Advertisements

Cần Thơ Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Cần Thơ Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION
Province Cần Thơ
Postal Code 902870 – 905250
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Cần Thơ areas.

Cần Thơ Zip Codes

District Zip Code
Binh Thuy District 902870 – 902990
Cai Rang District 903600 – 903970
Ninh Kieu District 902072 – 901745
O Mon District 904000 – 904165
Thot Not District 904200 – 904362
Co Do District 905110 – 904750
Phong Dien District 904400 – 904590
Thoi Lai District 904600 – 905630
Vinh Thanh District 905000 – 905250

Can Tho ZIP code – Binh Thuy District

City

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Cần Thơ

Bình Thủy

902870

Bưu cục cấp 3 An Thới

Số 19A, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới, Quận Bình Thủy

Cần Thơ

Bình Thủy

903045

Đại lý bưu điện Số 16

Số 44, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy

Cần Thơ

Bình Thủy

903040

Bưu cục cấp 2 Trà Nóc

Tổ8 KV2, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy

Cần Thơ

Bình Thủy

902800

Bưu cục cấp 3 Bình Thủy

Số 8/4, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy

Cần Thơ

Bình Thủy

903100

Điểm BĐVHX Long Hòa

Tổ 2, Khu vực Bình Yên A, Phường Long Hòa, Quận Bình Thủy

Cần Thơ

Bình Thủy

903240

Điểm BĐVHX Long Tuyền

Tổ 18, Khu vực Bình Dương B, Phường Long Tuyền, Quận Bình Thủy

Cần Thơ

Bình Thủy

903380

Điểm BĐVHX Thới An Đông

Tổ 10, Khu vực Thới Thuận, Phường Thới An Đông, Quận Bình Thủy

Cần Thơ

Bình Thủy

903046

Hòm thư Công cộng Trà Nóc 1

Đường Số 2, Khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy

Cần Thơ

Bình Thủy

903047

Hòm thư Công cộng Trà Nóc 2

Đường Trục chính, Khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy

Cần Thơ

Bình Thủy

903510

Hòm thư Công cộng Trà An 1

Đường Huỳnh Phan Hộ, Phường Trà An, Quận Bình Thủy

Cần Thơ

Bình Thủy

903511

Hòm thư Công cộng Trà An 2

Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thủy

Cần Thơ

Bình Thủy

902875

Hòm thư Công cộng Bùi Hữu Nghĩa 1

Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy

Cần Thơ

Bình Thủy

902884

Hòm thư Công cộng An Thới 2

Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới, Quận Bình Thủy

Cần Thơ

Bình Thủy

902804

Hòm thư Công cộng Bình Thủy 1

Đường Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy

Cần Thơ

Bình Thủy

903102

Hòm thư Công cộng Long Hòa 1

Số 41/1, Tổ 1, Khu vực Bình Yên A, Phường Long Hòa, Quận Bình Thủy

Cần Thơ

Bình Thủy

903243

Hòm thư Công cộng Long Tuyền 1

Tổ 9, Khu vực Bình Dương A, Phường Long Tuyền, Quận Bình Thủy

Cần Thơ

Bình Thủy

903382

Hòm thư Công cộng Thới An Đông 1

Tổ 10, Khu vực Thới Thuận, Phường Thới An Đông, Quận Bình Thủy

Cần Thơ

Bình Thủy

906060

Bưu cục cấp 3 KCN Trà Nóc

Lô 19A1, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy

Cần Thơ

Bình Thủy

906040

Bưu cục cấp 3 Trà An

Số 205, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thủy

Cần Thơ

Bình Thủy

902990

Bưu cục văn phòng VP BĐTT Bình Thủy

Số 205, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy

Can Tho ZIP code – Cai Rang District

City

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Cần Thơ

Cái Răng

903600

Điểm BĐVHX Hưng Thạnh

Tổ 3, Khu vực Iv, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

903740

Điểm BĐVHX Phú Thứ

Khu vực Thạnh Lợi, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

903670

Bưu cục cấp 2 Cái Răng

Số 1, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

903871

Đại lý bưu điện Tân Thạnh Đông 1

Số 064, Đường Quốc Lộ 1a, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

903720

Bưu cục cấp 3 Thường Thạnh

Tổ 6, Khu vực Phú Quới, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

903702

Đại lý bưu điện Lê Bình 2

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

905340

Bưu cục cấp 3 Phú Thứ

Số D1, Khu vực Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

903878

Đại lý bưu điện Ba Láng 1

Số 015A, Khu vực 1, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

903711

Đại lý bưu điện Lê Bình 5

Số 380F, Khu vực Yên Hạ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

900930

Bưu cục DataPost Cần Thơ

Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

903676

Hòm thư Công cộng Lê Bình 1

Khu vực Yên Hạ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

903677

Hòm thư Công cộng Lê Bình 2

Khu vực Yên Hòa, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

903678

Hòm thư Công cộng Lê Bình 3

Khu vực Yên Trung, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

903679

Hòm thư Công cộng Lê Bình 4

Khu vực Yên Thượng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

903760

Hòm thư Công cộng Tân Phú 1

Khu vực Phú Thuận A, Phường Tân Phú, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

903761

Hòm thư Công cộng Tân Phú 2

Khu vực Phú Lễ, Phường Tân Phú, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

903872

Hòm thư Công cộng Ba Láng 1

Khu vực 2, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

903873

Hòm thư Công cộng Ba Láng 2

Đường Quốc Lộ 1a, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

903773

Hòm thư Công cộng Hưng Phú 1

Tổ 47, Khu vực 7, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

903774

Hòm thư Công cộng Hưng Phú 2

Số 880, Tổ 1, Khu vực 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

903602

Hòm thư Công cộng Hưng Thạnh 1

Tổ 4, Khu vực I, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

903743

Hòm thư Công cộng Phú Thứ 1

Khu vực Thạnh Lợi, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

903744

Hòm thư Công cộng Phú Thứ 2

Khu vực Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

903722

Hòm thư Công cộng Thường Thạnh 1

Khu vực Phú Quới, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

903723

Hòm thư Công cộng Thường Thạnh 2

Khu vực Phú Quới, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

903745

Hòm thư Công cộng Phú Thứ 3

Đường Số 9, Khu dân cư 586, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

905410

Bưu cục cấp 3 Tổ phát thư báo

Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

905420

Bưu cục cấp 3 TMĐT Cần Thơ

Số Lô 26, Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

905430

Bưu cục cấp 3 UT Cần Thơ

Số 26, Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

903885

Bưu cục cấp 3 Ba Láng

Khu vực 2, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng

Cần Thơ

Cái Răng

903970

Bưu cục văn phòng VP BĐTT Cái Răng

Số 1, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng

Can Tho ZIP code – Ninh Kieu District

City

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Cần Thơ

Ninh Kiều

902072

Đại lý bưu điện Số 15

Số 31, Đường Quang Trung, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902220

Bưu cục cấp 3 Hưng Lợi

Số 190, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902226

Đại lý bưu điện Số 17

Số 97A, Đường Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

901150

Bưu cục cấp 3 An Hòa

Số 98, Đường Mậu Thân, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902340

Đại lý bưu điện An Bình 1

Số 156/4, Tổ 4, Khu vực 3, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902342

Đại lý bưu điện An Bình

Số 28/1, Tổ 1, Khu vực 3, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

901000

Bưu cục cấp 3 Cái Khế

Số 24B, Đường Nguyễn Trãi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902070

Bưu cục cấp 3 Mậu Thân

Số 1, Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

900000

Bưu cục cấp 1 GD Cần Thơ

Số 2B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902080

Bưu cục cấp 3 Xuân Khánh

Số 207, Đường 30 Tháng 4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902228

Đại lý bưu điện Số 33

Số 11 lộ 91B, Tổ 46, Khu vực 5, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902231

Đại lý bưu điện Số 49

Số 59, Đường 3 Tháng 2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

901010

Bưu cục cấp 3 Chợ Cái Khế

Số 90-92 B2, Đường Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902240

Bưu cục cấp 3 Bưu Chính Uỷ Thác

Số 190E, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902233

Đại lý bưu điện Số 90

Số 320/13, Đường Trần Ngọc Quế, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

901462

Đại lý bưu điện Số 96

Số 182/60, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902044

Đại lý bưu điện Số 106

Số 1/23, Đường Nguyễn Việt Hồng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

900959

Bưu cục Trung chuyển TC Cần Thơ

Số 190E, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

900900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Cần Thơ

Số 2B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902490

Hòm thư Công cộng An Khánh 1

Khu vực 6, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902491

Hòm thư Công cộng An Khánh 2

Khu vực 3, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902492

Hòm thư Công cộng An Khánh 3

Khu vực 5, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902493

Hòm thư Công cộng An Khánh 4

Khu vực 1, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902494

Hòm thư Công cộng An Khánh 5

Khu vực 2, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902087

Hòm thư Công cộng Xuân Khánh 1

Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902088

Hòm thư Công cộng Xuân Khánh 2

Số 01, Đường Mậu Thân, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902089

Hòm thư Công cộng Xuân Khánh 3

Số A1, Đường Mậu Thân, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902232

Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 1

Dãy D, Đường 3/2, Khu chung cư 178, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902236

Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 2

Đường Lộ 91B, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902237

Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 3

Số 209, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902238

Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 4

Số 215, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902239

Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 5

Số 6, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

901993

Hòm thư Công cộng An Phú 1

Số 32, Đường 30 Tháng 4, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

901994

Hòm thư Công cộng An Phú 2

Số 01, Đường Lý Tự Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

901864

Hòm thư Công cộng An Lạc 1

Đường 30 Tháng 4, Phường An Lạc, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

901671

Hòm thư Công cộng An Hội 1

Số 109, Đường Nguyễn Trãi, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

901463

Hòm thư Công cộng An Nghiệp 1

Số 204, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

901157

Hòm thư Công cộng An Hòa 1

Số 37, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

901163

Hòm thư Công cộng An Hòa 2

Số 256/11, Ngõ 256, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

901164

Hòm thư Công cộng An Hòa 3

Số 256/1, Ngõ 256, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

901760

Hòm thư Công cộng Tân An 1

Số 1, Đường Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

901762

Hòm thư Công cộng Tân An 2

Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

901763

Hòm thư Công cộng Tân An 3

Số 4, Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

901764

Hòm thư Công cộng Tân An 4

Đường Hai Bà Trưng, Khu trung tâm thương mại Nhà lồng cổ, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

901765

Hòm thư Công cộng Tân An 5

Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

901354

Hòm thư Công cộng Thới Bình 1

Số 85, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

901011

Hòm thư Công cộng Cái Khế 1

Đường Lê Lợi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

901012

Hòm thư Công cộng Cái Khế 2

Đường Lê Lợi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

901013

Hòm thư Công cộng Cái Khế 3

Đường Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

901014

Hòm thư Công cộng Cái Khế 4

Đường Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

901737

Bưu cục cấp 3 Tổ phát thư CPN

Số 02B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

900990

Bưu cục Phát hành Báo chí PHBC Cần Thơ

Số 500, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

901740

Bưu cục cấp 3 KHL Cần Thơ

Số 02, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902480

Bưu cục văn phòng VP BĐTT Ninh Kiều

Số 02, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

901120

Bưu cục văn phòng VP BĐTP CẦN THƠ

Số 02, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902430

Bưu cục cấp 3 Bưu cục An Bình

Số 159A/3, Tổ 1, Khu vực 1, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

902510

Bưu cục cấp 3 An Khánh

Số 369, Đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều

Cần Thơ

Ninh Kiều

901745

Bưu cục cấp 3 HCC Cần Thơ

Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều

Can Tho ZIP code – O Mon District

City

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Cần Thơ

Ô Môn

904000

Bưu cục cấp 2 Ô Môn

Số 1, Đường Kim Đồng, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn

Cần Thơ

Ô Môn

904060

Điểm BĐVHX Phước Thới

Khu vực Bình Phước, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn

Cần Thơ

Ô Môn

904130

Điểm BĐVHX Thới Long

Khu vực Thới Mỹ, Phường Thới Long, Quận Ô Môn

Cần Thơ

Ô Môn

904030

Điểm BĐVHX Thới An

Khu vực Thới Trinh A, Phường Thới An, Quận Ô Môn

Cần Thơ

Ô Môn

904120

Điểm BĐVHX Trường Lạc

Khu vực Tân Thạnh, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn

Cần Thơ

Ô Môn

904002

Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 1

Số 1/1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn

Cần Thơ

Ô Môn

904003

Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 2

Số 1/1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn

Cần Thơ

Ô Môn

904004

Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 3

Đường 26 Tháng 3, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn

Cần Thơ

Ô Môn

904005

Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 4

Khu vực 13, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn

Cần Thơ

Ô Môn

905500

Hòm thư Công cộng Long Hưng 1

Khu vực Thới Hưng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn

Cần Thơ

Ô Môn

904132

Hòm thư Công cộng Thới Long 1

Khu vực Thới Mỹ, Phường Thới Long, Quận Ô Môn

Cần Thơ

Ô Môn

904121

Hòm thư Công cộng Trường Lạc 1

Khu vực Tân Quy, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn

Cần Thơ

Ô Môn

904064

Hòm thư Công cộng Phước Thới 1

Khu vực Bình Lập, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn

Cần Thơ

Ô Môn

904065

Hòm thư Công cộng Phước Thới 2

Khu vực Bình Hưng, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn

Cần Thơ

Ô Môn

904018

Đại lý bưu điện Châu Văn Liêm 4

Số 523/6, Khu vực 4, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn

Cần Thơ

Ô Môn

904170

Bưu cục văn phòng VP BĐTT Ô Môn

Đường 26 Tháng 3, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn

Cần Thơ

Ô Môn

905510

Bưu cục cấp 3 Long Hưng

Số 1866, Khu vực Thới Hưng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn

Cần Thơ

Ô Môn

904165

Bưu cục cấp 3 Châu Văn Liêm

Số 759/6, Khu vực 5, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn

Can Tho ZIP code – Thot Not District

City

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Cần Thơ

Thốt Nốt

904200

Bưu cục cấp 2 Thốt Nốt

Số 24, Đường Lê Thị Tạo, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt

Cần Thơ

Thốt Nốt

904250

Bưu cục cấp 3 Thới Thuận

Khu vực Thới Hòa 1, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt

Cần Thơ

Thốt Nốt

904310

Bưu cục cấp 3 Thuận Hưng 1

Khu vực Tân Phước 1, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt

Cần Thơ

Thốt Nốt

904311

Điểm BĐVHX Thuận Hưng

Khu vực Tân Phú, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt

Cần Thơ

Thốt Nốt

904230

Điểm BĐVHX Tân Lộc

Khu vực Phước Lộc, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt

Cần Thơ

Thốt Nốt

904270

Điểm BĐVHX Trung Nhứt

Khu vực Phúc Lộc 1, Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt

Cần Thơ

Thốt Nốt

904245

Điểm BĐVHX Tân Lộc 1

Khu vực Lân Thạnh 1, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt

Cần Thơ

Thốt Nốt

904287

Điểm BĐVHX Trung Kiên

Khu vực Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt

Cần Thơ

Thốt Nốt

904205

Hòm thư Công cộng Thốt Nốt 1

Số 24, Đường Lê Thị Tạo, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt

Cần Thơ

Thốt Nốt

904206

Hòm thư Công cộng Thạnh Hòa 1

Khu vực Thạnh Phước 1, Phường Thạnh Hoà, Quận Thốt Nốt

Cần Thơ

Thốt Nốt

904255

Hòm thư Công cộng Thới Thuận 1

Khu vực Thới Hòa, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt

Cần Thơ

Thốt Nốt

904256

Hòm thư Công cộng Thới Thuận 2

Khu vực Thới Thạnh, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt

Cần Thơ

Thốt Nốt

904380

Hòm thư Công cộng Thuận An 1

Khu vực Thới An 1, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt

Cần Thơ

Thốt Nốt

904272

Hòm thư Công cộng Trung Nhứt 1

Khu vực Phúc Lộc 1, Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt

Cần Thơ

Thốt Nốt

904283

Hòm thư Công cộng Trung Kiên 1

Khu vực Lân Thạnh 2, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt

Cần Thơ

Thốt Nốt

904284

Hòm thư Công cộng Trung Kiên 2

Khu vực Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt

Cần Thơ

Thốt Nốt

904313

Hòm thư Công cộng Thuận Hưng 1

Khu vực Tân Phước 1, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt

Cần Thơ

Thốt Nốt

904314

Hòm thư Công cộng Thuận Hưng 2

Khu vực Tân Phú, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt

Cần Thơ

Thốt Nốt

904235

Hòm thư Công cộng Tân Lộc 1

Khu vực Phước Lộc, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt

Cần Thơ

Thốt Nốt

904236

Hòm thư Công cộng Tân Lộc 2

Khu vực Lân Thạnh, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt

Cần Thơ

Thốt Nốt

904345

Bưu cục văn phòng VP BĐTT Thốt Nốt

Đường Lê Thị Tạo, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt

Cần Thơ

Thốt Nốt

904362

Đại lý bưu điện Thơm Rơm

Khu vực Tân Phước, Phường Tân Hưng, Quận Thốt Nốt

Can Tho ZIP code – Co Do District

City

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Cần Thơ

Cờ Đỏ

905110

Điểm BĐVHX Thạnh Phú

Ấp Phước Lộc, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ

Cần Thơ

Cờ Đỏ

904830

Điểm BĐVHX Sông Hậu

Ấp 1, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ

Cần Thơ

Cờ Đỏ

904660

Bưu cục cấp 3 Cờ Đỏ

Ấp Thới Hòa A, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ

Cần Thơ

Cờ Đỏ

904300

Bưu cục cấp 3 Trung An

Ấp Thạnh Lợi, Xã Trung An, Huyện Cờ Đỏ

Cần Thơ

Cờ Đỏ

904850

Điểm BĐVHX Đông Hiệp

Ấp Thới Hữu, Xã Đông Hiệp, Huyện Cờ Đỏ

Cần Thơ

Cờ Đỏ

905111

Điểm BĐVHX Nông Trường Cờ Đỏ

Ấp 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ

Cần Thơ

Cờ Đỏ

905170

Điểm BĐVHX Trung Hưng

Ấp Thạnh Qưới 1, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ

Cần Thơ

Cờ Đỏ

905119

Điểm BĐVHX Khu Vực NT. Cờ Đỏ

Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ

Cần Thơ

Cờ Đỏ

904705

Điểm BĐVHX Thới Đông

Ấp Thới Xuyên, Xã Thới Đông, Huyện Cờ Đỏ

Cần Thơ

Cờ Đỏ

904338

Điểm BĐVHX Trung Thạnh

Ấp Thạnh Lộc, Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ

Cần Thơ

Cờ Đỏ

904841

Điểm BĐVHX Thới Hưng

Ấp 2, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ

Cần Thơ

Cờ Đỏ

904831

Hòm thư Công cộng Thới Hưng 1

Ấp 1, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ

Cần Thơ

Cờ Đỏ

904851

Hòm thư Công cộng Thới Xuân 1

Ấp Thới Hòa C, Xã Thới Xuân, Huyện Cờ Đỏ

Cần Thơ

Cờ Đỏ

904690

Hòm thư Công cộng Thới Đông 1

Ấp Thới Xuyên, Xã Thới Đông, Huyện Cờ Đỏ

Cần Thơ

Cờ Đỏ

904665

Hòm thư Công cộng Cờ Đỏ 1

Ấp Thạnh Hưng, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ

Cần Thơ

Cờ Đỏ

904666

Hòm thư Công cộng Cờ Đỏ 2

Ấp Thới Thuận, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ

Cần Thơ

Cờ Đỏ

904642

Hòm thư Công cộng Trung An 1

Ấp Thạnh Lợi 1, Xã Trung An, Huyện Cờ Đỏ

Cần Thơ

Cờ Đỏ

904651

Hòm thư Công cộng Trung Thạnh 1

Ấp Thạnh Lộc, Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ

Cần Thơ

Cờ Đỏ

904603

Hòm thư Công cộng Trung Hưng 1

Ấp Thạnh Qưới 1, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ

Cần Thơ

Cờ Đỏ

904622

Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 1

Ấp Phước Lộc, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ

Cần Thơ

Cờ Đỏ

904623

Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 2

Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ

Cần Thơ

Cờ Đỏ

904624

Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 3

Ấp 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ

Cần Thơ

Cờ Đỏ

904750

Bưu cục văn phòng VP BĐH Cờ Đỏ

Ấp Thới Hòa A, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ

Can Tho ZIP code – Phong Dien District

City

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Cần Thơ

Phong Điền

904400

Bưu cục cấp 2 Phong Điền

Ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền

Cần Thơ

Phong Điền

904420

Điểm BĐVHX Giai Xuân

Ấp Thới An, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền

Cần Thơ

Phong Điền

904401

Điểm BĐVHX Mỹ Khánh

Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền

Cần Thơ

Phong Điền

904430

Điểm BĐVHX Tân Thới

Ấp Tân Long, Xã Tân Thới, Huyện Phong Điền

Cần Thơ

Phong Điền

904490

Điểm BĐVHX Nhơn Nghĩa

Ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền

Cần Thơ

Phong Điền

904510

Điểm BĐVHX Trường Long

Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long, Huyện Phong Điền

Cần Thơ

Phong Điền

904511

Đại lý bưu điện Trường Thuận

Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long, Huyện Phong Điền

Cần Thơ

Phong Điền

904459

Đại lý bưu điện Thị Tứ 4

Số 160, Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền

Cần Thơ

Phong Điền

904453

Đại lý bưu điện Nhơn Thọ 2

Số 114 A, Ấp Nhơn Thọ 2, Xã Nhơn Ai, Huyện Phong Điền

Cần Thơ

Phong Điền

904491

Đại lý bưu điện Thị Tứ 3

Ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền

Cần Thơ

Phong Điền

904492

Đại lý bưu điện Nhơn Khánh

Ấp Nhơn Khánh, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền

Cần Thơ

Phong Điền

904454

Đại lý bưu điện Nhơn Lộc 5

Số 420, Ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền

Cần Thơ

Phong Điền

904428

Đại lý bưu điện Thới An A1

Tổ 9, Ấp Tân Bình, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền

Cần Thơ

Phong Điền

904502

Đại lý bưu điện Nhơn Nghĩa 1

Ấp Nhơn Phú, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền

Cần Thơ

uyện Phong Điền

904541

Đại lý bưu điện Giai Xuân 2

Ấp Thới Hưng, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền

Cần Thơ

Phong Điền

904550

Hòm thư Công cộng Phong Điền 1

Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền

Cần Thơ

Phong Điền

904551

Hòm thư Công cộng Phong Điền 2

Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền

Cần Thơ

Phong Điền

904552

Hòm thư Công cộng Phong Điền 3

Ấp Nhơn Lộc 1, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền

Cần Thơ

Phong Điền

904553

Hòm thư Công cộng Phong Điền 4

Ấp Nhơn Lộc 1, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền

Cần Thơ

Phong Điền

904554

Hòm thư Công cộng Phong Điền 5

Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền

Cần Thơ

Phong Điền

904461

Hòm thư Công cộng Nhơn Ái 1

Ấp Nhơn Thọ 2, Xã Nhơn Ai, Huyện Phong Điền

Cần Thơ

Phong Điền

904406

Hòm thư Công cộng Mỹ Khánh 1

Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền

Cần Thơ

Phong Điền

904495

Hòm thư Công cộng Nhơn Nghĩa 1

Ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền

Cần Thơ

Phong Điền

904512

Hòm thư Công cộng Trường Long 1

Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long, Huyện Phong Điền

Cần Thơ

Phong Điền

904432

Hòm thư Công cộng Tân Thới 1

Ấp Tân Long, Xã Tân Thới, Huyện Phong Điền

Cần Thơ

Phong Điền

904422

Hòm thư Công cộng Giai Xuân 1

Ấp Thới An A, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền

Cần Thơ

Phong Điền

904590

Bưu cục văn phòng VP BĐH Phong Điền

Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền

Can Tho ZIP code – Thoi Lai District

City

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Cần Thơ

Thới Lai

904600

Bưu cục cấp 2 Thới Lai

Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai

Cần Thơ

Thới Lai

904710

Điểm BĐVHX Trường Thành

Ấp Trường Trung, Xã Trường Thành, Huyện Thới Lai

Cần Thơ

Thới Lai

904730

Điểm BĐVHX Trường Xuân

Ấp Trường Thọ, Xã Trường Xuân, Huyện Thới Lai

Cần Thơ

Thới Lai

904620

Điểm BĐVHX Thới Thạnh

Ấp Thới Bình B, Xã Thới Thạnh, Huyện Thới Lai

Cần Thơ

Thới Lai

904640

Điểm BĐVHX Định Môn

Ấp Định Hòa A, Xã Định Môn, Huyện Thới Lai

Cần Thơ

Thới Lai

904810

Điểm BĐVHX Đông Bình

Ấp Đông Giang, Xã Đông Bình, Huyện Thới Lai

Cần Thơ

Thới Lai

904790

Điểm BĐVHX Thới Lai

Ấp Thới Phước A, Xã Thới Tân, Huyện Thới Lai

Cần Thơ

Thới Lai

904770

Điểm BĐVHX Đông Thuận

Ấp Đông Hiển, Xã Đông Thuận, Huyện Thới Lai

Cần Thơ

Thới Lai

904608

Đại lý bưu điện Thới Thuận B

Ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai

Cần Thơ

Thới Lai

904787

Điểm BĐVHX Xuân Thắng

Ấp Thới Phong B, Xã Xuân Thắng, Huyện Thới Lai

Cần Thơ

Thới Lai

904762

Điểm BĐVHX Trường Xuân A

Ấp Trường Ninh I, Xã Trường Xuân A, Huyện Thới Lai

Cần Thơ

Thới Lai

905700

Hòm thư Công cộng Thới Thạnh 1

Ấp Thới Bình B, Xã Thới Thạnh, Huyện Thới Lai

Cần Thơ

Thới Lai

905701

Hòm thư Công cộng Thới Thạnh 2

Ấp Thới Khánh, Xã Thới Thạnh, Huyện Thới Lai

Cần Thơ

Thới Lai

905600

Hòm thư Công cộng Định Môn 1

Ấp Định Hòa A, Xã Định Môn, Huyện Thới Lai

Cần Thơ

Thới Lai

905730

Hòm thư Công cộng Trường Thành 1

Ấp Trường Trung, Xã Trường Thành, Huyện Thới Lai

Cần Thơ

Thới Lai

905750

Hòm thư Công cộng Trường Xuân 1

Ấp Trường Thọ, Xã Trường Xuân, Huyện Thới Lai

Cần Thơ

Thới Lai

905800

Hòm thư Công cộng Xuân Thắng 1

Ấp Thới Phong B, Xã Xuân Thắng, Huyện Thới Lai

Cần Thơ

Thới Lai

905640

Hòm thư Công cộng Đông Thuận 1

Số 96, Ấp Đông Thạnh, Xã Đông Thuận, Huyện Thới Lai

Cần Thơ

Thới Lai

905670

Hòm thư Công cộng Thới Lai 1

Ấp Thới Phong A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai

Cần Thơ

Thới Lai

905671

Hòm thư Công cộng Thới Lai 2

Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai

Cần Thơ

Thới Lai

905630

Bưu cục văn phòng VP BĐH Thới Lai

Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai

Can Tho ZIP code – Vinh Thanh District

City

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905000

Bưu cục cấp 2 Vĩnh Thạnh

Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905010

Bưu cục cấp 3 Thạnh An

Ấp Phụng Qưới A, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905040

Điểm BĐVHX Thạnh Lộc

Ấp Tân Lợi, Xã Thạnh Lộc, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905001

Điểm BĐVHX Thạnh An

Ấp Phụng Qưới B, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905150

Điểm BĐVHX Thạnh Quới

Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905151

Điểm BĐVHX Thạnh Quới 1

Ấp Lân Qưới 2, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905090

Điểm BĐVHX Vĩnh Trinh

Ấp Vĩnh Phụng, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905060

Điểm BĐVHX Thạnh An

Ấp F1, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905020

Điểm BĐVHX Thạnh Thắng

Ấp C1, Xã Thạnh Thắng, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905130

Điểm BĐVHX Thạnh Mỹ

Ấp Vĩnh Tiến, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905138

Điểm BĐVHX Thạnh Mỹ 1

Ấp Qui Long, Xã Thạnh Mỹ, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905102

Điểm BĐVHX Vĩnh Trinh 1

Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905092

Hòm thư Công cộng Vĩnh Trinh 1

Ấp Vĩnh Lân, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905093

Hòm thư Công cộng Vĩnh Trinh 2

Ấp Vĩnh Phụng, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905094

Hòm thư Công cộng Vĩnh Trinh 3

Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905095

Hòm thư Công cộng Vĩnh Trinh 4

Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905134

Hòm thư Công cộng Thạnh Mỹ 1

Ấp Lân Quới 1, Xã Thạnh Mỹ, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905211

Hòm thư Công cộng Vĩnh Thạnh 1

Ấp Vĩnh Mỹ, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905153

Hòm thư Công cộng Thạnh Quới 1

Ấp Lân Qưới 2, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905154

Hòm thư Công cộng Thạnh Quới 2

Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905155

Hòm thư Công cộng Thạnh Quới 3

Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905156

Hòm thư Công cộng Thạnh Quới 4

Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905193

Hòm thư Công cộng Thạnh Tiến 1

Ấp Bờ Bao 1, Xã Thạnh Tiến, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905003

Hòm thư Công cộng TT.Thạnh An 1

Ấp Phụng Qưới A, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905004

Hòm thư Công cộng TT.Thạnh An 2

Ấp Phụng Qưới A, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905005

Hòm thư Công cộng TT.Thạnh An 3

Ấp Phụng Qưới B, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905021

Hòm thư Công cộng Thạnh Thắng 1

Ấp B1, Xã Thạnh Thắng, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905064

Hòm thư Công cộng Thạnh An 1

Ấp Phụng Thạnh, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905043

Hòm thư Công cộng Thạnh Lộc 1

Ấp Tân Lợi, Xã Thạnh Lộc, Huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

905250

Bưu cục văn phòng VP BĐH Vĩnh Thạnh

Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh

 

Advertisements
Scroll to Top

Don’t miss our latest Update

Join our weekly newsletter to receive latest information from us