Advertisements

Emohua Postal Code (Emohua LGA Postal/Zip Code)

Advertisements

Hello there! Welcome to NairaPostalCode, a leading postal code directory in Nigeria. You will discover the correct Emohua Postal Code (Emohua LGA Postal/Zip Code) of Rivers State Nigeria (all streets, areas, district and towns) as you proceed further.

Good day and welcome to NairaPostalCode, here we have a tables showing you all postal codes of Emohua local government area of Rivers State. It sure should be an all in one guide to help you discover your current zip code of other regions in Emohua.

What we have here is all you need in relation to using the service of the Nigerian Postal Service (NIPOST) to have an item delivered to your location. You can also use this information while shopping online as your delivery address.

Our Emohua Postal Code (Emohua Postcodes) table shows zip/postal codes of all the towns and areas situated in Emohua (an area/region in Rivers State). Also note that Postal Code and Zip Codes means same thing, people often have these confussion when they are been asked to provide correct zip code for their location while they only know of their postal code.

This list is grouped alphabetically for easy navigation and discovery of your area’s postal code around Emohua municipal/Local government area.

See below for all Emohua Postal Codes for Rivers State, Nigeria.

Emohua Zip Codes: 511102

Location Postcode
Omuordm 511102
Rumewhor 511102
Umudioga 511102
Omuordu 511102
Rumiji 511102
Omuorupu 511102
Rumodogo 511102
Omuosa 511102
Rumou Kparae Kah 511102
Omuosu 511102
Rumuagwor 511102
Omuotam 511102
Rumuebagwor 511102
Omuovona 511102
Rumuekpe 511102
Omuikea 511102
Omuse-Omusemgbe-Lela 511102
Rumuigbaa 511102
Omuishioha 511102
Onimini 511102
Rumuigwenya 511102
Omukoro 511102
Onimuli 511102
Rumukani 511102
Omumonyor 511102
Onimuli-Oji 511102
Rumuohe 511102
Omuoda 511102
Orlu-Igbaa 511102
Rumuokwu 511102
Omuogboi 511102
Osa 511102
Ubimini 511102
Omuoji 511102
Ovogo 511102
Udoha 511102
Omuokiedinma 511102
Rumeeleni 511102
Ukaeli 511102
Omuokpata 511102
Rumeoro 511102
Ukwu Waterside 511102
Ohioomuigwuemi 511102
Omu Ikea 511102
Omuaza 511102
Oluonugbuda 511102
Omu Isuea 511102
Omuchioha 511102
Omaibo 511102
Omu Mbom 511102
Omuchiou 511102
Omeke 511102
Omu Noro-Omue 511102
Omudede 511102
Omeneta 511102
Omu Nwenea 511102
Omueti 511102
Nkpob 511102
Omi Dikenuaji 511102
Omu Nwibike 511102
Omueze 511102
Nmehielle 511102
Omohia 511102
Omu Ocham 511102
Omuika 511102
Obelle 511102
Omokpiriku 511102
Omu Sukuta 511102
Obohia 511102
Omorihuru 511102
Omu Woka 511102
Obugner-Unimini 511102
Omota 511102
Omu-Didenuaji 511102
Odegu 511102
Omu Agala 511102
Omuabali 511102
Odoha 511102
Omu Agiri 511102
Omuade 511102
Ogbakiri 511102
Omu Amah 511102
Omuagbaoke 511102
Ogbelegba 511102
Omu chip 511102
Omuagula 511102
Ogbola 511102
Omu Eechi 511102
Omuali 511102
Ohamyim 511102
Omu Ibah 511102
Omuama Omuanaa 511102
Ereku 511102
Mgbu Ogbakiri 511102
Mgbuwoke 511102
Eza-Nkpokwu 511102
Mgbuajah 511102
Ndele 511102
Hiamali 511102
Mgbuakni 511102
Ngbere 511102
Akpabu 511102
Ibaa 511102
Mgbuateta 511102
Ngbereka 511102
Amapa 511102
Ibomimere 511102
Mgbuayim 511102
Ngbuobogizi 511102
Bundele 511102
Ikungachinwo 511102
Mgbuealalu 511102
Chio 511102
Imere 511102
Mgbuedah 511102
Chiwokanwere 511102
Isiodu 511102
Mgbuelia 511102
Egamini 511102
Itu 511102
Mgbuemnubade 511102
Egbeda 511102
Izuoya 511102
Mgbueto 511102
Egbelu 511102
Mbuama 511102
Mgbuikor 511102
Ehio 511102
Mbuegizi 511102
Mgbuitanwos 511102
Ehioprada 511102
Mechiemechi 511102
Mgbuogbakiri 511102
Ekunchara 511102
Mgbu Ehinmi 511102
Mgbuohia 511102
Elele Alimni 511102
Mgbu Igobo 511102
Mgbuokporo 511102
Emohua 511102
Mgbu Ika 511102
Mgbuomohia 511102
Agbandele 511102
Ahi Ogbakiri 511102
Ahia Wokoma 511102

Leave a Comment

Advertisements
Scroll to Top