Advertisements

Trà Vinh Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Trà Vinh Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION

Province Trà Vinh
Postal Code 940000 – 943309
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Trà Vinh areas.

Trà Vinh Zip Codes

District Zip Code
Tra Vinh City 940000 – 941340
Cang Long District 941700 – 941970
Cau Ke District 942100 – 942181
Cau Ngang District 943500 – 943720
Chau Thanh District 942600 – 942860
Duyen Hai District 943900 – 944090
Tieu Can District 942300 – 942410
Tra Cu District 943000 – 943309

Tra Vinh ZIP code – Tra Vinh City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Trà Vinh

Trà Vinh

940000

Bưu cục cấp 1 Trà Vinh

Số 70A, Đường Hùng Vương, Phường Số 4, Trà Vinh

Trà Vinh

Trà Vinh

941162

Điểm BĐVHX Long Đức

Ấp Sa Bình, Xã Long Đức, Trà Vinh

Trà Vinh

Trà Vinh

940900

Bưu cục văn phòng Hệ 1 Trà Vinh

Số 70, Đường Hùng Vương, Phường Số 4, Trà Vinh

Trà Vinh

Trà Vinh

941150

Bưu cục cấp 3 Hành Chính Công

Số 70 A, Đường Hùng Vương, Phường Số 4, Trà Vinh

Trà Vinh

Trà Vinh

941230

Bưu cục cấp 3 Phan Đình Phùng

Số 03, Đường Phan Đình Phùng, Phường 2, Trà Vinh

Trà Vinh

Trà Vinh

941390

Bưu cục cấp 3 Mậu Thân

Số 577, Đường Mậu Thân, Phường 6, Trà Vinh

Trà Vinh

Trà Vinh

941340

Bưu cục cấp 3 Điện Biên Phủ

Số 01, Đường Điện Biên Phủ, Phường 3, Trà Vinh

Tra Vinh ZIP code – Cang Long District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Trà Vinh

Càng Long

941700

Bưu cục cấp 2 Càng Long

Cụm Khóm 4, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long

Trà Vinh

Càng Long

941890

Điểm BĐVHX Tân An

Ấp Tân An Chợ, Xã Tân An, Huyện Càng Long

Trà Vinh

Càng Long

941930

Điểm BĐVHX Bình Phú

Ấp Nguyệt Lãng B, Xã Bình Phú, Huyện Càng Long

Trà Vinh

Càng Long

941750

Điểm BĐVHX Nhị Long

Ấp Đon, Xã Nhị Long, Huyện Càng Long

Trà Vinh

Càng Long

941950

Điểm BĐVHX Phương Thạnh

Ấp Đầu Giồng, Xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long

Trà Vinh

Càng Long

941830

Điểm BĐVHX An Trường A

Ấp 9 B, Xã An Trường A, Huyện Càng Long

Trà Vinh

Càng Long

941810

Điểm BĐVHX Mỹ Cẩm

Ấp Số 4, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long

Trà Vinh

Càng Long

941870

Điểm BĐVHX Tân Bình

Ấp Trà Ốp B, Xã Tân Bình, Huyện Càng Long

Trà Vinh

Càng Long

941910

Điểm BĐVHX Huyền Hội

Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long

Trà Vinh

Càng Long

941791

Điểm BĐVHX Đức Mỹ

Ấp Mỹ Hiệp, Xã Đức Mỹ, Huyện Càng Long

Trà Vinh

Càng Long

941850

Điểm BĐVHX An Trường

Ấp 7 A, Xã An Trường , Huyện Càng Long

Trà Vinh

Càng Long

941770

Điểm BĐVHX Đại Phước

Ấp Long Hòa, Xã Đại Phước, Huyện Càng Long

Trà Vinh

Càng Long

941990

Điểm BĐVHX Đại Phúc

Ấp Tân Định, Xã Đại Phúc, Huyện Càng Long

Trà Vinh

Càng Long

941970

Điểm BĐVHX Nhị Long Phú

Ấp Hiệp Phú, Xã Nhị Long Phú, Huyện Càng Long

Tra Vinh ZIP code – Cau Ke District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Trà Vinh

Cầu Kè

942100

Bưu cục cấp 2 Cầu Kè

Khóm 4, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè

Trà Vinh

Cầu Kè

942240

Điểm BĐVHX Phong Phú

Ấp Kinh Xáng, Xã Phong Phú, Huyện Cầu Kè

Trà Vinh

Cầu Kè

942220

Điểm BĐVHX Ninh Thới

Ấp Mỹ Văn, Xã Ninh Thới, Huyện Cầu Kè

Trà Vinh

Cầu Kè

942180

Điểm BĐVHX An Phú Tân

Ấp An Trại, Xã An Phú Tân, Huyện Cầu Kè

Trà Vinh

Cầu Kè

942250

Điểm BĐVHX Phong Thạnh

Ấp 2, Xã Phong Thạnh, Huyện Cầu Kè

Trà Vinh

Cầu Kè

942120

Điểm BĐVHX Châu Điền

Ấp Ô Tưng A, Xã Châu Điền, Huyện Cầu Kè

Trà Vinh

Cầu Kè

942200

Điểm BĐVHX Hòa Tân

Ấp Chông Nô 3, Xã Hoà Tân, Huyện Cầu Kè

Trà Vinh

Cầu Kè

942150

Điểm BĐVHX Hòa Ân

Ấp Trà Kháo, Xã Hoà Ân, Huyện Cầu Kè

Trà Vinh

Cầu Kè

942170

Điểm BĐVHX Tam Ngãi

Ấp Bà My, Xã Tam Ngãi, Huyện Cầu Kè

Trà Vinh

Cầu Kè

942160

Điểm BĐVHX Thông Hòa

Ấp Trà Ốp, Xã Thông Hoà, Huyện Cầu Kè

Trà Vinh

Cầu Kè

942140

Điểm BĐVHX Thạnh Phú

Ấp 3, Xã Thạnh Phú, Huyện Cầu Kè

Trà Vinh

Cầu Kè

942181

Điểm BĐVHX Tân Qui

Ấp Tân Quy 2, Xã An Phú Tân, Huyện Cầu Kè

Tra Vinh ZIP code – Cau Ngang District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Trà Vinh

Cầu Ngang

943500

Bưu cục cấp 2 Cầu Ngang

Khóm Minh Thuận B, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang

Trà Vinh

Cầu Ngang

943540

Bưu cục cấp 3 Mỹ Long

Khóm Ii, Thị Trấn Mỹ Long, Huyện Cầu Ngang

Trà Vinh

Cầu Ngang

943570

Điểm BĐVHX Kim Hòa

Ấp Trà Cuôn, Xã Kim Hoà, Huyện Cầu Ngang

Trà Vinh

Cầu Ngang

943550

Điểm BĐVHX Vinh Kim

Ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang

Trà Vinh

Cầu Ngang

943740

Điểm BĐVHX Hiệp Mỹ Tây

Ấp Chợ, Xã Hiệp Mỹ Tây, Huyện Cầu Ngang

Trà Vinh

Cầu Ngang

943640

Điểm BĐVHX Nhị Trường

Ấp Nô Lựa, Xã Nhị Trường , Huyện Cầu Ngang

Trà Vinh

Cầu Ngang

943510

Điểm BĐVHX Mỹ Hòa

Ấp Mỹ Cẩm B, Xã Mỹ Hoà, Huyện Cầu Ngang

Trà Vinh

Cầu Ngang

943530

Điểm BĐVHX Mỹ Long Bắc

Ấp Bến Kinh, Xã Mỹ Long Bắc, Huyện Cầu Ngang

Trà Vinh

Cầu Ngang

943710

Điểm BĐVHX Mỹ Long Nam

Ấp 5, Xã Mỹ Long Nam, Huyện Cầu Ngang

Trà Vinh

Cầu Ngang

943660

Điểm BĐVHX Long Sơn

Ấp Sơn Lang, Xã Long Sơn, Huyện Cầu Ngang

Trà Vinh

Cầu Ngang

943620

Điểm BĐVHX Thuận Hòa

Ấp Nô Công, Xã Thuận Hoà, Huyện Cầu Ngang

Trà Vinh

Cầu Ngang

943680

Điểm BĐVHX Thạnh Hòa Sơn

Ấp Lạc Thạnh A, Xã Thạnh Hoà Sơn, Huyện Cầu Ngang

Trà Vinh

Cầu Ngang

943600

Điểm BĐVHX Trường Thọ

Ấp Sóc Cụt, Xã Trường Thọ, Huyện Cầu Ngang

Trà Vinh

Cầu Ngang

943580

Điểm BĐVHX Hiệp Hòa

Ấp Hòa Lục, Xã Hiệp Hoà, Huyện Cầu Ngang

Trà Vinh

Cầu Ngang

943720

Điểm BĐVHX Hiệp Mỹ Đông

Ấp Cái Già Trên, Xã Hiệp Mỹ Đông, Huyện Cầu Ngang

Tra Vinh ZIP code – Chau Thanh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Trà Vinh

Châu Thành

942600

Bưu cục cấp 2 Châu Thành

Tổ Từ Tổ 1 Đến Tổ 20, Khóm 2, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành

Trà Vinh

Châu Thành

942690

Điểm BĐVHX Hòa Minh

Ấp Đại Thôn A, Xã Hoà Minh, Huyện Châu Thành

Trà Vinh

Châu Thành

942770

Điểm BĐVHX Lương Hòa

Ấp Sâm Bua, Xã Lương Hoà, Huyện Châu Thành

Trà Vinh

Châu Thành

942840

Điểm BĐVHX Mỹ Chánh

Ấp Đầu Giồng A, Xã Mỹ Chánh, Huyện Châu Thành

Trà Vinh

Châu Thành

942650

Điểm BĐVHX Phước Hảo

Ấp Đại Thôn, Xã Phước Hảo, Huyện Châu Thành

Trà Vinh

Châu Thành

942820

Điểm BĐVHX Thanh Mỹ

Ấp Kinh Xuôi, Xã Thanh Mỹ, Huyện Châu Thành

Trà Vinh

Châu Thành

942730

Điểm BĐVHX Hòa Lợi

Ấp Qui Nông A, Xã Hoà Lợi, Huyện Châu Thành

Trà Vinh

Châu Thành

942750

Điểm BĐVHX Hòa Thuận

Ấp Bích Trì, Xã Hoà Thuận, Huyện Châu Thành

Trà Vinh

Châu Thành

942710

Điểm BĐVHX Hưng Mỹ

Ấp Đại Thôn, Xã Hưng Mỹ, Huyện Châu Thành

Trà Vinh

Châu Thành

942630

Điểm BĐVHX Đa Lộc

Ấp Hương Phụ A, Xã Đa Lộc, Huyện Châu Thành

Trà Vinh

Châu Thành

942800

Điểm BĐVHX Song Lộc

Ấp Phú Lân, Xã Song Lộc, Huyện Châu Thành

Trà Vinh

Châu Thành

942670

Điểm BĐVHX Long Hòa

Ấp Rạch Gốc, Xã Long Hoà, Huyện Châu Thành

Trà Vinh

Châu Thành

942790

Điểm BĐVHX Nguyệt Hóa

Ấp Cổ Tháp B, Xã Nguyệt Hoá, Huyện Châu Thành

Trà Vinh

Châu Thành

942860

Điểm BĐVHX Lương Hòa A

Ấp Ô Bắp, Xã Lương Hòa A, Huyện Châu Thành

Tra Vinh ZIP code – Duyen Hai District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Trà Vinh

Duyên Hải

943900

Bưu cục cấp 2 Duyên Hải

Khu Tổ 3, Thị Trấn Duyên Hải, Huyện Duyên Hải

Trà Vinh

Duyên Hải

943970

Bưu cục cấp 3 Long Hữu

Ấp 10, Xã Long Hữu , Huyện Duyên Hải

Trà Vinh

Duyên Hải

944010

Điểm BĐVHX Long Khánh

Ấp Tân Khánh, Xã Long Khánh, Huyện Duyên Hải

Trà Vinh

Duyên Hải

943990

Điểm BĐVHX Ngũ Lạc

Ấp Rọ Say, Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải

Trà Vinh

Duyên Hải

944020

Điểm BĐVHX Long Vĩnh

Ấp Kinh Đào, Xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải

Trà Vinh

Duyên Hải

943930

Điểm BĐVHX Trường Long Hòa

Ấp Ba Động, Xã Trường Long Hoà, Huyện Duyên Hải

Trà Vinh

Duyên Hải

944050

Bưu cục cấp 3 Dân Thành

Ấp Giồng Giếng, Xã Dân Thành, Huyện Duyên Hải

Trà Vinh

Duyên Hải

943940

Điểm BĐVHX Hiệp Thạnh

Ấp Cây Da, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Duyên Hải

Trà Vinh

Duyên Hải

944040

Điểm BĐVHX Đông Hải

Ấp Định An, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải

Trà Vinh

Duyên Hải

943950

Điểm BĐVHX Long Tòan

Ấp Phước Trị, Xã Long Toàn, Huyện Duyên Hải

Trà Vinh

Duyên Hải

944080

Điểm BĐVHX Đôn Châu

Ấp La Bang Chợ, Xã Đôn Châu, Huyện Duyên Hải

Trà Vinh

Duyên Hải

944090

Điểm BĐVHX Đôn Xuân

Ấp Chợ, Xã Đôn Xuân, Huyện Duyên Hải

Tra Vinh ZIP code – Tieu Can District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Trà Vinh

Tiểu Cần

942300

Bưu cục cấp 2 Tiểu Cần

Khóm 1, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần

Trà Vinh

Tiểu Cần

942510

Bưu cục cấp 3 Cầu Quan

Khóm Định An (khóm I ), Thị trấn Cầu Quan, Huyện Tiểu Cần

Trà Vinh

Tiểu Cần

942350

Điểm BĐVHX Hiếu Tử

Ấp Tân Đại, Xã Hiếu Tử, Huyện Tiểu Cần

Trà Vinh

Tiểu Cần

942490

Điểm BĐVHX Ngãi Hùng

Ấp Ngã Tư I, Xã Ngãi Hùng, Huyện Tiểu Cần

Trà Vinh

Tiểu Cần

942470

Điểm BĐVHX Tân Hùng

Ấp Chợ, Xã Tân Hùng, Huyện Tiểu Cần

Trà Vinh

Tiểu Cần

942330

Điểm BĐVHX Tập Ngãi

Ấp Lê Văn Quới, Xã Tập Ngãi, Huyện Tiểu Cần

Trà Vinh

Tiểu Cần

942390

Điểm BĐVHX Phú Cần

Ấp Đại Mông, Xã Phú Cần, Huyện Tiểu Cần

Trà Vinh

Tiểu Cần

942370

Điểm BĐVHX Hiếu Trung

Ấp Tân Trung Giồng, Xã Hiếu Trung, Huyện Tiểu Cần

Trà Vinh

Tiểu Cần

942430

Điểm BĐVHX Tân Hòa

Ấp An Cư, Xã Tân Hoà, Huyện Tiểu Cần

Trà Vinh

Tiểu Cần

942450

Điểm BĐVHX Hùng Hòa

Ấp Từ Ô I, Xã Hùng Hoà, Huyện Tiểu Cần

Trà Vinh

Tiểu Cần

942410

Điểm BĐVHX Long Thới

Ấp Trinh Phụ, Xã Long Thới, Huyện Tiểu Cần

Tra Vinh ZIP code – Tra Cu District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Trà Vinh

Trà Cú

943000

Bưu cục cấp 2 Trà Cú

Khóm 4, Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú

Trà Vinh

Trà Cú

943120

Bưu cục cấp 3 Phước Hưng

Ấp Chợ, Xã Phước Hưng, Huyện Trà Cú

Trà Vinh

Trà Cú

943240

Bưu cục cấp 3 Đại An

Ấp Chợ, Xã Đại An, Huyện Trà Cú

Trà Vinh

Trà Cú

943180

Điểm BĐVHX An Quãng Hữu

Ấp Chợ, Xã An Quãng Hữu, Huyện Trà Cú

Trà Vinh

Trà Cú

943140

Điểm BĐVHX Tập Sơn

Ấp Chợ, Xã Tập Sơn, Huyện Trà Cú

Trà Vinh

Trà Cú

943160

Điểm BĐVHX Lưu Nghiệp Anh

Ấp Chợ, Xã Lưu Nghiệp Anh, Huyện Trà Cú

Trà Vinh

Trà Cú

943220

Điểm BĐVHX Định An

Ấp Chợ, Xã Định An, Huyện Trà Cú

Trà Vinh

Trà Cú

943080

Điểm BĐVHX Ngãi Xuyên

Ấp Xoài Xiêm, Xã Ngãi Xuyên, Huyện Trà Cú

Trà Vinh

Trà Cú

943320

Điểm BĐVHX Kim Sơn

Ấp Trà Cú A, Xã Kim Sơn, Huyện Trà Cú

Trà Vinh

Trà Cú

943040

Điểm BĐVHX Ngọc Biên

Ấp Ba Cụm, Xã Ngọc Biên, Huyện Trà Cú

Trà Vinh

Trà Cú

943200

Điểm BĐVHX Hàm Giang

Ấp Trà Tro A, Xã Hàm Giang, Huyện Trà Cú

Trà Vinh

Trà Cú

943100

Điểm BĐVHX Tân Hiệp

Ấp Long Trường, Xã Tân Hiệp, Huyện Trà Cú

Trà Vinh

Trà Cú

943060

Điểm BĐVHX Long Hiệp

Ấp Chợ, Xã Long Hiệp, Huyện Trà Cú

Trà Vinh

Trà Cú

943027

Điểm BĐVHX Thanh Sơn

Ấp Giồng Ông Thình, Xã Thanh Sơn, Huyện Trà Cú

Trà Vinh

Trà Cú

943309

Điểm BĐVHX Tân Sơn

Ấp Đồn Điền, Xã Tân Sơn, Huyện Trà Cú

 

Advertisements
Scroll to Top