Advertisements

Hải Phòng Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Hi Phòng Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION
Province Hải Phòng
Postal Code 187100 – 186380
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Hải Phòng areas.

Hải Phòng Zip Codes

District Zip Code
Do Son District 187100 – 186960
Duong Kinh DIstrict 186730 – 186800
Hai An District 187540 – 187601
Hong Bang District 180000 – 181212
Kien An District 185100 – 188150
Le Chan District 184570 – 184300
Ngo Quyen District 181810 – 182380
An Duong District 184800 – 184970
An Lao District 185300 – 185470
Bach Long Vi District 187200
Cat Hai District 187300 – 187470
Kien Thuy District 186700 – 186990
Thuy Nguyen District 183000 – 183410
Tien Lang District 185600 – 185830
Vinh Bao District 186200 – 186380

Hai Phong ZIP code – Do Son District

City

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hải Phòng

Đồ Sơn

187100

Bưu cục cấp 2 Tx Đồ Sơn

Số 85, Đường Lý Thánh Tông, Phường Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn

Hải Phòng

Đồ Sơn

186960

Điểm BĐVHX Hợp Đức

Thôn Đức Hậu I, Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn

Hai Phong ZIP code – Duong Kinh DIstrict

City

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hải Phòng

Dương Kinh

186730

Bưu cục cấp 3 Hòa Nghĩa

Ấp Đồn Riêng, Phường Hòa Nghĩa, Quận Dương Kinh

Hải Phòng

Dương Kinh

186790

Bưu cục cấp 3 Chợ Hương

Thôn Phương Lung, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh

Hải Phòng

Dương Kinh

186740

Điểm BĐVHX Tân Thành

Thôn Tân Tiến, Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh

Hải Phòng

Dương Kinh

186780

Điểm BĐVHX Hải Thành

Thôn 3, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh

Hải Phòng

Dương Kinh

186770

Điểm BĐVHX Anh Dũng

Thôn Trà Khê, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh

Hải Phòng

Dương Kinh

186800

Điểm BĐVHX Đa Phúc

Thôn Quảng Luận, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh

Hai Phong ZIP code – Hai An District

City

District

ZIP code

/ Postal code

Post Office

Address

Hải Phòng

Hải An

187540

Bưu cục cấp 3 KHL Hải An

Đường Ngô Gia Tự, Phường Cát Bi, Quận Hải An

Hải Phòng

Hải An

187690

Bưu cục cấp 3 Cầu Rào

Số 45, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An

Hải Phòng

Hải An

187520

Bưu cục cấp 3 Hạ Lũng

Số 1, Cụm 11 Lũng Bắc, Phường Đằng Hải, Quận Hải An

Hải Phòng

Hải An

187590

Bưu cục cấp 3 Nam Hải

Cụm 6, Phường Nam Hải, Quận Hải An

Hải Phòng

Hải An

187615

Bưu cục cấp 3 KCN Đình Vũ

Khu Dân Cư Trực Cát, Phường Tràng Cát, Quận Hải An

Hải Phòng

Hải An

187500

Điểm BĐVHX Đằng Lâm

Khu phố Trung Hành 5, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An

Hải Phòng

Hải An

187521

Điểm BĐVHX Đằng Hải

Cụm 4 Lũng Đông, Phường Đằng Hải, Quận Hải An

Hải Phòng

Hải An

187550

Điểm BĐVHX Đông Hải

Cụm Bình Kiều I, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An

Hải Phòng

Hải An

187600

Điểm BĐVHX Tràng Cát

Khu Dân Cư Cát Bi, Phường Tràng Cát, Quận Hải An

Hải Phòng

Hải An

187601

Điểm BĐVHX VH Hàng Kênh

Khu Dân Cư Thành Tô, Phường Tràng Cát, Quận Hải An

Hai Phong ZIP code – Hong Bang District

City

District

ZIP Code/ Postal Code

Post Office

Address

Hải Phòng

Hồng Bàng

180000

Bưu cục cấp 1 Hải Phòng

Số 5, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng

Hải Phòng

Hồng Bàng

181310

Bưu cục cấp 3 Hồng Bàng

Số 36, Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng

Hải Phòng

Hồng Bàng

181080

Bưu cục cấp 3 Thượng Lý

Số 1, Đường Hà Nội, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng

Hải Phòng

Hồng Bàng

181280

Bưu cục cấp 3 Quán Toan

Số tổ 31, Khu phố Iii, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng

Hải Phòng

Hồng Bàng

181290

Bưu cục cấp 3 Cảng Mới

Số tổ 3, Khu phố Vi, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng

Hải Phòng

Hồng Bàng

181300

Bưu cục cấp 3 Nomura

Khu phố Cn – Nomura, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng

Hải Phòng

Hồng Bàng

180900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Hải Phòng

Số 5, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng

Hải Phòng

Hồng Bàng

181050

Bưu cục cấp 3 Express Hải Phòng

Số 5, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng

Hải Phòng

Hồng Bàng

181054

Hòm thư Công cộng Vườn hoa Chéo

Đường Điện Biên Phủ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng

Hải Phòng

Hồng Bàng

181170

Bưu cục văn phòng VP BĐTP HẢI PHÒNG

Đường Hoàng Diệu, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng

Hải Phòng

Hồng Bàng

181270

Bưu cục văn phòng VP BĐ Trung Tâm

Đường Hoàng Diệu, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng

Hải Phòng

Hồng Bàng

181510

Bưu cục cấp 3 KHL Hồng Bàng

Đường Hoàng Diệu, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng

Hải Phòng

Hồng Bàng

181530

Bưu cục cấp 3 TMĐT Hải Phòng

Đường Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng

Hải Phòng

Hồng Bàng

181212

Bưu cục cấp 3 Tôn Đức Thắng

Số 906, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng

Hai Phong ZIP code – Kien An District

City

District

ZIP Code / Postal Code

Post Office

Address

Hải Phòng

Kiến An

185100

Bưu cục cấp 2 Kiến An

Số 2, Đường Phan Đăng Lưu, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An

Hải Phòng

Kiến An

185180

Bưu cục cấp 3 Quán Trữ

Đường Lê Duẩn, Phường Quán Trữ, Quận Kiến An

Hải Phòng

Kiến An

188140

Bưu cục cấp 3 KHL Kiến An

Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Bắc Sơn, Quận Kiến An

Hải Phòng

Kiến An

185170

Điểm BĐVHX Đồng Hòa

Cụm 3, Phường Đồng Hoà, Quận Kiến An

Hải Phòng

Kiến An

185140

Điểm BĐVHX Nam Sơn

Số 802, Đường Trần Nhân Tông, Phường Nam Sơn, Quận Kiến An

Hải Phòng

Kiến An

185220

Điểm BĐVHX Phù Liến

Cụm Cụm 1, Phường Phù Liễn, Quận Kiến An

Hải Phòng

Kiến An

185102

Đại lý bưu điện Cống Đôi

Số 346, Đường Phan Đăng Lưu, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An

Hải Phòng

Kiến An

188150

Bưu cục văn phòng VP BĐH Kiến An

Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Bắc Sơn, Quận Kiến An

Hai Phong ZIP code – Le Chan District

City

District

ZIP Code / Postal Code

Post Office

Address

Hải Phòng

Lê Chân

184570

Bưu cục cấp 3 KHL Lê Chân

Đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân

Hải Phòng

Lê Chân

183710

Bưu cục cấp 3 Lê Chân

Số 69, Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân

Hải Phòng

Lê Chân

184030

Bưu cục cấp 3 Niệm Nghĩa

Số 273, Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân

Hải Phòng

Lê Chân

184190

Bưu cục cấp 3 Chợ Hàng

Số 6, Đường Chợ Hàng, Phường Đông Hải, Quận Lê Chân

Hải Phòng

Lê Chân

184300

Điểm BĐVHX Vĩnh Niệm

Tổ 24, Khu 2, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân

Hai Phong ZIP code – Ngo Quyen District

City

District

ZIP Code / Postal Code

Post Office

Address

Hải Phòng

Ngô Quyền

181810

Bưu cục cấp 3 Ngô Quyền

Số 3, Đường Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền

Hải Phòng

Ngô Quyền

182450

Bưu cục cấp 3 Hàng Kênh

Số 125, Đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền

Hải Phòng

Ngô Quyền

182100

Bưu cục cấp 3 Cầ̀u Tre

Số 22, Lô nhà A4, Khu tập thể Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền

Hải Phòng

Ngô Quyền

182110

Bưu cục cấp 3 Vạn Mỹ

Số 343, Đường Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền

Hải Phòng

Ngô Quyền

182180

Bưu cục cấp 3 Cửa Cấm

Số 298, Đường Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền

Hải Phòng

Ngô Quyền

182610

Bưu cục cấp 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm

Số 1, Đường Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền

Hải Phòng

Ngô Quyền

182582

Hòm thư Công cộng Trường ĐH Hàng Hải

Đường Lạch Tray, Phường Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền

Hải Phòng

Ngô Quyền

182463

Hòm thư Công cộng Lạch Tray

Đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền

Hải Phòng

Ngô Quyền

182380

Bưu cục cấp 3 KHL Ngô Quyền

Đường Trần Phú, Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền

Hai Phong ZIP code – An Duong District

City

District

ZIP Code / Postal Code

Post Office

Address

Hải Phòng

An Dương

184800

Bưu cục cấp 2 An Dương

Khu Phố Số 5, Thị Trấn An Dương, Huyện An Dương

Hải Phòng

An Dương

184920

Bưu cục cấp 3 KHL An Dương

Đường 351, Thị Trấn An Dương, Huyện An Dương

Hải Phòng

An Dương

184850

Bưu cục cấp 3 Chợ Hỗ

Xóm Nam Bình, Xã An Hưng, Huyện An Dương

Hải Phòng

An Dương

185010

Bưu cục cấp 3 Tôn Đức Thắng

Đường Tôn Đức Thắng, Xã An Đồng, Huyện An Dương

Hải Phòng

An Dương

184820

Điểm BĐVHX Nam Sơn

Thôn Cách Hạ, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương

Hải Phòng

An Dương

184830

Điểm BĐVHX Bắc Sơn

Thôn Bắc Hà, Xã Bắc Sơn, Huyện An Dương

Hải Phòng

An Dương

184910

Điểm BĐVHX Hồng Phong

Thôn Đình Ngọ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương

Hải Phòng

An Dương

184840

Điểm BĐVHX Tân Tiến

Thôn Nông Xá, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương

Hải Phòng

An Dương

184870

Điểm BĐVHX An Hồng

Thôn Lê Lác 2, Xã An Hồng, Huyện An Dương

Hải Phòng

An Dương

184890

Điểm BĐVHX Đại Bản

Thôn Đại Đồng, Xã Đại Bản, Huyện An Dương

Hải Phòng

An Dương

184930

Điểm BĐVHX Lê Thiện

Thôn Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An Dương

Hải Phòng

An Dương

184940

Điểm BĐVHX An Hòa

Thôn Ngọ Dương(nd1,nd2,nd3,nd4,nd5), Xã An Hoà, Huyện An Dương

Hải Phòng

An Dương

184950

Điểm BĐVHX Lê Lợi

Thôn Lương Qui, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương

Hải Phòng

An Dương

185011

Điểm BĐVHX An Đồng

Thôn Vĩnh Khê, Xã An Đồng, Huyện An Dương

Hải Phòng

An Dương

184960

Điểm BĐVHX Đặng Cương

Thôn Chiến Thắng-tri Hiếu, Xã Đăng Cương, Huyện An Dương

Hải Phòng

An Dương

184980

Điểm BĐVHX Quốc Tuấn

Thôn Kiều Thượng, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Dương

Hải Phòng

An Dương

185000

Điểm BĐVHX Đồng Thái

Thôn Bạch Mai, Xã Đồng Thái, Huyện An Dương

Hải Phòng

An Dương

184990

Điểm BĐVHX Hồng Thái

Thôn Kiều Đông, Xã Hồng Thái, Huyện An Dương

Hải Phòng

An Dương

184970

Bưu cục văn phòng VP BĐH An Dương

Đường 351, Thị Trấn An Dương, Huyện An Dương

Hai Phong ZIP code – An Lao District

City

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hải Phòng

An Lão

185300

Bưu cục cấp 2 An Lão

Số 27, Đường Đường Lê Lợi, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão

Hải Phòng

An Lão

185450

Bưu cục cấp 3 KHL An Lão

Đường Đường Lương Khánh Thiện, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão

Hải Phòng

An Lão

185330

Bưu cục cấp 3 An Tràng

Thôn An Tràng, Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão

Hải Phòng

An Lão

185420

Bưu cục cấp 3 Chợ Kênh

Thôn Câu Hạ A, Xã Quang Trung, Huyện An Lão

Hải Phòng

An Lão

185480

Bưu cục cấp 3 Mỹ Đức

Thôn Tiến Lập, Xã Mỹ Đức, Huyện An Lão

Hải Phòng

An Lão

185320

Điểm BĐVHX An Thắng

Thôn Quyết Tiến, Xã An Thắng, Huyện An Lão

Hải Phòng

An Lão

185350

Điểm BĐVHX Trường Thành

Thôn Phương Chử Tây, Xã Trường Thành, Huyện An Lão

Hải Phòng

An Lão

185370

Điểm BĐVHX Trường Thọ

Thôn Ngọc Chử, Xã Trường Thọ, Huyện An Lão

Hải Phòng

An Lão

185380

Điểm BĐVHX Bát Trang

Thôn Nghĩa Trang, Xã Bát Trang, Huyện An Lão

Hải Phòng

An Lão

185400

Điểm BĐVHX Quang Hưng

Thôn Câu Trung, Xã Quang Hưng, Huyện An Lão

Hải Phòng

An Lão

185410

Điểm BĐVHX Quốc Tuấn

Thôn Đông Nham 1, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão

Hải Phòng

An Lão

185460

Điểm BĐVHX Tân Dân

Thôn Đại Hoàng, Xã Tân Dân, Huyện An Lão

Hải Phòng

An Lão

185430

Điểm BĐVHX Tân Viên

Thôn Kinh Điền, Xã Tân Viên, Huyện An Lão

Hải Phòng

An Lão

185520

Điểm BĐVHX Thái Sơn

Thôn Đoàn Dũng, Xã Thái Sơn, Huyện An Lão

Hải Phòng

An Lão

185530

Điểm BĐVHX An Thái

Thôn Thạch Lựu, Xã An Thái, Huyện An Lão

Hải Phòng

An Lão

185440

Điểm BĐVHX Chiến Thắng

Thôn Phương Hạ, Xã Chiến Thắng, Huyện An Lão

Hải Phòng

An Lão

185500

Điểm BĐVHX An Thọ

Thôn Trần Thành, Xã An Thọ, Huyện An Lão

Hải Phòng

An Lão

185470

Bưu cục văn phòng VP BĐH An Lão

Đường Đường Lương Khánh Thiện, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão

Hai Phong ZIP code – Bach Long Vi District

City

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hải Phòng

Bạch Long Vĩ

187200

Bưu cục cấp 3 Bạch Long Vĩ

Khu 1, Đảo Bạch Long Vĩ, Huyện Bạch Long Vĩ

Hai Phong ZIP code – Cat Hai District

City

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hải Phòng

Cát Hải

187300

Bưu cục cấp 2 Cát Hải

Tiểu Khu 1b, Thị Trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải

Hải Phòng

Cát Hải

187310

Bưu cục cấp 3 Thị Trấn Cát Bà

Tiểu Khu 2a, Thị Trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải

Hải Phòng

Cát Hải

187460

Bưu cục cấp 3 KHL Cát Hải

Khu Dân Cư Vườn Quốc Gia, Thị Trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải

Hải Phòng

Cát Hải

187380

Bưu cục cấp 3 Hòa Quang

Khu Lục Độ, Thị trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải

Hải Phòng

Cát Hải

187350

Điểm BĐVHX Xuân Đám

Thôn Thôn 3, Xã Xuân Đám, Huyện Cát Hải

Hải Phòng

Cát Hải

187330

Điểm BĐVHX Trân Châu

Thôn Bến, Xã Trân Châu, Huyện Cát Hải

Hải Phòng

Cát Hải

187338

Điểm BĐVHX Hải Sơn

Thôn Hải Sơn, Xã Trân Châu, Huyện Cát Hải

Hải Phòng

Cát Hải

187320

Điểm BĐVHX Việt Hải

Xóm Xóm 2, Xã Việt Hải, Huyện Cát Hải

Hải Phòng

Cát Hải

187360

Điểm BĐVHX Hiền Hào

Thôn Thôn 2, Xã Hiền Hào, Huyện Cát Hải

Hải Phòng

Cát Hải

187340

Điểm BĐVHX Gia Luận

Thôn Thôn 2, Xã Gia Luận, Huyện Cát Hải

Hải Phòng

Cát Hải

187370

Điểm BĐVHX Phù Long

Thôn Thôn Nam, Xã Phù Long, Huyện Cát Hải

Hải Phòng

Cát Hải

187390

Điểm BĐVHX Đồng Bài

Thôn Trung, Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải

Hải Phòng

Cát Hải

187410

Điểm BĐVHX Nghĩa Lộ

Thôn Minh Tân, Xã Nghĩa Lộ, Huyện Cát Hải

Hải Phòng

Cát Hải

187400

Điểm BĐVHX Văn Phong

Thôn Phong Niên, Xã Văn Phong, Huyện Cát Hải

Hải Phòng

Cát Hải

187420

Điểm BĐVHX Hoàng Châu

Thôn Đình, Xã Hoàng Châu, Huyện Cát Hải

Hải Phòng

Cát Hải

187470

Bưu cục văn phòng VP BĐH Cát Hải

Khu Dân Cư Vườn Quốc Gia, Thị Trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải

Hai Phong ZIP code – Kien Thuy District

City

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hải Phòng

Kiến Thụy

186700

Bưu cục cấp 2 Kiến Thụy

Số 3, Đường Cẩm Xuân, Thị Trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thụy

Hải Phòng

Kiến Thụy

186970

Bưu cục cấp 3 KHL Kiến Thụy

Đường Cầu Đen, Thị Trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thụy

Hải Phòng

Kiến Thụy

186940

Bưu cục cấp 3 Tú Sơn

Thôn Nãi Sơn, Xã Tú Sơn, Huyện Kiến Thụy

Hải Phòng

Kiến Thụy

186710

Điểm BĐVHX Minh Tân

Thôn Tân Linh, Xã Minh Tân, Huyện Kiến Thụy

Hải Phòng

Kiến Thụy

186750

Điểm BĐVHX Đại Đồng

Thôn Phong Cầu I, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thụy

Hải Phòng

Kiến Thụy

186760

Điểm BĐVHX Đông Phương

Thôn Đại Trà I, Xã Đông Phương, Huyện Kiến Thụy

Hải Phòng

Kiến Thụy

186810

Điểm BĐVHX Hữu Bằng

Thôn Kim Đới 1, Xã Hữu Bằng, Huyện Kiến Thụy

Hải Phòng

Kiến Thụy

186820

Điểm BĐVHX Thuận Thiên

Thôn Xuân Úc, Xã Thuận Thiên, Huyện Kiến Thụy

Hải Phòng

Kiến Thụy

186840

Điểm BĐVHX Thụy Hương

Thôn Trà Phương, Xã Thụy Hương, Huyện Kiến Thụy

Hải Phòng

Kiến Thụy

186830

Điểm BĐVHX Thanh Sơn

Thôn Xuân La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy

Hải Phòng

Kiến Thụy

186900

Điểm BĐVHX Ngũ Đoan

Thôn Đại Thắ́ng, Xã Ngũ Đoan, Huyện Kiến Thụy

Hải Phòng

Kiến Thụy

186950

Điểm BĐVHX Tân Phong

Thôn Lão Phong Ii, Xã Tân Phong, Huyện Kiến Thụy

Hải Phòng

Kiến Thụy

186870

Điểm BĐVHX Ngũ Phúc

Thôn Xuân Đông, Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thụy

Hải Phòng

Kiến Thụy

186850

Điểm BĐVHX Kiến Quốc

Thôn 4, Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy

Hải Phòng

Kiến Thụy

186880

Điểm BĐVHX Đại Hà

Thôn Cao Bộ, Xã Đại Hà, Huyện Kiến Thụy

Hải Phòng

Kiến Thụy

186910

Điểm BĐVHX Đoàn Xá

Thôn Đông Xá, Xã Đoàn Xá, Huyện Kiến Thụy

Hải Phòng

Kiến Thụy

186890

Điểm BĐVHX Tân Trào

Thôn Ngọc Tỉnh, Xã Tân Trào, Huyện Kiến Thụy

Hải Phòng

Kiến Thụy

186985

Điểm BĐVHX Du Lễ

Thôn 5, Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy

Hải Phòng

Kiến Thụy

186990

Bưu cục văn phòng VP BĐH Kiến Thụy

Thôn 1, Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thụy

Hai Phong ZIP code – Thuy Nguyen District

City

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183000

Bưu cục cấp 2 Thủy Nguyên

Số 5, Đường Đà Nẵng, Thị Trấn Núi Đèo, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183330

Bưu cục cấp 3 Trịnh Xá

Làng Trịnh Xá, Xã Thiên Hương, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183050

Bưu cục cấp 3 Phả Lễ

Thôn 2, Xã Phả Lễ, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183200

Bưu cục cấp 3 Cầu Giá

Thôn Chợ Tổng, Xã Lưu Kiếm, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183300

Bưu cục cấp 3 Quảng Thanh

Thôn Thanh Lăng, Xã Quảng Thanh, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183370

Bưu cục cấp 3 Tân Hoa

Thôn Đội 4, Xã Tân Dương, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183140

Bưu cục cấp 3 Ngũ Lão

Thôn 5 Trung Sơn, Xã Ngũ Lão, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183090

Bưu cục cấp 3 Minh Đức

Khu Đường Phố, Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183390

Điểm BĐVHX Dương Quan

Thôn Tả Quan, Xã Dương Quan, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183320

Điểm BĐVHX An Sơn

Thôn Trại Sơn, Xã An Sơn, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183020

Điểm BĐVHX An Lư

Thôn An Thắng, Xã An Lư, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183280

Điểm BĐVHX Cao Nhân

Thôn Nhân Lý, Xã Cao Nhân, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183240

Điểm BĐVHX Chính Mỹ

Thôn 9 (mỹ Cụ), Xã Chính Mỹ, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183180

Điểm BĐVHX Đông Sơn

Thôn Thiên Đông, Xã Đông Sơn, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183110

Điểm BĐVHX Gia Đức

Thôn Thôn Mời, Xã Gia Đức, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183160

Điểm BĐVHX Gia Minh

Thôn Thủy Minh, Xã Gia Minh, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183120

Điểm BĐVHX Hòa Bình

Thôn Thanh Bình, Xã Hòa Bình, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183360

Điểm BĐVHX Hoa Động

Thôn Thôn 13, Xã Hoa Động, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183340

Điểm BĐVHX Hoàng Động

Làng Lôi Động, Xã Hoàng Động, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183290

Điểm BĐVHX Hợp Thành

Thôn Câu Nội, Xã Hợp Thành, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183270

Điểm BĐVHX Kiền Bái

Thôn 6 (tam Đông), Xã Kiền Bái, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183190

Điểm BĐVHX Kênh Giang

Thôn Trại Kênh, Xã Kênh Giang, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183250

Điểm BĐVHX Kỳ Sơn

Thôn Vũ Lao, Xã Kỳ Sơn, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183350

Điểm BĐVHX Lâm Động

Thôn Thôn Đền, Xã Lâm Động, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183260

Điểm BĐVHX Lại Xuân

Thôn Pháp Cổ, Xã Lại Xuân, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183400

Điểm BĐVHX Lập Lễ

Thôn Lạch Sẽ, Xã Lập Lễ, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183201

Điểm BĐVHX Lưu Kiếm

Thôn Phúc Nam, Xã Lưu Kiếm, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183210

Điểm BĐVHX Liên Khê

Thôn Thiểm Trại, Xã Liên Khê, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183150

Điểm BĐVHX Minh Tân

Thôn Hồng Thạch, Xã Minh Tân, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183230

Điểm BĐVHX Mỹ Đồng

Thôn Phương Mỹ, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183141

Điểm BĐVHX Ngũ Lão

Thôn 5 Trung Sơn, Xã Ngũ Lão, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183310

Điểm BĐVHX Phù Ninh

Thôn Phù Lưu, Xã Phù Ninh, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183070

Điểm BĐVHX Phục Lễ

Thôn Trung, Xã Phục Lễ, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183301

Điểm BĐVHX Quảng Thanh

Thôn Thanh Lăng, Xã Quảng Thanh, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183371

Điểm BĐVHX Tân Dương

Thôn Đội 2, Xã Tân Dương, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183170

Điểm BĐVHX Thủy Đường

Làng Văn Hóa Thủy Tú, Xã Thủy Đường, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183040

Điểm BĐVHX Thủy Triều

Thôn Tuy Lạc, Xã Thủy Triều, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183080

Điểm BĐVHX Tam Hưng

Thôn Do Nghi, Xã Tam Hưng, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183130

Điểm BĐVHX Trung Hà

Thôn Chung Mỹ, Xã Trung Hà, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183010

Điểm BĐVHX Thủy Sơn

Thôn Dực Liẽn(xóm 5,6,7), Xã Thủy Sơn, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183380

Bưu cục cấp 3 KCN VSIP

Khu Công nghiệp VSIP, Xã Tân Dương, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183440

Bưu cục văn phòng VP BĐH Thủy Nguyên

Đường Đà Nẵng, Thị Trấn Núi Đèo, Huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng

Thủy Nguyên

183410

Bưu cục cấp 3 KHL Thủy Nguyên

Khu Trung Tâm Tt Minh Đức, Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên

Hai Phong ZIP code – Tien Lang District

City

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hải Phòng

Tiên Lãng

185600

Bưu cục cấp 2 Tiên Lãng

Khu Ii, Thị Trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng

Hải Phòng

Tiên Lãng

185790

Bưu cục cấp 3 KHL Tiên Lãng

Khu I, Thị Trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng

Hải Phòng

Tiên Lãng

185660

Bưu cục cấp 3 Hòa Bình

Thị tứ Hòa Bình, Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng

Hải Phòng

Tiên Lãng

185920

Bưu cục cấp 3 Đông Quy

Thôn Đông Quy, Xã Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng

Hải Phòng

Tiên Lãng

185960

Bưu cục cấp 3 Hùng Thắng

Thôn Thôn 16, Xã Hùng Thắng, Huyện Tiên Lãng

Hải Phòng

Tiên Lãng

185890

Điểm BĐVHX Quang Phục

Thôn Chính Nghị, Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng

Hải Phòng

Tiên Lãng

185610

Điểm BĐVHX Quyết Tiến

Thôn Nghân Cầu, Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng

Hải Phòng

Tiên Lãng

185630

Điểm BĐVHX Tiên Tiến

Thôn Ắn, Xã Tiên Tiến, Huyện Tiên Lãng

Hải Phòng

Tiên Lãng

185640

Điểm BĐVHX Tự Cường

Thôn Mỹ Khê, Xã Tự Cường, Huyện Tiên Lãng

Hải Phòng

Tiên Lãng

185680

Điểm BĐVHX Đại Thắng

Thôn Giang Khẩu, Xã Đại Thắng, Huyện Tiên Lãng

Hải Phòng

Tiên Lãng

185650

Điểm BĐVHX Khởi Nghĩa

Thôn Ninh Duy, Xã Khởi Nghĩa, Huyện Tiên Lãng

Hải Phòng

Tiên Lãng

185690

Điểm BĐVHX Tiên Thanh

Thôn Hà Đới, Xã Tiên Thanh, Huyện Tiên Lãng

Hải Phòng

Tiên Lãng

185750

Điểm BĐVHX Bạch Đằng

Làng Pháp Xuyên(cụm Dân Cư Số 3), Xã Bạch Đằng, Huyện Tiên Lãng

Hải Phòng

Tiên Lãng

185710

Điểm BĐVHX Cấp Tiến

Thôn Phú Xuân, Xã Cấp Tiến, Huyện Tiên Lãng

Hải Phòng

Tiên Lãng

185940

Điểm BĐVHX Tiên Thắng

Thôn Mỹ Lộc, Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng

Hải Phòng

Tiên Lãng

185730

Điểm BĐVHX Kiến Thiết

Thôn Nam Tử, Xã Kiến Thiết, Huyện Tiên Lãng

Hải Phòng

Tiên Lãng

185771

Điểm BĐVHX Đoàn Lập

Thôn Tiên Đôi Nội, Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng

Hải Phòng

Tiên Lãng

185850

Điểm BĐVHX Bắc Hưng

Thôn Trung Hưng, Xã Bắc Hưng, Huyện Tiên Lãng

Hải Phòng

Tiên Lãng

185800

Điểm BĐVHX Tiên Minh

Thôn Đông Ninh 2, Xã Tiên Minh, Huyện Tiên Lãng

Hải Phòng

Tiên Lãng

185820

Điểm BĐVHX Nam Hưng

Thôn Bạch Sa Làng, Xã Nam Hưng, Huyện Tiên Lãng

Hải Phòng

Tiên Lãng

185990

Điểm BĐVHX Vinh Quang

Thôn Đồn Dưới, Xã Vinh Quang, Huyện Tiên Lãng

Hải Phòng

Tiên Lãng

185880

Điểm BĐVHX Tiên Hưng

Thôn Hòa Bình, Xã Tiên Hưng, Huyện Tiên Lãng

Hải Phòng

Tiên Lãng

185870

Điểm BĐVHX Đông Hưng

Thôn Trung Hưng, Xã Đông Hưng, Huyện Tiên Lãng

Hải Phòng

Tiên Lãng

185840

Điểm BĐVHX Tây Hưng

Thôn Minh Hưng, Xã Tây Hưng, Huyện Tiên Lãng

Hải Phòng

Tiên Lãng

185770

Đại lý bưu điện Cầu Đầm

Thôn Tân Lập, Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng

Hải Phòng

Tiên Lãng

185830

Bưu cục văn phòng VP BĐH Tiên Lãng

Khu I, Thị Trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng

Hai Phong ZIP code – Vinh Bao District

City

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186200

Bưu cục cấp 2 Vĩnh Bảo

Số 129, Đường Đường Phố Đông Thái, Thị Trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186340

Bưu cục cấp 3 KHL Vĩnh Bảo

Đường Đường Phố Đông Thái, Thị Trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186350

Bưu cục cấp 3 Hà Phương

Thôn Gáo, Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186460

Bưu cục cấp 3 Thanh Lương

Thôn Thanh Khê, Xã Thanh Lương, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186520

Bưu cục cấp 3 Nam Am

Thôn Nam Am, Xã Tam Cường, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186260

Bưu cục cấp 3 Chợ Cầu

Thôn An Cầu, Xã Vĩnh An, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186240

Điểm BĐVHX Tân Liên

Thôn Vinh Quang, Xã Tân Liên, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186530

Điểm BĐVHX Tam Đa

Thôn Đông, Xã Tam Đa, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186280

Điểm BĐVHX Việt Tiến

Thôn Liễu Kinh 4, Xã Việt Tiến, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186270

Điểm BĐVHX Giang Biên

Thôn Râu, Xã Giang Biên, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186290

Điểm BĐVHX Dũng Tiến

Thôn An Bồ, Xã Dũng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186300

Điểm BĐVHX Trung Lập

Thôn Áng Dương 1, Xã Trung Lập, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186310

Điểm BĐVHX Thắng Thủy

Thôn Hà Phương 1, Xã Thắng Thủy, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186330

Điểm BĐVHX Hùng Tiến

Thôn Bắc Tạ 1, Xã Hùng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186360

Điểm BĐVHX Hiệp Hòa

Thôn Đại An, Xã Hiệp Hoà, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186320

Điểm BĐVHX Tân Hưng

Thôn Nam Tạ, Xã Tân Hưng, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186440

Điểm BĐVHX Nhân Hòa

Thôn Kựu Điện, Xã Nhân Hoà, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186370

Điểm BĐVHX An Hòa

Thôn An Lãng, Xã An Hòa, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186450

Điểm BĐVHX Vinh Quang

Thôn Hu Trì, Xã Vinh Quang, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186570

Điểm BĐVHX Lý Học

Thôn Trung Am, Xã Lý Học, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186580

Điểm BĐVHX Hòa Bình

Thôn Hàm Dương, Xã Hòa Bình, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186590

Điểm BĐVHX Trấn Dương

Thôn Bảo Ngãi, Xã Trấn Dương, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186390

Điểm BĐVHX Hưng Nhân

Thôn An Biên, Xã Hưng Nhân, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186410

Điểm BĐVHX Đồng Minh

Thôn Bảo Hà, Xã Đồng Minh, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186480

Điểm BĐVHX Liên Am

Thôn Thống Nhất, Xã Liên Am, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186550

Điểm BĐVHX Cổ Am

Thôn Lê Lợi, Xã Cổ Am, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186560

Điểm BĐVHX Vĩnh Tiến

Thôn Hai, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186420

Điểm BĐVHX Tiền Phong

Thôn Linh Đông, Xã Tiền Phong, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186470

Điểm BĐVHX Cộng Hiền

Thôn Hạ Am(gồm Thôn 9,10), Xã Cộng Hiền, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186510

Điểm BĐVHX Cao Minh

Thôn Tây Am, Xã Cao Minh, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186430

Điểm BĐVHX Vĩnh Phong

Thôn Quán Khái, Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng

Vĩnh Bảo

186380

Bưu cục văn phòng VP BĐH Vĩnh Bảo

Đường Đường Phố Đông Thái, Thị Trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo

Advertisements
Scroll to Top

Don’t miss our latest Update

Join our weekly newsletter to receive latest information from us