Advertisements

Kon Tum Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Kon Tum Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION
Province Kon Tum
Postal Code 160000 – 163050
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Kon Tum areas.

Kon Tum ZIp Codes

District Zip Code
Kon Tum City 581360 – 581676
Dak Glei District  583200 – 583245
Tu Mo Rong District 583700 – 583847
Dak Ha District 582200 – 582222
Dak To District 582500 – 582786
Kon Plong District 582140 – 582190
Kon Ray District 581800 – 581857
Ngoc Hoi District 583000 – 583058
Sa Thay District 583500 – 583660

Kon Tum ZIP code – Kon Tum City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Kon Tum

Kon Tum

581360

Bưu cục cấp 3 HCC Kon Tum

Số 70, Đường Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Kon Tum

Kon Tum

Kon Tum

580000

Bưu cục cấp 1 Kon Tum

Số 70, Đường Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Kon Tum

Kon Tum

Kon Tum

581190

Bưu cục cấp 3 Phan Đình Phùng

Số 256, Đường Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, Kon Tum

Kon Tum

Kon Tum

581250

Bưu cục cấp 3 Bến Xe

Số 281, Đường Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Kon Tum

Kon Tum

Kon Tum

581550

Điểm BĐVHX Đoàn Kết

Thôn 6, Xã Đoàn Kết, Kon Tum

Kon Tum

Kon Tum

581490

Điểm BĐVHX Đắk Cấm

Thôn 1, Xã Đắk Cấm, Kon Tum

Kon Tum

Kon Tum

581590

Điểm BĐVHX Chư H Reng

Thôn Diêm Trung, Xã Chư HReng, Kon Tum

Kon Tum

Kon Tum

581460

Điểm BĐVHX Đắk Blà

Thôn Kon Tu 2, Xã Đắk Blà, Kon Tum

Kon Tum

Kon Tum

581450

Điểm BĐVHX Đắk Rơ Wa

Thôn Kon Tum Kơ Pâng 2, Xã Đắk Rơ Wa, Kon Tum

Kon Tum

Kon Tum

581531

Điểm BĐVHX Kroong

Thôn 2, Xã KRoong, Kon Tum

Kon Tum

Kon Tum

581560

Điểm BĐVHX Ya Chim

Thôn Nghĩa An, Xã Ya Chim, Kon Tum

Kon Tum

Kon Tum

581520

Điểm BĐVHX Ngọk Bay

Thôn Măng La, Xã Ngok Bay, Kon Tum

Kon Tum

Kon Tum

581310

Bưu cục cấp 3 Trung Tín

Tổ 2, Phường Ngô Mây, Kon Tum

Kon Tum

Kon Tum

581330

Bưu cục cấp 3 Hoà Bình

Tổ 5, Phường Trần Hưng Đạo, Kon Tum

Kon Tum

Kon Tum

581510

Điểm BĐVHX Vinh Quang

Thôn Thanh Trung, Xã Vinh Quang, Kon Tum

Kon Tum

Kon Tum

581150

Bưu cục cấp 3 Duy Tân

Số 311, Đường Duy Tân, Phường Duy Tân, Kon Tum

Kon Tum

Kon Tum

581320

Điểm BĐVHX Nguyễn Trãi

Tổ 2, Phường Nguyễn Trãi, Kon Tum

Kon Tum

Kon Tum

580900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Kon Tum

Số 94, Đường Trần Phú, Phường Thắng Lợi, Kon Tum

Kon Tum

Kon Tum

581644

Hòm thư Công cộng Hoà Bình

Thôn 2, Xã Hoà Bình, Kon Tum

Kon Tum

Kon Tum

581655

Hòm thư Công cộng Đắk Năng

Thôn Ngô Thạnh, Xã Đak Năng, Kon Tum

Kon Tum

Kon Tum

581124

Hòm thư Công cộng UBND Phường Thống Nhất

Đường Nguyễn Huệ, Phường Thống Nhất, Kon Tum

Kon Tum

Kon Tum

581676

Hòm thư Công cộng UBND Phường Lê Lợi

Số 54, Đường Đặng Tiến Đông, Phường Lê Lợi, Kon Tum

Kon Tum ZIP code – Dak Glei District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Kon Tum

Đắk Glei

583200

Bưu cục cấp 2 Đắk Glei

Số 455, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei

Kon Tum

Đắk Glei

583400

Điểm BĐVHX Đắk Môn

Thôn Nú Con, Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei

Kon Tum

Đắk Glei

583420

Điểm BĐVHX Đắk Kroong

Thôn Đắk Wất, Xã Đắk K Roong, Huyện Đắk Glei

Kon Tum

Đắk Glei

583230

Hòm thư Công cộng Đắk Pék

Thôn 14 A, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei

Kon Tum

Đắk Glei

583350

Điểm BĐVHX Đắk Man

Thôn Mang Khênh, Xã Đắk Man, Huyện Đắk Glei

Kon Tum

Đắk Glei

583330

Điểm BĐVHX Đắk Choong

Thôn Mô Man, Xã Đắk Choong, Huyện Đắk Glei

Kon Tum

Đắk Glei

583370

Điểm BĐVHX Đắk Nhoong

Thôn Đắk Nhoong, Xã Đắk Nhoong, Huyện Đắk Glei

Kon Tum

Đắk Glei

583380

Điểm BĐVHX Đắk Long

Thôn Đắk Tu, Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei

Kon Tum

Đắk Glei

583300

Điểm BĐVHX Mường Hoong

Thôn Đắk Rế, Xã Mường Hoong, Huyện Đắk Glei

Kon Tum

Đắk Glei

583250

Điểm BĐVHX Xốp

Thôn Xốp Dùi, Xã Xốp, Huyện Đắk Glei

Kon Tum

Đắk Glei

583365

Điểm BĐVHX Đắk Blô

Thôn Bung Tôn, Xã Đắk B Lô, Huyện Đắk Glei

Kon Tum

Đắk Glei

583287

Điểm BĐVHX Ngọk Linh

Thôn Cung Răng, Xã Ngọc Linh, Huyện Đắk Glei

Kon Tum

Đắk Glei

583245

Hòm thư Công cộng Trường Tiểu học Kim Đồng

Thôn 14 A, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei

Kon Tum ZIP code – Tu Mo Rong District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Kon Tum

Tu Mơ Rông

583700

Điểm BĐVHX Đắk Hà

Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông

Kon Tum

Tu Mơ Rông

583890

Điểm BĐVHX Đắk Sao

Thôn Đắk Giá, Xã Đắk Sao, Huyện Tu Mơ Rông

Kon Tum

Tu Mơ Rông

583740

Điểm BĐVHX Măng Ri

Thôn Đắk Dơn, Xã Măng Ri, Huyện Tu Mơ Rông

Kon Tum

Tu Mơ Rông

583720

Điểm BĐVHX Tu Mơ Rông

Thôn Tu Mơ Rông, Xã Tu Mơ Rông, Huyện Tu Mơ Rông

Kon Tum

Tu Mơ Rông

583800

Điểm BĐVHX Văn Xuôi

Thôn Đắk Văn 2, Xã Văn Xuôi, Huyện Tu Mơ Rông

Kon Tum

Tu Mơ Rông

583820

Điểm BĐVHX Ngọk Yêu

Thôn Ba Tu 2, Xã Ngọk Yêu, Huyện Tu Mơ Rông

Kon Tum

Tu Mơ Rông

583870

Điểm BĐVHX Đắk Na

Thôn Le Văng, Xã Đắk Na, Huyện Tu Mơ Rông

Kon Tum

Tu Mơ Rông

583900

Bưu cục cấp 2 Tu Mơ Rông

Thôn Kon Tun, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông

Kon Tum

Tu Mơ Rông

583910

Điểm BĐVHX Đắk Rơ Ông

Thôn Măng Lỡ, Xã Đắk Rơ Ông, Huyện Tu Mơ Rông

Kon Tum

Tu Mơ Rông

583749

Hòm thư Công cộng Tê Xăng

Thôn Đắk Viên, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông

Kon Tum

Tu Mơ Rông

583771

Hòm thư Công cộng Ngọk Lây

Thôn Đắk B Rế, Xã Ngok Lây, Huyện Tu Mơ Rông

Kon Tum

Tu Mơ Rông

583847

Hòm thư Công cộng Đắk Tờ Kan

Thôn Đắk Hnăng, Xã Đắk Tờ Kan, Huyện Tu Mơ Rông

Kon Tum ZIP code – Dak Ha District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Kon Tum

Đắk Hà

582200

Bưu cục cấp 2 Đắk Hà

Số 212, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà

Kon Tum

Đắk Hà

582320

Điểm BĐVHX Hà Mòn

Thôn 2, Xã Hà Mòn, Huyện Đắk Hà

Kon Tum

Huyện Đắk Hà

582300

Điểm BĐVHX Đắk Mar

Thôn 3, Xã Đắk Mar, Huyện Đắk Hà

Kon Tum

Đắk Hà

582230

Điểm BĐVHX Đắk Ui

Thôn 1 A Đắk Ui, Xã Đắk Ui, Huyện Đắk Hà

Kon Tum

Đắk Hà

582280

Điểm BĐVHX Đắk H Ring

Thôn 12, Xã Đắk HRing, Huyện Đắk Hà

Kon Tum

Đắk Hà

582260

Điểm BĐVHX Đắk P Xi

Thôn 5, Xã Đắk PXi, Huyện Đắk Hà

Kon Tum

Đắk Hà

582330

Điểm BĐVHX Đăk La

Thôn 1 A, Xã Đắk La, Huyện Đắk Hà

Kon Tum

Đắk Hà

582370

Điểm BĐVHX Ngọk Réo

Thôn Kon Rôn, Xã Ngọk Réo, Huyện Đắk Hà

Kon Tum

Đắk Hà

582350

Điểm BĐVHX Ngọk Wang

Thôn Kon Sơ Tiu II, Xã Ngọk Wang, Huyện Đắk Hà

Kon Tum

Đắk Hà

582225

Điểm BĐVHX Đắk Ngọk

Thôn 1, Xã Đăk Ngọk, Huyện Đắk Hà

Kon Tum

Đắk Hà

582222

Hòm thư Công cộng Đắk Long

Khối Phố 4 A, Thị Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà

Kon Tum ZIP code – Dak To District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Kon Tum

Đắk Tô

582500

Bưu cục cấp 2 Đắk Tô

Số 07, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô

Kon Tum

Đắk Tô

582800

Điểm BĐVHX Tân Cảnh

Thôn 1, Xã Tân Cảnh, Huyện Đắk Tô

Kon Tum

Đắk Tô

582840

Điểm BĐVHX Diên Bình

Thôn 1, Xã Diên Bình, Huyện Đắk Tô

Kon Tum

Đắk Tô

582530

Điểm BĐVHX Kon Đào

Thôn 6, Xã Kon Đào, Huyện Đắk Tô

Kon Tum

Đắk Tô

582820

Điểm BĐVHX Pô Kô

Thôn Kon Tu Pêng, Xã Pô Kô, Huyện Đắk Tô

Kon Tum

Đắk Tô

582620

Điểm BĐVHX Đắk Trăm

Thôn Đắk Trăm, Xã Đắk Trăm, Huyện Đắk Tô

Kon Tum

Đắk Tô

582600

Điểm BĐVHX Đắk Rơ Nga

Thôn Đắk Manh 1, Xã Đắk Rơ Nga, Huyện Đắk Tô

Kon Tum

Đắk Tô

582556

Hòm thư Công cộng Văn Lem

Thôn Đắk Xanh, Xã Văn Lem, Huyện Đắk Tô

Kon Tum

Đắk Tô

582786

Hòm thư Công cộng Ngọk Tụ

Thôn Đắk Chờ, Xã Ngọc Tụ, Huyện Đắk Tô

Kon Tum ZIP code – Kon Plong District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Kon Tum

Kon Plông

582140

Điểm BĐVHX Măng Cành

Thôn Kon Du, Xã Măng Cành, Huyện Kon Plông

Kon Tum

Kon Plông

582030

Điểm BĐVHX Hiếu

Thôn Kon Plong, Xã Hiếu, Huyện Kon Plông

Kon Tum

Kon Plông

582050

Điểm BĐVHX Pờ Ê

Thôn Vi Klâng 1, Xã Pờ Ê, Huyện Kon Plông

Kon Tum

Kon Plông

582060

Điểm BĐVHX Ngọk Tem

Thôn Điek Nốt A, Xã Ngọk Tem, Huyện Kon Plông

Kon Tum

Kon Plông

582026

Điểm BĐVHX Đắk Long

Thôn Kon Leang 2, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông

Kon Tum

Kon Plông

582000

Bưu cục cấp 2 Kon Plông

Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông

Kon Tum

Kon Plông

582160

Bưu cục cấp 3 Măng Đen

Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông

Kon Tum

Kon Plông

582088

Điểm BĐVHX Ðắk Tăng

Thôn Vi Xây, Xã Đắk Tăng, Huyện Kon Plông

Kon Tum

Kon Plông

582132

Hòm thư Công cộng Măng Bút

Thôn Măng Buk, Xã Măng Bút, Huyện Kon Plông

Kon Tum

Kon Plông

582101

Hòm thư Công cộng Đắk Rin

Thôn Đắk Chơ, Xã Đắk Rin, Huyện Kon Plông

Kon Tum

Kon Plông

582190

Hòm thư Công cộng Đắk Nên

Thôn Đắk Tiêu, Xã Đắk Nên, Huyện Kon Plông

Kon Tum ZIP code – Kon Ray District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Kon Tum

Kon Rẫy

581800

Bưu cục cấp 2 Kon Rẫy

Thôn 2, Thị trấn Đắk Rờ Ve, Huyện Kon Rẫy

Kon Tum

Kon Rẫy

581860

Bưu cục cấp 3 Đắk Ruồng

Thôn 9, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy

Kon Tum

Kon Rẫy

581890

Điểm BĐVHX Đắk Tờ Re

Thôn 5, Xã Đắk Tờ Re, Huyện Kon Rẫy

Kon Tum

Kon Rẫy

581880

Điểm BĐVHX Tân Lập

Thôn 2, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy

Kon Tum

Kon Rẫy

581820

Điểm BĐVHX Đắk Pờ Ne

Thôn 4, Xã Đắk Pờ Ne, Huyện Kon Rẫy

Kon Tum

Kon Rẫy

581830

Điểm BĐVHX Đắk Kôi

Thôn 10, Xã Đắk Kôi, Huyện Kon Rẫy

Kon Tum

Kon Rẫy

581857

Điểm BĐVHX Đắk Tờ Lung

Thôn 3, Xã Đắk Tờ Lùng, Huyện Kon Rẫy

Kon Tum ZIP code – Ngoc Hoi District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Kon Tum

Ngọc Hồi

583000

Bưu cục cấp 2 Ngọc Hồi

Số 35, Đường Hùng vương, Thị Trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi

Kon Tum

Ngọc Hồi

583110

Điểm BĐVHX Bờ Y

Thôn Tà Ka, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi

Kon Tum

Ngọc Hồi

583130

Điểm BĐVHX Sa Loong

Thôn Giang Lố 1, Xã Sa Loong, Huyện Ngọc Hồi

Kon Tum

Ngọc Hồi

583030

Điểm BĐVHX Đắk Dục

Thôn Dục Nhày 1, Xã Đắk Dục, Huyện Ngọc Hồi

Kon Tum

Ngọc Hồi

583020

Điểm BĐVHX Đắk Nông

Thôn Cá Nhảy, Xã Đắk Nông, Huyện Ngọc Hồi

Kon Tum

Ngọc Hồi

583050

Điểm BĐVHX Đắk Ang

Thôn Long Đôn, Xã Đắk Ang, Huyện Ngọc Hồi

Kon Tum

Ngọc Hồi

583070

Điểm BĐVHX Đắk Xú

Thôn Chiên Chiết, Xã Đắk Xú, Huyện Ngọc Hồi

Kon Tum

Ngọc Hồi

583099

Điểm BĐVHX Đắk Kan

Thôn Ngọc Tặng, Xã Đắk Kan, Huyện Ngọc Hồi

Kon Tum

Ngọc Hồi

583058

Điểm BĐVHX Đăk Ang

Thôn Long Đôn, Xã Đắk Ang, Huyện Ngọc Hồi

Kon Tum ZIP code – Sa Thay District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Kon Tum

Sa Thầy

583500

Bưu cục cấp 2 Sa Thầy

Số 326, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy

Kon Tum

Sa Thầy

583570

Điểm BĐVHX Ya Xiêr

Bản O, Xã Ya Xiêr, Huyện Sa Thầy

Kon Tum

Sa Thầy

583610

Điểm BĐVHX Sa Bình

Thôn Bình Trung, Xã Sa Bình, Huyện Sa Thầy

Kon Tum

Sa Thầy

583520

Điểm BĐVHX Sa Nghĩa

Thôn Anh Dũng, Xã Sa Nghĩa, Huyện Sa Thầy

Kon Tum

Sa Thầy

583540

Điểm BĐVHX Sa Sơn

Thôn 1, Xã Sa Sơn, Huyện Sa Thầy

Kon Tum

Sa Thầy

583590

Điểm BĐVHX Ya Tăng

Bản Lút, Xã Ya Tăng, Huyện Sa Thầy

Kon Tum

Sa Thầy

583550

Điểm BĐVHX Rờ Kơi

Bản Rờ Kơi, Xã Rờ Kơi, Huyện Sa Thầy

Kon Tum

Sa Thầy

583560

Điểm BĐVHX Mô Ray

Làng Kênh, Xã Mô Ray, Huyện Sa Thầy

Kon Tum

Sa Thầy

583530

Điểm BĐVHX Sa Nhơn

Thôn Nhơn Khánh, Xã Sa Nhơn, Huyện Sa Thầy

Kon Tum

Sa Thầy

583640

Điểm BĐVHX Hơ Moong

Làng Đắk Wớt, Xã Hơ Moong, Huyện Sa Thầy

Kon Tum

Sa Thầy

583605

Hòm thư Công cộng Ya Ly

Bản Tum, Xã Ya Ly, Huyện Sa Thầy

Kon Tum

Sa Thầy

583569

Hòm thư Công cộng UBND xã Mo Ray

Làng Kênh, Xã Mô Ray, Huyện Sa Thầy

Kon Tum

Sa Thầy

583514

Hòm thư Công cộng Ia Tơi

Thôn 1, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy

Kon Tum

Sa Thầy

583513

Hòm thư Công cộng Ia Dom

Thôn 2, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy

Kon Tum

Sa Thầy

583512

Hòm thư Công cộng Ia Đal

Thôn 1, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy

Kon Tum

Sa Thầy

583660

Bưu cục cấp 3 IaHdrai.

Thôn 1, Xã Iadom, Huyện Sa Thầy

 

Advertisements
Scroll to Top

Don’t miss our latest Update

Join our weekly newsletter to receive latest information from us