Advertisements

Vĩnh Phúc Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Vĩnh Phúc Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION
Province Vĩnh Phúc
Postal Code 280000 – 282990
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Vĩnh Phúc areas.

Vĩnh Phúc Zip Codes

District Zip Code
Vinh Yen City 280000 – 281016
Phuc Yen Town 283400 – 283570
Binh Xuyen District 281200 – 281429
Lap Thach District 281800 – 282247
Song Lo District 281980 – 283140
Tam Dao District 283600 – 283780
Tam Duong District 281500 – 281640
Vinh Tuong District 282300 – 282360
Yen Lac District 282800 – 282990

Vinh Phuc ZIP code – Vinh Yen city

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Vĩnh Phúc

Vĩnh Yên

280000

Bưu cục cấp 1 Vĩnh Yên

Số 2, Đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền , Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc

Vĩnh Yên

280100

Bưu cục cấp 3 Đồng Tâm

Khu phố 1, Phường Đồng Tâm, Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc

Vĩnh Yên

281020

Bưu cục cấp 3 Phường Khai Quang

Đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc

Vĩnh Yên

281040

Điểm BĐVHX Định Trung

Làng Đậu, Xã Định Trung, Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc

Vĩnh Yên

281140

Điểm BĐVHX Thanh Trù

Thôn Vị Trù, Xã Thanh Trù, Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc

Vĩnh Yên

280900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Vĩnh Phúc

Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc

Vĩnh Yên

281155

Bưu cục cấp 3 Liên Bảo

Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc

Vĩnh Yên

283910

Bưu cục cấp 3 KHL Vĩnh Phúc

Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc

Vĩnh Yên

281190

Bưu cục văn phòng VP BĐT Vĩnh Phúc

Số 2, Đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền , Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc

Vĩnh Yên

281016

Bưu cục cấp 3 KHL Vĩnh Yên

Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, Vĩnh Yên

Vinh Phuc ZIP code – Phuc Yen Town

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Vĩnh Phúc

Phúc Yên

283400

Bưu cục cấp 2 Phúc Yên

Thôn Tiền Châu, Xã Tiền Châu, Thị xã Phúc Yên

Vĩnh Phúc

Phúc Yên

283401

Bưu cục cấp 3 Trưng Trắc

Khu phố Lạc Long Quân, Phường Trưng Trắc, Thị xã Phúc Yên

Vĩnh Phúc

Phúc Yên

283460

Bưu cục cấp 3 Xuân Hòa

Tổ 1, Phường Xuân Hòa, Thị xã Phúc Yên

Vĩnh Phúc

Phúc Yên

283520

Điểm BĐVHX Nam Viêm

Thôn Khả Do, Xã Nam Viêm, Thị xã Phúc Yên

Vĩnh Phúc

Phúc Yên

283530

Điểm BĐVHX Ngọc Thanh

Xóm Đồng Đầ̀m, Xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên

Vĩnh Phúc

Phúc Yên

283501

Điểm BĐVHX Cao Minh

Thôn Xuân Hoà 1, Xã Cao Minh, Thị xã Phúc Yên

Vĩnh Phúc

Phúc Yên

283495

Bưu cục cấp 3 KHL Phúc Yên

Thôn Tiền Châu, Xã Tiền Châu, Thị xã Phúc Yên

Vĩnh Phúc

Phúc Yên

283545

Hòm thư Công cộng Ngọc Thanh

Xóm Đồng Đầ̀m, Xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên

Vĩnh Phúc

Phúc Yên

283546

Kiốt bưu điện Đại Lải

Dãy nhà , Khu trung tâm thương mại Khu A Hồ Đại lải, Xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên

Vĩnh Phúc

Phúc Yên

283570

Kiốt bưu điện Hùng Vương

Số 43, Ngõ 1,2,3,4,…, Đường Hai Bà Trưng, Phường Hùng Vương, Thị xã Phúc Yên

Vinh Phuc ZIP code – Binh Xuyen District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Vĩnh Phúc

Bình Xuyên

281200

Bưu cục cấp 2 Bình Xuyên

Thôn Hương Ngọc, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc

Bình Xuyên

281330

Bưu cục cấp 3 Quang Hà

Thôn Xuân Quang, Thị Trấn Gia Khánh, Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc

Bình Xuyên

281201

Điểm BĐVHX Hương Canh

Thôn Tiến Hường, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc

Bình Xuyên

281370

Điểm BĐVHX Tân Phong

Thôn Tiền Phong, Xã Tân Phong, Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc

Bình Xuyên

281390

Điểm BĐVHX Thanh Lãng

Thôn Đoàn Kết, Thị Trấn Thanh Lãng, Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc

Bình Xuyên

281410

Điểm BĐVHX Phú Xuân

Thôn Lý Hải, Xã Phú Xuân, Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc

Bình Xuyên

281260

Điểm BĐVHX Tam Hợp

Thôn Nội Phật, Xã Tam Hợp, Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc

Bình Xuyên

281220

Điểm BĐVHX Bá Hiến

Thôn Quang Vinh, Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc

Bình Xuyên

281250

Điểm BĐVHX Trung Mỹ

Thôn Đồng Giang, Xã Trung Mỹ, Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc

Bình Xuyên

281210

Điểm BĐVHX Sơn Lôi

Thôn Nhân Nghĩa, Xã Sơn Lôi, Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc

Bình Xuyên

281310

Điểm BĐVHX Hương Sơn

Thôn Tam Lộng, Xã Hương Sơn, Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc

Bình Xuyên

281280

Điểm BĐVHX Thiện Kế

Thôn Hương Đà, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc

Bình Xuyên

281331

Điểm BĐVHX Gia Khánh

Thôn Gia Du, Thị Trấn Gia Khánh, Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc

Bình Xuyên

281358

Hòm thư Công cộng Quất Lưu

Thôn Núi, Xã Quất Lưu, Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc

Bình Xuyên

281428

Hòm thư Công cộng Đạo Đức

Thôn Kếu, Xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc

Bình Xuyên

281359

Đại lý bưu điện Quất Lưu

Thôn Thôn Vải, Xã Quất Lưu, Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc

Bình Xuyên

281429

Đại lý bưu điện Đạo Đức

Thôn Kếu, Xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên

Vinh Phuc ZIP code – Lap Thach District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Vĩnh Phúc

Lập Thạch

281800

Bưu cục cấp 2 Lập Thạch

Tổ Số 1 Phú Chiền, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch

Vĩnh Phúc

Lập Thạch

281850

Bưu cục cấp 3 Liễn Sơn

Xóm Hoa Lư, Xã Liễn Sơn, Huyện Lập Thạch

Vĩnh Phúc

Lập Thạch

282180

Điểm BĐVHX Triệu Đề

Thôn Tân Tiến, Xã Triệu Đề, Huyện Lập Thạch

Vĩnh Phúc

Lập Thạch

282130

Điểm BĐVHX Xuân Lôi

Thôn Đông Xuân, Xã Xuân Lôi, Huyện Lập Thạch

Vĩnh Phúc

Lập Thạch

282140

Điểm BĐVHX Văn Quán

Thôn Tương Kế, Xã Văn Quán, Huyện Lập Thạch

Vĩnh Phúc

Lập Thạch

282170

Điểm BĐVHX Đình Chu

Thôn Trung Kiên, Xã Đình Chu, Huyện Lập Thạch

Vĩnh Phúc

Lập Thạch

282160

Điểm BĐVHX Sơn Đông

Thôn Lũng Hòa, Xã Sơn Đông, Huyện Lập Thạch

Vĩnh Phúc

Lập Thạch

281820

Điểm BĐVHX Tử Du

Thôn Sau Ga, Xã Tử Du, Huyện Lập Thạch

Vĩnh Phúc

Lập Thạch

281830

Điểm BĐVHX Bàn Giản

Thôn Đông Lai, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch

Vĩnh Phúc

Lập Thạch

281840

Điểm BĐVHX Liên Hòa

Thôn Phú Khánh, Xã Liên Hòa, Huyện Lập Thạch

Vĩnh Phúc

Lập Thạch

282200

Điểm BĐVHX Đồng Ích

Thôn Viên Luận, Xã Đồng Ích, Huyện Lập Thạch

Vĩnh Phúc

Lập Thạch

282190

Điểm BĐVHX Tiên Lữ

Thôn Minh Trụ, Xã Tiên Lữ, Huyện Lập Thạch

Vĩnh Phúc

Lập Thạch

281870

Điểm BĐVHX Xuân Hòa

Thôn Thành Công, Xã Xuân Hòa, Huyện Lập Thạch

Vĩnh Phúc

Lập Thạch

281920

Điểm BĐVHX Ngọc Mỹ

Thôn Nghệ Oản, Xã Ngọc Mỹ, Huyện Lập Thạch

Vĩnh Phúc

Lập Thạch

281900

Điểm BĐVHX Quang Sơn

Thôn Sơn Kịch, Xã Quang Sơn, Huyện Lập Thạch

Vĩnh Phúc

Lập Thạch

281890

Điểm BĐVHX Hợp Lý

Thôn Độc Lập 1, Xã Hợp Lý, Huyện Lập Thạch

Vĩnh Phúc

Lập Thạch

281880

Điểm BĐVHX Bắc Bình

Thôn Bình Long, Xã Bắc Bình , Huyện Lập Thạch

Vĩnh Phúc

Lập Thạch

281860

Điểm BĐVHX Thái Hòa

Thôn Đồng Làng, Xã Thái Hòa, Huyện Lập Thạch

Vĩnh Phúc

Lập Thạch

281910

Điểm BĐVHX Vân Trục

Thôn Vân Trục, Xã Vân Trực, Huyện Lập Thạch

Vĩnh Phúc

Lập Thạch

282247

Đại lý bưu điện Liễn Sơn

Thôn Đá Trắng, Xã Liễn Sơn, Huyện Lập Thạch

Vinh Phuc ZIP code – Song Lo District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Vĩnh Phúc

Sông Lô

281980

Bưu cục cấp 3 Bến Then

Thôn Then, Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô

Vĩnh Phúc

Sông Lô

281960

Điểm BĐVHX Tân Lập

Thôn Cẩm Bình 1, Xã Tân Lập, Huyện Sông Lô

Vĩnh Phúc

Sông Lô

281970

Điểm BĐVHX Nhạo Sơn

Thôn Ngọc Đèn, Xã Nhạo Sơn, Huyện Sông Lô

Vĩnh Phúc

Sông Lô

281930

Điểm BĐVHX Đồng Quế

Thôn Quế Trạo A, Xã Đồng Quế, Huyện Sông Lô

Vĩnh Phúc

Sông Lô

282080

Điểm BĐVHX Như Thụy

Thôn Liên Sơn, Xã Như Thụy, Huyện Sông Lô

Vĩnh Phúc

Sông Lô

282100

Điểm BĐVHX Tứ Yên

Thôn Yên Kiều, Xã Tứ Yên, Huyện Sông Lô

Vĩnh Phúc

Sông Lô

282120

Điểm BĐVHX Đức Bác

Thôn Thượng Đức, Xã Đức Bác, Huyện Sông Lô

Vĩnh Phúc

Sông Lô

282110

Điểm BĐVHX Đồng Thịnh

Thôn Chiến Thắng, Xã Đồng Thịnh, Huyện Sông Lô

Vĩnh Phúc

Sông Lô

282090

Điểm BĐVHX Yên Thạch

Thôn Minh Tân, Xã Yên Thạch, Huyện Sông Lô

Vĩnh Phúc

Sông Lô

282150

Điểm BĐVHX Cao Phong

Thôn Nông Xanh, Xã Cao Phong, Huyện Sông Lô

Vĩnh Phúc

Sông Lô

281990

Điểm BĐVHX Phương Khoan

Thôn Đại Minh, Xã Phương Khoan, Huyện Sông Lô

Vĩnh Phúc

Sông Lô

282010

Điểm BĐVHX Đôn Nhân

Thôn Hòa Bình, Xã Đôn Nhân, Huyện Sông Lô

Vĩnh Phúc

Sông Lô

282040

Điểm BĐVHX Hải Lựu

Thôn Gò Dùng, Xã Hải Lựu , Huyện Sông Lô

Vĩnh Phúc

Sông Lô

282070

Điểm BĐVHX Bạch Lưu

Thôn Hồng Sen, Xã Bạch Lưu, Huyện Sông Lô

Vĩnh Phúc

Sông Lô

281950

Điểm BĐVHX Quang Yên

Thôn Đá Đen, Xã Quang Yên, Huyện Sông Lô

Vĩnh Phúc

Sông Lô

281940

Điểm BĐVHX Lãng Công

Thôn Đoàn Kết, Xã Lãng Công , Huyện Sông Lô

Vĩnh Phúc

Sông Lô

282030

Điểm BĐVHX Nhân Đạo

Thôn Tiền Phong, Xã Nhân Đạo , Huyện Sông Lô

Vĩnh Phúc

Sông Lô

283140

Bưu cục cấp 2 Sông Lô

Thôn Then, Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô

Vinh Phuc ZIP code – Tam Dao District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Vĩnh Phúc

Tam Đảo

283600

Bưu cục cấp 2 Tam Đảo

Thôn Đồi Thông, Xã Hợp Châu, Huyện Tam Đảo

Vĩnh Phúc

Tam Đảo

283601

Bưu cục cấp 3 Tam Đảo Núi

Thôn 1, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo

Vĩnh Phúc

Tam Đảo

283630

Điểm BĐVHX Đại Đình

Thôn Trại Mới, Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo

Vĩnh Phúc

Tam Đảo

283660

Điểm BĐVHX Tam Quan

Khu Phố Chợ, Xã Tam Quan , Huyện Tam Đảo

Vĩnh Phúc

Tam Đảo

283680

Điểm BĐVHX Hồ Sơn

Thôn Cầu Tre, Xã Hồ Sơn, Huyện Tam Đảo

Vĩnh Phúc

Tam Đảo

283760

Điểm BĐVHX Minh Quang

Thôn Quang Minh, Xã Minh Quang, Huyện Tam Đảo

Vĩnh Phúc

Tam Đảo

283700

Điểm BĐVHX Đạo Trù

Thôn Tân Tiến, Xã Đạo Trù, Huyện Tam Đảo

Vĩnh Phúc

Tam Đảo

283720

Điểm BĐVHX Bồ Lý

Thôn Trại Mái, Xã Bồ Lý, Huyện Tam Đảo

Vĩnh Phúc

Tam Đảo

283740

Điểm BĐVHX Yên Dương

Thôn Đông Thành, Xã Yên Dương, Huyện Tam Đảo

Vĩnh Phúc

Tam Đảo

283780

Kiốt bưu điện Hợp Châu

Thôn Đồi Thông, Xã Hợp Châu, Huyện Tam Đảo

Vinh Phuc ZIP code – Tam Duong District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Vĩnh Phúc

Tam Dương

281500

Bưu cục cấp 2 Tam Dương

Thôn Vĩnh Phú, Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương

Vĩnh Phúc

Tam Dương

281600

Điểm BĐVHX An Hòa

Thôn Hương Đình, Xã An Hòa, Huyện Tam Dương

Vĩnh Phúc

Tam Dương

281660

Điểm BĐVHX Duy Phiên

Thôn Thượng, Xã Duy Phiên, Huyện Tam Dương

Vĩnh Phúc

Tam Dương

281700

Điểm BĐVHX Đạo Tú

Thôn Hủng 1, Xã Đạo Tú, Huyện Tam Dương

Vĩnh Phúc

Tam Dương

281560

Điểm BĐVHX Đồng Tĩnh

Thôn Nỉnh, Xã Đồng Tĩnh , Huyện Tam Dương

Vĩnh Phúc

Tam Dương

281620

Điểm BĐVHX Hoàng Đan

Thôn Hóc, Xã Hoàng Đan, Huyện Tam Dương

Vĩnh Phúc

Tam Dương

281690

Điểm BĐVHX Hợp Thịnh

Thôn Lạc Thịnh, Xã Hợp Thịnh, Huyện Tam Dương

Vĩnh Phúc

Tam Dương

281530

Điểm BĐVHX Hướng Đạo

Thôn Giếng Mát, Xã Hướng Đạo, Huyện Tam Dương

Vĩnh Phúc

Tam Dương

281540

Điểm BĐVHX Kim Long

Thôn Đồng Bắc, Xã Kim Long, Huyện Tam Dương

Vĩnh Phúc

Tam Dương

281720

Điểm BĐVHX Thanh Vân

Thôn Thanh Vân, Xã Thanh Vân, Huyện Tam Dương

Vĩnh Phúc

Tam Dương

281680

Điểm BĐVHX Vân Hội

Xóm Sau, Xã Vân Hội, Huyện Tam Dương

Vĩnh Phúc

Tam Dương

281501

Điểm BĐVHX Hợp Hòa

Tiểu Khu Mới, Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương

Vĩnh Phúc

Tam Dương

281580

Điểm BĐVHX Hoàng Hoa

Thôn Trên Tần Lũng, Xã Hoàng Hoa, Huyện Tam Dương

Vĩnh Phúc

Tam Dương

281640

Điểm BĐVHX Hoàng Lâu

Thôn Vỏ, Xã Hoàng Lâu, Huyện Tam Dương

Vinh Phuc ZIP code – Vinh Tuong District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282300

Bưu cục cấp 2 Vĩnh Tường

Khu Đội Cấn, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282420

Bưu cục cấp 3 Thổ Tang

Thôn Nam Cường, Thị Trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282440

Bưu cục cấp 3 Tân Tiến

Thôn Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282370

Bưu cục cấp 3 Sơn Kiệu

Thôn Sơn Kiệu, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282520

Bưu cục cấp 3 Bồ Sao

Thôn Chùa, Xã Bồ Sao, Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282630

Điểm BĐVHX Ngũ Kiên

Thôn Đông, Xã Ngũ Kiên, Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282330

Điểm BĐVHX Bình Dương

Thôn Ngọc Động, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282390

Điểm BĐVHX Nghĩa Hưng

Thôn Chợ, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282510

Điểm BĐVHX Cao Đại

Thôn Đại Định, Xã Cao Đại , Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282590

Điểm BĐVHX Vĩnh Thịnh

Thôn Trại Trì, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282570

Điểm BĐVHX An Tường

Thôn Cam Giá, Xã An Tường, Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282540

Điểm BĐVHX Lý Nhân

Xóm Bàn Mạch, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282400

Điểm BĐVHX Kim Xá

Thôn Hoàng thượng, Xã Kim Xá, Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282480

Điểm BĐVHX Thượng Trưng

Xóm Chùa Chợ, Xã Thượng Trưng, Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282670

Điểm BĐVHX Vĩnh Ninh

Thôn Xuân Chiểu, Xã Vĩnh Ninh, Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282580

Điểm BĐVHX Tam Phúc

Thôn Phúc Lập, Xã Tam Phúc, Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282380

Điểm BĐVHX Yên Bình

Thôn Nội, Xã Yên Bình, Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282470

Điểm BĐVHX Việt Xuân

Thôn Diệm Xuân, Xã Việt Xuân, Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282450

Điểm BĐVHX Yên Lập

Thôn Hạc Đình, Xã Yên Lập, Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282610

Điểm BĐVHX Tứ Trưng

Thôn 2, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282350

Điểm BĐVHX Vĩnh Sơn

Thôn 2, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282650

Điểm BĐVHX Phú Đa

Thôn Trung, Xã Phú Đa, Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282500

Điểm BĐVHX Tân Cương

Xóm Đồng Phú, Xã Tân Cương, Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282550

Điểm BĐVHX Tuân Chính

Thôn Đông, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282530

Điểm BĐVHX Phú Thịnh

Thôn Bàn Mạch, Xã Phú Thịnh , Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282460

Điểm BĐVHX Lũng Hòa

Thôn Hòa Loan, Xã Lũng Hòa, Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282320

Điểm BĐVHX Vũ Dy

Thôn Xuân Lai, Xã Vũ Di, Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282310

Điểm BĐVHX Vân Xuân

Làng Xuân Húc, Xã Vân Xuân, Huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường

282360

Điểm BĐVHX Đại Đồng

Khu 2, Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường

Vinh Phuc ZIP code – Yen Lac District

Province

District/Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Vĩnh Phúc

Yên Lạc

282800

Bưu cục cấp 2 Yên Lạc

Thôn Đoài, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc

Vĩnh Phúc

Yên Lạc

282890

Bưu cục cấp 3 Tam Hồng

Thôn Tảo Phú, Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc

Vĩnh Phúc

Yên Lạc

282980

Bưu cục cấp 3 Chợ Lồ

Thôn Chợ Lồ, Xã Nguyệt Đức, Huyện Yên Lạc

Vĩnh Phúc

Yên Lạc

282820

Điểm BĐVHX Đồng Cương

Thôn Tư Chỉ, Xã Đồng Cương, Huyện Yên Lạc

Vĩnh Phúc

Yên Lạc

282810

Điểm BĐVHX Bình Định

Khu Mả lọ, Xã Bình Định, Huyện Yên Lạc

Vĩnh Phúc

Yên Lạc

282830

Điểm BĐVHX Trung Nguyên

Thôn Lạc Trung, Xã Trung Nguyên, Huyện Yên Lạc

Vĩnh Phúc

Yên Lạc

282860

Điểm BĐVHX Tề Lỗ

Thôn Giã Bàng, Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc

Vĩnh Phúc

Yên Lạc

282850

Điểm BĐVHX Đồng Văn

Thôn Yên Lạc, Xã Đồng Văn, Huyện Yên Lạc

Vĩnh Phúc

Yên Lạc

282880

Điểm BĐVHX Đại Tự

Thôn Đại Tự, Xã Đại Tự, Huyện Yên Lạc

Vĩnh Phúc

Yên Lạc

282870

Điểm BĐVHX Yên Đồng

Thôn Thôn đính, Xã Yên Đồng, Huyện Yên Lạc

Vĩnh Phúc

Yên Lạc

282910

Điểm BĐVHX Liên Châu

Thôn Nhật Chiêu, Xã Liên Châu, Huyện Yên Lạc

Vĩnh Phúc

Yên Lạc

282940

Điểm BĐVHX Hồng Châu

Thôn Kim Lân, Xã Hồng Châu, Huyện Yên Lạc

Vĩnh Phúc

Yên Lạc

282920

Điểm BĐVHX Yên Phương

Thôn Lũng Hạ, Xã Yên Phương, Huyện Yên Lạc

Vĩnh Phúc

Yên Lạc

282930

Điểm BĐVHX Hồng Phương

Thôn Phương Nha, Xã Hồng Phương, Huyện Yên Lạc

Vĩnh Phúc

Yên Lạc

282950

Điểm BĐVHX Trung Hà

Thôn 5, Xã Trung Hà, Huyện Yên Lạc

Vĩnh Phúc

Yên Lạc

282970

Điểm BĐVHX Trung Kiên

Thôn Lưỡng 1, Xã Trung Kiên, Huyện Yên Lạc

Vĩnh Phúc

Yên Lạc

282990

Điểm BĐVHX Văn Tiến

Thôn Yên Nội, Xã Văn Tiến, Huyện Yên Lạc

 

Advertisements
Scroll to Top