Advertisements

An Giang Postal Code (Zip Code)

Advertisements

An Giang Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION

Province An Giang
Postal Code 880000 –
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for An Giang areas.

An Giang Zip Codes

District Zip Code
Long Xuyen city 880000 – 881115
Chau Doc city 883000 – 883245
Tan Chau town 883400 – 883636
An Phu District 883700 – 883786
Chau Phu District 882800 – 884913
Chau Thanh District 882200 – 882266
Cho Moi District 881600 – 881928
Phu Tan District 882500 – 882717
Thoai Son District 884600 – 884794
Tinh Bien District 884000 – 884065
Tri Ton District 884300 – 884504

2. An Giang ZIP code – Long Xuyen City

 

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

An Giang

Long Xuyên

880000

Bưu cục cấp 1 Long Xuyên Số 106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Long Xuyên

An Giang

Long Xuyên

881000

Bưu cục cấp 3 Mỹ Long Số 11-13, Đường Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Long Xuyên

An Giang

Long Xuyên

881360

Bưu cục cấp 3 Vàm Cống Số 20/12, Khóm Đông Thạnh, Phường Mỹ Thạnh , Long Xuyên

An Giang

Long Xuyên

881010

Bưu cục cấp 3 Bắc An Hòa Số 14, Đường Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Long Xuyên

An Giang

Long Xuyên

881410

Điểm BĐVHX Mỹ Hòa Hưng Ấp Mỹ An II, Xã Mỹ Hoà Hưng , Long Xuyên

An Giang

Long Xuyên

881400

Điểm BĐVHX Mỹ Khánh Ấp Bình Hòa II, Xã Mỹ Khánh, Long Xuyên

An Giang

Long Xuyên

880900

Bưu cục Hệ 1 Hệ 1 An Giang Số 106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Long Xuyên

An Giang

Long Xuyên

881106

Hòm thư Công cộng số 27 Số 5, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Long Xuyên

An Giang

Long Xuyên

881120

Bưu cục văn phòng VP BĐT An Giang Số 05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Long Xuyên

An Giang

Long Xuyên

881220

Bưu cục văn phòng VP TTKTVC Long Xuyên Số 106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Long Xuyên

An Giang

Long Xuyên

881540

Bưu cục cấp 3 Mỹ Quý Số 04, Đường Phạm Cự Lượng, Phường Mỹ Quý , Long Xuyên

An Giang

Long Xuyên

881115

Bưu cục cấp 3 Bưu cục HCC An Giang Số 05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Long Xuyên

 

3. An Giang ZIP code – Chau Doc City

 

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

An Giang

Thị Xã Châu Đốc

883000

Bưu cục cấp 2 Châu Đốc Số 73, Đường Lê Lợi, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc

An Giang

Thị Xã Châu Đốc

883190

Bưu cục cấp 3 Núi Sam Khóm Vĩnh Đông 1, Phường Núi Sam, Thị xã Châu Đốc

An Giang

Thị Xã Châu Đốc

883170

Bưu cục cấp 3 Châu Long Đường Tôn Đức Thắng, Phường Vĩnh Mỹ, Thị xã Châu Đốc

An Giang

Thị Xã Châu Đốc

883001

Điểm BĐVHX Châu Phú A Khóm 8, Phường Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc

An Giang

Thị Xã Châu Đốc

883100

Điểm BĐVHX Châu Phú B Đường Quốc Lộ 91, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc

An Giang

Thị Xã Châu Đốc

883230

Điểm BĐVHX Vĩnh Ngươn Ấp Vĩnh Chánh 2, Xã Vĩnh Ngươn, Thị xã Châu Đốc

An Giang

Thị Xã Châu Đốc

883079

Hòm thư Công cộng số 2 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc

An Giang

Thị Xã Châu Đốc

883157

Hòm thư Công cộng hộp thư số 3 Đường Thủ Khoa Huân, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc

An Giang

Thị Xã Châu Đốc

883158

Hòm thư Công cộng hộp thư số 4 Đường Thủ Khoa Huân, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc

An Giang

Thị Xã Châu Đốc

883244

Hòm thư Công cộng hộp thư số 5 Ấp Mỹ Thuận, Xã Vĩnh Châu, Thị xã Châu Đốc

An Giang

Thị Xã Châu Đốc

883225

Hòm thư Công cộng hộp thư số 6 Ấp Vĩnh Khánh 2, Xã Vĩnh Tế, Thị xã Châu Đốc

An Giang

Thị Xã Châu Đốc

883245

Điểm BĐVHX Vĩnh Châu Ấp Mỹ Thuận, Xã Vĩnh Châu, Thị xã Châu Đốc

 

4. An Giang ZIP code – Tan Chau Town

 

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

An Giang

Thị Xã Tân Châu

883400

Bưu cục cấp 2 Tân Châu Số 46 Tổ 26, Đường Thoại Ngọc Hầu, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu

An Giang

Thị Xã Tân Châu

883560

Điểm BĐVHX Tân An Tổ 5, Ấp Tân Phú B, Xã Tân An, Thị xã Tân Châu

An Giang

Thị Xã Tân Châu

883540

Điểm BĐVHX Long An Tổ 3, Ấp Long Hòa, Xã Long An, Thị xã Tân Châu

An Giang

Thị Xã Tân Châu

883580

Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa Tổ 5, Ấp Vĩnh Thạnh B, Xã Vĩnh Hoà, Thị xã Tân Châu

An Giang

Thị Xã Tân Châu

883600

Điểm BĐVHX Vĩnh Xương Tổ 14, Ấp 2, Xã Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu

An Giang

Thị Xã Tân Châu

883500

Điểm BĐVHX Long Phú Tổ 9, Ấp Long An B, Phường Long Phú, Thị xã Tân Châu

An Giang

Thị Xã Tân Châu

883510

Điểm BĐVHX Phú Vĩnh Tổ 1, Ấp Phú An A, Xã Phú Vĩnh, Thị xã Tân Châu

An Giang

Thị Xã Tân Châu

883520

Điểm BĐVHX Lê Chánh Tổ 1, Ấp Phú Hữu I, Xã Lê Chánh, Thị xã Tân Châu

An Giang

Thị Xã Tân Châu

883530

Điểm BĐVHX Châu Phong Tổ 14, Ấp Vĩnh Tường II, Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu

An Giang

Thị Xã Tân Châu

882630

Điểm BĐVHX Long Sơn Tổ 2, Ấp Long Hưng 2, Xã Long Sơn , Thị xã Tân Châu

An Giang

Thị Xã Tân Châu

883537

Điểm BĐVHX Phú Hiệp Tổ 3, Ấp Hòa Long, Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu

An Giang

Thị Xã Tân Châu

883595

Hòm thư Công cộng số 15 Ấp Phú Yên, Xã Phú Lộc, Thị xã Tân Châu

An Giang

Thị Xã Tân Châu

883636

Hòm thư Công cộng số 16 Ấp Tân Phú, Xã Tân Thạnh, Thị xã Tân Châu

 

5. An Giang ZIP code – An Phu District

 

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

An Giang

Huyện An Phú

883700

Bưu cục cấp 2 An Phú Đường Thoại Ngọc Hầu, Thị Trấn An Phú, Huyện An Phú

An Giang

Huyện An Phú

883730

Bưu cục cấp 3 Quốc Thái Tổ 20, Ấp Đồng Ky, Xã Quốc Thái, Huyện An Phú

An Giang

Huyện An Phú

883830

Điểm BĐVHX Vĩnh Hội Đông Tổ 8, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hội Đông, Huyện An Phú

An Giang

Huyện An Phú

883720

Điểm BĐVHX Khánh An Tổ 5, Ấp An Hòa, Xã Khánh An, Huyện An Phú

An Giang

Huyện An Phú

883770

Điểm BĐVHX Vĩnh Lộc Tổ 32, Ấp Vĩnh Phước, Xã Vĩnh Lộc, Huyện An Phú

An Giang

Huyện An Phú

883800

Điểm BĐVHX Phú Hữu Tổ 2, Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Hữu, Huyện An Phú

An Giang

Huyện An Phú

883820

Điểm BĐVHX Phú Hội Tổ 22, Ấp Phú Nhơn, Xã Phú Hội, Huyện An Phú

An Giang

Huyện An Phú

883850

Điểm BĐVHX Vĩnh Trường Tổ 43, Ấp Vĩnh Nghĩa, Xã Vĩnh Trường, Huyện An Phú

An Giang

Huyện An Phú

883740

Điểm BĐVHX Vĩnh Hậu Tổ 3, Ấp Vĩnh Thuấn, Xã Vĩnh Hậu, Huyện An Phú

An Giang

Huyện An Phú

883860

Điểm BĐVHX Phước Hưng Tổ 14, Ấp Phước Thạnh, Xã Phước Hưng, Huyện An Phú

An Giang

Huyện An Phú

883760

Điểm BĐVHX Đa Phước Tổ 1, Ấp Hà Bao 2, Xã Đa Phước, Huyện An Phú

An Giang

Huyện An Phú

883750

Điểm BĐVHX Nhơn Hội Tổ 33, Ấp Tắc Trúc, Xã Nhơn Hội, Huyện An Phú

An Giang

Huyện An Phú

883880

Bưu cục cấp 3 Long Bình Ấp Tân Bình, Thị Trấn Long Bình, Huyện An Phú

An Giang

Huyện An Phú

883881

Điểm BĐVHX Khánh Bình Tổ 2, Ấp Tân Bình, Thị Trấn Long Bình, Huyện An Phú

An Giang

Huyện An Phú

883777

Điểm BĐVHX Phú Lộc Tổ 13, Ấp Phú Yên, Xã Vĩnh Lộc, Huyện An Phú

An Giang

Huyện An Phú

883786

Hòm thư Công cộng hộp thư số 1 Ấp Sa Tô, Xã Khánh Bình, Huyện An Phú

 

6. An Giang ZIP code – Chau Phu District

 

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

An Giang

Huyện Châu Phú

882800

Bưu cục cấp 2 Châu Phú Số 327, Ấp Vĩnh Lộc, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú

An Giang

Huyện Châu Phú

882801

Điểm BĐVHX Cái Dầu Tổ 24, Ấp Vĩnh Phúc, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú

An Giang

Huyện Châu Phú

882870

Điểm BĐVHX Mỹ Phú Tổ 16, Ấp Mỹ Hưng, Xã Mỹ Phú, Huyện Châu Phú

An Giang

Huyện Châu Phú

882950

Điểm BĐVHX Bình Thủy Tổ 19, Ấp Bình Hòa, Xã Bình Thuỷ, Huyện Châu Phú

An Giang

Huyện Châu Phú

882930

Điểm BĐVHX Bình Mỹ Tổ 13, Ấp Bình Hưng 1, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú

An Giang

Huyện Châu Phú

882880

Điểm BĐVHX Mỹ Đức Tổ 01, Ấp Mỹ Thiện, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú

An Giang

Huyện Châu Phú

882910

Điểm BĐVHX Bình Chánh Tổ 4, Ấp Bình Thạnh, Xã Bình Chánh, Huyện Châu Phú

An Giang

Huyện Châu Phú

882920

Điểm BĐVHX Bình Phú Tổ 13, Ấp Bình Đức, Xã Bình Phú, Huyện Châu Phú

An Giang

Huyện Châu Phú

882840

Điểm BĐVHX Ô Long Vỹ Tổ 04, Ấp Long An, Xã Ô Long Vĩ, Huyện Châu Phú

An Giang

Huyện Châu Phú

882850

Điểm BĐVHX Thạnh Mỹ Tây Tổ 5, Ấp Bờ Dâu, Xã Thạnh Mỹ Tây, Huyện Châu Phú

An Giang

Huyện Châu Phú

882820

Điểm BĐVHX Vĩnh Thạnh Trung Tổ 20, Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú

An Giang

Huyện Châu Phú

882860

Điểm BĐVHX Đào Hữu Cảnh Tổ 06, Ấp Hưng Thới, Xã Đào Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú

An Giang

Huyện Châu Phú

882907

Hòm thư Công cộng hộp thư số 7 Ấp Bình Chánh, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú

An Giang

Huyện Châu Phú

884913

Hòm thư Công cộng hộp thư số 8 Ấp Khánh Hòa, Xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú

 

7. An Giang ZIP code – Chau Thanh District

 

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

An Giang

Huyện Châu Thành

882200

Bưu cục cấp 2 Châu Thành Số QL 91, Ấp Hòa Phú III, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành

An Giang

Huyện Châu Thành

882230

Điểm BĐVHX Bình Hòa Tổ 20, Ấp Phú Hòa II, Xã Bình Hoà, Huyện Châu Thành

An Giang

Huyện Châu Thành

882310

Điểm BĐVHX An Hòa Ấp An Hòa, Xã An Hòa, Huyện Châu Thành

An Giang

Huyện Châu Thành

882250

Điểm BĐVHX Bình Thạnh Ấp Thạnh Hòa, Xã Bình Thạnh, Huyện Châu Thành

An Giang

Huyện Châu Thành

882270

Điểm BĐVHX Cần Đăng Tổ 13, Ấp Cần Thạnh, Xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành

An Giang

Huyện Châu Thành

882350

Điểm BĐVHX Vĩnh An Ấp Vĩnh Qưới, Xã Vĩnh An, Huyện Châu Thành

An Giang

Huyện Châu Thành

882360

Điểm BĐVHX Vĩnh Nhuận Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Nhuận, Huyện Châu Thành

An Giang

Huyện Châu Thành

882320

Điểm BĐVHX Vĩnh Lợi Ấp Hòa Lợi 2, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Châu Thành

An Giang

Huyện Châu Thành

882300

Điểm BĐVHX Vĩnh Thành Ấp Trung Thành, Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu Thành

An Giang

Huyện Châu Thành

882330

Điểm BĐVHX Vĩnh Hanh Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành

An Giang

Huyện Châu Thành

882290

Điểm BĐVHX Tân Phú Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành

An Giang

Huyện Châu Thành

882286

Hòm thư Công cộng hộp thư số 10 Ấp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Bình, Huyện Châu Thành

An Giang

Huyện Châu Thành

882266

Hòm thư Công cộng hộp thư số 9 Ấp Hòa Thạnh, Xã Hoà Bình Thạnh, Huyện Châu Thành

 

8. An Giang ZIP code – Cho Moi District

 

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

An Giang

Huyện Chợ Mới

881600

Bưu cục cấp 2 Chợ Mới

Số 5, Đường Lê Lợi, Thị trấn Chợ Mới , Huyện Chợ Mới

An Giang

Huyện Chợ Mới

881900

Bưu cục cấp 3 Mỹ Luông

Ấp Thị 1, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới

An Giang

Huyện Chợ Mới

881760

Điểm BĐVHX Cái Tàu Thượng

Ấp Thị, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới

An Giang

Huyện Chợ Mới

881880

Điểm BĐVHX Mỹ Hội Đông

Ấp Mỹ Đức, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới

An Giang

Huyện Chợ Mới

881980

Điểm BĐVHX Mỹ Hiệp

Ấp Thị, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới

An Giang

Huyện Chợ Mới

881740

Điểm BĐVHX Bắc An Hoà

Ấp An Thuận, Xã Hoà Bình, Huyện Chợ Mới

An Giang

Huyện Chợ Mới

881800

Điểm BĐVHX Long Giang

Ấp Long Thạnh 2, Xã Long Giang, Huyện Chợ Mới

An Giang

Huyện Chợ Mới

881890

Điểm BĐVHX Vàm Nao

Ấp Mỹ Hội, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới

An Giang

Huyện Chợ Mới

881700

Điểm BĐVHX Kiến Thành

Ấp Kiến Thuận 2, Xã Kiến Thành, Huyện Chợ Mới

An Giang

Huyện Chợ Mới

882000

Điểm BĐVHX Long Kiến

Ấp Long Định, Xã Long Kiến , Huyện Chợ Mới

An Giang

Huyện Chợ Mới

881741

Điểm BĐVHX Hòa Bình

Ấp An Lương, Xã Hoà Bình, Huyện Chợ Mới

An Giang

Huyện Chợ Mới

881830

Điểm BĐVHX An Thạnh Trung

Ấp An Lạc, Xã An Thạnh Trung , Huyện Chợ Mới

An Giang

Huyện Chợ Mới

881660

Điểm BĐVHX Long Điền A

Ấp Long Định, Xã Long Điền A, Huyện Chợ Mới

An Giang

Huyện Chợ Mới

881680

Điểm BĐVHX Long Điền B

Ấp Long Quới 2, Xã Long Điền B, Huyện Chợ Mới

An Giang

Huyện Chợ Mới

881961

Điểm BĐVHX Bình Phước Xuân

Ấp Bình Trung, Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới

An Giang

Huyện Chợ Mới

881780

Điểm BĐVHX Tấn Mỹ

Ấp Tấn Phước, Xã Tấn Mỹ , Huyện Chợ Mới

An Giang

Huyện Chợ Mới

881940

Điểm BĐVHX Hòa An

Ấp Bình Thạnh 1, Xã Hoà An, Huyện Chợ Mới

An Giang

Huyện Chợ Mới

881761

Điểm BĐVHX Hội An

Ấp An Phú, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới

An Giang

Huyện Chợ Mới

881720

Điểm BĐVHX Nhơn Mỹ

Ấp Mỹ Hòa, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới

An Giang

Huyện Chợ Mới

881850

Điểm BĐVHX Kiến An

Ấp Hòa Thượng, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới

An Giang

Huyện Chợ Mới

881928

Điểm BĐVHX Mỹ An

Ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới

 

9. An Giang ZIP code – Phu Tan District

 

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

An Giang

Huyện Phú Tân

882500

Bưu cục cấp 2 Phú Tân Ấp Trung Hòa, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân

An Giang

Huyện Phú Tân

882670

Điểm BĐVHX Chợ Vàm Tổ 10, Ấp Phú Vinh, Thị trấn Chợ Vàm, Huyện Phú Tân

An Giang

Huyện Phú Tân

882650

Điểm BĐVHX Phú Thọ Tổ 42, Ấp Phú Mỹ Thượng, Xã Phú Thọ, Huyện Phú Tân

An Giang

Huyện Phú Tân

882610

Điểm BĐVHX Phú Lâm Tổ 7, Ấp Phú Lợi, Xã Phú Lâm, Huyện Phú Tân

An Giang

Huyện Phú Tân

882540

Điểm BĐVHX Tân Hòa Tổ 1, Ấp Hậu Giang 1, Xã Tân Hoà, Huyện Phú Tân

An Giang

Huyện Phú Tân

882660

Điểm BĐVHX Phú An Tổ 2, Ấp Phú Quới, Xã Phú An, Huyện Phú Tân

An Giang

Huyện Phú Tân

882590

Điểm BĐVHX Phú Hưng Tổ 4, Ấp Hưng Thới 1, Xã Phú Hưng, Huyện Phú Tân

An Giang

Huyện Phú Tân

882570

Điểm BĐVHX Phú Long Tổ 1, Ấp Phú Đông, Xã Phú Long, Huyện Phú Tân

An Giang

Huyện Phú Tân

882560

Điểm BĐVHX Phú Thành Tổ 7, Ấp Phú Thượng, Xã Phú Thành, Huyện Phú Tân

An Giang

Huyện Phú Tân

882550

Điểm BĐVHX Phú Bình Tổ 3, Ấp Bình Phú 2, Xã Phú Bình, Huyện Phú Tân

An Giang

Huyện Phú Tân

882680

Điểm BĐVHX Hiệp Xương Tổ 14, Ấp Hiệp Hòa, Xã Hiệp Xương, Huyện Phú Tân

An Giang

Huyện Phú Tân

882620

Điểm BĐVHX Phú Xuân Tổ 8, Ấp Phú Đông, Xã Phú Xuân , Huyện Phú Tân

An Giang

Huyện Phú Tân

882580

Điểm BĐVHX Hòa Lạc Tổ 8, Ấp Hòa Bình 2, Xã Hoà Lạc, Huyện Phú Tân

An Giang

Huyện Phú Tân

882690

Điểm BĐVHX Bình Thạnh Đông Tổ 9, Ấp Bình Trung 2, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân

An Giang

Huyện Phú Tân

882704

Hòm thư Công cộng số 11 Ấp Long Hòa 2, Xã Long Hòa, Huyện Phú Tân

An Giang

Huyện Phú Tân

882527

Hòm thư Công cộng số 12 Ấp Châu Giang, Xã Phú Hiệp, Huyện Phú Tân

An Giang

Huyện Phú Tân

882741

Hòm thư Công cộng số 13 Ấp Phú Cường A, Xã Phú Thạnh , Huyện Phú Tân

An Giang

Huyện Phú Tân

882717

Hòm thư Công cộng số 14 Ấp Trung Hòa, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân

 

10. An Giang ZIP code – Thoai Son District

 

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

An Giang

Huyện Thoại Sơn

884600

Bưu cục cấp 2 Thoại Sơn Số 352 Tổ  8, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn

An Giang

Huyện Thoại Sơn

884770

Bưu cục cấp 3 Vọng Thê Tổ13, Ấp Tân Hiệp A, Thị trấn Óc Eo, Huyện Thoại Sơn

An Giang

Huyện Thoại Sơn

884670

Bưu cục cấp 3 Phú Hòa Ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn

An Giang

Huyện Thoại Sơn

884700

Điểm BĐVHX Vĩnh Trạch Tổ 12, Ấp Tây Bình, Xã Vĩnh Trạch, Huyện Thoại Sơn

An Giang

Huyện Thoại Sơn

884720

Điểm BĐVHX Vĩnh Khánh Tổ 11, Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn

An Giang

Huyện Thoại Sơn

884730

Điểm BĐVHX Tây Phú Tổ 10, Ấp Phú Thuận, Xã Tây Phú, Huyện Thoại Sơn

An Giang

Huyện Thoại Sơn

884740

Điểm BĐVHX Vĩnh Chánh Tổ 5, Ấp Đông An, Xã Vĩnh Chánh, Huyện Thoại Sơn

An Giang

Huyện Thoại Sơn

884780

Điểm BĐVHX Vọng Đông Tổ 5, Ấp Sơn Tân, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn

An Giang

Huyện Thoại Sơn

884660

Điểm BĐVHX Định Thành Tổ 11, Ấp Hòa Thành, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn

An Giang

Huyện Thoại Sơn

884800

Điểm BĐVHX Định Mỹ Tổ 8, Ấp Phú Hữu, Xã Định Mỹ, Huyện Thoại Sơn

An Giang

Huyện Thoại Sơn

884810

Điểm BĐVHX Mỹ Phú Đông Ấp Tân Mỹ, Xã Mỹ Phú Đông, Huyện Thoại Sơn

An Giang

Huyện Thoại Sơn

884820

Điểm BĐVHX Vĩnh Phú Tổ 14, Ấp Trung Phú 2, Xã Vĩnh Phú, Huyện Thoại Sơn

An Giang

Huyện Thoại Sơn

884750

Điểm BĐVHX Thoại Giang Tổ 10, Ấp Trung Bình, Xã Thoại Giang, Huyện Thoại Sơn

An Giang

Huyện Thoại Sơn

884833

Hòm thư Công cộng số 17 Ấp Phú An, Xã An Bình, Huyện Thoại Sơn

An Giang

Huyện Thoại Sơn

884765

Hòm thư Công cộng số 18 Ấp Bình Thành, Xã Bình Thành, Huyện Thoại Sơn

An Giang

Huyện Thoại Sơn

884694

Hòm thư Công cộng số 19 Ấp Kinh Đào, Xã Phú Thuận, Huyện Thoại Sơn

An Giang

Huyện Thoại Sơn

884794

Hòm thư Công cộng số 20 Ấp Tân Vọng, Xã Vọng Thê, Huyện Thoại Sơn

 

11. An Giang ZIP code – Tinh Bien District

 

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

An Giang

Huyện Tịnh Biên

884000

Bưu cục cấp 2 Tịnh Biên Tổ 7, Khóm Trà Sư, Thị Trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên

An Giang

Huyện Tịnh Biên

884070

Bưu cục cấp 3 Chi Lăng Tổ 12, Khóm I, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên

An Giang

Huyện Tịnh Biên

884030

Bưu cục cấp 3 Xuân Tô Tổ 17, Ấp Xuân Hòa, Thị Trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên

An Giang

Huyện Tịnh Biên

884150

Điểm BĐVHX Thới Sơn Tổ 1, Ấp Sơn Tây, Xã Thới Sơn, Huyện Tịnh Biên

An Giang

Huyện Tịnh Biên

884130

Điểm BĐVHX An Phú Tổ 09, Ấp Phú Hòa, Xã An Phú, Huyện Tịnh Biên

An Giang

Huyện Tịnh Biên

884100

Điểm BĐVHX An Hảo Tổ 6, Ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên

An Giang

Huyện Tịnh Biên

884020

Điểm BĐVHX Nhơn Hưng Tổ 15, Ấp Tây Hưng, Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên

An Giang

Huyện Tịnh Biên

884140

Điểm BĐVHX An Cư Tổ 10, Ấp Phô Thi, Xã An Cư, Huyện Tịnh Biên

An Giang

Huyện Tịnh Biên

884160

Điểm BĐVHX Núi Voi Tổ 2, Ấp Núi Voi, Xã Núi Voi, Huyện Tịnh Biên

An Giang

Huyện Tịnh Biên

884090

Điểm BĐVHX Tân Lợi Tổ 06, Ấp Tân Long, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên

An Giang

Huyện Tịnh Biên

884050

Điểm BĐVHX Văn Giáo Tổ 08, Ấp Mằng Rò, Xã Văn Giáo, Huyện Tịnh Biên

An Giang

Huyện Tịnh Biên

884043

Hòm thư Công cộng số 21 Ấp Tân Biên, Xã An Nông, Huyện Tịnh Biên

An Giang

Huyện Tịnh Biên

884124

Hòm thư Công cộng số 22 Ấp Tân Thành, Xã Tân Lập, Huyện Tịnh Biên

An Giang

Huyện Tịnh Biên

884039

Hòm thư Công cộng số 23 Ấp Xuân Hòa, Thị Trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên

An Giang

Huyện Tịnh Biên

884065

Hòm thư Công cộng số 24 Ấp Vĩnh Tây, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên

 

12. An Giang ZIP code – Tri Ton District

 

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

An Giang

Huyện Tri Tôn

884300

Bưu cục cấp 2 Tri Tôn Số 140, Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn

An Giang

Huyện Tri Tôn

884370

Điểm BĐVHX Ba Chúc Khóm An Hòa B, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn

An Giang

Huyện Tri Tôn

884390

Điểm BĐVHX Cô Tô Ấp Tô Bình, Xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn

An Giang

Huyện Tri Tôn

884440

Điểm BĐVHX Tà Đảnh Tổ 1, Ấp Tân Bình, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn

An Giang

Huyện Tri Tôn

884430

Điểm BĐVHX Ô Lâm Tổ 12, Ấp Phước Lộc, Xã Ô Lâm, Huyện Tri Tôn

An Giang

Huyện Tri Tôn

884450

Điểm BĐVHX An Tức Tổ 31, Ấp Ninh Hòa, Xã An Tức, Huyện Tri Tôn

An Giang

Huyện Tri Tôn

884470

Điểm BĐVHX Lê Trì Tổ 1, Ấp An Thạnh, Xã Lê Trì, Huyện Tri Tôn

An Giang

Huyện Tri Tôn

884460

Điểm BĐVHX Tân Tuyến Tổ 1, Ấp Tân Bình, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn

An Giang

Huyện Tri Tôn

884401

Điểm BĐVHX Lương Phi Tổ 2, Ấp An Nhơn, Xã Lương Phi, Huyện Tri Tôn

An Giang

Huyện Tri Tôn

884371

Điểm BĐVHX Ba Chúc Khóm An Hòa B, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn

An Giang

Huyện Tri Tôn

884340

Điểm BĐVHX Núi Tô Tổ 19, Ấp Tô Thuận, Xã Núi Tô, Huyện Tri Tôn

An Giang

Huyện Tri Tôn

884490

Điểm BĐVHX Vĩnh Gia Ấp Vĩnh Cầu, Xã Vĩnh Gia, Huyện Tri Tôn

An Giang

Huyện Tri Tôn

884420

Điểm BĐVHX Lương An Trà Tổ 10, Ấp Giồng Cát, Xã Lương An Trà, Huyện Tri Tôn

An Giang

Huyện Tri Tôn

884480

Điểm BĐVHX Lạc Quới Ấp Vĩnh Thuận, Xã Lạc Qưới, Huyện Tri Tôn

An Giang

Huyện Tri Tôn

884362

Hòm thư Công cộng số 25 Ấp An Lộc, Xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn

An Giang

Huyện Tri Tôn

884504

Hòm thư Công cộng số 26 Ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Phước, Huyện Tri Tôn

 

Advertisements
Scroll to Top