Advertisements

Quảng Trị Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Quảng Trị Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION
Province Quảng Trị
Postal Code 520000 – 521969
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Quảng Trị areas.

Quảng Trị Zip Codes

District Zip Code
Dong Ha City 520000 – 521320
Quang Tri Town 523940 – 523710
Cam Lo District 522300 – 522377
Da Krong District 523170 – 523141
Gio Linh District 521500 – 521570
Hai Lang District 523800 – 523969
Huong Hoa District 522600 – 522638
Trieu Phong District 523300 – 523581
Vinh Linh District 521800 – 521969

Quang Tri ZIP code – Dong Ha City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Trị

Đông Hà

520000

Bưu cục cấp 1 GD Cấp 1 Quảng Trị

Số 22, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà

Quảng Trị

Đông Hà

521110

Bưu cục cấp 3 Lương An

Số 291, Đường Lê Duẩn, Phường Đông Lễ, Đông Hà

Quảng Trị

Đông Hà

521220

Bưu cục cấp 3 Lê Lợi

Số 36, Đường Lê Lợi, Phường 5, Đông Hà

Quảng Trị

Đông Hà

521081

Điểm BĐVHX Phường 2

Khu phố 2, Phường 2, Đông Hà

Quảng Trị

Đông Hà

521180

Điểm BĐVHX Phường 3

Khu phố 6, Phường 3, Đông Hà

Quảng Trị

Đông Hà

521211

Điểm BĐVHX Phường 4

Khu phố 3, Phường 4, Đông Hà

Quảng Trị

Đông Hà

521160

Điểm BĐVHX Đông Thanh

Khu phố 6, Phường Đông Thanh, Đông Hà

Quảng Trị

Đông Hà

521111

Điểm BĐVHX Đông Lễ

Khu phố 5, Phường Đông Lễ, Đông Hà

Quảng Trị

Đông Hà

521280

Điểm BĐVHX Đông Lương

Khu phố Vĩnh Phước, Phường Đông Lương, Đông Hà

Quảng Trị

Đông Hà

521140

Điểm BĐVHX Đông Giang

Khu phố 1, Phường Đông Giang, Đông Hà

Quảng Trị

Đông Hà

521230

Bưu cục cấp 3 Hùng Vương

Số 156, Đường Hùng Vương, Phường 5, Đông Hà

Quảng Trị

Đông Hà

521270

Bưu cục cấp 3 Hàm Nghi

Khu phố 5, Phường 5, Đông Hà

Quảng Trị

Đông Hà

520900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Quảng Trị

Số 22, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà

Quảng Trị

Đông Hà

521174

Bưu cục cấp 3 Sòng

Khu phố 2, Phường Đông Thanh, Đông Hà

Quảng Trị

Đông Hà

521320

Bưu cục cấp 3 KHL Đông Hà

Số 22, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà

Quang Tri ZIP code – Quang Tri Town

Province

Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Trị

Quảng Trị

523940

Điểm BĐVHX Hải Lệ

Thôn Như Lệ, Xã Hải Lệ, Thị xã Quảng Trị

Quảng Trị

Quảng Trị

523700

Bưu cục cấp 2 Thị Xã Quảng Trị

Số 244, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thị xã Quảng Trị

Quảng Trị

Quảng Trị

523701

Điểm BĐVHX Phường 3

Đường Nguyễn Trãi, Phường 3, Thị xã Quảng Trị

Quảng Trị

Quảng Trị

524230

Hòm thư Công cộng Phường An Đôn

Phố Khu phố 2, Phường An Đôn, Thị xã Quảng Trị

Quảng Trị

Quảng Trị

523710

Bưu cục cấp 3 Thạch Hãn

Số 32, Đường Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Quảng Trị

Quang Tri ZIP code – Cam Lo District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Trị

Cam Lộ

522300

Bưu cục cấp 2 Cam Lộ

Khóm 2, Thị Trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ

Quảng Trị

Cam Lộ

522410

Điểm BĐVHX Cam Tuyền

Thôn Ba Thung, Xã Cam Tuyền, Huyện Cam Lộ

Quảng Trị

Cam Lộ

522431

Điểm BĐVHX Cam Thành

Thôn Thượng Lâm, Xã Cam Thành, Huyện Cam Lộ

Quảng Trị

Cam Lộ

522460

Điểm BĐVHX Cam Nghĩa

Thôn Nghĩa Phong, Xã Cam Nghĩa, Huyện Cam Lộ

Quảng Trị

Cam Lộ

522330

Điểm BĐVHX Cam Hiếu

Thôn Vĩnh Đại, Xã Cam Hiếu, Huyện Cam Lộ

Quảng Trị

Cam Lộ

522350

Điểm BĐVHX Cam Thủy

Thôn Lâm Lang 1, Xã Cam Thủy, Huyện Cam Lộ

Quảng Trị

Cam Lộ

522381

Điểm BĐVHX Cam An

Thôn Trúc Khê, Xã Cam An, Huyện Cam Lộ

Quảng Trị

Cam Lộ

522480

Bưu cục cấp 3 Chợ Cùa

Thôn Đốc Kỉnh, Xã Cam Chính, Huyện Cam Lộ

Quảng Trị

Cam Lộ

522430

Bưu cục cấp 3 Tân Lâm

Thôn Tân Xuân 1, Xã Cam Thành, Huyện Cam Lộ

Quảng Trị

Cam Lộ

522377

Hòm thư Công cộng Xã Cam Thanh

Thôn An Bình, Xã Cam Thanh, Huyện Cam Lộ

Quang Tri ZIP code – Da Krong District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Trị

Đa KRông

523170

Bưu cục cấp 3 Tà Rụt

Thôn Tà Rụt 2, Xã Tà Rụt, Huyện Đa KRông

Quảng Trị

Đa KRông

523040

Bưu cục cấp 3 Ba Lòng

Thôn Đá Nổi, Xã Ba Lòng, Huyện Đa KRông

Quảng Trị

Đa KRông

523010

Điểm BĐVHX Đakrông

Thôn Ka Lu, Xã Đa KRông, Huyện Đa KRông

Quảng Trị

Đa KRông

523070

Điểm BĐVHX Hướng Hiệp

Thôn Ruộng, Xã Hướng Hiệp, Huyện Đa KRông

Quảng Trị

Đa KRông

523190

Điểm BĐVHX A Bung

Thôn Cu Tai 2, Xã A Bung, Huyện Đa KRông

Quảng Trị

Đa KRông

523150

Điểm BĐVHX A Ngo

Thôn A Đăng, Xã A Ngo, Huyện Đa KRông

Quảng Trị

Đa KRông

523000

Bưu cục cấp 2 Đakrông

Thôn 41, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa KRông

Quảng Trị

Đa KRông

523060

Điểm BĐVHX Mò Ó

Thôn Phú Thiềng, Xã Mò Ó, Huyện Đa KRông

Quảng Trị

Đa KRông

523030

Điểm BĐVHX Triệu Nguyên

Thôn Xuân Lâm, Xã Triệu Nguyên, Huyện Đa KRông

Quảng Trị

Đa KRông

523224

Điểm BĐVHX Húc Nghì

Thôn Húc Nghì, Xã Húc Nghì, Huyện Đa KRông

Quảng Trị

Đa KRông

523119

Điểm BĐVHX Tà Long

Thôn Pa Hy, Xã Tà Long, Huyện Đa KRông

Quảng Trị

Đa KRông

523099

Điểm BĐVHX Ba Nang

Thôn Tà Rẹc, Xã Ba Nang, Huyện Đa KRông

Quảng Trị

Đa KRông

523233

Điểm BĐVHX Hải Phúc

Thôn Tà Lang, Xã Hải Phúc, Huyện Đa KRông

Quảng Trị

Đa KRông

523141

Hòm thư Công cộng Xã A Vao

Thôn A Vao, Xã A Vao, Huyện Đa KRông

Quang Tri ZIP code – Gio Linh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Trị

Gio Linh

521500

Bưu cục cấp 3 Chợ Kên

Thôn Võ Xá, Xã Trung Sơn, Huyện Gio Linh

Quảng Trị

io Linh

521660

Bưu cục cấp 3 Bắc Cửa Việt

Khu phố 1, Thị trấn Cửa Việt, Huyện Gio Linh

Quảng Trị

Gio Linh

521530

Điểm BĐVHX Gio An

Thôn An Bình, Xã Gio An, Huyện Gio Linh

Quảng Trị

Gio Linh

521630

Điểm BĐVHX Gio Quang

Thôn Kỳ Trúc, Xã Gio Quang, Huyện Gio Linh

Quảng Trị

Gio Linh

521450

Điểm BĐVHX Trung Giang

Thôn Thủy Bạn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh

Quảng Trị

Gio Linh

521400

Bưu cục cấp 2 Gio Linh

Khu Phố 8, Thị Trấn Gio Linh, Huyện Gio Linh

Quảng Trị

Gio Linh

521560

Bưu cục cấp 3 Gio Sơn

Thôn Nam Đông, Xã Gio Sơn, Huyện Gio Linh

Quảng Trị

Gio Linh

521420

Điểm BĐVHX Gio Mỹ

Thôn Nhĩ Th­­ượng, Xã Gio Mỹ, Huyện Gio Linh

Quảng Trị

Gio Linh

521430

Điểm BĐVHX Gio Hải

Thôn 6, Xã Gio Hải, Huyện Gio Linh

Quảng Trị

Gio Linh

521640

Điểm BĐVHX Gio Thành

Thôn Nhĩ Hạ, Xã Gio Thành, Huyện Gio Linh

Quảng Trị

Gio Linh

521550

Điểm BĐVHX Gio Hòa

Thôn Trí Hòa, Xã Gio Hoà, Huyện Gio Linh

Quảng Trị

Gio Linh

521470

Điểm BĐVHX Trung Hải

Thôn Hải Chữ, Xã Trung Hải, Huyện Gio Linh

Quảng Trị

Gio Linh

521520

Điểm BĐVHX Vĩnh Trường

Thôn Gia Vòm, Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh

Quảng Trị

Gio Linh

521590

Điểm BĐVHX Linh Thượng

Thôn Bến Mộc 2, Xã Linh Thượng, Huyện Gio Linh

Quảng Trị

Gio Linh

521461

Điểm BĐVHX Gio Phong

Thôn Lễ Môn, Xã Gio Phong, Huyện Gio Linh

Quảng Trị

Gio Linh

521490

Điểm BĐVHX Gio Bình

Thôn Xuân Mai, Xã Gio Bình, Huyện Gio Linh

Quảng Trị

Gio Linh

521650

Điểm BĐVHX Gio Mai

Thôn Mai Xá, Xã Gio Mai, Huyện Gio Linh

Quảng Trị

Gio Linh

521480

Điểm BĐVHX Gio Châu

Thôn Hà Thanh, Xã Gio Châu, Huyện Gio Linh

Quảng Trị

Gio Linh

521610

Điểm BĐVHX Linh Hải

Thôn Thượng Đồng, Xã Linh Hải, Huyện Gio Linh

Quảng Trị

Gio Linh

521501

Điểm BĐVHX Trung Sơn

Thôn Kinh Môn, Xã Trung Sơn, Huyện Gio Linh

Quảng Trị

Gio Linh

521570

Điểm BĐVHX Hải Thái

Thôn Trung An, Xã Hải Thái, Huyện Gio Linh

Quang Tri ZIP code – Hai Lang District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Trị

Hải Lăng

523800

Bưu cục cấp 2 Hải Lăng

Đường Hùng Vương, Thị Trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng

Quảng Trị

Hải Lăng

523860

Bưu cục cấp 3 Hội Yên

Thôn Hội Yên, Xã Hải Quế, Huyện Hải Lăng

Quảng Trị

Hải Lăng

524010

Bưu cục cấp 3 Mỹ Chánh

Thôn Mỹ Chánh, Xã Hải Chánh, Huyện Hải Lăng

Quảng Trị

Hải Lăng

523890

Bưu cục cấp 3 Phương Lang

Thôn Phương Lang, Xã Hải Ba, Huyện Hải Lăng

Quảng Trị

Hải Lăng

523970

Điểm BĐVHX Hải Trường

Thôn Trung Trường, Xã Hải Trường, Huyện Hải Lăng

Quảng Trị

Hải Lăng

523870

Điểm BĐVHX Hải An

Thôn Mỹ Thủy, Xã Hải An, Huyện Hải Lăng

Quảng Trị

Hải Lăng

523880

Điểm BĐVHX Hải Vĩnh

Thôn Thị Ông, Xã Hải Vĩnh, Huyện Hải Lăng

Quảng Trị

Hải Lăng

523930

Điểm BĐVHX Hải Phú

Thôn Long Hưng, Xã Hải Phú, Huyện Hải Lăng

Quảng Trị

 Hải Lăng

523910

Điểm BĐVHX Hải Thượng

Thôn An Thái, Xã Hải Thượng, Huyện Hải Lăng

Quảng Trị

Hải Lăng

524030

Điểm BĐVHX Hải Tân

Thôn Câu Nhi, Xã Hải Tân, Huyện Hải Lăng

Quảng Trị

Hải Lăng

523820

Điểm BĐVHX Hải Hòa

Thôn An Thơ, Xã Hải Hoà, Huyện Hải Lăng

Quảng Trị

Hải Lăng

523900

Điểm BĐVHX Hải Xuân

Thôn Trà Lộc, Xã Hải Xuân, Huyện Hải Lăng

Quảng Trị

Hải Lăng

523920

Điểm BĐVHX Hải Quy

Thôn Quy Thiện, Xã Hải Quy, Huyện Hải Lăng

Quảng Trị

Hải Lăng

523850

Điểm BĐVHX Hải Thiện

Thôn 2, Xã Hải Thiện, Huyện Hải Lăng

Quảng Trị

Hải Lăng

523810

Điểm BĐVHX Hải Thành

Thôn Trung Đơn, Xã Hải Thành, Huyện Hải Lăng

Quảng Trị

Hải Lăng

523990

Điểm BĐVHX Hải Sơn

Thôn Lương Điền, Xã Hải Sơn, Huyện Hải Lăng

Quảng Trị

Hải Lăng

523830

Điểm BĐVHX Hải Dương

Thôn Diên Khánh, Xã Hải Dương, Huyện Hải Lăng

Quảng Trị

Hải Lăng

523950

Điểm BĐVHX Hải Lâm

Thôn Xuân Lâm, Xã Hải Lâm, Huyện Hải Lăng

Quảng Trị

Hải Lăng

523840

Điểm BĐVHX Hải Khê

Thôn Trung An, Xã Hải Khê, Huyện Hải Lăng

Quảng Trị

Hải Lăng

524011

Điểm BĐVHX Hải Chánh

Thôn Câu Nhi, Xã Hải Chánh, Huyện Hải Lăng

Quảng Trị

Hải Lăng

523969

Điểm BĐVHX Hải thọ

Thôn Diên Sanh, Xã Hải Thọ, Huyện Hải Lăng

Quang Tri ZIP code – Huong Hoa District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Trị

Hướng Hoá

522600

Bưu cục cấp 2 Hướng Hóa

Khóm 3a, Thị Trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá

Quảng Trị

Hướng Hoá

522770

Bưu cục cấp 3 Lao Bảo

Khóm Tây Chính, Thị Trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá

Quảng Trị

Hướng Hoá

522760

Bưu cục cấp 3 Tân Thành

Thôn Bích La Đông, Xã Tân Thành, Huyện Hướng Hoá

Quảng Trị

Hướng Hoá

522670

Bưu cục cấp 3 Rào Quán

Thôn Của, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá

Quảng Trị

Hướng Hoá

522720

Điểm BĐVHX Tân Lập

Thôn Tân Tài, Xã Tân Lập, Huyện Hướng Hoá

Quảng Trị

Hướng Hoá

522671

Điểm BĐVHX Hướng Tân

Thôn Trằm, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá

Quảng Trị

Hướng Hoá

522761

Điểm BĐVHX Tân Thành

Thôn Cổ Thành, Xã Tân Thành, Huyện Hướng Hoá

Quảng Trị

Hướng Hoá

522740

Điểm BĐVHX Tân Long

Thôn Long Hợp, Xã Tân Long, Huyện Hướng Hoá

Quảng Trị

Hướng Hoá

522680

Điểm BĐVHX Hướng Phùng

Thôn Xa Ri, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá

Quảng Trị

Hướng Hoá

522620

Điểm BĐVHX Tân Hợp

Thôn Lương Lễ, Xã Tân Hợp, Huyện Hướng Hoá

Quảng Trị

Hướng Hoá

522780

Điểm BĐVHX Thuận

Bản 5, Xã Thuận, Huyện Hướng Hoá

Quảng Trị

Hướng Hoá

522700

Điểm BĐVHX Tân Liên

Thôn Tân Tiến, Xã Tân Liên, Huyện Hướng Hoá

Quảng Trị

Hướng Hoá

522850

Điểm BĐVHX A Túc

Thôn Tăng Cô, Xã A Túc, Huyện Hướng Hoá

Quảng Trị

Hướng Hoá

522647

Điểm BĐVHX Hướng Sơn

Thôn Nguồn Rào, Xã Hướng Sơn, Huyện Hướng Hoá

Quảng Trị

Hướng Hoá

522926

Điểm BĐVHX Hướng Việt

Thôn Chai, Xã Hướng Việt, Huyện Hướng Hoá

Quảng Trị

Hướng Hoá

522658

Điểm BĐVHX Hướng Lập

Thôn A Xóc, Xã Hướng Lập, Huyện Hướng Hoá

Quảng Trị

Hướng Hoá

522980

Điểm BĐVHX Xã Húc

Thôn Tà Ry I, Xã Húc , Huyện Hướng Hoá

Quảng Trị

Hướng Hoá

522830

Điểm BĐVHX Hướng Lộc

Bản Pa Xía, Xã Hướng Lộc, Huyện Hướng Hoá

Quảng Trị

Hướng Hoá

522847

Điểm BĐVHX A Xing

Thôn A Máy, Xã A Xing, Huyện Hướng Hoá

Quảng Trị

Hướng Hoá

522809

Điểm BĐVHX Thanh

Thôn A Ho, Xã Thanh, Huyện Hướng Hoá

Quảng Trị

Hướng Hoá

522876

Điểm BĐVHX Xy

Thôn Troan Ô, Xã Xy, Huyện Hướng Hoá

Quảng Trị

Hướng Hoá

522909

Điểm BĐVHX Ba Tầng

Thôn Loa, Xã Ba Tầng, Huyện Hướng Hoá

Quảng Trị

Hướng Hoá

522887

Điểm BĐVHX A Dơi

Thôn A Dơi Cô, Xã A Dơi, Huyện Hướng Hoá

Quảng Trị

Hướng Hoá

522638

Hòm thư Công cộng Xã Hướng Linh

Thôn Hoong Cóc, Xã Hướng Linh, Huyện Hướng Hoá

Quang Tri ZIP code – Trieu Phong District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Trị

Triệu Phong

523300

Bưu cục cấp 2 Triệu Phong

Tiểu Khu 3, Thị Trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong

Quảng Trị

Triệu Phong

523470

Bưu cục cấp 3 Chợ Thuận

Thôn Đại Hào, Xã Triệu Đại, Huyện Triệu Phong

Quảng Trị

Triệu Phong

523490

Bưu cục cấp 3 Bồ Bản

Thôn Vĩnh Lại, Xã Triệu Phước, Huyện Triệu Phong

Quảng Trị

Triệu Phong

523440

Bưu cục cấp 3 Nam Cửa Việt

Thôn Phú Hội, Xã Triệu An, Huyện Triệu Phong

Quảng Trị

Triệu Phong

523360

Bưu cục cấp 3 Chợ Cạn

Thôn An Phú, Xã Triệu Sơn, Huyện Triệu Phong

Quảng Trị

Triệu Phong

523530

Bưu cục cấp 3 Triệu Độ

Thôn An Giạ, Xã Triệu Độ, Huyện Triệu Phong

Quảng Trị

Triệu Phong

523491

Điểm BĐVHX Triệu Phước

Thôn Lưởng Kim, Xã Triệu Phước, Huyện Triệu Phong

Quảng Trị

Triệu Phong

523390

Điểm BĐVHX Triệu Đông

Thôn Nại Cửu, Xã Triệu Đông, Huyện Triệu Phong

Quảng Trị

Triệu Phong

523320

Điểm BĐVHX Triệu Tài

Thôn Thâm Triều, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong

Quảng Trị

Triệu Phong

523340

Điểm BĐVHX Triệu Trung

Thôn Ngô Xá Đông, Xã Triệu Trung, Huyện Triệu Phong

Quảng Trị

Triệu Phong

523420

Điểm BĐVHX Triệu Trạch

Thôn Linh Yên, Xã Triệu Trạch, Huyện Triệu Phong

Quảng Trị

Triệu Phong

523450

Điểm BĐVHX Triệu Long

Thôn Đâu Kênh, Xã Triệu Long, Huyện Triệu Phong

Quảng Trị

Triệu Phong

523400

Điểm BĐVHX Triệu Hòa

Thôn An Lộng, Xã Triệu Hoà, Huyện Triệu Phong

Quảng Trị

Triệu Phong

523520

Điểm BĐVHX Triệu Thuận

Thôn Dương Lệ Đông, Xã Triệu Thuận, Huyện Triệu Phong

Quảng Trị

Triệu Phong

523550

Điểm BĐVHX Triệu Ái

Thôn Ái Tử, Xã Triệu Ái, Huyện Triệu Phong

Quảng Trị

Triệu Phong

523510

Điểm BĐVHX Triệu Giang

Thôn Trà Liên Tây, Xã Triệu Giang, Huyện Triệu Phong

Quảng Trị

Triệu Phong

523380

Điểm BĐVHX Triệu Lăng

Thôn 4, Xã Triệu Lăng, Huyện Triệu Phong

Quảng Trị

Triệu Phong

523471

Điểm BĐVHX Triệu Đại

Thôn Đại Hòa, Xã Triệu Đại, Huyện Triệu Phong

Quảng Trị

Triệu Phong

523430

Điểm BĐVHX Triệu Vân

Thôn 8, Xã Triệu Vân, Huyện Triệu Phong

Quảng Trị

Triệu Phong

523315

Hòm thư Công cộng Xã Triệu Thành

Thôn Cổ Thành, Xã Triệu Thành, Huyện Triệu Phong

Quảng Trị

Triệu Phong

523581

Hòm thư Công cộng Xã Triệu Thượng

Thôn Nhan Biều 2, Xã Triệu Thượng, Huyện Triệu Phong

Quang Tri ZIP code – Vinh Linh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Quảng Trị

Vĩnh Linh

521800

Bưu cục cấp 2 Vĩnh Linh

Đường Lê Duẩn, Thị Trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh

Quảng Trị

Vĩnh Linh

522080

Bưu cục cấp 3 Chợ Do

Thôn An Du Đông 2, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Linh

Quảng Trị

Vĩnh Linh

522000

Điểm BĐVHX Vĩnh Lâm

Thôn Tiên Mỹ, Xã Vĩnh Lâm, Huyện Vĩnh Linh

Quảng Trị

Vĩnh Linh

521930

Bưu cục cấp 3 Bến Quan

Khóm 11, Thị Trấn Bến Quan, Huyện Vĩnh Linh

Quảng Trị

Vĩnh Linh

521850

Bưu cục cấp 3 Rú Lịnh

Thôn Nông Trường, Xã Vĩnh Hiền, Huyện Vĩnh Linh

Quảng Trị

Vĩnh Linh

521980

Điểm BĐVHX Vĩnh Thủy

Thôn Thủy Ba Đông, Xã Vĩnh Thủy, Huyện Vĩnh Linh

Quảng Trị

Vĩnh Linh

522020

Điểm BĐVHX Vĩnh Sơn

Thôn Huỳnh Thượng, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Linh

Quảng Trị

Vĩnh Linh

521920

Điểm BĐVHX Vĩnh Long

Thôn Sa Bắc, Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Linh

Quảng Trị

Vĩnh Linh

521890

Điểm BĐVHX Vĩnh Tú

Thôn Hà Kè, Xã Vĩnh Tú, Huyện Vĩnh Linh

Quảng Trị

Vĩnh Linh

522040

Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa

Thôn Hòa Bình, Xã Vĩnh Hoà, Huyện Vĩnh Linh

Quảng Trị

Vĩnh Linh

521840

Điểm BĐVHX Vĩnh Trung

Thôn Thủy Trung, Xã Vĩnh Trung, Huyện Vĩnh Linh

Quảng Trị

Vĩnh Linh

521900

Điểm BĐVHX Vĩnh Chấp

Thôn Bình An, Xã Vĩnh Chấp, Huyện Vĩnh Linh

Quảng Trị

Vĩnh Linh

521830

Điểm BĐVHX Vĩnh Nam

Thôn Nam Cường, Xã Vĩnh Nam, Huyện Vĩnh Linh

Quảng Trị

Vĩnh Linh

522090

Điểm BĐVHX Vĩnh Hiền

Thôn Tân Bình, Xã Vĩnh Hiền, Huyện Vĩnh Linh

Quảng Trị

Vĩnh Linh

522070

Điểm BĐVHX Vĩnh Giang

Thôn Tân Mỹ, Xã Vĩnh Giang, Huyện Vĩnh Linh

Quảng Trị

Vĩnh Linh

522140

Điểm BĐVHX Thị trấn Cửa Tùng

Khu phố An Hòa II, Thị Trấn Cửa Tùng, Huyện Vĩnh Linh

Quảng Trị

Vĩnh Linh

521851

Điểm BĐVHX Vĩnh Kim

Thôn Hương Bắc, Xã Vĩnh Kim, Huyện Vĩnh Linh

Quảng Trị

Vĩnh Linh

522110

Điểm BĐVHX Vĩnh Thạch

Thôn An Đông, Xã Vĩnh Thạch, Huyện Vĩnh Linh

Quảng Trị

Vĩnh Linh

521870

Điểm BĐVHX Vĩnh Thái

Thôn Thử Luật, Xã Vĩnh Thái, Huyện Vĩnh Linh

Quảng Trị

Vĩnh Linh

522060

Điểm BĐVHX Vĩnh Thành

Thôn Tây, Xã Vĩnh Thành, Huyện Vĩnh Linh

Quảng Trị

Vĩnh Linh

521916

Điểm BĐVHX Vĩnh Khê

Thôn Đá Moọc, Xã Vĩnh Khê, Huyện Vĩnh Linh

Quảng Trị

Vĩnh Linh

521958

Điểm BĐVHX Vĩnh Hà

Thôn Rào Trường, Xã Vĩnh Hà, Huyện Vĩnh Linh

Quảng Trị

Vĩnh Linh

521969

Hòm thư Công cộng Xã Vĩnh Ô

Bản 2, Xã Vĩnh Ô, Huyện Vĩnh Linh

 

Advertisements
Scroll to Top

Don’t miss our latest Update

Join our weekly newsletter to receive latest information from us