Advertisements

Hà Nam Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Hà Nam Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION
Province Hà Nam
Postal Code 400000 – 402750
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Hà Nam areas.

Hà Nam Zip Codes

District Zip Code
Phu Ly City 400000 – 404505
Binh Luc District 403800 – 403891
Duy Tien District 402300 – 402450
Ly Nhan District 401500 – 401751
Thanh Liem District 403300 – 403671
Kim Bang District 402700 – 402750

Ha Nam ZIP code – Phu Ly City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hà Nam

Phủ Lý

400000

Bưu cục cấp 1 Phủ Lý

Số 114, Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Phủ Lý

Hà Nam

Phủ Lý

401320

Bưu cục cấp 3 Thanh Châu

Thôn Thượng Tổ 1, Phường Thanh Châu, Phủ Lý

Hà Nam

Phủ Lý

401170

Bưu cục cấp 3 Châu Sơn

Số chưa có SN, Đường Lý Thái Tổ, Phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý

Hà Nam

Phủ Lý

401321

Điểm BĐVHX Thanh Châu

Thôn Bảo Lộc 2, Phường Thanh Châu, Phủ Lý

Hà Nam

Phủ Lý

401030

Điểm BĐVHX Lam Hạ

Thôn Đường Ấ́m, Phường Lam Hạ, Phủ Lý

Hà Nam

Phủ Lý

401040

Điểm BĐVHX Phù Vân

Thôn 2, Xã Phù Vân, Phủ Lý

Hà Nam

Phủ Lý

401340

Điểm BĐVHX Liêm Chung

Xóm 5, Xã Liêm Chung, Phủ Lý

Hà Nam

Phủ Lý

401120

Bưu cục cấp 3 Qui Lưu

Số 149, Đường Qui Lưu, Phường Minh Khai, Phủ Lý

Hà Nam

Phủ Lý

401294

Điểm BĐVHX Liêm Chính

Thôn Mễ Nội, Phường Liêm Chính, Phủ Lý

Hà Nam

Phủ Lý

400900

Bưu cục Hệ 1 Hà Nam

Số 114, Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Phủ Lý

Hà Nam

Phủ Lý

401380

Điểm BĐVHX Trịnh xá

Thôn Thôn Tràng, Xã Trịnh Xá, Phủ Lý

Hà Nam

Phủ Lý

401370

Điểm BĐVHX Đinh Xá

Thôn Thôn Trung, Xã Đinh Xá, Phủ Lý

Hà Nam

Phủ Lý

401480

Điểm BĐVHX Tiên Hiệp

Thôn Thôn Phú Thứ, Xã Tiên Hiệp, Phủ Lý

Hà Nam

Phủ Lý

401470

Điểm BĐVHX Tiên Hải

Thôn Thôn Quán Nha, Xã Tiên Hải, Phủ Lý

Hà Nam

Phủ Lý

401490

Điểm BĐVHX Tiên Tân

Thôn Thôn Mạc, Xã Tiên Tân, Phủ Lý

Hà Nam

Phủ Lý

401390

Điểm BĐVHX Kim Bình

Thôn Thôn Phù Lão, Xã Kim Bình, Phủ Lý

Hà Nam

Phủ Lý

401450

Điểm BĐVHX Thanh Tuyền

Thôn Thôn Lại Xá, Phường Thanh Tuyền, Phủ Lý

Hà Nam

Phủ Lý

401410

Điểm BĐVHX Liêm Tiết

Thôn Thôn Đào, Xã Liêm Tiết, Phủ Lý

Hà Nam

Phủ Lý

401430

Điểm BĐVHX Liêm Tuyền

Thôn Thôn Ngái Trì, Xã Liêm Tuyền, Phủ Lý

Hà Nam

Phủ Lý

404510

Bưu cục cấp 3 KHL Phủ Lý

Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Phủ Lý

Hà Nam

Phủ Lý

404505

Bưu cục cấp 3 Hành Chính Công

Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Phủ Lý

Ha Nam ZIP code – Binh Luc District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hà Nam

Bình Lục

403800

Bưu cục cấp 2 Bình Lục

Tiểu Khu Bình Thắng, Thị Trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục

Hà Nam

Bình Lục

404220

Bưu cục cấp 3 An Lão

Thôn Đô Hai, Xã An Lão, Huyện Bình Lục

Hà Nam

Bình Lục

403890

Bưu cục cấp 3 Chợ Chủ

Đội 11, Xã Ngọc Lũ, Huyện Bình Lục

Hà Nam

Bình Lục

404200

Bưu cục cấp 3 Chợ Giằm

Thôn Tiêu Hạ, Xã Tiêu Động, Huyện Bình Lục

Hà Nam

Bình Lục

404040

Bưu cục cấp 3 Chợ Sông

Xóm 7, Xã Tràng An, Huyện Bình Lục

Hà Nam

Bình Lục

403840

Bưu cục cấp 3 An Nội

Thôn Đội, Xã An Nội, Huyện Bình Lục

Hà Nam

Bình Lục

404120

Bưu cục cấp 3 Trung Lương

Thôn Duy Dương, Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục

Hà Nam

Bình Lục

403841

Điểm BĐVHX An Nội

Thôn Trại Cầu, Xã An Nội, Huyện Bình Lục

Hà Nam

Bình Lục

403880

Điểm BĐVHX An Ninh

Thôn 2, Xã An Ninh, Huyện Bình Lục

Hà Nam

Bình Lục

404100

Điểm BĐVHX An Đổ

Thôn Nguyễn, Xã An Đổ, Huyện Bình Lục

Hà Nam

Bình Lục

403820

Điểm BĐVHX An Mỹ

Thôn Hòa Trung, Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục

Hà Nam

Bình Lục

403990

Điểm BĐVHX Bình Nghĩa

Xóm 3 Cát Lại, Xã Bình Nghĩa , Huyện Bình Lục

Hà Nam

Bình Lục

403860

Điểm BĐVHX Bồ Đề

Thôn Vòng Hoàng, Xã Bồ Đề, Huyện Bình Lục

Hà Nam

Bình Lục

403830

Điểm BĐVHX Bối Cầu

Thôn Bối Cầu, Xã Bối Cầu, Huyện Bình Lục

Hà Nam

Bình Lục

403940

Điểm BĐVHX Đồn Xá

Xóm Ảm, Xã Đồn Xá, Huyện Bình Lục

Hà Nam

Bình Lục

403960

Điểm BĐVHX Đồng Du

Thôn Đình Chợ, Xã Đồng Du, Huyện Bình Lục

Hà Nam

Bình Lục

403920

Điểm BĐVHX Hưng Công

Thôn Đòng, Xã Hưng Công, Huyện Bình Lục

Hà Nam

Bình Lục

404180

Điểm BĐVHX La Sơn

Thôn Ông Câu, Xã La Sơn, Huyện Bình Lục

Hà Nam

Bình Lục

404090

Điểm BĐVHX Mỹ Thọ

Thôn An Dương, Xã Mỹ Thọ, Huyện Bình Lục

Hà Nam

Bình Lục

404041

Điểm BĐVHX Tràng An

Xóm 6, Xã Tràng An, Huyện Bình Lục

Hà Nam

Bình Lục

404140

Điểm BĐVHX Vũ Bản

Xóm Liễm, Xã Vũ Bản, Huyện Bình Lục

Hà Nam

Bình Lục

404221

Điểm BĐVHX An Lão

Thôn Bói Thủy, Xã An Lão, Huyện Bình Lục

Hà Nam

Bình Lục

403891

Điểm BĐVHX Ngọc Lũ

Xóm Trung Thượng, Xã Ngọc Lũ, Huyện Bình Lục

Ha Nam ZIP code – Duy Tien Town

Province

Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hà Nam

Duy Tiên

402300

Bưu cục cấp 2 Duy Tiên

Khu phố Thịnh Hòa, Thị Trấn Hoà Mạc, Huyện Duy Tiên

Hà Nam

Duy Tiên

402380

Kiốt bưu điện Châu Giang

Thôn Du My, Xã Châu Giang, Huyện Duy Tiên

Hà Nam

Duy Tiên

402340

Kiốt bưu điện Chuyên Mỹ

Thôn Điện Biên, Xã Chuyên Ngoại, Huyện Duy Tiên

Hà Nam

Duy Tiên

402510

Bưu cục cấp 3 Điệp Sơn

Thôn Điệp Sơn, Xã Yên Nam, Huyện Duy Tiên

Hà Nam

Duy Tiên

402440

Bưu cục cấp 3 Đồng Văn

Khu phố Nguyễn Văn Trỗi, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên

Hà Nam

Duy Tiên

402430

Điểm BĐVHX Bạch Thượng

Thôn Nhất, Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên

Hà Nam

Duy Tiên

402381

Điểm BĐVHX Châu Giang

Thôn Đông Ngoại, Xã Châu Giang, Huyện Duy Tiên

Hà Nam

Duy Tiên

402600

Điểm BĐVHX Châu Sơn

Thôn Lê Xá, Xã Châu Sơn, Huyện Duy Tiên

Hà Nam

Duy Tiên

402341

Điểm BĐVHX Chuyên Ngoại

Thôn Lỗ Hà, Xã Chuyên Ngoại, Huyện Duy Tiên

Hà Nam

Duy Tiên

402570

Điểm BĐVHX Đọi Sơn

Thôn Đọi Nhì, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên

Hà Nam

Duy Tiên

402470

Điểm BĐVHX Duy Hải

Thôn Tứ, Xã Duy Hải, Huyện Duy Tiên

Hà Nam

Duy Tiên

402301

Điểm BĐVHX Hòa Mạc

Khu phố Khánh Hòa, Thị Trấn Hoà Mạc, Huyện Duy Tiên

Hà Nam

Duy Tiên

402360

Điểm BĐVHX Mộc Nam

Thôn Nha Xá, Xã Mộc Nam, Huyện Duy Tiên

Hà Nam

Duy Tiên

402490

Điểm BĐVHX Tiên Nội

Thôn Nguyễn, Xã Tiên Nội, Huyện Duy Tiên

Hà Nam

Duy Tiên

402610

Điểm BĐVHX Tiên Phong

Thôn An Mông 1, Xã Tiên Phong, Huyện Duy Tiên

Hà Nam

Duy Tiên

402320

Điểm BĐVHX Trác Văn

Thôn Lệ Thủy, Xã Trác Văn, Huyện Duy Tiên

Hà Nam

Duy Tiên

402410

Điểm BĐVHX Yên Bắc

Thôn Chợ Lương, Xã Yên Bắc, Huyện Duy Tiên

Hà Nam

Duy Tiên

402511

Điểm BĐVHX Yên Nam

Thôn Thận Trại, Xã Yên Nam, Huyện Duy Tiên

Hà Nam

Duy Tiên

402370

Điểm BĐVHX Mộc Bắc

Thôn Hoàn Dương, Xã Mộc Bắc, Huyện Duy Tiên

Hà Nam

Duy Tiên

402530

Điểm BĐVHX Tiên Ngoại

Thôn Minh, Xã Tiên Ngoại, Huyện Duy Tiên

Hà Nam

Duy Tiên

402450

Điểm BĐVHX Duy Minh

Thôn Ninh Não, Xã Duy Minh, Huyện Duy Tiên

Ha Nam ZIP code – Ly Nhan District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hà Nam

Lý Nhân

401500

Bưu cục cấp 2 Lý Nhân

Đường Trần Hưng Đạọ, Thị Trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân

Hà Nam

Lý Nhân

401560

Bưu cục cấp 3 Cầu Không

Thôn Văn An, Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân

Hà Nam

Lý Nhân

401610

Bưu cục cấp 3 Chân Lý

Thôn Chẹm Khê, Xã Chân Lý, Huyện Lý Nhân

Hà Nam

Lý Nhân

402000

Bưu cục cấp 3 Chợ Chanh

Thôn Chanh, Xã Nhân Mỹ, Huyện Lý Nhân

Hà Nam

Lý Nhân

401750

Bưu cục cấp 3 Chính Lý

Thôn Chính Lý, Xã Chính Lý, Huyện Lý Nhân

Hà Nam

Lý Nhân

402070

Bưu cục cấp 3 Nhân Tiến

Thôn Trung Kỳ, Xã Tiến Thắng, Huyện Lý Nhân

Hà Nam

Lý Nhân

401561

Điểm BĐVHX Bắc Lý

Thôn Nội Dối, Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân

Hà Nam

Lý Nhân

401660

Điểm BĐVHX Đạo Lý

Thôn Thọ Chương, Xã Đạo Lý, Huyện Lý Nhân

Hà Nam

Lý Nhân

401530

Điểm BĐVHX Đức Lý

Thôn Nội, Xã Đức Lý, Huyện Lý Nhân

Hà Nam

Lý Nhân

401810

Điểm BĐVHX Hợp Lý

Thôn Chỉ Trụ, Xã Hợp Lý, Huyện Lý Nhân

Hà Nam

Lý Nhân

402080

Điểm BĐVHX Hòa Hậu

Thôn Đại Hoàng, Xã Hoà Hậu, Huyện Lý Nhân

Hà Nam

Lý Nhân

401680

Điểm BĐVHX Nguyên Lý

Thôn Thư Lâu, Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân

Hà Nam

Lý Nhân

401590

Điểm BĐVHX Nhân Đạo

Thôn Khu Hoàng, Xã Nhân Đạo, Huyện Lý Nhân

Hà Nam

Lý Nhân

401980

Điểm BĐVHX Nhân Bình

Xóm 12+13, Xã Nhân Bình, Huyện Lý Nhân

Hà Nam

Lý Nhân

401950

Điểm BĐVHX Nhân Chính

Thôn Thượng Vĩ, Xã Nhân Chính, Huyện Lý Nhân

Hà Nam

Lý Nhân

401850

Điểm BĐVHX Nhân Hưng

Thôn Mai Hoành, Xã Nhân Hưng, Huyện Lý Nhân

Hà Nam

Lý Nhân

401910

Điểm BĐVHX Nhân Khang

Xóm 5, Xã Nhân Khang, Huyện Lý Nhân

Hà Nam

Lý Nhân

401960

Điểm BĐVHX Nhân Nghĩa

Thôn Đông Quan, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lý Nhân

Hà Nam

Lý Nhân

401870

Điểm BĐVHX Nhân Thịnh

Thôn Bàng Lam, Xã Nhân Thịnh, Huyện Lý Nhân

Hà Nam

Lý Nhân

402040

Điểm BĐVHX Phú Phúc

Thôn Lý Nhân, Xã Phú Phúc, Huyện Lý Nhân

Hà Nam

Lý Nhân

401790

Điểm BĐVHX Văn Lý

Thôn Quan Hạ, Xã Văn Lý, Huyện Lý Nhân

Hà Nam

Lý Nhân

402020

Điểm BĐVHX Xuân Khê

Xóm 8, Xã Xuân Khê, Huyện Lý Nhân

Hà Nam

Lý Nhân

401520

Điểm BĐVHX Đồng Lý

Thôn Mai Xá, Xã Đồng Lý, Huyện Lý Nhân

Hà Nam

Lý Nhân

401720

Điểm BĐVHX Công Lý

Thôn Mạc Hạ, Xã Công Lý, Huyện Lý Nhân

Hà Nam

Lý Nhân

401611

Điểm BĐVHX Chân Lý

Thôn Đồng Yên, Xã Chân Lý, Huyện Lý Nhân

Hà Nam

Lý Nhân

401751

Điểm BĐVHX Chính Lý

Xóm 11, Xã Chính Lý, Huyện Lý Nhân

Ha Nam ZIP code – Thanh Liem District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hà Nam

Thanh Liêm

403300

Bưu cục cấp 2 Thanh Liêm

Khu Cầu Gừng, Xã Thanh Tuyền, Huyện Thanh Liêm

Hà Nam

Thanh Liêm

403340

Bưu cục cấp 3 Cầu Nga

Thôn Nga Bắc, Xã Liêm Thuận, Huyện Thanh Liêm

Hà Nam

Thanh Liêm

403670

Bưu cục cấp 3 Đoan Vĩ

Thôn Đoan Vỹ 1, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm

Hà Nam

Thanh Liêm

403490

Bưu cục cấp 3 Kiện Khê

Thôn Kiện Khê, Thị Trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm

Hà Nam

Thanh Liêm

403500

Điểm BĐVHX La Mát

Thôn La Mát, Thị Trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm

Hà Nam

Thanh Liêm

403650

Bưu cục cấp 3 Phố Cà

Thôn Mai Cầu, Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm

Hà Nam

Thanh Liêm

403400

Bưu cục cấp 3 Phố Động

Thôn Tam, Xã Liêm Cần, Huyện Thanh Liêm

Hà Nam

Thanh Liêm

403610

Điểm BĐVHX Liêm Sơn

Thôn Sọng Thượng, Xã Liêm Sơn, Huyện Thanh Liêm

Hà Nam

Thanh Liêm

403320

Điểm BĐVHX Liêm Túc

Thôn Vỹ Khách, Xã Liêm Túc, Huyện Thanh Liêm

Hà Nam

Thanh Liêm

403360

Điểm BĐVHX Liêm Phong

Thôn Yên Thống, Xã Liêm Phong, Huyện Thanh Liêm

Hà Nam

Thanh Liêm

403401

Điểm BĐVHX Liêm Cần

Thôn Tam, Xã Liêm Cần, Huyện Thanh Liêm

Hà Nam

Thanh Liêm

403341

Điểm BĐVHX Liêm Thuận

Thôn Quán Vải, Xã Liêm Thuận, Huyện Thanh Liêm

Hà Nam

Thanh Liêm

403651

Điểm BĐVHX Thanh Nguyên

Thôn Mai Cầu, Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm

Hà Nam

Thanh Liêm

403590

Điểm BĐVHX Thanh Tâm

Thôn Chè Châu, Xã Thanh Tâm, Huyện Thanh Liêm

Hà Nam

Thanh Liêm

403451

Điểm BĐVHX Thanh Hà

Thôn Dương Xá, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm

Hà Nam

Thanh Liêm

403380

Điểm BĐVHX Thanh Bình

Thôn Lã Làng, Xã Thanh Bình, Huyện Thanh Liêm

Hà Nam

Thanh Liêm

403301

Điểm BĐVHX Thanh Lưu

Thôn Đồi Ngang, Xã Thanh Lưu, Huyện Thanh Liêm

Hà Nam

Thanh Liêm

403510

Điểm BĐVHX Thanh Phong

Thôn Phố Bói, Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Liêm

Hà Nam

Thanh Liêm

403530

Điểm BĐVHX Thanh Thủy

Thôn Đình Hậu, Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm

Hà Nam

Thanh Liêm

403640

Điểm BĐVHX Thanh Nghị

Thôn Bồng Lạng, Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm

Hà Nam

Thanh Liêm

403570

Điểm BĐVHX Thanh Tân

Thôn Thử Hòa, Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm

Hà Nam

Thanh Liêm

403671

Điểm BĐVHX Thanh Hải

Thôn Cổ Động, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm

Ha Nam ZIP code – Kim Bang District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hà Nam

Kim Bảng

402700

Bưu cục cấp 2 Kim Bảng

Tổ Dân phố 5 Đường quang Trung, Thị Trấn Quế, Huyện Kim Bảng

Hà Nam

Kim Bảng

403060

Bưu cục cấp 3 Ba Sao

Xóm 4, Thị Trấn Ba Sao, Huyện Kim Bảng

Hà Nam

Kim Bảng

402880

Bưu cục cấp 3 Lê Hồ

Thôn Phương Đàn, Xã Lê Hồ, Huyện Kim Bảng

Hà Nam

Kim Bảng

402900

Điểm BĐVHX Nguyễn Ú́y

Thôn Phù Lưu, Xã Nguyễn Úy, Huyện Kim Bảng

Hà Nam

Kim Bảng

402820

Bưu cục cấp 3 Nhật Tân

Xóm 15, Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng

Hà Nam

Kim Bảng

402830

Bưu cục cấp 3 Nhật Tựu

Thôn Nhật Tựu, Xã Nhật Tựu, Huyện Kim Bảng

Hà Nam

Kim Bảng

402990

Bưu cục cấp 3 Tân Sơn

Thôn Thụy Sơn, Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng

Hà Nam

Kim Bảng

403100

Bưu cục cấp 3 Thanh Sơn

Thôn Thanh Nộn, Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng

Hà Nam

Kim Bảng

403061

Điểm BĐVHX Ba Sao

Xóm 6, Thị Trấn Ba Sao, Huyện Kim Bảng

Hà Nam

Kim Bảng

402860

Điểm BĐVHX Đại Cương

Thôn Thịnh Đại, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng

Hà Nam

Kim Bảng

402790

Điểm BĐVHX Đồng Hóa

Thôn Phương Xá, Xã Đồng Hoá, Huyện Kim Bảng

Hà Nam

Kim Bảng

402770

Điểm BĐVHX Hoàng Tây

Thôn Thọ Lão, Xã Hoàng Tây, Huyện Kim Bảng

Hà Nam

Kim Bảng

403020

Điểm BĐVHX Khả Phong

Thôn Khả Phong, Xã Khả Phong, Huyện Kim Bảng

Hà Nam

Kim Bảng

402881

Điểm BĐVHX Lê Hồ

Thôn Phương Đàn, Xã Lê Hồ, Huyện Kim Bảng

Hà Nam

Kim Bảng

403080

Điểm BĐVHX Liên Sơn

Thôn Đồng Sơn, Xã Liên Sơn, Huyện Kim Bảng

Hà Nam

Kim Bảng

402920

Điểm BĐVHX Ngọc Sơn

Thôn Mã Lão, Xã Ngọc Sơn, Huyện Kim Bảng

Hà Nam

Kim Bảng

402831

Điểm BĐVHX Nhật Tựu

Thôn Văn Bối, Xã Nhật Tựu, Huyện Kim Bảng

Hà Nam

Kim Bảng

402991

Điểm BĐVHX Tân Sơn

Thôn Hồi Trại, Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng

Hà Nam

Kim Bảng

403040

Điểm BĐVHX Thi Sơn

Thôn Quyển Sơn, Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng

Hà Nam

Kim Bảng

402940

Điểm BĐVHX Thụy Lôi

Thôn Gốm, Xã Thụy Lôi, Huyện Kim Bảng

Hà Nam

Kim Bảng

402960

Điểm BĐVHX Tượng Lĩnh

Thôn Quang Thừa, Xã Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng

Hà Nam

Kim Bảng

402750

Điểm BĐVHX Văn Xá

Thôn Đặng Xá, Xã Văn Xá, Huyện Kim Bảng

Advertisements
Scroll to Top

Don’t miss our latest Update

Join our weekly newsletter to receive latest information from us