Advertisements

Hậu Giang Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Hu Giang Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION

Province Hậu Giang
Postal Code 910000 – 912359
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Hậu Giang areas.

Hậu Giang Zip Codes

District Zip Code
Vi Thanh City 910000 – 911320
Long My Town 911500 – 911784
Nga Bay Town 912980 – 913020
Chau Thanh District 912700 – 912880
Chau Thanh A District 912500 – 912699
Long My District 913300
Phung Hiep District 911800 – 912063
Vi Thuy District 912200 – 912359

Hau Giang ZIP code – Vi Thanh City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hậu Giang

Vị Thanh

910000

Bưu cục cấp 1 TT Vị Thanh

Số 6A, Đường Trần Hưng Đạo A, Phường 1, Vị Thanh

Hậu Giang

Vị Thanh

910900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Hậu Giang

Số 6A, Đường Trần Hưng Đạo A, Phường 1, Vị Thanh

Hậu Giang

Vị Thanh

911410

Bưu cục cấp 3 Phường 1

Đường Trần Hưng Đạo A, Phường 1, Vị Thanh

Hậu Giang

Vị Thanh

911360

Bưu cục cấp 3 Phường 7

Khu vực 2, Phường 7, Vị Thanh

Hậu Giang

Vị Thanh

911250

Điểm BĐVHX Vị Bình

Khu vực 6, Phường 3, Vị Thanh

Hậu Giang

Vị Thanh

911058

Điểm BĐVHX Vị Tín

Khu vực 5, Phường 4, Vị Thanh

Hậu Giang

Vị Thanh

911080

Điểm BĐVHX Vị Thành

Khu vực 2, Phường 5, Vị Thanh

Hậu Giang

Vị Thanh

911230

Điểm BĐVHX Vị Tân

Ấp 6, Xã Vị Tân, Vị Thanh

Hậu Giang

Vị Thanh

911330

Điểm BĐVHX Hỏa Lựu

Ấp Thạnh Phú, Xã Hoả Lựu, Vị Thanh

Hậu Giang

Vị Thanh

911340

Điểm BĐVHX Tân Tiến

Ấp Mỹ Hiệp 1, Xã Hoả Tiến, Vị Thanh

Hậu Giang

Vị Thanh

911348

Điểm BĐVHX BĐVHX Hỏa Tiến

Ấp Thạnh An, Xã Hoả Tiến, Vị Thanh

Hậu Giang

Vị Thanh

911301

Đại lý bưu điện SỐ 24

Số 27, Khu vực 1, Phường 3, Vị Thanh

Hậu Giang

Vị Thanh

911057

Đại lý bưu điện Số 8

Khu vực 4, Phường 4, Vị Thanh

Hậu Giang

Vị Thanh

911060

Đại lý bưu điện Số 12

Đường Nguyễn Trãi, Phường 4, Vị Thanh

Hậu Giang

Vị Thanh

911229

Hòm thư Công cộng Hộp thư số 01

Đường Trần Hưng Đạo A, Phường 1, Vị Thanh

Hậu Giang

Vị Thanh

911401

Hòm thư Công cộng Hộp thư số 02

Đường Nguyễn Công Trứ, Phường 1, Vị Thanh

Hậu Giang

Vị Thanh

911131

Hòm thư Công cộng Hộp thư số 03

Đường Ngô Quốc Trị, Phường 5, Vị Thanh

Hậu Giang

Vị Thanh

911132

Hòm thư Công cộng Hộp thư số 04

Số 2, Đường Hòa Bình, Phường 5, Vị Thanh

Hậu Giang

Vị Thanh

911133

Hòm thư Công cộng Hộp thư số 05

Khu vực 1, Phường 5, Vị Thanh

Hậu Giang

Vị Thanh

911347

Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng số 06

Ấp Mỹ Hiệp 1, Xã Hoả Tiến, Vị Thanh

Hậu Giang

Vị Thanh

911320

Bưu cục văn phòng VP BĐT Hậu Giang

Đường 3-2, Phường 5, Vị Thanh

Hau Giang ZIP code – Long My Town

Province

Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hậu Giang

Long Mỹ

911500

Bưu cục cấp 2 TX Long Mỹ

Số 4, Đường 30-4, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911650

Bưu cục cấp 3 Trà Lồng

Ấp Long An, Xã Long Phú, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911610

Bưu cục cấp 3 Vĩnh Viễn

Ấp 3, Xã Vĩnh Viễn, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911550

Điểm BĐVHX Long Trị

Ấp 8, Xã Long Trị, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911570

Điểm BĐVHX Long Bình

Ấp Bình Tân, Xã Long Bình, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911590

Điểm BĐVHX Vĩnh Thuận Đông

Ấp 4, Xã Vĩnh Thuận Đông, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911611

Điểm BĐVHX Vĩnh Viễn

Ấp 4, Xã Vĩnh Viễn, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911630

Điểm BĐVHX Thuận Hưng

Ấp 7, Xã Thuận Hưng, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911690

Điểm BĐVHX Lương Nghĩa

Ấp 7, Xã Lương Tâm, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911670

Điểm BĐVHX Xà Phiên

Ấp 7, Xã Xà Phiên, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911789

Điểm BĐVHX Long Trị A

Ấp 4, Xã Long Trị A, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911501

Đại lý bưu điện Ấp 1

Đường 30-4, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911537

Đại lý bưu điện Số 7

Số 1/7, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911571

Đại lý bưu điện Bình Hiếu

Ấp Bình Hiếu, Xã Long Bình, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911703

Đại lý bưu điện Ấp 7

Ấp 7, Xã Lương Tâm, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911544

Hòm thư Công cộng Hộp thư 03

Số 46, Đường Phạm Văn Nhờ, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911545

Hòm thư Công cộng Hộp thư 04

Đường 30-4, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911546

Hòm thư Công cộng Hộp thư 05

Ấp 6, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911547

Hòm thư Công cộng Hộp thư 09

Ấp 4, Thị Trấn Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911663

Hòm thư Công cộng Hộp thư 08

Ấp Long Bình 1, Xã Long Phú, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911583

Hòm thư Công cộng Hộp thư 06

Ấp Bình Tân, Xã Long Bình, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911584

Hòm thư Công cộng Hộp thư 07

Ấp Bình Hiếu, Xã Long Bình, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911700

Hòm thư Công cộng Thùng thư số 16

Ấp 1, Xã Lương Tâm, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911735

Hòm thư Công cộng Thùng thư số 15

Ấp 1, Xã Thuận Hoà, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911771

Hòm thư Công cộng Hộp thư 10

Ấp Tân Hưng 2, Xã Tân Phú, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911746

Hòm thư Công cộng Hộp thư 11

Ấp Long An, Thị Trấn Trà Lồng, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911756

Hòm thư Công cộng Hộp thư 12

Ấp 10, Xã Lương Nghĩa, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911757

Hòm thư Công cộng Hộp thư 13

Ấp 7, Xã Lương Nghĩa, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911765

Hòm thư Công cộng Thùng thư sồ 17

Ấp 6, Xã Vĩnh Viễn 2, Thị xã Long Mỹ

Hậu Giang

Long Mỹ

911784

Hòm thư Công cộng Hộp thư 14

Ấp 4, Xã Long Trị A, Thị xã Long Mỹ

Hau Giang ZIP code – Nga Bay Town

Province

Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hậu Giang

Ngã Bảy

912980

Điểm BĐVHX Đại Thành

Ấp Sơn Phú, Xã Đại Thành, Thị xã Ngã Bảy

Hậu Giang

Ngã Bảy

913000

Điểm BĐVHX Tân Thành

Ấp Sơn Phú II, Xã Tân Thành, Thị xã Ngã Bảy

Hậu Giang

Ngã Bảy

912920

Điểm BĐVHX Lái Hiếu

Khu vực 6, Phường Lái Hiếu, Thị xã Ngã Bảy

Hậu Giang

Ngã Bảy

913100

Bưu cục cấp 2 Thị xã Ngã Bảy

Số 2/1, Khu vực 1, Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy

Hậu Giang

Ngã Bảy

912913

Hòm thư Công cộng Hộp thư 01

Số 2509, Khu vực 3, Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy

Hậu Giang

Ngã Bảy

912932

Hòm thư Công cộng Hộp thư 02

Số 05, Khu vực 4, Phường Lái Hiếu, Thị xã Ngã Bảy

Hậu Giang

Ngã Bảy

912933

Hòm thư Công cộng Hộp thư 03

Khu vực 2, Phường Lái Hiếu, Thị xã Ngã Bảy

Hậu Giang

Ngã Bảy

912934

Hòm thư Công cộng Hộp thư 04

Số 08, Khu vực 2, Phường Lái Hiếu, Thị xã Ngã Bảy

Hậu Giang

Ngã Bảy

912952

Hòm thư Công cộng Thùng thư số 05

Khu vực 1, Phường Hiệp Thành, Thị xã Ngã Bảy

Hậu Giang

Ngã Bảy

912972

Hòm thư Công cộng Thùng thư số 06

Ấp Xẻo Vông, Xã Hiệp Lợi, Thị xã Ngã Bảy

Hậu Giang

Ngã Bảy

913020

Bưu cục cấp 3 Phường Ngã Bảy

Số 2/3, Đường Hùng Vương, Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy

Hau Giang ZIP code – Chau Thanh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hậu Giang

Châu Thành

912700

Bưu cục cấp 2 Châu Thành

Ấp Đông Mỹ, Thị Trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành

Hậu Giang

Châu Thành

912750

Điểm BĐVHX Đông Phước A

Ấp Phước Long, Xã Đông Phước A, Huyện Châu Thành

Hậu Giang

Châu Thành

912790

Điểm BĐVHX Đông Phước

Ấp Đông Lợi, Xã Đông Phước, Huyện Châu Thành

Hậu Giang

Châu Thành

912810

Điểm BĐVHX Phú Hữu

Ấp Phú Lợi, Xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành

Hậu Giang

Châu Thành

912740

Điểm BĐVHX Phú Hữu A

Ấp Phú Xuân, Xã Phú Hữu A, Huyện Châu Thành

Hậu Giang

Châu Thành

912730

Điểm BĐVHX Đông Phú

Ấp Phú Nhơn, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành

Hậu Giang

Châu Thành

912709

Điểm BĐVHX Đông Thạnh

Ấp Phước Tiến, Xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành

Hậu Giang

Châu Thành

912723

Điểm BĐVHX Phú An

Ấp Khánh Hội B, Xã Phú An, Huyện Châu Thành

Hậu Giang

Châu Thành

912787

Hòm thư Công cộng Hộp thư 01

Ấp Thị Trấn, Thị Trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành

Hậu Giang

Châu Thành

912788

Hòm thư Công cộng Hộp thư 02

Ấp Thuận Hưng, Thị Trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành

Hậu Giang

Châu Thành

912866

Hòm thư Công cộng Thùng thư 03

Ấp Phú Tân, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành

Hậu Giang

Châu Thành

912875

Đại lý bưu điện Đại lý Bưu điện Đa dịch vụ Mái Dầm

Ấp Phú Xuân, Thị Trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành

Hậu Giang

Châu Thành

912880

Bưu cục cấp 3 Mái Dầm

Ấp Phú Xuân, Thị Trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành

Hau Giang ZIP code – Chau Thanh A District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hậu Giang

Châu Thành A

912500

Bưu cục cấp 2 Châu Thành A

Ấp Thị Tứ, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A

Hậu Giang

Châu Thành A

912510

Bưu cục cấp 3 Thạnh Xuân

Ấp Thị Tứ, Xã Thạnh Xuân, Huyện Châu Thành A

Hậu Giang

Châu Thành A

912530

Bưu cục cấp 3 Cái Tắc

Ấp Tân Phú, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A

Hậu Giang

Châu Thành A

912550

Bưu cục cấp 3 Tân Phú Thạnh

Ấp Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A

Hậu Giang

Châu Thành A

912610

Bưu cục cấp 3 Tân Hòa

Ấp Thị Tứ, Thị Trấn Bẩy Ngàn, Huyện Châu Thành A

Hậu Giang

Châu Thành A

912511

Điểm BĐVHX Tầm Vu

Ấp Xẽo Cao, Xã Thạnh Xuân, Huyện Châu Thành A

Hậu Giang

Châu Thành A

912560

Điểm BĐVHX Nhơn Nghĩa A

Ấp Nhơn Thuận 1, Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A

Hậu Giang

Châu Thành A

912580

Điểm BĐVHX Trường Long A

Ấp Trường Hòa, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A

Hậu Giang

Châu Thành A

912600

Điểm BĐVHX Trường Long Tây

Ấp Trường Thọ A, Xã Trường Long Tây, Huyện Châu Thành A

Hậu Giang

Châu Thành A

912513

Đại lý bưu điện Thị Tứ

Số 6-7, Ấp Thị Tứ, Xã Thạnh Xuân, Huyện Châu Thành A

Hậu Giang

Châu Thành A

912523

Đại lý bưu điện Thị Tứ 4

Số 321, Ấp Thị Tứ, Xã Thạnh Xuân, Huyện Châu Thành A

Hậu Giang

Châu Thành A

912631

Hòm thư Công cộng Thùng thư số 10

Ấp 1a, Xã Tân Hoà, Huyện Châu Thành A

Hậu Giang

Châu Thành A

912549

Hòm thư Công cộng Hộp thư 03

Số 1A, Ấp Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A

Hậu Giang

Châu Thành A

912650

Hòm thư Công cộng Hộp thư 08

Ấp Nhơn Thuận 1a, Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A

Hậu Giang

Châu Thành A

912579

Hòm thư Công cộng Hộp thư 01

Số 149, Ấp Thị Tứ, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A

Hậu Giang

Châu Thành A

912592

Hòm thư Công cộng Hộp thư 07

Ấp Trường Hòa A, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A

Hậu Giang

Châu Thành A

912608

Hòm thư Công cộng Hộp thư 06

Số 243/1, Ấp Trường Thọ A, Xã Trường Long Tây, Huyện Châu Thành A

Hậu Giang

Châu Thành A

912622

Hòm thư Công cộng Hộp thư 05

Ấp Thị Tứ, Thị Trấn Bẩy Ngàn, Huyện Châu Thành A

Hậu Giang

Châu Thành A

912677

Hòm thư Công cộng Hộp thư 02

Số 78, Ấp Tân Phú, Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A

Hậu Giang

Châu Thành A

912698

Hòm thư Công cộng Hộp thư 04

Số 20, Ấp Thị Tứ, Thị trấn Rạch Gòi, Huyện Châu Thành A

Hậu Giang

Châu Thành A

912699

Hòm thư Công cộng Hộp thư 09

Số QL61, Ấp Thị Tứ, Thị trấn Rạch Gòi, Huyện Châu Thành A

Hau Giang ZIP code – Long My District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hậu Giang

Long Mỹ

913300

Bưu cục cấp 2 Long Mỹ

Ấp 3, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ

Hau Giang ZIP code – Phung Hiep District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hậu Giang

Phụng Hiệp

911800

Bưu cục cấp 2 Phụng Hiệp

Số 451, Ấp Mỹ Quới, Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp

Hậu Giang

Phụng Hiệp

911870

Bưu cục cấp 3 Cầu Trắng

Ấp Thạnh Lợi A1, Xã Tân Long, Huyện Phụng Hiệp

Hậu Giang

Phụng Hiệp

911890

Bưu cục cấp 3 Long Thạnh

Ấp Long Hòa A1, Xã Long Thạnh, Huyện Phụng Hiệp

Hậu Giang

Phụng Hiệp

911930

Bưu cục cấp 3 Hòa An

Ấp Cầu Xáng, Xã Tân Bình, Huyện Phụng Hiệp

Hậu Giang

Phụng Hiệp

911950

Bưu cục cấp 3 Hòa Mỹ

Ấp Mỹ Phú, Xã Hoà Mỹ, Huyện Phụng Hiệp

Hậu Giang

Phụng Hiệp

912050

Bưu cục cấp 3 Tân Phước Hưng

Ấp Tân Phú A2, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp

Hậu Giang

Phụng Hiệp

912070

Bưu cục cấp 3 Phương Bình

Ấp Phương Lạc, Xã Phương Bình, Huyện Phụng Hiệp

Hậu Giang

Phụng Hiệp

911902

Điểm BĐVHX Long Thạnh

Ấp Trường Khánh I, Xã Long Thạnh, Huyện Phụng Hiệp

Hậu Giang

Phụng Hiệp

911910

Điểm BĐVHX Thạnh Hòa

Ấp I, Xã Thạnh Hoà, Huyện Phụng Hiệp

Hậu Giang

Phụng Hiệp

911931

Điểm BĐVHX Tân Bình

Ấp Tân Phú, Xã Tân Bình, Huyện Phụng Hiệp

Hậu Giang

Phụng Hiệp

912020

Điểm BĐVHX Hiệp Hưng

Ấp Mỹ Hưng, Xã Hiệp Hưng, Huyện Phụng Hiệp

Hậu Giang

Phụng Hiệp

912090

Điểm BĐVHX Phương Phú

Ấp Phương An A, Xã Phương Phú, Huyện Phụng Hiệp

Hậu Giang

Phụng Hiệp

911980

Điểm BĐVHX Xáng Bộ

Ấp 1, Xã Hoà An, Huyện Phụng Hiệp

Hậu Giang

Phụng Hiệp

911981

Điểm BĐVHX Cầu Móng

Ấp 8, Xã Hoà An, Huyện Phụng Hiệp

Hậu Giang

Phụng Hiệp

912115

Điểm BĐVHX Bình Thành

Ấp Thạnh Mỹ C, Xã Bình Thành, Huyện Phụng Hiệp

Hậu Giang

Phụng Hiệp

911838

Đại lý bưu điện Số 1

Số 451, Ấp Mỹ Quới, Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp

Hậu Giang

Phụng Hiệp

911857

Hòm thư Công cộng Thùng thư 01

Ấp Sậy Niếu A, Xã Phụng Hiệp, Huyện Phụng Hiệp

Hậu Giang

Phụng Hiệp

912063

Hòm thư Công cộng Thùng thư số 02

Ấp Tân Thành, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp

Hau Giang ZIP code – Vi Thuy District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hậu Giang

Vị Thủy

912200

Bưu cục cấp 2 Vị Thủy

Ấp 1, Thị Trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy

Hậu Giang

Vị Thủy

912260

Bưu cục cấp 3 Vị Thanh

Ấp 1, Xã Vị Thanh, Huyện Vị Thủy

Hậu Giang

Vị Thủy

912330

Điểm BĐVHX Vị Thắng

Ấp 9, Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thủy

Hậu Giang

Vị Thủy

912220

Điểm BĐVHX Vĩnh Tường

Ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Tường, Huyện Vị Thủy

Hậu Giang

Vị Thủy

912218

Điểm BĐVHX Vị Trung

Ấp 12, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy

Hậu Giang

Vị Thủy

912240

Điểm BĐVHX Vĩnh Trung

Ấp 3, Xã Vĩnh Trung, Huyện Vị Thủy

Hậu Giang

Vị Thủy

912280

Điểm BĐVHX Vị Bình

Ấp 4, Xã Vị Bình, Huyện Vị Thủy

Hậu Giang

Vị Thủy

912290

Điểm BĐVHX Vị Đông

Ấp 3, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy

Hậu Giang

Vị Thủy

912310

Điểm BĐVHX Vị Thủy

Ấp 4, Xã Vị Thủy, Huyện Vị Thủy

Hậu Giang

Vị Thủy

912360

Điểm BĐVHX Vĩnh Thuận Tây

Ấp 3, Xã Vĩnh Thuận Tây, Huyện Vị Thủy

Hậu Giang

Vị Thủy

912201

Đại lý bưu điện Ấp 1

Ấp 1, Thị Trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy

Hậu Giang

Vị Thủy

912380

Đại lý bưu điện Số 3

Số 173, Ấp 1, Thị Trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy

Hậu Giang

Vị Thủy

912339

Đại lý bưu điện Vị Thắng

Số 20, Ấp 11, Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thủy

Hậu Giang

Vị Thủy

912340

Đại lý bưu điện Vị Thắng 1

Ấp 9, Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thủy

Hậu Giang

Vị Thủy

912271

Đại lý bưu điện Vị Thanh 2

Ấp 1, Xã Vị Thanh, Huyện Vị Thủy

Hậu Giang

Vị Thủy

912358

Đại lý bưu điện Vĩnh Thuận Tây

Ấp 3, Xã Vĩnh Thuận Tây, Huyện Vị Thủy

Hậu Giang

Vị Thủy

912359

Hòm thư Công cộng Thùng thư 01

Ấp 3, Xã Vĩnh Thuận Tây, Huyện Vị Thủy

Advertisements
Scroll to Top

Don’t miss our latest Update

Join our weekly newsletter to receive latest information from us