Advertisements

Lạng Sơn Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Lạng Sơn Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION
Province Lạng Sơn
Postal Code 160000 – 163050
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Lạng Sơn areas.

Lạng Sơn Zip Codes

District Zip Code
Lang Son City 240000 – 241280
Bac Son District 245000 – 245136
Binh Gia District 244500 – 244754
Cao Loc District 241800 – 242330
Chi Lang District 245600 – 245709
Dinh Lap District 247500 – 247717
Huu Lung District  246490 – 246607
Luc Binh District 246800 – 247015
Trang Dinh District 243100 – 243550
Van Lang District 242500 – 242816
Van Quan District 243900 – 243989

Lang Son ZIP code – Lang Son City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Lạng Sơn

Lạng Sơn

240000

Bưu cục cấp 1 GD Cấp 1 Lạng Sơn

Số 49, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Lạng Sơn

Lạng Sơn

Lạng Sơn

241000

Bưu cục cấp 3 Cửa Đông

Số 12, Đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Lạng Sơn

Lạng Sơn

Lạng Sơn

241350

Bưu cục cấp 3 Kỳ Lừa

Số 06, Ngõ 1, Đường Lê Lai, Phường Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn

Lạng Sơn

Lạng Sơn

241260

Điểm BĐVHX Mai Pha

Thôn Trung Cấp, Xã Mai Pha, Lạng Sơn

Lạng Sơn

Lạng Sơn

241520

Điểm BĐVHX Hoàng Đồng

Thôn Hoàng Tân, Xã Hoàng Đồng, Lạng Sơn

Lạng Sơn

Lạng Sơn

241550

Điểm BĐVHX Quảng Lạc

Bản Loỏng, Xã Quảng Lạc, Lạng Sơn

Lạng Sơn

Lạng Sơn

240900

Bưu cục văn phòng Hệ 1 Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Lạng Sơn

Lạng Sơn

Lạng Sơn

241640

Kiốt bưu điện Lê lai

Đường Trần Phú, Phường Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn

Lạng Sơn

Lạng Sơn

241280

Bưu cục cấp 3 Mai Phai

Thôn Khòn Khuyên, Xã Mai Pha, Lạng Sơn

Lang Son ZIP code – Bac Son District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Lạng Sơn

Bắc Sơn

245000

Bưu cục cấp 2 Bắc Sơn

Tiểu Khu Hoàng Văn Thụ, Thị Trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn

Lạng Sơn

Bắc Sơn

245230

Bưu cục cấp 3 Ngả Hai

Thôn Vũ Lâm, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn

Lạng Sơn

Bắc Sơn

245440

Bưu cục cấp 3 Mỏ Nhài

Khu Phố Mỏ Nhài, Xã Hưng Vũ, Huyện Bắc Sơn

Lạng Sơn

Bắc Sơn

245020

Điểm BĐVHX Bắc Sơn

Thôn Trí Yên, Xã Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn

Lạng Sơn

Bắc Sơn

245050

Điểm BĐVHX Quỳnh Sơn

Thôn Đon Riệc 2, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Bắc Sơn

Lạng Sơn

Bắc Sơn

245160

Điểm BĐVHX Vũ Sơn

Thôn Nà Danh, Xã Vũ Sơn, Huyện Bắc Sơn

Lạng Sơn

Bắc Sơn

245100

Điểm BĐVHX Đồng Ý

Thôn Khau Ràng, Xã Đồng Ý, Huyện Bắc Sơn

Lạng Sơn

Bắc Sơn

245210

Điểm BĐVHX Chiến Thắng

Thôn Hồng Phong 3, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn

Lạng Sơn

Bắc Sơn

245400

Điểm BĐVHX Trấn Yên

Thôn Tác Nàng, Xã Trấn Yên, Huyện Bắc Sơn

Lạng Sơn

Bắc Sơn

245330

Điểm BĐVHX Chiêu Vũ

Thôn Bình Thượng, Xã Chiêu Vũ, Huyện Bắc Sơn

Lạng Sơn

Bắc Sơn

245180

Điểm BĐVHX Tân Tri

Thôn Pò Đồn, Xã Tân Tri, Huyện Bắc Sơn

Lạng Sơn

Bắc Sơn

245250

Điểm BĐVHX Tân Hương

Thôn Đon Úy, Xã Tân Hương, Huyện Bắc Sơn

Lạng Sơn

Bắc Sơn

245140

Điểm BĐVHX Tân Lập

Thôn Nà Luông, Xã Tân Lập, Huyện Bắc Sơn

Lạng Sơn

Bắc Sơn

245298

Điểm BĐVHX Tân Thành

Thôn Phong Thịnh 2, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Sơn

Lạng Sơn

Bắc Sơn

245391

Điểm BĐVHX Nhất Tiến

Thôn Làng Đấy, Xã Nhất Tiến, Huyện Bắc Sơn

Lạng Sơn

Bắc Sơn

245085

Hòm thư Công cộng long đống

Thôn Long Hưng, Xã Long Đống, Huyện Bắc Sơn

Lạng Sơn

Bắc Sơn

245318

Hòm thư Công cộng Hữu Vĩnh

Thôn Pác Lũng, Xã Hữu Vĩnh, Huyện Bắc Sơn

Lạng Sơn

Bắc Sơn

245284

Hòm thư Công cộng Nhất Hòa

Thôn Gia Hòa 1, Xã Nhất Hoà, Huyện Bắc Sơn

Lạng Sơn

Bắc Sơn

245365

Hòm thư Công cộng Vũ Lăng

Thôn Tràng Sơn 1, Xã Vũ Lăng, Huyện Bắc Sơn

Lạng Sơn

Bắc Sơn

245136

Hòm thư Công cộng Vạn Thủy

Thôn Nà Thí, Xã Vạn Thủy, Huyện Bắc Sơn

Lang Son ZIP code – Binh Gia District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Lạng Sơn

Bình Gia

244500

Bưu cục cấp 2 Bình Gia

Thôn Ngã Tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia

Lạng Sơn

Bình Gia

244640

Bưu cục cấp 3 Văn Mịch

Khu Phố Văn Mịch, Xã Hồng Phong, Huyện Bình Gia

Lạng Sơn

Bình Gia

244700

Bưu cục cấp 3 Pác Khuông

Thôn Pác Khuông, Xã Thiện Thuật, Huyện Bình Gia

Lạng Sơn

Bình Gia

244510

Bưu cục cấp 3 Bình Gia Phố

Khu 3, Thị Trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia

Lạng Sơn

Bình Gia

244550

Điểm BĐVHX Tân Văn

Thôn Nà Pái, Xã Tân Văn, Huyện Bình Gia

Lạng Sơn

Bình Gia

244820

Điểm BĐVHX Hòa Bình

Thôn Tà Chu, Xã Hoà Bình, Huyện Bình Gia

Lạng Sơn

Bình Gia

244680

Điểm BĐVHX Hoa Thám

Khu Chợ Đông Pjoòng – Thôn Nà Pàn, Xã Hoa Thám, Huyện Bình Gia

Lạng Sơn

Bình Gia

244520

Điểm BĐVHX Tô Hiệu

Thôn Yên Bình, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia

Lạng Sơn

Bình Gia

244620

Điểm BĐVHX Minh Khai

Thôn Khuổi Con, Xã Minh Khai, Huyện Bình Gia

Lạng Sơn

Bình Gia

244570

Điểm BĐVHX Hồng Thái

Thôn Bản Huấn, Xã Hồng Thái, Huyện Bình Gia

Lạng Sơn

Bình Gia

244800

Điểm BĐVHX Mông Ân

Thôn Bản Muống, Xã Mông Ân, Huyện Bình Gia

Lạng Sơn

Bình Gia

244600

Điểm BĐVHX Hoàng Văn Thụ

Thôn Long Quang 2, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Bình Gia

Lạng Sơn

Bình Gia

244660

Điểm BĐVHX Quang Trung

Thôn Nà Tèo, Xã Quang Trung, Huyện Bình Gia

Lạng Sơn

Bình Gia

244730

Điểm BĐVHX Yên Lỗ

Thôn Bản Mè, Xã Yên Lỗ, Huyện Bình Gia

Lạng Sơn

Bình Gia

244830

Điểm BĐVHX Thiện Long

Thôn Bắc Hóa, Xã Thiện Long, Huyện Bình Gia

Lạng Sơn

Bình Gia

244780

Điểm BĐVHX Thiện Hòa

Thôn Ba Biển, Xã Thiện Hoà, Huyện Bình Gia

Lạng Sơn

Bình Gia

244595

Hòm thư Công cộng Bình La

Thôn Bản Piòa, Xã Bình La, Huyện Bình Gia

Lạng Sơn

Bình Gia

244857

Hòm thư Công cộng Tân Hòa

Thôn Nà Mang, Xã Tân Hoà, Huyện Bình Gia

Lạng Sơn

Bình Gia

244776

Hòm thư Công cộng Hưng Đạo

Thôn Bản Chu, Xã Hưng Đạo, Huyện Bình Gia

Lạng Sơn

Bình Gia

244765

Hòm thư Công cộng Vĩnh Yên

Thôn Vằng Mần, Xã Vĩnh Yên, Huyện Bình Gia

Lạng Sơn

Bình Gia

244754

Hòm thư Công cộng Quý Hòa

Thôn Nà Kéo, Xã Quý Hoà, Huyện Bình Gia

Lang Son ZIP code – Cao Loc District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Lạng Sơn

Cao Lộc

241800

Bưu cục cấp 2 Cao Lộc

Khối 6, Thị Trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

242250

Điểm BĐVHX Yên Trạch

Thôn Yên Thành, Xã Yên Trạch, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

242120

Điểm BĐVHX Thụy Hùng

Thôn Pò Nghiều, Xã Thụy Hùng, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

241990

Điểm BĐVHX Ba Sơn

Thôn Bản Vàng, Xóm Pò Mất, Xã Cao Lâu, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

242230

Điểm BĐVHX Tân Thành

Thôn Tồng Han, Xã Tân Thành, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

241880

Điểm BĐVHX Hợp Thành

Thôn Nà Nùng, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

241801

Điểm BĐVHX Cao Lộc

Khối 1, Thị Trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

241920

Điểm BĐVHX Hải Yến

Thôn Nà Tèn, Xã Hải Yến, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

242010

Điểm BĐVHX Xuất Lễ

Thôn Bản Ngõa, Xã Xuất Lễ, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

242270

Điểm BĐVHX Tân Liên

Thôn An Dinh 1, Xã Tân Liên, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

242290

Bưu cục cấp 3 Gia Cát

Thôn Bắc Đông 1, Xã Gia Cát, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

241900

Bưu cục cấp 2 Đồng Đăng

Khu Dây Thép, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

242100

Bưu cục cấp 3 Cổng Trắng

Khu Cổng Trắng, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

242110

Bưu cục cấp 3 Hữu Nghị

Khu Cửa Khẩu Hữu Nghị, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

242160

Điểm BĐVHX Hồng Phong

Thôn Còn Quyền, Xã Hồng Phong, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

242080

Điểm BĐVHX Bảo Lâm

Thôn Còn Kéo – Nà Phấy, Xã Bảo Lâm, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

242190

Điểm BĐVHX Bình Trung

Thôn Chục Pình, Xã Bình Trung, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

242140

Điểm BĐVHX Phú Xá

Thôn Còn Chủ, Xã Phú Xá, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

241909

Điểm BĐVHX Hoà Cư

Thôn Bản Luận, Xã Hoà Cư, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

242220

Hòm thư Công cộng Xuân Long

Thôn Khôn Chủ, Xã Xuân Long, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

242078

Hòm thư Công cộng Thạch Đạn

Thôn Bản Cưởm, Xã Thạch Đạn, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

242079

Hòm thư Công cộng Thạch đạn

Thôn Nà Lệnh, Xã Thạch Đạn, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

242066

Hòm thư Công cộng Thanh Lòa

Thôn Còn Phạc, Xã Thanh Loà, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

242049

Hòm thư Công cộng Lộc Yên

Thôn Bản Giếng, Xã Lộc Yên, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

241949

Hòm thư Công cộng Công sơn

Thôn Nhọt Nặm, Xã Công Sơn, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

241981

Hòm thư Công cộng Mẫu Sơn

Thôn Co Loi, Xã Mẫu Sơn, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

242186

Hòm thư Công cộng Song Giáp

Thôn Hang Riềng, Xã Song Giáp, Huyện Cao Lộc

Lạng Sơn

Cao Lộc

242330

Bưu cục cấp 3 KCN Hợp Thành

Thôn Đại Sơn, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc

Lang Son ZIP code – Chi Lang District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Lạng Sơn

Chi Lăng

245600

Bưu cục cấp 2 Chi Lăng

Khu Chính, Thị Trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng

Lạng Sơn

Chi Lăng

245940

Bưu cục cấp 3 Đồng Bành

Thôn Đồng Bành, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng

Lạng Sơn

Chi Lăng

245780

Điểm BĐVHX Gia Lộc

Thôn Làng Mỏ, Xóm Mỏ Tạo, Xã Gia Lộc, Huyện Chi Lăng

Lạng Sơn

Chi Lăng

245740

Điểm BĐVHX Thượng Cường

Thôn Làng Nong, Xã Thượng Cường, Huyện Chi Lăng

Lạng Sơn

Chi Lăng

245760

Điểm BĐVHX Mai Sao

Thôn Lạng Nắc, Xã Mai Sao, Huyện Chi Lăng

Lạng Sơn

Chi Lăng

245820

Điểm BĐVHX Bằng Mạc

Thôn Nà Pe, Xã Bằng Mạc, Huyện Chi Lăng

Lạng Sơn

Chi Lăng

245800

Điểm BĐVHX Hòa Bình

Thôn Pa Làng, Xã Hoà Bình, Huyện Chi Lăng

Lạng Sơn

Chi Lăng

245920

Điểm BĐVHX Chi Lăng

Thôn Ga, Xã Chi Lăng, Huyện Chi Lăng

Lạng Sơn

Chi Lăng

245660

Điểm BĐVHX Nhân Lý

Thôn Lạng Giai A, Xã Nhân Lý, Huyện Chi Lăng

Lạng Sơn

Chi Lăng

245960

Điểm BĐVHX Quan Sơn

Thôn Pắc Phèng, Xã Quan Sơn, Huyện Chi Lăng

Lạng Sơn

Chi Lăng

245840

Điểm BĐVHX Bằng Hữu

Thôn Thồng Noọc, Xã Bằng Hữu, Huyện Chi Lăng

Lạng Sơn

Chi Lăng

245941

Điểm BĐVHX Sông Hóa

Thôn Chiến Thắng, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng

Lạng Sơn

Chi Lăng

245860

Điểm BĐVHX Vạn Linh

Thôn Phố Mới, Xã Vạn Linh, Huyện Chi Lăng

Lạng Sơn

Chi Lăng

245900

Điểm BĐVHX Quang Lang

Thôn Than Muội, Xã Quang Lang, Huyện Chi Lăng

Lạng Sơn

Chi Lăng

245899

Điểm BĐVHX Y Tịch

Thôn Giáp Thượng 2, Xã Y Tịch, Huyện Chi Lăng

Lạng Sơn

Chi Lăng

245696

Hòm thư Công cộng Vân Thủy

Thôn Nà Pất, Xã Vân Thủy, Huyện Chi Lăng

Lạng Sơn

Chi Lăng

245686

Hòm thư Công cộng Bắc Thủy

Thôn Tồng Cút, Xã Bắc Thủy, Huyện Chi Lăng

Lạng Sơn

Chi Lăng

245989

Hòm thư Công cộng Hữu Kiên

Thôn Co Hương, Xã Hữu Kiên, Huyện Chi Lăng

Lạng Sơn

Chi Lăng

245646

Hòm thư Công cộng Lâm Sơn

Thôn Làng Bu 2, Xã Lâm Sơn, Huyện Chi Lăng

Lạng Sơn

Chi Lăng

245653

Hòm thư Công cộng Liên Sơn

Thôn Bản Lăm, Xã Liên Sơn, Huyện Chi Lăng

Lạng Sơn

Chi Lăng

245734

Hòm thư Công cộng Vân An

Thôn Làng Giông, Xã Vân An, Huyện Chi Lăng

Lạng Sơn

Chi Lăng

245709

Hòm thư Công cộng Chiến thắng

Thôn Ba Làng Thành, Xã Chiến Thắng, Huyện Chi Lăng

Lang Son ZIP code – Dinh Lap District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Lạng Sơn

Đình Lập

247500

Bưu cục cấp 2 Đình Lập

Khu 4, Thị Trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập

Lạng Sơn

Đình Lập

247650

Bưu cục cấp 3 Lâm Thái

Khu 5, Thị Trấn Nông Trường Thái Bình, Huyện Đình Lập

Lạng Sơn

Đình Lập

247600

Điểm BĐVHX Đình Lập

Thôn Còn Đuống, Xã Đình Lập, Huyện Đình Lập

Lạng Sơn

Đình Lập

247570

Điểm BĐVHX Bính Xá

Thôn Nà Lừa, Xã Bính Xá, Huyện Đình Lập

Lạng Sơn

Đình Lập

247670

Điểm BĐVHX Lâm Ca

Thôn Pắc Vằn, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập

Lạng Sơn

Đình Lập

247660

Điểm BĐVHX Cường Lợi

Thôn Khe Bó, Xã Cường Lợi, Huyện Đình Lập

Lạng Sơn

Đình Lập

247740

Điểm BĐVHX Bắc Lãng

Thôn Nà Pai, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập

Lạng Sơn

Đình Lập

247520

Điểm BĐVHX Kiên Mộc

Thôn Bản Pục, Xã Kiên Mộc, Huyện Đình Lập

Lạng Sơn

Đình Lập

247731

Điểm BĐVHX Châu Sơn

Thôn Nà Loỏng, Xã Châu Sơn, Huyện Đình Lập

Lạng Sơn

Đình Lập

247564

Điểm BĐVHX Bắc Xa

Thôn Nà Thuộc, Xã Bắc Xa, Huyện Đình Lập

Lạng Sơn

Đình Lập

247643

Hòm thư Công cộng thái bình

Thôn Bản Piềng, Xã Thái Bình, Huyện Đình Lập

Lạng Sơn

Đình Lập

247717

Hòm thư Công cộng Đồng Thắng

Thôn Nà Xoong, Xã Đồng Thắng, Huyện Đình Lập

Lang Son ZIP code – Huu Lung District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Lạng Sơn

Hữu Lũng

246490

Bưu cục cấp 3 Vân Nham

Thôn Phổng, Xã Vân Nham, Huyện Hữu Lũng

Lạng Sơn

Hữu Lũng

246540

Bưu cục cấp 3 Bến Lường

Thôn Bến Lường, Xã Minh Sơn, Huyện Hữu Lũng

Lạng Sơn

Hữu Lũng

246100

Bưu cục cấp 2 Hữu Lũng

Khu An Ninh, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng

Lạng Sơn

Hữu Lũng

246250

Điểm BĐVHX Cai Kinh

Thôn Ba Nàng, Xã Cai Kinh, Huyện Hữu Lũng

Lạng Sơn

Hữu Lũng

246200

Điểm BĐVHX Tân Thành

Thôn Bắc Lệ, Xã Tân Thành, Huyện Hữu Lũng

Lạng Sơn

Hữu Lũng

246500

Điểm BĐVHX Đồng Tiến

Thôn Lân Luông, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng

Lạng Sơn

Hữu Lũng

246180

Điểm BĐVHX Hồ Sơn

Thôn Na Hoa, Xã Hồ Sơn, Huyện Hữu Lũng

Lạng Sơn

Hữu Lũng

246400

Điểm BĐVHX Nhật Tiến

Xóm Tân Thịnh, Xã Nhật Tiến, Huyện Hữu Lũng

Lạng Sơn

Hữu Lũng

246570

Điểm BĐVHX Minh Hòa

Xóm Keo, Xã Minh Hoà, Huyện Hữu Lũng

Lạng Sơn

Hữu Lũng

246220

Điểm BĐVHX Hòa Sơn

Thôn Đồng Liên, Xã Hoà Sơn, Huyện Hữu Lũng

Lạng Sơn

Hữu Lũng

246290

Điểm BĐVHX Yên Vượng

Thôn Gốc Sau, Xã Yên Vượng, Huyện Hữu Lũng

Lạng Sơn

Hữu Lũng

246520

Điểm BĐVHX Đô Lương

Thôn Cốc Lùng, Xã Đô Lương, Huyện Hữu Lũng

Lạng Sơn

Hữu Lũng

246360

Điểm BĐVHX Yên Bình

Thôn Đồng Bụt, Xã Yên Bình, Huyện Hữu Lũng

Lạng Sơn

Hữu Lũng

246450

Điểm BĐVHX Thanh Sơn

Thôn Niêng, Xã Thanh Sơn, Huyện Hữu Lũng

Lạng Sơn

Hữu Lũng

246470

Điểm BĐVHX Thiện Kỵ

Thôn Quyết Thắng, Xã Thiện Kỵ, Huyện Hữu Lũng

Lạng Sơn

Hữu Lũng

246429

Điểm BĐVHX Minh Tiến

Thôn Nhị Liên, Xã Minh Tiến, Huyện Hữu Lũng

Lạng Sơn

Hữu Lũng

246356

Điểm BĐVHX Hoà Bình

Thôn Vĩnh Yên, Xã Hoà Bình, Huyện Hữu Lũng

Lạng Sơn

Hữu Lũng

246318

Điểm BĐVHX Yên Thịnh

Thôn Làng Chùa, Xã Yên Thịnh, Huyện Hữu Lũng

Lạng Sơn

Hữu Lũng

246341

Điểm BĐVHX Hữu Liên

Thôn Làng Cướm, Xã Hữu Liên, Huyện Hữu Lũng

Lạng Sơn

Hữu Lũng

246278

Hòm thư Công cộng Yên Sơn

Thôn Trục Bây, Xã Yên Sơn, Huyện Hữu Lũng

Lạng Sơn

Hữu Lũng

246631

Hòm thư Công cộng Hòa Lạc

Thôn Việt Thắng Hang Đỏ, Xã Hoà Lạc, Huyện Hữu Lũng

Lạng Sơn

Hữu Lũng

246447

Hòm thư Công cộng Tân Lập

Thôn Đồng Sinh, Xã Tân Lập, Huyện Hữu Lũng

Lạng Sơn

Hữu Lũng

246388

Hòm thư Công cộng Quyết Thắng

Thôn Kép 2, Xã Quyết Thắng, Huyện Hữu Lũng

Lạng Sơn

Hữu Lũng

246607

Hòm thư Công cộng Hòa Thắng

Thôn Suối Ngang 1, Xã Hoà Thắng, Huyện Hữu Lũng

Lang Son ZIP code – Luc Binh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Lạng Sơn

Lộc Bình

246800

Bưu cục cấp 2 Lộc Bình

Phố Hòa Bình, Thị Trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

246830

Điểm BĐVHX Tú Đoạn

Thôn Đinh Chùa, Xã Tú Đoạn, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

246860

Điểm BĐVHX Khuất Xá

Thôn Bản Chu A, Xã Khuất Xá, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

247200

Điểm BĐVHX Nam Quan

Thôn Bản Tó, Xã Nam Quan, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

247090

Điểm BĐVHX Xuân Tình

Thôn Khòn Nà, Xã Xuân Tình, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

246810

Điểm BĐVHX Hữu Khánh

Thôn Bản Rị, Xã Hữu Khánh, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

246910

Điểm BĐVHX Tam Gia

Thôn Pò Nâm, Xã Tam Gia, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

247180

Điểm BĐVHX Đông Quan

Thôn Thổng Niểng, Xã Đông Quan, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

247020

Điểm BĐVHX Xuân Lễ

Thôn Bản Lầy, Xã Xuân Lễ, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

246890

Điểm BĐVHX Tĩnh Bắc

Thôn Bó Luồng, Xã Tĩnh Bắc, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

247120

Điểm BĐVHX Nhượng Bạn

Thôn Hán Sài, Xã Nhượng Bạn, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

247300

Điểm BĐVHX Lợi Bác

Thôn Nà U, Xã Lợi Bác, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

247050

Điểm BĐVHX Như Khuê

Thôn Tằm Khuổi, Xã Như Khuê, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

246980

Điểm BĐVHX Đồng Bục

Thôn Pò Vèn, Xã Đồng Bục, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

246941

Điểm BĐVHX Yên Khoái

Thôn Long Đầu, Xã Yên Khoái, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

247270

Bưu cục cấp 3 Na Dương

Khu 5a, Thị Trấn Na Dương, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

247100

Điểm BĐVHX Quan Bản

Thôn Nà Ái, Xã Quan Bản, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

247005

Điểm BĐVHX Xuân Mãn

Thôn Bản Mặn, Xã Xuân Mãn, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

247232

Điểm BĐVHX Xuân Dương

Thôn Pò Chang, Xã Xuân Dương, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

247079

Hòm thư Công cộng Vân Mộng

Thôn Ôn Cựu 1, Xã Vân Mộng, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

247161

Hòm thư Công cộng Minh Phát

Thôn Nà Thì, Xã Minh Phát, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

247146

Hòm thư Công cộng Hiệp Hạ

Thôn Tằm Pục, Xã Hiệp Hạ, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

247178

Hòm thư Công cộng Hữu Lân

Thôn Nà Tấng, Xã Hữu Lân, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

247259

Hòm thư Công cộng Ái Quốc

Thôn Nóc Mò, Xã Ái Quốc, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

247334

Hòm thư Công cộng Sàn Viên

Thôn Khòn Cháo, Xã Sàn Viên, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

247038

Hòm thư Công cộng Lục thôn

Thôn Pò Lèn A, Xã Lục Thôn, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

246936

Hòm thư Công cộng Tú Mịch

Thôn Nà Van, Xã Tú Mịch, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

246968

Hòm thư Công cộng Mẫu Sơn

Thôn Trà Ký, Xã Mẫu Sơn, Huyện Lộc Bình

Lạng Sơn

Lộc Bình

247015

Hòm thư Công cộng Bằng Khánh

Thôn Nà Ngần, Xã Bằng Khánh, Huyện Lộc Bình

Lang Son ZIP code – Trang Dinh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Lạng Sơn

Tràng Định

243100

Bưu cục cấp 2 Tràng Định

Khu 2, Thị Trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định

Lạng Sơn

Tràng Định

243690

Bưu cục cấp 3 Bình Độ

Khu Chợ Bình Độ., Xã Quốc Việt, Huyện Tràng Định

Lạng Sơn

Tràng Định

243260

Bưu cục cấp 3 Quốc Khánh

Thôn Long Thịnh, Xã Quốc Khánh, Huyện Tràng Định

Lạng Sơn

Tràng Định

243480

Điểm BĐVHX Tân Tiến

Thôn Áng Mò, Xã Tân Tiến, Huyện Tràng Định

Lạng Sơn

Tràng Định

243150

Điểm BĐVHX Trung Thành

Thôn Pá Pàu, Xã Trung Thành, Huyện Tràng Định

Lạng Sơn

Tràng Định

243310

Điểm BĐVHX Tri Phương

Thôn Kéo Quân, Xã Tri Phương, Huyện Tràng Định

Lạng Sơn

Tràng Định

243660

Điểm BĐVHX Kháng Chiến

Thôn Đoỏng Pán, Xã Kháng Chiến, Huyện Tràng Định

Lạng Sơn

Tràng Định

243350

Điểm BĐVHX Chi Lăng

Thôn Đâư Linh, Xã Chi Lăng, Huyện Tràng Định

Lạng Sơn

Tràng Định

243110

Điểm BĐVHX Đại Đồng

Thôn Pò Bó, Xã Đại Đồng, Huyện Tràng Định

Lạng Sơn

Tràng Định

243640

Điểm BĐVHX Hùng Việt

Thôn Bản Nhàn, Xã Hùng Việt, Huyện Tràng Định

Lạng Sơn

Tràng Định

243610

Điểm BĐVHX Hùng Sơn

Thôn Nà Chùa, Xã Hùng Sơn, Huyện Tràng Định

Lạng Sơn

Tràng Định

243510

Điểm BĐVHX Kim Đồng

Thôn Nà Thà, Xã Kim Đồng, Huyện Tràng Định

Lạng Sơn

Tràng Định

243232

Hòm thư Công cộng Tân Minh

Thôn Nà Lẹng, Xã Tân Minh, Huyện Tràng Định

Lạng Sơn

Tràng Định

243449

Hòm thư Công cộng Đoàn kết

Thôn Nà Slèo, Xã Đoàn Kết, Huyện Tràng Định

Lạng Sơn

Tràng Định

243568

Hòm thư Công cộng Tân Yên

Thôn Pác Mười, Xã Tân Yên, Huyện Tràng Định

Lạng Sơn

Tràng Định

243409

Hòm thư Công cộng Vĩnh tiến

Thôn Phiêng Sâu, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Tràng Định

Lạng Sơn

Tràng Định

243428

Hòm thư Công cộng Khánh Long

Thôn Khuổi Bây B, Xã Khánh Long, Huyện Tràng Định

Lạng Sơn

Tràng Định

243468

Hòm thư Công cộng Cao Minh

Thôn Vằng Can, Xã Cao Minh, Huyện Tràng Định

Lạng Sơn

Tràng Định

243391

Hòm thư Công cộng Chí Minh

Thôn Cốc Toòng, Xã Chí Minh, Huyện Tràng Định

Lạng Sơn

Tràng Định

243251

Hòm thư Công cộng Đội Cấn

Thôn Nà Phai, Xã Đội Cấn, Huyện Tràng Định

Lạng Sơn

Tràng Định

243717

Hòm thư Công cộng Quốc Việt

Khu Chợ Bình Độ., Xã Quốc Việt, Huyện Tràng Định

Lạng Sơn

Tràng Định

243550

Hòm thư Công cộng Bắc ái

Thôn Khuổi Vai, Xã Bắc Ái, Huyện Tràng Định

Lang Son ZIP code – Van Lang District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Lạng Sơn

Văn Lãng

242500

Bưu cục cấp 2 Văn Lãng

Khu 3, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng

Lạng Sơn

Văn Lãng

242910

Bưu cục cấp 3 Tân Thanh

Khu 1, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng

Lạng Sơn

Văn Lãng

242600

Điểm BĐVHX Thụy Hùng

Thôn Pác Cáy, Xã Thụy Hùng, Huyện Văn Lãng

Lạng Sơn

Văn Lãng

242750

Điểm BĐVHX Hội Hoan

Thôn Bản Kìa, Xã Hội Hoan, Huyện Văn Lãng

Lạng Sơn

Văn Lãng

242680

Điểm BĐVHX Tân Việt

Thôn Bản Quan, Xã Tân Việt, Huyện Văn Lãng

Lạng Sơn

Văn Lãng

242890

Điểm BĐVHX Nhạc Kỳ

Thôn Nà Éc, Xã Nhạc Kỳ, Huyện Văn Lãng

Lạng Sơn

Văn Lãng

242770

Điểm BĐVHX Thành Hòa

Thôn Bản Mìn, Xã Thành Hoà, Huyện Văn Lãng

Lạng Sơn

Văn Lãng

242550

Điểm BĐVHX An Hùng

Thôn Bản Hu Ngoài, Xã An Hùng, Huyện Văn Lãng

Lạng Sơn

Văn Lãng

242720

Điểm BĐVHX Tân Lang

Thôn Pò Lâu, Xã Tân Lang, Huyện Văn Lãng

Lạng Sơn

Văn Lãng

242930

Điểm BĐVHX Tân Mỹ

Thôn Tà Lài, Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng

Lạng Sơn

Văn Lãng

242650

Điểm BĐVHX Trùng Quán

Thôn Lũng Vài, Xã Trùng Quán, Huyện Văn Lãng

Lạng Sơn

Văn Lãng

242870

Điểm BĐVHX Hoàng Văn Thụ

Khu Chợ Văn Thụ, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Văn Lãng

Lạng Sơn

Văn Lãng

242860

Điểm BĐVHX Hồng Thái

Thôn Bản Nhùng, Xã Hồng Thái, Huyện Văn Lãng

Lạng Sơn

Văn Lãng

242711

Điểm BĐVHX Bắc La

Thôn Nặm Shù, Xã Bắc La, Huyện Văn Lãng

Lạng Sơn

Văn Lãng

242782

Hòm thư Công cộng Thành Hòa

Thôn Nặm Táu, Xã Thành Hoà, Huyện Văn Lãng

Lạng Sơn

Văn Lãng

242802

Hòm thư Công cộng Gia Miễn

Thôn Bản Cáp, Xã Gia Miễn, Huyện Văn Lãng

Lạng Sơn

Văn Lãng

242762

Hòm thư Công cộng Hội Hoan

Thôn Háng Van, Xã Hội Hoan, Huyện Văn Lãng

Lạng Sơn

Văn Lãng

242747

Hòm thư Công cộng Tân Tác

Thôn Bản Cấn, Xã Tân Tác, Huyện Văn Lãng

Lạng Sơn

Văn Lãng

242587

Hòm thư Công cộng Thanh Long

Thôn Pác Cú, Xã Thanh Long, Huyện Văn Lãng

Lạng Sơn

Văn Lãng

242638

Hòm thư Công cộng Trùng Khánh

Thôn Manh Trên, Xã Trùng Khánh, Huyện Văn Lãng

Lạng Sơn

Văn Lãng

242960

Hòm thư Công cộng Hồng Thái

Thôn Bản Nhùng, Xã Hồng Thái, Huyện Văn Lãng

Lạng Sơn

Văn Lãng

242840

Hòm thư Công cộng Hoàng Việt

Thôn Nà Áng, Xã Hoàng Việt, Huyện Văn Lãng

Lạng Sơn

Văn Lãng

242816

Hòm thư Công cộng Nam La

Thôn Đồng Tâm, Xã Nam La, Huyện Văn Lãng

Lang Son ZIP code – Van Quan District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Lạng Sơn

Văn Quan

243900

Bưu cục cấp 2 Văn Quan

Khu phố Đức Tâm, Thị Trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan

Lạng Sơn

Văn Quan

244020

Bưu cục cấp 3 Văn An

Khu phố Điềm He, Xã Văn An, Huyện Văn Quan

Lạng Sơn

Văn Quan

244240

Bưu cục cấp 3 Chợ Bãi

Khu phố Chợ Bãi 2, Xã Yên Phúc, Huyện Văn Quan

Lạng Sơn

Văn Quan

244090

Điểm BĐVHX Trấn Ninh

Thôn Nà Chả, Xã Trấn Ninh, Huyện Văn Quan

Lạng Sơn

Văn Quan

243920

Điểm BĐVHX Đại An

Thôn Bình Đãng B, Xã Đại An, Huyện Văn Quan

Lạng Sơn

Văn Quan

244170

Điểm BĐVHX Xuân Mai

Thôn Bản Dạ, Xã Xuân Mai, Huyện Văn Quan

Lạng Sơn

Văn Quan

244040

Điểm BĐVHX Vĩnh Lại

Thôn Nà Súng, Xã Vĩnh Lại, Huyện Văn Quan

Lạng Sơn

Văn Quan

243940

Điểm BĐVHX Chu Túc

Thôn Nà Tèn, Xã Chu Túc, Huyện Văn Quan

Lạng Sơn

Văn Quan

244150

Điểm BĐVHX Lương Năng

Thôn Nà Thang, Xã Lương Năng, Huyện Văn Quan

Lạng Sơn

Văn Quan

244000

Điểm BĐVHX Khánh Khê

Thôn Bản Khính, Xã Khánh Khê, Huyện Văn Quan

Lạng Sơn

Văn Quan

244300

Điểm BĐVHX Tràng Phái

Thôn Phai Làng, Xã Tràng Phái, Huyện Văn Quan

Lạng Sơn

Văn Quan

244130

Điểm BĐVHX Tú Xuyên

Thôn Khòn Coọng, Xã Tú Xuyên, Huyện Văn Quan

Lạng Sơn

Văn Quan

244280

Điểm BĐVHX Tân Đoàn

Thôn Khòn Ngòa, Xã Tân Đoàn, Huyện Văn Quan

Lạng Sơn

Văn Quan

244190

Điểm BĐVHX Tri Lễ

Thôn Bản Châu, Xã Tri Lễ, Huyện Văn Quan

Lạng Sơn

Văn Quan

244080

Điểm BĐVHX Việt Yên

Thôn Khòn Bó, Xã Việt Yên, Huyện Văn Quan

Lạng Sơn

Văn Quan

244220

Điểm BĐVHX Bình Phúc

Thôn Nà Hấy, Xã Bình Phúc, Huyện Văn Quan

Lạng Sơn

Văn Quan

243969

Điểm BĐVHX Tràng Các

Thôn Nà Khàn, Xã Tràng Các, Huyện Văn Quan

Lạng Sơn

Văn Quan

244076

Điểm BĐVHX Văn Mộng

Thôn Khòn Cải, Xã Vân Mộng, Huyện Văn Quan

Lạng Sơn

Văn Quan

244215

Điểm BĐVHX Hữu Lễ

Thôn Bản Rượi, Xã Hữu Lễ, Huyện Văn Quan

Lạng Sơn

Văn Quan

244067

Điểm BĐVHX Song Giang

Thôn Bản Đin, Xã Song Giang, Huyện Văn Quan

Lạng Sơn

Văn Quan

244113

Điểm BĐVHX Phú Mỹ

Thôn Bản Thượng, Xã Phú Mỹ, Huyện Văn Quan

Lạng Sơn

Văn Quan

244268

Điểm BĐVHX Tràng Sơn

Thôn Còn Thon Còn Nà, Xã Tràng Sơn, Huyện Văn Quan

Lạng Sơn

Văn Quan

244125

Hòm thư Công cộng Hòa Bình

Thôn Trung Thượng, Xã Hoà Bình, Huyện Văn Quan

Lạng Sơn

Văn Quan

243989

Hòm thư Công cộng Đồng Giáp

Thôn Nà Bản, Xã Đồng Giáp, Huyện Văn Quan

 

Advertisements
Scroll to Top

Don’t miss our latest Update

Join our weekly newsletter to receive latest information from us