

Điểm BĐVHX Yên Phụ Thôn An Ninh, Xã Yên Phụ, Huyện Yên Phong

Bắc Ninh

Huyện Yên Phong

221580

Điểm BĐVHX Hoà Tiến Thôn Yên Hậu, Xã Hoà Tiến, Huyện Yên Phong

Bắc Ninh

Huyện Yên Phong

221420

Điểm BĐVHX Trung Nghĩa Thôn Phù Lưu, Xã Trung Nghĩa, Huyện Yên Phong

Bắc Ninh

Huyện Yên Phong

221500

Điểm BĐVHX Đông Tiến Thôn Đông Thái, Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong

Bắc Ninh

Huyện Yên Phong

221570

Điểm BĐVHX Tam Giang Thôn Nguyệt Cầu, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong

Bắc Ninh

Huyện Yên Phong

221550

Điểm BĐVHX Tam Đa Thôn Phấn Động, Xã Tam Đa, Huyện Yên Phong

Bắc Ninh

Huyện Yên Phong

221530

Điểm BĐVHX Thuỵ Hoà Thôn Thiểm Xuyên, Xã Thụy Hoà, Huyện Yên Phong

Bắc Ninh

Huyện Yên Phong

221510

Điểm BĐVHX Yên Trung Thôn Chính Trung, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong

Bắc Ninh

Huyện Yên Phong

221560

Điểm BĐVHX Dũng Liệt Thôn Chân Lạc, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong

Bắc Ninh

Huyện Yên Phong

221440

Điểm BĐVHX Đông Phong Thôn Phong Xá, Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong

Bắc Ninh

Huyện Yên Phong

221430

Điểm BĐVHX Long Châu Thôn Mẫn Xá, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong

Bắc Ninh

Huyện Yên Phong

221640

Điểm BĐVHX Đông Thọ Thôn Thọ Vuông, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong

Bắc Ninh

Huyện Yên Phong

221438

Bưu cục cấp 3 Bưu cục KCNI Yên Phong Thôn Ngô Xá, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong
Advertisements
Scroll to Top

Don’t miss our latest Update

Join our weekly newsletter to receive latest information from us