Advertisements

Gia Lai Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Gia Lai Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION

Province Gia Lai
Postal Code 601180 – 605570
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Gia Lai areas.

Gia Lai Zip Codes

District Zip Code
Pleiku City 601180 – 601112
An Khe Town 602400 – 602585
Ayun Pa Town 605300 – 605396
Chu Pah District 603000 – 603160
Chu Prong District 604200 – 604271
Chu Puh District 605050 – 607204
Chu Se District 604700 – 605023
Dak Doa District 601700 – 602067
Dak Po District 606400 – 606408
Duc Co District 603800 – 604050
K’Bang District 502600 – 602934
Kong Chro District 605700 – 605937
Krong Pa District 606000 – 606270
La Grai District 603400 – 603693
La Pa District 606600 – 606615
Mang Yang District 602100 – 602356
Phu Thien District 606900 – 605570

 Gia Lai ZIP code – Pleiku City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Addrss

Gia Lai

Pleiku

601180

Bưu cục cấp 3 Yên Đỗ

Số 240, Đường Phan Đình Phùng, Phường Yên Đổ, Pleiku

Gia Lai

Pleiku

601160

Bưu cục cấp 3 Biển Hồ

Số 664, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Yên Thế, Pleiku

Gia Lai

Pleiku

601370

Bưu cục cấp 3 Trà Bá

Đường Trường Chinh, Phường Trà Bá, Pleiku

Gia Lai

Pleiku

600000

Bưu cục cấp 1 Pleiku

Số 69, Đường Hùng Vương, Phường Tây Sơn, Pleiku

Gia Lai

Pleiku

601120

Điểm BĐVHX Biển Hồ 2

Số 19, Đường NGÔ QUYỀN, Xã Biển Hồ, Pleiku

Gia Lai

Pleiku

601380

Bưu cục cấp 3 Chư Á 1

Số 246, Đường Lê Duẩn, Phường Trà Bá, Pleiku

Gia Lai

Pleiku

601450

Điểm BĐVHX Diên Phú

Thôn 6, Xã Diên Phú, Pleiku

Gia Lai

Pleiku

601500

Điểm BĐVHX Gào

Làng C, Xã Gào, Pleiku

Gia Lai

Pleiku

601520

Điểm BĐVHX Ia Kênh

Làng Mơ Nú, Xã Ia Kênh, Pleiku

Gia Lai

Pleiku

601140

Điểm BĐVHX Tân Sơn

Thôn 2, Xã Tân Sơn, Pleiku

Gia Lai

Pleiku

601080

Điểm BĐVHX Trà Đa

Thôn 1, Xã Trà Đa, Pleiku

Gia Lai

Pleiku

600900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Gia Lai

Số 69, Đường Hùng Vương, Phường Tây Sơn, Pleiku

Gia Lai

Pleiku

601444

Điểm BĐVHX An Phú

Thôn 5, Xã An Phú, Pleiku

Gia Lai

Pleiku

601497

Hòm thư Công cộng Xã ChưHDrông

Thôn Hàm Rồng, Xã Chư H’Drông, Pleiku

Gia Lai

Pleiku

601050

Kiốt bưu điện Toà Nhà Liên Cơ Quan Tỉnh

Đường Nguyễn Du, Phường Tây Sơn, Pleiku

Gia Lai

Pleiku

601299

Bưu cục cấp 3 Diên Hồng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Diên Hồng, Pleiku

Gia Lai

Pleiku

601345

Bưu cục cấp 3 Iakring

Số 150, Hẻm 102, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Ia Kring, Pleiku

Gia Lai

Pleiku

601645

Đại lý bưu điện Đại Lý Bưu Điện Trường Sơn

Số 258, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Yên Thế, Pleiku

Gia Lai

Pleiku

601112

Đại lý bưu điện Đại Lý Bưu Điện Lý Thái Tổ

Số 444, Đường Lê Đại Hành, Phường Thống Nhất, Pleiku

Gia Lai ZIP code – An Khe Town

Province

Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Gia Lai

An Khê

602400

Bưu cục cấp 2 An Khê

Số 583, Đường Quang Trung, Phường Tây Sơn, Thị xã An Khê

Gia Lai

An Khê

602440

Điểm BĐVHX Thành An

Thôn 1, Xã Thành An, Thị xã An Khê

Gia Lai

An Khê

602420

Điểm BĐVHX Tú An

Thôn Cửu Đạo 1, Xã Tú An, Thị xã An Khê

Gia Lai

An Khê

602401

Điểm BĐVHX Song An

Thôn An Thượng, Xã Song An, Thị xã An Khê

Gia Lai

An Khê

602410

Điểm BĐVHX Cửu An

Thôn An Điền Nam, Xã Cửu An, Thị xã An Khê

Gia Lai

An Khê

602585

Hòm thư Công cộng Xã xuân an

Thôn An Thạch, Xã Xuân An, Thị xã An Khê

Gia Lai ZIP code – Ayun Pa Town

Province

Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Addres

Gia Lai

Ayun Pa

605300

Bưu cục cấp 2 Ayun Pa

Số 197, Đường Lê Hồng Phong, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa

Gia Lai

Ayun Pa

605500

Điểm BĐVHX Ia Rtô

Buôn Phu Ma Nher 2, Xã Ia Rtô, Thị xã Ayun Pa

Gia Lai

Ayun Pa

605510

Điểm BĐVHX Ia Sao

Thôn Quyết Thắng, Xã Ia Sao, Thị xã Ayun Pa

Gia Lai

Ayun Pa

605395

Điểm BĐVHX Chư Băh

Buôn Hiao, Xã Chư Băh, Thị xã Ayun Pa

Gia Lai

Ayun Pa

605396

Hòm thư Công cộng Xã Chư Băh

Buôn BI R, Xã Chư Băh, Thị xã Ayun Pa

Gia Lai ZIP code – Chu Pah District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Gia Lai

Chư Păh

603000

Bưu cục cấp 2 Chư Păh

Khu phố 2, Thị Trấn Phú Hoà, Huyện Chư Păh

Gia Lai

Chư Păh

603230

Điểm BĐVHX Ya Ly

Thôn Ia Ly, Xã Ia Ly, Huyện Chư Păh

Gia Lai

Chư Păh

603110

Điểm BĐVHX Hoà Phú

Thôn 3, Xã Hoà Phú, Huyện Chư Păh

Gia Lai

Chư Păh

603030

Điểm BĐVHX Nghĩa Hưng

Thôn 4, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh

Gia Lai

Chư Păh

603210

Điểm BĐVHX Ia Nhin

Thôn 1, Xã Ia Nhin, Huyện Chư Păh

Gia Lai

Chư Păh

603190

Điểm BĐVHX Ia Ka

Làng Mrông Yỗ 1, Xã Ia Ka, Huyện Chư Păh

Gia Lai

Chư Păh

603060

Điểm BĐVHX Chư Jôr

Thôn Ngô Sơn, Xã Chư Jôr, Huyện Chư Păh

Gia Lai

Chư Păh

603070

Điểm BĐVHX Chư Đang Yă

Làng Yar, Xã Chư Đang Ya, Huyện Chư Păh

Gia Lai

Chư Păh

603090

Điểm BĐVHX Hà Tây

Làng Kon Sơ Lăng, Xã Hà Tây, Huyện Chư Păh

Gia Lai

Chư Păh

603080

Điểm BĐVHX Đắk Tờ Ver

Làng cụm tập thể, Xã Đắk Tơ Ver, Huyện Chư Păh

Gia Lai

Chư Păh

603120

Điểm BĐVHX Ia Khươl

Thôn Đại An, Xã Ia Khươl, Huyện Chư Păh

Gia Lai

Chư Păh

603140

Điểm BĐVHX Ia Phí

Làng Kte, Xã Ia Phí, Huyện Chư Păh

Gia Lai

Chư Păh

603171

Điểm BĐVHX Ia Mơ Nông

Thôn Ia Lok, Xã Ia Mơ Nông, Huyện Chư Păh

Gia Lai

Chaư Păh

603160

Điểm BĐVHX Nghĩa Hoà

Thôn 1, Xã Nghĩa Hoà, Huyện Chư Păh

Gia Lai ZIP code – Chu Prong District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Gia Lai

Chư Prông

604200

Bưu cục cấp 2 Chư Prông

Số 103, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông

Gia Lai

Chư Prông

604280

Điểm BĐVHX Ia Phìn

Thôn Duy Tiên, Xã Ia Phìn, Huyện Chư Prông

Gia Lai

Chư Prông

604260

Điểm BĐVHX Phú Mỹ

Thôn Phú Mỹ, Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông

Gia Lai

Chư Prông

604310

Điểm BĐVHX Thăng Hưng

Thôn 1, Xã Thăng Hưng, Huyện Chư Prông

Gia Lai

Chư Prông

604307

Điểm BĐVHX Bàu Cạn

Thôn Đồng Tâm, Xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông

Gia Lai

Chư Prông

604330

Điểm BĐVHX Bình Giáo

Thôn Tân Lạc, Xã Bình Giáo, Huyện Chư Prông

Gia Lai

Chư Prông

604350

Điểm BĐVHX Ia Boòng

Làng Sơr, Xã Ia Boòng, Huyện Chư Prông

Gia Lai

Chư Prông

604240

Điểm BĐVHX Ia Tôr

Làng Ó, Xã Ia Tôr, Huyện Chư Prông

Gia Lai

Chư Prông

604370

Điểm BĐVHX Ia O

Làng Sung, Xã Ia O, Huyện Chư Prông

Gia Lai

Chư Prông

604380

Điểm BĐVHX Ia Me

Thôn Xuân Me, Xã Ia Me, Huyện Chư Prông

Gia Lai

Chư Prông

604400

Điểm BĐVHX Ia Vê

Làng Donh, Xã Ia Vê, Huyện Chư Prông

Gia Lai

Chư Prông

604430

Điểm BĐVHX Ia Pia

Làng Lê Ngó, Xã Ia Pia, Huyện Chư Prông

Gia Lai

Chư Prông

604450

Điểm BĐVHX Ia Púch

Làng Gioòng, Xã Ia Púch, Huyện Chư Prông

Gia Lai

Chư Prông

604470

Điểm BĐVHX Ia Lâu

Thôn Cao Lạng, Xã Ia Lâu, Huyện Chư Prông

Gia Lai

Chư Prông

604460

Điểm BĐVHX Ia Mơ

Làng Krông, Xã Ia Mơr, Huyện Chư Prông

Gia Lai

Chư Prông

604490

Điểm BĐVHX Ia Ga

Thôn Thống Nhất, Xã Ia Ga, Huyện Chư Prông

Gia Lai

Chư Prông

604500

Điểm BĐVHX Ia Piơr

Thôn 5, Xã Ia Piơr, Huyện Chư Prông

Gia Lai

Chư Prông

604521

Điểm BĐVHX Ia Drang

Thôn An Hòa, Xã Ia Đrăng, Huyện Chư Prông

Gia Lai

Chư Prông

604271

Hòm thư Công cộng Xã Ia Băng

Làng Phun, Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông

Gia Lai ZIP code – Chu Puh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Gia Lai

Chư Pưh

605050

Bưu cục cấp 2 Chư Pưh

Thôn Hòa Tín, Thị Trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh

Gia Lai

Chư Pưh

604990

Điểm BĐVHX Ia Dreng

Làng Tung Dao, Xã Ia Dreng, Huyện Chư Pưh

Gia Lai

Chư Pưh

605000

Điểm BĐVHX Ia Hrú

Thôn Phú Quang, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh

Gia Lai

Chư Pưh

605080

Điểm BĐVHX Ia Phang

Thôn Hòa Lộc, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh

Gia Lai

Chư Pưh

605100

Điểm BĐVHX Ia Le

Thôn Phú An, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh

Gia Lai

Chư Pưh

605136

Điểm BĐVHX Ia Hla

Làng Tai Pêr, Xã Ia Hla, Huyện Chư Pưh

Gia Lai

Chư Pưh

607204

Hòm thư Công cộng Xã Chư Don

Làng Pleii Thơh Ga A, Xã Chư Don, Huyện Chư Pưh

Gia Lai ZIP code – Chu Se District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Gia Lai

Chư Sê

604700

Bưu cục cấp 2 Chư Sê

Số 723, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê

Gia Lai

Chư Sê

604790

Điểm BĐVHX Ayun

Làng Tung Ke 1, Xã A Yun, Huyện Chư Sê

Gia Lai

Chư Sê

604760

Điểm BĐVHX Ia LBá

Thôn Tứ Kỳ Nam, Xã AL Bá, Huyện Chư Sê

Gia Lai

Chư Sê

604810

Điểm BĐVHX Bờ Ngoong

Thôn Đồng Tâm, Xã Bờ Ngoong, Huyện Chư Sê

Gia Lai

Chư Sê

604840

Điểm BĐVHX Ia Tiêm

Thôn 19, Xã Ia Tiêm, Huyện Chư Sê

Gia Lai

Chư Sê

604870

Điểm BĐVHX Ia Glai

Thôn Điểm 3, Xã Ia Glai, Huyện Chư Sê

Gia Lai

Chư Sê

604890

Điểm BĐVHX Dun

Thôn Greo Pết, Xã Dun, Huyện Chư Sê

Gia Lai

Chư Sê

604920

Điểm BĐVHX Ia Hlốp

Thôn 1, Xã Ia Hlốp, Huyện Chư Sê

Gia Lai

Chư Sê

604940

Điểm BĐVHX Ia Blang

Thôn 3, Xã Ia Blang, Huyện Chư Sê

Gia Lai

Chư Sê

605030

Điểm BĐVHX Hbông

Làng Dek, Xã H Bông, Huyện Chư Sê

Gia Lai

Chư Sê

604970

Điểm BĐVHX Ia Ko

Làng O Bung, Xã Ia Ko, Huyện Chư Sê

Gia Lai

Chư Sê

605149

Điểm BĐVHX Bar Măih

Làng Phăm Klăn 2, Xã Bar Măih, Huyện Chư Sê

Gia Lai

Chư Sê

605157

Điểm BĐVHX Chư Pơng

Thôn Kênh Siêu, Xã Chư Pơng, Huyện Chư Sê

Gia Lai

Chư Sê

604702

Đại lý bưu điện Ngã Ba Chư Sê

Tổ Dân phố 3, Thị Trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê

Gia Lai

Chư Sê

605002

Hòm thư Công cộng Xã Ia Pal

Thôn 1, Xã Ia Pal, Huyện Chư Sê

Gia Lai

Chư Sê

605023

Hòm thư Công cộng Xã Kông HTok

Thôn Chư Ruỗi, Xã Kông HTok, Huyện Chư Sê

Gia Lai ZIP code – Dak Doa District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Gia Lai

Đak Đoa

601700

Bưu cục cấp 2 Đắk Đoa

Số 168, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Đak Đoa, Huyện Đak Đoa

Gia Lai

Đak Đoa

601770

Điểm BĐVHX Nam Yang

Thôn 2, Xã Nam Yang, Huyện Đak Đoa

Gia Lai

Đak Đoa

601780

Điểm BĐVHX Kon Gang

Làng Kóp, Xã Kon Gang, Huyện Đak Đoa

Gia Lai

Đak Đoa

601840

Điểm BĐVHX Hà Bầu

Làng Bông, Xã Hà Bầu, Huyện Đak Đoa

Gia Lai

Đak Đoa

601960

Điểm BĐVHX Ia Băng

Thôn 5, Xã Ia Băng, Huyện Đak Đoa

Gia Lai

Đak Đoa

601930

Điểm BĐVHX Trang

Thôn Tân Lập, Xã Trang, Huyện Đak Đoa

Gia Lai

Đak Đoa

601870

Điểm BĐVHX Glar

Thôn Tuơh Ktu, Xã Glar, Huyện Đak Đoa

Gia Lai

Đak Đoa

601890

Điểm BĐVHX A Dớk

Làng Bi Ởng, Xã A Dơk, Huyện Đak Đoa

Gia Lai

Đak Đoa

601910

Điểm BĐVHX Ia Pết

Thôn 10, Xã Ia Pết, Huyện Đak Đoa

Gia Lai

Đak Đoa

601730

Điểm BĐVHX Kdang

Thôn Cầu Vàng, Xã KDang, Huyện Đak Đoa

Gia Lai

Đak Đoa

601720

Điểm BĐVHX Tân Bình

Thôn 3, Xã Tân Bình, Huyện Đak Đoa

Gia Lai

Đak Đoa

601800

Điểm BĐVHX Hải Yang

Thôn 1, Xã Hải Yang, Huyện Đak Đoa

Gia Lai

Đak Đoa

601750

Điểm BĐVHX Hneng

Thôn 4, Xã H’Neng, Huyện Đak Đoa

Gia Lai

Đak Đoa

601990

Điểm BĐVHX Hà Đông

Làng Kon Ma Har, Xã Hà Đông, Huyện Đak Đoa

Gia Lai

Đak Đoa

602000

Điểm BĐVHX Đak Krong

Thôn 2, Xã Đak Krong, Huyện Đak Đoa

Gia Lai

Đak Đoa

601810

Điểm BĐVHX Đak Sơ Mei

Thôn Đê Gôh, Xã Đak Sơ Mei, Huyện Đak Đoa

Gia Lai

Đak Đoa

602067

Hòm thư Công cộng Xã H’nol

Làng Bot, Xã H’Nol, Huyện Đak Đoa

Gia Lai ZIP code – Dak Po District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Gia Lai

Đak Pơ

606400

Bưu cục cấp 2 Đak Pơ

Thôn 2, Xã Đak Pơ, Huyện Đak Pơ

Gia Lai

Đak Pơ

606450

Điểm BĐVHX Cư An

Thôn Hiệp An, Xã Cư An, Huyện Đak Pơ

Gia Lai

Đak Pơ

606510

Điểm BĐVHX An Thành

Thôn 3, Xã An Thành, Huyện Đak Pơ

Gia Lai

Đak Pơ

606531

Điểm BĐVHX Hà Tam

Thôn 3, Xã Hà Tam, Huyện Đak Pơ

Gia Lai

Đak Pơ

606430

Điểm BĐVHX Tân An

Thôn Tân Hiệp, Xã Tân An, Huyện Đak Pơ

Gia Lai

Đak Pơ

606480

Điểm BĐVHX Yang Bắc

Làng Đak Yang, Xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ

Gia Lai

Đak Pơ

606420

Điểm BĐVHX Phú An

Thôn An Hòa, Xã Phú An, Huyện Đak Pơ

Gia Lai

Đak Pơ

606460

Điểm BĐVHX Ya Hội

Làng Breng, Xã Ya Hội, Huyện Đak Pơ

Gia Lai

Đak Pơ

606408

Điểm BĐVHX Đak Pơ

Thôn 2, Xã Đak Pơ, Huyện Đak Pơ

Gia Lai ZIP code – Duc Co District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Gia Lai

Đức Cơ

603800

Bưu cục cấp 2 Đức Cơ

Số 212, Đường Quang Trung, Thị Trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ

Gia Lai

Đức Cơ

603920

Điểm BĐVHX Ia Krêl

Thôn Thanh Giáo, Xã Ia Krêl, Huyện Đức Cơ

Gia Lai

Đức Cơ

603940

Điểm BĐVHX Ia Din

Thôn Đồng Tâm 2, Xã Ia Din, Huyện Đức Cơ

Gia Lai

Đức Cơ

603960

Điểm BĐVHX Ia Dơk

Làng Dơk Ngol, Xã Ia Dơk, Huyện Đức Cơ

Gia Lai

Đức Cơ

603980

Điểm BĐVHX Ia Kla

Thôn Ia Tang, Xã Ia Kla, Huyện Đức Cơ

Gia Lai

Đức Cơ

604000

Điểm BĐVHX Ia Dom

Thôn Móc Đen, Xã Ia Dom, Huyện Đức Cơ

Gia Lai

Đức Cơ

604020

Điểm BĐVHX Ia Lang

Làng Le 1, Xã Ia Lang, Huyện Đức Cơ

Gia Lai

Đức Cơ

604030

Điểm BĐVHX Ia Kriêng

Làng Ấp, Xã Ia Kriêng, Huyện Đức Cơ

Gia Lai

Đức Cơ

604060

Điểm BĐVHX Ia Nan

Thôn Làng Nú, Xã Ia Nan, Huyện Đức Cơ

Gia Lai

Đức Cơ

604050

Điểm BĐVHX Ia Pnôn

Làng Bò, Xã Ia Pnôn, Huyện Đức Cơ

Gia Lai ZIP code – K’Bang District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Gia Lai

K’Bang

602600

Bưu cục cấp 2 Kbang

Số 40, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn K’Bang, Huyện K’Bang

Gia Lai

K’Bang

602680

Điểm BĐVHX Sơn Lang

Thôn 6, Xã Sơn Lang, Huyện K’Bang

Gia Lai

K’Bang

602630

Điểm BĐVHX Đông

Thôn 6, Xã Đông, Huyện K’Bang

Gia Lai

K’Bang

602840

Điểm BĐVHX Nghĩa An

Thôn 1, Xã Nghĩa An, Huyện K’Bang

Gia Lai

K’Bang

602700

Điểm BĐVHX Đăk Rong

Thôn 1, Xã Đăk Rong, Huyện K’Bang

Gia Lai

K’Bang

602850

Điểm BĐVHX Tơ Tung

Bản 7, Xã Tơ Tung, Huyện K’Bang

Gia Lai

K’Bang

602890

Điểm BĐVHX Kông Lơng Khơng

Thôn 9, Xã Kông Lơng Khơng, Huyện K’Bang

Gia Lai

K’Bang

602910

Điểm BĐVHX Kông Bờ La

Làng Groi, Xã Kông Bờ La, Huyện K’Bang

Gia Lai

K’Bang

602820

Điểm BĐVHX Đăk Hlơ

Thôn 2, Xã Đắk HLơ, Huyện K’Bang

Gia Lai

K’Bang

602770

Điểm BĐVHX Krong

Thôn 2, Xã KRong, Huyện K’Bang

Gia Lai

K’Bang

602660

Điểm BĐVHX Sơ Pai

Thôn 1, Xã Sơ Pai, Huyện K’Bang

Gia Lai

K’Bang

602810

Điểm BĐVHX Kon Pne

Thôn 1, Xã Kon Pne, Huyện K’Bang

Gia Lai

K’Bang

602740

Điểm BĐVHX Lơ Ku

Thôn 1, Xã Lơ Ku, Huyện K’Bang

Gia Lai

K’Bang

602934

Hòm thư Công cộng Xã Đăk SMar

Làng Cam, Xã Đắk Smar, Huyện K’Bang

Gia Lai ZIP code – Kong Chro District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Gia Lai

Kông Chro

605700

Bưu cục cấp 2 Kông Chro

Số 215, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro

Gia Lai

Kông Chro

605780

Điểm BĐVHX Đắk Tờ Pang

Làng Brăng, Xã Đăk Tơ Pang, Huyện Kông Chro

Gia Lai

Kông Chro

605790

Điểm BĐVHX Kông Yang

Thôn 4, Xã Kong Yang, Huyện Kông Chro

Gia Lai

Kông Chro

605810

Điểm BĐVHX An Trung

Thôn 6, Xã An Trung, Huyện Kông Chro

Gia Lai

Kông Chro

605830

Điểm BĐVHX Chư Krey

Làng Sơ Rơn, Xã Chư Krey, Huyện Kông Chro

Gia Lai

Kông Chro

605850

Điểm BĐVHX Yang Trung

Thôn 9, Xã Yang Trung, Huyện Kông Chro

Gia Lai

Kông Chro

605870

Điểm BĐVHX Chơ Long

Làng Klăk, Xã Chơ Long, Huyện Kông Chro

Gia Lai

Kông Chro

605720

Điểm BĐVHX Ya Ma

Làng Tnùng 2, Xã Ya Ma, Huyện Kông Chro

Gia Lai

Kông Chro

605730

Điểm BĐVHX Sró

Làng Quel, Xã SRó, Huyện Kông Chro

Gia Lai

Kông Chro

605760

Điểm BĐVHX Đắk Sông

Làng Kchăng, Xã Đắk Song, Huyện Kông Chro

Gia Lai

Kông Chro

605890

Điểm BĐVHX Yang Nam

Làng Rơng, Xã Yang Nam, Huyện Kông Chro

Gia Lai

Kông Chro

605924

Điểm BĐVHX Đak Pling

Làng Mèo Lớn, Xã Đak Pling, Huyện Kông Chro

Gia Lai

Kông Chro

605947

Hòm thư Công cộng Xã Đăk Pơ Pho

Làng Xúc Rờn S, Xã Đắk Pơ Pho, Huyện Kông Chro

Gia Lai

Kông Chro

605937

Hòm thư Công cộng Xã Đăk Kơ Ning

Làng Nhang Lớn, Xã Đắk Cơ Ninh, Huyện Kông Chro

Gia Lai ZIP code – Krong Pa District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Gia Lai

Krông Pa

606000

Bưu cục cấp 2 Krông Pa

Số 08, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa

Gia Lai

Krông Pa

606130

Bưu cục cấp 3 Ia Siêm

Thôn Chợ, Xã Ia Rsươm, Huyện Krông Pa

Gia Lai

Krông Pa

606030

Điểm BĐVHX Ia Mláh

Thôn Hòa Mỹ, Xã Ia Mlah, Huyện Krông Pa

Gia Lai

Krông Pa

606050

Điểm BĐVHX Đất Bằng

Buôn Ama Hleo, Xã Đất Bằng, Huyện Krông Pa

Gia Lai

Krông Pa

606070

Điểm BĐVHX Chư Gu

Buôn Ma Tập đoàn 7, Xã Chư Gu, Huyện Krông Pa

Gia Lai

Krông Pa

606090

Điểm BĐVHX Chư Rcăm

Thôn Xóm Mới, Xã Chư Rcăm, Huyện Krông Pa

Gia Lai

Krông Pa

606110

Điểm BĐVHX Ia Rsai

Thôn Tân Lập, Xã Ia Rsai, Huyện Krông Pa

Gia Lai

Krông Pa

606150

Điểm BĐVHX Uar

Tổ Điểm 11, Xã Uar, Huyện Krông Pa

Gia Lai

Krông Pa

606170

Điểm BĐVHX Chư Drăng

Buôn Hli Ớt, Xã Chư Drăng, Huyện Krông Pa

Gia Lai

Krông Pa

606190

Điểm BĐVHX Phú Cần

Thôn Đông Hưng, Xã Phú Cần, Huyện Krông Pa

Gia Lai

Krông Pa

606210

Điểm BĐVHX Chư Ngọc

Thôn 7/3, Xã Chư Ngọc, Huyện Krông Pa

Gia Lai

Krông Pa

606230

Điểm BĐVHX Ia Rmok

Buôn Ma Dan, Xã Ia Rmok, Huyện Krông Pa

Gia Lai

Krông Pa

606250

Điểm BĐVHX Ia Dreh

Buôn Trinh, Xã Ia Dreh, Huyện Krông Pa

Gia Lai

Krông Pa

606270

Điểm BĐVHX Krông Năng

Buôn Tối, Xã Krông Năng, Huyện Krông Pa

Gia Lai ZIP code – La Grai District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Gia Lai

La Grai

603400

Bưu cục cấp 2 Ia Grai

Số 275, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai

Gia Lai

La Grai

603510

Bưu cục cấp 3 Chư Nghé

Làng Tung Breng, Xã Ia Krai, Huyện Ia Grai

Gia Lai

La Grai

603450

Điểm BĐVHX Ia Yok

Thôn Lập Thành, Xã Ia Yok, Huyện Ia Grai

Gia Lai

La Grai

603451

Điểm BĐVHX Ia Sao

Làng Ó, Xã Ia Sao, Huyện Ia Grai

Gia Lai

La Grai

603480

Điểm BĐVHX Ia Hrung

Thôn Thanh Hà 2, Xã Ia Hrung, Huyện Ia Grai

Gia Lai

La Grai

603600

Điểm BĐVHX Ia Pếch

Làng O Pếch, Xã Ia Pếch, Huyện Ia Grai

Gia Lai

La Grai

603580

Điểm BĐVHX Ia Chĩa

Làng Beng, Xã Ia Chĩa, Huyện Ia Grai

Gia Lai

La Grai

603511

Điểm BĐVHX Ia Krái

Làng Doch Krúe, Xã Ia Krai, Huyện Ia Grai

Gia Lai

La Grai

603531

Điểm BĐVHX Ia Tô

Thôn 1, Xã Ia Tô, Huyện Ia Grai

Gia Lai

La Grai

603430

Điểm BĐVHX Ia Dêr

Làng Blang 1, Xã Ia Dêr, Huyện Ia Grai

Gia Lai

La Grai

603561

Điểm BĐVHX Ia O

Làng O, Xã Ia O, Huyện Ia Grai

Gia Lai

La Grai

603621

Điểm BĐVHX Ia Khai

Làng Dyang Blo, Xã Ia Khai, Huyện Ia Grai

Gia Lai

La Grai

603560

Bưu cục cấp 3 Sê San 4

Làng Tăng, Xã Ia O, Huyện Ia Grai

Gia Lai

La Grai

603647

Điểm BĐVHX Ia Grăng

Làng Mèo, Xã Ia Grăng, Huyện Ia Grai

Gia Lai

La Grai

603671

Hòm thư Công cộng Xã Ia Bă

Thôn Phù Tiên, Xã Ia Bă, Huyện Ia Grai

Gia Lai

La Grai

603693

Hòm thư Công cộng Xã Ia Yok

Thôn Tân Hợp, Xã Ia Yok, Huyện Ia Grai

Gia Lai ZIP code – La Pa District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Gia Lai

La Pa

606600

Bưu cục cấp 2 Ia Pa

Thôn Blôm, Xã Kim Tân, Huyện Ia Pa

Gia Lai

La Pa

606710

Bưu cục cấp 3 Ia Mrơn

Thôn Ama Rin 1, Xã Ia Ma Rơn, Huyện Ia Pa

Gia Lai

La Pa

606670

Điểm BĐVHX Ia Broái

Thôn Buôn Broái, Xã Ia Broái, Huyện Ia Pa

Gia Lai

La Pa

606660

Điểm BĐVHX Ia Tul

Thôn Bôn Biah A, Xã Ia Tul, Huyện Ia Pa

Gia Lai

La Pa

606690

Điểm BĐVHX Ia Trok

Thôn Quý Đức, Xã Ia Trok, Huyện Ia Pa

Gia Lai

La Pa

606680

Điểm BĐVHX Ia Kdăm

Thôn Plơi Toan 1, Xã Ia K’Đăm, Huyện Ia Pa

Gia Lai

La Pa

606730

Điểm BĐVHX Chư Mố

Thôn Ama Lim 1, Xã Chư Mố, Huyện Ia Pa

Gia Lai

La Pa

606640

Điểm BĐVHX Kim Tân

Thôn 2, Xã Kim Tân, Huyện Ia Pa

Gia Lai

La Pa

606620

Điểm BĐVHX Chư Răng

Thôn Bình Tây, Xã Chư Răng, Huyện Ia Pa

Gia Lai

La Pa

606601

Điểm BĐVHX Pờ Tó

Thôn 3, Xã Pờ Tó, Huyện Ia Pa

Gia Lai

La Pa

606615

Đại lý bưu điện Pờ Tó

Thôn Chư Gu, Xã Pờ Tó, Huyện Ia Pa

Gia Lai ZIP code – Mang Yang District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Gia Lai

Mang Yang

602100

Bưu cục cấp 2 Mang Yang

Tổ 5, Thị Trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang

Gia Lai

Mang Yang

602240

Điểm BĐVHX Kon Thụp

Làng Đê Chũk, Xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang

Gia Lai

Mang Yang

602170

Điểm BĐVHX A Yun

Thôn 1, Xã A Yun, Huyện Mang Yang

Gia Lai

Mang Yang

602141

Điểm BĐVHX Hra

Thôn Phú Yên, Xã H Ra, Huyện Mang Yang

Gia Lai

Mang Yang

602130

Điểm BĐVHX Đăk Yă

Thôn Châu Sơn, Xã Đắk Yă, Huyện Mang Yang

Gia Lai

Mang Yang

602200

Điểm BĐVHX Đắk Djrăng

Thôn Tân Phú, Xã Đắk Dj Răng, Huyện Mang Yang

Gia Lai

Mang Yang

602220

Điểm BĐVHX Lơ Pang

Làng Hlim, Xã Lơ Pang, Huyện Mang Yang

Gia Lai

Mang Yang

602260

Điểm BĐVHX Đê Ar

Làng Ar Sek, Xã Đê Ar, Huyện Mang Yang

Gia Lai

Mang Yang

602300

Điểm BĐVHX Kon Chiêng

Làng Đê Bchăk, Xã Kon Chiêng, Huyện Mang Yang

Gia Lai

Mang Yang

602280

Điểm BĐVHX Đăk Trôi

Làng Đê Kối, Xã Đắk Trôi, Huyện Mang Yang

Gia Lai

Mang Yang

602355

Đại lý bưu điện Ya Trung

Thôn Nhơn Tân, Xã Đắk Ta Ley, Huyện Mang Yang

Gia Lai

Mang Yang

602210

Hòm thư Công cộng Xã Đăk Djăng

Thôn Linh Nham, Xã Đắk Dj Răng, Huyện Mang Yang

Gia Lai

Mang Yang

602356

Hòm thư Công cộng Xã Đăk Ta Ley

Thôn Nhơn Tân, Xã Đắk Ta Ley, Huyện Mang Yang

Gia Lai ZIP code – Phu Thien District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Gia Lai

Phú Thiện

606900

Bưu cục cấp 2 Phú Thiện

Khu phố 1, Thị trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện

Gia Lai

Phú Thiện

605370

Điểm BĐVHX Ia Yeng

Thôn Kte Lớn A, Xã Ia Yeng, Huyện Phú Thiện

Gia Lai

Phú Thiện

605380

Điểm BĐVHX Chư A Thai

Thôn Chí Linh, Xã Chư A Thai, Huyện Phú Thiện

Gia Lai

Phú Thiện

605400

Điểm BĐVHX Ia Sol

Thôn A Dứt, Xã Ia Sol, Huyện Phú Thiện

Gia Lai

Phú Thiện

605420

Điểm BĐVHX Ia Piar

Thôn Thanh Trang, Xã Ia Piar, Huyện Phú Thiện

Gia Lai

Phú Thiện

605440

Điểm BĐVHX Ia Hiao

Thôn Tân Phú A, Xã Ia Hiao, Huyện Phú Thiện

Gia Lai

Phú Thiện

605540

Điểm BĐVHX Ia Ke

Thôn Lê Tăng B, Xã Ia AKe, Huyện Phú Thiện

Gia Lai

Phú Thiện

605570

Điểm BĐVHX Ia Peng

Thôn Thanh Bình, Xã Ia Peng, Huyện Phú Thiện

Advertisements
Scroll to Top