Advertisements

Agbowa postal or zip code

Advertisements

Agbowa is a district/ward located in Epe LGA of Lagos State, Nigeria. All the areas located within the district make use of the same 6-digit postal or zip code.

Here are the postcode for Agbowa:

Location Postcode 
Imope 106104
Imoru 106104
Itoikin 106104
Magun 106104
Mubeju 106104
Odo Ayandolu 106104
Oke Oso 106104
Oko Abe 106104
Onijawajawa 106104
Orepete 106104
Orugbo 106104
Ota Ikosi 106104
Otta Ikosi 106104
Abute Marine 106104
Imagba 106104
Ado (Agbowa 106104
Imesan 106104
Agbow 106104
Imokpe 106104
Agbowa 106104
Ago Hausa 106104
Ago Owu 106104
Ajebo 106104
Ebute Otta 106104
Egun 106104
Ibelefun 106104
Ideno 106104
Idi Oparun 106104
Iganke 106104
Igbein 106104
Ikosi 106104
Ikosi Beach 106104

Leave a Comment

Advertisements
Scroll to Top