Advertisements

Bình Thuận Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Bình Thuận Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION
Province Bình Thuận
Postal Code 800000 – 802375
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Bình Thuận areas.

Bình Thuận Zip Codes

District Zip Code
Phan Thiet City 800000 – 801055
La Gi Town 804600 – 804667
Bac Binh District 801900 – 802176
Phu Quy Island District 804410 – 804400
Duc Linh District 803700 – 803791
Ham Tan District 804120 – 804171
Ham Thuan Bac District 802800 – 802970
Ham Thuan Nam District 803200 – 803220
Tanh Linh District 803400 – 803566
Tuy Phong District 802300 – 802375

Binh Thuan ZIP code – Phan Thiet City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bình Thuận

Phan Thiết

800000

Bưu cục cấp 1 Phan Thiết 1

Số 19, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng, Phan Thiết

Bình Thuận

Phan Thiết

801070

Bưu cục cấp 3 Tổ Tiếp Thị Bán Hàng

Số 19, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng, Phan Thiết

Bình Thuận

Phan Thiết

801140

Bưu cục cấp 3 Thủ Khoa Huân

Đường Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, Phan Thiết

Bình Thuận

Phan Thiết

800100

Bưu cục cấp 3 Lê Hồng Phong

Số 02, Đường Lê Hồng Phong, Phường Phú Trinh, Phan Thiết

Bình Thuận

Phan Thiết

801000

Bưu cục cấp 3 Ngã 7

Số 01, Đường Nguyễn Văn Cừ-, Phường Đức Nghĩa, Phan Thiết

Bình Thuận

Phan Thiết

801090

Bưu cục cấp 3 Hàm Tiến

Số 349, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Phan Thiết

Bình Thuận

Phan Thiết

801091

Bưu cục cấp 3 Nguyễn Đình Chiểu

Khu phố 1, Phường Hàm Tiến, Phan Thiết

Bình Thuận

Phan Thiết

801100

Bưu cục cấp 3 Mũi Né

Số 02, Đường Nguyễn Minh Châu, Phường Mũi Né, Phan Thiết

Bình Thuận

Phan Thiết

801430

Bưu cục cấp 3 Bến Lội

Số 242, Đường 19/4, Phường Xuân An, Phan Thiết

Bình Thuận

Phan Thiết

801580

Điểm BĐVHX Đức Long

Số 9, Đường Trương Văn Ly ( Ks ), Phường Đức Long, Phan Thiết

Bình Thuận

Phan Thiết

801110

Điểm BĐVHX Mũi Né 1

Thôn Suối Nước, Phường Mũi Né, Phan Thiết

Bình Thuận

Phan Thiết

801700

Điểm BĐVHX Tiến Lợi

Thôn Tiến Hưng, Xã Tiến Lợi, Phan Thiết

Bình Thuận

Phan Thiết

801717

Điểm BĐVHX Tiến Thành

Thôn Tiến Phú, Xã Tiến Thành, Phan Thiết

Bình Thuận

Phan Thiết

801138

Điểm BĐVHX Thiện Nghiệp 1

Thôn Thiện Hoà, Xã Thiện Nghiệp, Phan Thiết

Bình Thuận

Phan Thiết

801139

Điểm BĐVHX Thiện Nghiệp 2

Thôn Thiện Sơn, Xã Thiện Nghiệp, Phan Thiết

Bình Thuận

Phan Thiết

801420

Điểm BĐVHX Xuân An 2

Số 272, Đường Nguyễn Hội-, Phường Xuân An, Phan Thiết

Bình Thuận

Phan Thiết

801421

Điểm BĐVHX Xuân An

Đường (phía Bắc ) Đặng Văn Lãnh-, Phường Xuân An, Phan Thiết

Bình Thuận

Phan Thiết

800900

Bưu cục văn phòng Hệ 1 Bình Thuận

Số 19, Phố Khu Dân Cư, Đường Nguyễn Tất Thành-phường Bình Hưng, Phường Bình Hưng, Phan Thiết

Bình Thuận

Phan Thiết

801055

Bưu cục văn phòng VP BĐT Bình Thuận

Số 19, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng, Phan Thiết

Binh Thuan ZIP code – La Gi Town

Province

Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bình Thuận

La Gi

804600

Bưu cục cấp 2 La Gi

Số 388, Đường Thống Nhất, Phường Tân An, Thị xã La Gi

Bình Thuận

La Gi

804610

Bưu cục cấp 3 Phước Hội

Số 120, Đường lê Lợi, Phường Phước Hội, Thị xã La Gi

Bình Thuận

La Gi

804870

Bưu cục cấp 3 Tân Hải

Thôn Hiệp Hoà, Xã Tân Hải, Thị xã La Gi

Bình Thuận

La Gi

804750

Điểm BĐVHX Bình Tân

Số 86, Đường Nguyễn Trãi, Phường Bình Tân, Thị xã La Gi

Bình Thuận

La Gi

804890

Điểm BĐVHX Tân Phước

Đường Lê Minh Công, Xã Tân Phước, Thị xã La Gi

Bình Thuận

La Gi

804910

Điểm BĐVHX Tân Tiến

Thôn Hiệp Tiến, Xã Tân Tiến, Thị xã La Gi

Bình Thuận

La Gi

804807

Điểm BĐVHX Tân An

Khu phố 2, Phường Tân An, Thị xã La Gi

Bình Thuận

La Gi

804709

Điểm BĐVHX Tân Thiện

Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Tân Thiện, Thị xã La Gi

Bình Thuận

La Gi

804822

Hòm thư Công cộng GD LaGi

Số 388, Đường Thống Nhất, Phường Tân An, Thị xã La Gi

Bình Thuận

La Gi

804624

Hòm thư Công cộng Phước Hội

Số 120, Đường lê Lợi, Phường Phước Hội, Thị xã La Gi

Bình Thuận

La Gi

804879

Hòm thư Công cộng Tân Hải

Thôn Hiệp Hoà, Xã Tân Hải, Thị xã La Gi

Bình Thuận

La Gi

804768

Hòm thư Công cộng Tân Bình

Khu phố 1, Phường Bình Tân, Thị xã La Gi

Bình Thuận

La Gi

804667

Hòm thư Công cộng Phước Lộc

Đường Lê Minh Công, Phường Phước Lộc, Thị xã La Gi

Binh Thuan ZIP code – Bac Binh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bình Thuận

Bắc Bình

801900

Bưu cục cấp 2 Bắc Bình

Số 96, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình

Bình Thuận

Bắc Bình

801970

Bưu cục cấp 3 Phan Rí Thành

Thôn Bình Thủy, Xã Phan Rí Thành, Huyện Bắc Bình

Bình Thuận

Bắc Bình

802000

Bưu cục cấp 3 Hải Ninh

Số 46, Đường Trưng Nữ Vương, Xã Hải Ninh, Huyện Bắc Bình

Bình Thuận

Bắc Bình

802130

Bưu cục cấp 3 Lương Sơn

Khu phố Lương Tây, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình

Bình Thuận

Bắc Bình

801980

Điểm BĐVHX Phan Hiệp

Thôn Bình Hiếu, Xã Phan Hiệp, Huyện Bắc Bình

Bình Thuận

Bắc Bình

801990

Điểm BĐVHX Phan Hoà

Thôn Bình Minh, Xã Phan Hoà, Huyện Bắc Bình

Bình Thuận

Bắc Bình

802060

Điểm BĐVHX Phan Điền

Thôn 3, Xã Phan Điền, Huyện Bắc Bình

Bình Thuận

Bắc Bình

802040

Điểm BĐVHX Bình An

Thôn An Lạc, Xã Bình An, Huyện Bắc Bình

Bình Thuận

Bắc Bình

802080

Điểm BĐVHX Phan Lâm

Tổ 1, Xã Phan Lâm, Huyện Bắc Bình

Bình Thuận

Bắc Bình

802070

Điểm BĐVHX Phan Sơn

Thôn 1, Xã Phan Sơn, Huyện Bắc Bình

Bình Thuận

Bắc Bình

802150

Điểm BĐVHX Sông Lũy 3

Thôn 1, Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình

Bình Thuận

Bắc Bình

802151

Điểm BĐVHX Sông Lũy

Thôn Tú Sơn, Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình

Bình Thuận

Bắc Bình

802152

Điểm BĐVHX Sông Lũy 2

Thôn 2, Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình

Bình Thuận

Bắc Bình

802050

Điểm BĐVHX Phan Tiến

Thôn 1, Xã Phan Tiến, Huyện Bắc Bình

Bình Thuận

Bắc Bình

802190

Điểm BĐVHX Bình Tân

Thôn Bình Sơn, Xã Bình Tân, Huyện Bắc Bình

Bình Thuận

Bắc Bình

802090

Điểm BĐVHX Hồng Thái

Thôn Thái Hiệp, Xã Hồng Thái, Huyện Bắc Bình

Bình Thuận

Bắc Bình

802200

Điểm BĐVHX Hoà Thắng 3

Thôn Hồng Chính, Xã Hoà Thắng, Huyện Bắc Bình

Bình Thuận

Bắc Bình

802201

Điểm BĐVHX Hoà Thắng 1

Thôn Hồng Lâm, Xã Hoà Thắng, Huyện Bắc Bình

Bình Thuận

Bắc Bình

802202

Điểm BĐVHX Hoà Thắng 2

Thôn Hồng Thắng, Xã Hoà Thắng, Huyện Bắc Bình

Bình Thuận

Bắc Bình

802180

Điểm BĐVHX Hồng Phong

Thôn Hồng Thịnh, Xã Hồng Phong, Huyện Bắc Bình

Bình Thuận

Bắc Bình

802176

Điểm BĐVHX Sông Bình

Thôn Láng Xéo, Xã Sông Bình, Huyện Bắc Bình

Binh Thuan ZIP code – Phu Quy Island District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bình Thuận

Phú Quý

804410

Điểm BĐVHX Long Hải

Thôn Qúi Hải, Xã Long Hải, Huyện Đảo Phú Quý

Bình Thuận

Phú Quý

804420

Điểm BĐVHX Tam Thanh

Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Đảo Phú Quý

Bình Thuận

Phú Quý

804400

Bưu cục cấp 2 Phú Quý

Thôn Qúi Thạnh, Xã Ngũ Phụng, Huyện Đảo Phú Quý

Binh Thuan ZIP code – Duc Linh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bình Thuận

Đức Linh

803700

Bưu cục cấp 2 Đức Linh

Khu phố 1, Thị Trấn Võ Xu, Huyện Đức Linh

Bình Thuận

Đức Linh

803830

Bưu cục cấp 3 Đức Tài

Số 184, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Đức Tài, Huyện Đức Linh

Bình Thuận

Đức Linh

803760

Điểm BĐVHX Sùng Nhơn

Thôn 2, Xã Sùng Nhơn, Huyện Đức Linh

Bình Thuận

Đức Linh

803880

Bưu cục cấp 3 Trà Tân

Thôn 1 A, Xã Trà Tân, Huyện Đức Linh

Bình Thuận

Đức Linh

803780

Điểm BĐVHX Đa Kai 2

Thôn 5, Xã Đa Kai, Huyện Đức Linh

Bình Thuận

Đức Linh

803720

Điểm BĐVHX Vũ Hoà 2

Thôn 4, Xã Vũ Hoà, Huyện Đức Linh

Bình Thuận

Đức Linh

803820

Điểm BĐVHX Đức Chính

Thôn 2, Xã Đức Chính, Huyện Đức Linh

Bình Thuận

Đức Linh

803740

Điểm BĐVHX Mê Pu

Thôn 2, Xã Mê Pu, Huyện Đức Linh

Bình Thuận

Đức Linh

803870

Điểm BĐVHX Tân Hà

Thôn 3, Xã Tân Hà, Huyện Đức Linh

Bình Thuận

Đức Linh

803701

Điểm BĐVHX Võ Xu

Khu phố 5, Thị Trấn Võ Xu, Huyện Đức Linh

Bình Thuận

Đức Linh

803850

Điểm BĐVHX Đức Hạnh 1

Thôn 3, Xã Đức Hạnh, Huyện Đức Linh

Bình Thuận

Đức Linh

803860

Điểm BĐVHX Đức Tín

Thôn 10, Xã Đức Tín, Huyện Đức Linh

Bình Thuận

Đức Linh

803761

Điểm BĐVHX Sùng Nhơn

Thôn 3, Xã Sùng Nhơn, Huyện Đức Linh

Bình Thuận

Đức Linh

803721

Điểm BĐVHX Vũ Hoà

Thôn 2, Xã Vũ Hoà, Huyện Đức Linh

Bình Thuận

Đức Linh

803890

Điểm BĐVHX Đông Hà

Thôn Nam Hà, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh

Bình Thuận

Đức Linh

803800

Điểm BĐVHX Nam Chính

Thôn 3, Xã Nam Chính, Huyện Đức Linh

Bình Thuận

Đức Linh

803791

Điểm BĐVHX Đa Kai

Thôn 8, Xã Đa Kai, Huyện Đức Linh

Binh Thuan ZIP code – Ham Tan District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bình Thuận

Hàm Tân

804120

Bưu cục cấp 3 Tân Minh

Số 150, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Tân Minh, Huyện Hàm Tân

Bình Thuận

Hàm Tân

804160

Bưu cục cấp 3 Tân Thắng

Thôn Gò Găng, Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân

Bình Thuận

Hàm Tân

804130

Bưu cục cấp 3 Tân Đức

Thôn 1, Xã Tân Đức, Huyện Hàm Tân

Bình Thuận

Hàm Tân

804150

Bưu cục cấp 3 Sơn Mỹ

Thôn 2, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân

Bình Thuận

Hàm Tân

804060

Điểm BĐVHX Tân Xuân

Thôn Láng Gòn 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hàm Tân

Bình Thuận

Hàm Tân

804070

Điểm BĐVHX Tân Hà

Thôn Đông Hoà, Xã Tân Hà, Huyện Hàm Tân

Bình Thuận

Hàm Tân

804081

Điểm BĐVHX Tân Nghĩa

Khu phố 6, Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân

Bình Thuận

Hàm Tân

804140

Điểm BĐVHX Tân Phúc

Thôn 2, Xã Tân Phúc, Huyện Hàm Tân

Bình Thuận

Hàm Tân

804100

Điểm BĐVHX Sông Phan

Thôn An Vinh, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân

Bình Thuận

Hàm Tân

804000

Bưu cục cấp 2 Hàm Tân

Khu phố 2, Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân

Bình Thuận

Hàm Tân

804171

Điểm BĐVHX Tân Thắng

Thôn Thắng Hải, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân

Binh Thuan ZIP code – Ham Thuan Bac District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bình Thuận

Hàm Thuận Bắc

802800

Bưu cục cấp 2 Hàm Thuận Bắc

Thôn 3, Thị Trấn Ma Lâm, Huyện Hàm Thuận Bắc

Bình Thuận

Hàm Thuận Bắc

802820

Bưu cục cấp 3 Phú Long

Khu phố Phú An, Thị Trấn Phú Long, Huyện Hàm Thuận Bắc

Bình Thuận

Hàm Thuận Bắc

802880

Điểm BĐVHX Hồng Sơn

Thôn 3, Xã Hồng Sơn, Huyện Hàm Thuận Bắc

Bình Thuận

Hàm Thuận Bắc

802840

Điểm BĐVHX Hàm Đức

Thôn 3, Xã Hàm Đức, Huyện Hàm Thuận Bắc

Bình Thuận

Hàm Thuận Bắc

802841

Điểm BĐVHX Hàm Đức

Thôn 4, Xã Hàm Đức, Huyện Hàm Thuận Bắc

Bình Thuận

Hàm Thuận Bắc

802900

Điểm BĐVHX Hồng Liêm

Thôn Liêm Hoà, Xã Hồng Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc

Bình Thuận

Hàm Thuận Bắc

802910

Điểm BĐVHX Hàm Trí 1

Thôn Phú Thái, Xã Hàm Trí, Huyện Hàm Thuận Bắc

Bình Thuận

Hàm Thuận Bắc

802920

Điểm BĐVHX Thuận Hoà

Thôn Dân Trí, Xã Thuận Hoà, Huyện Hàm Thuận Bắc

Bình Thuận

Hàm Thuận Bắc

802950

Điểm BĐVHX Đông Tiến

Thôn 1, Xã Đông Tiến, Huyện Hàm Thuận Bắc

Bình Thuận

Hàm Thuận Bắc

802960

Điểm BĐVHX La Dạ

Thôn 1, Xã La Dạ, Huyện Hàm Thuận Bắc

Bình Thuận

Hàm Thuận Bắc

802940

Điểm BĐVHX Đông Giang

Thôn 1, Xã Đông Giang, Huyện Hàm Thuận Bắc

Bình Thuận

Hàm Thuận Bắc

802930

Điểm BĐVHX Hàm Phú

Thôn Phú Lập, Xã Hàm Phú, Huyện Hàm Thuận Bắc

Bình Thuận

Hàm Thuận Bắc

803011

Điểm BĐVHX Hàm Liêm 1

Thôn 3, Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc

Bình Thuận

Hàm Thuận Bắc

802998

Điểm BĐVHX Hàm Chính

Thôn Bình Lâm, Xã Hàm Chính, Huyện Hàm Thuận Bắc

Bình Thuận

Hàm Thuận Bắc

803030

Điểm BĐVHX Hàm Hiệp

Thôn Đại Thiện 2, Xã Hàm Hiệp, Huyện Hàm Thuận Bắc

Bình Thuận

Hàm Thuận Bắc

802860

Điểm BĐVHX Hàm Thắng 2

Thôn Thắng Hoà, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc

Bình Thuận

Hàm Thuận Bắc

802869

Điểm BĐVHX Hàm Thắng

Thôn Kim Bình, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc

Bình Thuận

Hàm Thuận Bắc

802970

Điểm BĐVHX Đa Mi

Thôn Đa Gu Ri, Xã Đa Mi, Huyện Hàm Thuận Bắc

Binh Thuan ZIP code – Ham Thuan Nam District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bình Thuận

Hàm Thuận Nam

803100

Bưu cục cấp 2 Hàm Thuận Nam

Khu phố Nam Thành, Thị Trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận

Hàm Thuận Nam

803180

Bưu cục cấp 3 Mương Mán

Thôn Đại Thành, Xã Mương Mán, Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận

Hàm Thuận Nam

803130

Điểm BĐVHX Hàm Cường

Thôn Phú Cường, Xã Hàm Cường , Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận

Hàm Thuận Nam

803110

Điểm BĐVHX Thuận Nam

Khu phố Lập Hoà, Thị Trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận

Hàm Thuận Nam

803240

Điểm BĐVHX Tân Thuận

Thôn Hiệp Nhơn, Xã Tân Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận

Hàm Thuận Nam

803140

Điểm BĐVHX Hàm Kiệm

Thôn Dân Hiệp, Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận

Hàm Thuận Nam

803190

Điểm BĐVHX Hàm Thạnh

Thôn Dân Cường, Xã Hàm Thạnh, Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận

Hàm Thuận Nam

803260

Điểm BĐVHX Tân Thành

Thôn Văn Kê, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận

Hàm Thuận Nam

803170

Điểm BĐVHX Thuận Qúi

Thôn Thuận Minh, Xã Thuận Quý, Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận

Hàm Thuận Nam

803220

Điểm BĐVHX Tân Lập

Thôn Lập Phước, Xã Tân Lập, Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận

Hàm Thuận Nam

803200

Điểm BĐVHX Hàm Cần

Thôn 2, Xã Hàm Cần, Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận

Hàm Thuận Nam

803210

Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh

Thôn 1, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận

Hàm Thuận Nam

803150

Điểm BĐVHX Hàm Mỹ

Thôn Phú Hưng, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận

Hàm Thuận Nam

803120

Điểm BĐVHX Hàm Minh

Thôn Minh Thành, Xã Hàm Minh, Huyện Hàm Thuận Nam

Binh Thuan ZIP code – Tanh Linh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Bình Thuận

Tánh Linh

803400

Bưu cục cấp 2 Tánh Linh

Số 451, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh

Bình Thuận

Tánh Linh

803460

Bưu cục cấp 3 Đồng Kho

Thôn 2, Xã Đồng Kho, Huyện Tánh Linh

Bình Thuận

Tánh Linh

803490

Bưu cục cấp 3 Măng Tố

Thôn 2, Xã Măng Tố, Huyện Tánh Linh

Bình Thuận

Tánh Linh

803540

Bưu cục cấp 3 Gia An

Thôn 3, Xã Gia An, Huyện Tánh Linh

Bình Thuận

Tánh Linh

803510

Điểm BĐVHX Nghị Đức

Thôn 1, Xã Nghị Đức, Huyện Tánh Linh

Bình Thuận

Tánh Linh

803560

Điểm BĐVHX Gia Huynh 1

Thôn 3, Xã Gia Huynh, Huyện Tánh Linh

Bình Thuận

Tánh Linh

803430

Điểm BĐVHX Đức Thuận

Thôn Phú Thuận, Xã Đức Thuận, Huyện Tánh Linh

Bình Thuận

Tánh Linh

803500

Điểm BĐVHX Đức Tân

Thôn 3, Xã Đức Tân, Huyện Tánh Linh

Bình Thuận

Tánh Linh

803470

Điểm BĐVHX Huy Khiêm

Thôn 6, Xã Huy Khiêm, Huyện Tánh Linh

Bình Thuận

Tánh Linh

803570

Điểm BĐVHX Suối Kiết

Thôn 4, Xã Suối Kiết, Huyện Tánh Linh

Bình Thuận

Tánh Linh

803401

Điểm BĐVHX Lạc Tánh

Khu phố Tân Thành, Thị Trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh

Bình Thuận

Tánh Linh

803440

Điểm BĐVHX Đức Bình

Thôn 3, Xã Đức Bình, Huyện Tánh Linh

Bình Thuận

Tánh Linh

803530

Điểm BĐVHX Đức Phú

Thôn 2, Xã Đức Phú, Huyện Tánh Linh

Bình Thuận

Tánh Linh

803450

Điểm BĐVHX La Ngâu

Bản 2, Xã La Ngâu, Huyện Tánh Linh

Bình Thuận

Tánh Linh

803480

Điểm BĐVHX Bắc Ruộng

Thôn 3, Xã Bắc Ruộng, Huyện Tánh Linh

Bình Thuận

Tánh Linh

803566

Điểm BĐVHX Gia huynh 2

Thôn Bà Tá, Xã Gia Huynh, Huyện Tánh Linh

Binh Thuan ZIP code – Tuy Phong District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Addres

Bình Thuận

Tuy Phong

802300

Bưu cục cấp 2 Tuy Phong

Đường 17/4 Tuyến 1, Thị Trấn Liên Hương, Huyện Tuy Phong

Bình Thuận

Tuy Phong

802450

Bưu cục cấp 3 Phan Rí Cửa

Số 11, Đường Nguyễn Văn Trỗi ( Tuyến 1 ), Thị trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong

Bình Thuận

Tuy Phong

802370

Bưu cục cấp 3 Vĩnh Tân

Thôn Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong

Bình Thuận

Tuy Phong

802350

Điểm BĐVHX Phước Thể

Thôn 01, Xã Phước Thể, Huyện Tuy Phong

Bình Thuận

Tuy Phong

802360

Điểm BĐVHX Vĩnh Hảo

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong

Bình Thuận

Tuy Phong

802380

Điểm BĐVHX Phú Lạc

Thôn Lạc Trị, Xã Phú Lạc, Huyện Tuy Phong

Bình Thuận

Tuy Phong

802410

Điểm BĐVHX Phan Dũng

Thôn 1, Xã Phan Dũng, Huyện Tuy Phong

Bình Thuận

Tuy Phong

802390

Điểm BĐVHX Phong Phú 1

Thôn Tuy Tịnh 1, Xã Phong Phú, Huyện Tuy Phong

Bình Thuận

Tuy Phong

802391

Điểm BĐVHX Phong Phú 2

Thôn 1, Xã Phong Phú, Huyện Tuy Phong

Bình Thuận

Tuy Phong

802420

Điểm BĐVHX Hòa Minh

Thôn Lâm Lộc 1, Xã Hoà Minh, Huyện Tuy Phong

Bình Thuận

Tuy Phong

802430

Điểm BĐVHX Chí Công

Thôn Thanh Lương, Xã Chí Công, Huyện Tuy Phong

Bình Thuận

Tuy Phong

802660

Điểm BĐVHX Bình Thạnh

Thôn 2, Xã Bình Thạnh, Huyện Tuy Phong

Bình Thuận

Tuy Phong

802650

Điểm BĐVHX Hòa Phú

Thôn Phú Thủy, Xã Hoà Phú, Huyện Tuy Phong

Bình Thuận

Tuy Phong

802371

Điểm BĐVHX Vĩnh Tân

Thôn Vĩnh Hưng, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong

Bình Thuận

Tuy Phong

802355

Hòm thư Công cộng VHX Phước Thể

Thôn 01, Xã Phước Thể, Huyện Tuy Phong

Bình Thuận

Tuy Phong

802363

Hòm thư Công cộng VHX Vĩnh Hảo

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong

Bình Thuận

Tuy Phong

802399

Hòm thư Công cộng VHX Phong Phú 2

Thôn 1, Xã Phong Phú, Huyện Tuy Phong

Bình Thuận

Tuy Phong

802424

Hòm thư Công cộng VHX Hòa Minh

Thôn Lâm Lộc 1, Xã Hoà Minh, Huyện Tuy Phong

Bình Thuận

Tuy Phong

802439

Hòm thư Công cộng Chí Công

Thôn Thanh Lương, Xã Chí Công, Huyện Tuy Phong

Bình Thuận

Tuy Phong

802664

Hòm thư Công cộng VHX Bình Thạnh

Thôn 2, Xã Bình Thạnh, Huyện Tuy Phong

Bình Thuận

Tuy Phong

802655

Hòm thư Công cộng VHX Hòa Phú

Thôn Phú Thủy, Xã Hoà Phú, Huyện Tuy Phong

Bình Thuận

Tuy Phong

802598

Hòm thư Công cộng Phan Rí Cửa

Số 11, Đường Nguyễn Văn Trỗi ( Tuyến 1 ), Thị trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong

Bình Thuận

Tuy Phong

802375

Hòm thư Công cộng Vĩnh Tân

Thôn Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong

Advertisements
Scroll to Top

Don’t miss our latest Update

Join our weekly newsletter to receive latest information from us