Advertisements

Tiền Giang Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Tiền Giang Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION
Province Tiền Giang
Postal Code 860000 – 864060
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Tiền Giang areas.

Tiền Giang Zip Codes

District Zip Code
My Tho City 860000 – 861170
Cai Be District 864700 – 864840
Cai Lay Town 864100 – 864240
Chau Thanh District 863400 – 863490
Cho Gao District 862000 – 862090
Go Cong Dong District 863000 – 863130
Go Cong Tay District 862400 – 862580
Tan Phu Dong District 862550 – 865190
Tan Phuoc District 863900 – 864060

Tien Giang ZIP code – My Tho City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Tiền Giang

Mỹ Tho

860000

Bưu cục cấp 1 Giao dịch Mỹ Tho

Số 59, Đường 30/4, Phường 1, Mỹ Tho

Tiền Giang

Mỹ Tho

861070

Bưu cục cấp 3 Mỹ Tho 2

Số 80, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Mỹ Tho

Tiền Giang

Mỹ Tho

860900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Tiền Giang

Số 59, Đường 30/4, Phường 1, Mỹ Tho

Tiền Giang

Mỹ Tho

861090

Bưu cục cấp 3 Kinh doanh – Tiếp thị

Số 59, Đường 30/4, Phường 1, Mỹ Tho

Tiền Giang

Mỹ Tho

861400

Bưu cục cấp 3 Yersin

Số 71A, Đường Yersin, Phường 4, Mỹ Tho

Tiền Giang

Mỹ Tho

861818

Bưu cục cấp 3 Bình Đức-863720

Ấp Chợ, Xã Trung An, Mỹ Tho

Tiền Giang

Mỹ Tho

861740

Bưu cục cấp 3 Tân Mỹ Chánh

Ấp Tân B, Xã Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho

Tiền Giang

Mỹ Tho

861710

Bưu cục cấp 3 Trung Lương

Khu phố Trung Lương, Phường 10, Mỹ Tho

Tiền Giang

Mỹ Tho

861760

Điểm BĐVHX Mỹ Phong

Ấp Hội Gia, Xã Mỹ Phong, Mỹ Tho

Tiền Giang

Mỹ Tho

861780

Điểm BĐVHX Đạo Thạnh

Ấp 3a, Xã Đạo Thạnh, Mỹ Tho

Tiền Giang

Mỹ Tho

861800

Điểm BĐVHX Trung An

Ấp 5, Xã Trung An, Mỹ Tho

Tiền Giang

Mỹ Tho

861741

Điểm BĐVHX Tân Mỹ Chánh

Ấp Tân A, Xã Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho

Tiền Giang

Mỹ Tho

863740

Điểm BĐVHX Thới Sơn

Ấp Thới Bình, Xã Thới Sơn, Mỹ Tho

Tiền Giang

Mỹ Tho

861264

Đại lý bưu điện Chợ Cũ

Số 8/5B, Đường Học Lạc, Phường 8, Mỹ Tho

Tiền Giang

Mỹ Tho

861804

Đại lý bưu điện Trung An 4

Số 1/7B, Ấp 2, Xã Trung An, Mỹ Tho

Tiền Giang

Mỹ Tho

861170

Bưu cục văn phòng Tiền Giang

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Mỹ Tho

Tien Giang ZIP code – Cai Be District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Tiền Giang

Cái Bè

864700

Bưu cục cấp 2 Cái Bè

Khu 1a, Thị Trấn Cái Bè, Huyện Cái Bè

Tiền Giang

Cái Bè

864810

Bưu cục cấp 3 Thiên Hộ

Ấp Hậu Phú 1, Xã Hậu Mỹ Bắc A, Huyện Cái Bè

Tiền Giang

Cái Bè

864830

Bưu cục cấp 3 Hòa Khánh

Ấp Hòa Phúc, Xã Hoà Khánh, Huyện Cái Bè

Tiền Giang

Cái Bè

864910

Bưu cục cấp 3 Mỹ Đức Tây

Ấp Mỹ Nghĩa 1, Xã Mỹ Đức Tây, Huyện Cái Bè

Tiền Giang

Cái Bè

864970

Bưu cục cấp 3 An Hữu

Ấp 4, Xã An Hữu, Huyện Cái Bè

Tiền Giang

Cái Bè

864740

Điểm BĐVHX Đông Hòa Hiệp

Ấp An Lợi, Xã Đông Hoà Hiệp, Huyện Cái Bè

Tiền Giang

Cái Bè

864780

Điểm BĐVHX Hậu Thành

Ấp Hậu Hoa, Xã Hậu Thành, Huyện Cái Bè

Tiền Giang

Cái Bè

864790

Điểm BĐVHX Hậu Mỹ Phú

Ấp Mỹ Phú A, Xã Hậu Mỹ Phú, Huyện Cái Bè

Tiền Giang

Cái Bè

864777

Điểm BĐVHX An Cư

Ấp An Thái, Xã An Cư, Huyện Cái Bè

Tiền Giang

Cái Bè

864800

Điểm BĐVHX Hậu Mỹ Trinh

Ấp Mỹ Tường A, Xã Hậu Mỹ Trinh, Huyện Cái Bè

Tiền Giang

Cái Bè

864850

Điểm BĐVHX Thiện Trí

Ấp Mỹ Phú, Xã Thiện Trí, Huyện Cái Bè

Tiền Giang

Cái Bè

864860

Điểm BĐVHX Thiện Trung

Ấp Mỹ Trinh, Xã Thiện Trung, Huyện Cái Bè

Tiền Giang

Cái Bè

864870

Điểm BĐVHX Mỹ Trung

Ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Trung, Huyện Cái Bè

Tiền Giang

Cái Bè

864880

Điểm BĐVHX Mỹ Đức Đông

Ấp Mỹ Quới, Xã Mỹ Đức Đông, Huyện Cái Bè

Tiền Giang

Cái Bè

864911

Điểm BĐVHX Mỹ Đức Tây

Ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Đức Tây, Huyện Cái Bè

Tiền Giang

Cái Bè

864890

Điểm BĐVHX Mỹ Tân

Ấp 2, Xã Mỹ Tân, Huyện Cái Bè

Tiền Giang

Cái Bè

864900

Điểm BĐVHX Mỹ Lợi B

Ấp Lợi Nhơn, Xã Mỹ Lợi B, Huyện Cái Bè

Tiền Giang

Cái Bè

864930

Điểm BĐVHX An Thái Đông

Ấp Thái Hòa, Xã An Thái Đông, Huyện Cái Bè

Tiền Giang

Cái Bè

864940

Điểm BĐVHX An Thái Trung

Ấp 1, Xã An Thái Trung, Huyện Cái Bè

Tiền Giang

Cái Bè

864950

Điểm BĐVHX Tân Thanh

Ấp 2, Xã Tân Hưng, Huyện Cái Bè

Tiền Giang

Cái Bè

864960

Điểm BĐVHX Mỹ Lương

Ấp Lương Lễ, Xã Mỹ Lương, Huyện Cái Bè

Tiền Giang

Cái Bè

864990

Điểm BĐVHX Hòa Hưng

Ấp Bình, Xã Hoà Hưng, Huyện Cái Bè

Tiền Giang

Cái Bè

864760

Điểm BĐVHX Mỹ Hội

Ấp Mỹ Trung, Xã Mỹ Hội, Huyện Cái Bè

Tiền Giang

Cái Bè

864840

Bưu cục văn phòng Cái Bè

Khu 1a, Thị Trấn Cái Bè, Huyện Cái Bè

Tien Giang ZIP code – Cai Lay Town

Province

Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Tiền Giang

Cai Lậy

864100

Bưu cục cấp 2 Cai Lậy

Số 62, Đường Quốc Lộ 1a, Thị Trấn Cai Lậy, Huyện Cai Lậy

Tiền Giang

Cai Lậy

864186

Bưu cục cấp 3 Nhị Quý

Ấp Quí Thạnh, Xã Tân Hội, Huyện Cai Lậy

Tiền Giang

Cai Lậy

864270

Bưu cục cấp 3 Bình Phú

Ấp Bình Tịnh, Xã Bình Phú, Huyện Cai Lậy

Tiền Giang

Cai Lậy

864230

Bưu cục cấp 3 Mỹ Phước Tây

Ấp Kinh 12, Xã Mỹ Phước Tây, Huyện Cai Lậy

Tiền Giang

Cai Lậy

864440

Bưu cục cấp 3 Ba Dừa

Ấp 17, Xã Long Trung, Huyện Cai Lậy

Tiền Giang

Cai Lậy

864190

Điểm BĐVHX Tân Phú

Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Phú, Huyện Cai Lậy

Tiền Giang

Cai Lậy

864300

Điểm BĐVHX Mỹ Thành Nam

Ấp 6, Xã Mỹ Thành Nam, Huyện Cai Lậy

Tiền Giang

Cai Lậy

864320

Điểm BĐVHX Mỹ Thành Bắc

Ấp 1, Xã Mỹ Thành Bắc, Huyện Cai Lậy

Tiền Giang

Cai Lậy

864260

Điểm BĐVHX Thạnh Lộc

Ấp 3, Xã Thạnh Lộc, Huyện Cai Lậy

Tiền Giang

Cai Lậy

864540

Điểm BĐVHX Mỹ Long

Ấp Mỹ Hội, Xã Mỹ Long, Huyện Cai Lậy

Tiền Giang

Cai Lậy

864340

Điểm BĐVHX Cẩm Sơn

Ấp 1, Xã Cẩm Sơn, Huyện Cai Lậy

Tiền Giang

Cai Lậy

864350

Điểm BĐVHX Phú An

Ấp 2, Xã Phú An, Huyện Cai Lậy

Tiền Giang

Cai Lậy

864370

Điểm BĐVHX Hiệp Đức

Ấp Hiệp Nhơn, Xã Hiệp Đức, Huyện Cai Lậy

Tiền Giang

Cai Lậy

864380

Điểm BĐVHX Hội Xuân

Ấp Hội Trí, Xã Hội Xuân, Huyện Cai Lậy

Tiền Giang

Cai Lậy

864490

Điểm BĐVHX Long Tiên

Ấp Mỹ Lợi B, Xã Long Tiên, Huyện Cai Lậy

Tiền Giang

Cai Lậy

864400

Điểm BĐVHX Tân Phong

Ấp Tân Bường B, Xã Tân Phong, Huyện Cai Lậy

Tiền Giang

Cai Lậy

864510

Điểm BĐVHX Tam Bình

Ấp Bình Thuận, Xã Tam Bình, Huyện Cai Lậy

Tiền Giang

Cai Lậy

864470

Điểm BĐVHX Ngũ Hiệp

Ấp Hòa Hảo, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Cai Lậy

Tiền Giang

Cai Lậy

864441

Đại lý bưu điện Hưng Long

Ấp 12, Xã Long Trung, Huyện Cai Lậy

Tiền Giang

Cai Lậy

864240

Bưu cục văn phòng Cai Lậy

Khu 1, Thị Trấn Cai Lậy, Huyện Cai Lậy

Tien Giang ZIP code – Chau Thanh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Tiền Giang

Châu Thành

863400

Bưu cục cấp 2 Châu Thành

Ấp Cá, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Châu Thành

Tiền Giang

Châu Thành

863426

Bưu cục cấp 3 KCN Tân Hương

Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành

Tiền Giang

Châu Thành

863500

Bưu cục cấp 3 Long Định

Ấp Mới, Xã Long Định, Huyện Châu Thành

Tiền Giang

Châu Thành

863550

Bưu cục cấp 3 Dưỡng Điềm

Ấp Hòa, Xã Dưỡng Điềm, Huyện Châu Thành

Tiền Giang

Châu Thành

863630

Bưu cục cấp 3 Vĩnh Kim

Ấp Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Kim, Huyện Châu Thành

Tiền Giang

Châu Thành

863440

Điểm BĐVHX Tân Lý Đông

Ấp Tân Quới, Xã Tân Lý Đông, Huyện Châu Thành

Tiền Giang

Châu Thành

863435

Điểm BĐVHX Tân Hội Đông

Ấp Tân Xuân, Xã Tân Hội Đông, Huyện Châu Thành

Tiền Giang

Châu Thành

863540

Điểm BĐVHX Điềm Hy

Ấp Thới, Xã Điềm Hy, Huyện Châu Thành

Tiền Giang

Châu Thành

863579

Điểm BĐVHX Long Hưng

Ấp Long Thới, Xã Long Hưng, Huyện Châu Thành

Tiền Giang

Châu Thành

863640

Điểm BĐVHX Bàn Long

Ấp Long Thành A, Xã Bàn Long, Huyện Châu Thành

Tiền Giang

Châu Thành

863650

Điểm BĐVHX Song Thuận

Ấp Tây Hoà, Xã Song Thuận, Huyện Châu Thành

Tiền Giang

Châu Thành

863660

Điểm BĐVHX Kim Sơn

Ấp Hội, Xã Kim Sơn, Huyện Châu Thành

Tiền Giang

Châu Thành

863520

Điểm BĐVHX Nhị Bình

Ấp Trung A, Xã Nhị Bình, Huyện Châu Thành

Tiền Giang

Châu Thành

863411

Đại lý bưu điện Tân Thạnh

Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Lý Tây, Huyện Châu Thành

Tiền Giang

Châu Thành

863412

Đại lý bưu điện Tân Thạnh 2

Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Lý Tây, Huyện Châu Thành

Tiền Giang

Châu Thành

863420

Đại lý bưu điện Tân Hương

Ấp Tân Phú, Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành

Tiền Giang

Châu Thành

863421

Đại lý bưu điện Tân Hương 2

Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành

Tiền Giang

Châu Thành

863460

Đại lý bưu điện Thân Hòa

Ấp Thân Hòa, Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành

Tiền Giang

Châu Thành

863680

Đại lý bưu điện Long Tường

Ấp Long Tường, Xã Long An, Huyện Châu Thành

Tiền Giang

Châu Thành

863681

Đại lý bưu điện Long Thạnh

Ấp Long Thới, Xã Long An, Huyện Châu Thành

Tiền Giang

Châu Thành

863481

Đại lý bưu điện Tam Hiệp

Ấp 5, Xã Tam Hiệp, Huyện Châu Thành

Tiền Giang

Châu Thành

863710

Đại lý bưu điện Thạnh Phú

Ấp Chợ, Xã Thạnh Phú, Huyện Châu Thành

Tiền Giang

Châu Thành

863490

Bưu cục văn phòng Châu Thành

Ấp Cá, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Châu Thành

Tien Giang ZIP code – Cho Gao District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Tiền Giang

Chợ Gạo

862000

Bưu cục cấp 2 Chợ Gạo

Số 129 ô1, Khu 2, Thị Trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo

Tiền Giang

Chợ Gạo

862200

Bưu cục cấp 3 Bến Tranh

Ấp Lương Phú A, Xã Lương Hoà Lạc, Huyện Chợ Gạo

Tiền Giang

Chợ Gạo

862140

Bưu cục cấp 3 Thủ Khoa Huân

Ấp An Thị, Xã Mỹ Tịnh An, Huyện Chợ Gạo

Tiền Giang

Chợ Gạo

862011

Điểm BĐVHX Bình Phan

Ấp Bình Thọ Trung, Xã Bình Phan, Huyện Chợ Gạo

Tiền Giang

Chợ Gạo

862020

Điểm BĐVHX Bình Phục Nhứt

Ấp Bình Khương 1, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo

Tiền Giang

Chợ Gạo

862040

Điểm BĐVHX Tân Thuận Bình

Ấp Tân Bình 2a, Xã Tân Thuận Bình, Huyện Chợ Gạo

Tiền Giang

Chợ Gạo

862060

Điểm BĐVHX Quơn Long

Ấp Long Thạnh, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo

Tiền Giang

Chợ Gạo

862160

Điểm BĐVHX Long Bình Điền

Ấp Điền Thạnh, Xã Long Bình Điền, Huyện Chợ Gạo

Tiền Giang

Chợ Gạo

862180

Điểm BĐVHX Song Bình

Ấp Bình An, Xã Song Bình, Huyện Chợ Gạo

Tiền Giang

Chợ Gạo

862080

Điểm BĐVHX Đăng Hưng Phước

Ấp Bình Phú Quới, Xã Đăng Hưng Phước, Huyện Chợ Gạo

Tiền Giang

Chợ Gạo

862120

Điểm BĐVHX Thanh Bình

Ấp Bình Long, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Gạo

Tiền Giang

Chợ Gạo

862220

Điểm BĐVHX Phú Kiết

Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo

Tiền Giang

Chợ Gạo

862240

Điểm BĐVHX Hòa Tịnh

Ấp Hòa Phú, Xã Hoà Tịnh, Huyện Chợ Gạo

Tiền Giang

Chợ Gạo

862100

Điểm BĐVHX Tân Bình Thạnh

Ấp Nhật Tân, Xã Tân Bình Thạnh, Huyện Chợ Gạo

Tiền Giang

Chợ Gạo

862110

Điểm BĐVHX Trung Hòa

Ấp Trung Thạnh, Xã Trung Hoà, Huyện Chợ Gạo

Tiền Giang

Chợ Gạo

862250

Điểm BĐVHX Xuân Đông

Ấp Tân Thạnh, Xã Xuân Đông, Huyện Chợ Gạo

Tiền Giang

Chợ Gạo

862260

Điểm BĐVHX Hòa Định

Ấp Hòa Lạc Trung, Xã Hoà Định, Huyện Chợ Gạo

Tiền Giang

Chợ Gạo

862280

Điểm BĐVHX An Thạnh Thủy

Ấp Thạnh An, Xã An Thạnh Thủy, Huyện Chợ Gạo

Tiền Giang

Chợ Gạo

862300

Điểm BĐVHX Bình Ninh

Ấp Bình Quới Hạ, Xã Bình Ninh, Huyện Chợ Gạo

Tiền Giang

Chợ Gạo

862090

Bưu cục văn phòng Chợ Gạo

Khu 1, Thị Trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo

Tien Giang ZIP code – Go Cong Dong District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Tiền Giang

Gò Công Đông

863000

Bưu cục cấp 2 Gò Công Đông

Khu Phố Hòa Thơm 1, Thị Trấn Tân Hoà, Huyện Gò Công Đông

Tiền Giang

Gò Công Đông

863140

Bưu cục cấp 3 Tân Tây

Ấp 1, Xã Tân Tây, Huyện Gò Công Đông

Tiền Giang

Gò Công Đông

863100

Bưu cục cấp 3 Vàm Láng

Khu phố Lăng 1, Thị Trấn Vàm Láng, Huyện Gò Công Đông

Tiền Giang

Gò Công Đông

863050

Bưu cục cấp 3 Tân Thành

Ấp Cầu Muống, Xã Tân Thành, Huyện Gò Công Đông

Tiền Giang

Gò Công Đông

863190

Điểm BĐVHX Bình Nghị

Ấp Thạnh Hòa, Xã Bình Nghị, Huyện Gò Công Đông

Tiền Giang

Gò Công Đông

863110

Điểm BĐVHX Bình Ân

Ấp Gò Me, Xã Bình Ân, Huyện Gò Công Đông

Tiền Giang

Gò Công Đông

863070

Điểm BĐVHX Tân Điền

Ấp Trung, Xã Tân Điền, Huyện Gò Công Đông

Tiền Giang

Gò Công Đông

863080

Điểm BĐVHX Kiểng Phước

Ấp Chợ, Xã Kiểng Phước, Huyện Gò Công Đông

Tiền Giang

Gò Công Đông

863170

Điểm BĐVHX Tân Phước

Ấp 7, Xã Tân Phước, Huyện Gò Công Đông

Tiền Giang

Gò Công Đông

863160

Điểm BĐVHX Gia Thuận

Ấp 3, Xã Gia Thuận, Huyện Gò Công Đông

Tiền Giang

Gò Công Đông

863260

Điểm BĐVHX Phước Trung

Ấp Nghĩa Chí, Xã Phước Trung, Huyện Gò Công Đông

Tiền Giang

Gò Công Đông

863120

Điểm BĐVHX Tân Đông

Ấp Gò Lức, Xã Tân Đông, Huyện Gò Công Đông

Tiền Giang

Gò Công Đông

863039

Điểm BĐVHX Tăng Hòa

Ấp Giồng Đình, Xã Tăng Hòa, Huyện Gò Công Đông

Tiền Giang

Gò Công Đông

863130

Bưu cục văn phòng Gò Công Đông

Khu Phố Hòa Thơm 1, Thị Trấn Tân Hoà, Huyện Gò Công Đông

Tien Giang ZIP code – Go Cong Tay District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Tiền Giang

Gò Công Tây

862400

Bưu cục cấp 2 Gò Công Tây

Ấp Hạ, Thị Trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò Công Tây

Tiền Giang

Gò Công Tây

862480

Bưu cục cấp 3 Đồng Sơn

Ấp Thạnh Thới, Xã Đồng Sơn, Huyện Gò Công Tây

Tiền Giang

Gò Công Tây

862590

Bưu cục cấp 3 Long Bình

Ấp Khương Ninh, Xã Long Bình, Huyện Gò Công Tây

Tiền Giang

Gò Công Tây

862420

Điểm BĐVHX Thạnh Trị

Ấp Thạnh An, Xã Thạnh Trị, Huyện Gò Công Tây

Tiền Giang

Gò Công Tây

862440

Điểm BĐVHX Yên Luông

Ấp Long Bình, Xã Yên Luông, Huyện Gò Công Tây

Tiền Giang

Gò Công Tây

862470

Điểm BĐVHX Đồng Thạnh

Ấp Lợi An, Xã Đồng Thạnh, Huyện Gò Công Tây

Tiền Giang

Gò Công Tây

862456

Điểm BĐVHX Thành Công

Ấp Bình Nhựt, Xã Thành Công, Huyện Gò Công Tây

Tiền Giang

Gò Công Tây

862460

Điểm BĐVHX Bình Phú

Ấp Bình Phú, Xã Bình Phú, Huyện Gò Công Tây

Tiền Giang

Gò Công Tây

862500

Điểm BĐVHX Thạnh Nhựt

Ấp Bình Tây, Xã Thạnh Nhựt, Huyện Gò Công Tây

Tiền Giang

Gò Công Tây

862490

Điểm BĐVHX Bình Nhì

Ấp Bình Đông Trung, Xã Bình Nhì, Huyện Gò Công Tây

Tiền Giang

Gò Công Tây

862510

Điểm BĐVHX Vĩnh Hựu

Ấp Thạnh Thới, Xã Vĩnh Hựu, Huyện Gò Công Tây

Tiền Giang

Gò Công Tây

862540

Điểm BĐVHX Long Vĩnh

Ấp Hưng Hòa Nam, Xã Long Vĩnh, Huyện Gò Công Tây

Tiền Giang

Gò Công Tây

862610

Điểm BĐVHX Bình Tân

Ấp Thuận Trị, Xã Bình Tân, Huyện Gò Công Tây

Tiền Giang

Gò Công Tây

862580

Bưu cục văn phòng Gò Công Tây

Ấp Hạ, Thị Trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò Công Tây

Tien Giang ZIP code – Tan Phu Dong District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Tiền Giang

Tân Phú Đông

862550

Bưu cục cấp 3 Tân Phú

Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Phú, Huyện Tân Phú Đông

Tiền Giang

Tân Phú Đông

862520

Điểm BĐVHX Tân Thới

Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Thới, Huyện Tân Phú Đông

Tiền Giang

Tân Phú Đông

862560

Bưu cục cấp 3 Phú Thạnh

Ấp Tân Phú, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông

Tiền Giang

Tân Phú Đông

863280

Bưu cục cấp 3 Phú Đông

Ấp Lý Quàn 1, Xã Phú Đông, Huyện Tân Phú Đông

Tiền Giang

Tân Phú Đông

863290

Điểm BĐVHX Phú Tân

Ấp Phú Hữu, Xã Phú Tân, Huyện Tân Phú Đông

Tiền Giang

Tân Phú Đông

862586

Điểm BĐVHX Tân Thạnh

Ấp Tân Thành 2, Xã Tân Thạnh, Huyện Tân Phú Đông

Tiền Giang

Tân Phú Đông

865130

Bưu cục cấp 2 Tân Phú Đông

Ấp Tân Phú, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông

Tiền Giang

Tân Phú Đông

865190

Bưu cục văn phòng Tân Phú Đông

Ấp Tân Phú, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông

Tien Giang ZIP code – Tan Phuoc District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Tiền Giang

Tân Phước

863900

Bưu cục cấp 2 Tân Phước

Khu 1, Thị Trấn Mỹ Phước, Huyện Tân Phước

Tiền Giang

Tân Phước

863990

Bưu cục cấp 3 Phú Mỹ

Ấp Phú Hữu, Xã Phú Mỹ, Huyện Tân Phước

Tiền Giang

Tân Phước

863930

Điểm BĐVHX Tân Lập 1

Ấp 1, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước

Tiền Giang

Tân Phước

863944

Điểm BĐVHX Tân Lập 2

Ấp Tân Bình, Xã Tân Lập 2, Huyện Tân Phước

Tiền Giang

Tân Phước

863911

Điểm BĐVHX Phước Lập

Ấp Mỹ Lợi, Xã Phước Lập, Huyện Tân Phước

Tiền Giang

Tân Phước

863970

Điểm BĐVHX Mỹ Phước

Ấp Mỹ Trường, Xã Mỹ Phước, Huyện Tân Phước

Tiền Giang

Tân Phước

863980

Điểm BĐVHX Hưng Thạnh

Ấp Hưng Điền, Xã Hưng Thạnh, Huyện Tân Phước

Tiền Giang

Tân Phước

863950

Điểm BĐVHX Tân Hòa Thành

Ấp Tân Quới, Xã Tân Hoà Thành, Huyện Tân Phước

Tiền Giang

Tân Phước

864000

Điểm BĐVHX Tân Hòa Đông

Ấp Tân Thuận, Xã Tân Hoà Đông, Huyện Tân Phước

Tiền Giang

Tân Phước

864010

Điểm BĐVHX Thạnh Mỹ

Ấp Mỹ Lộc, Xã Thạnh Mỹ, Huyện Tân Phước

Tiền Giang

Tân Phước

864020

Điểm BĐVHX Thạnh Tân

Ấp 4, Xã Thạnh Tân, Huyện Tân Phước

Tiền Giang

Tân Phước

864040

Điểm BĐVHX Tân Hòa Tây

Ấp Tân Hưng Tây, Xã Tân Hoà Tây, Huyện Tân Phước

Tiền Giang

Tân Phước

864030

Điểm BĐVHX Thạnh Hòa

Ấp Hòa Đông, Xã Thạnh Hoà, Huyện Tân Phước

Tiền Giang

Tân Phước

864060

Bưu cục văn phòng Tân Phước

Khu 1, Thị Trấn Mỹ Phước, Huyện Tân Phước

 

Advertisements
Scroll to Top

Don’t miss our latest Update

Join our weekly newsletter to receive latest information from us