Advertisements

Quảng Bình Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Quảng Bình Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION

Province Quảng Bình
Postal Code 511000 – 513093
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Quảng Bình areas.

Quảng Bình Zip Codes

District Zip Code
Dong Hoi City 511000 – 511050
Ba Don Town 512200 – 512345
Bo Trach District 511960 – 511898
Le Thuy District 513900 – 514466
Minh Hoa District 513200 – 513343
Quang Ninh District 513600 – 513623
Quang Trach District 514600 – 514761
Tuyen Hoa District 512800 – 513093

Quang Binh ZIP code – Dong Hoi City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Bình

Đồng Hới

511000

Bưu cục cấp 3 Hải Đình

Số 08, Đường Quách Xuân Kỳ, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình

Đồng Hới

511210

Bưu cục cấp 3 Thuận Lý

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình

Đồng Hới

511240

Bưu cục cấp 3 Cộn

Đường Lý Thái Tổ, Phường Đồng Sơn, Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình

Đồng Hới

511180

Bưu cục cấp 3 Bắc Lý I

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình

Đồng Hới

511190

Bưu cục cấp 3 Bắc Lý II

Tiểu khu 4, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình

Đồng Hới

510000

Bưu cục cấp 1 Đồng Hới

Số 01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình

Đồng Hới

511120

Bưu cục cấp 3 Lộc Đại

Thôn 4, Xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình

Đồng Hới

511220

Bưu cục cấp 3 Ga Đồng Hới

Tiểu khu 4, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình

Đồng Hới

511270

Điểm BĐVHX Nghĩa Ninh

Thôn 4, Xã Nghĩa Ninh, Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình

Đồng Hới

511300

Điểm BĐVHX Thuận Đức

Thôn Thuận Phong, Xã Thuận Đức, Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình

Đồng Hới

510900

Bưu cục văn phòng Hệ 1 Quảng Bình

Số 2, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình

Đồng Hới

511201

Bưu cục cấp 3 Đại học Quảng Bình

Số 447, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình

Đồng Hới

511081

Hòm thư Công cộng Đồng Mỹ

Đường Nguyễn Du, Phường Đồng Mỹ, Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình

Đồng Hới

511101

Hòm thư Công cộng Hải Thành

Tiểu khu 5, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình

Đồng Hới

511385

Hòm thư Công cộng Bắc Nghĩa

Tiểu khu 4, Phường Bắc Nghĩa, Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình

Đồng Hới

511348

Hòm thư Công cộng Bảo Ninh

Thôn Trung Bính, Xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình

Đồng Hới

511115

Hòm thư Công cộng Quang Phú

Thôn Tây Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình

Đồng Hới

511323

Hòm thư Công cộng Đức Ninh

Thôn Giao Tế, Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình

Đồng Hới

511334

Đại lý bưu điện Phú Hải

Cụm Bắc Hồng, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình

Đồng Hới

511357

Hòm thư Công cộng Đức Ninh Đông

Thôn Diêm Hạ, Phường Đức Ninh Đông, Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình

Đồng Hới

511050

Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Bình

Số 01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới

Quang Binh ZIP code – Ba Don Town

Province

Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Bình

Ba Đồn

512200

Bưu cục cấp 2 Quảng Trạch

Khu phố 1, Thị Trấn Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512280

Bưu cục cấp 3 Roòn

Thôn Di Luân, Xã Quảng Tùng, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512570

Bưu cục cấp 3 Hòa Ninh

Thôn Thanh Tân, Xã Quảng Hoà, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512220

Bưu cục cấp 3 Quảng Thọ

Thôn Thọ Đơn, Xã Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512430

Bưu cục cấp 3 Ngọa Cương

Thôn Ngọa Cương, Xã Cảnh Hoá, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512410

Điểm BĐVHX Quảng Liên

Xóm 5, Xã Quảng Liên, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512620

Điểm BĐVHX Quảng Phúc

Thôn Mỹ Hòa, Xã Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512240

Điểm BĐVHX Quảng Xuân

Thôn Xuân Hòa, Xã Quảng Xuân, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512490

Điểm BĐVHX Quảng Hải

Thôn Vân Lôi, Xã Quảng Hải, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512300

Điểm BĐVHX Quảng Đông

Thôn Minh Sơn, Xã Quảng Đông, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512310

Điểm BĐVHX Quảng Kim

Thôn 2, Xã Quảng Kim, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512250

Điểm BĐVHX Quảng Hưng

Thôn Hưng Lộc, Xã Quảng Hưng, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512500

Điểm BĐVHX Quảng Tân

Thôn Tân Hóa, Xã Quảng Tân, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512520

Điểm BĐVHX Quảng Tiên

Thôn Trường Thọ, Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512380

Điểm BĐVHX Quảng Lưu

Thôn Vân Tiền, Xã Quảng Lưu, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512480

Điểm BĐVHX Phù Hóa

Thôn Trường Sơn, Xã Phù Hoá, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512350

Điểm BĐVHX Quảng Châu

Thôn Trung Minh, Xã Quảng Châu, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512390

Điểm BĐVHX Quảng Thạch

Thôn 7, Xã Quảng Thạch, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512550

Điểm BĐVHX Quảng Thủy

Thôn Trung Thủy, Xã Quảng Thủy, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512590

Điểm BĐVHX Quảng Văn

Thôn Hà Văn, Xã Quảng Văn, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512370

Điểm BĐVHX Quảng Hợp

Thôn Hợp Phú, Xã Quảng Hợp, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512510

Bưu cục cấp 3 Chợ Sãi

Thôn Trung Thôn, Xã Quảng Trung, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512640

Điểm BĐVHX Cảnh Dương

Thôn Cảnh Thượng, Xã Cảnh Dương, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512299

Điểm BĐVHX Quảng Phú

Thôn Phú Lộc 4, Xã Quảng Phú, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512234

Điểm BĐVHX Quảng Long

Thôn Trường Sơn, Xã Quảng Long, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512681

Hòm thư Công cộng Quảng Phong

Thôn 4, Xã Quảng Phong, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512613

Hòm thư Công cộng Quảng Thuận

Thôn Hội, Xã Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512453

Hòm thư Công cộng Quảng Thanh

Thôn Phù Ninh, Xã Quảng Thanh, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512565

Hòm thư Công cộng Quảng Sơn

Thôn Thọ Linh, Xã Quảng Sơn, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512545

Hòm thư Công cộng Quảng Lộc

Thôn Vĩnh Lộc, Xã Quảng Lộc, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512335

Hòm thư Công cộng Quảng Phương

Thôn Tô Xá, Xã Quảng Phương, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512465

Hòm thư Công cộng Quảng Trường

Thôn Thu Trường, Xã Quảng Trường, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512587

Hòm thư Công cộng Quảng Minh

Thôn Minh Lệ, Xã Quảng Minh, Thị xã Ba Đồn

Quảng Bình

Ba Đồn

512345

Hòm thư Công cộng Quảng Tiến

Thôn Hà Tiến, Xã Quảng Tiến, Thị xã Ba Đồn

Quang Binh ZIP code – Bo Trach District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Bình

Bố Trạch

511960

Bưu cục cấp 3 Phú Quý

Tiểu Khu 1, Thị Trấn Nông trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511500

Bưu cục cấp 2 Bố Trạch

Tiểu Khu 11, Thị Trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511850

Điểm BĐVHX Hưng Trạch

Thôn Khương Hà, Xã Hưng Trạch, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511570

Bưu cục cấp 3 Lý Hòa

Thôn Quốc Lộ 1a, Xã Hải Trạch, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511680

Bưu cục cấp 3 Nam Gianh

Thôn 10, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511790

Bưu cục cấp 3 Troóc

Thôn Phúc Đồng 1, Xã Phúc Trạch, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511590

Bưu cục cấp 3 Thanh Khê

Thôn Thanh Vinh, Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511860

Bưu cục cấp 3 Phong Nha

Thôn Phong Nha, Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

512020

Bưu cục cấp 3 Chánh Hòa

Thôn Phúc Tự Đông, Xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511640

Bưu cục cấp 3 Thọ Lộc

Thôn Thọ Lộc, Xã Vạn Trạch, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511940

Điểm BĐVHX Nam Trạch

Thôn Hòa Trạch, Xã Nam Trạch, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

512040

Điểm BĐVHX Nhân Trạch

Thôn Nam, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511810

Điểm BĐVHX Tây Trạch

Xóm Mít, Xã Tây Trạch, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511540

Điểm BĐVHX Đồng Trạch

Thôn 8, Xã Đồng Trạch, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511730

Điểm BĐVHX Cự Nẫm

Thôn Trung Nẩm, Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511641

Điểm BĐVHX Vạn Trạch

Thôn Đông, Xã Vạn Trạch, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

512000

Điểm BĐVHX Lý Trạch

Thôn 2, Xã Lý Trạch, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511560

Điểm BĐVHX Đức Trạch

Thôn Đông Đức, Xã Đức Trạch, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511830

Điểm BĐVHX Phú Định

Thôn 6, Xã Phú Định, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511700

Điểm BĐVHX Hạ Trạch

Thôn 5, Xã Hạ Trạch, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511620

Điểm BĐVHX Phú Trạch

Thôn Bắc Sơn, Xã Phú Trạch, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511920

Điểm BĐVHX Hòa Trạch

Thôn Dài, Xã Hoà Trạch, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

512021

Điểm BĐVHX Đại Trạch

Thôn Phương Hạ, Xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511610

Điểm BĐVHX Hoàn Trạch

Thôn 5, Xã Hoàn Trạch, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511740

Điểm BĐVHX Liên Trạch

Thôn Phú Kinh, Xã Liên Trạch, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511770

Điểm BĐVHX Xuân Trạch

Thôn 6 Vĩnh Thủy, Xã Xuân Trạch, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511750

Điểm BĐVHX Lâm Trạch

Thôn 3, Xã Lâm Trạch, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511670

Điểm BĐVHX Sơn Lộc

Thôn Sơn Lý, Xã Sơn Lộc, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511720

Điểm BĐVHX Mỹ Trạch

Thôn Bình Minh, Xã Mỹ Trạch, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511911

Hòm thư Công cộng Tân Trạch

Thôn Tân Trạch, Xã Tân Trạch, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511528

Hòm thư Công cộng Trung Trạch

Thôn 2, Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch

Quảng Bình

Bố Trạch

511898

Hòm thư Công cộng Thượng Trạch

Bản Kà Roòng 1, Xã Thượng Trạch, Huyện Bố Trạch

Quang Binh ZIP code – Le Thuy District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Bình

Lệ Thủy

513900

Bưu cục cấp 2 Lệ Thủy

Thôn Thượng Giang 1, Thị Trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

514410

Bưu cục cấp 3 Chợ Mai

Thôn Đoàn Kết, Xã Hưng Thủy, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

513970

Bưu cục cấp 3 Chợ Chè

Thôn Thạch Hạ, Xã Hồng Thủy, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

514290

Bưu cục cấp 3 Chợ Trạm

Thôn Mỹ Trạch 1, Xã Mỹ Thủy, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

514120

Bưu cục cấp 3 Mỹ Đức

Thôn Trung Lộc 3, Xã Sơn Thủy, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

514390

Bưu cục cấp 3 Sen Thủy

Thôn Đông Thượng, Xã Sen Thủy, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

513950

Bưu cục cấp 3 Chợ Cưởi

Thôn 2 Thanh Mỹ, Xã Thanh Thủy, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

514090

Điểm BĐVHX An Thủy

Thôn Lộc An 1, Xã An Thủy, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

514030

Điểm BĐVHX Lộc Thủy

Thôn An Xá 1, Xã Lộc Thủy, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

514260

Điểm BĐVHX Liên Thủy

Thôn Uẩn Áo 1, Xã Liên Thủy, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

513940

Điểm BĐVHX Ngư Thủy Bắc

Thôn Tân Hòa, Xã Ngư Thủy Bắc, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

514140

Điểm BĐVHX Phú Thủy

Thôn Phú Hòa, Xã Phú Thủy, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

514050

Điểm BĐVHX Hoa Thủy

Thôn Mã, Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

513920

Điểm BĐVHX Cam Thủy

Thôn Đăng Lộc 1, Xã Cam Thủy, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

514200

Điểm BĐVHX Mai Thủy

Thôn Xuân Lai, Xã Mai Thủy, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

514340

Điểm BĐVHX Dương Thủy

Thôn Nam Thiên, Xã Dương Thủy, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

514170

Điểm BĐVHX Xuân Thủy

Thôn Xuân Bồ 1, Xã Xuân Thủy, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

514430

Điểm BĐVHX Ngư Thủy Trung

Thôn Thượng Hải, Xã Ngư Thủy Trung, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

514440

Điểm BĐVHX Ngư Thủy Nam

Thôn Liêm Tiến, Xã Ngư Thủy Nam, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

514370

Điểm BĐVHX Tân Thủy

Thôn Tân Ninh, Xã Tân Thủy, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

514360

Điểm BĐVHX Thái Thủy

Thôn Thái Sơn, Xã Thái Thủy, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

514328

Điểm BĐVHX Văn Thủy

Thôn Văn Minh, Xã Văn Thủy, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

514008

Hòm thư Công cộng Phong Thủy

Xóm 7 Thượng Phong, Xã Phong Thủy, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

514229

Hòm thư Công cộng Trường Thủy

Thôn Hồng Giang, Xã Trường Thủy, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

514249

Hòm thư Công cộng Kim Thủy

Thôn Bang, Xã Kim Thủy, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

514166

Hòm thư Công cộng Ngân Thủy

Thôn Km14, Xã Ngân Thủy, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

514082

Hòm thư Công cộng Lệ Ninh

Thôn Quyết Tiến, Thị trấn N.T Lệ Ninh, Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình

Lệ Thủy

514466

Hòm thư Công cộng Lâm Thủy

Bản Xà Khía, Xã Lâm Thủy, Huyện Lệ Thủy

Quang Binh ZIP code – Minh Hoa District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Bình

Minh Hóa

513200

Bưu cục cấp 2 Minh Hóa

Tiểu khu 7, Thị Trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hóa

Quảng Bình

Minh Hóa

513330

Bưu cục cấp 3 Cha Lo

Bản Cha Lo, Xã Dân Hoá, Huyện Minh Hóa

Quảng Bình

Minh Hóa

513360

Điểm BĐVHX Trung Hóa

Thôn Yên Phú, Xã Trung Hoá, Huyện Minh Hóa

Quảng Bình

Minh Hóa

513290

Điểm BĐVHX Hóa Hợp

Thôn Tân Bình, Xã Hoá Hợp, Huyện Minh Hóa

Quảng Bình

Minh Hóa

513410

Điểm BĐVHX Minh Hóa

Thôn 2 Kim Bảng, Xã Minh Hoá, Huyện Minh Hóa

Quảng Bình

Minh Hóa

513270

Điểm BĐVHX Xuân Hóa

Thôn Cây Da, Xã Xuân Hoá, Huyện Minh Hóa

Quảng Bình

Minh Hóa

513240

Điểm BĐVHX Hồng Hóa

Thôn Quảng Hóa, Xã Hồng Hoá, Huyện Minh Hóa

Quảng Bình

Minh Hóa

513380

Điểm BĐVHX Thượng Hóa

Thôn Khai Hóa, Xã Thượng Hoá, Huyện Minh Hóa

Quảng Bình

Minh Hóa

513400

Điểm BĐVHX Quy Hóa

Thôn 1 Thanh Long, Xã Quy Hoá, Huyện Minh Hóa

Quảng Bình

Minh Hóa

513220

Điểm BĐVHX Yên Hóa

Thôn Yên Thắng, Xã Yên Hoá, Huyện Minh Hóa

Quảng Bình

Minh Hóa

513260

Điểm BĐVHX Hóa Phúc

Thôn Si, Xã Hoá Phúc, Huyện Minh Hóa

Quảng Bình

Minh Hóa

513350

Điểm BĐVHX Hóa Sơn

Thôn Đặng Hóa, Xã Hoá Sơn, Huyện Minh Hóa

Quảng Bình

Minh Hóa

513320

Điểm BĐVHX Hóa Thanh

Thôn Thanh Lâm, Xã Hoá Thanh, Huyện Minh Hóa

Quảng Bình

Minh Hóa

513430

Điểm BĐVHX Tân Hóa

Thôn 1 Yên Thọ, Xã Tân Hoá, Huyện Minh Hóa

Quảng Bình

Minh Hóa

513450

Điểm BĐVHX Trọng Hoá

Bản La Trọng, Xã Trọng Hóa, Huyện Minh Hóa

Quảng Bình

Minh Hóa

513318

Đại lý bưu điện Hóa Tiến

Thôn Má Lậu, Xã Hoá Tiến, Huyện Minh Hóa

Quảng Bình

Minh Hóa

513343

Hòm thư Công cộng Dân Hoá

Bản Y Leng, Xã Dân Hoá, Huyện Minh Hóa

Quang Binh ZIP code – Quang Ninh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Bình

Quảng Ninh

513600

Bưu cục cấp 2 Quảng Ninh

Tiểu khu 3, Thị Trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh

Quảng Bình

Quảng Ninh

513680

Bưu cục cấp 3 Cổ Hiền

Thôn Cổ Hiền, Xã Hiền Ninh, Huyện Quảng Ninh

Quảng Bình

Quảng Ninh

513710

Đại lý bưu điện Áng Sơn

Thôn Phúc Sơn, Xã Vạn Ninh, Huyện Quảng Ninh

Quảng Bình

Quảng Ninh

513770

Bưu cục cấp 3 Dinh Mười

Thôn Dinh Mười, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh

Quảng Bình

Quảng Ninh

513780

Điểm BĐVHX Gia Ninh

Thôn Phúc Lộc, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh

Quảng Bình

Quảng Ninh

513730

Điểm BĐVHX Võ Ninh

Thôn Tây, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh

Quảng Bình

Quảng Ninh

513711

Điểm BĐVHX Vạn Ninh

Thôn Phúc Sơn, Xã Vạn Ninh, Huyện Quảng Ninh

Quảng Bình

Quảng Ninh

513690

Điểm BĐVHX Xuân Ninh

Thôn Xuân Dục, Xã Xuân Ninh, Huyện Quảng Ninh

Quảng Bình

Quảng Ninh

513760

Điểm BĐVHX Tân Ninh

Thôn Nguyệt Áng, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh

Quảng Bình

Quảng Ninh

513670

Điểm BĐVHX Hàm Ninh

Thôn Quyết Tiến, Xã Hàm Ninh, Huyện Quảng Ninh

Quảng Bình

Quảng Ninh

513790

Điểm BĐVHX Hải Ninh

Thôn Hiển Trung, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh

Quảng Bình

Quảng Ninh

513700

Điểm BĐVHX An Ninh

Thôn Thống Nhất, Xã An Ninh, Huyện Quảng Ninh

Quảng Bình

Quảng Ninh

513750

Điểm BĐVHX Duy Ninh

Thôn Hiển Vinh, Xã Duy Ninh, Huyện Quảng Ninh

Quảng Bình

Quảng Ninh

513640

Điểm BĐVHX Trường Xuân

Thôn Quyết Thắng, Xã Trường Xuân, Huyện Quảng Ninh

Quảng Bình

Quảng Ninh

513630

Điểm BĐVHX Vĩnh Ninh

Thôn Vĩnh Tuy, Xã Vĩnh Ninh, Huyện Quảng Ninh

Quảng Bình

Quảng Ninh

513812

Điểm BĐVHX Trường Sơn

Thôn Long Sơn, Xã Trường Sơn, Huyện Quảng Ninh

Quảng Bình

Quảng Ninh

513623

Hòm thư Công cộng Lương Ninh

Thôn Văn La, Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh

Quang Binh ZIP code – Quang Trach District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Bình

Quảng Trạch

514600

Bưu cục cấp 2 Quảng Trạch

Số 357, Đường Quang Trung, Xã Cảnh Dương, Huyện Quảng Trạch

Quảng Bình

Quảng Trạch

514670

Bưu cục cấp 3 Chợ Sải

Thôn Trung Thôn, Xã Quảng Tiến, Huyện Quảng Trạch

Quảng Bình

Quảng Trạch

514730

Bưu cục cấp 3 Hòa Ninh

Thôn Hà Văn, Xã Quảng Trường, Huyện Quảng Trạch

Quảng Bình

Quảng Trạch

514630

Bưu cục cấp 3 Quảng Thọ

Đường Lý thường kiệt, Phường Quảng Thọ, Huyện Quảng Trạch

Quảng Bình

Quảng Trạch

514650

Điểm BĐVHX Quảng Hải

Thôn Vân Lôi, Xã Quảng Hải, Huyện Quảng Trạch

Quảng Bình

Quảng Trạch

514640

Điểm BĐVHX Quảng Long

Thôn Trường Sơn, Phường Quảng Long, Huyện Quảng Trạch

Quảng Bình

Quảng Trạch

514750

Điểm BĐVHX Quảng Phúc

Thôn Mỹ Hòa, Phường Quảng Phúc, Huyện Quảng Trạch

Quảng Bình

Quảng Trạch

514660

Điểm BĐVHX Quảng Tân

Thôn Tân Hóa, Xã Quảng Tân, Huyện Quảng Trạch

Quảng Bình

Quảng Trạch

514690

Điểm BĐVHX Quảng Thủy

Thôn Trung Thủy, Xã Quảng Thủy, Huyện Quảng Trạch

Quảng Bình

Quảng Trạch

514710

Điểm BĐVHX Quảng Tiên

Thôn Trường Thọ, Xã Quảng Tiên, Huyện Quảng Trạch

Quảng Bình

Quảng Trạch

514790

Điểm BĐVHX Quảng Văn

Thôn Hà Văn, Xã Quảng Văn, Huyện Quảng Trạch

Quảng Bình

Quảng Trạch

514681

Hòm thư Công cộng Quảng Lộc

Thôn Vĩnh Lộc, Xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Trạch

Quảng Bình

Quảng Trạch

514741

Hòm thư Công cộng Quảng Minh

Thôn Minh Lệ, Xã Quảng Minh, Huyện Quảng Trạch

Quảng Bình

Quảng Trạch

514781

Hòm thư Công cộng Quảng Phong

Thôn 4, Phường Quảng Phong, Huyện Quảng Trạch

Quảng Bình

Quảng Trạch

514721

Hòm thư Công cộng Quảng Sơn

Thôn Thọ Linh, Xã Quảng Sơn, Huyện Quảng Trạch

Quảng Bình

Quảng Trạch

514761

Hòm thư Công cộng Quảng Thuận

Thôn Hội, Phường Quảng Thuận, Huyện Quảng Trạch

Quang Binh ZIP code – Tuyen Hoa District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Bình

Tuyên Hóa

512800

Bưu cục cấp 2 Tuyên Hóa

Tiểu Khu 1, Thị Trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa

Quảng Bình

Tuyên Hóa

512990

Bưu cục cấp 3 Minh Cầm

Thôn Minh Cầm Nội, Xã Phong Hoá, Huyện Tuyên Hóa

Quảng Bình

Tuyên Hóa

512850

Bưu cục cấp 3 Chợ Gát

Thôn 1 Đức Phú, Xã Đức Hoá, Huyện Tuyên Hóa

Quảng Bình

Tuyên Hóa

513060

Bưu cục cấp 3 Chợ Cuồi

Thôn Tây Trúc, Xã Tiến Hoá, Huyện Tuyên Hóa

Quảng Bình

Tuyên Hóa

512910

Bưu cục cấp 3 Tân Ấp

Thôn Tân Đức 1, Xã Hương Hoá, Huyện Tuyên Hóa

Quảng Bình

Tuyên Hóa

512900

Điểm BĐVHX Kim Hóa

Thôn Kim Tân, Xã Kim Hoá, Huyện Tuyên Hóa

Quảng Bình

Tuyên Hóa

512820

Điểm BĐVHX Đồng Hóa

Thôn Đồng Giang, Xã Đồng Hoá, Huyện Tuyên Hóa

Quảng Bình

Tuyên Hóa

513010

Điểm BĐVHX Châu Hóa

Thôn Lạc Sơn, Xã Châu Hoá, Huyện Tuyên Hóa

Quảng Bình

Tuyên Hóa

513020

Điểm BĐVHX Văn Hóa

Thôn Bàu Sỏi, Xã Văn Hoá, Huyện Tuyên Hóa

Quảng Bình

Tuyên Hóa

512950

Điểm BĐVHX Lê Hóa

Thôn Quảng Hóa, Xã Lê Hoá, Huyện Tuyên Hóa

Quảng Bình

Tuyên Hóa

512880

Điểm BĐVHX Thuận Hóa

Thôn Ba Tâm, Xã Thuận Hoá, Huyện Tuyên Hóa

Quảng Bình

Tuyên Hóa

512920

Điểm BĐVHX Thanh Hóa

Thôn Bắc Sơn 1, Xã Thanh Hoá, Huyện Tuyên Hóa

Quảng Bình

Tuyên Hóa

512911

Điểm BĐVHX Hương Hóa

Thôn Tân Đức 1, Xã Hương Hoá, Huyện Tuyên Hóa

Quảng Bình

Tuyên Hóa

512970

Điểm BĐVHX Cao Quảng

Thôn Sơn Thủy, Xã Cao Quảng, Huyện Tuyên Hóa

Quảng Bình

Tuyên Hóa

512841

Hòm thư Công cộng Thạch Hoá

Thôn Hồng Sơn, Xã Thạch Hoá, Huyện Tuyên Hóa

Quảng Bình

Tuyên Hóa

513103

Hòm thư Công cộng Thanh Thạch

Thôn 1, Xã Thanh Thạch, Huyện Tuyên Hóa

Quảng Bình

Tuyên Hóa

512946

Hòm thư Công cộng Lâm Hoá

Thôn 2, Xã Lâm Hoá, Huyện Tuyên Hóa

Quảng Bình

Tuyên Hóa

512967

Hòm thư Công cộng Sơn Hoá

Thôn Tam Đăng, Xã Sơn Hoá, Huyện Tuyên Hóa

Quảng Bình

Tuyên Hóa

512875

Hòm thư Công cộng Ngư Hoá

Thôn 4, Xã Ngư Hoá, Huyện Tuyên Hóa

Quảng Bình

Tuyên Hóa

513051

Hòm thư Công cộng Mai Hoá

Thôn Tây Hóa, Xã Mai Hoá, Huyện Tuyên Hóa

Quảng Bình

Tuyên Hóa

513093

Hòm thư Công cộng Nam Hoá

Thôn Hà Nam, Xã Nam Hóa, Huyện Tuyên Hóa

 

Advertisements
Scroll to Top

Don’t miss our latest Update

Join our weekly newsletter to receive latest information from us