Advertisements

Đồng Tháp Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Đng Tháp Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION
Province Đồng Tháp
Postal Code 871000 – 871570
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Đồng Tháp areas.

Đồng Tháp Zip Codes

District Zip Code
Cao Lanh City 871000 – 871035
Hong Ngu City 872100 – 873315
Sa Dec City 873100 – 873230
Chau Thanh District 873800 – 873970
Hong Ngu District 872220 – 874410
Lai Vung District 872800 – 872920
Lap Vo District 872730 – 872770
Tam Nong District 871700 – 871870
Tan Hong District 871900 – 872040
Thanh Binh District 872400 – 872580
Thap Muoi District 871400 – 871570

Dong Thap ZIP code – Cao Lanh City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Đồng Tháp

Cao Lãnh

871000

Bưu cục cấp 2 Cao Lãnh

Số 85, Đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Cao Lãnh

Đồng Tháp

Cao Lãnh

871100

Kiốt bưu điện Trần Quốc Toản

Số 1472, Đường Quốc lộ 30, Khóm 3, Phường 11, Cao Lãnh

Đồng Tháp

Cao Lãnh

871070

Kiốt bưu điện Mỹ Tân

Số 144, Đường Mai Văn Khải (Ấp 3), Xã Mỹ Tân, Cao Lãnh

Đồng Tháp

Cao Lãnh

871200

Bưu cục cấp 3 Phường Sáu

Số 1020, Đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Cao Lãnh

Đồng Tháp

Cao Lãnh

871150

Điểm BĐVHX Tân Thuận Tây

Tổ 4, Ấp Tân Dân, Xã Tân Thuận Tây, Cao Lãnh

Đồng Tháp

Cao Lãnh

871160

Điểm BĐVHX Tân Thuận Đông

Số 228 Tổ 6, Ấp Đông Thạnh, Xã Tân Thuận Đông, Cao Lãnh

Đồng Tháp

Cao Lãnh

871280

Điểm BĐVHX Tịnh Thới

Số 68 Tổ 2, Ấp Tịnh Long, Xã Tịnh Thới, Cao Lãnh

Đồng Tháp

Cao Lãnh

871120

Điểm BĐVHX Hòa An

Số 96 Tổ 3, Ấp Đông Bình, Xã Hoà An, Cao Lãnh

Đồng Tháp

Cao Lãnh

871071

Điểm BĐVHX Mỹ Tân

Số 50, Đường Mai Văn Khải (Ấp 2), Xã Mỹ Tân, Cao Lãnh

Đồng Tháp

Cao Lãnh

871090

Điểm BĐVHX Mỹ Ngãi

Ấp 2 (tổ 07 Đến Tổ 12), Xã Mỹ Ngãi, Cao Lãnh

Đồng Tháp

Cao Lãnh

871111

Bưu cục cấp 3 Phường 11

Số 16-17, Đường Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường 11, Cao Lãnh

Đồng Tháp

Cao Lãnh

870900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Đồng Tháp

Số 83-85, Đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Cao Lãnh

Đồng Tháp

Cao Lãnh

871165

Điểm BĐVHX Tân Thuận Đông 2

Tổ 16, Ấp Đông Định, Xã Tân Thuận Đông, Cao Lãnh

Đồng Tháp

Cao Lãnh

870000

Bưu cục cấp 1 GD Cấp 1 Đồng Tháp

Số 85, Đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Cao Lãnh

Đồng Tháp

Cao Lãnh

871053

Điểm BĐVHX Mỹ Trà

Tổ 5, Đường Mai Văn Khải (Ấp 3), Xã Mỹ Trà, Cao Lãnh

Đồng Tháp

Cao Lãnh

871130

Bưu cục văn phòng VP TTTP CAO LÃNH

Đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Cao Lãnh

Đồng Tháp

Cao Lãnh

871035

Bưu cục cấp 3 HCC ĐỒNG THÁP

Số 27, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Cao Lãnh

Dong Thap ZIP code – Hong Ngu City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Đồng Tháp

Hồng Ngự

872100

Bưu cục cấp 2 Hồng Ngự

Đường Trương Định, Phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự

Đồng Tháp

Hồng Ngự

872300

Điểm BĐVHX An Bình A

Ấp An Lợi, Xã An Bình A, Thị xã Hồng Ngự

Đồng Tháp

Hồng Ngự

872150

Điểm BĐVHX An Bình B

Ấp I, Xã An Bình B, Thị xã Hồng Ngự

Đồng Tháp

Hồng Ngự

872170

Điểm BĐVHX Tân Hội

Ấp Tân Hoà Trung, Xã Tân Hội, Thị xã Hồng Ngự

Đồng Tháp

Hồng Ngự

872160

Điểm BĐVHX Bình Thạnh

Ấp Bình Thành A, Xã Bình Thạnh, Thị xã Hồng Ngự

Đồng Tháp

Hồng Ngự

872145

Điểm BĐVHX An Lạc

Đường Trần Phú, Phường An Lạc, Thị xã Hồng Ngự

Đồng Tháp

Hồng Ngự

872320

Bưu cục văn phòng VP TX HỒNG NGỰ

Đường Trương Định, Phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự

Đồng Tháp

Hồng Ngự

872315

Bưu cục cấp 3 HCC TX HỒNG NGỰ

Đường Trần Phú, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự

Dong Thap ZIP code – Sa Dec City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Đồng Tháp

Sa Đéc

873100

Bưu cục cấp 2 Sađéc

Số 90, Đường Hùng Vương, Phường 2, Thị xã Sa Đéc

Đồng Tháp

Sa Đéc

873580

Điểm BĐVHX Tân Phú Đông

Đường Ngã Bát, Xã Tân Phú Đông, Thị xã Sa Đéc

Đồng Tháp

Sa Đéc

873330

Điểm BĐVHX Tân Qui Đông

Đường Lê Lợi, Phường Tân Quy Đông, Thị xã Sa Đéc

Đồng Tháp

Sa Đéc

873360

Điểm BĐVHX Tân Khánh Đông

Ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Đông, Thị xã Sa Đéc

Đồng Tháp

Sa Đéc

873331

Đại lý bưu điện Tân Qui Đông 1

Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Tân Quy Đông, Thị xã Sa Đéc

Đồng Tháp

Sa Đéc

873382

Đại lý bưu điện Hùng Vương 1

Số 497/2A, Hẻm 497, Đường Hùng Vương, Phường 1, Thị xã Sa Đéc

Đồng Tháp

Sa Đéc

873103

Đại lý bưu điện Trần Hưng Đạo 2

Số 126B, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thị xã Sa Đéc

Đồng Tháp

Sa Đéc

873600

Bưu cục cấp 3 Nàng Hai

Đường Lộ 848 (Tân Hòa), Phường An Hòa, Thị xã Sa Đéc

Đồng Tháp

Sa Đéc

873601

Điểm BĐVHX An Hòa

Khóm Tân Hòa, Phường An Hòa, Thị xã Sa Đéc

Đồng Tháp

Sa Đéc

873494

Đại lý bưu điện Tân Bình 3

Đường Nguyễn Sinh Sẵc, Phường 1, Thị xã Sa Đéc

Đồng Tháp

Sa Đéc

873540

Điểm BĐVHX Tân Quy Tây

Ấp Tân Thành, Xã Tân Quy Tây, Thị xã Sa Đéc

Đồng Tháp

Sa Đéc

873346

Đại lý bưu điện Tân Qui Đông III

Số 92B, Đường Sa Nhiên, Phường Tân Quy Đông, Thị xã Sa Đéc

Đồng Tháp

Sa Đéc

873230

Bưu cục văn phòng VP SA ĐÉC

Đường Hùng Vương, Phường 2, Thị xã Sa Đéc

Dong Thap ZIP code – Chau Thanh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Đồng Tháp

Châu Thành

873800

Bưu cục cấp 2 Châu Thành

Đường Quốc Lộ 80 (khóm Phú Hưng), Thị Trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành

Đồng Tháp

Châu Thành

873860

Bưu cục cấp 3 Nha Mân

Ấp Tân Bình, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành

Đồng Tháp

Châu Thành

873870

Điểm BĐVHX Tân Nhuận Đông

Ấp Tân Bình, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành

Đồng Tháp

Châu Thành

873940

Bưu cục cấp 3 Hòa Tân

Ấp Hòa Bình, Xã Hoà Tân, Huyện Châu Thành

Đồng Tháp

Châu Thành

873850

Điểm BĐVHX An Hiệp

Ấp An Hòa, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành

Đồng Tháp

Châu Thành

873941

Điểm BĐVHX Hòa Tân

Ấp Hòa Quới, Xã Hoà Tân, Huyện Châu Thành

Đồng Tháp

Châu Thành

873890

Điểm BĐVHX Tân Phú Trung

Ấp Tân Phú, Xã Tân Phú Trung, Huyện Châu Thành

Đồng Tháp

Châu Thành

873910

Điểm BĐVHX Tân Phú

Ấp Tân Hòa, Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành

Đồng Tháp

Châu Thành

873930

Điểm BĐVHX An Khánh

Ấp An Ninh, Xã An Khánh, Huyện Châu Thành

Đồng Tháp

Châu Thành

873950

Điểm BĐVHX An Phú Thuận

Ấp Phú Thạnh, Xã An Phú Thuận, Huyện Châu Thành

Đồng Tháp

Châu Thành

873830

Điểm BĐVHX An Nhơn

Ấp An Hòa, Xã An Nhơn, Huyện Châu Thành

Đồng Tháp

Châu Thành

873886

Điểm BĐVHX Tân Bình

Ấp Phú An, Xã Tân Bình, Huyện Châu Thành

Đồng Tháp

Châu Thành

873905

Điểm BĐVHX Phú Long

Ấp Phú Hội Xuân, Xã Phú Long, Huyện Châu Thành

Đồng Tháp

Châu Thành

873970

Bưu cục văn phòng VP BĐH CHÂU THÀNH

Đường Quốc Lộ 80 (khóm Phú Hưng), Thị Trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành

Dong Thap ZIP code – Hong Ngu District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Đồng Tháp

Hồng Ngự

872220

Bưu cục cấp 2 Huyện Hồng Ngự

Ấp Thượng, Thị Trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự

Đồng Tháp

Hồng Ngự

872290

Điểm BĐVHX Phú Thuận A

Ấp Phú Thạnh A, Xã Phú Thuận A, Huyện Hồng Ngự

Đồng Tháp

Hồng Ngự

872270

Điểm BĐVHX Long Thuận

Ấp Long Hoà, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự

Đồng Tháp

Hồng Ngự

872250

Điểm BĐVHX Long Khánh A

Ấp Long Thạnh B, Xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự

Đồng Tháp

Hồng Ngự

872221

Điểm BĐVHX Thường Thới Tiền

Ấp Trung, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự

Đồng Tháp

Hồng Ngự

872230

Điểm BĐVHX Thường Phước 2

Ấp 2, Xã Thường Phước 2, Huyện Hồng Ngự

Đồng Tháp

Hồng Ngự

872190

Điểm BĐVHX Thường Thới Hậu B

Ấp I, Xã Thường Thới Hậu B, Huyện Hồng Ngự

Đồng Tháp

Hồng Ngự

872200

Điểm BĐVHX Thường Thới Hậu A

Ấp Bình Hoà Thượng, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự

Đồng Tháp

Hồng Ngự

872240

Điểm BĐVHX Long Khánh B

Ấp Long Thái, Xã Long Khánh B, Huyện Hồng Ngự

Đồng Tháp

Hồng Ngự

872280

Điểm BĐVHX Phú Thuận B

Ấp Phú Lợi B, Xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự

Đồng Tháp

Hồng Ngự

872210

Điểm BĐVHX Thường Phước I

Ấp II, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự

Đồng Tháp

Hồng Ngự

874477

Kiốt bưu điện Điểm GD- BĐ khu kinh tế cửa khẩu Thường Phước 1

Ấp I, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự

Đồng Tháp

Hồng Ngự

874410

Bưu cục văn phòng VP BĐH HỒNG NGỰ

Ấp Thượng, Thị Trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự

Dong Thap ZIP code – Lai Vung District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Đồng Tháp

Lai Vung

872800

Bưu cục cấp 2 Lai Vung

Đường Quốc Lộ 80 (khóm I), Thị Trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung

Đồng Tháp

Lai Vung

872890

Bưu cục cấp 3 Tân Thành

Đường Quốc Lộ 54, Xã Tân Thành, Huyện Lai Vung

Đồng Tháp

Lai Vung

872940

Điểm BĐVHX Tân Hòa

Ấp Hoà Tân, Xã Tân Hoà, Huyện Lai Vung

Đồng Tháp

Lai Vung

872840

Điểm BĐVHX Tân Dương

Ấp Tân Lộc A, Xã Tân Dương, Huyện Lai Vung

Đồng Tháp

Lai Vung

872850

Điểm BĐVHX Long Hậu

Ấp Long Thành, Xã Long Hậu, Huyện Lai Vung

Đồng Tháp

Lai Vung

872830

Điểm BĐVHX Hòa Thành

Ấp Tân Bình, Xã Hoà Thành, Huyện Lai Vung

Đồng Tháp

Lai Vung

872960

Điểm BĐVHX Long Thắng

Ấp Long Định, Xã Long Thắng, Huyện Lai Vung

Đồng Tháp

Lai Vung

872930

Điểm BĐVHX Vĩnh Thới

Ấp Hoà Định, Xã Vĩnh Thới, Huyện Lai Vung

Đồng Tháp

Lai Vung

872870

Điểm BĐVHX Tân Phước

Ấp Tân Thuận, Xã Tân Phước, Huyện Lai Vung

Đồng Tháp

Lai Vung

872950

Điểm BĐVHX Định Hòa

Ấp Định Thành, Xã Định Hoà, Huyện Lai Vung

Đồng Tháp

Lai Vung

872910

Điểm BĐVHX Hòa Long

Ấp Long Hội, Xã Hoà Long, Huyện Lai Vung

Đồng Tháp

uyện Lai Vung

872970

Điểm BĐVHX Phong Hòa

Ấp Tân Lợi, Xã Phong Hoà, Huyện Lai Vung

Đồng Tháp

Lai Vung

872920

Bưu cục văn phòng VP BĐH LAI VUNG

Đường Quốc Lộ 80 (khóm I), Thị Trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung

Dong Thap ZIP code – Lap Vo District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Đồng Tháp

Lấp Vò

872730

Bưu cục cấp 3 Vĩnh Thạnh

Ấp Vĩnh Bình, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò

Đồng Tháp

Lấp Vò

872640

Bưu cục cấp 3 Tân Mỹ

Ấp Tân Thuận B, Xã Tân Mỹ, Huyện Lấp Vò

Đồng Tháp

Lấp Vò

872641

Điểm BĐVHX Mỹ An Hưng A

Ấp An Ninh, Xã Tân Mỹ, Huyện Lấp Vò

Đồng Tháp

Lấp Vò

872710

Điểm BĐVHX Bình Thành

Đường Quốc Lộ 80 Ấp Bình Lợi, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò

Đồng Tháp

Lấp Vò

872680

Điểm BĐVHX Hội An Đông

Ấp An Quới, Xã Hội An Đông, Huyện Lấp Vò

Đồng Tháp

Lấp Vò

872610

Điểm BĐVHX Bình Thạnh Trung

Ấp Bình Hiệp B, Xã Bình Thạnh Trung, Huyện Lấp Vò

Đồng Tháp

Lấp Vò

872620

Điểm BĐVHX Long Hưng A

Ấp Hưng Mỹ Tây, Xã Long Hưng A, Huyện Lấp Vò

Đồng Tháp

Lấp Vò

872630

Điểm BĐVHX Tân Khánh Trung

Ấp Khánh An, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò

Đồng Tháp

Lấp Vò

872660

Điểm BĐVHX Mỹ An Hưng B

Ấp An Thuận, Xã Mỹ An Hưng B, Huyện Lấp Vò

Đồng Tháp

Lấp Vò

872700

Điểm BĐVHX Định An

Ấp An Hoà, Xã Định An, Huyện Lấp Vò

Đồng Tháp

Lấp Vò

872600

Bưu cục cấp 2 Lấp Vò

Đường Quốc Lộ 80 Ấp Bình Thạnh 1, Thị Trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò

Đồng Tháp

Lấp Vò

872696

Điểm BĐVHX ĐỊNH YÊN

Ấp An Lợi B, Xã Đinh Yên, Huyện Lấp Vò

Đồng Tháp

Lấp Vò

872770

Bưu cục văn phòng VP BĐH LẤP VÒ

Đường Quốc Lộ 80 Ấp Bình Thạnh 1, Thị Trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò

Dong Thap ZIP code – Tam Nong District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Đồng Tháp

Tam Nông

871700

Bưu cục cấp 2 Tam Nông

Đường Nguyễn Sinh Sắc ( Ấp 2), Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông

Đồng Tháp

Tam Nông

871830

Bưu cục cấp 3 An Long

Ấp An Phú, Xã An Long, Huyện Tam Nông

Đồng Tháp

Tam Nông

871820

Điểm BĐVHX Phú Thành A

Ấp Long An A, Xã Phú Thành A, Huyện Tam Nông

Đồng Tháp

Tam Nông

871770

Điểm BĐVHX Phú Đức

Ấp K 9, Xã Phú Đức, Huyện Tam Nông

Đồng Tháp

Tam Nông

871810

Điểm BĐVHX Phú Thọ

Ấp Phú Thọ A, Xã Phú Thọ, Huyện Tam Nông

Đồng Tháp

Tam Nông

871760

Điểm BĐVHX Hoà Bình

Ấp 4, Xã Hoà Bình, Huyện Tam Nông

Đồng Tháp

Tam Nông

871850

Điểm BĐVHX Phú Ninh

Ấp 1, Xã Phú Ninh, Huyện Tam Nông

Đồng Tháp

Tam Nông

871790

Điểm BĐVHX Phú Thành B

Ấp Phú Bình, Xã Phú Thành B, Huyện Tam Nông

Đồng Tháp

Tam Nông

871731

Điểm BĐVHX Phú Cường

Ấp A, Xã Phú Cường, Huyện Tam Nông

Đồng Tháp

Tam Nông

871800

Điểm BĐVHX An Hoà

Ấp 2, Xã An Hoà, Huyện Tam Nông

Đồng Tháp

Tam Nông

871750

Điểm BĐVHX Tân Công Sính

Ấp Tân Hưng, Xã Tân Công Sính, Huyện Tam Nông

Đồng Tháp

Tam Nông

871701

Đại lý bưu điện Nguyễn Chí Thanh

Đường Trần Hưng Đạo (ấp 2 ), Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông

Đồng Tháp

Tam Nông

871717

Đại lý bưu điện Tràm Chim 5

Lô {}, Khu dân cư ấp 3, Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông

Đồng Tháp

Tam Nông

871808

Điểm BĐVHX PHÚ CƯỜNG 2

Ấp 1, Xã An Hoà, Huyện Tam Nông

Đồng Tháp

Tam Nông

871787

Điểm BĐVHX PHÚ HIỆP

Ấp K 10, Xã Phú Hiệp, Huyện Tam Nông

Đồng Tháp

Tam Nông

871870

Bưu cục văn phòng VP BĐH TAM NÔNG

Đường Nguyễn Sinh Sắc ( Ấp 2), Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông

Dong Thap ZIP code – Tan Hong District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Đồng Tháp

Tân Hồng

871900

Bưu cục cấp 2 Tân Hồng

Số 14, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng

Đồng Tháp

Tân Hồng

872010

Bưu cục cấp 3 Giồng Găng

Ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng

Đồng Tháp

Tân Hồng

871960

Điểm BĐVHX Thông Bình 2

Ấp Long Sơn, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng

Đồng Tháp

Tân Hồng

871970

Điểm BĐVHX Tân Hộ Cơ

Ấp Chiến Thắng, Xã Tân Hộ Cơ, Huyện Tân Hồng

Đồng Tháp

Tân Hồng

872011

Điểm BĐVHX Tân Phước

Ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng

Đồng Tháp

Tân Hồng

871961

Điểm BĐVHX Thông Bình

Ấp Phước Tiên, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng

Đồng Tháp

Tân Hồng

872020

Điểm BĐVHX Tân Thành A

Ấp Anh Dũng, Xã Tân Thành A, Huyện Tân Hồng

Đồng Tháp

Tân Hồng

871990

Điểm BĐVHX An Phước

Ấp An Thọ, Xã An Phước, Huyện Tân Hồng

Đồng Tháp

Tân Hồng

871950

Điểm BĐVHX Tân Thành B

Ấp 3, Xã Tân Thành B, Huyện Tân Hồng

Đồng Tháp

Tân Hồng

871980

Điểm BĐVHX Bình Phú

Ấp Công Tạo, Xã Bình Phú, Huyện Tân Hồng

Đồng Tháp

Tân Hồng

872000

Điểm BĐVHX Tân Công Chí

Ấp Rọc Muống, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng

Đồng Tháp

Tân Hồng

871955

Đại lý bưu điện Tân Thành B

Ấp 2, Xã Tân Thành B, Huyện Tân Hồng

Đồng Tháp

Tân Hồng

871975

Kiốt bưu điện Giao dịch Bưu điện cửa khẩu quốc tế Dinh Bà

Ấp Chiến Thắng, Xã Tân Hộ Cơ, Huyện Tân Hồng

Đồng Tháp

Tân Hồng

872040

Bưu cục văn phòng VP BĐH TÂN HỒNG

Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng

Dong Thap ZIP code – Thanh Binh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Đồng Tháp

Thanh Bình

872400

Bưu cục cấp 2 Thanh Bình

Số 19, Đường Quốc Lộ 30, Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình

Đồng Tháp

Thanh Bình

872510

Điểm BĐVHX Tân Huề

Số 109b, Ấp Tân Phong, Xã Tân Huề, Huyện Thanh Bình

Đồng Tháp

Thanh Bình

872480

Bưu cục cấp 3 An Phong

Số 109b, Ấp Thị, Xã An Phong, Huyện Thanh Bình

Đồng Tháp

Thanh Bình

872490

Bưu cục cấp 3 Tân Qưới

Số 209b, Ấp Trung, Xã Tân Qưới, Huyện Thanh Bình

Đồng Tháp

Thanh Bình

872430

Điểm BĐVHX Bình Tấn

Số 18b, Ấp 1, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình

Đồng Tháp

Thanh Bình

872420

Điểm BĐVHX Bình Thành

Số 24, Ấp Bình Chánh, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình

Đồng Tháp

Thanh Bình

872500

Điểm BĐVHX Tân Bình

Số 112, Ấp Hạ, Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình

Đồng Tháp

Thanh Bình

872520

Điểm BĐVHX Tân Hoà

Số 309b, Ấp Tân Dinh, Xã Tân Hoà, Huyện Thanh Bình

Đồng Tháp

Thanh Bình

872460

Điểm BĐVHX Phú Lợi

Số 20, Ấp 1, Xã Phú Lợi, Huyện Thanh Bình

Đồng Tháp

Thanh Bình

872470

Điểm BĐVHX Tân Thạnh

Số 118, Ấp Trung, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình

Đồng Tháp

Thanh Bình

872450

Điểm BĐVHX Tân Mỹ

Số 22a, Ấp 1, Xã Tân Mỹ, Huyện Thanh Bình

Đồng Tháp

Thanh Bình

872530

Điểm BĐVHX Tân Long

Số 209b, Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Long, Huyện Thanh Bình

Đồng Tháp

Thanh Bình

872440

Điểm BĐVHX Tân Phú

Số 21, Ấp Tân Hoà B, Xã Tân Phú, Huyện Thanh Bình

Đồng Tháp

Thanh Bình

872580

Bưu cục văn phòng VP BĐH THANH BÌNH

Đường Quốc Lộ 30 (Ấp Tân Đông B), Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình

Dong Thap ZIP code – Thap Muoi District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Đồng Tháp

Tháp Mười

871400

Bưu cục cấp 2 Tháp Mười

Số 36/4A, Đường Số 1 (khóm 1), Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười

Đồng Tháp

Tháp Mười

871520

Bưu cục cấp 3 Trường Xuân

Ấp 5a (01/a _ 128/a), Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười

Đồng Tháp

Tháp Mười

871560

Bưu cục cấp 3 Đường Thét

Ấp Mỹ Tây 2 (1157/c _ 1620/c), Xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười

Đồng Tháp

Tháp Mười

871600

Bưu cục cấp 3 Thanh Mỹ

Ấp Hưng Lợi (301 _ 800), Xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười

Đồng Tháp

Tháp Mười

871620

Điểm BĐVHX Đốc Binh Kiều

Ấp 5 (1012 _ 1449), Xã Đốc Binh Kiều, Huyện Tháp Mười

Đồng Tháp

Tháp Mười

871580

Điểm BĐVHX Hưng Thạnh

Ấp 2a (244/b _ 613/b), Xã Hưng Thạnh, Huyện Tháp Mười

Đồng Tháp

Tháp Mười

871550

Điểm BĐVHX Thạnh Lợi

Ấp 1 (01 _ 173), Xã Thạnh Lợi, Huyện Tháp Mười

Đồng Tháp

Tháp Mười

871510

Điểm BĐVHX Mỹ Hòa

Ấp 1 (01a _ 226a), Xã Mỹ Hoà, Huyện Tháp Mười

Đồng Tháp

Tháp Mười

871590

Điểm BĐVHX Láng Biển

Ấp 2 (141 _ 323), Xã Láng Biển, Huyện Tháp Mười

Đồng Tháp

Tháp Mười

871610

Điểm BĐVHX Phú Điền

Ấp Mỹ Thạnh (443/b1 _ 600/b1), Xã Phú Điền, Huyện Tháp Mười

Đồng Tháp

Tháp Mười

871561

Điểm BĐVHX Mỹ Quí

Ấp Mỹ Tây 1 (714/c _ 1156/c), Xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười

Đồng Tháp

Tháp Mười

871540

Điểm BĐVHX Mỹ Đông

Ấp 4 (409/b _ 1045/b), Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười

Đồng Tháp

Tháp Mười

871490

Điểm BĐVHX Mỹ An

Ấp Mỹ Thị B (291/a _ 668/a), Xã Mỹ An, Huyện Tháp Mười

Đồng Tháp

Tháp Mười

871500

Điểm BĐVHX Tân Kiều

Ấp 3 (442/c _ 854/c), Xã Tân Kiều, Huyện Tháp Mười

Đồng Tháp

Tháp Mười

871530

Điểm BĐVHX Trường Xuân

Khu Dân Cư An Phong (Đường Thét), Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười

Đồng Tháp

Tháp Mười

871570

Bưu cục văn phòng VP BĐH THÁP MƯỜI

Đường Số 1 (khóm 1), Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười

Advertisements
Scroll to Top

Don’t miss our latest Update

Join our weekly newsletter to receive latest information from us