Advertisements

Quảng Ninh Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Quảng Ninh Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION
Province Quảng Ninh
Postal Code 200000 – 205460
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Quảng Ninh areas.

Quảng Ninh Zip Codes

District Zip Code
Ha Long City 200000 – 201320
Cam Pha City 205050 – 203325
Mong Cai City 206900 – 206959
Uong Bi City 207900 – 208059
Quang Yen Town 207500 – 207741
Dong Trieu Town 208600 – 208926
Ba Che District 205900 – 206040
Binh Lieu District 206100 – 206110
Co To District 205500 – 205540
Dam Ha District 206300 – 206439
Hai Ha District 206500 – 206620
Hoanh Bo District 207200 – 207360
Tien Ye District 205600 – 3205810
Van Don District 205300 – 205460

Quang Ninh ZIP code – Ha Long City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Ninh

Hạ Long

200000

Bưu cục cấp 1 Hòn Gai

Số 539, Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Hạ Long

Quảng Ninh

Hạ Long

202400

Bưu cục cấp 3 Hạ Long

Tổ 1, Khu 2, Phường Bãi Cháy, Hạ Long

Quảng Ninh

Hạ Long

201830

Bưu cục cấp 3 Hà Lầm

Tổ 2, Khu 4, Phường Hà Lầm, Hạ Long

Quảng Ninh

Hạ Long

201350

Bưu cục cấp 3 Hà Tu

Tổ 46a, Khu 5, Phường Hà Tu, Hạ Long

Quảng Ninh

Hạ Long

202940

Bưu cục cấp 3 Đồng Đăng

Khu 11, Phường Việt Hưng, Hạ Long

Quảng Ninh

Hạ Long

202960

Hòm thư Công cộng Đại Yên

Khu Quỳnh Trung, Phường Đại Yên, Hạ Long

Quảng Ninh

Hạ Long

202620

Bưu cục cấp 3 Kênh Đồng

Tổ 1a, Khu 3b, Phường Giếng Đáy, Hạ Long

Quảng Ninh

Hạ Long

201130

Bưu cục cấp 3 Cột 5

Tổ 60c, Khu 5a, Phường Hồng Hà, Hạ Long

Quảng Ninh

Hạ Long

202150

Hòm thư Công cộng Hà Khánh

Tổ 24, Khu 3, Phường Hà Khánh, Hạ Long

Quảng Ninh

Hạ Long

202016

Hòm thư Công cộng Hà Trung

Khu 1, Phường Hà Trung, Hạ Long

Quảng Ninh

Hạ Long

202388

Hòm thư Công cộng Hòn Gai

Đường Ba Đèo Khu 1, Phường Hòn Gai, Hạ Long

Quảng Ninh

Hạ Long

202188

Hòm thư Công cộng Trần Hưng Đạo

Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Hạ Long

Quảng Ninh

Hạ Long

203009

Hòm thư Công cộng Yết Kiêu

Tổ 44b, Khu 6, Phường Yết Kiêu, Hạ Long

Quảng Ninh

Hạ Long

202934

Hòm thư Công cộng Tuần Châu

Khu Du Lịch Tuần Châu, Phường Tuần Châu, Hạ Long

Quảng Ninh

Hạ Long

201804

Hòm thư Công cộng Cao Thắng

Đường Cao Thắng, Phường Cao Thắng, Hạ Long

Quảng Ninh

Hạ Long

202098

Bưu cục cấp 3 Cao Xanh

Số 247, Đường Cao Xanh, Phường Cao Xanh, Hạ Long

Quảng Ninh

Hạ Long

203054

Hòm thư Công cộng Hồng Hải

Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Hạ Long

Quảng Ninh

Hạ Long

202851

Hòm thư Công cộng Hà Khẩu

Đường Khu 1 Hà Khẩu, Phường Hà Khẩu, Hạ Long

Quảng Ninh

Hạ Long

202909

Hòm thư Công cộng Hùng Thắng

Đường Khu 1 Hùng Thắng, Phường Hùng Thắng, Hạ Long

Quảng Ninh

Hạ Long

201617

Hòm thư Công cộng Hà Phong

Khu 1, Phường Hà Phong, Hạ Long

Quảng Ninh

Hạ Long

200900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Quảng Ninh

Số 539, Tổ 60c, Khu 5a, Phường Hồng Hà, Hạ Long

Quảng Ninh

Hạ Long

202330

Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Ninh

Số 539, Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Hạ Long

Quảng Ninh

Hạ Long

201310

Bưu cục cấp 3 KHL Hạ Long

Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Hạ Long

Quảng Ninh

Hạ Long

201320

Bưu cục cấp 3 HCC QUẢNG NINH

Tổ 51, Khu 5b, Phường Hồng Hà, Hạ Long

Quang Ninh ZIP code – Cam Pha City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Ninh

Cẩm Phả

205050

Điểm BĐVHX Cộng Hòa Mỏ

Thôn Xóm Khe, Xã Cộng Hoà, Cẩm Phả

Quảng Ninh

Cẩm Phả

205040

Điểm BĐVHX Cẩm Hải

Thôn 2, Xã Cẩm Hải, Cẩm Phả

Quảng Ninh

Cẩm Phả

203200

Bưu cục cấp 2 Cẩm Phả

Số 375, Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Cẩm Phả

Quảng Ninh

Cẩm Phả

205070

Điểm BĐVHX Dương Huy

Thôn Đoàn Kết, Xã Dương Huy, Cẩm Phả

Quảng Ninh

Cẩm Phả

203800

Bưu cục cấp 3 Cọc 6

Tổ 123, Cụm 8, Phường Cẩm Phú, Cẩm Phả

Quảng Ninh

Cẩm Phả

204880

Bưu cục cấp 3 Quang Hanh

Tổ 14, Cụm 5, Phường Quang Hanh, Cẩm Phả

Quảng Ninh

Cẩm Phả

204120

Bưu cục cấp 3 Cửa Ông

Khu Bến Tàu Tổ 115, Phường Cửa Ông, Cẩm Phả

Quảng Ninh

Cẩm Phả

204300

Bưu cục cấp 3 Mông Dương

Tổ 108, Cụm 6, Phường Mông Dương, Cẩm Phả

Quảng Ninh

Cẩm Phả

203411

Hòm thư Công cộng Cẩm Bình

Khu Minh Tiến B, Phường Cẩm Bình, Cẩm Phả

Quảng Ninh

Cẩm Phả

204651

Hòm thư Công cộng Cẩm Trung

Đường Trần Phú, Phường Cẩm Trung, Cẩm Phả

Quảng Ninh

Cẩm Phả

204867

Hòm thư Công cộng Cẩm Thạch

Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thạch, Cẩm Phả

Quảng Ninh

Cẩm Phả

204767

Hòm thư Công cộng Cẩm Thủy

Cụm Đập Nước Tân Lập I, Phường Cẩm Thủy, Cẩm Phả

Quảng Ninh

Cẩm Phả

203513

Hòm thư Công cộng Cẩm Tây

Đường Trần Phú, Phường Cẩm Tây, Cẩm Phả

Quảng Ninh

Cẩm Phả

203627

Hòm thư Công cộng Cẩm Đông

Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Cẩm Đông, Cẩm Phả

Quảng Ninh

Cẩm Phả

203781

Hòm thư Công cộng Cẩm Sơn

Đường Từ Cầu 2 Đến Cầu 5, Phường Cẩm Sơn, Cẩm Phả

Quảng Ninh

Cẩm Phả

204107

Hòm thư Công cộng Cẩm Thịnh

Cụm 1, Phường Cẩm Thịnh, Cẩm Phả

Quảng Ninh

Cẩm Phả

203325

Bưu cục cấp 3 KHL Cẩm Phả

Lô nhà 08, Khu tập thể Cẩm Thành, Phường Cẩm Thành, Cẩm Phả

Quang Ninh ZIP code – Mong Cai City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Ninh

Móng Cái

206900

Điểm BĐVHX Trà Cổ

Khu phố Đông Thịnh, Phường Trà Cổ, Móng Cái

Quảng Ninh

Móng Cái

206800

Bưu cục cấp 2 Móng Cái

Số 1, Đường Hùng Vương, Phường Hoà Lạc, Móng Cái

Quảng Ninh

Móng Cái

207000

Điểm BĐVHX Quảng Nghĩa

Thôn 5, Xã Quảng Nghĩa, Móng Cái

Quảng Ninh

Móng Cái

206960

Điểm BĐVHX Hải Đông

Thôn 7, Xã Hải Đông, Móng Cái

Quảng Ninh

Móng Cái

206981

Điểm BĐVHX Hải Tiến

Thôn 2, Xã Hải Tiến, Móng Cái

Quảng Ninh

Móng Cái

206950

Điểm BĐVHX Hải Yên

Khu 7, Phường Hải Yên, Móng Cái

Quảng Ninh

Móng Cái

206920

Điểm BĐVHX Hải Xuân

Thôn Trung, Xã Hải Xuân, Móng Cái

Quảng Ninh

Móng Cái

207030

Điểm BĐVHX Vạn Ninh

Thôn Trung, Xã Vạn Ninh, Móng Cái

Quảng Ninh

Móng Cái

207060

Điểm BĐVHX Vĩnh Thực

Thôn 1 Đội 1, Xã Vĩnh Thực, Móng Cái

Quảng Ninh

Móng Cái

207040

Điểm BĐVHX Vĩnh Trung

Thôn 2 Đội 4, Xã Vĩnh Trung, Móng Cái

Quảng Ninh

Móng Cái

207020

Điểm BĐVHX Hải Sơn

Thôn Pò Hèn, Xã Hải Sơn, Móng Cái

Quảng Ninh

Móng Cái

207010

Điểm BĐVHX Bắc Sơn

Thôn Lục Phủ, Xã Bắc Sơn, Móng Cái

Quảng Ninh

Móng Cái

206945

Hòm thư Công cộng Bình Ngọc

Khu 1, Phường Bình Ngọc, Móng Cái

Quảng Ninh

Móng Cái

207112

Hòm thư Công cộng Hải Hoà

Khu 1, Phường Hải Hoà, Móng Cái

Quảng Ninh

Móng Cái

206898

Hòm thư Công cộng Ninh Dương

Khu phố Hạ Long, Phường Ninh Dương, Móng Cái

Quảng Ninh

Móng Cái

206859

Hòm thư Công cộng Trần Phú

Đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Móng Cái

Quảng Ninh

Móng Cái

206885

Hòm thư Công cộng Ka Long

Đường Hùng Vương Ka Long, Phường Ka Long, Móng Cái

Quảng Ninh

Móng Cái

206959

Bưu cục cấp 3 KHL Móng Cái

Số 1, Đường Hùng Vương, Phường Hoà Lạc, Móng Cái

Quang Ninh ZIP code – Uong Bi City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Ninh

Uông Bí

207900

Bưu cục cấp 2 Uông Bí

Tổ 28, Khu phố 8, Phường Quang Trung, Uông Bí

Quảng Ninh

Uông Bí

208220

Bưu cục cấp 3 Vàng Danh

Tổ 12a1, Cụm 4, Phường Vàng Danh, Uông Bí

Quảng Ninh

Uông Bí

208410

Bưu cục cấp 3 Phương Đông

Cụm Tiểu Khu Cầu Sến, Xã Phương Đông, Uông Bí

Quảng Ninh

Uông Bí

208370

Bưu cục cấp 3 Nam Khê

Tổ 04, Khu phố Tre Mai, Phường Nam Khê, Uông Bí

Quảng Ninh

Uông Bí

208450

Điểm BĐVHX Thượng Yên Công

Thôn Năm Mẫu 2, Xã Thượng Yên Công, Uông Bí

Quảng Ninh

Uông Bí

208540

Điểm BĐVHX Điền Công

Thôn 2, Xã Điền Công, Uông Bí

Quảng Ninh

Uông Bí

208501

Hòm thư Công cộng Bắc Sơn

Tổ 12a, Khu 8, Phường Bắc Sơn, Uông Bí

Quảng Ninh

Uông Bí

208445

Hòm thư Công cộng Phương Nam

Thôn Hiệp An 1, Xã Phương Nam, Uông Bí

Quảng Ninh

Uông Bí

208359

Hòm thư Công cộng Trưng Vương

Đường Trưng Vương, Phường Trưng Vương, Uông Bí

Quảng Ninh

Uông Bí

208167

Hòm thư Công cộng Thanh Sơn

Đường Trần Nhân Tông, Phường Thanh Sơn, Uông Bí

Quảng Ninh

Uông Bí

208059

Hòm thư Công cộng Yên Thanh

Ngõ 01, Đường Yên Thanh, Phường Yên Thanh, Uông Bí

Quang Ninh ZIP code – Quang Yen Town

Province

Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Ninh

Quảng Yên

207500

Bưu cục cấp 2 Quảng Yên

Đường Ngô Quyền, Thị Trấn Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên

Quảng Ninh

Quảng Yên

207620

Bưu cục cấp 3 Cây Số 11

Thôn Tân Mai 2, Xã Đông Mai, Thị xã Quảng Yên

Quảng Ninh

Quảng Yên

207750

Bưu cục cấp 3 Phong Cốc

Thôn 2, Xã Phong Cốc, Thị xã Quảng Yên

Quảng Ninh

Quảng Yên

207590

Hòm thư Công cộng Hà An

Thôn 3b, Xã Hà An, Thị xã Quảng Yên

Quảng Ninh

Quảng Yên

207790

Điểm BĐVHX Liên Vị

Thôn Vị Khê, Xã Liên Vị, Thị xã Quảng Yên

Quảng Ninh

Quảng Yên

207610

Điểm BĐVHX Hoàng Tân

Thôn 2, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên

Quảng Ninh

Quảng Yên

207660

Điểm BĐVHX Hiệp Hòa

Thôn 1, Xã Hiệp Hoà, Thị xã Quảng Yên

Quảng Ninh

Quảng Yên

207760

Điểm BĐVHX Cẩm La

Xóm Cẩm Thành, Xã Cẩm La, Thị xã Quảng Yên

Quảng Ninh

Quảng Yên

207680

Điểm BĐVHX Sông Khoai

Thôn 5, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên

Quảng Ninh

Quảng Yên

207780

Điểm BĐVHX Liên Hòa

Thôn Quỳnh Biểu, Xã Liên Hoà, Thị xã Quảng Yên

Quảng Ninh

Quảng Yên

207560

Điểm BĐVHX Tiền An

Xóm Đình, Xã Tiền An, Thị xã Quảng Yên

Quảng Ninh

Quảng Yên

207810

Điểm BĐVHX Tiền Phong

Thôn 3, Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên

Quảng Ninh

Quảng Yên

207557

Hòm thư Công cộng Cộng Hoà

Thôn Hưng Hòa, Xã Cộng Hoà, Thị xã Quảng Yên

Quảng Ninh

Quảng Yên

207657

Hòm thư Công cộng Minh Thành

Đường Biểu Nghi Cây Số 11, Xã Minh Thành, Thị xã Quảng Yên

Quảng Ninh

Quảng Yên

207726

Hòm thư Công cộng Nam Hoà

Thôn Hưng Học, Xã Nam Hoà, Thị xã Quảng Yên

Quảng Ninh

Quảng Yên

207779

Hòm thư Công cộng Phong Hải

Thôn 1 Nam Cầu, Xã Phong Hải, Thị xã Quảng Yên

Quảng Ninh

Quảng Yên

207586

Hòm thư Công cộng Tân An

Thôn Thống Nhất 1, Xã Tân An, Thị xã Quảng Yên

Quảng Ninh

Quảng Yên

207718

Hòm thư Công cộng Yên Giang

Xóm 1, Xã Yên Giang, Thị xã Quảng Yên

Quảng Ninh

Quảng Yên

207741

Hòm thư Công cộng Yên Hải

Thôn Hải Yến, Xã Yên Hải, Thị xã Quảng Yên

Quang Ninh ZIP code – Dong Trieu Town

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Ninh

Đông Triều

208600

Bưu cục cấp 2 Đông Triều

Đường Trần Nhân Tông Khu 3, Thị Trấn Đông Triều, Huyện Đông Triều

Quảng Ninh

Đông Triều

208650

Bưu cục cấp 3 Mạo Khê

Đường Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Mạo Khê, Huyện Đông Triều

Quảng Ninh

Đông Triều

208860

Bưu cục cấp 3 Tràng Bạch

Thôn Tràng Bạch, Xã Hoàng Quế, Huyện Đông Triều

Quảng Ninh

Đông Triều

209030

Điểm BĐVHX Nguyễn Huệ

Thôn 9 Núi Đồn, Xã Nguyễn Huệ, Huyện Đông Triều

Quảng Ninh

Đông Triều

208990

Điểm BĐVHX Bình Dương

Thôn Bình Sơn Tây, Xã Bình Dương, Huyện Đông Triều

Quảng Ninh

Đông Triều

209050

Điểm BĐVHX An Sinh

Thôn Đìa Mối, Xã An Sinh, Huyện Đông Triều

Quảng Ninh

Đông Triều

209010

Điểm BĐVHX Viêt Dân

Thôn Khê Thượng, Xã Việt Dân, Huyện Đông Triều

Quảng Ninh

Đông Triều

208981

Điểm BĐVHX Thủy An

Thôn Đạm Thủy, Xã Thủy An, Huyện Đông Triều

Quảng Ninh

Đông Triều

208970

Điểm BĐVHX Tân Việt

Thôn Tân Lập, Xã Tân Việt, Huyện Đông Triều

Quảng Ninh

Đông Triều

208930

Điểm BĐVHX Tràng An

Thôn Thượng 2, Xã Tràng An, Huyện Đông Triều

Quảng Ninh

Đông Triều

208940

Điểm BĐVHX Bình Khê

Thôn Trại Mới A, Xã Bình Khê, Huyện Đông Triều

Quảng Ninh

Đông Triều

208960

Điểm BĐVHX Tràng Lương

Thôn Linh Tràng, Xã Tràng Lương, Huyện Đông Triều

Quảng Ninh

Đông Triều

209070

Điểm BĐVHX Hồng Phong

Thôn Đoàn Xá 1̣, Xã Hồng Phong, Huyện Đông Triều

Quảng Ninh

Đông Triều

208790

Điểm BĐVHX Hưng Đạo

Thôn Thủ Dương 6, Xã Hưng Đạo, Huyện Đông Triều

Quảng Ninh

Đông Triều

208800

Điểm BĐVHX Xuân Sơn

Thôn Xuân Viên Đội 02, Xã Xuân Sơn, Huyện Đông Triều

Quảng Ninh

Đông Triều

208820

Điểm BĐVHX Kim Sơn

Thôn Gia Mô, Xã Kim Sơn, Huyện Đông Triều

Quảng Ninh

Đông Triều

208870

Điểm BĐVHX Hồng Thái Tây

Thôn Hoành Mô, Xã Hồng Thái Tây, Huyện Đông Triều

Quảng Ninh

Đông Triều

208880

Điểm BĐVHX Hồng Thái Đông

Thôn Đông Hồng, Xã Hồng Thái Đông, Huyện Đông Triều

Quảng Ninh

Đông Triều

208830

Điểm BĐVHX Yên Thọ

Thôn Yên Trung, Xã Yên Thọ, Huyện Đông Triều

Quảng Ninh

Đông Triều

208850

Điểm BĐVHX Yên Đức

Thôn Yên Khánh, Xã Yên Đức, Huyện Đông Triều

Quảng Ninh

Đông Triều

208926

Hòm thư Công cộng Đức chính

Thôn 01, Xã Đức Chính, Huyện Đông Triều

Quang Ninh ZIP code – Ba Che District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Ninh

Ba Chẽ

205900

Bưu cục cấp 2 Ba Chẽ

Khu 3, Thị Trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ

Quảng Ninh

Ba Chẽ

205960

Điểm BĐVHX Nam Sơn

Thôn Nam Hả Kinh, Xã Nam Sơn, Huyện Ba Chẽ

Quảng Ninh

Ba Chẽ

206060

Điểm BĐVHX Đồn Đạc

Thôn Tân Tiến, Xã Đồn Đạc, Huyện Ba Chẽ

Quảng Ninh

Ba Chẽ

205980

Điểm BĐVHX Thanh Sơn

Thôn Khe Lọng Ngoài, Xã Thanh Sơn, Huyện Ba Chẽ

Quảng Ninh

Ba Chẽ

206000

Điểm BĐVHX Thanh Lâm

Thôn Khe Nháng, Xã Thanh Lâm, Huyện Ba Chẽ

Quảng Ninh

Ba Chẽ

206020

Điểm BĐVHX Đạp Thanh

Thôn Bắc Xa, Xã Đạp Thanh, Huyện Ba Chẽ

Quảng Ninh

Ba Chẽ

206050

Điểm BĐVHX Minh Cầm

Thôn Đồng Tán, Xã Minh Cầm, Huyện Ba Chẽ

Quảng Ninh

Ba Chẽ

206040

Điểm BĐVHX Lương Mông

Thôn Đồng Giảng A, Xã Lương Mông, Huyện Ba Chẽ

Quang Ninh ZIP code – Binh Lieu District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Ninh

Bình Liêu

206100

Bưu cục cấp 2 Bình Liêu

Đường 18c Khu Bình Quyền, Thị Trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu

Quảng Ninh

Bình Liêu

206120

Điểm BĐVHX Đồng Văn

Thôn Đồng Thắng, Xã Đồng Văn, Huyện Bình Liêu

Quảng Ninh

Bình Liêu

206130

Bưu cục cấp 3 Hoành Mô

Khu Cửa Khẩu Hoành Mô, Xã Hoành Mô, Huyện Bình Liêu

Quảng Ninh

Bình Liêu

206150

Điểm BĐVHX Đồng Tâm

Thôn Nà Khau, Xã Đồng Tâm, Huyện Bình Liêu

Quảng Ninh

Bình Liêu

206190

Điểm BĐVHX Tình Húc

Thôn Nà Phạ, Xã Tình Húc, Huyện Bình Liêu

Quảng Ninh

Bình Liêu

206170

Điểm BĐVHX Lục Hồn

Thôn Lục Nà, Xã Lục Hồn, Huyện Bình Liêu

Quảng Ninh

Bình Liêu

206210

Điểm BĐVHX Vô Ngại

Thôn Tùng Cầu, Xã Vô Ngại, Huyện Bình Liêu

Quảng Ninh

Bình Liêu

206110

Điểm BĐVHX Húc Động

Thôn Nà Ếch, Xã Húc Động, Huyện Bình Liêu

Quang Ninh ZIP code – Co To District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Ninh

Cô Tô

205500

Bưu cục cấp 2 Cô Tô

Khu 2, Thị Trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô

Quảng Ninh

Cô Tô

205520

Điểm BĐVHX Đồng Tiến

Thôn Hải Tiến, Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô

Quảng Ninh

Cô Tô

205540

Điểm BĐVHX Thanh Lân

Thôn 2 Khu Kinh Tế 3, Xã Thanh Lân, Huyện Cô Tô

Quang Ninh ZIP code – Dam Ha District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Ninh

Đầm Hà

206300

Bưu cục cấp 2 Đầm Hà

Khu phố Lê Lương, Thị Trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà

Quảng Ninh

Đầm Hà

206340

Điểm BĐVHX Quảng Lợi

Thôn 1, Xã Quảng Lợi, Huyện Đầm Hà

Quảng Ninh

Đầm Hà

206330

Điểm BĐVHX Quảng Tân

Thôn 5, Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà

Quảng Ninh

Đầm Hà

206310

Điểm BĐVHX Tân Bình

Thôn Tân Trung, Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà

Quảng Ninh

Đầm Hà

206400

Điểm BĐVHX Đầm Hà

Thôn Trại Dinh, Xã Đầm Hà, Huyện Đầm Hà

Quảng Ninh

Đầm Hà

206360

Điểm BĐVHX Dực Yên

Thôn 1, Xã Dực Yên, Huyện Đầm Hà

Quảng Ninh

Đầm Hà

206370

Điểm BĐVHX Đại Bình

Thôn 3 Nhâm Cao, Xã Đại Bình, Huyện Đầm Hà

Quảng Ninh

Đầm Hà

206380

Điểm BĐVHX Quảng An

Thôn An Sơn, Xã Quảng An, Huyện Đầm Hà

Quảng Ninh

Đầm Hà

206350

Điểm BĐVHX Quảng Lâm

Bản Tài Lý Sáy, Xã Quảng Lâm, Huyện Đầm Hà

Quảng Ninh

Đầm Hà

206439

Điểm BĐVHX BĐVHX Tân Lập

Thôn 1 Thái Lập, Xã Tân Lập, Huyện Đầm Hà

Quang Ninh ZIP code – Hai Ha District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Ninh

Hải Hà

206500

Bưu cục cấp 2 Hải Hà

Phố 4a Chu Văn An, Thị Trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà

Quảng Ninh

Hải Hà

206670

Điểm BĐVHX Quảng Điền

Thôn 3, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà

Quảng Ninh

Hải Hà

206570

Điểm BĐVHX Quảng Thịnh

Thôn 2, Xã Quảng Thịnh, Huyện Hải Hà

Quảng Ninh

Hải Hà

206660

Điểm BĐVHX Quảng Trung

Thôn 1, Xã Quảng Trung, Huyện Hải Hà

Quảng Ninh

Hải Hà

206680

Điểm BĐVHX Quảng Phong

Thôn 4, Xã Quảng Phong, Huyện Hải Hà

Quảng Ninh

Hải Hà

206520

Điểm BĐVHX Quảng Minh

Thôn 3, Xã Quảng Minh, Huyện Hải Hà

Quảng Ninh

Hải Hà

206580

Điểm BĐVHX Quảng Sơn

Thôn 4, Xã Quảng Sơn, Huyện Hải Hà

Quảng Ninh

Hải Hà

206720

Điểm BĐVHX Tiến Tới

Thôn 2, Xã Tiến Tới, Huyện Hải Hà

Quảng Ninh

Hải Hà

206730

Điểm BĐVHX Cái Chiên

Thôn 2 Cái Chiên, Xã Cái Chiên, Huyện Hải Hà

Quảng Ninh

Hải Hà

206530

Điểm BĐVHX Quảng Thắng

Thôn 2, Xã Quảng Thắng, Huyện Hải Hà

Quảng Ninh

Hải Hà

206650

Điểm BĐVHX Phú Hải

Thôn Trung, Xã Phú Hải, Huyện Hải Hà

Quảng Ninh

Hải Hà

206540

Điểm BĐVHX Quảng Thành

Thôn 3, Xã Quảng Thành, Huyện Hải Hà

Quảng Ninh

Hải Hà

206550

Bưu cục cấp 3 Bắc Phong Sinh

Bản Mốc 14 Cửa Khẩu Bắc Phong Sinh, Xã Quảng Đức, Huyện Hải Hà

Quảng Ninh

Hải Hà

206551

Điểm BĐVHX Quảng Đức

Bản Nà Lý 2, Xã Quảng Đức, Huyện Hải Hà

Quảng Ninh

Hải Hà

206600

Điểm BĐVHX Hoa Cương

Thôn 8, Xã Quảng Long, Huyện Hải Hà

Quảng Ninh

Hải Hà

206700

Điểm BĐVHX Đường Hoa

Thôn 9 Đội 6, Xã Đường Hoa, Huyện Hải Hà

Quảng Ninh

Hải Hà

206620

Điểm BĐVHX Quảng Chính

Thôn 5, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà

Quang Ninh ZIP code – Hoanh Bo District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Ninh

Hoành Bồ

207200

Bưu cục cấp 2 Hoành Bồ

Khu 4 Tổ 4, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ

Quảng Ninh

Hoành Bồ

207380

Điểm BĐVHX Quảng La

Thôn 1, Xã Quảng La, Huyện Hoành Bồ

Quảng Ninh

Hoành Bồ

207290

Bưu cục cấp 3 Thống Nhất

Thôn Đồng Cao, Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ

Quảng Ninh

Hoành Bồ

207460

Điểm BĐVHX Lê Lợi

Thôn Tân Tiến, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ

Quảng Ninh

Hoành Bồ

207330

Điểm BĐVHX Sơn Dương

Thôn Vườn Rậm Xóm Giữa, Xã Sơn Dương, Huyện Hoành Bồ

Quảng Ninh

Hoành Bồ

207370

Điểm BĐVHX Dân Chủ

Thôn 2, Xã Dân Chủ, Huyện Hoành Bồ

Quảng Ninh

Hoành Bồ

207430

Điểm BĐVHX Tân Dân

Thôn Tân Lập, Xã Tân Dân, Huyện Hoành Bồ

Quảng Ninh

Hoành Bồ

207450

Điểm BĐVHX Kỳ Thượng

Thôn Khe Phương, Xã Kỳ Thượng, Huyện Hoành Bồ

Quảng Ninh

Hoành Bồ

207320

Điểm BĐVHX Hòa Bình

Thôn Đồng Lá, Xã Hoà Bình, Huyện Hoành Bồ

Quảng Ninh

Hoành Bồ

207310

Điểm BĐVHX Vũ Oai

Thôn Lán Rè, Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ

Quảng Ninh

Hoành Bồ

207410

Điểm BĐVHX Bằng Cả

Thôn 1, Xã Bằng Cả, Huyện Hoành Bồ

Quảng Ninh

Hoành Bồ

207440

Điểm BĐVHX Đồng Sơn

Thôn Tân Ốc 1, Xã Đồng Sơn, Huyện Hoành Bồ

Quảng Ninh

Hoành Bồ

207360

Điểm BĐVHX Đồng Lâm

Thôn Đồng Trà, Xã Đồng Lâm, Huyện Hoành Bồ

Quang Ninh ZIP code – Tien Ye District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Ninh

Tiên Yên

205600

Bưu cục cấp 2 Tiên Yên

Phố Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên

Quảng Ninh

Tiên Yên

205620

Điểm BĐVHX Tiên Lãng

Thôn Xóm Nương, Xã Tiên Lãng, Huyện Tiên Yên

Quảng Ninh

Tiên Yên

205650

Điểm BĐVHX Đông Hải

Thôn Làng Nhội, Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên

Quảng Ninh

Tiên Yên

205630

Điểm BĐVHX Đông Ngũ

Thôn Đông Ngũ, Xã Đông Ngũ, Huyện Tiên Yên

Quảng Ninh

Tiên Yên

205690

Điểm BĐVHX Phong Dụ

Bản Tềnh Pò, Xã Phong Dụ, Huyện Tiên Yên

Quảng Ninh

Tiên Yên

205750

Điểm BĐVHX Hà Lâu

Bản Bắc Lù, Xã Hà Lâu, Huyện Tiên Yên

Quảng Ninh

Tiên Yên

205740

Điểm BĐVHX Điền Xá

Thôn Pắc Phai, Xã Điền Xá, Huyện Tiên Yên

Quảng Ninh

Tiên Yên

205720

Điểm BĐVHX Yên Than

Thôn Khe Tiên, Xã Yên Than, Huyện Tiên Yên

Quảng Ninh

Tiên Yên

205670

Điểm BĐVHX Đại Dực

Bản Khe Lục, Xã Đại Dực, Huyện Tiên Yên

Quảng Ninh

Tiên Yên

205800

Điểm BĐVHX Đồng Rui

Thôn Trung, Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên

Quảng Ninh

Tiên Yên

205794

Điểm BĐVHX Hải Lạng

Thôn Thống Nhất, Xã Hải Lạng, Huyện Tiên Yên

Quảng Ninh

Tiên Yên

205810

Hòm thư Công cộng hòm thư độc lập

Bản Khe Lặc, Xã Đại Thành, Huyện Tiên Yên

Quang Ninh ZIP code – Van Don District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Ninh

Vân Đồn

205300

Bưu cục cấp 2 Vân Đồn

Khu 4 Tổ 1, Thị Trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn

Quảng Ninh

Vân Đồn

205470

Điểm BĐVHX Quan Lạn

Thôn Đông Nam, Xã Quan Lạn, Huyện Vân Đồn

Quảng Ninh

Vân Đồn

205390

Điểm BĐVHX Bình Dân

Thôn Voòng Tre, Xã Bình Dân, Huyện Vân Đồn

Quảng Ninh

Vân Đồn

205350

Điểm BĐVHX Hạ Long

Thôn 7, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn

Quảng Ninh

Vân Đồn

205410

Điểm BĐVHX Đông Xá

Thôn Đông Tiến, Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn

Quảng Ninh

Vân Đồn

205440

Điểm BĐVHX Ngọc Vừng

Thôn Bình Minh, Xã Ngọc Vừng, Huyện Vân Đồn

Quảng Ninh

Vân Đồn

205400

Điểm BĐVHX Đài Xuyên

Thôn Kỳ Vầy, Xã Đài Xuyên, Huyện Vân Đồn

Quảng Ninh

Vân Đồn

205430

Điểm BĐVHX Thắng Lợi

Thôn 3, Xã Thắng Lợi, Huyện Vân Đồn

Quảng Ninh

Vân Đồn

205380

Điểm BĐVHX Đoàn Kết

Thôn Giữa, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn

Quảng Ninh

Vân Đồn

205370

Điểm BĐVHX Vạn Yên

Thôn Đài Mỏ, Xã Vạn Yên, Huyện Vân Đồn

Quảng Ninh

Vân Đồn

205450

Điểm BĐVHX Minh Châu

Thôn Quang Trung, Xã Minh Châu, Huyện Vân Đồn

Quảng Ninh

Vân Đồn

205460

Điểm BĐVHX Bản Sen

Thôn Nà Sắn, Xã Bản Sen, Huyện Vân Đồn

 

Advertisements
Scroll to Top

Don’t miss our latest Update

Join our weekly newsletter to receive latest information from us