Advertisements

Yên Bái Postal Code (Zip Code)

Yên Bái Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION
Province Yên Bái
Postal Code 323620 – 322330
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Yên Bái areas.

Advertisements

Yên Bái Zip Codes

District Zip Code
Yen Bai City 323620 – 321510
Nghia Lo Town 325600 – 325790
Luc Yen District 322600 – 322710
Mu Cang Chai District 326100 – 326360
Tram Tau District 325900 – 326040
Tran Yen District 323300 – 323560
Van Chan District 324700 – 325300
Van Yen District 324000 – 324390
Yen Binh District 323520 – 322330

Yen Bai ZIP code – Yen Bai City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Yên Bái

Yên Bái

323620

Điểm BĐVHX Âu Lâu

Thôn Nước Mát, Xã Âu Lâu, Yên Bái

Advertisements

Yên Bái

Yên Bái

323600

Bưu cục cấp 3 Hợp Minh

Thôn Cầu Phao 2, Xã Hợp Minh, Yên Bái

Yên Bái

Yên Bái

323640

Điểm BĐVHX Giới Phiên

Thôn 5, Xã Giới Phiên, Yên Bái

Yên Bái

Yên Bái

323670

Điểm BĐVHX Phúc Lộc

Thôn 4, Xã Phúc Lộc , Yên Bái

Yên Bái

Yên Bái

321690

Điểm BĐVHX Tuy Lộc

Thôn Minh Long, Xã Tuy Lộc, Yên Bái

Yên Bái

Yên Bái

321280

Điểm BĐVHX Minh Bảo

Thôn Thanh Liên, Xã Minh Bảo, Yên Bái

Yên Bái

Yên Bái

321300

Điểm BĐVHX Tân Thịnh

Thôn Thanh Hùng 2, Xã Tân Thịnh , Yên Bái

Yên Bái

Yên Bái

320000

Bưu cục cấp 1 Yên Bái Ga

Số 25, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, Yên Bái

Yên Bái

Yên Bái

321110

Bưu cục cấp 3 Yên Bái Km5

Số 27, Đường Đinh Tiên Hoàng 1, Phường Đồng Tâm, Yên Bái

Yên Bái

Yên Bái

321320

Bưu cục cấp 3 Nam Cường

Số 18, Đường Điện Biên, Phường Nguyễn Thái Học, Yên Bái

Yên Bái

Yên Bái

321000

Bưu cục cấp 3 Minh Tân

Đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, Yên Bái

Yên Bái

Yên Bái

321200

Bưu cục cấp 3 Yên Thịnh

Đường Đinh Tiên Hoàng 2, Phường Yên Thịnh , Yên Bái

Yên Bái

Yên Bái

321111

Kiốt bưu điện Km4

Tổ 32b, Khu phố Trần Quốc Toản, Phường Đồng Tâm, Yên Bái

Yên Bái

Yên Bái

323501

Điểm BĐVHX Văn Tiến

Thôn Bình Lục, Xã Văn Tiến, Yên Bái

Yên Bái

Yên Bái

323490

Điểm BĐVHX Văn Phú

Thôn Liên Phú, Xã Văn Phú, Yên Bái

Yên Bái

Yên Bái

321525

Điểm BĐVHX Nam Cường

Thôn Đồng Phú, Xã Nam Cường, Yên Bái

Yên Bái

Yên Bái

320900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Yên Bái

Số 27, Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Yên Bái

Yên Bái

Yên Bái

321501

Bưu cục cấp 3 Yên Hoà

Đường Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Yên Bái

Yên Bái

Yên Bái

321600

Bưu cục cấp 3 TMĐT Yên Bái

Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Yên Bái

Yên Bái

Yên Bái

321080

Bưu cục cấp 3 Trung tâm giao dịch Yên Bái

Số 25, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, Yên Bái

Yên Bái

Yên Bái

321800

Bưu cục cấp 3 KHL Yên Bái

Số 127, Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Yên Bái

Yên Bái

Yên Bái

321510

Bưu cục văn phòng VP BĐT Yên Bái

Số 127, Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Yên Bái

Yen Bai ZIP code – Nghia Lo Town

Province

Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Yên Bái

Nghĩa Lộ

325600

Bưu cục cấp 2 Nghĩa Lộ

Tổ 18, Phường Trung Tâm, Thị xã Nghĩa Lộ

Yên Bái

Nghĩa Lộ

325760

Điểm BĐVHX Nghĩa Phúc

Bản Ả Hạ, Xã Nghĩa Phúc, Thị xã Nghĩa Lộ

Yên Bái

Nghĩa Lộ

325770

Điểm BĐVHX Nghĩa An

Bản Đêu 3, Xã Nghĩa An, Thị xã Nghĩa Lộ

Yên Bái

Nghĩa Lộ

325790

Điểm BĐVHX Nghĩa Lợi

Bản Xa, Xã Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ

Yen Bai ZIP code – Luc Yen District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Yên Bái

Lục Yên

322600

Bưu cục cấp 2 Lục Yên

Số 324, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên

Yên Bái

Lục Yên

322690

Điểm BĐVHX Liễu Đô

Thôn 1, Xã Liễu Đô, Huyện Lục Yên

Yên Bái

Lục Yên

322630

Điểm BĐVHX Yên Thắng

Làng Thọc, Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên

Yên Bái

Lục Yên

322650

Điểm BĐVHX Minh Xuân

Thôn 7, Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên

Yên Bái

Lục Yên

322750

Điểm BĐVHX Minh Tiến

Làng Ven, Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên

Yên Bái

Lục Yên

322770

Điểm BĐVHX An Phú

Thôn Tổng Khuyển, Xã An Phú, Huyện Lục Yên

Yên Bái

Lục Yên

322890

Điểm BĐVHX Lâm Thượng

Thôn 2, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên

Yên Bái

Lục Yên

322840

Điểm BĐVHX Mai Sơn

Thôn 1, Xã Mai Sơn, Huyện Lục Yên

Yên Bái

Lục Yên

322960

Điểm BĐVHX Tô Mậu

Thôn 3, Xã Tô Mậu, Huyện Lục Yên

Yên Bái

Lục Yên

322940

Điểm BĐVHX Tân Lĩnh

Khu Trung Tâm, Xã Tân Lĩnh, Huyện Lục Yên

Yên Bái

Lục Yên

323010

Bưu cục cấp 3 Khánh Hòa

Thôn 8, Xã Khánh Hòa, Huyện Lục Yên

Yên Bái

Lục Yên

323030

Điểm BĐVHX An Lạc

Thôn 4, Xã An Lạc, Huyện Lục Yên

Yên Bái

Lục Yên

323050

Điểm BĐVHX Trúc Lâu

Thôn Khe Giang, Xã Trúc Lâu, Huyện Lục Yên

Yên Bái

Lục Yên

323070

Điểm BĐVHX Động Quan

Thôn 7, Xã Động Quan, Huyện Lục Yên

Yên Bái

Lục Yên

323100

Điểm BĐVHX Phúc Lợi

Thôn 3, Xã Phúc Lợi, Huyện Lục Yên

Yên Bái

Lục Yên

323120

Điểm BĐVHX Trung Tâm

Thôn 3, Xã Trung Tâm, Huyện Lục Yên

Yên Bái

Lục Yên

322860

Điểm BĐVHX Khánh Thiện

Thôn 1, Xã Khánh Thiện, Huyện Lục Yên

Yên Bái

Lục Yên

322820

Điểm BĐVHX Phan Thanh

Thôn 3, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên

Yên Bái

Lục Yên

322800

Điểm BĐVHX Tân Lập

Thôn 4, Xã Tân Lập, Huyện Lục Yên

Yên Bái

Lục Yên

322990

Điểm BĐVHX Minh Chuẩn

Thôn 6, Xã Minh Chuẩn, Huyện Lục Yên

Yên Bái

Lục Yên

322920

Điểm BĐVHX Tân Phượng

Thôn 3, Xã Tân Phượng, Huyện Lục Yên

Yên Bái

Lục Yên

322730

Điểm BĐVHX Vĩnh Lạc

Thôn 4, Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên

Yên Bái

Lục Yên

322980

Điểm BĐVHX Khai Trung

Thôn 3, Xã Khai Trung, Huyện Lục Yên

Yên Bái

Lục Yên

322710

Điểm BĐVHX Mường Lai

Thôn 5, Xã Mường Lai, Huyện Lục Yên

Yen Bai ZIP code – Mu Cang Chai District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Yên Bái

Mù Căng Chải

326100

Bưu cục cấp 2 Mù Căng Chải

Đường Nội Thị, Thị trấn Mù Căng Chải, Huyện Mù Căng Chải

Yên Bái

Mù Căng Chải

326160

Điểm BĐVHX Chế Cu Nha

Bản Dề Thàng, Xã Chế Cu Nha, Huyện Mù Căng Chải

Yên Bái

Mù Căng Chải

326210

Điểm BĐVHX La Pán Tẩn

Bản La Pán Tẩn, Xã La Pán Tẩn, Huyện Mù Căng Chải

Yên Bái

Mù Căng Chải

326340

Điểm BĐVHX Hồ Bốn

Bản Chống Là, Xã Hồ Bốn, Huyện Mù Căng Chải

Yên Bái

Mù Căng Chải

326320

Điểm BĐVHX Khao Mang

Bản Khao Mang, Xã Khao Mang, Huyện Mù Căng Chải

Yên Bái

Mù Căng Chải

326180

Điểm BĐVHX Zế Su Phình

Bản Zế Su Phình, Xã Zế Xu Phình, Huyện Mù Căng Chải

Yên Bái

Mù Căng Chải

326191

Điểm BĐVHX Púng Luông

Bản Púng Luông, Xã Púng Luông, Huyện Mù Căng Chải

Yên Bái

Mù Căng Chải

326190

Bưu cục cấp 3 Púng Luông

Bản Ngã Ba Kim, Xã Púng Luông, Huyện Mù Căng Chải

Yên Bái

Mù Căng Chải

326230

Điểm BĐVHX Cao Phạ

Bản Tà Chơ, Xã Cao Phạ, Huyện Mù Căng Chải

Yên Bái

Mù Căng Chải

326120

Điểm BĐVHX Kim Nọi

Bản Dào Xa, Xã Kim Nọi , Huyện Mù Căng Chải

Yên Bái

Mù Căng Chải

326290

Điểm BĐVHX Lao Chải

Bản Lao Chải, Xã Lao Chải, Huyện Mù Căng Chải

Yên Bái

Mù Căng Chải

326140

Điểm BĐVHX Mồ Dề

Bản Nả Háng A, Xã Mồ Dề, Huyện Mù Căng Chải

Yên Bái

Mù Căng Chải

326250

Điểm BĐVHX Nậm Có

Bản Có Thái, Xã Nậm Có, Huyện Mù Căng Chải

Yên Bái

Mù Căng Chải

326270

Điểm BĐVHX Nậm Khắt

Bản Nậm Khắt, Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Căng Chải

Yên Bái

Mù Căng Chải

326360

Điểm BĐVHX Chế Tạo

Bản Chế Tạo, Xã Chế Tạo, Huyện Mù Căng Chải

Yen Bai ZIP code – Tram Tau District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Yên Bái

Trạm Tấu

325900

Bưu cục cấp 2 Trạm Tấu

Đường Nội Thị, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu

Yên Bái

Trạm Tấu

325970

Điểm BĐVHX Trạm Tấu

Thôn Km17, Xã Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu

Yên Bái

Trạm Tấu

325910

Điểm BĐVHX Hát Lìu

Thôn Hát Lìu 1, Xã Hát Lìu, Huyện Trạm Tấu

Yên Bái

Trạm Tấu

325920

Điểm BĐVHX Bản Công

Bản Công, Xã Bản Công, Huyện Trạm Tấu

Yên Bái

Trạm Tấu

325930

Điểm BĐVHX Bàn Mù

Thôn Mông Đơ, Xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu

Yên Bái

Trạm Tấu

325980

Điểm BĐVHX Pá Hu

Thôn Km16, Xã Pá Hu, Huyện Trạm Tấu

Yên Bái

Trạm Tấu

326020

Điểm BĐVHX Phình Hồ

Thôn Tà Chử, Xã Phình Hồ, Huyện Trạm Tấu

Yên Bái

Trạm Tấu

325950

Điểm BĐVHX Xà Hồ

Thôn Tàng Ghenh, Xã Xà Hồ, Huyện Trạm Tấu

Yên Bái

Trạm Tấu

325990

Điểm BĐVHX Pá Lau

Thôn Pá Lau, Xã Pá Lau, Huyện Trạm Tấu

Yên Bái

Trạm Tấu

326000

Điểm BĐVHX Túc Đán

Thôn Pá Tê, Xã Túc Đán, Huyện Trạm Tấu

Yên Bái

Trạm Tấu

326030

Điểm BĐVHX Làng Nhì

Thôn Nhì Trên, Xã Làng Nhì, Huyện Trạm Tấu

Yên Bái

Trạm Tấu

326040

Điểm BĐVHX Tà Xi Láng

Thôn Xá Nhù, Xã Tà Xi Láng, Huyện Trạm Tấu

Yen Bai ZIP code – Tran Yen District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Yên Bái

Trấn Yên

323300

Bưu cục cấp 2 Trấn Yên

Khu phố 3, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên

Yên Bái

Trấn Yên

323340

Điểm BĐVHX Cường Thịnh

Thôn Hiển Dương, Xã Cường Thịnh, Huyện Trấn Yên

Yên Bái

Trấn Yên

323380

Điểm BĐVHX Hòa Cuông

Thôn 5, Xã Hòa Cuông, Huyện Trấn Yên

Yên Bái

Trấn Yên

323440

Điểm BĐVHX Báo Đáp

Thôn 11, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên

Yên Bái

Trấn Yên

323470

Điểm BĐVHX Tân Đồng

Thôn 3, Xã Tân Đồng, Huyện Trấn Yên

Yên Bái

Trấn Yên

323360

Điểm BĐVHX Minh Quán

Thôn 2, Xã Minh Quán, Huyện Trấn Yên

Yên Bái

Trấn Yên

323330

Điểm BĐVHX Nga Quán

Thôn Ninh Thuận, Xã Nga Quán, Huyện Trấn Yên

Yên Bái

Trấn Yên

323400

Điểm BĐVHX Việt Thành

Thôn 5, Xã Việt Thành, Huyện Trấn Yên

Yên Bái

Trấn Yên

323530

Điểm BĐVHX Minh Tiến

Thôn 2, Xã Minh Tiến, Huyện Trấn Yên

Yên Bái

Trấn Yên

323540

Điểm BĐVHX Y Can

Thôn Hòa Bình, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên

Yên Bái

Trấn Yên

323580

Điểm BĐVHX Kiên Thành

Thôn Yên Thịnh, Xã Kiên Thành, Huyện Trấn Yên

Yên Bái

Trấn Yên

323650

Điểm BĐVHX Bảo Hưng

Thôn Bảo Lâm, Xã Bảo Hưng, Huyện Trấn Yên

Yên Bái

Trấn Yên

323680

Điểm BĐVHX Minh Quân

Thôn Đức Quân, Xã Minh Quân, Huyện Trấn Yên

Yên Bái

Trấn Yên

323700

Điểm BĐVHX Việt Cường

Thôn Khe Chanh, Xã Việt Cường, Huyện Trấn Yên

Yên Bái

Trấn Yên

323720

Điểm BĐVHX Vân Hội

Thôn 7, Xã Vân Hội , Huyện Trấn Yên

Yên Bái

Trấn Yên

323740

Điểm BĐVHX Việt Hồng

Bản Khe Bến, Xã Việt Hồng, Huyện Trấn Yên

Yên Bái

Trấn Yên

323790

Bưu cục cấp 3 Hưng Khánh

Thôn 4, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên

Yên Bái

Trấn Yên

323791

Điểm BĐVHX Hưng Khánh

Thôn 8, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên

Yên Bái

Trấn Yên

323810

Điểm BĐVHX Hồng Ca

Thôn Trung Nam, Xã Hồng Ca, Huyện Trấn Yên

Yên Bái

Trấn Yên

323840

Điểm BĐVHX Hưng Thịnh

Thôn Yên Ninh, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên

Yên Bái

Trấn Yên

323760

Điểm BĐVHX Lương Thịnh

Thôn Đoàn Kết, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên

Yên Bái

Trấn Yên

323560

Điểm BĐVHX Quy Mông

Thôn Tân Thành, Xã Quy Mông, Huyện Trấn Yên

Yen Bai ZIP code – Van Chan District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Yên Bái

Văn Chấn

324700

Bưu cục cấp 2 Văn Chấn

Khu Thị Trấn, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

325180

Điểm BĐVHX Sơn A

Bản Viềng, Xã Sơn A, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

325210

Điểm BĐVHX Tt Nt Liên Sơn

Tổ 1, Thị trấn N.T.Liên Sơn, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

325230

Điểm BĐVHX Sơn Lương

Bản Giõng, Xã Sơn Lương, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

325250

Điểm BĐVHX Nậm Lành

Bản Giàng Cài, Xã Nậm Lành, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

325320

Điểm BĐVHX Gia Hội

Bản Đồn, Xã Gia Hội , Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

325340

Điểm BĐVHX Nậm Búng

Khu Trung Tâm, Xã Nậm Búng, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

325360

Điểm BĐVHX Tú Lệ

Bản Pom Ban, Xã Tú Lệ, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

324770

Điểm BĐVHX Thanh Lương

Bản Đồng Lợi, Xã Thanh Lương, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

324790

Điểm BĐVHX Thạch Lương

Bản Khem, Xã Thạch Lương, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

324740

Điểm BĐVHX Phù Nham

Bản Cầu Thia, Xã Phù Nham, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

324840

Điểm BĐVHX Suối Giàng

Thôn Giàng A, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

324810

Bưu cục cấp 3 Thái Lão

Khu 4a, Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

324860

Điểm BĐVHX Hạnh Sơn

Bản Cài, Xã Hạnh Sơn, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

324880

Điểm BĐVHX Phúc Sơn

Bản Nụ 1, Xã Phúc Sơn, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

324900

Bưu cục cấp 3 Đồng Khê

Khu phố 1, Xã Đồng Khê, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

324940

Bưu cục cấp 3 Ba Khe

Thị tứ Ngã Ba Khe, Xã Cát Thịnh, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

325010

Điểm BĐVHX Thượng Bằng La

Thôn Khe Thắm, Xã Thượng Bằng La, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

324980

Điểm BĐVHX Tt Nt Trần Phú

Khu Trung Tâm, Thị trấn N.T.Trần Phú, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

325000

Điểm BĐVHX Minh An

Thôn Khe Bịt, Xã Minh An, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

325040

Điểm BĐVHX Nghĩa Tâm

Thôn 10 Khe Tho, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

325070

Bưu cục cấp 3 Mỵ

Khu phố Mỵ, Xã Tân Thịnh, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

325120

Điểm BĐVHX Chấn Thịnh

Thôn Chùa, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

325090

Điểm BĐVHX Đại Lịch

Thôn Thanh Tú, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

325140

Điểm BĐVHX Bình Thuận

Thôn Chiềng, Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

324941

Điểm BĐVHX Cát Thịnh

Bản Ba Khe 1, Xã Cát Thịnh, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

325170

Điểm BĐVHX Nghĩa Sơn

Thôn Nậm Tộc 1, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

325200

Điểm BĐVHX Suối Quyền

Thôn Suối Bắc, Xã Suối Quyền, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

325290

Điểm BĐVHX Sùng Đô

Bản Ngã Hai, Xã Sùng Đô, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

325270

Điểm BĐVHX Nậm Mười

Thôn Nậm Mười, Xã Nậm Mười, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

324930

Điểm BĐVHX Suối Bu

Thôn Ba Cầu, Xã Suối Bu, Huyện Văn Chấn

Yên Bái

Văn Chấn

325300

Điểm BĐVHX An Lương

Thôn Mảm 1, Xã An Lương, Huyện Văn Chấn

Yen Bai ZIP code – Van Yen District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Yên Bái

Văn Yên

324000

Bưu cục cấp 2 Văn Yên

Tổ 1, Khu phố 3, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324060

Điểm BĐVHX Ngòi A

Thôn Chiềng, Xã Ngòi A, Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324330

Điểm BĐVHX An Thịnh

Thôn Trung Tâm, Xã An Thịnh, Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324360

Điểm BĐVHX Đại Phác

Thôn Phúc Thành, Xã Đại Phác, Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324370

Điểm BĐVHX Đại Sơn

Làng Vầu, Xã Đại Sơn, Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324470

Điểm BĐVHX Yên Phú

Thôn Yên Trung, Xã Yên Phú, Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324490

Điểm BĐVHX Viễn Sơn

Thôn Khe Dứa, Xã Viễn Sơn, Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324510

Điểm BĐVHX Đông An

Thôn Toàn An, Xã Đông An, Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324550

Điểm BĐVHX Phong Dụ Hạ

Thôn 1, Xã Phong Dụ Hạ, Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324560

Điểm BĐVHX Phong Dụ Thượng

Bản Than, Xã Phong Dụ Thượng, Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324210

Bưu cục cấp 3 Trái Hút

Khu phố Trái Hút, Xã An Bình, Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324211

Điểm BĐVHX An Bình

Thôn Khe Ly, Xã An Bình, Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324130

Điểm BĐVHX Mậu Đông

Thôn 2, Xã Mậu Đông, Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324170

Điểm BĐVHX Đông Cuông

Thôn Trung Tâm, Xã Đông Cuông, Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324150

Điểm BĐVHX Tân Hợp

Thôn 6, Xã Tân Hợp, Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324200

Điểm BĐVHX Quang Minh

Thôn Bờ Ngòi 1, Xã Quang Minh, Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324230

Điểm BĐVHX Lâm Giang

Thôn 10, Xã Lâm Giang, Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324260

Điểm BĐVHX Châu Quế Hạ

Thôn Bành, Xã Châu Quế Hạ, Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324290

Điểm BĐVHX Châu Quế Thượng

Thôn 4, Xã Châu Quế Thượng, Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324310

Điểm BĐVHX Lang Thíp

Thôn Liên Kết, Xã Lang Thíp, Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324110

Điểm BĐVHX Yên Hưng

Thôn Yên Hưng 2, Xã Yên Hưng, Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324420

Điểm BĐVHX Yên Hợp

Thôn Yên Dũng 2, Xã Yên Hợp, Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324430

Điểm BĐVHX Xuân Ái

Thôn Tân Tiến 1, Xã Xuân Aí, Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324450

Điểm BĐVHX Hoàng Thắng

Thôn Cửa Ngòi, Xã Hoàng Thắng, Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324090

Điểm BĐVHX Yên Thái

Thôn Quẽ Trong, Xã Yên Thái, Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324540

Điểm BĐVHX Xuân Tầm

Thôn Khe Trung, Xã Xuân Tầm , Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324400

Điểm BĐVHX Mỏ Vàng

Thôn Khe Ngõa, Xã Mỏ Vàng, Huyện Văn Yên

Yên Bái

Văn Yên

324390

Điểm BĐVHX Nà Hẩu

Bản Tát, Xã Nà Hẩu, Huyện Văn Yên

Yen Bai ZIP code – Yen Binh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Yên Bái

Yên Bình

323520

Điểm BĐVHX Văn Lãng

Thôn 1, Xã Văn Lãng, Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

321900

Bưu cục cấp 2 Yên Bình

Tổ 8, Khu Thị Trấn, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

322350

Bưu cục cấp 3 Cảm Ân

Thôn Đoàn Kết, Xã Cảm Ân, Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

322220

Điểm BĐVHX Cảm Nhân 2

Thôn Mười, Xã Cảm Nhân, Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

322040

Bưu cục cấp 3 Thác Bà

Khu phố 1, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

321990

Bưu cục cấp 3 Cát Lem

Thôn Ngã Ba Cát Lem, Xã Đại Minh, Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

321901

Bưu cục cấp 3 Km9

Đường Quốc Lộ 37, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

322300

Điểm BĐVHX Tân Hương

Thôn Yên Thắng, Xã Tân Hương, Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

322010

Điểm BĐVHX Hán Đà

Thôn Hán Đà 3, Xã Hán Đà, Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

321960

Điểm BĐVHX Phú Thịnh

Thôn Đồng Tâm, Xã Phú Thịnh , Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

322170

Điểm BĐVHX Phúc An

Thôn Đồng Tanh, Xã Phúc An, Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

322100

Điểm BĐVHX Vĩnh Kiên

Thôn Ba Chăng, Xã Vĩnh Kiên, Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

322400

Điểm BĐVHX Tân Nguyên

Thôn Tân Thành, Xã Tân Nguyên, Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

322210

Điểm BĐVHX Mỹ Gia

Thôn 1, Xã Mỹ Gia, Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

322060

Điểm BĐVHX Yên Bình

Thôn Trung Tâm, Xã Yên Bình, Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

322370

Điểm BĐVHX Bảo Ái

Thôn Ngòi Khang, Xã Bảo Aí, Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

322190

Điểm BĐVHX Yên Thành

Thôn 1 (Ngòi Di), Xã Yên Thành, Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

321940

Điểm BĐVHX Đại Đồng

Thôn Hương Lý, Xã Đại Đồng, Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

322130

Điểm BĐVHX Vũ Linh

Làng Ngần, Xã Vũ Linh, Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

322250

Điểm BĐVHX Tích Cốc

Thôn 4, Xã Tích Cốc, Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

322080

Điểm BĐVHX Bạch Hà

Thôn Hồ Sen, Xã Bạch Hà, Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

322280

Điểm BĐVHX Xuân Long

Thôn Phú Cường, Xã Xuân Long, Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

321970

Điểm BĐVHX Thịnh Hưng

Thôn Liên Hợp, Xã Thịnh Hưng, Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

322150

Điểm BĐVHX Xuân Lai

Thôn Yên Phú, Xã Xuân Lai, Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

322270

Điểm BĐVHX Ngọc Chấn

Thôn 2, Xã Ngọc Chấn , Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

322260

Điểm BĐVHX Phúc Ninh

Thôn 2, Xã Phúc Ninh, Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

322221

Điểm BĐVHX Cảm Nhân 1

Làng Phạ 2, Xã Cảm Nhân, Huyện Yên Bình

Yên Bái

Yên Bình

322330

Điểm BĐVHX Mông Sơn

Thôn Trung Tâm, Xã Mông Sơn, Huyện Yên Bình

 

Advertisements