Advertisements

Phú Yên Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Phú Yên Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION
Province Phú Yên
Postal Code 620000 – 621760
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Phú Yên areas.

Phú Yên Zip Codes

District Zip Code
Tuy Hoa City 620000 – 621240
Song Cau Town 621900 – 621986
Dong Hoa Town 623050 – 623130
Dong Xuan District 622200 – 622220
Phu Hoa District 623440 – 623400
Son Hoa District 622400 – 622624
Song Hinh District 622700 – 622760
Tay Hoa District 623210 – 623349
Tuy An District 621600 – 621760

Phu Yen ZIP code – Tuy Hoa City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Phú Yên

Tuy Hoà

620000

Bưu cục cấp 1 Tp Tuy Hòa

Số 206A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà

Phú Yên

Tuy Hoà

621250

Bưu cục cấp 3 Nguyễn Huệ

Đường Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà

Phú Yên

Tuy Hoà

621420

Điểm BĐVHX Hòa Kiến

Thôn Xuân Hòa, Xã Hoà Kiến, Thành phố Tuy Hoà

Phú Yên

Tuy Hoà

621440

Điểm BĐVHX Bình Ngọc

Thôn Ngọc Lãng, Xã Bình Ngọc, Thành phố Tuy Hoà

Phú Yên

Tuy Hoà

621251

Đại lý bưu điện Trường Chinh

Số 306, Đường Bà Triệu, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà

Phú Yên

Tuy Hoà

621322

Đại lý bưu điện Quốc Lộ

Số 201, Đường Quốc Lộ 1a, Phường 2, Thành phố Tuy Hoà

Phú Yên

Tuy Hoà

621480

Điểm BĐVHX An Phú

Thôn Xuân Dục 1, Xã An Phú, Thành phố Tuy Hoà

Phú Yên

Tuy Hoà

620900

Bưu cục Hệ 1 Hệ 1 Phú Yên

Số 206A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà

Phú Yên

Tuy Hoà

621386

Hòm thư Công cộng Bình Kiến

Thôn Liên Trì 1, Xã Bình Kiến, Thành phố Tuy Hoà

Phú Yên

Tuy Hoà

621550

Bưu cục cấp 3 Phú Lâm

Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Lâm, Thành phố Tuy Hoà

Phú Yên

Tuy Hoà

621180

Bưu cục cấp 3 Kinh doanh tiếp thị

Đường Duy Tân, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà

Phú Yên

Tuy Hoà

621170

Bưu cục cấp 3 Văn Phòng Bưu Điện tỉnh

Số 206, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà

Phú Yên

Tuy Hoà

621240

Bưu cục văn phòng VP TTGD Tuy Hòa

Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà

Phu Yen ZIP code – Song Cau Town

Province

Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Phú Yên

Sông Cầu

621900

Bưu cục cấp 2 Sông Cầu

Khu phố Long Hải Nam, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu

Phú Yên

Sông Cầu

622000

Bưu cục cấp 3 Bình Thạnh

Thôn Chánh Lộc, Xã Xuân Lộc, Thị xã Sông Cầu

Phú Yên

Sông Cầu

621990

Điểm BĐVHX Xuân Hải

Thôn 3, Xã Xuân Hải, Thị xã Sông Cầu

Phú Yên

Sông Cầu

622020

Điểm BĐVHX Xuân Thọ 1

Thôn Chánh Nam, Xã Xuân Thọ 1, Thị xã Sông Cầu

Phú Yên

Sông Cầu

622040

Điểm BĐVHX Xuân Thọ 2

Thôn Triều Sơn, Xã Xuân Thọ 2, Thị xã Sông Cầu

Phú Yên

Sông Cầu

621950

Điểm BĐVHX Xuân Phương

Khu phố Lệ Uyên Đông, Phường Xuân Yên, Thị xã Sông Cầu

Phú Yên

Sông Cầu

621940

Điểm BĐVHX Xuân Thịnh

Thôn Hoà Hiệp, Xã Xuân Thịnh, Thị xã Sông Cầu

Phú Yên

Sông Cầu

621960

Điểm BĐVHX Xuân Cảnh

Thôn Hoà Mỹ, Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu

Phú Yên

Sông Cầu

621970

Điểm BĐVHX Xuân Hoà

Thôn Hoà Phú, Xã Xuân Hoà, Thị xã Sông Cầu

Phú Yên

Sông Cầu

622001

Điểm BĐVHX Xuân Lộc

Thôn Mỹ Phụng, Xã Xuân Lộc, Thị xã Sông Cầu

Phú Yên

Sông Cầu

621980

Điểm BĐVHX Xuân Bình

Thôn Diêm Trường, Xã Xuân Bình, Thị xã Sông Cầu

Phú Yên

Sông Cầu

622064

Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng ĐL số 1

Thôn Bình Nông, Xã Xuân Lâm, Thị xã Sông Cầu

Phú Yên

Sông Cầu

622048

Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng

Thôn Triều Sơn, Xã Xuân Thọ 2, Thị xã Sông Cầu

Phú Yên

Sông Cầu

621986

Hòm thư Công cộng Xuân Bình

Thôn Bình Thạnh, Xã Xuân Bình, Thị xã Sông Cầu

Phu Yen ZIP code – Dong Hoa Town

Province

Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Phú Yên

Đông Hòa

623050

Điểm BĐVHX Hòa Xuân Đông

Thôn Bàn Thạch, Xã Hoà Xuân Đông, Huyện Đông Hòa

Phú Yên

Đông Hòa

623070

Bưu cục cấp 3 Phú Hiệp

Khu phố Phú Hiệp 1, Xã Hòa Hiệp Trung, Huyện Đông Hòa

Phú Yên

Đông Hòa

623080

Điểm BĐVHX Hòa Hiệp Nam

Thôn Đa Ngư, Xã Hòa Hiệp Nam, Huyện Đông Hòa

Phú Yên

Đông Hòa

623060

Điểm BĐVHX Hòa Hiệp Bắc

Thôn Mỹ Hòa, Xã Hoà Hiệp Bắc, Huyện Đông Hòa

Phú Yên

Đông Hòa

623030

Điểm BĐVHX Hòa Xuân Nam

Thôn Hảo Sơn, Xã Hoà Xuân Nam, Huyện Đông Hòa

Phú Yên

Đông Hòa

623010

Điểm BĐVHX Hòa Tân Đông

Thôn Đồng Thạnh, Xã Hoà Tân Đông, Huyện Đông Hòa

Phú Yên

Đông Hòa

623000

Điểm BĐVHX Hòa Thành

Thôn Phước Lộc 1, Xã Hoà Thành, Huyện Đông Hòa

Phú Yên

Đông Hòa

623090

Điểm BĐVHX Hòa Tâm

Thôn Phước Long, Xã Hoà Tâm, Huyện Đông Hòa

Phú Yên

Đông Hòa

623020

Điểm BĐVHX Hoà Xuân Tây

Thôn Bàn Nham Bắc, Xã Hoà Xuân Tây, Huyện Đông Hòa

Phú Yên

Đông Hòa

623100

Bưu cục cấp 2 Hòa Vinh

Khu phố 2, Xã Hoà Vinh, Huyện Đông Hòa

Phú Yên

Đông Hòa

623130

Bưu cục văn phòng VP BĐH Đông Hòa

Khu phố 1, Xã Hoà Vinh, Huyện Đông Hòa

Phu Yen ZIP code – Dong Xuan District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Phú Yên

Đồng Xuân

622200

Bưu cục cấp 2 Đồng Xuân

Thôn Long Thăng, Thị Trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân

Phú Yên

Đồng Xuân

622300

Điểm BĐVHX Xuân Phước

Thôn Phú Xuân B, Xã Xuân Phước, Huyện Đồng Xuân

Phú Yên

Đồng Xuân

622310

Điểm BĐVHX Xuân Sơn Nam

Thôn Tân Vinh, Xã Xuân Sơn Nam, Huyện Đồng Xuân

Phú Yên

Đồng Xuân

622211

Điểm BĐVHX Xuân Sơn Bắc

Thôn Tân Bình, Xã Xuân Sơn Bắc, Huyện Đồng Xuân

Phú Yên

Đồng Xuân

622290

Điểm BĐVHX Xuân Quang 3

Thôn Phước Lộc, Xã Xuân Quang 3, Huyện Đồng Xuân

Phú Yên

Đồng Xuân

622280

Điểm BĐVHX Xuân Quang 1

Thôn Kỳ Lộ, Xã Xuân Quang 1, Huyện Đồng Xuân

Phú Yên

Đồng Xuân

622250

Điểm BĐVHX Đa Lộc

Thôn 3, Xã Đa Lộc, Huyện Đồng Xuân

Phú Yên

Đồng Xuân

622270

Điểm BĐVHX Xuân Quang 2

Thôn Triêm Đức, Xã Xuân Quang 2, Huyện Đồng Xuân

Phú Yên

Đồng Xuân

622260

Điểm BĐVHX Phú Mỡ

Thôn Phú Giang, Xã Phú Mỡ, Huyện Đồng Xuân

Phú Yên

Đồng Xuân

622230

Điểm BĐVHX Xuân Lãnh

Thôn Lãnh Vân, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân

Phú Yên

Đồng Xuân

622220

Điểm BĐVHX Xuân Long

Thôn Long Mỹ, Xã Xuân Long, Huyện Đồng Xuân

Phu Yen ZIP code – Phu Hoa District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Phú Yên

Phú Hòa

623440

Bưu cục cấp 3 Hòa Thắng

Thôn Phong Niên, Xã Hoà Thắng, Huyện Phú Hòa

Phú Yên

Phú Hòa

623450

Điểm BĐVHX Hòa Quang Nam

Thôn Nho Lâm, Xã Hòa Quang Nam, Huyện Phú Hòa

Phú Yên

Phú Hòa

623430

Điểm BĐVHX Hòa Hội

Thôn Phong Hậu, Xã Hoà Hội, Huyện Phú Hòa

Phú Yên

Phú Hòa

623406

Điểm BĐVHX Hòa An

Thôn Ân Niên, Xã Hoà An, Huyện Phú Hòa

Phú Yên

Phú Hòa

623420

Điểm BĐVHX Hòa Định Tây

Thôn Phú Sen, Xã Hoà Định Tây, Huyện Phú Hòa

Phú Yên

Phú Hòa

623410

Điểm BĐVHX Hòa Định Đông

Thôn Định Thành, Xã Hoà Định Đông, Huyện Phú Hòa

Phú Yên

Phú Hòa

623470

Điểm BĐVHX Hòa Trị

Thôn Phụng Tường 1, Xã Hoà Trị, Huyện Phú Hòa

Phú Yên

Phú Hòa

623466

Điểm BĐVHX Hòa Quang Bắc

Thôn Hạnh Lâm, Xã Hoà Quang Bắc, Huyện Phú Hòa

Phú Yên

Phú Hòa

623400

Bưu cục cấp 2 Phú Hòa

Thôn Định Thành, Xã Hoà Định Đông, Huyện Phú Hòa

Phu Yen ZIP code – Son Hoa District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Phú Yên

Sơn Hoà

622400

Bưu cục cấp 2 Sơn Hoà

Số 199, Đường Trần Phú, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hoà

Phú Yên

Sơn Hoà

622430

Bưu cục cấp 3 Ngân Điền

Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hoà

Phú Yên

Sơn Hoà

622470

Điểm BĐVHX Suối Bạc

Thôn Tân Phú, Xã Suối Bạc, Huyện Sơn Hoà

Phú Yên

Sơn Hoà

622490

Điểm BĐVHX Sơn Nguyên

Thôn Nguyên Trang, Xã Sơn Nguyên, Huyện Sơn Hoà

Phú Yên

Sơn Hoà

622520

Điểm BĐVHX Sơn Hội

Thôn Tân Hợp, Xã Sơn Hội, Huyện Sơn Hoà

Phú Yên

Sơn Hoà

622460

Điểm BĐVHX Sơn Long

Thôn Phong Hậu, Xã Sơn Long, Huyện Sơn Hoà

Phú Yên

Sơn Hoà

622580

Điểm BĐVHX Eachà Rang

Buôn Kiến Thiết, Xã Ea Chà Rang, Huyện Sơn Hoà

Phú Yên

Sơn Hoà

622510

Điểm BĐVHX Sơn Phước

Buôn Tân Hoà, Xã Sơn Phước, Huyện Sơn Hoà

Phú Yên

Sơn Hoà

622600

Điểm BĐVHX Krông Pa

Buôn Phú Sơn, Xã Krông Pa, Huyện Sơn Hoà

Phú Yên

Sơn Hoà

622450

Điểm BĐVHX Sơn Xuân

Thôn Lương Sơn, Xã Sơn Xuân, Huyện Sơn Hoà

Phú Yên

Sơn Hoà

622500

Điểm BĐVHX Sơn Định

Thôn Hoà Bình, Xã Sơn Định, Huyện Sơn Hoà

Phú Yên

Sơn Hoà

622431

Điểm BĐVHX Sơn Hà

Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hoà

Phú Yên

Sơn Hoà

622560

Điểm BĐVHX Phước Tân

Buôn Ma Y, Xã Phước Tân, Huyện Sơn Hoà

Phú Yên

Sơn Hoà

622540

Điểm BĐVHX Cà Lúi

Buôn Ma Đỉa, Xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hoà

Phú Yên

Sơn Hoà

622624

Điểm BĐVHX Suối Trai

Thôn Thống Nhất, Xã Suối Trai, Huyện Sơn Hoà

Phu Yen ZIP code – Song Hinh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Phú Yên

Sông Hinh

622700

Bưu cục cấp 2 Sông Hinh

Khu phố 6, Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh

Phú Yên

Sông Hinh

622750

Điểm BĐVHX Đức Bình Đông

Thôn Tân Lập, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh

Phú Yên

Sông Hinh

622770

Điểm BĐVHX Sơn Giang

Thôn Nam Giang, Xã Sơn Giang, Huyện Sông Hinh

Phú Yên

Sông Hinh

622840

Điểm BĐVHX Ea Trol

Buôn Thu, Xã Ea Trol, Huyện Sông Hinh

Phú Yên

Sông Hinh

622820

Điểm BĐVHX Eabar

Buôn Trinh, Xã Ea Bar, Huyện Sông Hinh

Phú Yên

Sông Hinh

622790

Điểm BĐVHX Đức Bình Tây

Thôn Đồng Phú, Xã Đức Bình Tây, Huyện Sông Hinh

Phú Yên

Sông Hinh

622821

Điểm BĐVHX Tân Lập

Ấp Tân Yên, Xã Ea Ly, Huyện Sông Hinh

Phú Yên

Sông Hinh

622730

Điểm BĐVHX Eabia

Buôn Krông, Xã Ea Bia, Huyện Sông Hinh

Phú Yên

Sông Hinh

622810

Điểm BĐVHX Ealâm

Buôn Bưng A, Xã Ea Lâm, Huyện Sông Hinh

Phú Yên

Sông Hinh

622800

Điểm BĐVHX Eabá

Buôn Ken, Xã Ea Bá, Huyện Sông Hinh

Phú Yên

Sông Hinh

622860

Điểm BĐVHX Sông Hinh

Buôn Kít, Xã Sông Hinh, Huyện Sông Hinh

Phú Yên

Sông Hinh

622751

Điểm BĐVHX Chí Thán

Buôn Chí Thán, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh

Phú Yên

Sông Hinh

622760

Bưu cục văn phòng VP BĐH Sông Hinh

Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh

Phu Yen ZIP code – Tay Hoa District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Phú Yên

Tây Hòa

623210

Bưu cục cấp 2 Phú Thứ

Khu phố Phú Thứ, Xã Hòa Bình 2, Huyện Tây Hòa

Phú Yên

Tây Hòa

623240

Điểm BĐVHX Đồng Bò

Thôn Thạch Bàn, Xã Hoà Phú, Huyện Tây Hòa

Phú Yên

Tây Hòa

623310

Bưu cục cấp 3 Sơn Thành

Thôn Bình Thắng, Xã Sơn Thành Đông, Huyện Tây Hòa

Phú Yên

Tây Hòa

623270

Điểm BĐVHX Hòa Tân Tây

Thôn Xuân Thạnh 1, Xã Hoà Tân Tây, Huyện Tây Hòa

Phú Yên

Tây Hòa

623200

Điểm BĐVHX Hòa Bình 1

Thôn Phước Nông, Xã Hòa Bình 1, Huyện Tây Hòa

Phú Yên

Tây Hòa

623220

Điểm BĐVHX Hòa Phong

Thôn Mỹ Thạnh Đông 1, Xã Hoà Phong, Huyện Tây Hòa

Phú Yên

Tây Hòa

623241

Điểm BĐVHX Hòa Phú

Thôn Lạc Mỹ, Xã Hoà Phú, Huyện Tây Hòa

Phú Yên

Tây Hòa

623300

Điểm BĐVHX Hòa Đồng

Thôn Phú Diễn, Xã Hoà Đồng, Huyện Tây Hòa

Phú Yên

Tây Hòa

623280

Điểm BĐVHX Hòa Thịnh

Thôn Mỹ Xuân 1, Xã Hoà Thịnh, Huyện Tây Hòa

Phú Yên

Tây Hòa

623250

Điểm BĐVHX Hòa Mỹ Tây

Thôn Ngọc Lâm, Xã Hoà Mỹ Tây, Huyện Tây Hòa

Phú Yên

Tây Hòa

623260

Điểm BĐVHX Hòa Mỹ Đông

Thôn Phú Nhiêu, Xã Hoà Mỹ Đông, Huyện Tây Hòa

Phú Yên

Tây Hòa

623347

Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng ĐL

Thôn Đá Mài, Xã Sơn Thành Tây, Huyện Tây Hòa

Phú Yên

Tây Hòa

623349

Điểm BĐVHX Sơn Thành Tây

Thôn Sơn Thọ, Xã Sơn Thành Tây, Huyện Tây Hòa

Phu Yen ZIP code – Tuy An District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Phú Yên

Tuy An

621600

Bưu cục cấp 2 Tuy An

Đường Trần Phú, Thị Trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An

Phú Yên

Tuy An

621800

Bưu cục cấp 3 Hòa Đa

Thôn Hòa Đa, Xã An Mỹ, Huyện Tuy An

Phú Yên

Tuy An

621660

Điểm BĐVHX An Ninh Tây

Thôn Xuân Phu, Xã An Ninh Tây, Huyện Tuy An

Phú Yên

Tuy An

621670

Điểm BĐVHX An Dân

Thôn Phú Mỹ, Xã An Dân, Huyện Tuy An

Phú Yên

Tuy An

621640

Điểm BĐVHX An Thạch

Thôn Hội Tín, Xã An Thạch, Huyện Tuy An

Phú Yên

Tuy An

621650

Điểm BĐVHX An Ninh Đông

Thôn Phú Hội, Xã An Ninh Đông, Huyện Tuy An

Phú Yên

Tuy An

621690

Điểm BĐVHX An Định

Thôn Phong Niên, Xã An Định, Huyện Tuy An

Phú Yên

Tuy An

621710

Điểm BĐVHX An Nghiệp

Thôn Trung Lương 1, Xã An Nghiệp, Huyện Tuy An

Phú Yên

Tuy An

621720

Điểm BĐVHX An Xuân

Thôn 2, Xã An Xuân, Huyện Tuy An

Phú Yên

Tuy An

621740

Điểm BĐVHX An Lĩnh

Thôn Phong Lãnh, Xã An Lĩnh, Huyện Tuy An

Phú Yên

Tuy An

621620

Điểm BĐVHX An Cư

Thôn Phú Tân, Xã An Cư, Huyện Tuy An

Phú Yên

Tuy An

621630

Điểm BĐVHX An Hải

Thôn Tân Quy, Xã An Hải, Huyện Tuy An

Phú Yên

Tuy An

621750

Điểm BĐVHX An Hiệp

Thôn Phong Phú, Xã An Hiệp, Huyện Tuy An

Phú Yên

Tuy An

621780

Điểm BĐVHX An Hòa

Thôn Hội Sơn, Xã An Hoà, Huyện Tuy An

Phú Yên

Tuy An

621770

Điểm BĐVHX An Chấn

Thôn Phú Thạnh Đông, Xã An Chấn, Huyện Tuy An

Phú Yên

Tuy An

621760

Điểm BĐVHX An Thọ

Thôn Phú Cần, Xã An Thọ, Huyện Tuy An

 

Advertisements
Scroll to Top

Don’t miss our latest Update

Join our weekly newsletter to receive latest information from us