Advertisements

Sóc Trăng Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Sóc Trăng Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION
Province Sóc Trăng
Postal Code 950000 – 953652
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Sóc Trăng areas.

Sóc Trăng Zip Codes

District Zip Code
Soc Trang City 950000 – 954290
Chau Thanh District 954310 – 954448
Cu Lao Dung District 953800 – 953889
Ke Sach District 952000 – 952173
Long Phu District 951700 – 951785
My Tu District 952300 – 952599
My Xuyen District 953000 – 953248
Nga Nam Town 954100 – 954099
Thanh Tri District 952700 – 952849
Tran De District 954510 – 954601
Vinh Chau Town 953500 – 953652

Soc Trang ZIP code – Soc Trang City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Posst Office

Address

Sóc Trăng

Sóc Trăng

950000

Bưu cục cấp 1 Sóc Trăng

Số 01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Sóc Trăng

Sóc Trăng

Sóc Trăng

950900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Sóc Trăng

Số 01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Sóc Trăng

Sóc Trăng

Sóc Trăng

954280

Bưu cục cấp 3 Tiếp Thị Bán hàng

Số 1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Sóc Trăng

Sóc Trăng

Sóc Trăng

951657

Điểm BĐVHX BĐ-VHX Phường 2

Số 603, Hẻm 538, Đường Quốc Lộ 1A, Phường 2, Sóc Trăng

Sóc Trăng

Sóc Trăng

954276

Đại lý bưu điện Đại lý bưu điện khu vực phường 7

Số 207, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Sóc Trăng

Sóc Trăng

Sóc Trăng

951656

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 2

Số 149, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Sóc Trăng

Sóc Trăng

Sóc Trăng

954221

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 3

Số 392, Đường Lê Duẩn, Phường 4, Sóc Trăng

Sóc Trăng

Sóc Trăng

954231

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 4

Số 538, Đường Tôn Đức Thắng, Phường 5, Sóc Trăng

Sóc Trăng

Sóc Trăng

954251

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 5

Số 01, Đường Kinh 30/4, Phường 6, Sóc Trăng

Sóc Trăng

Sóc Trăng

954275

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 6

Số 245, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Sóc Trăng

Sóc Trăng

Sóc Trăng

951578

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 7

Số 360, Đường Phạm Hùng, Phường 8, Sóc Trăng

Sóc Trăng

Sóc Trăng

951329

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 8

Số 481, Đường Lê Duẩn, Phường 9, Sóc Trăng

Sóc Trăng

Sóc Trăng

951591

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 9

Số 1035, Đường Quốc Lộ 1a, Phường 10, Sóc Trăng

Sóc Trăng

Sóc Trăng

951045

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 1

Số 60, Đường Ngô Quyền, Phường 1, Sóc Trăng

Sóc Trăng

Sóc Trăng

954290

Bưu cục văn phòng VP BĐT Sóc Trăng

Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Sóc Trăng

Soc Trang ZIP code – Chau Thanh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Sóc Trăng

Châu Thành

954310

Bưu cục cấp 2 Châu Thành

Ấp TRÀ QUÝT, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành

Sóc Trăng

Châu Thành

952330

Bưu cục cấp 3 Bố Thảo

Ấp Châu Thành, Xã An Ninh, Huyện Châu Thành

Sóc Trăng

Châu Thành

952350

Bưu cục cấp 3 An Trạch

Ấp An Trạch, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành

Sóc Trăng

Châu Thành

952410

Bưu cục cấp 3 Thuận Hòa

Ấp Trà Quýt, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành

Sóc Trăng

Châu Thành

952390

Điểm BĐVHX Thiện Mỹ

Ấp An Tập, Xã Thiện Mỹ, Huyện Châu Thành

Sóc Trăng

Châu Thành

952370

Điểm BĐVHX Phú Tân

Ấp Phước Hòa, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành

Sóc Trăng

Châu Thành

954430

Điểm BĐVHX Phú Tâm

Ấp Thọ Hòa Đông A, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành

Sóc Trăng

Châu Thành

954366

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Thuận Hòa

Ấp Trà Canh A2, Xã Thuận Hoà, Huyện Châu Thành

Sóc Trăng

Châu Thành

954431

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Phú Tâm

Ấp Phú Thành B, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành

Sóc Trăng

Châu Thành

954448

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Hồ Đắc Kiện

Ấp Xây Đá A, Xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Châu Thành

Soc Trang ZIP code – Cu Lao Dung District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Sóc Trăng

Cù Lao Dung

953800

Bưu cục cấp 2 Cù Lao Dung

Ấp Phước Hoà B, Thị Trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung

Sóc Trăng

Cù Lao Dung

953830

Bưu cục cấp 3 An Thạnh 3

Ấp An Nghiệp A, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung

Sóc Trăng

Cù Lao Dung

953810

Điểm BĐVHX An Thạnh Đông

Ấp Đền Thờ, Xã An Thạnh Đông, Huyện Cù Lao Dung

Sóc Trăng

Cù Lao Dung

953840

Điểm BĐVHX An Thạnh 1

Ấp An Thường, Xã An Thạnh Nhất, Huyện Cù Lao Dung

Sóc Trăng

Cù Lao Dung

953870

Điểm BĐVHX An Thạnh Tây

Ấp An Lạc, Xã An Thạnh Tây, Huyện Cù Lao Dung

Sóc Trăng

Cù Lao Dung

953844

Đại lý bưu điện Cồn Cát

Ấp An Trung, Xã An Thạnh Nhất, Huyện Cù Lao Dung

Sóc Trăng

Cù Lao Dung

953805

Đại lý bưu điện Cù Lao Dung A

Ấp Chợ, Thị Trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung

Sóc Trăng

Cù Lao Dung

953819

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng An Thạnh Đông

Ấp Đền Thờ, Xã An Thạnh Đông, Huyện Cù Lao Dung

Sóc Trăng

Cù Lao Dung

953845

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng An Thạnh 1

Ấp An Thường, Xã An Thạnh Nhất, Huyện Cù Lao Dung

Sóc Trăng

Cù Lao Dung

953857

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Đại Ân 1

Ấp Đoàn Văn Tố A, Xã Đại Ân 1, Huyện Cù Lao Dung

Sóc Trăng

Cù Lao Dung

953864

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng An Thạnh Nam

Ấp Vàm Hồ, Xã An Thạnh Nam, Huyện Cù Lao Dung

Sóc Trăng

Cù Lao Dung

953889

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng An Thạnh 2

Ấp Bình Du B, Xã An Thạnh Nhì, Huyện Cù Lao Dung

Soc Trang ZIP code – Ke Sach District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Sóc Trăng

Kế Sách

952000

Bưu cục cấp 2 Kế Sách

Ấp An Ninh 1, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách

Sóc Trăng

Kế Sách

952040

Bưu cục cấp 3 Thới An Hội

Ấp Ninh Thới, Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách

Sóc Trăng

Kế Sách

952100

Bưu cục cấp 3 Cái Côn

Ấp An Ninh 2, Xã An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách

Sóc Trăng

Kế Sách

952020

Điểm BĐVHX Nhơn Mỹ

Ấp Mỹ Huề, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Kế Sách

Sóc Trăng

Kế Sách

952060

Điểm BĐVHX An Lạc Tây

Ấp An Hòa, Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách

Sóc Trăng

Kế Sách

952080

Điểm BĐVHX Trinh Phú

Ấp 9, Xã Trinh Phú, Huyện Kế Sách

Sóc Trăng

Kế Sách

952070

Điểm BĐVHX Phong Nẫm

Ấp Phong Hòa, Xã Phong Nẫm, Huyện Kế Sách

Sóc Trăng

Kế Sách

952180

Điểm BĐVHX An Mỹ

Ấp Phú Tây, Xã An Mỹ, Huyện Kế Sách

Sóc Trăng

Kế Sách

952150

Đại lý bưu điện Kế An

Ấp Xóm Chòi, Xã Kế An, Huyện Kế Sách

Sóc Trăng

Kế Sách

952120

Đại lý bưu điện Ba Trinh

Ấp 6, Xã Ba Trinh, Huyện Kế Sách

Sóc Trăng

Kế Sách

952110

Đại lý bưu điện Xuân Hòa

Ấp Hòa Phú, Xã Xuân Hoà, Huyện Kế Sách

Sóc Trăng

Kế Sách

952160

Đại lý bưu điện Đại Hải

Ấp Đông Hải, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách

Sóc Trăng

Kế Sách

952161

Đại lý bưu điện Mang Cá 1

Ấp Mang Cá, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách

Sóc Trăng

Kế Sách

952181

Đại lý bưu điện An Mỹ 1

Ấp Ba, Xã An Mỹ, Huyện Kế Sách

Sóc Trăng

Kế Sách

952157

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Kế An

Ấp Số 1, Xã Kế An, Huyện Kế Sách

Sóc Trăng

Kế Sách

952129

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Ba Trinh

Ấp 7, Xã Ba Trinh, Huyện Kế Sách

Sóc Trăng

Kế Sách

952117

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Xuân Hòa

Ấp Hòa Phú, Xã Xuân Hoà, Huyện Kế Sách

Sóc Trăng

Kế Sách

952173

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Đại Hải

Ấp Đông Hải, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách

Soc Trang ZIP code – Long Phu District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Sóc Trăng

Long Phú

951700

Bưu cục cấp 2 Long Phú

Ấp Ba, Thị Trấn Long Phú, Huyện Long Phú

Sóc Trăng

Long Phú

951740

Bưu cục cấp 3 Đại Ngãi

Ấp Ngãi Hội 1, Xã Đại Ngãi, Huyện Long Phú

Sóc Trăng

Long Phú

951800

Bưu cục cấp 3 Trường Khánh

Ấp Trường Thành A, Xã Trường Khánh, Huyện Long Phú

Sóc Trăng

Long Phú

951820

Bưu cục cấp 3 Tân Thạnh

Ấp Saintard, Xã Tân Thạnh, Huyện Long Phú

Sóc Trăng

Long Phú

951770

Điểm BĐVHX Tân Hưng

Ấp Tân Quy B, Xã Tân Hưng, Huyện Long Phú

Sóc Trăng

Long Phú

951730

Điểm BĐVHX Hậu Thạnh

Ấp Bờ Kinh, Xã Hậu Thạnh, Huyện Long Phú

Sóc Trăng

Long Phú

951760

Điểm BĐVHX Song Phụng

Ấp Phụng Tường I, Xã Song Phụng, Huyện Long Phú

Sóc Trăng

Long Phú

951780

Điểm BĐVHX Châu Khánh

Ấp Một, Xã Châu Khánh, Huyện Long Phú

Sóc Trăng

Long Phú

951840

Điểm BĐVHX Long Phú

Ấp Nước Mặn 1, Xã Long Phú, Huyện Long Phú

Sóc Trăng

Long Phú

951726

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Long Đức

Ấp Thạnh Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Phú

Sóc Trăng

Long Phú

951796

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Phú Hữu

Ấp Phú Đa, Xã Phú Hữu, Huyện Long Phú

Sóc Trăng

Long Phú

951736

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Hậu Thanh

Ấp Bờ Kinh, Xã Hậu Thạnh, Huyện Long Phú

Sóc Trăng

Long Phú

951765

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Song Phụng

Ấp Phụng Tường I, Xã Song Phụng, Huyện Long Phú

Sóc Trăng

Long Phú

951785

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Châu Khánh

Ấp Một, Xã Châu Khánh, Huyện Long Phú

Soc Trang ZIP code – My Tu District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Sóc Trăng

Mỹ Tú

952300

Bưu cục cấp 2 Mỹ Tú

Ấp Cầu Đồn, Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú

Sóc Trăng

Mỹ Tú

952310

Điểm BĐVHX Mỹ Hương

Ấp Xóm Lớn, Xã Mỹ Hương, Huyện Mỹ Tú

Sóc Trăng

Mỹ Tú

952470

Điểm BĐVHX Long Hưng

Ấp Tân Thành, Xã Long Hưng, Huyện Mỹ Tú

Sóc Trăng

Mỹ Tú

952510

Điểm BĐVHX Mỹ Tú

Ấp Mỹ An, Xã Mỹ Tú, Huyện Mỹ Tú

Sóc Trăng

Mỹ Tú

952570

Điểm BĐVHX Thuận Hưng

Ấp Tà Ân A1, Xã Thuận Hưng, Huyện Mỹ Tú

Sóc Trăng

Mỹ Tú

952530

Điểm BĐVHX Mỹ Phước

Ấp Phước Ninh, Xã Mỹ Phước, Huyện Mỹ Tú

Sóc Trăng

Mỹ Tú

952550

Điểm BĐVHX Mỹ Thuận

Ấp Tam Sóc D1, Xã Mỹ Thuận, Huyện Mỹ Tú

Sóc Trăng

Mỹ Tú

952504

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Hưng Phú

Ấp Phương Bình 1, Xã Hưng Phú, Huyện Mỹ Tú

Sóc Trăng

Mỹ Tú

952599

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Phú Mỹ

Ấp Bưng Cóc, Xã Phú Mỹ, Huyện Mỹ Tú

Soc Trang ZIP code – My Xuyen District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Sóc Trăng

Mỹ Xuyên

953000

Bưu cục cấp 2 Mỹ Xuyên

Số 05, Đường Lê Lợi, Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên

Sóc Trăng

Mỹ Xuyên

953100

Bưu cục cấp 3 Đại Tâm

Ấp Đại Chí, Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ Xuyên

Sóc Trăng

Mỹ Xuyên

953120

Bưu cục cấp 3 Thạnh Phú

Khu 3, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên

Sóc Trăng

Mỹ Xuyên

953150

Bưu cục cấp 3 Thạnh Quới

Ấp Đay Sô, Xã Thạnh Qưới, Huyện Mỹ Xuyên

Sóc Trăng

Mỹ Xuyên

953280

Bưu cục cấp 3 Ngọc Tố

Ấp Cổ Cò, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên

Sóc Trăng

Mỹ Xuyên

953170

Điểm BĐVHX Tham Đôn

Ấp Giồng Có, Xã Tham Đôn, Huyện Mỹ Xuyên

Sóc Trăng

Mỹ Xuyên

953200

Điểm BĐVHX Hòa Tú 1

Ấp Hoà Trực, Xã Hoà Tú 1, Huyện Mỹ Xuyên

Sóc Trăng

Mỹ Xuyên

953220

Điểm BĐVHX Gia Hòa 1

Ấp Vĩnh B, Xã Gia Hoà 1, Huyện Mỹ Xuyên

Sóc Trăng

Mỹ Xuyên

953300

Điểm BĐVHX Hòa Tú 2

Ấp Dương Kiển, Xã Hoà Tú 2, Huyện Mỹ Xuyên

Sóc Trăng

Mỹ Xuyên

953052

Đại lý bưu điện Số 52

Đường Lộ 8, Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên

Sóc Trăng

Mỹ Xuyên

953122

Đại lý bưu điện Khu 1

Khu 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên

Sóc Trăng

Mỹ Xuyên

953185

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Tham Đôn

Ấp Giồng Có, Xã Tham Đôn, Huyện Mỹ Xuyên

Sóc Trăng

Mỹ Xuyên

953268

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Ngọc Đông

Ấp Hoà Đặng, Xã Ngọc Đông, Huyện Mỹ Xuyên

Sóc Trăng

Mỹ Xuyên

953211

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Hòa Tú 1

Ấp Hoà Trực, Xã Hoà Tú 1, Huyện Mỹ Xuyên

Sóc Trăng

Mỹ Xuyên

953248

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Gia Hòa 2

Ấp Bình Hoà, Xã Gia Hoà 2, Huyện Mỹ Xuyên

Soc Trang ZIP code – Nga Nam Town

Province

Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Sóc Trăng

Ngã Năm

954100

Bưu cục cấp 2 Ngã Năm

Khu vực 1, Thị Trấn Ngã Năm, Huyện Ngã Năm

Sóc Trăng

Ngã Năm

954050

Bưu cục cấp 3 Tân Long

Ấp Long Thạnh, Xã Tân Long, Huyện Ngã Năm

Sóc Trăng

Ngã Năm

954020

Bưu cục cấp 3 Long Tân

Ấp Tân Lập B, Xã Long Tân, Huyện Ngã Năm

Sóc Trăng

Ngã Năm

954060

Điểm BĐVHX Mỹ Quới

Ấp Mỹ Thành, Xã Mỹ Qưới, Huyện Ngã Năm

Sóc Trăng

Ngã Năm

954090

Điểm BĐVHX Vĩnh Biên

Ấp Vĩnh Mỹ A, Xã Vĩnh Biên, Huyện Ngã Năm

Sóc Trăng

Ngã Năm

954110

Điểm BĐVHX Vĩnh Quới

Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Qưới, Huyện Ngã Năm

Sóc Trăng

Ngã Năm

954046

Điểm BĐVHX Long Bình

Ấp Tân Bình, Xã Long Bình, Huyện Ngã Năm

Sóc Trăng

Ngã Năm

954085

Điểm BĐVHX Mỹ Bình

Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Bình, Huyện Ngã Năm

Sóc Trăng

Ngã Năm

954099

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Biên

Ấp Vĩnh Mỹ A, Xã Vĩnh Biên, Huyện Ngã Năm

Soc Trang ZIP code – Thanh Tri District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Sóc Trăng

Thạnh Trị

952700

Bưu cục cấp 2 Thạnh Trị

Đường QUỐC LỘ 1 A ẤP 2, Thị Trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị

Sóc Trăng

Thạnh Trị

952830

Bưu cục cấp 3 Châu Hưng

Ấp Chợ Cũ, Thị Trấn Hưng Lợi, Huyện Thạnh Trị

Sóc Trăng

Thạnh Trị

952730

Điểm BĐVHX Tuân Tức

Ấp Trung Hòa, Xã Tuân Tức, Huyện Thạnh Trị

Sóc Trăng

Thạnh Trị

952740

Điểm BĐVHX Lâm Tân

Ấp Kiết Nhất A, Xã Lâm Tân, Huyện Thạnh Trị

Sóc Trăng

Thạnh Trị

952760

Điểm BĐVHX Lâm Kiết

Ấp Kiết Lợi, Xã Lâm Kiết, Huyện Thạnh Trị

Sóc Trăng

Thạnh Trị

952770

Điểm BĐVHX Thạnh Tân

Ấp B1, Xã Thạnh Tân, Huyện Thạnh Trị

Sóc Trăng

Thạnh Trị

952810

Điểm BĐVHX Vĩnh Lợi

Ấp 15, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Thạnh Trị

Sóc Trăng

Thạnh Trị

952867

Điểm BĐVHX Vĩnh Thành

Ấp 20, Xã Vĩnh Thành, Huyện Thạnh Trị

Sóc Trăng

Thạnh Trị

952801

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Thạnh Trị

Ấp Tà Điếp C1, Xã Thạnh Trị, Huyện Thạnh Trị

Sóc Trăng

Thạnh Trị

952849

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Châu Hưng

Ấp Kinh Ngay 2, Xã Châu Hưng, Huyện Thạnh Trị

Soc Trang ZIP code – Tran De District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Sóc Trăng

Trần Đề

954510

Bưu cục cấp 2 Trần Đề

Đường ấP Cảng, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề

Sóc Trăng

Trần Đề

953080

Bưu cục cấp 3 Tài Văn

Ấp Chắc Tưng, Xã Tài Văn, Huyện Trần Đề

Sóc Trăng

Trần Đề

951870

Bưu cục cấp 3 Lịch Hội Thượng

Ấp giồng giữa, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề

Sóc Trăng

Trần Đề

951910

Bưu cục cấp 3 Kinh Ba

Đường Ấp Giồng giữa, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề

Sóc Trăng

Trần Đề

951890

Điểm BĐVHX Đại Ân 2

Ấp Chợ, Xã Đại Ân 2, Huyện Trần Đề

Sóc Trăng

Trần Đề

951860

Điểm BĐVHX Liêu Tú

Ấp Đại Nôn, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề

Sóc Trăng

Trần Đề

953371

Điểm BĐVHX Viên An

Ấp Tiếp Nhật, Xã Viên An, Huyện Trần Đề

Sóc Trăng

Trần Đề

953340

Điểm BĐVHX Thạnh Thới An

Ấp Đầy Hương 3, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề

Sóc Trăng

Trần Đề

953320

Điểm BĐVHX Thạnh Thới Thuận

Ấp Thạnh An 3, Xã Thạnh Thới Thuận, Huyện Trần Đề

Sóc Trăng

Trần Đề

954631

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Trung Bình

Ấp Chợ, Xã Trung Bình, Huyện Trần Đề

Sóc Trăng

Trần Đề

954521

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Lịch Hội Thượng

Ấp Nam Chánh, Xã Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề

Sóc Trăng

Trần Đề

954651

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Viên An

Ấp Tiếp Nhật, Xã Viên An, Huyện Trần Đề

Sóc Trăng

Trần Đề

954661

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Viên Bình

Ấp Đào Viên, Xã Viên Bình, Huyện Trần Đề

Sóc Trăng

Trần Đề

954601

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Thạnh Thới Thuận

Ấp Thạnh An 3, Xã Thạnh Thới Thuận, Huyện Trần Đề

Soc Trang ZIP code – Vinh Chau Town

Province

Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Sóc Trăng

Vĩnh Châu

953500

Bưu cục cấp 2 Vĩnh Châu

Khu II, Thị Trấn Vĩnh Châu, Huyện Vĩnh Châu

Sóc Trăng

Vĩnh Châu

953520

Điểm BĐVHX Vĩnh Châu

Ấp Cà Săng, Xã Vĩnh Châu, Huyện Vĩnh Châu

Sóc Trăng

Vĩnh Châu

953600

Điểm BĐVHX Khánh Hòa

Ấp Huỳnh Thu, Xã Khánh Hoà, Huyện Vĩnh Châu

Sóc Trăng

Vĩnh Châu

953580

Điểm BĐVHX Hòa Đông

Ấp Trà Teo, Xã Hòa Đông, Huyện Vĩnh Châu

Sóc Trăng

Vĩnh Châu

953620

Điểm BĐVHX Vĩnh Hiệp

Ấp Tân Lập, Xã Vĩnh Hiệp, Huyện Vĩnh Châu

Sóc Trăng

Vĩnh Châu

953660

Điểm BĐVHX Vĩnh Tân

Ấp Trà Vôn A, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Châu

Sóc Trăng

Vĩnh Châu

953680

Điểm BĐVHX Lai Hòa

Ấp Xẻo Cóc, Xã Lai Hoà, Huyện Vĩnh Châu

Sóc Trăng

Vĩnh Châu

953552

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Lạc Hòa

Ấp Ca Lạc, Xã Lạc Hoà, Huyện Vĩnh Châu

Sóc Trăng

Vĩnh Châu

953571

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Hải

Ấp Trà Sết, Xã Vĩnh Hải, Huyện Vĩnh Châu

Sóc Trăng

Vĩnh Châu

953631

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Hiệp

Ấp Tân Lập, Xã Vĩnh Hiệp, Huyện Vĩnh Châu

Sóc Trăng

Vĩnh Châu

953652

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Phước

Ấp Xẻo Me, Xã Vĩnh Phước, Huyện Vĩnh Châu

 

Advertisements
Scroll to Top