Advertisements

Bình Phước Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Bình Phước Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION
Province Bình Phước
Postal Code 830000 – 834521
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Bình Phước areas.

Bình Phước Zip Codes

District Zip Code
Dong Xoai City 830000 – 831341
Binh Long Town 832900 – 833906
Phuoc Long Town 832000 – 834225
Bu Dang Town 831700 – 831943
Bu Dop District 833600 – 833629
Bu Gia Map District 832050 – 832436
Chon Thanh District 833300 – 833445
Dong Phu District 831620 – 831655
Hon Quan District 833300 – 833445
Loc Ninh District 832500 – 832515
Phu Rieng District 834500 – 834521

Binh Phuoc ZIP code – Dong Xoai City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bình Phước

Đồng Xoài

830000

Bưu cục cấp 1 Đồng Xoài

Số 416, Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, Đồng Xoài

Bình Phước

Đồng Xoài

831320

Bưu cục cấp 3 Tân Thành

Ấp 3, Xã Tân Thành, Đồng Xoài

Bình Phước

Đồng Xoài

831300

Điểm BĐVHX Tiến Thành

Ấp 2, Xã Tiến Thành, Đồng Xoài

Bình Phước

Đồng Xoài

830900

Bưu cục cấp 2 Hệ 1 Bình Phước

Số 416, Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, Đồng Xoài

Bình Phước

Đồng Xoài

831290

Bưu cục cấp 3 KHL Bình Phước

Số 416, Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, Đồng Xoài

Bình Phước

Đồng Xoài

831120

Bưu cục văn phòng VP BĐT Bình Phước

Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, Đồng Xoài

Bình Phước

Đồng Xoài

831341

Hòm thư Công cộng Số 06

Ấp 2, Xã Tiến Hưng, Đồng Xoài

Binh Phuoc ZIP code – Binh Long Town

Province

Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bình Phước

Bình Long

832900

Bưu cục cấp 2 Bình Long

Số 131, Khu phố Phú Trung, Phường An Lộc, Thị xã Bình Long

Bình Phước

Bình Long

833040

Bưu cục cấp 3 Thanh Lương

Ấp Thanh Trung, Xã Thanh Lương, Thị xã Bình Long

Bình Phước

Bình Long

832970

Điểm BĐVHX Thanh Phú

Ấp Thanh Thủy, Xã Thanh Phú, Thị xã Bình Long

Bình Phước

Bình Long

834025

Điểm BĐVHX An Phú

Ấp Bình Tây, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long

Bình Phước

Bình Long

833905

Hòm thư Công cộng Số 01

Khu phố Phú Cường, Phường An Lộc, Thị xã Bình Long

Bình Phước

Bình Long

834021

Hòm thư Công cộng Số 04

Khu phố Phú Tân, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long

Bình Phước

Bình Long

834004

Hòm thư Công cộng Số 03

Khu phố Phú Hòa, Phường Phú Thịnh, Thị xã Bình Long

Bình Phước

Bình Long

833906

Hòm thư Công cộng Số 02

Khu phố Phú Lộc, Phường Phú Đức, Thị xã Bình Long

Binh Phuoc ZIP code – Phuoc Long Town

Province

Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bình Phước

Phước Long

832000

Bưu cục cấp 2 Phước Long

Số 10, Đường Lê Quý Đôn, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long

Bình Phước

Phước Long

832190

Bưu cục cấp 3 Phước Bình

Khu 4, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long

Bình Phước

Phước Long

832090

Điểm BĐVHX Sơn Giang

Thôn Bình Giang 2, Xã Sơn Giang, Thị xã Phước Long

Bình Phước

Phước Long

832230

Điểm BĐVHX Phước Tín

Thôn Phước Quả, Xã Phước Tín, Thị xã Phước Long

Bình Phước

Phước Long

834274

Hòm thư Công cộng Số 03

Thôn Sơn Long, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long

Bình Phước

Phước Long

832191

Hòm thư Công cộng Số 06

Khu 1, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long

Bình Phước

Phước Long

834200

Hòm thư Công cộng Số 04

Thôn Nhơn Hòa 1, Xã Long Giang, Thị xã Phước Long

Bình Phước

Phước Long

834225

Hòm thư Công cộng Số 01

Khu 5, Phường Long Thủy, Thị xã Phước Long

Binh Phuoc ZIP code – Bu Dang Town

Province

Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bình Phước

Bù Đăng

831700

Bưu cục cấp 2 Bù Đăng

Số 130, Ấp Hòa Đồng, Thị Trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng

Bình Phước

Bù Đăng

831800

Bưu cục cấp 3 Minh Hưng

Ấp 2, Xã Minh Hưng, Huyện Bù Đăng

Bình Phước

Bù Đăng

831820

Bưu cục cấp 3 Đức Liễu

Thôn 8, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng

Bình Phước

Bù Đăng

831780

Điểm BĐVHX Bom Bo

Thôn 4, Xã Bom Bo, Huyện Bù Đăng

Bình Phước

Bù Đăng

831760

Điểm BĐVHX Đắk Nhau

Thôn Thống Nhất, Xã Đắk Nhau, Huyện Bù Đăng

Bình Phước

Bù Đăng

831840

Điểm BĐVHX Thống Nhất

Thôn 3, Xã Thống Nhất, Huyện Bù Đăng

Bình Phước

Bù Đăng

831890

Điểm BĐVHX Phước Sơn

Thôn 5, Xã Phước Sơn, Huyện Bù Đăng

Bình Phước

Bù Đăng

831880

Điểm BĐVHX Đăng Hà

Thôn 4, Xã Đăng Hà, Huyện Bù Đăng

Bình Phước

Bù Đăng

831860

Điểm BĐVHX Nghĩa Trung

Thôn 3, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng

Bình Phước

Bù Đăng

831747

Điểm BĐVHX Thọ Sơn

Thôn Sơn Tùng, Xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng

Bình Phước

Bù Đăng

831720

Điểm BĐVHX Đồng Nai

Thôn 5, Xã Đồng Nai, Huyện Bù Đăng

Bình Phước

Bù Đăng

831822

Hòm thư Công cộng Số 01

Thôn 2, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng

Bình Phước

Bù Đăng

831868

Hòm thư Công cộng Số 04

Thôn 3, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng

Bình Phước

Bù Đăng

831969

Hòm thư Công cộng Số 06

Thôn 5, Xã Bình Minh, Huyện Bù Đăng

Bình Phước

Bù Đăng

831976

Hòm thư Công cộng Số 10

Thôn 1, Xã Đường 10, Huyện Bù Đăng

Bình Phước

Bù Đăng

831749

Hòm thư Công cộng Số 15

Thôn Sơn Lợi, Xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng

Bình Phước

Bù Đăng

831917

Hòm thư Công cộng Số 16

Thôn Sơn Phú, Xã Phú Sơn, Huyện Bù Đăng

Bình Phước

Bù Đăng

831930

Hòm thư Công cộng Số 22

Ấp 5, Xã Đoàn Kết, Huyện Bù Đăng

Bình Phước

Bù Đăng

831901

Hòm thư Công cộng Số 26

Thôn 4, Xã Phước Sơn, Huyện Bù Đăng

Bình Phước

Bù Đăng

831943

Hòm thư Công cộng Số 31

Thôn 4, Xã Nghĩa Bình, Huyện Bù Đăng

Binh Phuoc ZIP code – Bu Dop District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bình Phước

Bù Đốp

833600

Bưu cục cấp 2 Bù Đốp

Số 145, Đường DT 759B, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp

Bình Phước

Bù Đốp

833670

Bưu cục cấp 3 Tân Tiến

Ấp Tân Lập, Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp

Bình Phước

Bù Đốp

833660

Điểm BĐVHX Tân Tiến 2

Ấp Tân Nhân, Xã Tân Tiến, Huyện Bù Đốp

Bình Phước

Bù Đốp

833640

Điểm BĐVHX Thanh Hòa

Ấp 5, Xã Thanh Hoà, Huyện Bù Đốp

Bình Phước

Bù Đốp

833620

Điểm BĐVHX Thiện Hưng

Thôn 2, Xã Thiện Hưng, Huyện Bù Đốp

Bình Phước

Bù Đốp

833601

Điểm BĐVHX Hưng Phước 2

Ấp 7b, Xã Hưng Phước, Huyện Bù Đốp

Bình Phước

Bù Đốp

833690

Điểm BĐVHX Phước Thiện

Ấp Tân Trạch, Xã Phước Thiện, Huyện Bù Đốp

Bình Phước

Bù Đốp

833683

Hòm thư Công cộng Số 02

Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp

Bình Phước

Bù Đốp

833629

Hòm thư Công cộng Số 03

Thôn 2, Xã Thiện Hưng, Huyện Bù Đốp

Binh Phuoc ZIP code – Bu Gia Map District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bình Phước

Bù Gia Mập

832050

Bưu cục cấp 3 Đăk Ơ

Thôn Đắk Lim, Xã Đắk Ơ, Huyện Bù Gia Mập

Bình Phước

Bù Gia Mập

832110

Bưu cục cấp 3 Đa Kia

Thôn 4, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập

Bình Phước

Bù Gia Mập

832031

Điểm BĐVHX Phú Văn

Ấp 1, Xã Phú Văn, Huyện Bù Gia Mập

Bình Phước

Bù Gia Mập

832350

Bưu cục cấp 2 Bù Gia Mập

Thôn Tân Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập

Bình Phước

Bù Gia Mập

832070

Điểm BĐVHX Bù Gia Mập

Thôn Bù Lư, Xã Bù Gia Mập, Huyện Bù Gia Mập

Bình Phước

Bù Gia Mập

832130

Điểm BĐVHX Bình Thắng

Thôn 2a, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập

Bình Phước

Bù Gia Mập

832036

Hòm thư Công cộng Số 03

Thôn Phước Sơn, Xã Đức Hạnh, Huyện Bù Gia Mập

Bình Phước

Bù Gia Mập

832363

Hòm thư Công cộng Số 06

Thôn Đức Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập

Bình Phước

Bù Gia Mập

832436

Hòm thư Công cộng Số 20

Thôn Bình Tiến, Xã Phước Minh, Huyện Bù Gia Mập

Binh Phuoc ZIP code – Chon Thanh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bình Phước

Chơn Thành

833300

Bưu cục cấp 2 Chơn Thành

Khu phố Trung Lợi, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành

Bình Phước

Chơn Thành

833350

Bưu cục cấp 3 Minh Lập

Ấp 2, Xã Minh Lập, Huyện Chơn Thành

Bình Phước

Chơn Thành

833349

Bưu cục cấp 3 Minh Hưng 2

Ấp 3a, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành

Bình Phước

Chơn Thành

833370

Bưu cục cấp 3 Nha Bích

Ấp 5, Xã Nha Bích, Huyện Chơn Thành

Bình Phước

Chơn Thành

833321

Bưu cục cấp 3 Chơn Thành 2

Khu phố 5, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành

Bình Phước

Chơn Thành

833410

Điểm BĐVHX Minh Long

Ấp 2, Xã Minh Long, Huyện Chơn Thành

Bình Phước

Chơn Thành

833450

Điểm BĐVHX Minh Thắng

Ấp 4, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành

Bình Phước

Chơn Thành

833398

Hòm thư Công cộng Số 02

Ấp 4, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành

Bình Phước

Chơn Thành

833484

Hòm thư Công cộng Số 03

Ấp 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành

Bình Phước

Chơn Thành

833445

Hòm thư Công cộng Số 01

Ấp Bào Teng, Xã Quang Minh, Huyện Chơn Thành

Binh Phuoc ZIP code – Dong Phu District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bình Phước

Đồng Phú

831620

Bưu cục cấp 3 Thuận Lợi

Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú

Bình Phước

Đồng Phú

831600

Bưu cục cấp 3 Tân Hòa

Ấp Chợ, Xã Tân Tiến, Huyện Đồng Phú

Bình Phước

Đồng Phú

831640

Bưu cục cấp 3 Đồng Tâm

Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú

Bình Phước

Đồng Phú

831510

Điểm BĐVHX Tân Hưng

Ấp Suối Đôi, Xã Tân Hưng, Huyện Đồng Phú

Bình Phước

Đồng Phú

831520

Điểm BĐVHX Tân Phước

Ấp Cây Điệp, Xã Tân Phước, Huyện Đồng Phú

Bình Phước

Đồng Phú

831540

Điểm BĐVHX Thuận Lợi

Thôn Thuận Hòa, Xã Thuận Lợi, Huyện Đồng Phú

Bình Phước

Đồng Phú

831500

Bưu cục cấp 2 Đồng Phú

Khu phố Tân An, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú

Bình Phước

Đồng Phú

831530

Điểm BĐVHX Đồng Tâm

Ấp 2, Xã Đồng Tâm, Huyện Đồng Phú

Bình Phước

Đồng Phú

831563

Điểm BĐVHX Tân Hòa

Ấp Đồng Xê, Xã Tân Hoà, Huyện Đồng Phú

Bình Phước

Đồng Phú

831608

Hòm thư Công cộng Số 02

Ấp An Hòa, Xã Tân Tiến, Huyện Đồng Phú

Bình Phước

Đồng Phú

831564

Hòm thư Công cộng số 03

Ấp Đồng Xê, Xã Tân Hoà, Huyện Đồng Phú

Bình Phước

Đồng Phú

831505

Hòm thư Công cộng Số 04

Ấp Trạng Tranh, Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Phú

Bình Phước

Đồng Phú

831655

Hòm thư Công cộng Số 07

Ấp 1, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú

Binh Phuoc ZIP code – Hon Quan District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bình Phước

Chơn Thành

833300

Bưu cục cấp 2 Chơn Thành

Khu phố Trung Lợi, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành

Bình Phước

Chơn Thành

833350

Bưu cục cấp 3 Minh Lập

Ấp 2, Xã Minh Lập, Huyện Chơn Thành

Bình Phước

Chơn Thành

833349

Bưu cục cấp 3 Minh Hưng 2

Ấp 3A, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành

Bình Phước

Chơn Thành

833370

Bưu cục cấp 3 Nha Bích

Ấp 5, Xã Nha Bích, Huyện Chơn Thành

Bình Phước

Chơn Thành

833321

Bưu cục cấp 3 Chơn Thành 2

Khu phố 5, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành

Bình Phước

Chơn Thành

833410

Điểm BĐVHX Minh Long

Ấp 2, Xã Minh Long, Huyện Chơn Thành

Bình Phước

Chơn Thành

833450

Điểm BĐVHX Minh Thắng

Ấp 4, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành

Bình Phước

Chơn Thành

833398

Hòm thư Công cộng Số 02

Ấp 4, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành

Bình Phước

Chơn Thành

833484

Hòm thư Công cộng Số 03

Ấp 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành

Bình Phước

Chơn Thành

833445

Hòm thư Công cộng Số 01

Ấp Bào Teng, Xã Quang Minh, Huyện Chơn Thành

Binh Phuoc ZIP code – Loc Ninh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bình Phước

Lộc Ninh

832500

Bưu cục cấp 2 Lộc Ninh

Khu phố Ninh Thịnh, Thị Trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh

Bình Phước

Lộc Ninh

832530

Điểm BĐVHX Lộc Thuận

Ấp 6, Xã Lộc Thuận, Huyện Lộc Ninh

Bình Phước

Lộc Ninh

832731

Điểm BĐVHX Lộc Hưng

Ấp 2, Xã Lộc Hưng, Huyện Lộc Ninh

Bình Phước

Lộc Ninh

832570

Điểm BĐVHX Lộc Hiệp

Ấp Hiệp Tâm, Xã Lộc Hiệp, Huyện Lộc Ninh

Bình Phước

Lộc Ninh

832650

Điểm BĐVHX Lộc Thiện

Ấp 1, Xã Lộc Thiện, Huyện Lộc Ninh

Bình Phước

Lộc Ninh

832710

Điểm BĐVHX Lộc Thành

Ấp K Liêu, Xã Lộc Thành, Huyện Lộc Ninh

Bình Phước

Lộc Ninh

832550

Điểm BĐVHX Lộc Quang

Ấp Việt Quang, Xã Lộc Quang, Huyện Lộc Ninh

Bình Phước

Lộc Ninh

832580

Điểm BĐVHX Lộc An

Ấp 54, Xã Lộc An, Huyện Lộc Ninh

Bình Phước

Lộc Ninh

832670

Điểm BĐVHX Lộc Thái

Ấp 3, Xã Lộc Thái, Huyện Lộc Ninh

Bình Phước

Lộc Ninh

832750

Điểm BĐVHX Lộc Khánh

Ấp Sóc Lớn, Xã Lộc Khánh, Huyện Lộc Ninh

Bình Phước

Lộc Ninh

832690

Điểm BĐVHX Lộc Điền

Ấp 1, Xã Lộc Điền, Huyện Lộc Ninh

Bình Phước

Lộc Ninh

832770

Điểm BĐVHX Lộc Thịnh

Ấp Hưng Thủy, Xã Lộc Thịnh, Huyện Lộc Ninh

Bình Phước

Lộc Ninh

832621

Điểm BĐVHX Lộc Tấn

Ấp 5a, Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh

Bình Phước

Lộc Ninh

832797

Hòm thư Công cộng Số 01

Ấp Tân Lởi, Xã Lộc Phú, Huyện Lộc Ninh

Bình Phước

Lộc Ninh

832608

Hòm thư Công cộng Số 03

Ấp 8c, Xã Lộc Hoà, Huyện Lộc Ninh

Bình Phước

Lộc Ninh

832767

Hòm thư Công cộng số 02

Ấp 9, Xã Lộc Thạnh, Huyện Lộc Ninh

Bình Phước

Lộc Ninh

832514

Hòm thư Công cộng Số 09

Ấp 1b, Thị Trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh

Bình Phước

Lộc Ninh

832515

Hòm thư Công cộng Số 10

Ấp 1a, Thị Trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh

Binh Phuoc ZIP code – Phu Rieng District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bình Phước

Phú Riềng

834500

Bưu cục cấp 2 Phú Riềng

Thôn Tân Hòa, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng

Bình Phước

Phú Riềng

834620

Bưu cục cấp 3 Phú Riềng 2

Thôn Phú Hưng, Xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng

Bình Phước

Phú Riềng

834560

Bưu cục cấp 3 Bù Nho

Thôn Tân Hiệp 2, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng

Bình Phước

Phú Riềng

834640

Điểm BĐVHX Phú Trung

Thôn Phú Tâm, Xã Phú Trung, Huyện Phú Riềng

Bình Phước

Phú Riềng

834610

Điểm BĐVHX Long Tân

Thôn Tân 5, Xã Long Tân, Huyện Phú Riềng

Bình Phước

Phú Riềng

834710

Điểm BĐVHX Long Bình

Thôn 1, Xã Long Bình, Huyện Phú Riềng

Bình Phước

Phú Riềng

834580

Điểm BĐVHX Long Hà

Thôn 8, Xã Long Hà, Huyện Phú Riềng

Bình Phước

Phú Riềng

834540

Điểm BĐVHX Long Hưng

Ấp 2, Xã Long Hưng, Huyện Phú Riềng

Bình Phước

Phú Riềng

834660

Điểm BĐVHX Bình Tân

Thôn Bình Hiếu, Xã Bình Tân, Huyện Phú Riềng

Bình Phước

Phú Riềng

834601

Hòm thư Công cộng Số 11

Thôn Tân 5, Xã Long Tân, Huyện Phú Riềng

Bình Phước

Phú Riềng

834541

Hòm thư Công cộng Số 15

Ấp 1, Xã Long Hưng, Huyện Phú Riềng

Bình Phước

Phú Riềng

834681

Hòm thư Công cộng Số 8

Thôn Đồng Tháp, Xã Phước Tân, Huyện Phú Riềng

Bình Phước

Phú Riềng

834521

Hòm thư Công cộng Số 7

Thôn Bình Điền, Xã Bình Sơn, Huyện Phú Riềng

 

Advertisements
Scroll to Top

Don’t miss our latest Update

Join our weekly newsletter to receive latest information from us