Advertisements

Lào Cai Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Lào Cai Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION
Province Lào Cai
Postal Code 330000 – 335180
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Lào Cai areas.

Lào Cai Zip Codes

District Zip Code
Lao Cai City 330000 – 335980
Bac Ha District 331000 – 331420
Bao Thang District 334100 – 334360
Bao Yen District 335300 – 335350
Bat Xat District 332910 – 332666
Muong Khuong District 331900 – 332250
Sa Pa Town 333100 – 333315
Si Ma Cai District 331600 – 331780
Van Ban District 334700 – 335180

Lao Cai ZIP code – Lao Cai City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Lào Cai

Lào Cai

330000

Bưu cục cấp 1 Trung tâm GD Lào Cai

Số 196, Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Lào Cai

Lào Cai

Lào Cai

333470

Bưu cục cấp 3 Cốc Lếu

Số 05, Đường Hòa An, Phường Cốc Lếu, Lào Cai

Lào Cai

Lào Cai

333840

Bưu cục cấp 3 Hoàng Liên

Số 327, Đường Khánh Yên, Phường Phố Mới, Lào Cai

Lào Cai

Lào Cai

333400

Bưu cục cấp 3 Cửa Khẩu

Số 013, Đường Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, Lào Cai

Lào Cai

Lào Cai

333570

Bưu cục cấp 3 Kim Tân

Số 613, Đường Hoàng Liên, Phường Kim Tân, Lào Cai

Lào Cai

Lào Cai

333420

Bưu cục cấp 3 Duyên Hải

Đường Thanh Niên, Phường Duyên Hải, Lào Cai

Lào Cai

Lào Cai

333890

Điểm BĐVHX Vạn Hòa

Thôn Giang Đông, Xã Vạn Hoà, Lào Cai

Lào Cai

Lào Cai

333910

Điểm BĐVHX Đồng Tuyển

Thôn 3, Xã Đồng Tuyển, Lào Cai

Lào Cai

Lào Cai

333680

Bưu cục cấp 3 Pom Hán

Tổ 14, Phường Pom Hán, Lào Cai

Lào Cai

Lào Cai

333950

Điểm BĐVHX Tả Phời

Thôn Phuổi 3, Xã Tả Phời, Lào Cai

Lào Cai

Lào Cai

333920

Điểm BĐVHX Hợp Thành

Thôn Cáng 1, Xã Hợp Thành, Lào Cai

Lào Cai

Lào Cai

330900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Lào Cai

Số 196, Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Lào Cai

Lào Cai

Lào Cai

336000

Bưu cục cấp 3 Trần Hưng Đạo

Tổ Dân Phố 8, Phường Nam Cường, Lào Cai

Lào Cai

Lào Cai

336077

Hòm thư Công cộng UBND xã Cam Đường

Thôn Suối Ngàn, Xã Cam Đường, Lào Cai

Lào Cai

Lào Cai

333550

Bưu cục văn phòng VP BĐTT Lào Cai

Số 196, Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Lào Cai

Lào Cai

Lào Cai

333560

Bưu cục văn phòng VP BĐT Lào Cai

Số 196, Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Lào Cai

Lào Cai

Lào Cai

334010

Bưu cục cấp 3 KHL Lào Cai

Số 196, Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Lào Cai

Lào Cai

Lào Cai

336090

Bưu cục cấp 3 HCC LÀO CAI

Tổ Dân Phố 8, Phường Nam Cường, Lào Cai

Lào Cai

Lào Cai

335980

Bưu cục cấp 3 Bình Minh

Số 036, Tổ 13, Phường Bình Minh, Lào Cai

Lao Cai ZIP code – Bac Ha District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Lào Cai

Bắc Hà

331000

Bưu cục cấp 2 Bắc Hà

Số 096, Đường Ngọc Uyển, Thị Trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà

Lào Cai

Bắc Hà

331390

Bưu cục cấp 3 Bảo Nhai

Thôn Bảo Tân, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà

Lào Cai

Bắc Hà

331200

Điểm BĐVHX Lùng Phình

Thôn Lùng Phìn, Xã Lùng Phìn, Huyện Bắc Hà

Lào Cai

Bắc Hà

331180

Điểm BĐVHX Lầu Thí Ngài

Thôn Lử Chồ 2, Xã Lầu Thí Ngài, Huyện Bắc Hà

Lào Cai

Bắc Hà

331360

Điểm BĐVHX Bản Phố

Thôn Bản Phố 2b, Xã Bản Phố, Huyện Bắc Hà

Lào Cai

Bắc Hà

331030

Điểm BĐVHX Na Hối

Thôn Na Hối Tày, Xã Na Hối, Huyện Bắc Hà

Lào Cai

Bắc Hà

331220

Điểm BĐVHX Nậm Mòn

Thôn Làng Mương, Xã Nậm Mòn, Huyện Bắc Hà

Lào Cai

Bắc Hà

331140

Điểm BĐVHX Tả Van Chư

Thôn Tẩn Chư, Xã Tả Van Chư, Huyện Bắc Hà

Lào Cai

Bắc Hà

331300

Điểm BĐVHX Cốc Lầu

Thôn Hà Tiên, Xã Cốc Lầu, Huyện Bắc Hà

Lào Cai

Bắc Hà

331090

Điểm BĐVHX Bản Liền

Thôn Bản Liền, Xã Bản Liền, Huyện Bắc Hà

Lào Cai

Bắc Hà

331340

Điểm BĐVHX Nậm Đét

Thôn Tống Hạ, Xã Nậm Đét, Huyện Bắc Hà

Lào Cai

Bắc Hà

331320

Điểm BĐVHX Nậm Khánh

Thôn Nậm Khánh, Xã Nậm Khánh, Huyện Bắc Hà

Lào Cai

Bắc Hà

331120

Điểm BĐVHX Thải Giàng Phố

Thôn Sân Bay 1, Xã Thải Giàng Phố, Huyện Bắc Hà

Lào Cai

Bắc Hà

331160

Điểm BĐVHX Hoàng Thu Phố

Thôn Hoa Chéo Chải, Xã Hoàng Thu Phố, Huyện Bắc Hà

Lào Cai

Bắc Hà

331370

Điểm BĐVHX Tà Chải

Thôn Nậm Châu, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà

Lào Cai

Bắc Hà

331072

Điểm BĐVHX Lùng Cải

Thôn Sản Lùng Chính, Xã Lùng Cải, Huyện Bắc Hà

Lào Cai

Bắc Hà

331253

Điểm BĐVHX Cốc Ly

Thôn Thẩm Phúc, Xã Cốc Ly, Huyện Bắc Hà

Lào Cai

Bắc Hà

331268

Điểm BĐVHX Bản Cái

Thôn Nậm Hành, Xã Bản Cái, Huyện Bắc Hà

Lào Cai

Bắc Hà

331084

Điểm BĐVHX Bản Già

Thôn Bản Già, Xã Bản Già, Huyện Bắc Hà

Lào Cai

Bắc Hà

331117

Hòm thư Công cộng UBND xã Tả Củ Tỷ

Thôn Sông Lấm, Xã Tả Củ Tỷ, Huyện Bắc Hà

Lào Cai

Bắc Hà

331291

Hòm thư Công cộng UBND xã Nậm Lúc

Thôn Nàng Cảng, Xã Nậm Lúc, Huyện Bắc Hà

Lào Cai

Bắc Hà

331269

Hòm thư Công cộng Xã Bản Cái

Thôn Cô Tông, Xã Bản Cái, Huyện Bắc Hà

Lào Cai

Bắc Hà

331349

Hòm thư Công cộng Xã Nậm Đét

Thôn Nậm Đét, Xã Nậm Đét, Huyện Bắc Hà

Lào Cai

Bắc Hà

331328

Hòm thư Công cộng Xã Nậm Khánh

Thôn Nậm Tồn, Xã Nậm Khánh, Huyện Bắc Hà

Lào Cai

Bắc Hà

331152

Hòm thư Công cộng Xã Tả Van Chư

Thôn Tẩn Chư, Xã Tả Van Chư, Huyện Bắc Hà

Lào Cai

Bắc Hà

331132

Hòm thư Công cộng Xã Thải Giàng Phố

Thôn Sân Bay 1, Xã Thải Giàng Phố, Huyện Bắc Hà

Lào Cai

Bắc Hà

331420

Bưu cục văn phòng VP BĐH Bắc Hà

Số 096, Đường Ngọc Uyển, Thị Trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà

Lao Cai ZIP code – Bao Thang District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Lào Cai

Bảo Thắng

334100

Bưu cục cấp 2 Bảo Thắng

Số 072, Đường 19 Tháng 5 – Khu 2, Thị Trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng

Lào Cai

Bảo Thắng

334150

Điểm BĐVHX Phong Hải

Thôn 1, Thị trấn Nông trường Phong Hải, Huyện Bảo Thắng

Lào Cai

Bảo Thắng

334330

Điểm BĐVHX Bắc Ngầm

Thôn Bắc Ngầm, Xã Xuân Quang, Huyện Bảo Thắng

Lào Cai

Bảo Thắng

334460

Bưu cục cấp 3 Gia phú

Thôn Phú Xuân, Xã Gia Phú, Huyện Bảo Thắng

Lào Cai

Bảo Thắng

334400

Điểm BĐVHX Sơn Hải

Thôn An Tiến, Xã Sơn Hải, Huyện Bảo Thắng

Lào Cai

Bảo Thắng

334260

Điểm BĐVHX Phú Nhuận

Thôn Phú Hà 1, Xã Phú Nhuận, Huyện Bảo Thắng

Lào Cai

Bảo Thắng

334180

Điểm BĐVHX Bản Cầm

Thôn Na Năng, Xã Bản Cầm, Huyện Bảo Thắng

Lào Cai

Bảo Thắng

334380

Điểm BĐVHX Sơn Hà

Thôn An Hồng, Xã Sơn Hà, Huyện Bảo Thắng

Lào Cai

Bảo Thắng

334101

Điểm BĐVHX Phố Lu

Thôn An Thành, Xã Phố Lu, Huyện Bảo Thắng

Lào Cai

Bảo Thắng

334190

Điểm BĐVHX Trì Quang

Thôn Trì Thượng 1, Xã Trì Quang, Huyện Bảo Thắng

Lào Cai

Bảo Thắng

334520

Điểm BĐVHX Phong Niên

Thôn Cốc Sâm 1, Xã Phong Niên, Huyện Bảo Thắng

Lào Cai

Bảo Thắng

334310

Điểm BĐVHX Bản Phiệt

Thôn Bản Phiệt, Xã Bản Phiệt, Huyện Bảo Thắng

Lào Cai

Bảo Thắng

334220

Điểm BĐVHX Thái Niên

Thôn Đo Trong, Xã Thái Niên, Huyện Bảo Thắng

Lào Cai

Bảo Thắng

334130

Bưu cục cấp 3 Tẳng Loỏng

Khu Phố 3, Thị Trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng

Lào Cai

Bảo Thắng

334420

Điểm BĐVHX Xuân Giao

Thôn Giao Bình, Xã Xuân Giao, Huyện Bảo Thắng

Lào Cai

Bảo Thắng

334381

Hòm thư Công cộng Tà Hả 1 xã Sơn Hà

Thôn Tả Hà 1, Xã Sơn Hà, Huyện Bảo Thắng

Lào Cai

Bảo Thắng

334102

Hòm thư Công cộng Khu Phú Thịnh

Đường Cách Mạng Tháng 8 – Khu 4, Thị Trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng

Lào Cai

Bảo Thắng

334118

Hòm thư Công cộng Cạnh Ga phố Lu

Đường Lê Hồng Phong-khu 1, Thị Trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng

Lào Cai

Bảo Thắng

334125

Bưu cục văn phòng VP BĐH Bảo Thắng

Số 072, Đường 19 Tháng 5 – Khu 2, Thị Trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng

Lào Cai

Bảo Thắng

334360

Bưu cục cấp 3 Xuân Quang

Thôn Làng Bạc, Xã Xuân Quang, Huyện Bảo Thắng

Lao Cai ZIP code – Bao Yen District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Lào Cai

Bảo Yên

335300

Bưu cục cấp 2 Bảo Yên

Tổ Dân Phố 5b, Thị Trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên

Lào Cai

Bảo Yên

335730

Điểm BĐVHX Bảo Hà

Bản Liên Hà 2, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên

Lào Cai

Bảo Yên

335360

Điểm BĐVHX Long Khánh

Thôn Trĩ Trong, Xã Long Khánh, Huyện Bảo Yên

Lào Cai

Bảo Yên

335590

Điểm BĐVHX Điện Quan

Thôn Bản 3, Xã Điện Quan, Huyện Bảo Yên

Lào Cai

Bảo Yên

335660

Điểm BĐVHX Yên Sơn

Thôn Bản Bát, Xã Yên Sơn, Huyện Bảo Yên

Lào Cai

Bảo Yên

335570

Điểm BĐVHX Tân Dương

Thôn Bản Mủng, Xã Tân Dương, Huyện Bảo Yên

Lào Cai

Bảo Yên

335460

Điểm BĐVHX Vĩnh Yên

Thôn Pác Mạc, Xã Vĩnh Yên, Huyện Bảo Yên

Lào Cai

Bảo Yên

335710

Điểm BĐVHX Lương Sơn

Thôn Bản Phịa 1, Xã Lương Sơn, Huyện Bảo Yên

Lào Cai

Bảo Yên

335610

Điểm BĐVHX Thượng Hà

Thôn Mai Đào 1, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Yên

Lào Cai

Bảo Yên

335400

Điểm BĐVHX Việt Tiến

Thôn Gia Thượng, Xã Việt Tiến, Huyện Bảo Yên

Lào Cai

Bảo Yên

335640

Điểm BĐVHX Minh Tân

Thôn Minh Hải, Xã Minh Tân, Huyện Bảo Yên

Lào Cai

Bảo Yên

335490

Điểm BĐVHX Xuân Hòa

Thôn Bản Vắc, Xã Xuân Hoà, Huyện Bảo Yên

Lào Cai

Bảo Yên

335540

Điểm BĐVHX Xuân Thượng

Thôn Làng Vành 4, Xã Xuân Thượng, Huyện Bảo Yên

Lào Cai

Bảo Yên

335380

Điểm BĐVHX Long Phúc

Thôn Nà Phát, Xã Long Phúc, Huyện Bảo Yên

Lào Cai

Bảo Yên

335420

Điểm BĐVHX Tân Tiến

Thôn Thác Xa 1, Xã Tân Tiến, Huyện Bảo Yên

Lào Cai

Bảo Yên

335760

Điểm BĐVHX Kim Sơn

Thôn Tân Văn 1, Xã Kim Sơn, Huyện Bảo Yên

Lào Cai

Bảo Yên

335680

Điểm BĐVHX Cam Cọn

Thôn Tân Tiến, Xã Cam Cọn, Huyện Bảo Yên

Lào Cai

Bảo Yên

335457

Điểm BĐVHX Nghĩa Đô

Thôn Nà Đình, Xã Nghĩa Đô, Huyện Bảo Yên

Lào Cai

Bảo Yên

335629

Hòm thư Công cộng Xã Thượng Hà

Thôn Mai Đào 1, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Yên

Lào Cai

Bảo Yên

335350

Bưu cục văn phòng VP BĐH Bảo Yên

Tổ Dân Phố 5b, Thị Trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên

Lao Cai ZIP code – Bat Xat District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Lào Cai

Bát Xát

332910

Điểm BĐVHX Bản Vược

Thôn Đội 1, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332770

Điểm BĐVHX Trịnh Tường

Thôn Phố Mới 1, Xã Trịnh Tường , Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332810

Điểm BĐVHX Bản Xèo

Thôn Thành Sơn, Xã Bản Xèo, Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332740

Điểm BĐVHX Cốc Mỳ

Thôn Bàu Bàng, Xã Cốc Mỳ, Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332860

Điểm BĐVHX Quang Kim

Thôn An Thành, Xã Quang Kim, Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332930

Điểm BĐVHX Bản Qua

Thôn Bản Vai, Xã Bản Qua, Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332890

Điểm BĐVHX Mường Vi

Thôn Làng Mới, Xã Mường Vi, Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332840

Điểm BĐVHX Cốc San

Thôn Tòng Chú 3, Xã Cốc San, Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332710

Điểm BĐVHX Y Tý

Thôn Ngải Chồ, Xã Y Tý, Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332700

Điểm BĐVHX Ngải Thầu

Thôn Phìn Chải, Xã Ngải Thầu, Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332500

Bưu cục cấp 2 Bát Xát

Số 101, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332836

Điểm BĐVHX Mường Hum

Thôn Mường Hum, Xã Mường Hum, Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332695

Điểm BĐVHX Dền Sáng

Thôn Nậm Giàng 1, Xã Dền Sáng, Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332635

Điểm BĐVHX Nậm Pung

Thôn Nậm Pung, Xã Nậm Pung, Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332589

Điểm BĐVHX A Mú Sung

Thôn Y Giang, Xã A Mú Sung, Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332561

Điểm BĐVHX Nậm Chạc

Thôn Nậm Trạc 1, Xã Nậm Trạc, Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332627

Điểm BĐVHX Pa Cheo

Thôn Kim Sáng Hồ, Xã Pa Cheo, Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332544

Điểm BĐVHX Phìn Ngan

Thôn Van Hồ, Xã Phìn Ngan, Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332577

Điểm BĐVHX Tòng Sành

Thôn Chu Cang Hồ, Xã Tòng Sành, Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332608

Điểm BĐVHX A Lù

Thôn Ngải Chồ, Xã A Lù, Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332678

Hòm thư Công cộng UBND xã Sàng Ma Sáo

Thôn Mà Mủ Sử 1, Xã Sàng Ma Sáo, Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332649

Điểm BĐVHX UBND xã Dền Thàng

Thôn Tả Phìn, Xã Dền Thàng, Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332562

Hòm thư Công cộng Xã Nậm Trạc

Thôn Nậm Trạc 1, Xã Nậm Trạc, Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332636

Hòm thư Công cộng Xã Nậm Pung

Thôn Nậm Pung, Xã Nậm Pung, Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332707

Hòm thư Công cộng Xã Ngải Thầu

Thôn Chin Chu Lìn, Xã Ngải Thầu, Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332628

Hòm thư Công cộng Xã Pa Cheo

Thôn Tả Pa Cheo 1, Xã Pa Cheo, Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332990

Bưu cục văn phòng VP BĐH Bát Xát

Số 101, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát

Lào Cai

Bát Xát

332666

Điểm BĐVHX Trung Lèng Hồ

Thôn Phìn Páo, Xã Trung Lèng Hồ, Huyện Bát Xát

Lao Cai ZIP code – Muong Khuong District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Lào Cai

Mường Khương

331900

Bưu cục cấp 2 Mường Khương

Số 282, Thôn Phố Cũ, Thị trấn Mường Khương, Huyện Mường Khương

Lào Cai

Mường Khương

332260

Bưu cục cấp 3 Bản Lầu (ĐBĐ-VHX)

Thôn Trung Tâm Bản Lầu, Xã Bản Lầu, Huyện Mường Khương

Lào Cai

Mường Khương

332000

Điểm BĐVHX Thanh Bình

Thôn Trung Tâm Xã, Xã Thanh Bình, Huyện Mường Khương

Lào Cai

Mường Khương

332070

Điểm BĐVHX Pha Long

Thôn Phố Pha Long 1, Xã Pha Long, Huyện Mường Khương

Lào Cai

Mường Khương

332300

Điểm BĐVHX Bản Sen

Thôn Bản Sen, Xã Bản Xen, Huyện Mường Khương

Lào Cai

Mường Khương

331901

Điểm BĐVHX Lùng Vai

Thôn Lùng Vai A, Xã Lùng Vai, Huyện Mường Khương

Lào Cai

Mường Khương

332050

Điểm BĐVHX Lùng Khấu Nhin

Thôn Sín Lùng Chải, Xã Lùng Khấu Nhin, Huyện Mường Khương

Lào Cai

Mường Khương

332160

Điểm BĐVHX Cao Sơn

Thôn Lồ Suối Tủng, Xã Cao Sơn, Huyện Mường Khương

Lào Cai

Mường Khương

332120

Điểm BĐVHX Tả Ngải Chồ

Thôn Tả Lủ, Xã Tả Ngải Chồ, Huyện Mường Khương

Lào Cai

Mường Khương

331970

Điểm BĐVHX Nấm Lư

Thôn Pạc Ngam, Xã Nấm Lư, Huyện Mường Khương

Lào Cai

Mường Khương

332020

Điểm BĐVHX Nậm Chảy

Thôn Sản Lùng Phìn, Xã Nậm Chảy, Huyện Mường Khương

Lào Cai

Mường Khương

331940

Điểm BĐVHX Tung Chung Phố

Thôn Hàm Rồng, Xã Tung Chung Phố, Huyện Mường Khương

Lào Cai

Mường Khương

332151

Điểm BĐVHX Tả Gia Khâu

Thôn Thải Giàng Sán, Xã Tả Gia Khâu, Huyện Mường Khương

Lào Cai

Mường Khương

332189

Điểm BĐVHX La Pán Tẩn

Thôn Tỉn Thàng, Xã La Pán Thẩn, Huyện Mường Khương

Lào Cai

Mường Khương

332116

Hòm thư Công cộng UBND Xã Dìn Chin

Thôn Dìn Chin, Xã Dìn Chin, Huyện Mường Khương

Lào Cai

Mường Khương

332209

Hòm thư Công cộng UBND xã Tả Thàng

Thôn Lầu Thí Chải, Xã Tả Thàng, Huyện Mường Khương

Lào Cai

Mường Khương

332153

Hòm thư Công cộng Xã Tả Gia Khâu

Thôn Thải Giàng Sán, Xã Tả Gia Khâu, Huyện Mường Khương

Lào Cai

Mường Khương

332250

Bưu cục văn phòng VP BĐH Mường Khương

Số 282, Thôn Phố Cũ, Thị trấn Mường Khương, Huyện Mường Khương

Lao Cai ZIP code – Sa Pa Town

Province

Dístrict

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Lào Cai

Sa Pa

333100

Bưu cục cấp 2 Sapa

Đường Điện Biên Phủ, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa

Lào Cai

Sa Pa

333101

Bưu cục cấp 3 Cầu Mây

Số 020, Đường Cầu Mây, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa

Lào Cai

Sa Pa

333220

Điểm BĐVHX Sử Pán

Thôn Hòa Sử Pán 1, Xã Sử Pán, Huyện Sa Pa

Lào Cai

Sa Pa

333190

Điểm BĐVHX Sa Pả

Thôn Giàng Tra, Xã Sa Pả, Huyện Sa Pa

Lào Cai

Sa Pa

333300

Điểm BĐVHX Tả Phìn

Thôn Sả Xéng, Xã Tả Phìn, Huyện Sa Pa

Lào Cai

Sa Pa

333200

Điểm BĐVHX Tả Van

Thôn Tả Van Dáy, Xã Tả Van, Huyện Sa Pa

Lào Cai

Sa Pa

333230

Điểm BĐVHX Trung Trải

Thôn Chu Lìn 2, Xã Trung Trải, Huyện Sa Pa

Lào Cai

Sa Pa

333140

Điểm BĐVHX Bản Hồ

Thôn Bản Dền, Xã Bản Hồ, Huyện Sa Pa

Lào Cai

Sa Pa

333102

Điểm BĐVHX Ô Quý Hồ

Tổ Dân Phố Số 13, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa

Lào Cai

Sa Pa

333260

Điểm BĐVHX Bản Khoang

Thôn Can Hồ A, Xã Bản Khoang, Huyện Sa Pa

Lào Cai

Sa Pa

333275

Điểm BĐVHX Tả Giàng Phình

Thôn Móng Xóa, Xã Tả Giàng Phình, Huyện Sa Pa

Lào Cai

Sa Pa

333123

Điểm BĐVHX Thanh Kim

Thôn Bản Kim, Xã Thanh Kim, Huyện Sa Pa

Lào Cai

Sa Pa

333285

Điểm BĐVHX Lao Chải

Thôn Lý Lao Chải, Xã Lao Chải, Huyện Sa Pa

Lào Cai

Sa Pa

333136

Điểm BĐVHX Bản Phùng

Thôn Bản Sái, Xã Bản Phùng, Huyện Sa Pa

Lào Cai

Sa Pa

333293

Điểm BĐVHX San Sả Hồ

Thôn Cát Cát, Xã San Sả Hồ, Huyện Sa Pa

Lào Cai

Sa Pa

333214

Điểm BĐVHX Hầu Thào

Thôn Thào Hầu Dến, Xã Hầu Thào, Huyện Sa Pa

Lào Cai

Sa Pa

333162

Điểm BĐVHX Nâm Cang

Thôn Nậm Cang, Xã Nậm Cang, Huyện Sa Pa

Lào Cai

Sa Pa

333175

Điểm BĐVHX Nâm Sài

Thôn Bản Sài, Xã Nậm Sài, Huyện Sa Pa

Lào Cai

Sa Pa

333154

Điểm BĐVHX Thanh Phú

Thôn Mường Bo, Xã Thanh Phú, Huyện Sa Pa

Lào Cai

Sa Pa

333185

Hòm thư Công cộng UBND xã Suối Thầu

Thôn Bản Pho, Xã Suối Thầu, Huyện Sa Pa

Lào Cai

Sa Pa

333322

Bưu cục cấp 3 Hàm Rồng

Số 006, Đường Thạch Sơn, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa

Lào Cai

Sa Pa

333325

Bưu cục văn phòng VP BĐH Sa Pa

Đường Điện Biên Phủ, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa

Lào Cai

Sa Pa

333315

Bưu cục cấp 3 KHL Sa Pa

Đường Điện Biên Phủ, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa

Lao Cai ZIP code – Si Ma Cai District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Lào Cai

Si Ma Cai

331600

Bưu cục cấp 2 Si Ma Cai

Thôn Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai

Lào Cai

Si Ma Cai

331720

Điểm BĐVHX Cán Cấu

Thôn Mù Chèng Phìn, Xã Cán Cấu, Huyện Si Ma Cai

Lào Cai

Si Ma Cai

331610

Điểm BĐVHX Bản Mế

Thôn Bản Mế, Xã Bản Mế, Huyện Si Ma Cai

Lào Cai

Si Ma Cai

331690

Điểm BĐVHX Sín Chéng

Thôn Bản Kha, Xã Sín Chéng, Huyện Si Ma Cai

Lào Cai

Si Ma Cai

331650

Điểm BĐVHX Lùng Sui

Thôn Lao Dìn Phàng, Xã Lùng Sui, Huyện Si Ma Cai

Lào Cai

Si Ma Cai

331705

Điểm BĐVHX Lử Thẩn

Thôn Chính Chư Phìn, Xã Lử Thẩn, Huyện Si Ma Cai

Lào Cai

Si Ma Cai

331643

Điểm BĐVHX Sán Chải

Thôn Chung Chải, Xã Sán Chải, Huyện Si Ma Cai

Lào Cai

Si Ma Cai

331717

Điểm BĐVHX Quan Thần Sán

Thôn Bản Dửu, Xã Quan Thần Sán, Huyện Si Ma Cai

Lào Cai

Si Ma Cai

331677

Điểm BĐVHX Mản Thẩn

Thôn Chu Liền Chải, Xã Mản Thẩn, Huyện Si Ma Cai

Lào Cai

Si Ma Cai

331762

Điểm BĐVHX Nàn Sán

Thôn Sảng Chải 1, Xã Nàn Sán, Huyện Si Ma Cai

Lào Cai

Si Ma Cai

331740

Điểm BĐVHX Nàn Sín

Thôn Sỉn Chù̀, Xã Nàn Sín, Huyện Si Ma Cai

Lào Cai

Si Ma Cai

331685

Điểm BĐVHX UBND xã Cán Hồ

Thôn Pù Chù Ván, Xã Cán Hồ, Huyện Si Ma Cai

Lào Cai

Si Ma Cai

331606

Điểm BĐVHX UBND xã Thào Chư Phìn

Thôn Thào Chư Phìn, Xã Thào Chư Phìn, Huyện Si Ma Cai

Lào Cai

Si Ma Cai

331706

Hòm thư Công cộng Xã Lử Thần

Thôn Chính Chư Phìn, Xã Lử Thẩn, Huyện Si Ma Cai

Lào Cai

Si Ma Cai

331737

Hòm thư Công cộng Xã Nàn Sín

Thôn Sỉn Chù̀, Xã Nàn Sín, Huyện Si Ma Cai

Lào Cai

Si Ma Cai

331618

Hòm thư Công cộng Xã Sán Chải

Thôn Bản Mế, Xã Bản Mế, Huyện Si Ma Cai

Lào Cai

Si Ma Cai

331780

Bưu cục văn phòng VP BĐH Si Ma Cai

Thôn Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai

Lao Cai ZIP code – Van Ban District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Lào Cai

Văn Bàn

334700

Bưu cục cấp 2 Văn Bàn

Tổ Dân Phố 7, Thị Trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn

Lào Cai

Văn Bàn

335120

Bưu cục cấp 3 Võ Lao

Thị tứ Võ Lao, Xã Võ Lao, Huyện Văn Bàn

Lào Cai

Văn Bàn

334860

Điểm BĐVHX Khánh Yên Thượng

Thôn Yên Thành, Xã Khánh Yên Thượng, Huyện Văn Bàn

Lào Cai

Văn Bàn

335050

Điểm BĐVHX Khánh Yên Trung

Thôn Trung Tâm, Xã Khánh Yên Trung, Huyện Văn Bàn

Lào Cai

Văn Bàn

335070

Điểm BĐVHX Khánh Yên Hạ

Thôn Độc Lập, Xã Khánh Yên Hạ, Huyện Văn Bàn

Lào Cai

Văn Bàn

334880

Điểm BĐVHX Sơn Thủy

Thôn Ba Hòn, Xã Sơn Thủy, Huyện Văn Bàn

Lào Cai

Văn Bàn

334810

Điểm BĐVHX Làng Giàng

Thôn Hô Phai, Xã Làng Ràng, Huyện Văn Bàn

Lào Cai

Văn Bàn

335030

Điểm BĐVHX Văn Sơn

Thôn Rong Bể, Xã Văn Sơn, Huyện Văn Bàn

Lào Cai

Văn Bàn

335100

Điểm BĐVHX Hòa Mạc

Thôn Thái Hòa 6, Xã Hoà Mạc, Huyện Văn Bàn

Lào Cai

Văn Bàn

334830

Điểm BĐVHX Dương Quỳ

Thôn 1, Xã Dương Quỳ, Huyện Văn Bàn

Lào Cai

Văn Bàn

334960

Điểm BĐVHX Liêm Phú

Thôn Giằng, Xã Liêm Phú, Huyện Văn Bàn

Lào Cai

Văn Bàn

334740

Điểm BĐVHX Nâm Xé

Thôn Tu Hạ, Xã Nậm Xé, Huyện Văn Bàn

Lào Cai

Văn Bàn

334930

Điểm BĐVHX Chiềng Ken

Thôn Chiềng 3, Xã Chiềng Ken, Huyện Văn Bàn

Lào Cai

Văn Bàn

334750

Điểm BĐVHX Minh Lương

Thôn Minh Hạ 1, Xã Minh Lương, Huyện Văn Bàn

Lào Cai

Văn Bàn

335000

Điểm BĐVHX Nậm Tha

Thôn Cóc, Xã Nậm Tha, Huyện Văn Bàn

Lào Cai

Văn Bàn

334770

Điểm BĐVHX Thẩm Dương

Thôn Bản Thẳm, Xã Thẩm Dương, Huyện Văn Bàn

Lào Cai

Văn Bàn

334780

Điểm BĐVHX Dần Thàng

Thôn Nậm Tăm, Xã Dần Thàng, Huyện Văn Bàn

Lào Cai

Văn Bàn

334807

Điểm BĐVHX Nậm Dạng

Thôn Nậm Kẹn, Xã Nậm Rạng, Huyện Văn Bàn

Lào Cai

Văn Bàn

334797

Điểm BĐVHX Nậm Xây

Thôn Nà Hằm, Xã Nậm Xây, Huyện Văn Bàn

Lào Cai

Văn Bàn

335023

Điểm BĐVHX Nậm Mả

Thôn Nậm Mả, Xã Nậm Mả, Huyện Văn Bàn

Lào Cai

Văn Bàn

334924

Điểm BĐVHX Tân Thượng

Thôn Khe Tép, Xã Tân Thượng, Huyện Văn Bàn

Lào Cai

Văn Bàn

334728

Hòm thư Công cộng UBND xã Nậm Chày

Thôn Hỏm Dưới, Xã Nậm Cháy, Huyện Văn Bàn

Lào Cai

Văn Bàn

334994

Bưu cục cấp 3 Tân An

Thôn Tân An 2, Xã Tân An, Huyện Văn Bàn

Lào Cai

Văn Bàn

334787

Hòm thư Công cộng Xã Dần Thàng

Thôn Dần Thàng, Xã Dần Thàng, Huyện Văn Bàn

Lào Cai

Văn Bàn

334925

Hòm thư Công cộng xã Tân Thượng

Thôn Khe Sóc, Xã Tân Thượng, Huyện Văn Bàn

Lào Cai

Văn Bàn

335180

Bưu cục văn phòng VP BĐH Văn Bàn

Tổ Dân Phố 7, Thị Trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn

 

Advertisements
Scroll to Top