Advertisements

Hưng Yên Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Hưng Yên Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION

Province Hưng Yên
Postal Code 160000 – 163050
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Hưng Yên areas.

Hưng Yên Zip Codes

District Zip Code
Hung Yen City 160000 – 160900
An Thi District 161800 – 162050
Khoai Chau District 162500 – 162740
Kim Dong District 162200 – 162410
My Hao Town 163200 – 163320
Phu Cu District 161600 – 161655
Tien Lu District 161300 – 161380
Van Giang District 163800 – 163920
Van Lam District 163500 – 163550
Yen My District 162900 – 163050

Hung Yen ZIP code – Hung Yen City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hưng Yên

Hưng Yên

160000

Bưu cục cấp 1 Hưng Yên

Số 4, Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Hưng Yên

Hưng Yên

Hưng Yên

161050

Bưu cục cấp 3 Phố Hiến

Số 103, Đường Bãi Sậy, Phường Quang Trung, Hưng Yên

Hưng Yên

Hưng Yên

161080

Bưu cục cấp 3 Lê Lợi

Số 158, Đường Điện Biên 1, Phường Lê Lợi, Hưng Yên

Hưng Yên

Hưng Yên

161150

Bưu cục cấp 3 Chợ Gạo

Số 152, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Lam Sơn, Hưng Yên

Hưng Yên

Hưng Yên

161140

Bưu cục cấp 3 Trung Nghĩa

Thôn Đào Đặng, Xã Trung Nghĩa, Hưng Yên

Hưng Yên

Hưng Yên

161200

Bưu cục cấp 3 Dốc Lã

Thôn Tiền Thắng, Xã Bảo Khê, Hưng Yên

Hưng Yên

Hưng Yên

161130

Điểm BĐVHX Liên Phương

Thôn An Chiểu 1, Xã Liên Phương, Hưng Yên

Hưng Yên

Hưng Yên

161110

Điểm BĐVHX Hồng Nam

Thôn Lê Như Hổ, Xã Hồng Nam, Hưng Yên

Hưng Yên

Hưng Yên

161030

Điểm BĐVHX Quảng Châu

Thôn 2, Xã Quảng Châu, Hưng Yên

Hưng Yên

Hưng Yên

161240

Điểm BĐVHX Phú Cường

Thôn Kệ Châu 1, Xã Phú Cường, Hưng Yên

Hưng Yên

Hưng Yên

161230

Điểm BĐVHX Hùng Cường

Thôn Tân Hưng, Xã Hùng Cường, Hưng Yên

Hưng Yên

Hưng Yên

161250

Điểm BĐVHX Phương Chiểu

Số 1, Thôn Phương Thượng, Xã Phương Chiểu, Hưng Yên

Hưng Yên

Hưng Yên

161270

Điểm BĐVHX Hoàng Hanh

Thôn An Châu, Xã Hoàng Hanh, Hưng Yên

Hưng Yên

Hưng Yên

161260

Điểm BĐVHX Tân Hưng

Thôn Quang Trung, Xã Tân Hưng, Hưng Yên

Hưng Yên

Hưng Yên

161010

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập

Phố Trưng Trắc, Phường Minh Khai, Hưng Yên

Hưng Yên

Hưng Yên

161026

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập

Đường Phố Hiến, Phường Hồng Châu, Hưng Yên

Hưng Yên

Hưng Yên

161196

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập

Đường Lê Văn Lương, Phường An Tảo, Hưng Yên

Hưng Yên

Hưng Yên

160900

Bưu cục văn phòng Hệ 1 Hưng Yên

Số 4, Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Hưng Yên

Hung Yen ZIP code – An Thi District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hưng Yên

Ân Thi

161800

Bưu cục cấp 2 Ân Thi

Số 1, Phố Nguyễn Trung Ngạn, Thị Trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi

Hưng Yên

Ân Thi

161840

Bưu cục cấp 3 Tân Phúc

Thôn Phúc Tá, Xã Tân Phúc, Huyện Ân Thi

Hưng Yên

Ân Thi

162090

Bưu cục cấp 3 Đa Lộc

Thôn Đa Lộc, Xã Đa Lộc, Huyện Ân Thi

Hưng Yên

Ân Thi

162040

Bưu cục cấp 3 Chợ Thi

Thôn Trai Thôn, Xã Hồng Quang, Huyện Ân Thi

Hưng Yên

Ân Thi

161830

Điểm BĐVHX Hoàng Hoa Thám

Thôn An Bá, Xã Hoàng Hoa Thám, Huyện Ân Thi

Hưng Yên

Ân Thi

161820

Điểm BĐVHX Văn Nhuệ

Thôn Văn Trạch, Xã Văn Nhuệ, Huyện Ân Thi

Hưng Yên

Ân Thi

161930

Điểm BĐVHX Quang Vinh

Thôn Đỗ Thượng, Xã Quang Vinh, Huyện Ân Thi

Hưng Yên

Ân Thi

161860

Điểm BĐVHX Bãi Sậy

Thôn Bối Khê, Xã Bãi Sậy, Huyện Ân Thi

Hưng Yên

Ân Thi

161880

Điểm BĐVHX Phù Ủng

Thôn Xa Lung, Xã Phù Ủng, Huyện Ân Thi

Hưng Yên

Ân Thi

161900

Điểm BĐVHX Bắc Sơn

Thôn Phần Hà, Xã Bắc Sơn, Huyện Ân Thi

Hưng Yên

Ân Thi

161920

Điểm BĐVHX Đào Dương

Thôn Đào Xá, Xã Đào Dương, Huyện Ân Thi

Hưng Yên

Ân Thi

161940

Điểm BĐVHX Vân Du

Thôn Kênh Bối, Xã Vân Du, Huyện Ân Thi

Hưng Yên

Ân Thi

161960

Điểm BĐVHX Xuân Trúc

Thôn Trúc Đình, Xã Xuân Trúc, Huyện Ân Thi

Hưng Yên

Ân Thi

161970

Điểm BĐVHX Quảng Lãng

Thôn Bình Hồ, Xã Quảng Lãng, Huyện Ân Thi

Hưng Yên

Ân Thi

162080

Điểm BĐVHX Nguyễn Trãi

Thôn Nhân Vũ, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Ân Thi

Hưng Yên

Ân Thi

161980

Điểm BĐVHX Đặng Lễ

Thôn Cổ Lễ, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi

Hưng Yên

Ân Thi

162000

Điểm BĐVHX Cẩm Ninh

Thôn Ninh Thôn, Xã Cẩm Ninh, Huyện Ân Thi

Hưng Yên

Ân Thi

162020

Điểm BĐVHX Hồ Tùng Mậu

Thôn Gạo Bắc, Xã Hồ Tùng Mậu, Huyện Ân Thi

Hưng Yên

Ân Thi

162070

Điểm BĐVHX Tiền Phong

Thôn Bình Lăng, Xã Tiền Phong, Huyện Ân Thi

Hưng Yên

Ân Thi

162030

Điểm BĐVHX Hồng Vân

Thôn Trà Phương, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi

Hưng Yên

Ân Thi

162050

Điểm BĐVHX Hạ Lễ

Thôn 4, Xã Hạ Lễ, Huyện Ân Thi

Hung Yen ZIP code – Khoai Chau District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hưng Yên

Khoái Châu

162500

Bưu cục cấp 2 Khoái Châu

Đường 204, Thị Trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu

Hưng Yên

Khoái Châu

162580

Bưu cục cấp 3 Đông Tảo

Thôn Đông Kim, Xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu

Hưng Yên

Khoái Châu

162511

Bưu cục cấp 3 Bô Thời

Thị tứ Bô Thời, Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu

Hưng Yên

Khoái Châu

162620

Bưu cục cấp 3 Đông Kết

Xóm 23, Xã Đông Kết, Huyện Khoái Châu

Hưng Yên

Khoái Châu

162680

Bưu cục cấp 3 Tân Châu

Thôn Hợp Hòa, Xã Tân Châu, Huyện Khoái Châu

Hưng Yên

Khoái Châu

162750

Bưu cục cấp 3 Đại Hưng

Thôn 1, Xã Đại Hưng, Huyện Khoái Châu

Hưng Yên

Khoái Châu

162720

Bưu cục cấp 3 Thuần Hưng

Thôn Sài Thị, Xã Thuần Hưng, Huyện Khoái Châu

Hưng Yên

Khoái Châu

162540

Điểm BĐVHX An Vỹ

Thôn Trung, Xã An Vĩ, Huyện Khoái Châu

Hưng Yên

Khoái Châu

162530

Điểm BĐVHX Dân Tiến

Thôn Đào Viên, Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu

Hưng Yên

Khoái Châu

162520

Điểm BĐVHX Đồng Tiến

Thôn Thổ Khối, Xã Đồng Tiến, Huyện Khoái Châu

Hưng Yên

Khoái Châu

162550

Điểm BĐVHX Ông Đình

Thôn Thống Nhất, Xã Ông Đình, Huyện Khoái Châu

Hưng Yên

Khoái Châu

162560

Điểm BĐVHX Tân Dân

Thôn Dương Trạch, Xã Tân Dân, Huyện Khoái Châu

Hưng Yên

Khoái Châu

162594

Điểm BĐVHX Bình Minh

Thôn Thiết Trụ, Xã Bình Minh, Huyện Khoái Châu

Hưng Yên

Khoái Châu

162570

Điểm BĐVHX Dạ Trạch

Thôn Đức Nhuận, Xã Dạ Trạch, Huyện Khoái Châu

Hưng Yên

Khoái Châu

162600

Điểm BĐVHX Hàm Tử

Thôn An Cảnh, Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu

Hưng Yên

Khoái Châu

162610

Điểm BĐVHX Tứ Dân

Thôn Toàn Thắng, Xã Tứ Dân, Huyện Khoái Châu

Hưng Yên

Khoái Châu

162660

Điểm BĐVHX Bình Kiều

Thôn Bình Kiều, Xã Bình Kiều, Huyện Khoái Châu

Hưng Yên

Khoái Châu

162770

Điểm BĐVHX Việt Hòa

Thôn Yên Khê, Xã Việt Hoà, Huyện Khoái Châu

Hưng Yên

Khoái Châu

162760

Điểm BĐVHX Phùng Hưng

Thôn Ngọc Thượng, Xã Phùng Hưng, Huyện Khoái Châu

Hưng Yên

Khoái Châu

162670

Điểm BĐVHX Liên Khê

Thôn Cẩm Khê, Xã Liên Khê, Huyện Khoái Châu

Hưng Yên

Khoái Châu

162690

Điểm BĐVHX Đông Ninh

Thôn Duyên Linh, Xã Đông Ninh, Huyện Khoái Châu

Hưng Yên

Khoái Châu

162710

Điểm BĐVHX Chí Tân

Thôn Nghi Xuyên, Xã Chí Tân, Huyện Khoái Châu

Hưng Yên

Khoái Châu

162700

Điểm BĐVHX Đại Tập

Thôn Chi Lăng, Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu

Hưng Yên

Khoái Châu

162730

Điểm BĐVHX Thành Công

Thôn Hương Quất 2, Xã Thành Công, Huyện Khoái Châu

Hưng Yên

Khoái Châu

162740

Điểm BĐVHX Nhuế Dương

Thôn Lê Lợi, Xã Nhuế Dương, Huyện Khoái Châu

Hung Yen ZIP code – Kim Dong District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hưng Yên

Kim Động

162200

Bưu cục cấp 2 Kim Động

Đường 39a, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động

Hưng Yên

Kim Động

162270

Bưu cục cấp 3 Trương Xá

Thôn Trương Xá, Xã Toàn Thắng, Huyện Kim Động

Hưng Yên

Kim Động

162300

Bưu cục cấp 3 Thọ Vinh

Thôn Bắc Phú, Xã Thọ Vinh, Huyện Kim Động

Hưng Yên

Kim Động

162330

Bưu cục cấp 3 Đức Hợp

Thôn Bông Hạ, Xã Đức Hợp, Huyện Kim Động

Hưng Yên

Kim Động

162220

Điểm BĐVHX Vũ Xá

Thôn Cao Xá, Xã Vũ Xá, Huyện Kim Động

Hưng Yên

Kim Động

162240

Điểm BĐVHX Chính Nghĩa

Thôn Dưỡng Phú, Xã Chính Nghĩa, Huyện Kim Động

Hưng Yên

Kim Động

162230

Điểm BĐVHX Nhân La

Thôn Mát, Xã Nhân La, Huyện Kim Động

Hưng Yên

Kim Động

162250

Điểm BĐVHX Ngũ Lão

Thôn Cốc Ngang, Xã Phạm Ngũ Lão, Huyện Kim Động

Hưng Yên

Kim Động

162260

Điểm BĐVHX Nghĩa Dân

Thôn Thổ Cầu, Xã Nghĩa Dân, Huyện Kim Động

Hưng Yên

Kim Động

162280

Điểm BĐVHX Vĩnh Xá

Thôn Đào Xá, Xã Vĩnh Xá, Huyện Kim Động

Hưng Yên

Kim Động

162420

Điểm BĐVHX Song Mai

Thôn Mai Xá, Xã Song Mai, Huyện Kim Động

Hưng Yên

Kim Động

162320

Điểm BĐVHX Đồng Thanh

Thôn Vĩnh Tiến, Xã Đồng Thanh, Huyện Kim Động

Hưng Yên

Kim Động

162290

Điểm BĐVHX Phú Thịnh

Thôn Quảng Lạc, Xã Phú Thịnh, Huyện Kim Động

Hưng Yên

Kim Động

162370

Điểm BĐVHX Ngọc Thanh

Thôn Duyên Yên, Xã Ngọc Thanh, Huyện Kim Động

Hưng Yên

Kim Động

162360

Điểm BĐVHX Hùng An

Thôn Lai Hạ, Xã Hùng An, Huyện Kim Động

Hưng Yên

Kim Động

162350

Điểm BĐVHX Mai Động

Thôn Nho Lâm, Xã Mai Động, Huyện Kim Động

Hưng Yên

Kim Động

162351

Điểm BĐVHX Vân Nghệ

Thôn Vân Nghệ, Xã Mai Động, Huyện Kim Động

Hưng Yên

Kim Động

162410

Điểm BĐVHX Hiệp Cường

Thôn Trà Lâm, Xã Hiệp Cường, Huyện Kim Động

Hung Yen ZIP code – My Hao Town

Province

Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hưng Yên

Mỹ Hào

163200

Bưu cục cấp 2 Mỹ Hào

Thị Trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên

Mỹ Hào

163201

Bưu cục cấp 3 Bần

Phố Bần, Thị Trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên

Mỹ Hào

163250

Bưu cục cấp 3 Chợ Thứa

Phố Thứa, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên

Mỹ Hào

163265

Bưu cục cấp 3 Bưu cục Khu công nghiệp

Thôn Tháp, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên

Mỹ Hào

163330

Bưu cục cấp 3 Bạch Sam

Thôn Bến, Xã Bạch Sam, Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên

Mỹ Hào

163220

Điểm BĐVHX Nhân Hòa

Thôn Nguyễn Xá, Xã Nhân Hoà, Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên

Mỹ Hào

163280

Điểm BĐVHX Cẩm Xá

Thôn Cẩm Sơn, Xã Cẩm Xá, Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên

Mỹ Hào

163230

Điểm BĐVHX Phan Đình Phùng

Thôn Kim Huy, Xã Phan Đình Phùng, Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên

Mỹ Hào

163300

Điểm BĐVHX Dương Quang

Thôn Bùi Bồng, Xã Dương Quang, Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên

Mỹ Hào

163370

Điểm BĐVHX Hòa Phong

Thôn Phúc Miếu, Xã Hoà Phong, Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên

Mỹ Hào

163360

Điểm BĐVHX Minh Đức

Thôn Phong Cốc, Xã Minh Đức, Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên

Mỹ Hào

163270

Điểm BĐVHX Phùng Chí Kiên

Thôn Long Đằng, Xã Phùng Chí Kiên, Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên

Mỹ Hào

163340

Điểm BĐVHX Xuân Dục

Thôn Xuân Nhân, Xã Xuân Dục, Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên

Mỹ Hào

163350

Điểm BĐVHX Ngọc Lâm

Thôn Hòe Lâm, Xã Ngọc Lâm, Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên

Mỹ Hào

163320

Điểm BĐVHX Hưng Long

Thôn Phú Sơn, Xã Hưng Long, Huyện Mỹ Hào

Hung Yen ZIP code – Phu Cu District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hưng Yên

Phù Cừ

161600

Bưu cục cấp 2 Phù Cừ

Thôn Cao Xá, Thị Trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ

Hưng Yên

Phù Cừ

161611

Bưu cục cấp 3 Cầu Cáp

Thôn Đông Cáp, Xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ

Hưng Yên

Phù Cừ

161680

Bưu cục cấp 3 Đình Cao

Thôn Đình Cao, Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ

Hưng Yên

Phù Cừ

161700

Bưu cục cấp 3 La Tiến

Thôn La Tiến, Xã Nguyên Hoà, Huyện Phù Cừ

Hưng Yên

Phù Cừ

161630

Điểm BĐVHX Minh Tân

Thôn Duyệt Lễ, Xã Minh Tân, Huyện Phù Cừ

Hưng Yên

Phù Cừ

161640

Điểm BĐVHX Phan Sào Nam

Thôn Ba Đông, Xã Phan Sào Nam, Huyện Phù Cừ

Hưng Yên

Phù Cừ

161620

Điểm BĐVHX Minh Hoàng

Làng Quế Lâm, Xã Minh Hoàng, Huyện Phù Cừ

Hưng Yên

Phù Cừ

161660

Điểm BĐVHX Tống Phan

Thôn Tống Xá, Xã Tống Phan, Huyện Phù Cừ

Hưng Yên

Phù Cừ

161670

Điểm BĐVHX Nhật Quang

Thôn Quang Yên, Xã Nhật Quang, Huyện Phù Cừ

Hưng Yên

Phù Cừ

161690

Điểm BĐVHX Tiên Tiến

Thôn Hoàng Xá, Xã Tiên Tiến, Huyện Phù Cừ

Hưng Yên

Phù Cừ

161710

Điểm BĐVHX Tam Đa

Thôn Ngũ Phúc, Xã Tam Đa, Huyện Phù Cừ

Hưng Yên

Phù Cừ

161730

Điểm BĐVHX Minh Tiến

Thôn Phù Oanh, Xã Minh Tiến, Huyện Phù Cừ

Hưng Yên

Phù Cừ

161720

Điểm BĐVHX Tống Trân

Thôn An Cầu, Xã Tống Trân, Huyện Phù Cừ

Hưng Yên

Phù Cừ

161655

Hòm thư Công cộng Quang Hưng

Thôn Ngũ Lão, Xã Quang Hưng, Huyện Phù Cừ

Hung Yen ZIP code – Tien Lu District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hưng Yên

Tiên Lữ

161300

Bưu cục cấp 2 Tiên Lữ

Khu 1, Thị Trấn Vương, Huyện Tiên Lữ

Hưng Yên

Tiên Lữ

161430

Bưu cục cấp 3 Thụy Lôi

Thôn Thụy Lôi, Xã Thụy Lôi, Huyện Tiên Lữ

Hưng Yên

Tiên Lữ

161370

Bưu cục cấp 3 Ba Hàng

Khu phố Ba Hàng, Xã Thủ Sĩ, Huyện Tiên Lữ

Hưng Yên

Tiên Lữ

161490

Điểm BĐVHX Lệ Xá

Thôn Phù Liễu, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ

Hưng Yên

Tiên Lữ

161320

Điểm BĐVHX Ngô Quyền

Thôn Đại Nại, Xã Ngô Quyền, Huyện Tiên Lữ

Hưng Yên

Tiên Lữ

161330

Điểm BĐVHX Hưng Đạo

Thôn Tam Nông, Xã Hưng Đạo, Huyện Tiên Lữ

Hưng Yên

Tiên Lữ

161340

Điểm BĐVHX Nhật Tân

Thôn An Trạch, Xã Nhật Tân, Huyện Tiên Lữ

Hưng Yên

Tiên Lữ

161350

Điểm BĐVHX Dị Chế

Thôn Dị Chế, Xã Dị Chế, Huyện Tiên Lữ

Hưng Yên

Tiên Lữ

161360

Điểm BĐVHX An Viên

Khu Nội Thượng, Xã An Viên, Huyện Tiên Lữ

Hưng Yên

Tiên Lữ

161450

Điểm BĐVHX Đức Thắng

Thôn An Lạc, Xã Đức Thắng, Huyện Tiên Lữ

Hưng Yên

Tiên Lữ

161480

Điểm BĐVHX Trung Dũng

Thôn Canh Hoạch, Xã Trung Dũng, Huyện Tiên Lữ

Hưng Yên

Tiên Lữ

161460

Điểm BĐVHX Cương Chính

Thôn Bái Khê, Xã Cương Chính, Huyện Tiên Lữ

Hưng Yên

Tiên Lữ

161470

Điểm BĐVHX Minh Phượng

Thôn Điềm Tây, Xã Minh Phượng, Huyện Tiên Lữ

Hưng Yên

Tiên Lữ

161440

Điểm BĐVHX Hải Triều

Thôn Hải Yến, Xã Hải Triều, Huyện Tiên Lữ

Hưng Yên

Tiên Lữ

161380

Điểm BĐVHX Thiện Phiến

Thôn Nam Sơn, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ

Hung Yen ZIP code – Van Giang District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hưng Yên

Văn Giang

163800

Bưu cục cấp 2 Văn Giang

Ngõ Phố, Phố Văn Giang, Thị Trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang

Hưng Yên

Văn Giang

163801

Bưu cục cấp 3 Văn Phúc

Thôn Công Luận 1, Thị Trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang

Hưng Yên

Văn Giang

163830

Bưu cục cấp 3 Long Hưng

Thôn Bạc Thượng, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang

Hưng Yên

Văn Giang

163910

Bưu cục cấp 3 Mễ Sở

Thôn Mễ Sở, Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang

Hưng Yên

Văn Giang

163850

Điểm BĐVHX Nghĩa Trụ

Thôn 11, Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang

Hưng Yên

Văn Giang

163820

Điểm BĐVHX Cửu Cao

Thôn Hạ, Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang

Hưng Yên

Văn Giang

163960

Điểm BĐVHX Phụng Công

Thôn Đại, Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang

Hưng Yên

Văn Giang

163940

Điểm BĐVHX Xuân Quan

Xóm 5, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang

Hưng Yên

Văn Giang

163900

Điểm BĐVHX Liên Nghĩa

Thôn Đan Kim, Xã Liên Nghĩa, Huyện Văn Giang

Hưng Yên

Văn Giang

163880

Điểm BĐVHX Tân Tiến

Thôn Vĩnh Lộc, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang

Hưng Yên

Văn Giang

163870

Điểm BĐVHX Vĩnh Khúc

Thôn Vĩnh An, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang

Hưng Yên

Văn Giang

163920

Điểm BĐVHX Thắng Lợi

Thôn Tân Lợi, Xã Thắng Lợi, Huyện Văn Giang

Hung Yen ZIP code – Van Lam District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hưng Yên

Văn Lâm

163500

Bưu cục cấp 2 Văn Lâm

Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm

Hưng Yên

Văn Lâm

163507

Bưu cục cấp 3 Như Quỳnh

Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm

Hưng Yên

Văn Lâm

163511

Bưu cục cấp 3 Bưu Cục KHL-TMĐT Văn Lâm

Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm

Hưng Yên

Văn Lâm

163670

Bưu cục cấp 3 Lạc Đạo

Thôn Ngọc, Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm

Hưng Yên

Văn Lâm

163640

Bưu cục cấp 3 Đại Đồng

Thôn Đại Từ, Xã Đại Đồng, Huyện Văn Lâm

Hưng Yên

Văn Lâm

163530

Bưu cục cấp 3 Trưng Trắc

Thôn Tuấn Dị, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm

Hưng Yên

Văn Lâm

163660

Điểm BĐVHX Chỉ Đạo

Thôn Đông Mai, Xã Chỉ Đạo, Huyện Văn Lâm

Hưng Yên

Văn Lâm

163620

Điểm BĐVHX Việt Hưng

Thôn Mễ Đậu, Xã Việt Hưng, Huyện Văn Lâm

Hưng Yên

Văn Lâm

163590

Điểm BĐVHX Lương Tài

Thôn Lương Tài, Xã Lương Tài, Huyện Văn Lâm

Hưng Yên

Văn Lâm

163520

Điểm BĐVHX Tân Quang

Khu phố Dầu, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm

Hưng Yên

Văn Lâm

163570

Điểm BĐVHX Đình Dù

Thôn Đình Dù, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm

Hưng Yên

Văn Lâm

163580

Điểm BĐVHX Minh Hải

Thôn Khách, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm

Hưng Yên

Văn Lâm

163550

Điểm BĐVHX Lạc Hồng

Thôn Minh Hải, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm

Hung Yen ZIP code – Yen My District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Hưng Yên

Yên Mỹ

162900

Bưu cục cấp 2 Yên Mỹ

Đường 39, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên

Yên Mỹ

162960

Bưu cục cấp 3 Trai Trang

Thôn Trai Trang, Thị Trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên

Yên Mỹ

163010

Bưu cục cấp 3 Từ Hồ

Thôn Từ Hồ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên

Yên Mỹ

163040

Bưu cục cấp 3 Minh Châu

Thôn Lực Điền, Xã Minh Châu, Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên

Yên Mỹ

163070

Điểm BĐVHX Trung Hòa

Thôn Thiên Lộc, Xã Trung Hoà, Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên

Yên Mỹ

162950

Điểm BĐVHX Ngọc Long

Thôn Chi Long, Xã Ngọc Long, Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên

Yên Mỹ

162920

Điểm BĐVHX Lưu Xá

Thôn Lưu Trung, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên

Yên Mỹ

162930

Điểm BĐVHX Nghĩa Hiệp

Thôn Thanh Xá, Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên

Yên Mỹ

162940

Điểm BĐVHX Giai Phạm

Thôn Yên Phú, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên

Yên Mỹ

162980

Điểm BĐVHX Đồng Than

Thôn Đồng Than, Xã Đồng Than, Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên

Yên Mỹ

163000

Điểm BĐVHX Hoàn Long

Thôn Đại Hạnh, Xã Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên

Yên Mỹ

163030

Điểm BĐVHX Việt Cường

Thôn Mỹ Xá, Xã Việt Cường, Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên

Yên Mỹ

162970

Điểm BĐVHX Thanh Long

Thôn Châu Xá, Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên

Yên Mỹ

163020

Điểm BĐVHX Yên Hòa

Thôn Khóa Nhu, Xã Yên Hoà, Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên

Yên Mỹ

163090

Điểm BĐVHX Trung Hưng

Thôn Trung Đạo, Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên

Yên Mỹ

163060

Điểm BĐVHX Tân Việt

Thôn Lãng Cầu, Xã Tân Việt, Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên

Yên Mỹ

163050

Điểm BĐVHX Lý Thường Kiệt

Thôn Tổ Hỏa, Xã Lý Thường Kiệt, Huyện Yên Mỹ

 

Advertisements
Scroll to Top

Don’t miss our latest Update

Join our weekly newsletter to receive latest information from us