Advertisements

Đắc Nông Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Đắc Nông Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION

Province Đắc Nông
Postal Code 640000 – 643100
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Đắc Nông areas.

Đắc Nông Zip Code

District Zip Code
Gia Nghia Town 640000 – 641185
Cu Jut District 642400 – 642418
Dak Glong District 642700 – 642837
Dak Mil District 641800 – 642030
Dak Rlap District 641300 – 641511
Dak Song District 641600 – 641683
Krong No District 642100 – 642113
Tuy Duc District 643000 – 643100

Dak Nong ZIP code – Gia Nghia Town

Province

Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Đắk Nông

Gia Nghĩa

640000

Bưu cục cấp 1 Ðăk Nông

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa

Đắk Nông

Gia Nghĩa

641100

Điểm BĐVHX Nghĩa Trung

Tổ 5, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa

Đắk Nông

Gia Nghĩa

641090

Điểm BĐVHX Quảng Thành

Thôn Tân Lập, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa

Đắk Nông

Gia Nghĩa

641150

Điểm BĐVHX Đắk R’Moan

Thôn Tân Hòa, Xã Đắk R’Moan, Thị xã Gia Nghĩa

Đắk Nông

Gia Nghĩa

640900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Đắk Nông

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa

Đắk Nông

Gia Nghĩa

641129

Bưu cục cấp 3 Bưu điện 23 tháng 3

Tổ 2, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa

Đắk Nông

Gia Nghĩa

641190

Bưu cục cấp 3 KHL Gia Nghĩa

Tổ Dân phố 1, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa

Đắk Nông

Gia Nghĩa

641025

Bưu cục cấp 3 HCC Đắc Nông

Số 25, Tổ Dân phố 1, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa

Đắk Nông

Gia Nghĩa

641185

Bưu cục văn phòng VP BDDT Đắk Nông

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa

Dak Nong ZIP code – Cu Jut District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Đắk Nông

Cư Jút

642400

Bưu cục cấp 2 Cư Jút

Khối 6, Thị Trấn Ea T’Ling, Huyện Cư Jút

Đắk Nông

Cư Jút

642460

Bưu cục cấp 3 Nam Dong

Thôn Trung Tâm, Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút

Đắk Nông

Cư Jút

642600

Điểm BĐVHX Trúc Sơn

Thôn 6, Xã Trúc Sơn, Huyện Cư Jút

Đắk Nông

Cư Jút

642550

Điểm BĐVHX Đắk Wil

Buôn Trum, Xã Đắk Wil, Huyện Cư Jút

Đắk Nông

Cư Jút

642580

Điểm BĐVHX Cư Knia

Thôn 4, Xã Cư Knia, Huyện Cư Jút

Đắk Nông

Cư Jút

642490

Điểm BĐVHX Ea Pô

Thôn Đắk Thanh, Xã Ea Pô, Huyện Cư Jút

Đắk Nông

Cư Jút

642540

Điểm BĐVHX Đắk Rông

Thôn 14, Xã Đắk Drông, Huyện Cư Jút

Đắk Nông

Cư Jút

642418

Điểm BĐVHX Tâm Thắng

Thôn 1, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút

Dak Nong ZIP code – Dak Glong District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Đắk Nông

Đắk Glong

642700

Bưu cục cấp 2 Đăk Glong

Thôn 4, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong

Đắk Nông

Đắk Glong

642710

Điểm BĐVHX Ðak Ha

Thôn I, Xã Đắk Ha, Huyện Đắk Glong

Đắk Nông

Đắk Glong

642758

Điểm BĐVHX Đắk R’Măng

Thôn 1, Xã Đắk R’Măng, Huyện Đắk Glong

Đắk Nông

Đắk Glong

642720

Điểm BĐVHX Quảng Sơn

Thôn 2, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong

Đắk Nông

Đắk Glong

642780

Điểm BĐVHX Ðak Som

Thôn 3, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong

Đắk Nông

Đắk Glong

642837

Đại lý bưu điện Đại lý Bưu điện Quảng Hoà 1

Thôn 8, Xã Quảng Hoà, Huyện Đắk Glong

Dak Nong ZIP code – Dak Mil District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Đắk Nông

Đắk Mil

641800

Bưu cục cấp 2 Ðak Mil

Tổ Dân phố 1, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil

Đắk Nông

Đắk Mil

641810

Điểm BĐVHX Đức Mạnh

Thôn Đức Trung, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil

Đắk Nông

Đắk Mil

641820

Điểm BĐVHX Đức Lệ

Thôn Đức Lệ, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil

Đắk Nông

Đắk Mil

641880

Điểm BĐVHX ĐắkLao

Thôn 1, Xã Đắk Lao, Huyện Đắk Mil

Đắk Nông

Đắk Mil

641860

Điểm BĐVHX Đắk Gằn

Thôn Sơn Thượng, Xã Đắk Gằn, Huyện Đắk Mil

Đắk Nông

Đắk Mil

641840

Điểm BĐVHX Đắk Rla

Thôn 2, Xã Đắk RLa, Huyện Đắk Mil

Đắk Nông

Đắk Mil

641910

Điểm BĐVHX Đắk Sắk

Thôn Xuân Lộc 1, Xã Đắk Sắk, Huyện Đắk Mil

Đắk Nông

Đắk Mil

641970

Điểm BĐVHX Thuận An

Thôn Thuận Hạnh, Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil

Đắk Nông

Đắk Mil

642030

Điểm BĐVHX Đắk Ndrót

Thôn 5, Xã Đak NDrót, Huyện Đắk Mil

Dak Nong ZIP code – Dak Rlap District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Đắk Nông

Đắk RLấp

641300

Bưu cục cấp 2 Đắk Rlấp

Khối 2, Thị Trấn Kiến Đức, Huyện Đắk RLấp

Đắk Nông

Đắk RLấp

641430

Bưu cục cấp 3 Nhân Cơ

Thôn 3, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk RLấp

Đắk Nông

Đắk RLấp

641460

Điểm BĐVHX Nghĩa Thắng

Thôn Quảng Thuận, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk RLấp

Đắk Nông

Đắk RLấp

641390

Điểm BĐVHX Quảng Tín

Thôn 4, Xã Quảng Tín, Huyện Đắk RLấp

Đắk Nông

Đắk RLấp

641480

Điểm BĐVHX Ðak Sin

Thôn 4, Xã Đắk Sin, Huyện Đắk RLấp

Đắk Nông

Đắk RLấp

641410

Điểm BĐVHX Kiến Thành

Thôn 6, Xã Kiến Thành, Huyện Đắk RLấp

Đắk Nông

Đắk RLấp

641511

Điểm BĐVHX Đắk Ru

Thôn 6, Xã Đắk Ru, Huyện Đắk RLấp

Dak Nong ZIP code – Dak Song District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Đắk Nông

Đắk Song

641600

Bưu cục cấp 2 Ðak Song

Tổ 2, Thị trấn Đức An, Huyện Đắk Song

Đắk Nông

Đắk Song

641601

Điểm BĐVHX Nam Bình 1

Thôn 10, Xã Nam Bình, Huyện Đắk Song

Đắk Nông

Đắk Song

641660

Điểm BĐVHX Thuận Hạnh

Thôn Thuận Lợi, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song

Đắk Nông

Đắk Song

641630

Điểm BĐVHX Ðak Mol

Thôn 3a 3, Xã Đắk Môl, Huyện Đắk Song

Đắk Nông

Đắk Song

641710

Điểm BĐVHX Trường Xuân

Thôn 7, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song

Đắk Nông

Đắk Song

641680

Điểm BĐVHX Nâm N’Jang

Thôn 2, Xã Nâm N’Jang, Huyện Đắk Song

Đắk Nông

Đắk Song

641772

Điểm BĐVHX Nam Bình 2

Thôn 1, Xã Nam Bình, Huyện Đắk Song

Đắk Nông

Đắk Song

641683

Điểm BĐVHX Đăk N’Drung

Thôn Đắk Knual, Xã Đắk NDRung, Huyện Đắk Song

Dak Nong ZIP code – Krong No District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Đắk Nông

Krông Nô

642100

Bưu cục cấp 2 Krông Nô

Khối Trung Tâm, Thị Trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô

Đắk Nông

Krông Nô

642240

Điểm BĐVHX Quảng Phú

Thôn Phú Trung, Xã Quảng Phú, Huyện Krông Nô

Đắk Nông

Krông Nô

642260

Điểm BĐVHX Nam Nung

Buôn J Răh, Xã Nam Nung, Huyện Krông Nô

Đắk Nông

Krông Nô

642160

Điểm BĐVHX Nam Xuân

Thôn Đắk Xuân, Xã Nam Xuân, Huyện Krông Nô

Đắk Nông

Krông Nô

642157

Điểm BĐVHX Buôn Choah

Thôn 1, Xã Buôn Choah, Huyện Krông Nô

Đắk Nông

Krông Nô

642228

Điểm BĐVHX Đức Xuyên

Thôn Xuyên Hải, Xã Đức Xuyên, Huyện Krông Nô

Đắk Nông

Krông Nô

642268

Điểm BĐVHX Nâm N Đir

Thôn Đắk Pri, Xã Nâm N’Đir, Huyện Krông Nô

Đắk Nông

Krông Nô

642113

Điểm BĐVHX Đăk Mâm

Thôn 8, Thị Trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô

Dak Nong ZIP code – Tuy Duc District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Đắk Nông

Tuy Đức

643000

Bưu cục cấp 2 Tuy Đức

Thôn 3, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức

Đắk Nông

Tuy Đức

643080

Điểm BĐVHX Quảng Tân

Thôn 8, Xã Quảng Tân, Huyện Tuy Đức

Đắk Nông

Tuy Đức

643040

Điểm BĐVHX Đắk Rtih

Thôn 3, Xã Đắk RTih, Huyện Tuy Đức

Đắk Nông

Tuy Đức

643100

Điểm BĐVHX Quảng Trực

Thôn 2, Xã Quảng Trực, Huyện Tuy Đức

Advertisements
Scroll to Top

Don’t miss our latest Update

Join our weekly newsletter to receive latest information from us