Advertisements

Quảng Ngãi Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Quảng Ngãi Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION
Province Quảng Ngãi
Postal Code 570000 – 574213
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Quảng Ngãi areas.

Quảng Ngãi Zip Codes

District Zip Code
Quang Ngai City 570000 – 571350
Ba To District 573220 – 573444
Binh Son District 571800 – 571909
Duc Pho Town 573570 – 573520
Ly Son District 571400 – 571421
Minh Long District 573100 – 573109
Mo Duc District 573800 – 573827
Nghia Hanh District 572900 – 572980
Son Ha District 572600 – 572655
Son Tay District 572800 – 572858
Son Tinh District 571500 – 571595
Tay Tra District 572400 – 572483
Tra Bong District 572200 – 572231
Tu Nghia District 574000 – 574213

Quang Ngai ZIP code – Quang Ngai City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

570000

Bưu cục cấp 1 GD Cấp 1 Quảng Ngãi

Số 80, Đường Phan Đình Phùng, Phường Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

571250

Bưu cục cấp 3 Lê Trung Đình

Số 230, Đường Lê Trung Đình, Phường Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

571020

Bưu cục cấp 3 Quang Trung

Số 70, Đường Quang Trung, Phường Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

571253

Đại lý bưu điện Thành Cổ

Đường Thành Cổ Núi Bút, Phường Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

571010

Điểm BĐVHX Nghĩa Dũng

Thôn 2, Xã Nghĩa Dũng, Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

571000

Điểm BĐVHX Nghĩa Dõng

Thôn 2, Xã Nghĩa Dõng, Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

571197

Đại lý bưu điện Ngã Năm Mới

Số 01, Đường Nguyễn Trãi, Phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

570900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Quảng Ngãi

Số 80, Đường Phan Đình Phùng, Phường Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

574435

Đại lý bưu điện Trần Quốc Tuấn

Đường Quang Trung, Phường Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

574350

Bưu cục cấp 3 Hai Bà Trưng

Đường Hai Bà Trưng, Phường Quảng Phú, Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

574530

Bưu cục cấp 3 Cổ Luỹ

Thôn Làng Cá, Xã Nghĩa Phú, Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

574540

Điểm BĐVHX Nghĩa Phú

Thôn Thanh An, Xã Nghĩa Phú, Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

574510

Điểm BĐVHX Nghĩa Hà

Thôn Bình Đông, Xã Nghĩa Hà, Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

574490

Điểm BĐVHX Nghĩa An

Thôn Phổ An, Xã Nghĩa An, Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

574480

Bưu cục cấp 3 Đinh Tiên Hoàng

Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

571350

Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Ngãi

Hẻm 68, Đường Quang Trung, Phường Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi

Quang Ngai ZIP code – Ba To District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Ngãi

Ba Tơ

573220

Điểm BĐVHX Ba Động

Thôn Nam Lân, Xã Ba Động, Huyện Ba Tơ

Quảng Ngãi

Ba Tơ

573240

Điểm BĐVHX Ba Liên

Thôn Đát Chát, Xã Ba Liên, Huyện Ba Tơ

Quảng Ngãi

Ba Tơ

573250

Điểm BĐVHX Ba Thành

Thôn Làng Tăng, Xã Ba Thành, Huyện Ba Tơ

Quảng Ngãi

Ba Tơ

573260

Điểm BĐVHX Ba Vinh

Thôn Nước Nẽ 1, Xã Ba Vinh, Huyện Ba Tơ

Quảng Ngãi

Ba Tơ

573210

Điểm BĐVHX Ba Cung

Thôn Đóc Mốc 2, Xã Ba Cung, Huyện Ba Tơ

Quảng Ngãi

Ba Tơ

573290

Điểm BĐVHX Ba Dinh

Thôn Nước Lang, Xã Ba Dinh, Huyện Ba Tơ

Quảng Ngãi

Ba Tơ

573300

Điểm BĐVHX Ba Tô

Thôn Làng Mạ, Xã Ba Tô , Huyện Ba Tơ

Quảng Ngãi

Ba Tơ

573380

Điểm BĐVHX Ba Bích

Thôn Con Rã, Xã Ba Bích, Huyện Ba Tơ

Quảng Ngãi

Ba Tơ

573360

Điểm BĐVHX Ba Chùa

Thôn Gò Ghềm, Xã Ba Chùa, Huyện Ba Tơ

Quảng Ngãi

Ba Tơ

573350

Điểm BĐVHX Ba Tiêu

Thôn Làng Trui, Xã Ba Tiêu, Huyện Ba Tơ

Quảng Ngãi

Ba Tơ

573200

Bưu cục cấp 2 Ba Tơ

Khu Vực 1, Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ

Quảng Ngãi

Ba Tơ

573340

Điểm BĐVHX Ba Ngạc

Thôn Kà Rên, Xã Ba Ngạc, Huyện Ba Tơ

Quảng Ngãi

Ba Tơ

573370

Điểm BĐVHX Ba Lế

Thôn Bãi Lế, Xã Ba Lế, Huyện Ba Tơ

Quảng Ngãi

Ba Tơ

573280

Điểm BĐVHX Ba Điền

Thôn Gò Nghênh, Xã Ba Điền, Huyện Ba Tơ

Quảng Ngãi

Ba Tơ

573330

Điểm BĐVHX Ba Xa

Thôn Nước Nhu, Xã Ba Xa, Huyện Ba Tơ

Quảng Ngãi

Ba Tơ

573325

Điểm BĐVHX Ba Vì

Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, Huyện Ba Tơ

Quảng Ngãi

Ba Tơ

573393

Điểm BĐVHX Ba Trang

Thôn Con Riêng, Xã Ba Trang, Huyện Ba Tơ

Quảng Ngãi

Ba Tơ

573402

Điểm BĐVHX Ba Khâm

Thôn Vãi Ốc, Xã Ba Khâm, Huyện Ba Tơ

Quảng Ngãi

Ba Tơ

573312

Điểm BĐVHX Ba Nam

Thôn Xà Râu, Xã Ba Nam, Huyện Ba Tơ

Quảng Ngãi

Ba Tơ

573444

Hòm thư Công cộng Xã Ba Giang

Thôn nước lô, Xã Ba Giang, Huyện Ba Tơ

Quang Ngai ZIP code – Binh Son District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post office

Address

Quảng Ngãi

Bình Sơn

571800

Bưu cục cấp 2 Bình Sơn

Tổ Dân Phố 2, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi

Bình Sơn

571870

Điểm BĐVHX Bình Châu

Thôn Định Tân, Xã Bình Châu, Huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi

Bình Sơn

572000

Điểm BĐVHX Bình Chương

Thôn An Điềm Ii, Xã Bình Chương, Huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi

Bình Sơn

572010

Điểm BĐVHX Bình Mỹ

Thôn Thạch An, Xã Bình Mỹ, Huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi

Bình Sơn

571860

Điểm BĐVHX Bình Phú

Thôn Phú Nhiêu, Xã Bình Phú, Huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi

Bình Sơn

572050

Điểm BĐVHX Bình Thanh Đông

Thôn Tham Hội I, Xã Bình Thanh Đông, Huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi

Bình Sơn

571890

Điểm BĐVHX Bình Tân

Thôn Nhơn Hòa 1, Xã Bình Tân, Huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi

Bình Sơn

571950

Điểm BĐVHX Bình Trung

Thôn Đông Thuận, Xã Bình Trung, Huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi

Bình Sơn

571960

Điểm BĐVHX Bình Dương

Thôn Mỹ Huệ, Xã Bình Dương, Huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi

Bình Sơn

571810

Điểm BĐVHX Bình Thới

Thôn Giao Thủy, Xã Bình Thới, Huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi

Bình Sơn

571820

Điểm BĐVHX Bình Phước

Thôn Phú Long 1, Xã Bình Phước, Huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi

Bình Sơn

572030

Điểm BĐVHX Bình Hiệp

Thôn Liên Trì, Xã Bình Hiệp, Huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi

Bình Sơn

572040

Điểm BĐVHX Bình Thanh Tây

Thôn Phước Hòa, Xã Bình Thanh Tây, Huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi

Bình Sơn

571970

Điểm BĐVHX Bình Khương

Thôn Thanh Trà, Xã Bình Khương, Huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi

Bình Sơn

571980

Điểm BĐVHX Bình An

Thôn An Tây Phước Ii, Xã Bình An, Huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi

Bình Sơn

571990

Điểm BĐVHX Bình Minh

Thôn Tân Phước, Xã Bình Minh, Huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi

Bình Sơn

571830

Điểm BĐVHX Bình Trị

Thôn An Lộc, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi

Bình Sơn

571930

Điểm BĐVHX Bình Chánh

Thôn Bình An Nội, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi

Bình Sơn

571840

Điểm BĐVHX Bình Hòa

Thôn 2 ( Đồng Trung), Xã Bình Hoà, Huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi

Bình Sơn

571946

Điểm BĐVHX Bình Nguyên

Thôn Nam Bình 1, Xã Bình Nguyên, Huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi

Bình Sơn

572027

Điểm BĐVHX Bình Long

Thôn Long Vĩnh, Xã Bình Long, Huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi

Bình Sơn

571856

Điểm BĐVHX Bình Hải

Thôn Vạn Tường,xóm Hải Chánh, Xã Bình Hải, Huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi

Bình Sơn

571925

Điểm BĐVHX Bình Thạnh

Thôn Vĩnh An, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi

Bình Sơn

572100

Bưu cục cấp 3 Khu kinh tế Dung Quất

Thôn An Lộc, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi

Bình Sơn

571909

Điểm BĐVHX Bình Thuận

Thôn Tuyết Diêm 3, Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn

Quang Ngai ZIP code – Duc Pho Town

Province

Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Ngãi

Đức Phổ

573570

Điểm BĐVHX Phổ An

Thôn An Thạch, Xã Phổ An, Huyện Đức Phổ

Quảng Ngãi

Đức Phổ

573710

Điểm BĐVHX Phổ Vinh

Thôn Trung Lý, Xã Phổ Vinh, Huyện Đức Phổ

Quảng Ngãi

Đức Phổ

573550

Điểm BĐVHX Phổ Phong

Thôn Vạn Lý, Xã Phổ Phong, Huyện Đức Phổ

Quảng Ngãi

Đức Phổ

573580

Điểm BĐVHX Phổ Quang

Thôn Phần Thất, Xã Phổ Quang, Huyện Đức Phổ

Quảng Ngãi

Đức Phổ

573590

Điểm BĐVHX Phổ Nhơn

Thôn An Lợi, Xã Phổ Nhơn, Huyện Đức Phổ

Quảng Ngãi

Đức Phổ

573620

Điểm BĐVHX Phổ Cường

Thôn Thủy Thạch, Xã Phổ Cường, Huyện Đức Phổ

Quảng Ngãi

Đức Phổ

573680

Điểm BĐVHX Phổ Châu

Thôn Châu Me, Xã Phổ Châu, Huyện Đức Phổ

Quảng Ngãi

Đức Phổ

573640

Điểm BĐVHX Phổ Khánh

Thôn Diên Trường, Xã Phổ Khánh, Huyện Đức Phổ

Quảng Ngãi

Đức Phổ

573610

Điểm BĐVHX Phổ Hòa

Thôn Hòa Thạnh, Xã Phổ Hoà, Huyện Đức Phổ

Quảng Ngãi

Đức Phổ

573510

Điểm BĐVHX Phổ Ninh

Thôn Vĩnh Bình, Xã Phổ Ninh, Huyện Đức Phổ

Quảng Ngãi

Đức Phổ

573530

Điểm BĐVHX Phổ Thuận

Thôn Vùng 5, Xã Phổ Thuận, Huyện Đức Phổ

Quảng Ngãi

Đức Phổ

573500

Bưu cục cấp 2 Đức Phổ

Tổ Dân Phố 5, Thị Trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ

Quảng Ngãi

Đức Phổ

573660

Bưu cục cấp 3 Sa Huỳnh

Thôn Thạch Bi 1, Xã Phổ Thạnh, Huyện Đức Phổ

Quảng Ngãi

Đức Phổ

573520

Điểm BĐVHX Phổ Văn

Thôn Đông Quang, Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ

Quang Ngai ZIP code – Ly Son District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Asdress

Quảng Ngãi

Lý Sơn

571400

Bưu cục cấp 2 Lý Sơn

Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn

Quảng Ngãi

Lý Sơn

571410

Điểm BĐVHX An Vĩnh

Thôn Tây An Vĩnh, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn

Quảng Ngãi

Lý Sơn

571401

Điểm BĐVHX An Hải

Thôn Đông An Hải, Xã An Hải, Huyện Lý Sơn

Quảng Ngãi

Lý Sơn

571421

Điểm BĐVHX An Bình

Thôn Bắc, Xã An Bình, Huyện Lý Sơn

Quang Ngai ZIP code – Minh Long District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Ngãi

Minh Long

573100

Bưu cục cấp 2 Minh Long

Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long

Quảng Ngãi

Minh Long

573110

Điểm BĐVHX Long Mai

Thôn Minh Xuân, Xã Long Mai, Huyện Minh Long

Quảng Ngãi

Minh Long

573120

Điểm BĐVHX Long Sơn

Thôn Lạc Sơn, Xã Long Sơn, Huyện Minh Long

Quảng Ngãi

Minh Long

573140

Điểm BĐVHX Long Môn

Làng Trê, Xã Long Môn, Huyện Minh Long

Quảng Ngãi

Minh Long

573130

Điểm BĐVHX Thanh An

Thôn Diệp Thượng, Xã Thanh An, Huyện Minh Long

Quảng Ngãi

Minh Long

573109

Điểm BĐVHX Long Hiệp

Thôn Thiệp Xuyên, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long

Quang Ngai ZIP code – Mo Duc District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Ngãi

Mộ Đức

573800

Bưu cục cấp 2 Mộ Đức

Tổ Dân Phố 1, Thị Trấn Mộ Đức, Huyện Mộ Đức

Quảng Ngãi

Mộ Đức

573840

Bưu cục cấp 3 Quán Lát

Thôn 6, Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức

Quảng Ngãi

Mộ Đức

573950

Bưu cục cấp 3 Thạch Trụ

Thôn Tú Sơn 1, Xã Đức Lân, Huyện Mộ Đức

Quảng Ngãi

Mộ Đức

573860

Điểm BĐVHX Đức Thắng

Thôn Mỹ Khánh, Xã Đức Thắng, Huyện Mộ Đức

Quảng Ngãi

Mộ Đức

573880

Điểm BĐVHX Đức Nhuận

Thôn 6, Xã Đức Nhuận, Huyện Mộ Đức

Quảng Ngãi

Mộ Đức

573841

Điểm BĐVHX Đức Chánh

Thôn 4, Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức

Quảng Ngãi

Mộ Đức

573870

Điểm BĐVHX Đức Lợi

Thôn Kỳ Tân, Xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức

Quảng Ngãi

Mộ Đức

573900

Điểm BĐVHX Đức Hiệp

Thôn Chú Tượng, Xã Đức Hiệp, Huyện Mộ Đức

Quảng Ngãi

Mộ Đức

573821

Điểm BĐVHX Đức Thạnh

Thôn Lương Nông Bắc, Xã Đức Thạnh, Huyện Mộ Đức

Quảng Ngãi

Mộ Đức

573830

Điểm BĐVHX Đức Minh

Thôn Minh Tân Nam, Xã Đức Minh, Huyện Mộ Đức

Quảng Ngãi

Mộ Đức

573910

Điểm BĐVHX Đức Hòa

Thôn Phước An, Xã Đức Hoà, Huyện Mộ Đức

Quảng Ngãi

Mộ Đức

573810

Điểm BĐVHX Đức Phong

Thôn Văn Hà, Xã Đức Phong, Huyện Mộ Đức

Quảng Ngãi

Mộ Đức

573930

Điểm BĐVHX Đức Phú

Thôn Phước Thuận, Xã Đức Phú, Huyện Mộ Đức

Quảng Ngãi

Mộ Đức

573940

Điểm BĐVHX Đức Tân

Thôn 1, Xã Đức Tân, Huyện Mộ Đức

Quảng Ngãi

Mộ Đức

573827

Điểm BĐVHX Đức Thạnh II

Thôn Phước Thịnh, Xã Đức Thạnh, Huyện Mộ Đức

Quang Ngai ZIP code – Nghia Hanh District

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Quảng Ngãi

Nghĩa Hành

572900

Bưu cục cấp 2 Nghĩa Hành

Tổ Dân Phố Phú Vinh Trung, Thị Trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành

Quảng Ngãi

Nghĩa Hành

572960

Điểm BĐVHX Hành Dũng

Thôn An Hòa, Xã Hành Dũng, Huyện Nghĩa Hành

Quảng Ngãi

Nghĩa Hành

572970

Điểm BĐVHX Hành Nhân

Thôn Nghĩa Lâm, Xã Hành Nhân, Huyện Nghĩa Hành

Quảng Ngãi

Nghĩa Hành

572950

Điểm BĐVHX Hành Thuận

Thôn Đại An Đông 1, Xã Hành Thuận, Huyện Nghĩa Hành

Quảng Ngãi

Nghĩa Hành

572910

Điểm BĐVHX Hành Đức

Thôn Xuân Vinh, Xã Hành Đức, Huyện Nghĩa Hành

Quảng Ngãi

Nghĩa Hành

572920

Điểm BĐVHX Hành Trung

Thôn Hiệp Phổ Trung, Xã Hành Trung, Huyện Nghĩa Hành

Quảng Ngãi

Nghĩa Hành

572930

Điểm BĐVHX Hành Phước

Thôn Hòa Thọ, Xã Hành Phước, Huyện Nghĩa Hành

Quảng Ngãi

Nghĩa Hành

572940

Điểm BĐVHX Hành Thịnh

Thôn Mỹ Hưng, Xã Hành Thịnh, Huyện Nghĩa Hành

Quảng Ngãi

Nghĩa Hành

572990

Điểm BĐVHX Hành Thiện

Thôn Bàn Thới, Xã Hành Thiện, Huyện Nghĩa Hành

Quảng Ngãi

Nghĩa Hành

573000

Điểm BĐVHX Hành Tín Tây

Thôn Đồng Miếu, Xã Hành Tín Tây, Huyện Nghĩa Hành

Quảng Ngãi

Nghĩa Hành

573010

Điểm BĐVHX Hành Tín Đông

Thôn Nhơn Lộc 2, Xã Hành Tín Đông, Huyện Nghĩa Hành

Quảng Ngãi

Nghĩa Hành

572980

Điểm BĐVHX Hành Minh

Thôn Long Bàn Nam, Xã Hành Minh, Huyện Nghĩa Hành

Quang Ngai ZIP code – Son Ha District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Ngãi

Sơn Hà

572600

Bưu cục cấp 2 Sơn Hà

Thôn Hàng Gòn, Thị Trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà

Quảng Ngãi

Sơn Hà

572630

Điểm BĐVHX Sơn Linh

Thôn Gò Gia, Xã Sơn Linh, Huyện Sơn Hà

Quảng Ngãi

Sơn Hà

572620

Điểm BĐVHX Sơn Giang

Thôn Đồng Giang, Xã Sơn Giang, Huyện Sơn Hà

Quảng Ngãi

Sơn Hà

572660

Điểm BĐVHX Sơn Hạ

Thôn Hà Bắc, Xã Sơn Hạ, Huyện Sơn Hà

Quảng Ngãi

Sơn Hà

572670

Điểm BĐVHX Sơn Thành

Thôn Gò Chu, Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà

Quảng Ngãi

Sơn Hà

572690

Điểm BĐVHX Sơn Thượng

Thôn Gò Răng, Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà

Quảng Ngãi

Sơn Hà

572680

Điểm BĐVHX Sơn Bao

Thôn Ta Lương, Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà

Quảng Ngãi

Sơn Hà

572730

Điểm BĐVHX Sơn Kỳ

Thôn Làng Rốt, Xã Sơn Kỳ, Huyện Sơn Hà

Quảng Ngãi

Sơn Hà

572720

Điểm BĐVHX Sơn Thủy

Thôn Làng Rào, Xã Sơn Thủy, Huyện Sơn Hà

Quảng Ngãi

Sơn Hà

572640

Điểm BĐVHX Sơn Cao

Thôn Làng Trăng, Xã Sơn Cao, Huyện Sơn Hà

Quảng Ngãi

Sơn Hà

572710

Điểm BĐVHX Sơn Hải

Thôn Tà Mác, Xã Sơn Hải, Huyện Sơn Hà

Quảng Ngãi

Sơn Hà

572740

Điểm BĐVHX Sơn Ba

Thôn Làng Da, Xã Sơn Ba, Huyện Sơn Hà

Quảng Ngãi

Sơn Hà

572700

Điểm BĐVHX Sơn Trung

Thôn Làng Nà, Xã Sơn Trung, Huyện Sơn Hà

Quảng Ngãi

Sơn Hà

572655

Điểm BĐVHX Sơn Nham

Thôn Cận Sơn, Xã Sơn Nham, Huyện Sơn Hà

Quang Ngai ZIP code – Son Tay District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Ngãi

Sơn Tây

572800

Bưu cục cấp 2 Sơn Tây

Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây

Quảng Ngãi

Sơn Tây

572810

Điểm BĐVHX Sơn Tân

Thôn Ra Nhua, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây

Quảng Ngãi

Sơn Tây

572840

Điểm BĐVHX Sơn Mùa

Thôn Huy Em, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây

Quảng Ngãi

Sơn Tây

572820

Điểm BĐVHX Sơn Tinh

Thôn Xà Ruông, Xã Sơn Tinh, Huyện Sơn Tây

Quảng Ngãi

Sơn Tây

572850

Điểm BĐVHX Sơn Bua

Thôn Tà Bể, Xã Sơn Bua, Huyện Sơn Tây

Quảng Ngãi

Sơn Tây

572830

Điểm BĐVHX Sơn Lập

Thôn Mang Trẩy, Xã Sơn Lập, Huyện Sơn Tây

Quảng Ngãi

Sơn Tây

572888

Hòm thư Công cộng Xã Sơn Màu

Ấp Tà Vinh, Xã Sơn Mầu, Huyện Sơn Tây

Quảng Ngãi

Sơn Tây

572855

Hòm thư Công cộng Xã Sơn Long

Thôn Tà Bể, Xã Sơn Bua, Huyện Sơn Tây

Quảng Ngãi

Sơn Tây

572858

Hòm thư Công cộng Xã Sơn Liên

Thôn Tà Bể, Xã Sơn Bua, Huyện Sơn Tây

Quang Ngai ZIP code – Son Tinh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Ngãi

Sơn Tịnh

571500

Bưu cục cấp 2 Sơn Tịnh

Thôn Trường Thọ Tây, Thị Trấn Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi

Sơn Tịnh

571660

Điểm BĐVHX Tịnh Bắc

Thôn Minh Mỹ, Xã Tịnh Bắc, Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi

Sơn Tịnh

571560

Bưu cục cấp 3 Sơn Mỹ

Thôn Mỹ Lại, Xã Tịnh Khê, Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi

Sơn Tịnh

571710

Điểm BĐVHX Tịnh Giang

Thôn Cù Và, Xã Tịnh Giang, Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi

Sơn Tịnh

571680

Điểm BĐVHX Tịnh Hiệp

Thôn Mỹ Danh, Xã Tịnh Hiệp, Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi

Sơn Tịnh

571690

Điểm BĐVHX Tịnh Trà

Thôn Phú Thành, Xã Tịnh Trà, Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi

Sơn Tịnh

571540

Điểm BĐVHX Tịnh Châu

Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi

Sơn Tịnh

571670

Điểm BĐVHX Tịnh Minh

Thôn Minh Khánh, Xã Tịnh Minh, Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi

Sơn Tịnh

571630

Điểm BĐVHX Tịnh Sơn

Thôn Thôn Đông, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi

Sơn Tịnh

571640

Điểm BĐVHX Tịnh Hà

Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi

Sơn Tịnh

571530

Điểm BĐVHX Tịnh An

Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi

Sơn Tịnh

571600

Điểm BĐVHX Tịnh Phong

Thôn Thế Long, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi

Sơn Tịnh

571620

Điểm BĐVHX Tịnh Thọ

Thôn Thọ Nam, Xã Tịnh Thọ, Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi

Sơn Tịnh

571520

Điểm BĐVHX Tịnh Ấn Đông

Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi

Sơn Tịnh

571570

Điểm BĐVHX Tịnh Kỳ

Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi

Sơn Tịnh

571580

Điểm BĐVHX Tịnh Hòa

Thôn Đông Hòa, Xã Tịnh Hoà, Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi

Sơn Tịnh

571610

Điểm BĐVHX Tịnh Thiện

Thôn Long Thành, Xã Tịnh Thiện, Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi

Sơn Tịnh

571503

Đại lý bưu điện Cây Đa

Thôn Trường Thọ Tây, Thị Trấn Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi

Sơn Tịnh

571650

Điểm BĐVHX Tịnh Bình

Đội 1, Xóm Khánh Thượng, Xã Tịnh Bình, Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi

Sơn Tịnh

571700

Điểm BĐVHX Tịnh Đông

Thôn Hương Nhượng Bắc, Xã Tịnh Đông, Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi

Sơn Tịnh

571590

Điểm BĐVHX Tịnh Ấn Tây

Thôn Thống Nhất, Xã Tịnh Ấn Tây, Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi

Sơn Tịnh

571607

Đại lý bưu điện Khu Công Nghiệp Tịnh Phong

Thôn Phong Niên Thượng, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi

Sơn Tịnh

571595

Đại lý bưu điện Cộng Hoà

Thôn Cộng Hòa 1, Xã Tịnh Ấn Tây, Huyện Sơn Tịnh

Quang Ngai ZIP code – Tay Tra District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Ngãi

Tây Trà

572400

Bưu cục cấp 2 Tây Trà

Thôn Trà Niêu, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà

Quảng Ngãi

Tây Trà

572410

Điểm BĐVHX Trà Lãnh

Thôn Trà Lĩnh, Xã Trà Lãnh, Huyện Tây Trà

Quảng Ngãi

Tây Trà

572450

Điểm BĐVHX Trà Quân

Thôn Trà Bao, Xã Trà Quân, Huyện Tây Trà

Quảng Ngãi

Tây Trà

572440

Điểm BĐVHX Trà Thanh

Thôn ̀ Vuông, Xã Trà Thanh, Huyện Tây Trà

Quảng Ngãi

Tây Trà

572461

Điểm BĐVHX Trà Khê

Thôn Hà, Xã Trà Khê, Huyện Tây Trà

Quảng Ngãi

Tây Trà

572431

Điểm BĐVHX Trà Nham

Thôn Trà Cường, Xã Trà Nham, Huyện Tây Trà

Quảng Ngãi

Tây Trà

572421

Điểm BĐVHX Trà Trung

Thôn Đam, Xã Trà Trung, Huyện Tây Trà

Quảng Ngãi

Tây Trà

572483

Điểm BĐVHX Trà Xinh

Thôn Trà Kem, Xã Trà Xinh, Huyện Tây Trà

Quang Ngai ZIP code – Tra Bong District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Ngãi

Trà Bồng

572200

Bưu cục cấp 2 Trà Bồng

Khu Vực 1, Thị Trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng

Quảng Ngãi

Trà Bồng

572210

Điểm BĐVHX Trà Phú

Thôn Phú An, Xã Trà Phú, Huyện Trà Bồng

Quảng Ngãi

Trà Bồng

572220

Điểm BĐVHX Trà Bình

Thôn Bình Trung, Xã Trà Bình, Huyện Trà Bồng

Quảng Ngãi

Trà Bồng

572270

Điểm BĐVHX Trà Sơn

Thôn Bắc, Xã Trà Sơn, Huyện Trà Bồng

Quảng Ngãi

Trà Bồng

572290

Điểm BĐVHX Trà Tân

Thôn Trường Giang, Xã Trà Tân, Huyện Trà Bồng

Quảng Ngãi

Trà Bồng

572250

Điểm BĐVHX Trà Hiệp

Thôn Của, Xã Trà Hiệp, Huyện Trà Bồng

Quảng Ngãi

Trà Bồng

572260

Điểm BĐVHX Trà Lâm

Thôn Trà Xanh, Xã Trà Lâm, Huyện Trà Bồng

Quảng Ngãi

Trà Bồng

572240

Điểm BĐVHX Trà Thủy

Thôn 2, Xã Trà Thủy, Huyện Trà Bồng

Quảng Ngãi

Trà Bồng

572280

Điểm BĐVHX Trà Bùi

Thôn Niên, Xã Trà Bùi, Huyện Trà Bồng

Quảng Ngãi

Trà Bồng

572231

Điểm BĐVHX Trà Giang

Thôn 3, Xã Trà Giang, Huyện Trà Bồng

Quang Ngai ZIP code – Tu Nghia District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Ngãi

Tư Nghĩa

574000

Bưu cục cấp 2 Tư Nghĩa

Khối 3, Thị Trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi

Tư Nghĩa

574170

Bưu cục cấp 3 Sông Vệ

Tổ Dân Phố An Bàng, Thị trấn Sông Vệ, Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi

Tư Nghĩa

574070

Bưu cục cấp 3 Cổ Lũy

Thôn Cỗ Lũy Bắc, Xã Nghĩa Phú, Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi

Tư Nghĩa

574130

Điểm BĐVHX Nghĩa Lâm

Thôn 2, Xã Nghĩa Lâm, Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi

Tư Nghĩa

574140

Điểm BĐVHX Nghĩa Sơn

Thôn 1, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi

Tư Nghĩa

574110

Điểm BĐVHX Nghĩa Thắng

Thôn An Hòa Nam, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi

Tư Nghĩa

574120

Điểm BĐVHX Nghĩa Thọ

Thôn 1, Xã Nghĩa Thọ, Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi

Tư Nghĩa

574080

Điểm BĐVHX Nghĩa Điền

Thôn Điền Chánh, Xã Nghĩa Điền, Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi

Tư Nghĩa

574150

Điểm BĐVHX Nghĩa Trung

Thôn An Hà 3, Xã Nghĩa Trung, Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi

Tư Nghĩa

574020

Điểm BĐVHX Nghĩa Thương

Thôn La Hà 3, Xã Nghĩa Thương, Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi

Tư Nghĩa

574180

Điểm BĐVHX Nghĩa Mỹ

Thôn Phú Mỹ, Xã Nghĩa Mỹ, Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi

Tư Nghĩa

574190

Điểm BĐVHX Nghĩa Hiệp

Thôn Đồng Viên, Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi

Tư Nghĩa

574040

Điểm BĐVHX Nghĩa Hà

Thôn Bình Đông, Xã Nghĩa Hà, Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi

Tư Nghĩa

574071

Điểm BĐVHX Nghĩa Phú

Thôn Thanh An, Xã Nghĩa Phú, Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi

Tư Nghĩa

574060

Điểm BĐVHX Nghĩa An

Thôn Phổ An, Xã Nghĩa An, Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi

Tư Nghĩa

574101

Đại lý bưu điện Mỹ Phú

Thôn Nam Phước, Xã Nghĩa Thuận, Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi

Tư Nghĩa

574162

Điểm BĐVHX Nghĩa Phương

Thôn Năng Tây 3, Xã Nghĩa Phương, Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi

Tư Nghĩa

574035

Điểm BĐVHX Nghĩa Hòa

Thôn Hòa Bình, Xã Nghĩa Hoà, Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi

Tư Nghĩa

574109

Điểm BĐVHX Nghĩa Thuận

Thôn Mỹ Thạnh Bắc, Xã Nghĩa Thuận, Huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi

Tư Nghĩa

574213

Điểm BĐVHX Nghĩa Kỳ

Thôn An Bình, Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa

 

Advertisements
Scroll to Top