Advertisements

Càu Mau Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Càu Mau Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION
Province Càu Mau
Postal Code 970000 – 972256
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Càu Mau areas.

Càu Mau Zip Codes

District Zip Code
Ca Mau City 970000 – 971665
Cai Nuoc District 972700 – 972812
Dam Doi District 973000 – 973332
Nam Can District 973900 – 974020
Ngoc Hien District 973400 – 973545
Phu Tan District 973600 – 973657
Thoi Binh District 971800 – 971943
Tran Van Thoi District 972300 – 972643
U Minh District 972100 – 972256

Ca Mau ZIP code – Ca Mau City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Cà Mau

Cà Mau

970000

Bưu cục cấp 1 Cà Mau

Số 3, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Cà Mau

Cà Mau

Cà Mau

971470

Bưu cục cấp 3 Tắc Vân

Ấp 1, Xã Tắc Vân, Cà Mau

Cà Mau

Cà Mau

971360

Bưu cục cấp 3 Nguyễn Tất Thành

Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Cà Mau

Cà Mau

Cà Mau

971430

Bưu cục cấp 3 Tân Thành

Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6, Cà Mau

Cà Mau

Cà Mau

971570

Điểm BĐVHX Định Bình

Ấp Ba Dinh, Xã Định Bình, Cà Mau

Cà Mau

Cà Mau

971550

Điểm BĐVHX Hòa Thành

Ấp Bùng Binh, Xã Hoà Thành, Cà Mau

Cà Mau

Cà Mau

971151

Điểm BĐVHX Tân Thành (VHX)

Ấp 5, Xã Tân Thành, Cà Mau

Cà Mau

Cà Mau

971530

Điểm BĐVHX Lý Văn Lâm

Ấp Chánh, Xã Lý Văn Lâm, Cà Mau

Cà Mau

Cà Mau

971170

Điểm BĐVHX An Xuyên

Ấp Ô Rô, Xã An Xuyên, Cà Mau

Cà Mau

Cà Mau

971171

Điểm BĐVHX Vàm Ô Rô

Ấp Tân Hiệp, Xã An Xuyên, Cà Mau

Cà Mau

Cà Mau

971040

Bưu cục cấp 3 Nhà Dây Thép

Số 68, Đường Lê Lợi, Phường 2, Cà Mau

Cà Mau

Cà Mau

970900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Cà Mau

Số 3, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Cà Mau

Cà Mau

Cà Mau

971601

Hòm thư Công cộng UBND xã Hòa Tân

Ấp Bùng Binh 1, Xã Hoà Tân, Cà Mau

Cà Mau

Cà Mau

971744

Hòm thư Công cộng UBND Phường Tân Xuyên

Xóm 1, Phường Tân Xuyên, Cà Mau

Cà Mau

Cà Mau

971733

Hòm thư Công cộng UBND phường Tân Thành

Ấp 2, Phường Tân Thành, Cà Mau

Cà Mau

Cà Mau

971685

Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 1

Đường Lý Văn Lâm, Phường 1, Cà Mau

Cà Mau

Cà Mau

971045

Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 2

Đường Lý Bôn, Phường 2, Cà Mau

Cà Mau

Cà Mau

971243

Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 4

Đường Lý Bôn, Phường 4, Cà Mau

Cà Mau

Cà Mau

971527

Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 7

Đường An Dương Vương, Phường 7, Cà Mau

Cà Mau

Cà Mau

971724

Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 9

Đường Nguyễn Trãi, Phường 9, Cà Mau

Cà Mau

Cà Mau

971717

Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 8

Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Cà Mau

Cà Mau

Cà Mau

971750

Bưu cục cấp 3 KINH DOANH TIẾP THỊ

Số 03, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Cà Mau

Cà Mau

Cà Mau

971705

Bưu cục cấp 3 Phường 7

Số 131, Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường 7, Cà Mau

Cà Mau

Cà Mau

971528

Kiốt bưu điện Hồng Bàng

Đường An Dương Vương, Phường 7, Cà Mau

Cà Mau

Cà Mau

971760

Bưu cục cấp 3 KHL Cà Mau

Số 03, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Cà Mau

Cà Mau

Cà Mau

970100

Bưu cục văn phòng KTC1 Cà Mau

Số 03, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Cà Mau

Cà Mau

Cà Mau

971665

Bưu cục cấp 3 Lê Hồng Phong

Số 07A, Ấp Thạnh Điền, Xã Lý Văn Lâm, Cà Mau

Ca Mau ZIP code – Cai Nuoc District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Cà Mau

Cái Nước

972700

Bưu cục cấp 2 Cái Nước

Khóm 1, Thị Trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước

Cà Mau

Cái Nước

972850

Bưu cục cấp 3 Hưng Mỹ

Ấp Rau Dừa, Xã Hưng Mỹ, Huyện Cái Nước

Cà Mau

Cái Nước

972880

Điểm BĐVHX Trần Thới

Ấp Đầm Cùng, Xã Trần Thới, Huyện Cái Nước

Cà Mau

Cái Nước

972730

Điểm BĐVHX Đông Thới

Ấp Bào Tròn, Xã Đông Thới, Huyện Cái Nước

Cà Mau

Cái Nước

972830

Điểm BĐVHX Phú Hưng

Ấp Lộ Xe, Xã Phú Hưng, Huyện Cái Nước

Cà Mau

Cái Nước

972780

Điểm BĐVHX Tân Hưng

Ấp Phong Lưu, Xã Tân Hưng, Huyện Cái Nước

Cà Mau

Cái Nước

972750

Điểm BĐVHX Tân Hưng Đông

Ấp Đông Hưng, Xã Tân Hưng Đông, Huyện Cái Nước

Cà Mau

Cái Nước

972930

Điểm BĐVHX Thạnh Phú

Ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước

Cà Mau

Cái Nước

972927

Điểm BĐVHX Đông Hưng

Ấp Tân Phong, Xã Đông Hưng, Huyện Cái Nước

Cà Mau

Cái Nước

972844

Điểm BĐVHX Cái Rắn

Ấp Cái Rắn A, Xã Phú Hưng, Huyện Cái Nước

Cà Mau

Cái Nước

972861

Điểm BĐVHX Hòa Mỹ

Ấp Kinh Tư, Xã Hòa Mỹ, Huyện Cái Nước

Cà Mau

Cái Nước

972949

Bưu cục cấp 3 19 Tháng 5

Khóm 3, Thị Trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước

Cà Mau

Cái Nước

972918

Hòm thư Công cộng UBND Xã Hòa Mỹ

Ấp Cái Bác, Xã Hòa Mỹ, Huyện Cái Nước

Cà Mau

Cái Nước

972812

Điểm BĐVHX Lương Thế Trân

Ấp Hòa Trung, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước

Ca Mau ZIP code -Dam Doi District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Cà Mau

Đầm Dơi

973000

Bưu cục cấp 2 Đầm Dơi

Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi

Cà Mau

Đầm Dơi

973240

Điểm BĐVHX Vàm Đầm

Ấp Vàm Đầm, Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi

Cà Mau

Đầm Dơi

973200

Điểm BĐVHX Quách Phẩm

Ấp Xóm Dừa, Xã Quách Phẩm, Huyện Đầm Dơi

Cà Mau

Đầm Dơi

973180

Bưu cục cấp 3 Tân Tiến

Ấp Tân Long A, Xã Tân Tiến, Huyện Đầm Dơi

Cà Mau

Đầm Dơi

973130

Điểm BĐVHX Trần Phán

Ấp Chà Là, Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi

Cà Mau

Đầm Dơi

973070

Điểm BĐVHX Bàu Dừa

Ấp Cái Ngay, Xã Thanh Tùng, Huyện Đầm Dơi

Cà Mau

Đầm Dơi

973040

Điểm BĐVHX Tân Đức

Ấp Thuận Hòa, Xã Tân Đức, Huyện Đầm Dơi

Cà Mau

Đầm Dơi

973110

Điểm BĐVHX Tạ An Khương

Ấp Tân Điền B, Xã Tạ An Khương, Huyện Đầm Dơi

Cà Mau

Đầm Dơi

973241

Điểm BĐVHX Hồng Phước

Ấp Hồng Phước, Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi

Cà Mau

Đầm Dơi

973090

Điểm BĐVHX Tạ An Khương Đông

Ấp Tân Thới B, Xã Tạ An Khương Đông, Huyện Đầm Dơi

Cà Mau

Đầm Dơi

973150

Điểm BĐVHX Tân Duyệt

Ấp Đồng Tâm A, Xã Tân Duyệt, Huyện Đầm Dơi

Cà Mau

Đầm Dơi

973020

Điểm BĐVHX Tạ An Khương Nam

Ấp Tân Thành B, Xã Tạ An Khương Nam, Huyện Đầm Dơi

Cà Mau

Đầm Dơi

973001

Bưu cục cấp 3 Dương Thị Cẩm Vân

Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi

Cà Mau

Đầm Dơi

973061

Điểm BĐVHX Tân Thuận

Ấp Lưu Hoa Thanh, Xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi

Cà Mau

Đầm Dơi

973212

Điểm BĐVHX Quách Phẩm Bắc

Ấp Cây Kè, Xã Quách Phẩm Bắc, Huyện Đầm Dơi

Cà Mau

Đầm Dơi

973292

Điểm BĐVHX Ngọc Chánh

Ấp Nam Chánh, Xã Ngọc Chánh, Huyện Đầm Dơi

Cà Mau

Đầm Dơi

973315

Điểm BĐVHX Tân Dân

Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Dân, Huyện Đầm Dơi

Cà Mau

Đầm Dơi

973332

Điểm BĐVHX Tân Trung

Ấp Thành Vọng, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi

Ca Mau ZIP code – Nam Can District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Cà Mau

Năm Căn

973900

Bưu cục cấp 2 Năm Căn

Khóm I, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn

Cà Mau

Năm Căn

973990

Bưu cục cấp 3 Hàng Vịnh

Ấp I, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn

Cà Mau

Năm Căn

973950

Điểm BĐVHX Đầu Chà

Ấp Trại Lưới B, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn

Cà Mau

Năm Căn

974000

Điểm BĐVHX Hiệp Tùng

Ấp Hiệp Tùng, Xã Hiệp Tùng, Huyện Năm Căn

Cà Mau

Năm Căn

974011

Điểm BĐVHX Tam Giang Đông

Ấp Mai Vinh, Xã Tam Giang Đông, Huyện Năm Căn

Cà Mau

Năm Căn

973938

Điểm BĐVHX Hàm Rồng

Ấp Chống Mỹ, Xã Hàm Rồng, Huyện Năm Căn

Cà Mau

Năm Căn

974040

Điểm BĐVHX Tam Giang

Ấp Kinh 17, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn

Cà Mau

Năm Căn

973972

Điểm BĐVHX Đất Mới

Ấp Ông Chừng, Xã Đất Mới, Huyện Năm Căn

Cà Mau

Năm Căn

974020

Điểm BĐVHX Hố Gùi

Ấp Hố Gùi, Xã Tam Giang Đông, Huyện Năm Căn

Ca Mau ZIP code – Ngoc Hien District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Cà Mau

Ngọc Hiển

973400

Bưu cục cấp 2 Ngọc Hiển

Ấp Rạch Gốc A, Thị Trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển

Cà Mau

Ngọc Hiển

973510

Bưu cục cấp 3 Đất Mũi

Ấp Kinh Đào, Xã Đất Mũi, Huyện Ngọc Hiển

Cà Mau

Ngọc Hiển

973420

Điểm BĐVHX Chợ Thủ

Ấp Chợ Thủ A, Xã Tam Giang Tây, Huyện Ngọc Hiển

Cà Mau

Ngọc Hiển

973440

Bưu cục cấp 3 Viên An Đông

Ấp Nhưng Miên, Xã Viên An Đông, Huyện Ngọc Hiển

Cà Mau

Ngọc Hiển

973460

Bưu cục cấp 3 Viên An

Ấp Ông Trang, Xã Viên An Tây, Huyện Ngọc Hiển

Cà Mau

Ngọc Hiển

973461

Điểm BĐVHX So Đũa

Ấp So Đũa, Xã Viên An Tây, Huyện Ngọc Hiển

Cà Mau

Ngọc Hiển

973490

Điểm BĐVHX Tân Ân Tây

Ấp Nhà Diệu, Xã Tân Ân, Huyện Ngọc Hiển

Cà Mau

Ngọc Hiển

973581

Hòm thư Công cộng UBND Xã Tân Ân

Ấp Vinh Hạng, Xã Tân Ân, Huyện Ngọc Hiển

Cà Mau

Ngọc Hiển

973535

Điểm BĐVHX Tân Trung

Ấp Tân Trung, Xã Tân Ân Tây, Huyện Ngọc Hiển

Cà Mau

Ngọc Hiển

973485

Điểm BĐVHX Tắc Gốc

Ấp Tắc Gốc, Xã Viên An Tây, Huyện Ngọc Hiển

Cà Mau

Ngọc Hiển

973545

Điểm BĐVHX Sẻo Lá

Ấp Xẻo Lá, Xã Viên An Đông, Huyện Ngọc Hiển

Ca Mau ZIP code – Phu Tan District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Cà Mau

Phú Tân

973600

Bưu cục cấp 2 Phú Tân

Khóm 1, Thị Trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân

Cà Mau

Phú Tân

973680

Bưu cục cấp 3 Phú Tân

Ấp Cái Đôi, Xã Phú Tân, Huyện Phú Tân

Cà Mau

Phú Tân

973700

Bưu cục cấp 3 Gò Công

Ấp Gò Công Đông, Xã Việt Khái, Huyện Phú Tân

Cà Mau

Phú Tân

973660

Bưu cục cấp 3 Vàm Đình

Ấp Vàm Đình, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Tân

Cà Mau

Phú Tân

973630

Điểm BĐVHX Việt Thắng

Ấp Bào Chấu, Xã Việt Thắng, Huyện Phú Tân

Cà Mau

Phú Tân

973662

Điểm BĐVHX Giáp Nước

Ấp Đất Sét, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Tân

Cà Mau

Phú Tân

973730

Điểm BĐVHX Nguyễn Việt Khái

Ấp Tân Quảng Đông, Xã Việt Khái, Huyện Phú Tân

Cà Mau

Phú Tân

973750

Điểm BĐVHX Tân Hải

Ấp Thanh Đạm, Xã Tân Hải, Huyện Phú Tân

Cà Mau

Phú Tân

973770

Bưu cục cấp 3 Rạch Chèo

Ấp Rạch Chèo, Xã Rạch Chèo, Huyện Phú Tân

Cà Mau

Phú Tân

973710

Điểm BĐVHX Tân Hưng Tây

Ấp Cái Bát, Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân

Cà Mau

Phú Tân

973669

Điểm BĐVHX Phú Mỹ

Ấp Vàm Xáng, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Tân

Cà Mau

Phú Tân

973657

Điểm BĐVHX Phú Thuận

Ấp Vàm Đình, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Tân

Ca Mau ZIP code – Thoi Binh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Cà Mau

Thới Bình

971800

Bưu cục cấp 2 Thới Bình

Khóm 1, Thị Trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình

Cà Mau

Thới Bình

971850

Bưu cục cấp 3 Trí Phải

Ấp 2, Xã Trí Phải, Huyện Thới Bình

Cà Mau

Thới Bình

971990

Điểm BĐVHX Tắc Thủ

Ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình

Cà Mau

Thới Bình

971950

Điểm BĐVHX Tân Lộc

Ấp 3, Xã Tân Lộc, Huyện Thới Bình

Cà Mau

Thới Bình

971890

Điểm BĐVHX Biển Bạch

Ấp Kinh 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình

Cà Mau

Thới Bình

971870

Điểm BĐVHX Biển Bạch Đông

Ấp Quyền Thiện, Xã Biển Bạch Đông, Huyện Thới Bình

Cà Mau

Thới Bình

971910

Điểm BĐVHX Đồng Sậy

Ấp 1, Xã Thới Bình, Huyện Thới Bình

Cà Mau

Thới Bình

971830

Điểm BĐVHX Tân Phú

Ấp Nhà Máy B, Xã Tân Phú, Huyện Thới Bình

Cà Mau

Thới Bình

971970

Điểm BĐVHX Tân Lộc Đông

Ấp 5, Xã Tân Lộc Đông, Huyện Thới Bình

Cà Mau

Thới Bình

971903

Bưu cục cấp 3 Tân Bằng

Ấp Tân Bằng, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình

Cà Mau

Thới Bình

972033

Điểm BĐVHX Trí Lực

Ấp Phủ Thờ, Xã Trí Lực, Huyện Thới Bình

Cà Mau

Thới Bình

971943

Hòm thư Công cộng UBND Xã Tân Lộc Bắc

Ấp 1, Xã Tân Lộc Bắc, Huyện Thới Bình

Ca Mau ZIP code – Tran Van Thoi District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Cà Mau

Trần Văn Thời

972300

Bưu cục cấp 2 Trần Văn Thời

Khóm 1, Thị Trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972540

Bưu cục cấp 3 Thị Trấn Sông Đốc A

Khóm 3, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972550

Bưu cục cấp 3 Thị Trấn Sông Đốc B

Khóm 4, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972570

Điểm BĐVHX Phong Điền

Ấp Công điền, Xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972490

Bưu cục cấp 3 Khánh Hưng

Ấp Nhà Máy A, Xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972460

Bưu cục cấp 3 Đá Bạc

Ấp Đá Bạc A, Xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972400

Điểm BĐVHX Trần Hợi

Ấp 10a, Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972380

Điểm BĐVHX Khánh Bình

Ấp 19/5, Xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972350

Điểm BĐVHX Khánh Bình Đông

Ấp 6, Xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972520

Điểm BĐVHX Khánh Hải

Ấp Trùm Thuật B, Xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972330

Điểm BĐVHX Lợi An

Ấp Ông Tự, Xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972440

Điểm BĐVHX Khánh Bình Tây Bắc

Ấp Mũi Tràm A, Xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972461

Điểm BĐVHX Vàm Hòn Đá Bạc

Ấp Kênh Hòn, Xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972401

Điểm BĐVHX Nông Trường U Minh

Ấp 1, Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972426

Điểm BĐVHX Vồ Dơi

Ấp Vồ Dơi, Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972590

Điểm BĐVHX Đất Cháy

Ấp Đất Cháy, Xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972591

Điểm BĐVHX Mỹ Bình

Ấp Mỹ Bình, Xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972491

Điểm BĐVHX Cầu chữ Y

Ấp Bình Minh 2, Xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972530

Điểm BĐVHX Chủ Mía

Ấp Liên Hòa, Xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972592

Điểm BĐVHX Phong Lạc

Ấp Rạch Bần A, Xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972450

Điểm BĐVHX LNT Trần Văn Thời

Ấp Mũi Tràm A, Xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972600

Điểm BĐVHX Khánh Lộc

Ấp Rạch Ruộng A, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972478

Điểm BĐVHX Nông Trường 402

Ấp Cơi 6b, Xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972601

Điểm BĐVHX Trảng Cò

Ấp Trảng Cò, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972492

Điểm BĐVHX Rạch Lùm

Ấp Rạch Lùm B, Xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972366

Điểm BĐVHX Kiểu Mẫu

Ấp 12a, Xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972367

Điểm BĐVHX Lý Tự Trọng

Ấp Rạch Nhum, Xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời

Cà Mau

Trần Văn Thời

972643

Điểm BĐVHX Khóm 6 TT Sông đốc

Khóm 6, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời

Ca Mau ZIP code – U Minh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Cà Mau

U Minh

972100

Bưu cục cấp 2 U Minh

Khóm 3, Thị Trấn U Minh, Huyện U Minh

Cà Mau

U Minh

972220

Bưu cục cấp 3 Khánh Hội

Ấp 7, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh

Cà Mau

U Minh

972200

Đại lý bưu điện Cái Tàu

Ấp 4, Xã Khánh An, Huyện U Minh

Cà Mau

U Minh

972140

Bưu cục cấp 3 Khánh Tiến

Ấp 3, Xã Khánh Tiến, Huyện U Minh

Cà Mau

U Minh

972180

Điểm BĐVHX Khánh Lâm

Ấp 4, Xã Khánh Lâm, Huyện U Minh

Cà Mau

U Minh

972121

Điểm BĐVHX Khánh Hòa

Ấp 7, Xã Khánh Hoà, Huyện U Minh

Cà Mau

U Minh

972160

Điểm BĐVHX Nguyễn Phích

Ấp 7, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh

Cà Mau

U Minh

972141

Điểm BĐVHX Tiểu Dừa

Ấp 3, Xã Khánh Tiến, Huyện U Minh

Cà Mau

U Minh

972120

Điểm BĐVHX Lâm Trường 30/4

Ấp 14, Xã Khánh Hoà, Huyện U Minh

Cà Mau

U Minh

972216

Bưu cục cấp 3 KCN Khánh An

Ấp 6, Xã Khánh An, Huyện U Minh

Cà Mau

U Minh

972217

Điểm BĐVHX Minh Hà

Ấp 10, Xã Khánh An, Huyện U Minh

Cà Mau

U Minh

972111

Đại lý bưu điện Số 06 U Minh

Khóm 3, Thị Trấn U Minh, Huyện U Minh

Cà Mau

U Minh

972255

Hòm thư Công cộng UBND Xã Khánh Thuận

Ấp 1, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh

Cà Mau

U Minh

972256

Điểm BĐVHX BĐVHX KHÁNH THUẬN

Ấp 1, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh

 

Advertisements
Scroll to Top