Advertisements

Ninh Thuận Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Ninh Thuận Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION

Province Ninh Thuận
Postal Code 660000 – 663900
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Ninh Thuận areas.

Ninh Thuận Zip Codes

District Zip Code
Phan Rang Thap Cham City 660000 – 661150
Bac Ai District 662900 – 662954
Ninh Hai District 662600 – 662710
Ninh Phuoc District 663300 – 663480
Ninh Son District 663100 – 663230
Thuan Bac District 663610 – 663670
Thuan Nam District 663460 – 663900

Ninh Thuan ZIP code – Phan Rang Thap Cham City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Ninh Thuận

Phan Rang Tháp Chàm

660000

Bưu cục cấp 1 Phan Rang – Tháp Chàm

Số 217, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Phan Rang Tháp Chàm

Ninh Thuận

Phan Rang Tháp Chàm

661950

Bưu cục cấp 3 Tháp Chàm

Số 03, Đường Minh Mạng, Phường Đô Vinh, Phan Rang Tháp Chàm

Ninh Thuận

Phan Rang Tháp Chàm

661170

Điểm BĐVHX Đông Hải

Số 18, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Hải, Phan Rang Tháp Chàm

Ninh Thuận

Phan Rang Tháp Chàm

661310

Điểm BĐVHX Mỹ Hải

Số 25, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Mỹ Hải, Phan Rang Tháp Chàm

Ninh Thuận

Phan Rang Tháp Chàm

662090

Bưu cục cấp 3 Hùng Vương (kt1)

Đường Thống Nhất, Phường Kinh Dinh, Phan Rang Tháp Chàm

Ninh Thuận

Phan Rang Tháp Chàm

661080

Bưu cục cấp 3 Bưu cục 16 tháng 4

Số 44, Đường 16/4, Phường Tấn Tài, Phan Rang Tháp Chàm

Ninh Thuận

Phan Rang Tháp Chàm

662341

Hòm thư Công cộng 1

Thôn Tân Sơn II, Xã Thành Hải, Phan Rang Tháp Chàm

Ninh Thuận

Phan Rang Tháp Chàm

660900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Ninh Thuận

Số 217, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Phan Rang Tháp Chàm

Ninh Thuận

Phan Rang Tháp Chàm

661440

Bưu cục cấp 3 HCC-KHL

Số 217, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Phan Rang Tháp Chàm

Ninh Thuận

Phan Rang Tháp Chàm

661090

Bưu cục văn phòng VP BĐT Ninh Thuận

Số 217, Hẻm 215, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Phan Rang Tháp Chàm

Ninh Thuận

Phan Rang Tháp Chàm

661150

Bưu cục văn phòng VP BĐTP Phan Rang

Số 217, Hẻm 215, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Phan Rang Tháp Chàm

Ninh Thuan ZIP code – Bac Ai District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Ninh Thuận

Bác Ái

662900

Bưu cục cấp 2 Bác Ái

Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái

Ninh Thuận

Bác Ái

662940

Điểm BĐVHX Phước Tiến

Thôn Trà Co 2, Xã Phước Tiến, Huyện Bác Ái

Ninh Thuận

Bác Ái

662920

Điểm BĐVHX Phước Thắng

Thôn Chà Đung, Xã Phước Thắng, Huyện Bác Ái

Ninh Thuận

Bác Ái

662930

Điểm BĐVHX Phước Chính

Thôn Suối Rớ, Xã Phước Chính, Huyện Bác Ái

Ninh Thuận

Bác Ái

662960

Điểm BĐVHX Phước Hòa

Thôn chà Panh, Xã Phước Hoà, Huyện Bác Ái

Ninh Thuận

Bác Ái

662980

Điểm BĐVHX Phước Bình

Thôn Gia É, Xã Phước Bình, Huyện Bác Ái

Ninh Thuận

Bác Ái

662970

Điểm BĐVHX Phước Trung

Thôn Rã Trên, Xã Phước Trung, Huyện Bác Ái

Ninh Thuận

Bác Ái

663020

Bưu cục văn phòng VP BĐH Bác Ái

Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái

Ninh Thuận

Bác Ái

662918

Hòm thư Công cộng Phước Thành

Thôn Ma Nai, Xã Phước Thành, Huyện Bác Ái

Ninh Thuận

Bác Ái

662954

Hòm thư Công cộng Phước Tân

Thôn Ma Ty, Xã Phước Tân, Huyện Bác Ái

Ninh Thuan ZIP code – Ninh Hai District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Ninh Thuận

Ninh Hải

662600

Bưu cục cấp 2 Ninh Hải

Khu phố Khánh Sơn, Thị Trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải

Ninh Thuận

Ninh Hải

662650

Bưu cục cấp 3 Nhơn Hải

Thôn Mỹ Tường 1, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải

Ninh Thuận

Ninh Hải

662630

Điểm BĐVHX Tri Hải

Thôn Tri Thủy, Xã Tri Hải, Huyện Ninh Hải

Ninh Thuận

Ninh Hải

662740

Bưu cục cấp 3 Hộ Hải

Thôn Hộ Diêm, Xã Hộ Hải, Huyện Ninh Hải

Ninh Thuận

Ninh Hải

662760

Điểm BĐVHX Xuân Hải

Thôn An Xuân, Xã Xuân Hải, Huyện Ninh Hải

Ninh Thuận

Ninh Hải

662640

Điểm BĐVHX Phương Hải

Thôn Phương Cựu 1, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải

Ninh Thuận

Ninh Hải

662670

Điểm BĐVHX Vĩnh Hải

Thôn Thái An, Xã Vĩnh Hải, Huyện Ninh Hải

Ninh Thuận

Ninh Hải

662767

Điểm BĐVHX Xuân Hải 2

Thôn Phước Nhơn, Xã Xuân Hải, Huyện Ninh Hải

Ninh Thuận

Ninh Hải

662687

Hòm thư Công cộng 1

Thôn Mỹ Tân, Xã Thanh Hải, Huyện Ninh Hải

Ninh Thuận

Ninh Hải

662739

Hòm thư Công cộng 2

Thôn Gò Đền, Xã Tân Hải, Huyện Ninh Hải

Ninh Thuận

Ninh Hải

662710

Bưu cục văn phòng VP BĐT Ninh Hải

Khu phố Ninh Chữ I, Thị Trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải

Ninh Thuan ZIP code – Ninh Phuoc District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Ninh Thuận

Ninh Phước

663300

Bưu cục cấp 2 Ninh Phước

Khu phố 5, Thị Trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước

Ninh Thuận

Ninh Phước

663360

Điểm BĐVHX Phước Thuận

Thôn Thuận Hòa, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước

Ninh Thuận

Ninh Phước

663350

Điểm BĐVHX An Hải 3

Thôn Long Bình 1, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước

Ninh Thuận

Ninh Phước

663390

Điểm BĐVHX Phước Sơn

Thôn Phước Thiện 1, Xã Phước Sơn, Huyện Ninh Phước

Ninh Thuận

Ninh Phước

663380

Điểm BĐVHX Phước Thái

Thôn Hoài Trung, Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước

Ninh Thuận

Ninh Phước

663370

Điểm BĐVHX Phước Hậu

Thôn Phước Đồng, Xã Phước Hậu, Huyện Ninh Phước

Ninh Thuận

Ninh Phước

663330

Điểm BĐVHX Phước Hải

Thôn Từ Tâm 1, Xã Phước Hải, Huyện Ninh Phước

Ninh Thuận

Ninh Phước

663410

Điểm BĐVHX Phước Hữu

Thôn Hữu Đức, Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước

Ninh Thuận

Ninh Phước

663351

Điểm BĐVHX An Hải

Thôn An Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước

Ninh Thuận

Ninh Phước

663403

Điểm BĐVHX Phước Vinh

Thôn Phước An 2, Xã Phước Vinh, Huyện Ninh Phước

Ninh Thuận

Ninh Phước

663357

Điểm BĐVHX An Hải 2

Thôn Hòa Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước

Ninh Thuận

Ninh Phước

663336

Điểm BĐVHX Phước Hải 2

Thôn Thành Tín, Xã Phước Hải, Huyện Ninh Phước

Ninh Thuận

Ninh Phước

663480

Bưu cục văn phòng VP BĐH Ninh Phước

Khu phố 1, Thị Trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước

Ninh Thuan ZIP code – Ninh Son District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Ninh Thuận

Ninh Sơn

663100

Bưu cục cấp 2 Ninh Sơn

Khu phố 3, Thị Trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn

Ninh Thuận

Ninh Sơn

663120

Điểm BĐVHX Lâm Sơn

Thôn Lâm Phú, Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn

Ninh Thuận

Ninh Sơn

663180

Bưu cục cấp 3 Quãng Sơn

Thôn Triệu Phong 1, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn

Ninh Thuận

Ninh Sơn

663150

Điểm BĐVHX Hòa Sơn

Thôn Tân Lập, Xã Hoà Sơn, Huyện Ninh Sơn

Ninh Thuận

Ninh Sơn

663140

Điểm BĐVHX Ma Nới

Thôn Ú, Xã Ma Nới, Huyện Ninh Sơn

Ninh Thuận

Ninh Sơn

663171

Điểm BĐVHX Mỹ Sơn

Thôn Phú Thạnh, Xã Mỹ Sơn, Huyện Ninh Sơn

Ninh Thuận

Ninh Sơn

663190

Điểm BĐVHX Lương Sơn

Thôn Trà Giang 2, Xã Lương Sơn, Huyện Ninh Sơn

Ninh Thuận

Ninh Sơn

663167

Bưu cục cấp 3 Nhơn Sơn

Thôn Đắc Nhơn, Xã Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn

Ninh Thuận

Ninh Sơn

663202

Điểm BĐVHX Nhơn Sơn

Thôn Nha Hố, Xã Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn

Ninh Thuận

Ninh Sơn

663230

Bưu cục văn phòng VP BĐH Ninh Sơn

Khu phố 1, Thị Trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn

Ninh Thuan ZIP code – Thuan Bac District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Ninh Thuận

Thuận Bắc

663610

Điểm BĐVHX Công Hải

Thôn Hiệp Kiết, Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc

Ninh Thuận

Thuận Bắc

663630

Điểm BĐVHX Phước Chiến

Thôn Đầu Suối B, Xã Phước Chiến, Huyện Thuận Bắc

Ninh Thuận

Thuận Bắc

663640

Điểm BĐVHX Phước Kháng

Thôn Đá Mài Trên, Xã Phước Kháng, Huyện Thuận Bắc

Ninh Thuận

Thuận Bắc

663700

Bưu cục cấp 2 Thuận Bắc

Thôn Ấn Đạt, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc

Ninh Thuận

Thuận Bắc

663660

Điểm BĐVHX Bắc Phong

Thôn Ba Tháp 1, Xã Bắc Phong, Huyện Thuận Bắc

Ninh Thuận

Thuận Bắc

663650

Hòm thư Công cộng 1

Thôn Bĩnh Nghĩa, Xã Bắc Sơn, Huyện Thuận Bắc

Ninh Thuận

Thuận Bắc

663670

Bưu cục văn phòng VP BĐH Thuận Bắc

Thôn Ấn Đạt, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc

Ninh Thuan ZIP code – Thuan Nam District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Ninh Thuận

Thuận Nam

663460

Bưu cục cấp 3 Cà Ná

Thôn Lạc Nghiệp 1, Xã Cà Ná, c

Ninh Thuận

Thuận Nam

663461

Bưu cục cấp 3 Phước Diêm

Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam

Ninh Thuận

Thuận Nam

663340

Điểm BĐVHX Phước Dinh 2

Thôn Sơn Hải 1, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam

Ninh Thuận

Thuận Nam

663420

Điểm BĐVHX Nhị Hà

Thôn Nhị Hà 1, Xã Nhị Hà, Huyện Thuận Nam

Ninh Thuận

Thuận Nam

663440

Điểm BĐVHX Phước Nam

Thôn Văn Lâm, Xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam

Ninh Thuận

Thuận Nam

663430

Điểm BĐVHX Phước Hà

Thôn Giá, Xã Phước Hà, Huyện Thuận Nam

Ninh Thuận

Thuận Nam

663835

Điểm BĐVHX Phước Dinh

Thôn Từ Thiện, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam

Ninh Thuận

Thuận Nam

663875

Hòm thư Công cộng 1

Thôn Vụ Bổn, Xã Phước Ninh, Huyện Thuận Nam

Ninh Thuận

Thuận Nam

663817

Hòm thư Công cộng 2

Thôn Lạc Tân 2, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam

Ninh Thuận

Thuận Nam

663820

Bưu cục văn phòng VP BĐH Thuận Nam

Thôn Lạc Tân 1, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam

Ninh Thuận

Thuận Nam

663900

Bưu cục cấp 2 Thuận Nam

Thôn Quán Thẻ 1, Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam

 

Advertisements
Scroll to Top

Don’t miss our latest Update

Join our weekly newsletter to receive latest information from us