Advertisements

Khánh Hoà Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Khánh Hoà Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION

Province Khánh Hoà
Postal Code 650000 – 653597
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Khánh Hoà areas.

Khánh Hoà
District Zip Code
Nha Trang City 650000 – 651448
Cam Ranh City 654510 – 654435
Ninh Hoa Town 652900 – 653197
Cam Lam District 655340 – 655200
Dien Khanh District 653700 – 653860
Khanh Son District 654200 – 654250
Khanh Vinh District 654000 – 654124
Truong Sa District 654800 – 654810
Van Ninh District 653500 – 653597

Khanh Hoa ZIP code – Nha Trang City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Khánh Hòa

Nha Trang

650000

Bưu cục cấp 1 Nha Trang

Số 1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

651560

Bưu cục cấp 3 Phương Sài

Số 2, Đường Phương Sài, Phường Phương Sài, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

651270

Bưu cục cấp 3 Vạn Thạnh

Số 12, Đường Trần Quý Cáp, Phường Vạn Thạnh, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

651740

Bưu cục cấp 3 Lê Hồng Phong

Số 51, Đường Lê Hồng Phong, Phường Phước Tân, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

651710

Bưu cục cấp 3 Vĩnh Thạnh

Thôn Phú Thạnh, Xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

652510

Bưu cục cấp 3 Bình Tân

Đường Tân Hải, Phường Vĩnh Trường , Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

651190

Bưu cục cấp 3 Đồng Đế

Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

651100

Bưu cục cấp 3 Tháp Bà

Cụm Cù Lao Thượng, Phường Vĩnh Thọ, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

652090

Bưu cục cấp 3 KHL Nha Trang

Số 1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

650900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Khánh Hòa

Số 1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

651070

Bưu cục cấp 3 TMĐT Nha Trang

Số 1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

652070

Bưu cục cấp 3 Lê Thánh Tôn

Số 50, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Lộc Thọ, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

652080

Bưu cục cấp 3 Nguyễn Thiện Thuật

Số 46, Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lộc Thọ, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

652220

Bưu cục cấp 3 Tân Lập

Số 83, Đường Ngô Gia Tự, Phường Tân Lập, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

652450

Bưu cục cấp 3 Vĩnh Nguyên

Số 15, Đường Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

652440

Bưu cục cấp 3 Hòn Rớ

Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

652441

Bưu cục cấp 3 Phước Đồng

Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

651250

Bưu cục cấp 3 Vĩnh Lương

Thôn Lương Hòa, Xã Vĩnh Lương, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

652550

Bưu cục cấp 3 Đường Đệ

Số 30, Đường Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Hoà, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

651420

Điểm BĐVHX Vĩnh Ngọc

Thôn Xuân Lạc 1, Xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

651724

Điểm BĐVHX Vĩnh Hiệp

Thôn Vĩnh Châu, Xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

651730

Điểm BĐVHX Vĩnh Trung

Thôn Võ Cang, Xã Vĩnh Trung, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

652060

Điểm BĐVHX Vĩnh Thái

Thôn Thái Thông, Xã Vĩnh Thái, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

652488

Điểm BĐVHX Đảo Bích Đầm

Khóm Bích Đầm, Phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

651441

Điểm BĐVHX Vĩnh Phương

Thôn Trung, Xã Vĩnh Phương, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

651627

Đại lý bưu điện Số 63

Số 132, Đường Phương Sài, Phường Phương Sài, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

651339

Đại lý bưu điện Số 65

Số 56, Đường Sinh Trung, Phường Vạn Thạnh, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

651342

Đại lý bưu điện Số 85

Số 81, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Vạn Thạnh, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

651737

Đại lý bưu điện Đồng Nhơn

Thôn Đồng Nhơn, Xã Vĩnh Trung, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

652281

Đại lý bưu điện Số 23

Số 1, Đường Số 9, Phường Phước Long, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

651229

Đại lý bưu điện Số 49

Số 1, Đường Bãi Dương, Phường Vĩnh Hải, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

651230

Đại lý bưu điện Số 57

Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

651247

Đại lý bưu điện số 93

Số 101, Đường Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hải, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

651131

Đại lý bưu điện Số 21

Số 24/6, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

651170

Đại lý bưu điện Số 39

Số 241, Đường 2/4 Hà Phước, Phường Vĩnh Phước, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

651172

Đại lý bưu điện Số 79

Số 6, Tổ 5, Cụm Tháp Bà, Phường Vĩnh Phước, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

651173

Đại lý bưu điện Số 89

Số 17, Đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

651049

Đại lý bưu điện Số 88

Số 9, Dãy nhà A, Khu chung cư Chợ Đầm, Phường Xương Huân, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

652130

Đại lý bưu điện Số 67

Số 1/29, Đường Trần Quang Khải, Phường Lộc Thọ, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

652169

Đại lý bưu điện Yersin Nha Trang

Số 1, Đường Yersin, Phường Lộc Thọ, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

652259

Đại lý bưu điện Số 43

Số 62, Đường Trịnh Phong, Phường Tân Lập, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

652453

Đại lý bưu điện Số 10

Số 18B, Đường Dã Tượng, Phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

652492

Đại lý bưu điện số 91

Khóm Trí Nguyên, Phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang

Khánh Hòa

Nha Trang

651448

Đại lý bưu điện Số 40

Khu phố Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phương, Nha Trang

Khanh Hoa ZIP code – Cam Ranh City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Khánh Hòa

Cam Ranh

654510

Bưu cục cấp 3 Cam Phúc

Khóm 3, Phường Cam Phúc Nam, Cam Ranh

Khánh Hòa

Cam Ranh

654680

Bưu cục cấp 3 Cam Phước Đông

Thôn Thống Nhất, Xã Cam Phước Đông, Cam Ranh

Khánh Hòa

Cam Ranh

654530

Bưu cục cấp 3 Mỹ Ca

Khóm Mỹ Ca, Phường Cam Nghĩa, Cam Ranh

Khánh Hòa

Cam Ranh

654700

Bưu cục cấp 3 Mỹ Thanh

Thôn Mỹ Thanh, Xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh

Khánh Hòa

Cam Ranh

654490

Bưu cục cấp 3 Cam Phú

Khóm Phú Thịnh, Phường Cam Phú, Cam Ranh

Khánh Hòa

Cam Ranh

654400

Bưu cục cấp 2 Cam Ranh

Số 253, Đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Lợi, Cam Ranh

Khánh Hòa

Cam Ranh

654701

Điểm BĐVHX Cam Thịnh Đông

Thôn Hiệp Thanh, Xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh

Khánh Hòa

Cam Ranh

654690

Điểm BĐVHX Cam Thịnh Tây

Thôn Sông Cạn, Xã Cam Thịnh Tây, Cam Ranh

Khánh Hòa

Cam Ranh

654720

Điểm BĐVHX Cam Bình

Thôn Bình Ba, Xã Cam Bình, Cam Ranh

Khánh Hòa

Cam Ranh

654550

Điểm BĐVHX Cam Thành Nam

Thôn Quảng Phúc, Xã Cam Thành Nam, Cam Ranh

Khánh Hòa

Cam Ranh

654721

Điểm BĐVHX Bình Hưng

Thôn Bình Hưng, Xã Cam Bình, Cam Ranh

Khánh Hòa

Cam Ranh

654710

Điểm BĐVHX Cam Lập

Thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập, Cam Ranh

Khánh Hòa

Cam Ranh

654453

Đại lý bưu điện Cam Ranh 12

Đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Linh, Cam Ranh

Khánh Hòa

Cam Ranh

654467

Đại lý bưu điện Cam Ranh 15

Đường 3/4, Phường Cam Thuận, Cam Ranh

Khánh Hòa

Cam Ranh

654516

Bưu cục cấp 3 Cam Phúc Nam

Tổ Phúc Thủy, Phường Cam Phúc Nam, Cam Ranh

Khánh Hòa

Cam Ranh

654435

Bưu cục cấp 3 KHL-HCC Cam Ranh

Số 253, Đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Lợi, Cam Ranh

Khanh Hoa ZIP code – Ninh Hoa Town

Province

Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Khánh Hòa

Ninh Hoà

652900

Bưu cục cấp 2 Ninh Hòa

Số 181, Đường Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

652920

Bưu cục cấp 3 Ngã Ba Trong

Thôn 1, Thị Trấn Ninh Hoà, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653375

Bưu cục cấp 3 KHL Ninh Hòa

Số 181, Đường Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

652970

Bưu cục cấp 3 Hòn Khói

Khu Phú Thọ 2, Phường Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653350

Bưu cục cấp 3 Ninh Phước

Thôn Ninh Yển, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653050

Bưu cục cấp 3 Lạc An

Thôn Ninh Ích, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653180

Bưu cục cấp 3 Ninh Xuân

Thôn Phước Lâm, Xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653190

Bưu cục cấp 3 Dục Mỹ

Thôn Tân Khánh 1, Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653280

Bưu cục cấp 3 Ninh Ích

Thôn Tân Đảo, Xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653300

Điểm BĐVHX Ninh Giang

Thôn Mỹ Chánh, Phường Ninh Giang, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

652950

Điểm BĐVHX Ninh Đa

Khu Phước Sơn, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

652980

Điểm BĐVHX Ninh Thủy

Thôn Phú Thạnh, Xã Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653330

Điểm BĐVHX Ninh Phú

Thôn Hội Phú Bắc 2, Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653360

Điểm BĐVHX Ninh Vân

Thôn Đông, Xã Ninh Vân, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653000

Điểm BĐVHX Ninh Thọ

Thôn Lạc An, Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653020

Điểm BĐVHX Ninh Hải

Thôn Bình Tây 1, Xã Ninh Hải, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653040

Điểm BĐVHX Ninh Đông

Thôn Quang Đông, Xã Ninh Đông, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653100

Điểm BĐVHX Ninh Phụng

Thôn Nghi Phụng, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653120

Điểm BĐVHX Ninh Thân

Thôn Đại Mỹ, Xã Ninh Thân, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653070

Điểm BĐVHX Ninh Trung

Thôn Phú Văn, Xã Ninh Trung, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653140

Điểm BĐVHX Ninh Thượng

Thôn 1, Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653090

Điểm BĐVHX Ninh Sơn

Thôn 3, Xã Ninh Sơn, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653200

Điểm BĐVHX Ninh Bình

Thôn Phong Ấp, Xã Ninh Bình, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653160

Điểm BĐVHX Ninh Tây

Khu Xóm Mới, Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653220

Điểm BĐVHX Ninh Quang

Thôn Thanh Mỹ, Xã Ninh Quang, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653326

Điểm BĐVHX Ninh Hà

Thôn Thuận Lợi, Xã Ninh Hà, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653260

Điểm BĐVHX Ninh Lộc

Thôn Mỹ Lợi, Xã Ninh Lộc, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653250

Điểm BĐVHX Ninh Hưng

Thôn Phú Đa, Xã Ninh Hưng, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653240

Điểm BĐVHX Ninh Tân

Thôn Trung, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

652919

Đại lý bưu điện Ninh Hòa 16

Thôn 2, Thị Trấn Ninh Hoà, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653021

Đại lý bưu điện Ninh Hòa 11

Thôn Bình Tây 1, Xã Ninh Hải, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653101

Đại lý bưu điện Ninh Hòa 4

Thôn Xuân Hòa, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà

Khánh Hòa

Ninh Hoà

653197

Đại lý bưu điện Ninh Hoà 13

Thôn Lam Sơn, Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hoà

Khanh Hoa ZIP code – Cam Lam District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Khánh Hòa

Cam Lâm

655340

Bưu cục cấp 3 Suối Dầu

Thôn Khánh Thành, Xã Suối Cát, Huyện Cam Lâm

Khánh Hòa

Cam Lâm

655350

Bưu cục cấp 3 Suối Tân

Thôn Vĩnh Phú, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm

Khánh Hòa

Cam Lâm

655211

Bưu cục cấp 3 Cam An Nam

Thôn Vĩnh Trung, Xã Cam An Nam, Huyện Cam Lâm

Khánh Hòa

Cam Lâm

655280

Bưu cục cấp 3 Cam Hòa

Thôn Cửu Lợi, Xã Cam Hoà, Huyện Cam Lâm

Khánh Hòa

Cam Lâm

655300

Điểm BĐVHX Cam Tân

Thôn Phú Bình 2, Xã Cam Tân, Huyện Cam Lâm

Khánh Hòa

Cam Lâm

655260

Điểm BĐVHX Cam Hiệp Bắc

Thôn Trung Hiệp 1, Xã Cam Hiệp Bắc, Huyện Cam Lâm

Khánh Hòa

Cam Lâm

655270

Điểm BĐVHX Cam Hiệp Nam

Thôn Vĩnh Thái, Xã Cam Hiệp Nam, Huyện Cam Lâm

Khánh Hòa

Cam Lâm

655201

Điểm BĐVHX Cam An Bắc

Thôn Cửa Tùng, Xã Cam An Bắc, Huyện Cam Lâm

Khánh Hòa

Cam Lâm

655240

Điểm BĐVHX Cam Hải Đông

Thôn Thủy Triều, Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm

Khánh Hòa

Cam Lâm

655310

Điểm BĐVHX Cam Thành Bắc

Thôn Tân Quí, Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm

Khánh Hòa

Cam Lâm

655290

Điểm BĐVHX Cam Phước Tây

Thôn Tân Lập, Xã Cam Phước Tây, Huyện Cam Lâm

Khánh Hòa

Cam Lâm

655250

Điểm BĐVHX Cam Hải Tây

Thôn Tân Hải, Xã Cam Hải Tây, Huyện Cam Lâm

Khánh Hòa

Cam Lâm

655330

Điểm BĐVHX Sơn Tân

Thôn Suối Cốc, Xã Sơn Tân, Huyện Cam Lâm

Khánh Hòa

Cam Lâm

655341

Điểm BĐVHX Suối Cát

Thôn Tân Xương, Xã Suối Cát, Huyện Cam Lâm

Khánh Hòa

Cam Lâm

655200

Bưu cục cấp 2 Cam Lâm

Thôn Nghĩa Bắc, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm

Khanh Hoa ZIP code – Dien Khanh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Khánh Hòa

Diên Khánh

653700

Bưu cục cấp 2 Diên Khánh

Số 52, Đường Lý Tự Trọng, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh

Khánh Hòa

Diên Khánh

653720

Bưu cục cấp 3 Ngã Ba Thành

Khóm Phan Bội Châu, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh

Khánh Hòa

Diên Khánh

653800

Bưu cục cấp 3 Diên Phước

Thôn An Định, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh

Khánh Hòa

Diên Khánh

653770

Bưu cục cấp 3 Diên Xuân

Thôn Xuân Đông, Xã Diên Xuân, Huyện Diên Khánh

Khánh Hòa

Diên Khánh

653890

Bưu cục cấp 3 Suối Hiệp

Thôn Cư Thạnh, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh

Khánh Hòa

Diên Khánh

653730

Điểm BĐVHX Diên Phú

Thôn 3, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh

Khánh Hòa

Diên Khánh

653790

Điểm BĐVHX Diên Lạc

Thôn Thanh Minh 2, Xã Diên Lạc, Huyện Diên Khánh

Khánh Hòa

Diên Khánh

653884

Điểm BĐVHX Diên Thạnh

Thôn Phú Khánh Thượng, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh

Khánh Hòa

Diên Khánh

653850

Điểm BĐVHX Diên Bình

Thôn Hội Phước, Xã Diên Bình, Huyện Diên Khánh

Khánh Hòa

Diên Khánh

653910

Điểm BĐVHX Diên Toàn

Thôn Phước Thạch, Xã Diên Toàn, Huyện Diên Khánh

Khánh Hòa

Diên Khánh

653920

Điểm BĐVHX Diên An

Thôn Phú Ân Nam 1, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh

Khánh Hòa

Diên Khánh

653740

Điểm BĐVHX Diên Điền

Thôn Đại Điền Đông 1, Xã Diên Điền, Huyện Diên Khánh

Khánh Hòa

Diên Khánh

653750

Điểm BĐVHX Diên Sơn

Thôn Nam 1, Xã Diên Sơn, Huyện Diên Khánh

Khánh Hòa

Diên Khánh

653760

Điểm BĐVHX Diên Lâm

Thôn Hạ, Xã Diên Lâm, Huyện Diên Khánh

Khánh Hòa

Diên Khánh

653780

Điểm BĐVHX Diên Đồng

Thôn 1, Xã Diên Đồng, Huyện Diên Khánh

Khánh Hòa

Diên Khánh

653810

Điểm BĐVHX Diên Thọ

Thôn Phước Lương, Xã Diên Thọ, Huyện Diên Khánh

Khánh Hòa

Diên Khánh

653820

Điểm BĐVHX Diên Hòa

Thôn Quang Thạnh, Xã Diên Hoà, Huyện Diên Khánh

Khánh Hòa

Diên Khánh

653830

Điểm BĐVHX Diên Lộc

Thôn Mỹ Lộc, Xã Diên Lộc, Huyện Diên Khánh

Khánh Hòa

Diên Khánh

653840

Điểm BĐVHX Diên Tân

Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh

Khánh Hòa

Diên Khánh

653860

Điểm BĐVHX Suối Tiên

Thôn Xuân Phú 2, Xã Suối Tiên, Huyện Diên Khánh

Khanh Hoa ZIP code – Khanh Son District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Khánh Hòa

Khánh Sơn

654200

Bưu cục cấp 2 Khánh Sơn

Số 35, Đường Lê Duẩn, Thị Trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn

Khánh Hòa

Khánh Sơn

654280

Điểm BĐVHX Ba Cụm Bắc

Thôn 2, Xã Ba Cụm Bắc, Huyện Khánh Sơn

Khánh Hòa

Khánh Sơn

654240

Điểm BĐVHX Sơn Lâm

Thôn 3, Xã Sơn Lâm, Huyện Khánh Sơn

Khánh Hòa

Khánh Sơn

654260

Điểm BĐVHX Sơn Bình

Thôn Xóm Có, Xã Sơn Bình, Huyện Khánh Sơn

Khánh Hòa

Khánh Sơn

654270

Điểm BĐVHX Ba Cụm Nam

Thôn 1, Xã Ba Cụm Nam, Huyện Khánh Sơn

Khánh Hòa

Khánh Sơn

654230

Điểm BĐVHX Sơn Hiệp

Thôn 2, Xã Sơn Hiệp, Huyện Khánh Sơn

Khánh Hòa

Khánh Sơn

654220

Điểm BĐVHX Sơn Trung

Thôn 1, Xã Sơn Trung, Huyện Khánh Sơn

Khánh Hòa

Khánh Sơn

654250

Điểm BĐVHX Thành Sơn

Thôn 3, Xã Thành Sơn, Huyện Khánh Sơn

Khanh Hoa ZIP code – Khanh Vinh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh

654000

Bưu cục cấp 2 Khánh Vĩnh

Số 09, Đường 2tháng 8, Thị Trấn Khánh Vĩnh, Huyện Khánh Vĩnh

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh

654050

Điểm BĐVHX Khánh Bình

Thôn Bến Khế, Xã Khánh Bình, Huyện Khánh Vĩnh

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh

654030

Điểm BĐVHX Khánh Trung

Thôn Suối Cá, Xã Khánh Trung, Huyện Khánh Vĩnh

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh

654110

Điểm BĐVHX Liên Sang

Thôn Chà Liên, Xã Liên Sang, Huyện Khánh Vĩnh

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh

654090

Điểm BĐVHX Cầu Bà

Thôn Đá Trắng, Xã Cầu Bà, Huyện Khánh Vĩnh

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh

654130

Điểm BĐVHX Sông Cầu

Thôn Đông, Xã Sông Cầu, Huyện Khánh Vĩnh

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh

654040

Điểm BĐVHX Khánh Đông

Thôn Suối Sâu, Xã Khánh Đông, Huyện Khánh Vĩnh

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh

654140

Điểm BĐVHX Khánh Phú

Thôn Giang Mương, Xã Khánh Phú, Huyện Khánh Vĩnh

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh

654060

Điểm BĐVHX Khánh Hiệp

Thôn Hòn Lay, Xã Khánh Hiệp, Huyện Khánh Vĩnh

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh

654100

Điểm BĐVHX Sơn Thái

Thôn Bố Lang, Xã Sơn Thái, Huyện Khánh Vĩnh

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh

654020

Điểm BĐVHX Khánh Nam

Thôn Hòn Dù, Xã Khánh Nam, Huyện Khánh Vĩnh

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh

654080

Điểm BĐVHX Giang Ly

Thôn Gia Rít, Xã Giang Ly, Huyện Khánh Vĩnh

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh

654072

Điểm BĐVHX Khánh Thượng

Thôn Đa Râm, Xã Khánh Thượng, Huyện Khánh Vĩnh

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh

654124

Điểm BĐVHX Khánh Thành

Thôn Giòng Cạo, Xã Khánh Thành, Huyện Khánh Vĩnh

Khanh Hoa ZIP code – Truong Sa District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Khánh Hòa

Trường Sa

654800

Bưu cục cấp 3 Trường Sa

Cụm Quân Cảng Cam Ranh, Xã Song Tử Tây, Huyện Trường Sa

Khánh Hòa

Trường Sa

654820

Điểm BĐVHX Đảo Trường Sa Lớn

Dãy nhà Trường Sa lớn, Khu dân cư Đảo Trường sa lớn, Thị Trấn Trường Sa, Huyện Trường Sa

Khánh Hòa

Trường Sa

654810

Điểm BĐVHX Đảo Sinh Tồn

Khu Sinh Tồn, Xã Sinh Tồn, Huyện Trường Sa

Khanh Hoa ZIP code – Van Ninh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Khánh Hòa

Vạn Ninh

653500

Bưu cục cấp 2 Vạn Ninh

Khóm 4, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh

Khánh Hòa

Vạn Ninh

653550

Bưu cục cấp 3 Tu Bong

Thôn Tân Phước Tây, Xã Vạn Phước

Khánh Hòa

Vạn Ninh

653580

Bưu cục cấp 3 Vạn Thọ

Thôn Cổ Mã, Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh

Khánh Hòa

Vạn Ninh

653570

Bưu cục cấp 3 Đại Lãnh

Thôn Đông Nam, Xã Đại Lãnh, Huyện Vạn Ninh

Khánh Hòa

Vạn Ninh

653640

Bưu cục cấp 3 Xuân Tự

Thôn Xuân Tự, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh

Khánh Hòa

Vạn Ninh

653590

Điểm BĐVHX Vạn Thạnh

Thôn Đầm Môn, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh

Khánh Hòa

Vạn Ninh

653530

Điểm BĐVHX Vạn Thắng

Thôn Phú Hội 2, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh

Khánh Hòa

Vạn Ninh

653540

Điểm BĐVHX Vạn Khánh

Thôn Nhơn Thọ, Xã Vạn Khánh, Huyện Vạn Ninh

Khánh Hòa

Vạn Ninh

653555

Điểm BĐVHX Vạn Long

Thôn Hải Triều, Xã Vạn Long, Huyện Vạn Ninh

Khánh Hòa

Vạn Ninh

653560

Điểm BĐVHX Vạn Phước

Thôn Tân Phước Trung, Xã Vạn Phước, Huyện Vạn Ninh

Khánh Hòa

Vạn Ninh

653600

Điểm BĐVHX Vạn Bình

Thôn Trung Dõng 1, Xã Vạn Bình, Huyện Vạn Ninh

Khánh Hòa

Vạn Ninh

653610

Điểm BĐVHX Vạn Phú

Thôn Phú Cang 2, Xã Vạn Phú, Huyện Vạn Ninh

Khánh Hòa

Vạn Ninh

653620

Điểm BĐVHX Vạn Lương

Thôn Tân Đức, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh

Khánh Hòa

Vạn Ninh

653630

Điểm BĐVHX Xuân Sơn

Thôn Xuân Trang, Xã Xuân Sơn, Huyện Vạn Ninh

Khánh Hòa

Vạn Ninh

653641

Điểm BĐVHX Vạn Hưng

Thôn Xuân Đông, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh

Khánh Hòa

Vạn Ninh

653597

Đại lý bưu điện Vạn Ninh 12

Thôn Khải Lương, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh

 

Advertisements
Scroll to Top