Advertisements

Phú Thọ Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Phú Thọ Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION

Province Phú Thọ
Postal Code 291160 – 297600
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Phú Thọ areas.

Phú Thọ Zip Codes

District Zip Code
Viet Tri City 291160 – 291110
Phu Tho Town 293500 – 293742
Cam Khe District 297360 – 297213
Doan Hung District 295410 – 295322
Ha Hoa District 296530 – 296505
Lam Thao District 292900 – 293330
Phu Ninh District 292300 – 292440
Tam Nong District 294000 – 294101
Tan Son District 299510 – 299400
Thanh Ba District 295600 – 295925
Thanh Son District 298200 – 299020
Thanh Thuy District 294500 – 294657
Yen Lap District 297630 – 297600

Phu Tho ZIP code – Viet Tri City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Phú Thọ

Việt Trì

291160

Bưu cục cấp 3 Tân Dân

Đường Trần Phú, Phường Tân Dân, Việt Trì

Phú Thọ

Việt Trì

291980

Điểm BĐVHX Thụy Vân

Khu Phú Thịnh, Xã Thụy Vân, Việt Trì

Phú Thọ

Việt Trì

291240

Điểm BĐVHX Dữu Lâu

Tổ 7, Khu Bảo Đà, Phường Dữu Lâu, Việt Trì

Phú Thọ

Việt Trì

291860

Điểm BĐVHX Sông Lô

Khu 5, Xã Sông Lô, Việt Trì

Phú Thọ

Việt Trì

291130

Điểm BĐVHX Trưng Vương

Thôn xómĐình, Xã Trưng Vương, Việt Trì

Phú Thọ

Việt Trì

291670

Điểm BĐVHX Minh Nông

Khu Minh Bột, Phường Minh Nông, Việt Trì

Phú Thọ

Việt Trì

291930

Điểm BĐVHX Phượng Lâu

Thôn Phượng An, Xã Phượng Lâu, Việt Trì

Phú Thọ

Việt Trì

291650

Điểm BĐVHX Minh Phương

Khu Liên Phương, Phường Minh Phương, Việt Trì

Phú Thọ

Việt Trì

291880

Bưu cục cấp 3 Vân Cơ

Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Vân Cơ, Việt Trì

Phú Thọ

Việt Trì

292010

Bưu cục cấp 3 Bạch Hạc

Tổ 7a, Khu phố Bạch Hạc, Phường Bạch Hạc, Việt Trì

Phú Thọ

Việt Trì

291960

Điểm BĐVHX Vân Phú

Khu 6, Xã Vân Phú, Việt Trì

Phú Thọ

Việt Trì

291820

Bưu cục cấp 3 Việt Trì – Ga

Tổ 29, Khu phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Việt Trì

Phú Thọ

Việt Trì

290000

Bưu cục cấp 1 Việt Trì

Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Việt Trì

Phú Thọ

Việt Trì

291000

Bưu cục cấp 3 Tiên Cát

Tổ 20b, Khu phố Âu Cơ, Phường Tiên Cát, Việt Trì

Phú Thọ

Việt Trì

291470

Bưu cục cấp 3 Nông Trang

Đường Đại Lô Hùng Vương, Phường Nông Trang, Việt Trì

Phú Thọ

Việt Trì

292180

Điểm BĐVHX Tân Đức

Thôn 3, Xã Tân Đức, Việt Trì

Phú Thọ

Việt Trì

290900

Bưu cục văn phòng Hệ 1 Phú Thọ

Số 1172, Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Việt Trì

Phú Thọ

Việt Trì

292140

Bưu cục cấp 3 Đền Hùng

Khu 11, Xã Kim Đức, Việt Trì

Phú Thọ

Việt Trì

292110

Điểm BĐVHX Chu Hóa

Khu 4, Xã Chu Hoá, Việt Trì

Phú Thọ

Việt Trì

292160

Điểm BĐVHX Hùng Lô

Khu 4, Xã Hùng Lô, Việt Trì

Phú Thọ

Việt Trì

292060

Điểm BĐVHX Hy Cương

Khu 1, Xã Hy Cương, Việt Trì

Phú Thọ

Việt Trì

292141

Điểm BĐVHX Kim Đức

Khu 7, Xã Kim Đức, Việt Trì

Phú Thọ

Việt Trì

292080

Điểm BĐVHX Thanh Đình

Khu 10, Xã Thanh Đình, Việt Trì

Phú Thọ

Việt Trì

291794

Hòm thư Công cộng Phường Thanh Miếu

Tổ 40, Khu phố Thanh Bình, Phường Thanh Miếu, Việt Trì

Phú Thọ

Việt Trì

291409

Hòm thư Công cộng Phường Gia Cẩm

Đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Việt Trì

Phú Thọ

Việt Trì

291110

Bưu cục cấp 3 KHL Phú Thọ

Số 1172, Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Việt Trì

Phu Tho ZIP code – Phu Tho Town

Province

Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Phú Thọ

Phú Thọ

293500

Bưu cục cấp 2 Phú Thọ

Số 85, Đường Nguyễn Du, Phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ

Phú Thọ

Phú Thọ

293580

Bưu cục cấp 3 Hùng Vương

Ngõ 1, Phố Tân An, Phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ

Phú Thọ

Phú Thọ

293750

Điểm BĐVHX Thanh Minh

Khu 5, Xã Thanh Minh, Thị xã Phú Thọ

Phú Thọ

Phú Thọ

293850

Điểm BĐVHX Hà Thạch

Khu 3, Xã Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ

Phú Thọ

Phú Thọ

293880

Bưu cục cấp 3 Thanh Vinh

Khu 5, Xã Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ

Phú Thọ

Phú Thọ

293821

Điểm BĐVHX Phú Hộ

Khu 4, Xã Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ

Phú Thọ

Phú Thọ

293820

Bưu cục cấp 3 Phú Hộ

Đường 315, Phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ

Phú Thọ

Phú Thọ

293881

Điểm BĐVHX Thanh Vinh

Khu 2, Xã Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ

Phú Thọ

Phú Thọ

293800

Điểm BĐVHX Văn Lung

Khu 3, Xã Văn Lung, Thị xã Phú Thọ

Phú Thọ

Phú Thọ

293770

Điểm BĐVHX Hà Lộc

Khu 15, Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ

Phú Thọ

Phú Thọ

293697

Hòm thư Công cộng Phường Âu Cơ

Ngõ 1, Phố Tân Hưng, Phường Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ

Phú Thọ

Phú Thọ

293742

Hòm thư Công cộng Phường Trường Thịnh

Khu phố 5, Phường Trường Thịnh, Thị xã Phú Thọ

Phu Tho ZIP code – Cam Khe District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Phú Thọ

Cẩm Khê

297360

Điểm BĐVHX Điêu Lương

Thôn Sậu, Xã Điêu Lương, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297210

Bưu cục cấp 3 Phương Xá

Thôn Liên Phương, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297180

Bưu cục cấp 3 Phú Lạc

Thôn Bắc Tiến, Xã Phú Lạc, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297030

Điểm BĐVHX Sai Nga

Thôn Văn Phú, Xã Sai Nga, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297080

Điểm BĐVHX Sơn Nga

Thôn Đồng Hàng, Xã Sơn Nga, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297200

Điểm BĐVHX Phùng Xá

Thôn Sậu, Xã Phùng Xá, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297230

Điểm BĐVHX Tuy Lộc

Thôn Quyết Tiến, Xã Tuy Lộc, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297220

Điểm BĐVHX Đồng Cam

Thôn Cam Chú, Xã Đồng Cam, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297040

Điểm BĐVHX Thanh Nga

Khu 5, Xã Thanh Nga, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297100

Điểm BĐVHX Xương Thịnh

Thôn Xóm Giữa, Xã Xương Thịnh, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297090

Điểm BĐVHX Cấp Dẫn

Thôn Phú Long, Xã Cấp Dẫn, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297400

Điểm BĐVHX Tùng Khê

Thôn Đoàn Kết, Xã Tùng Khê, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297240

Điểm BĐVHX Thụy Liễu

Khu 3, Xã Thụy Liễu, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297250

Điểm BĐVHX Ngô Xá

Thôn Ngoài, Xã Ngô Xá, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297410

Điểm BĐVHX Tiên Lương

Thôn Mái Vở, Xã Tiên Lương, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297290

Điểm BĐVHX Văn Bán

Xóm 3, Xã Văn Bán, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297270

Điểm BĐVHX Tam Sơn

Khu 10, Xã Tam Sơn, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297260

Điểm BĐVHX Phượng Vỹ

Thôn Khổng Tước, Xã Phượng Vĩ, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297060

Điểm BĐVHX Phú Khê

Thôn Đoài, Xã Phú Khê, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297110

Điểm BĐVHX Sơn Tình

Thôn Dộc, Xã Sơn Tình, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297130

Điểm BĐVHX Hương Lung

Thôn Xuông, Xã Hương Lung, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297140

Điểm BĐVHX Tạ Xá

Thôn Liên Minh, Xã Tạ Xá, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297160

Điểm BĐVHX Chương Xá

Thôn Quyết thắng, Xã Chương Xá, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297310

Điểm BĐVHX Văn Khúc

Xóm Đình, Xã Văn Khúc, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297350

Điểm BĐVHX Yên Dưỡng

Thôn Song nưa, Xã Yên Dưỡng, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297070

Điểm BĐVHX Yên Tập

Thôn Trung Thuận, Xã Yên Tập, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297190

Điểm BĐVHX Tình Cương

Thôn Xóm Chùa, Xã Tình Cương, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297340

Điểm BĐVHX Hiền Đa

Thôn Hiền Đa, Xã Hiền Đa, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297380

Điểm BĐVHX Cát Trù

Khu 4, Xã Cát Trù, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297390

Điểm BĐVHX Đồng Lương

Thôn Thống Nhất, Xã Đồng Lương, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297000

Bưu cục cấp 2 Cẩm Khê

Khu 9, Thị Trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê

Phú Thọ

Cẩm Khê

297213

Điểm BĐVHX Phương Xá

Thôn Thổ Khối, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê

Phu Tho ZIP code – Doan Hung District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Phú Thọ

Đoan Hùng

295410

Điểm BĐVHX Minh Tiến

Thôn 5, Xã Minh Tiến, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

295430

Bưu cục cấp 3 Cầu Hai

Thôn 4, Xã Chân Mộng, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

294900

Bưu cục cấp 2 Đoan Hùng

Thôn Tân Tiến, Thị Trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

295190

Điểm BĐVHX Tiêu Sơn

Thôn Thôn 10, Xã Tiêu Sơn, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

295220

Điểm BĐVHX Vân Đồn

Thôn 8, Xã Vân Đồn, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

294920

Điểm BĐVHX Hữu Đô

Thôn 5, Xã Hữu Đô, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

295150

Bưu cục cấp 3 Tây Cốc

Thôn Phố Tây Cốc, Xã Tây Cốc, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

295240

Điểm BĐVHX Vụ Quang

Thôn 5, Xã Vụ Quang, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

294940

Điểm BĐVHX Chí Đám

Thôn Đám 2, Xã Chí Đám, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

295120

Điểm BĐVHX Hùng Quan

Thôn Hùng Quan, Xã Hùng Quan, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

295330

Điểm BĐVHX Bằng Luân

Thôn 9, Xã Bằng Luân, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

295040

Điểm BĐVHX Yên Kiện

Thôn 4, Xã Yên Kiện, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

295080

Điểm BĐVHX Đại Nghĩa

Thôn 7, Xã Đại Nghĩa, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

295370

Điểm BĐVHX Phúc Lai

Thôn 2, Xã Phúc Lai, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

295140

Điểm BĐVHX Phương Trung

Thôn 4, Xã Phương Trung, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

295450

Điểm BĐVHX Minh Phú

Thôn 6, Xã Minh Phú, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

294990

Điểm BĐVHX Phong Phú

Thôn 2, Xã Phong Phú, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

295300

Điểm BĐVHX Đông Khê

Thôn 2, Xã Đông Khê, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

295280

Điểm BĐVHX Nghinh Xuyên

Thôn 4, Xã Nghinh Xuyên, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

295390

Điểm BĐVHX Minh Lương

Thôn 4, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

295260

Điểm BĐVHX Hùng Long

Thôn 5, Xã Hùng Long, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

295100

Điểm BĐVHX Phú Thứ

Thôn 3, Xã Phú Thứ, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

295060

Điểm BĐVHX Sóc Đăng

Thôn 4, Xã Sóc Đăng, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

295010

Điểm BĐVHX Ngọc Quan

Khu 8, Xã Ngọc Quan, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

294970

Điểm BĐVHX Vân Du

Thôn 12, Xã Vân Du, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

295360

Điểm BĐVHX Bằng Doãn

Thôn 6, Xã Bằng Doãn, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

295170

Điểm BĐVHX Ca Đình

Thôn 3, Xã Ca Đình, Huyện Đoan Hùng

Phú Thọ

Đoan Hùng

295322

Điểm BĐVHX Quế Lâm

Thôn 8, Xã Quế Lâm, Huyện Đoan Hùng

Phu Tho ZIP code – Ha Hoa District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Phú Thọ

Hạ Hoà

296530

Điểm BĐVHX Cáo Điềṇ

Khu 3, Xã Cáo Điền, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296200

Bưu cục cấp 2 Hạ Hoà

Khu 8, Thị Trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296720

Bưu cục cấp 3 Xuân Áng

Khu 1, Xã Xuân Áng, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296630

Điểm BĐVHX Đan Thượng

Khu 3, Xã Đan Thượng, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296690

Điểm BĐVHX Hiền Lương

Khu 3, Xã Hiền Lương, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296220

Điểm BĐVHX Ấm Hạ

Khu 4, Xã Ấm Hạ, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296280

Điểm BĐVHX Phụ Khánh

Khu 10, Xã Phụ Khánh, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296440

Điểm BĐVHX Mai Tùng

Khu 2, Xã Mai Tùng, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296240

Điểm BĐVHX Gia Điền

Khu 5, Xã Gia Điền, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296420

Điểm BĐVHX Lang Sơn

Khu 7, Lang Sơn, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296470

Điểm BĐVHX Chính Công

Khu 5, Xã Chính Công, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296330

Điểm BĐVHX Vô Tranh

Khu 8, Xã Vô Tranh, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296760

Điểm BĐVHX Vĩnh Chân

Khu 1, Xã Vĩnh Chân, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296640

Điểm BĐVHX Hậu Bổng

Khu 3, Xã Hậu Bổng, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296390

Điểm BĐVHX Minh Côi

Khu 4, Xã Minh Côi, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296780

Điểm BĐVHX Vụ Cầu

Khu 3, Xã Vụ Cầu, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296710

Điểm BĐVHX Quân Khê

Khu 2, Xã Quân Khê, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296590

Điểm BĐVHX Lệnh Khanh

Khu 5, Xã Lệnh Khanh, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296540

Điểm BĐVHX Phương Viên

Khu 3, Xã Phương Viên, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296660

Điểm BĐVHX Liên Phương

Khu 2, Xã Liên Phương, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296300

Điểm BĐVHX Y Sơn

Khu 3, Xã Y Sơn, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296560

Điểm BĐVHX Đại Phạm

Khu 7, Xã Đại Phạm, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296670

Điểm BĐVHX Động Lâm

Khu 2, Xã Động Lâm, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296310

Điểm BĐVHX Chuế Lưu

Khu 3, Xã Chuế Lưu, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296370

Điểm BĐVHX Văn Lang

Khu 2, Xã Văn Lang, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296450

Điểm BĐVHX Yên Luật

Khu 3, Xã Yên Luật, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296260

Điểm BĐVHX Hà Lương

Khu 4, Xã Hà Lương, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296610

Điểm BĐVHX Đan Hà

Khu 3, Xã Đan Hà, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296740

Điểm BĐVHX Lâm Lợi

Khu 7, Xã Lâm Lợi, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296510

Điểm BĐVHX Yên Kỳ

Khu 8, Xã Yên Kỳ, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296363

Điểm BĐVHX Bằng Giã

Khu 10, Xã Bằng Giã, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296416

Điểm BĐVHX Minh Hạc

Khu 2, Xã Minh Hạc, Huyện Hạ Hoà

Phú Thọ

Hạ Hoà

296505

Điểm BĐVHX Hương Xạ

Khu 13, Xã Hương Xạ, Huyện Hạ Hoà

Phu Tho ZIP code – Lam Thao District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Phú Thọ

Lâm Thao

292900

Bưu cục cấp 2 Lâm Thao

Khu Lâm Thao, Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

Lâm Thao

293280

Đại lý bưu điện Cao Xá

Khu Thị Tứ 1, Xã Cao Xá, Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

Lâm Thao

293250

Điểm BĐVHX Vĩnh Lại

Khu 9, Xã Vĩnh Lại, Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

Lâm Thao

293040

Điểm BĐVHX Thạch Sơn

Khu 1, Xã Thạch Sơn, Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

Lâm Thao

293090

Điểm BĐVHX Sơn Dương

Khu 5, Xã Sơn Dương, Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

Lâm Thao

292980

Điểm BĐVHX Tiên Kiên

Khu 4, Xã Tiên Kiên, Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

Lâm Thao

293130

Điểm BĐVHX Tứ Xã

Khu 14, Xã Tứ Xã, Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

Lâm Thao

293220

Điểm BĐVHX Bản Nguyên

Khu 1, Xã Bản Nguyên, Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

Lâm Thao

293010

Điểm BĐVHX Xuân Lũng

Khu 7, Xã Xuân Lũng, Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

Lâm Thao

293170

Điểm BĐVHX Sơn Vy

Khu 6, Xã Sơn Vy, Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

Lâm Thao

293110

Điểm BĐVHX Kinh Kệ

Khu 5, Xã Kinh Kệ, Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

Lâm Thao

293080

Điểm BĐVHX Hợp Hải

Khu 4, Xã Hợp Hải, Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

Lâm Thao

293060

Điểm BĐVHX Xuân Huy

Khu 4, Xã Xuân Huy, Huyện Lâm Thao

Phú Thọ

Lâm Thao

293330

Bưu cục cấp 3 Tiên Kiên

Khu 5, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao

Phu Tho ZIP code – Phu Ninh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Phú Thọ

Phù Ninh

292300

Bưu cục cấp 2 Phù Ninh

Khu Núi Trang, Thị Trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

Phù Ninh

292380

Bưu cục cấp 3 Phú Lộc

Khu 7, Xã Phú Lộc, Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

Phù Ninh

292520

Điểm BĐVHX An Đạo

Khu 11, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

Phù Ninh

292480

Điểm BĐVHX Tử Đà

Khu 2, Xã Tử Đà, Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

Phù Ninh

292500

Điểm BĐVHX Bình Bộ

Khu 7, Xã Bình Bộ, Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

Phù Ninh

292470

Điểm BĐVHX Vĩnh Phú

Khu 2, Xã Vĩnh Phú, Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

Phù Ninh

292400

Điểm BĐVHX Phù Ninh

Khu 7, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

Phù Ninh

292640

Điểm BĐVHX Tiên Phú

Khu 10, Xã Tiên Phú, Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

Phù Ninh

292720

Điểm BĐVHX Trạm Thản

Khu 2, Xã Trạm Thản, Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

Phù Ninh

292700

Điểm BĐVHX Liên Hoa

Khu 5, Xã Liên Hoa, Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

Phù Ninh

292620

Điểm BĐVHX Trung Giáp

Khu 5, Xã Trung Giáp, Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

Phù Ninh

292600

Điểm BĐVHX Bảo Thanh

Khu 3, Xã Bảo Thanh, Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

Phù Ninh

292580

Điểm BĐVHX Trị Quận

Khu 6, Xã Trị Quận, Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

Phù Ninh

292560

Điểm BĐVHX Hạ Giáp

Khu 5, Xã Hạ Giáp, Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

Phù Ninh

292540

Điểm BĐVHX Tiên Du

Khu 4, Xã Tiên Du, Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

Phù Ninh

292360

Điểm BĐVHX Gia Thanh

Khu 6, Xã Gia Thanh, Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

Phù Ninh

292340

Điểm BĐVHX Phú Nham

Khu 2B, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

Phù Ninh

292670

Điểm BĐVHX Phú Mỹ

Khu 8, Xã Phú Mỹ, Huyện Phù Ninh

Phú Thọ

Phù Ninh

292440

Hòm thư Công cộng Xã Lệ Mỹ

Khu 2, Xã Lệ Mỹ, Huyện Phù Ninh

Phu Tho ZIP code – Tam Nong District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Phú Thọ

Tam Nông

294000

Bưu cục cấp 2 Tam Nông

Khu 7, Thị Trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông

Phú Thọ

Tam Nông

294160

Điểm BĐVHX Tam Cường

Khu 2, Xã Tam Cường, Huyện Tam Nông

Phú Thọ

Tam Nông

294240

Điểm BĐVHX Thanh Uyên

Khu 3, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông

Phú Thọ

Tam Nông

294280

Điểm BĐVHX Hiền Quan

Khu 8 xóm Đình Ngang, Xã Hiền Quan, Huyện Tam Nông

Phú Thọ

Tam Nông

294170

Điểm BĐVHX Văn Lương

Khu 4, Xã Văn Lương, Huyện Tam Nông

Phú Thọ

Tam Nông

294260

Điểm BĐVHX Xuân Quang

Khu 4 xóm Kho, Xã Xuân Quang, Huyện Tam Nông

Phú Thọ

Tam Nông

294310

Điểm BĐVHX Hương Nha

Xóm Đoàn Kết, Xã Hương Nha, Huyện Tam Nông

Phú Thọ

Tam Nông

294330

Điểm BĐVHX Vực Trường

Khu 2 thôn Thu Trường, Xã Vực Trường, Huyện Tam Nông

Phú Thọ

Tam Nông

294020

Điểm BĐVHX Hương Nộn

Khu 7, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông

Phú Thọ

Tam Nông

294120

Bưu cục cấp 3 Cổ Tiết

Khu 7, Thị Trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông

Phú Thọ

Tam Nông

294190

Điểm BĐVHX Tứ Mỹ

Thôn Đoài, Xã Tứ Mỹ, Huyện Tam Nông

Phú Thọ

Tam Nông

294140

Điểm BĐVHX Phương Thịnh

Khu 4, Xã Phương Thịnh, Huyện Tam Nông

Phú Thọ

Tam Nông

294200

Điểm BĐVHX Hùng Đô

Thôn Hưng Thịnh, Xã Hùng Đô, Huyện Tam Nông

Phú Thọ

Tam Nông

294210

Điểm BĐVHX Quang Húc

Xóm Mả Vi, Xã Quang Húc, Huyện Tam Nông

Phú Thọ

Tam Nông

294100

Điểm BĐVHX Thọ Văn

Khu 2 Thôn Xóm Làng, Xã Thọ Văn, Huyện Tam Nông

Phú Thọ

Tam Nông

294230

Điểm BĐVHX Tề Lễ

Thôn Bờ Hồ, Xã Tề Lễ, Huyện Tam Nông

Phú Thọ

Tam Nông

294040

Điểm BĐVHX Dị Nậu

Khu 5 Thôn Xân Bóng, Xã Dị Nậu, Huyện Tam Nông

Phú Thọ

Tam Nông

294060

Điểm BĐVHX Dậu Dương

Thôn Dậu Dương, Xã Dậu Dương, Huyện Tam Nông

Phú Thọ

Tam Nông

294070

Điểm BĐVHX Thượng Nông

Khu 3, Xã Thượng Nông, Huyện Tam Nông

Phú Thọ

Tam Nông

294090

Điểm BĐVHX Hồng Đà

Thôn Hạ Nung, Xã Hồng Đà, Huyện Tam Nông

Phú Thọ

Tam Nông

294101

Điểm BĐVHX Thọ Văn 2

Khu 2 Thôn Xóm Làng, Xã Thọ Văn, Huyện Tam Nông

Phu Tho ZIP code – Tan Son District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Phú Thọ

Tân Sơn

299510

Điểm BĐVHX Mỹ Thuận

Xóm Đường 2, Xã Mỹ Thuận, Huyện Tân Sơn

Phú Thọ

Tân Sơn

299630

Điểm BĐVHX Thu Ngạc

Xóm Kim Hùng, Xã Thu Ngạc, Huyện Tân Sơn

Phú Thọ

Tân Sơn

299590

Điểm BĐVHX Thạch Kiệt

Xóm Cường Thịnh 1, Xã Thạch Kiệt, Huyện Tân Sơn

Phú Thọ

Tân Sơn

299610

Điểm BĐVHX Thu Cúc

Khu Trung Tâm, Xã Thu Cúc, Huyện Tân Sơn

Phú Thọ

Tân Sơn

299561

Điểm BĐVHX Tân Phú

Xóm Nà Đồng, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn

Phú Thọ

Tân Sơn

299420

Điểm BĐVHX Kiệt Sơn

Xóm Đồng Ngào, Xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn

Phú Thọ

Tân Sơn

299460

Điểm BĐVHX Lai Đồng

Xóm Vường, Xã Lai Đồng, Huyện Tân Sơn

Phú Thọ

Tân Sơn

299580

Điểm BĐVHX Tân Sơn

Xóm Thừ, Xã Tân Sơn, Huyện Tân Sơn

Phú Thọ

Tân Sơn

299401

Điểm BĐVHX Đồng Sơn

Xóm Đông Sơn, Xã Đồng Sơn, Huyện Tân Sơn

Phú Thọ

Tân Sơn

299491

Điểm BĐVHX Minh Đài

Xóm Minh Tâm, Xã Minh Đài, Huyện Tân Sơn

Phú Thọ

Tân Sơn

299700

Điểm BĐVHX Xuân Đài

Xóm Mu, Xã Xuân Đài, Huyện Tân Sơn

Phú Thọ

Tân Sơn

299720

Điểm BĐVHX Xuân Sơn

Xóm Dù, Xã Xuân Sơn, Huyện Tân Sơn

Phú Thọ

Tân Sơn

299650

Điểm BĐVHX Văn Luông

Xóm Bến Gạo, Xã Văn Luông, Huyện Tân Sơn

Phú Thọ

Tân Sơn

299470

Điểm BĐVHX Long Cốc

Xóm Bông 1, Xã Long Cốc, Huyện Tân Sơn

Phú Thọ

Tân Sơn

299440

Điểm BĐVHX Kim Thượng

Xóm Gò Đèn, Xã Kim Thượng, Huyện Tân Sơn

Phú Thọ

Tân Sơn

299540

Điểm BĐVHX Tam Thanh

Xóm Vai, Xã Tam Thanh, Huyện Tân Sơn

Phú Thọ

Tân Sơn

299680

Điểm BĐVHX Vinh Tiền

Xóm Gốc Gạo, Xã Vinh Tiền, Huyện Tân Sơn

Phú Thọ

Tân Sơn

299400

Bưu cục cấp 2 Tân Sơn

Xóm Nà Đồng, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn

Phu Tho ZIP code – Thanh Ba District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Phú Thọ

Thanh Ba

295600

Bưu cục cấp 2 Thanh Ba

Khu 6, Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

Thanh Ba

295730

Đại lý bưu điện Vũ Ẻn

Khu 5, Xã Vũ Ẻn, Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

Thanh Ba

295700

Điểm BĐVHX Yển Khê

Khu 4, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

Thanh Ba

295750

Điểm BĐVHX Phương Lĩnh

Khu 3, Xã Phương Lĩnh, Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

Thanh Ba

295790

Điểm BĐVHX Thanh Xá

Khu 3, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

Thanh Ba

295900

Điểm BĐVHX Hoàng Cương

Khu 2, Xã Hoàng Cường, Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

Thanh Ba

295800

Điểm BĐVHX Yên Nội

Khu 3, Xã Yên Nội, Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

Thanh Ba

295810

Điểm BĐVHX Ninh Dân

Khu 2, Xã Ninh Dân, Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

Thanh Ba

295930

Điểm BĐVHX Đông Thành

Khu 8, Xã Đông Thành, Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

Thanh Ba

295880

Điểm BĐVHX Khải Xuân

Khu 11, Xã Khải Xuân, Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

Thanh Ba

295830

Điểm BĐVHX Võ Lao

Khu 5, Xã Võ Lao, Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

Thanh Ba

295850

Điểm BĐVHX Quảng Nạp

Khu 5, Xã Quảng Nạp, Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

Thanh Ba

295960

Điểm BĐVHX Sơn Cương

Khu 5, Xã Sơn Cương, Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

Thanh Ba

295980

Điểm BĐVHX Thanh Hà

Khu 9, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

Thanh Ba

296000

Điểm BĐVHX Đỗ Sơn

Khu 5, Xã Đỗ Sơn, Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

Thanh Ba

296020

Điểm BĐVHX Đỗ Xuyên

Khu 9, Xã Đỗ Xuyên, Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

Thanh Ba

296040

Điểm BĐVHX Lương Lỗ

Khu 12, Xã Lương Lỗ, Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

Thanh Ba

295620

Điểm BĐVHX Thái Ninh

Khu 1, Xã Thái Ninh, Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

Thanh Ba

295650

Điểm BĐVHX Đông Lĩnh

Khu 2, Xã Đông Lĩnh, Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

Thanh Ba

295860

Điểm BĐVHX Năng Yên

Khu 2, Xã Năng Yên, Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

Thanh Ba

295670

Điểm BĐVHX Đồng Xuân

Khu 6, Xã Đồng Xuân, Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

Thanh Ba

295680

Điểm BĐVHX Thanh Vân

Khu 4, Xã Thanh Vân, Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

Thanh Ba

296070

Điểm BĐVHX Hanh Cù

Khu 3, Xã Hanh Cù, Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

Thanh Ba

295630

Điểm BĐVHX Đại An

Khu 4, Xã Đại An, Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

Thanh Ba

295770

Điểm BĐVHX Mạn Lạn

Khu 4, Xã Mạn Lạn, Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

Thanh Ba

296110

Đại lý bưu điện Vân Lĩnh

Khu 3, Xã Vân Lĩnh, Huyện Thanh Ba

Phú Thọ

Thanh Ba

295925

Điểm BĐVHX Chí Tiên

Khu 9, Xã Chí Tiên, Huyện Thanh Ba

Phu Tho ZIP code – Thanh Son District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Phú Thọ

Thanh Sơn

298200

Bưu cục cấp 2 Thanh Sơn

Khu Phố Hoàng Sơn, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn

Phú Thọ

Thanh Sơn

298270

Điểm BĐVHX Giáp Lai

Xóm Lũy Tre, Xã Giáp Lai, Huyện Thanh Sơn

Phú Thọ

Thanh Sơn

298230

Điểm BĐVHX Sơn Hùng

Xóm Bục, Xã Sơn Hùng, Huyện Thanh Sơn

Phú Thọ

Thanh Sơn

298290

Điểm BĐVHX Địch Quả

Xóm Mai Thịnh, Xã Địch Quả, Huyện Thanh Sơn

Phú Thọ

Thanh Sơn

298310

Điểm BĐVHX Võ Miếu

Xóm Hà Biên, Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn

Phú Thọ

Thanh Sơn

298650

Điểm BĐVHX Đông Cửu

Xóm Đồng Bái, Xã Đông Cửu, Huyện Thanh Sơn

Phú Thọ

Thanh Sơn

298250

Điểm BĐVHX Thục Luyện

Xóm Đồng Lão, Xã Thục Luyện, Huyện Thanh Sơn

Phú Thọ

Thanh Sơn

298350

Điểm BĐVHX Cự Thắng

Xóm Đồng Dài, Xã Cự Thắng, Huyện Thanh Sơn

Phú Thọ

Thanh Sơn

298710

Điểm BĐVHX Tân Minh

Xóm Gằn, Xã Tân Minh, Huyện Thanh Sơn

Phú Thọ

Thanh Sơn

298680

Điểm BĐVHX Khả Cửu

Xóm Tầm Rú, Xã Khả Cửu, Huyện Thanh Sơn

Phú Thọ

Thanh Sơn

298870

Điểm BĐVHX Thượng Cửu

Xóm Lài Cháu, Xã Thượng Cửu, Huyện Thanh Sơn

Phú Thọ

Thanh Sơn

298890

Điểm BĐVHX Tân Lập

Xóm Trầm 1, Xã Tân Lập, Huyện Thanh Sơn

Phú Thọ

Thanh Sơn

298940

Điểm BĐVHX Yên Lương

Xóm Trại, Xã Yên Lương, Huyện Thanh Sơn

Phú Thọ

Thanh Sơn

298960

Điểm BĐVHX Yên Sơn

Xóm Đề Ngữ, Xã Yên Sơn, Huyện Thanh Sơn

Phú Thọ

Thanh Sơn

298400

Điểm BĐVHX Thạch Khóan

Xóm Cầu, Xã Thạch Khoán, Huyện Thanh Sơn

Phú Thọ

Thanh Sơn

298370

Điểm BĐVHX Tất Thắng

Xóm Khang, Xã Tất Thắng, Huyện Thanh Sơn

Phú Thọ

Thanh Sơn

298720

Điểm BĐVHX Cự Đồng

Xóm Liên Đồng, Xã Cự Đồng, Huyện Thanh Sơn

Phú Thọ

Thanh Sơn

298740

Điểm BĐVHX Thắng Sơn

Xóm Gò Dâu, Xã Thắng Sơn, Huyện Thanh Sơn

Phú Thọ

Thanh Sơn

298910

Điểm BĐVHX Hương Cần

Xóm Tân Hương, Xã Hương Cần, Huyện Thanh Sơn

Phú Thọ

Thanh Sơn

299000

Điểm BĐVHX Lương Nha

Xóm Vũ Thôn, Xã Lương Nha, Huyện Thanh Sơn

Phú Thọ

Thanh Sơn

298980

Điểm BĐVHX Tinh Nhuệ

Xóm Gò Đa, Xã Tinh Nhuệ, Huyện Thanh Sơn

Phú Thọ

Thanh Sơn

298620

Điểm BĐVHX Văn Miếu

Xóm Dẹ 1, Xã Văn Miếu, Huyện Thanh Sơn

Phú Thọ

Thanh Sơn

299020

Điểm BĐVHX Yên Lãng

Xóm Đông Vượng, Xã Yên Lãng, Huyện Thanh Sơn

Phu Tho ZIP code – Thanh Thuy District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Phú Thọ

Thanh Thủy

294500

Bưu cục cấp 2 Thanh Thủy

Khu 9 Phố La Phù, Thị trấn Thanh Thủỳ, Huyện Thanh Thủy

Phú Thọ

Thanh Thủy

294520

Điểm BĐVHX Tân Phương

Khu 3, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thủy

Phú Thọ

Thanh Thủy

294540

Điểm BĐVHX Thạch Đồng

Khu 4, Xã Thạch Đồng, Huyện Thanh Thủy

Phú Thọ

Thanh Thủy

294560

Điểm BĐVHX Xuân Lộc

Khu 5, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thủy

Phú Thọ

Thanh Thủy

294580

Điểm BĐVHX Đào Xá

Khu 5, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thủy

Phú Thọ

Thanh Thủy

294610

Điểm BĐVHX Sơn Thủy

Khu 4 – Sơn Vi, Xã Sơn Thủy, Huyện Thanh Thủy

Phú Thọ

Thanh Thủy

294650

Bưu cục cấp 3 Hoàng Xá

Khu 22, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thủy

Phú Thọ

Thanh Thủy

294730

Điểm BĐVHX Phượng Mao

Khu 2, Xã Phượng Mao, Huyện Thanh Thủy

Phú Thọ

Thanh Thủy

294750

Điểm BĐVHX Yến Mao

Khu 6 – Xóm Chợ, Xã Yến Mao, Huyện Thanh Thủy

Phú Thọ

Thanh Thủy

294780

Điểm BĐVHX Tu Vũ

Khu 6, Xã Tu Vũ, Huyện Thanh Thủy

Phú Thọ

Thanh Thủy

294630

Điểm BĐVHX Bảo Yên

Khu 5 – Bảo Yên, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thủy

Phú Thọ

Thanh Thủy

294660

Điểm BĐVHX Đoan Hạ

Khu 6, Xã Đoan Hạ, Huyện Thanh Thủy

Phú Thọ

Thanh Thủy

294680

Điểm BĐVHX Đồng Luận

Khu 7 – Xóm Đình, Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thủy

Phú Thọ

Thanh Thủy

294700

Điểm BĐVHX Trung Thịnh

Khu 1, Xã Trung Thịnh, Huyện Thanh Thủy

Phú Thọ

Thanh Thủy

294710

Điểm BĐVHX Trung Nghĩa

Khu 2-Thôn Đình, Xã Trung Nghĩa, Huyện Thanh Thủy

Phú Thọ

Thanh Thủy

294657

Điểm BĐVHX Hoàng Xá

Khu 22, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thủy

Phu Tho ZIP code – Yen Lap District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Phú Thọ

Yên Lập

297630

Điểm BĐVHX Hưng Long

Khu Đình Cả, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập

Phú Thọ

Yên Lập

297780

Điểm BĐVHX Xuân Thủy

Khu Xóm Nứa, Xã Xuân Thủy, Huyện Yên Lập

Phú Thọ

Yên Lập

297800

Điểm BĐVHX Xuân Viên

Khu Đồng Xuân 4, Xã Xuân Viên, Huyện Yên Lập

Phú Thọ

Yên Lập

297871

Điểm BĐVHX Lương Sơn

Khu Trung Tâm Xã, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập

Phú Thọ

Yên Lập

297850

Điểm BĐVHX Xuân An

Khu Quảng Thành, Xã Xuân An, Huyện Yên Lập

Phú Thọ

Yên Lập

297900

Điểm BĐVHX Mỹ Lương

Khu Đồng Ve, Xã Mỹ Lương, Huyện Yên Lập

Phú Thọ

Yên Lập

297930

Điểm BĐVHX Mỹ Lung

Khu 5, Xã Mỹ Lung, Huyện Yên Lập

Phú Thọ

Yên Lập

297820

Điểm BĐVHX Trung Sơn

Khu Nai, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Lập

Phú Thọ

Yên Lập

297660

Điểm BĐVHX Thượng Long

Khu Tân Tiến, Xã Thượng Long, Huyện Yên Lập

Phú Thọ

Yên Lập

297650

Điểm BĐVHX Nga Hoàng

Khu 5, Xã Nga Hoàng, Huyện Yên Lập

Phú Thọ

Yên Lập

297720

Điểm BĐVHX Đồng Thịnh

Khu Minh Tiến, Xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập

Phú Thọ

Yên Lập

297690

Điểm BĐVHX Phúc Khánh

Khu Quang Trung, Xã Phúc Khánh, Huyện Yên Lập

Phú Thọ

Yên Lập

297950

Điểm BĐVHX Ngọc Lập

Khu Trung Tâm, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập

Phú Thọ

Yên Lập

297750

Điểm BĐVHX Đồng Lạc

Khu Minh Phúc, Xã Đồng Lạc, Huyện Yên Lập

Phú Thọ

Yên Lập

297980

Điểm BĐVHX Minh Hòa

Khu 4, Xã Minh Hoà, Huyện Yên Lập

Phú Thọ

Yên Lập

298000

Điểm BĐVHX Ngọc Đồng

Khu 4 – Làng Tre, Xã Ngọc Đồng, Huyện Yên Lập

Phú Thọ

Yên Lập

297870

Đại lý bưu điện Lương Sơn

Khu Trung Tâm Xã, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập

Phú Thọ

Yên Lập

297600

Bưu cục cấp 2 Yên Lập

Khu Tân An 1, Thị Trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập

 

Advertisements
Scroll to Top